Giáo án Vật lý 6 bài 12: Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:04

Bài 12 THƯC HÀNH XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu cách xác định khối lượng riêng cuả chất - Tra bảng khối lượng riêng chất Kỹ năng: Biết cách tiến hành thực hành vật lí Tư tưởng: Trung thực, cẩn thận trình thực hành II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: cân,cốc nước, 15 sỏi, khăn lau - HS: Xem mới, chưẩn bị mẫu báo cáo Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Khối lượng riêng chất gì? Cơng thức tính đơn vị? - Trọng lượng riêng chất gì? Cơng thức tính đơn vị? Bài mới: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG HĐ1: Tổ chức tiết thực hành: HS đọc tài liệu để HS biết GV: Yêu cầu HS đọc tài liệu cách tiến hành thực hành để HS biết cách tiến hành thực - Tất HS đọc tài liệu hành trao đổi cách đo - Tất HS đọc tài liệu (10') trao đổi cách đo (10') GV: Chú ý thành viên làm việc, uốn nắn HS không tập trung đọc tài liệu HĐ2: Giới thiệu dụng cụ đo GV: Tiến hành giới thiệu dụng cụ đo gồm có: cân, bình chia độ có GHĐ 100cm3, cốc HS: Quan sát dụng cụ nước, khồng 15 sỏi, khăn lau HĐ3: Tiến hành đo Các bước tiến hành xác định khối lượng riêng: - Bước 1: Cân khối lượng phần sỏi trước GV: Hướng dẫn: - Bước 1: Cân khối lượng phần sỏi trước - Bước 2: Đổ khoảng 50cm3 nước vào bình chia độ - Bước 2: Đổ nước vào bình chia độ -Bước 3: Tiến hành đo HS: Lần lượt tiến hành theo thể tích phần bước mà GV hướng sỏi dẫn -Bước 3: Tiến hành đo thể tích phần sỏi - Chú ý: trước lần đo thể tích sỏi, cần lau khơ Chú ý đo cần cẩn thận số liệu thật xác sỏi HĐ4: Tính khối lượng riêng sỏi - Để tính KLR ta có cơng thức nào? Chú ý: 1kg = 1000g 1m3 = 1.000.000cm3 - Yêu cầu HS tiến hành tính KLR sỏi theo nhóm HS: D = m/V GV: Nhận xét chung - Yêu cầu HS hoàn tành mẫu báo cáo (10') GV: Yêu cầu nhóm báo cáo kết nhóm GV: Nhận xét chung HS: biết: m = kg V = .m3 - Thay số vào công thức: D = m/V = (kg/m3) HĐ5: Đánh giá tiết thực hành - Đánh giá kỹ thực hành HS hoàn tành mẫu báo cáo (10') HS - Đánh giá kết thực hành - Đại diện nhóm đọc bảng báo cáo nhóm - Đánh giá thái độ tác phong + + Dtb = kg/m3 ... = m/V = (kg/m3) HĐ5: Đánh giá tiết thực hành - Đánh giá kỹ thực hành HS hoàn tành mẫu báo cáo (10') HS - Đánh giá kết thực hành - Đại diện nhóm đọc bảng báo cáo nhóm - Đánh giá thái độ tác phong... hướng sỏi dẫn -Bước 3: Tiến hành đo thể tích phần sỏi - Chú ý: trước lần đo thể tích sỏi, cần lau khô Chú ý đo cần cẩn thận số liệu thật xác sỏi HĐ4: Tính khối lượng riêng sỏi - Để tính KLR ta có... khối lượng phần sỏi trước - Bước 2: Đổ khoảng 50cm3 nước vào bình chia độ - Bước 2: Đổ nước vào bình chia độ -Bước 3: Tiến hành đo HS: Lần lượt tiến hành theo thể tích phần bước mà GV hướng sỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 12: Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi, Giáo án Vật lý 6 bài 12: Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay