Giáo án Vật lý 6 bài 14: Mặt phẳng nghiêng

5 22 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:51

GIÁO ÁN VẬT MẶT PHẲNG NGHIÊNG I.Mục tiêu học Giúp HS Kiến thức - Nêu tác dụng mặt phẳng nghiêng giảm lực kéo đẩy vật đổi hướng lực Nêu tác dụng ví dụ thực tế - Biết cách bố trí thí nghiệm để đo lực kéo vật lên cao mặt phẳng nghiêng Kỹ - Biết sử dụng mặt phẳng nghiêng hợp vào số trường hợp cụ thể đời sống sản xuất, rõ lợi ích 3.Thái độ - Rèn tính cẩn thận, trung thực tiến hành thí nghiệm II.Chuẩn bị - Giáo viên + Cả lớp tranh vẽ hình 14.1 14.2 /sgk + Mỗi nhóm lực kế (GHĐ2N), khối trụ kim loại có trục quay giữa(2N) mặt phẳng nghiêng(MPN) có đánh dấu sẵn độ cao - Học sinh sgk ghi chép III.Tiến trình lên lớp 1.Kiểm tra - Gv: Kể tên loại máy - TL Các máy đơn giản ròng rọc, đòn bẩy, mặt đon giản thường dùng Cho ví phẳng nghiêng.VD bác thợ xây dùng ròng rọc để đưa dụ việc sử dụng máy đơn xô vữa lên cao, người bán hàng dùng mặt phẳng 5ph giản sống nghiêng để đưa thùng hàng lên cao - Gọi học sinh chữa tập - Gv:ữa tập 13.1, 13.2, 13.3 /sbt 13.1, 13.2, 13.3/sgk 2.Bài TG Hoạt động giáo viên Đặt vấn đề - Gv:o học sinh quan sát hình 14.1/sgk Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng - Quan sát tranh vẽ hình 14.1 - TL dùng ván làm mặt - Gv: Những người hình phẳng nghiêng để kéo vật lên 3ph vẽ dùng cách để kéo ống bê- tông lên? - TL tư đứng chắn - Gv: người khắc hơn, cần lực bé trọng phục khó khăn lượng vật so với kéo vật lên trực - Lắng nghe phương thẳng đứng? - Ghi Hoạt động Đặt vấn đề - Bài học hôm - Đọc sgk phần 1.Đặt vấn đề tìm hiểu loại máy đơn - Nêu vấn đề cần nghiên cứu giản mặt phẳng nghiêng “làm để đưa vật lên - Bài học hơm cần mà giản lực” giải vấn đề gì? 5ph - Suy nghĩ đưa lời giải - Dùng mặt phẳng nghiêng liệu có khắc phục vấn đề lực hay không? Để biết tiến hành thí nghiệm kiểm chứng - Ghi Hoạt động Làm thí nghiệm - Giới thiệu dụng cụ cách - Lắng nghe lắp thí nghiệm theo hình 14.2 - TL để giảm độ nghiêng - Gv: Làm để giảm độ mặt phẳng nghiêng ta tìm nghiêng mặt phẳng cách giảm độ cao vật kê nghiêng? - Lắp thí nghiệm tiến hành - Yêu cầu học sinh đo theo thí nghiệm theo hướng dẫn bước giáo viên + đo F1 + bước1 đo trọng lượng F1 + đo F2 độ nghiêng lớn vật + bước2 đo lực kéo F2 độ + đo F2 độ nghiêng vừa nghiêng lớn 12ph Thí nghiệm - C2 Làm giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng cách + Giảm chiều cao kê MPN + Tăng độ dài + đo F2 độ nghiêng nhỏ MPN + bước3 đo lực kéo F2 độ nghiêng vừa + Giảm chiều cao kê MPN đồng thời tăng + bước4 đo lực kéo F2 độ - Đọc kết thí nghiệm độ dài MPN nghiêng nhỏ - Ghi - Gọi học sinh đại diện nhóm đọc kết thí nghiệm Hoạt động 3: Rút kết luận từ kết thí nghiệm - Từ kết thí nghiệm, yêu - Thảo luận nhóm để trả lời 3.Kết luận cầu học sinh trả lời câu hỏi câu hỏi đặt đầu nêu đầu - Dùng MPN - Gọi đại diện nhóm học sinh - Đại diện nhóm học sinh kéo vật lên với lực trả lời câu hỏi trả lời kéo nhỏ trọng - Nhận xét thống kết - Ghi luận 8ph lượng vật - MPN nghiêng lực cần để kéo - TL Vật kê cao, MPN vật mặt phẳng nghiêng nhiều lực nhỏ cần để kéo vật lên MPN - Gv: Hãy cho biết lực kéo vật lớn mặt phẳng nghiêng phụ thuộc cách kê vật nào? - Nhận xét Hoạt động Vận dụng 4.Vận dụng 7ph - Phát phiếu học tập cho học - Nhận phiếu học tập - C3 Hai ví dụ sử sinh dụng MPN - Yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu học tập + Dùng ván làm - Hoàn thành tập MPN để đưa hàng - Yêu cầu học sinh ngồi cạnh phiếu học tập hoá lên xe chữa chấm cho - Từng đôi học sinh chữa + Dùng MPN để đưa tập cho khúc gỗ lớn - Gọi vài học sinh trình bày lên giá cưa - vài học sinh trình bày - C4 Lên dốc thoai thoải dễ có trước lớp độ nghiêng nên - Lắng nghe chữa tập lực cần thiết để nhỏ trọng lượng người - Nhận xét chữa tập lên bảng - C5 c) F< 500N 3.Củng cố (4 phút) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Yêu cầu học sinh lấy số ví dụ sử dụng MPN sống 4.Hướng dẫn nhà (1 phút) - Học Làm tập 14.1 14.5/Sbt - Gv: chuẩn bị tiết sau ... nghiêng - Gv: Làm để giảm độ mặt phẳng nghiêng ta tìm nghiêng mặt phẳng cách giảm độ cao vật kê nghiêng? - Lắp thí nghiệm tiến hành - Yêu cầu học sinh đo theo thí nghiệm theo hướng dẫn bước giáo. .. độ nghiêng lớn vật + bước2 đo lực kéo F2 độ + đo F2 độ nghiêng vừa nghiêng lớn 12ph Thí nghiệm - C2 Làm giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng cách + Giảm chiều cao kê MPN + Tăng độ dài + đo F2 độ nghiêng. .. học sinh kéo vật lên với lực trả lời câu hỏi trả lời kéo nhỏ trọng - Nhận xét thống kết - Ghi luận 8ph lượng vật - MPN nghiêng lực cần để kéo - TL Vật kê cao, MPN vật mặt phẳng nghiêng nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 14: Mặt phẳng nghiêng, Giáo án Vật lý 6 bài 14: Mặt phẳng nghiêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay