Giáo án Vật lý 6 bài 14: Mặt phẳng nghiêng

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:51

Bài 14 MẶT PHẲNG NGHIÊNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu hai tác dụng mặt phẳng nghiêng giảm lực kéo đẩy vật đổi hướng lực Nêu tác dụng VD thực tế Kỹ năng: Biết sử dụng hợp mặt phẳng nghiêng trường hợp thực tế cụ thể rõ lợi ích Tư tưởng: Biết vận dụng kiến thức sống II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: Lực kế có GHĐ - 5N, cân 2N (4 nhóm) - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm, kĩ thuật bể cá III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Để kéo vật lên theo phương thẳng đứng ta dùng lực nào? - Dùng máy đơn giản có tác dụng gì? - Hướng dẫn HS làm tập 13.1 đến 13.3 SBT Bài HOẠT ĐỘNG GIÁO HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG VIÊN HĐ1: Tổ chức tình học tập SGK HĐ2: Đặt vấn đề nghiên cứu sử dụng mặt phẳng nghiêng có lợi nào? Đặt vấn đề: (SGK) GV: Treo hình 13.2 SGK - Nếu lực kéo người hình vẽ 450N người có kéo ống bê tơng lên hay khơng? Tại sao? Thí nghiệm: P = F1 = 2N - Hãy nêu khó khăn +Tư đứng dễ ngã - Lần 1: F2 = 1.5N.(độ cách kéo trực tiếp nghiêng lớn) theo phương thẳng đứng? + Không lợi dụng trọng lượng - Lần 2: F2 = 1N.(độ GV: Nhận xét chung GV: Treo hình 14.1 SGK thể nghiêng vừa) - Những người hình + Cần lực lớn (ít - Lần 3: F2 = 0.8N.(độ làm gì? P vật) nghiêng nhỏ) - Những người hình có khắc phục khó khăn nào? GV: Nhận xét chung HS: GV: Hường dẫn HS tiến + Tư đứng chắn hành thí nghiệm kiểm tra + Kết hợp phần lực - Giới thiệu dụng cụ TN thể - Mục đích thí nghiệm sử dụng MPN có Cần lực bé (bằng/ lớn giúp ích cho P vật) hay không? GV: Cho HS tiến hành TN 3’ GV: Yêu cầu HS báo cáo kết TN GV: Nhận xét chung -Yêu cầu HS trả lời câu C2 GV: Nhận xét chung HS: Tiến hành TN 3’ HS báo cáo kết TN F1 = 2N - Lần 1: F2 = 1.5N HĐ3: Rút kết luận từ - Lần 2: F2 = 1N từ kết TN GV: Yêu cầu HS quan sát - Lần 3: F2 = 0.8N kỹ kết TN Sau trả HS trả lời câu C2 lời câu hỏi nêu đầu - Giảm chiều cao kê MPN GV: Nhận xét chung - Tăng độ dài MPN - Cả hai trường hợp Rút kết luận: - Yêu cầu HS đọc ghi lại hai kết luận phần ghi HS quan sát kỹ kết TN - Dùng MPN kéo vật nhớ Sau trả lời câu hỏi nêu lên với lực kéo nhỏ HĐ4: Vận dụng đầu trọng lượng vật GV: Yêu cầu HS thảo luận - HS: Dễ hơn, dùng lực trả lời C3, C4, C5 SGK kéo nhỏ P vật GV: Nhận xét chung - HS đọc ghi lại hai kết - Mặt phẳng nghiêng luận phần ghi nhớ ít, lực cần để kéo vật mặt phẳng nhỏ C3: Tuỳ HS C4: độ nghiêng dốc lực nâng người nhỏ (càng đỡ mệt hơn) C5: c) F < 500N, dùng vcáng dài độ nghiên váng giảm 4.Kết luận toàn bài: - Để kéo vật lên theo phương thẳng đứng ta dùng lực nào? - Khi dùng MPN để kéo vật lên cao giúp ích cho chúng ta? - Hướng dẫn HS làm tập 14.1 đến 14.3 SBT Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, làm BT 11.1 đến 11.5 (SBT) - Đọc phần em chưa biết Xem trước để tiết sau học tốt ... kết - Mặt phẳng nghiêng luận phần ghi nhớ ít, lực cần để kéo vật mặt phẳng nhỏ C3: Tuỳ HS C4: độ nghiêng dốc lực nâng người nhỏ (càng đỡ mệt hơn) C5: c) F < 500N, dùng vcáng dài độ nghiên váng... Dùng MPN kéo vật nhớ Sau trả lời câu hỏi nêu lên với lực kéo nhỏ HĐ4: Vận dụng đầu trọng lượng vật GV: Yêu cầu HS thảo luận - HS: Dễ hơn, dùng lực trả lời C3, C4, C5 SGK kéo nhỏ P vật GV: Nhận...GV: Treo hình 14.1 SGK thể nghiêng vừa) - Những người hình + Cần lực lớn (ít - Lần 3: F2 = 0.8N.(độ làm gì? P vật) nghiêng nhỏ) - Những người hình có khắc phục khó khăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 14: Mặt phẳng nghiêng, Giáo án Vật lý 6 bài 14: Mặt phẳng nghiêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay