Thuc hien dan chu trong huy dong nguon luc XD NTM

11 32 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:47

Thực hiện dân chủ trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới tại xã Cuôr Đăng, giai đoạn 20112017 Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (MTQG về XDNTM), Đề án xây dựng Nông thôn mới của xã Cuôr Đăng giai đoạn 20112015 và định hướng đến năm 2020 .Ban Quản lý CTMTQG xã Cuôr Dăng triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các tiêu chi xây dựng nông thôn mới, trong đó có nhiệm vụ huy động nguôn lực kết quả đạt như sau :I. Đặc điểm tình hình chung: Xã Cuôr Đăng là một đơn vị hành chính thuộc huyện Cư Mgar, cách trung tâm huyện khoảng 20 km về phía Đông nam, có diện tích tự nhiên 3.333 ha, được chia thành 06 buôn , có 2556 hộ,11.146 khẩu, dân tộc Êđê chiếm khoảng 83% tổng số hộ; toàn xã có 440 hộ giàu đạt 17,2%, hộ khá 989 hộ đạt 38,7 %, 764 hộ trung bình đạt 29,9%, cận nghèo 216 chiếm 8,4% và 148 hộ nghèo chiếm 5,8%. Kinh tế chủ yếu của xã là nông nghịêp, buôn bán và các dịch vụ nhỏ lẻ. Trong những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của cấp trên, cả hệ thống chính trị tại xã đã chung sức phát huy nội lực để xây dựng NTM, đến cuối năm 2017 được UBND tỉnh Đăk Lăk công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đạt được kết quả này, nhờ được đầu tư nguồn lực NSNN cấp trên và sự đồng thuận, đóng góp nguồn lực của nhân dân, doanh nghiệp tại địa phương.II. Kết quả huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới:1.Khái quát kết quả tiêu biểu về huy động nguồn lực 1.1 Kết quả tiêu biểu về huy động nguồn lực:Trong giai đoạn 2011 – 2018, với sự đầu tư, hỗ trợ nguồn lực của cấp trên, sự nổ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tại cơ sở và được toàn thể nhân dân chung lòng, chung sức tham gia, nhiều hạng mục, cơ sở vật chất, hạ tầng thuộc 19 tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, từng bước hoàn thiện và nâng cấp với tổng nguồn vốn đã huy động thực hiện là : 26 tỷ 888 triệu đồng, trong đó : Ngân sách Trung ương 6 tỷ 900 triệu đồng, chiếm 25,5%; Ngân sách tỉnh 915 triệu đồng, chiếm 3,5%; Ngân sách huyện 12 tỷ 473 triệu đồng, chiếm 46,5%; Ngân sách xã 1 tỷ 81 triệu đồng, chiếm 4%; Nhân dân đóng góp 5 tỷ 519 triệu đồng, chiếm 20,5%.1.2 Kết quả đầu tư vốn huy động :Đến nay, xã đâu tư xây dựng NTM nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, là tiêu biểu nhất khi so sánh với thời điểm chưa triển khai Chương trình xây dựng NTM là: Các tiêu chí về cơ sở hạ tầng nông thôn để làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo động lực phát triển. Đường liên xã được nhựa hóa 100%, đường xã, liên buôn, trục buôn được nhựa hóa , bê tông hóa, cứng hóa từ 23% lên đạt 71%; đường ngõ, xóm được cứng hóa đạt gần 60%; đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận lợi đạt từ 10% nâng lên đạt 45%, đặc biệt từ năm 2015 2017 với sự hỗ trợ của nhà nước và tham gia của người dân đã làm được 1 km đường nhựa, 15,3 km đường bê tông, 16,3 km đường cấp phối đá dăm.Tổng nguồn vốn huy động từ nhân dân và doanh nghiệp đóng góp là chiếm 20,5% với tổng số tiền là 5 tỷ 519 triệu đồng, nhân dân đóng tham gia trên 1000 ngày công, hiến gần 4000m2 đất để mở đường Nhân dân đã chủ động đầu tư kinh phí để xây dựng 4 trạm hạ thế với 10, 6 km đường điện để phục vụ sản xuất và lắp đặt 3 km điện chiếu sáng, với tổng nguồn vốn gần 5,4 tỷ đồng. Cơ sở vật chất trường học của 4 trường đạt tiêu chuẩn từ 35% lên 75,9 %; có 56 buôn có nhà văn hóa khu thể thao đạt tiêu chuẩn NTM đạt tỷ lệ 83,3 % ; nhân dân đóng góp100% nguồn vốn xây dựng Chợ xã đạt chuẩn chợ nông thôn... Các hộ kinh doanh, hộ dân tự thành lập 02 HTX hoạt động theo đúng quy định Luật HTX năm 2012. Trong đó có 01 Hợp tác xã quản lý, khai thác kinh doanh chợ hoạt động có hiệu qủa, quản lý 118 hộ kinh doanh, nhân dân đóng góp 100% với tổng vốn đầu tư là hơn 3 tỷ 800 triệu đồng. Thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư 12 trang trại chăn quy mô đầu tư lớn, áp dụng công nghệ cao, tạo được nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho một số lao động tại xã.2. Hình thức huy động nguồn lực ngoài ngân sách : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng nông thôn mới, khơi dậy phát huy dân chủ, tinh thần chủ động, tích cực và tạo sự đồng thuận của người dân trong tham gia XDNTM. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở với phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong thực hiện huy động nguồn lực . Trong đó: UBND xã và Ban tự quản buôn làm tốt vai trò hướng dẫn người dân tổ chức họp dân để bàn bạc thống nhất các nhiệm vụ, có văn bản thống nhất chủ trương, cách thức vận động cũng như mức đóng góp cụ thể đối với từng đối tượng, từng cụm hưởng lợi trực tiếp từ các công trình xây dựng. Đặc biệt, luôn tranh thủ uy tín của già làng, người có uy tín để tuyên truyền, vận động các hộ dân. Người dân trực tiếp tham gia họp và biểu quyết dân chủ trong bàn bạc, quyết định từ việc lựa chọn các công trình ưu tiên, hình thức huy động cho đến tự lựa chọn người tham gia Tổ đi thu huy động, phân nhóm hộ tham gia ngày công, hình thức huy động linh hoạt, bao gồm : Tiền mặt, hiện vật (như đất đai, hoa màu và các tài sản gắn liền với đất…) ,ngày công lao động và các hình thức xã hội hoá khác, đầu tư mở rộng sản xuất khác... đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các Doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN đầu tư phát triển tại xã, kêu gọi đóng góp xây dựng NTM như: Tiền mặt hoặc sản phẩm của DN ( xi măng, sắt thép, gạch, đá, máy Lu sàn gạt, cây giống...). Đảm bảo công khai, minh bạch trong việc thu – chi nguồn vốn đóng góp của nhân dân, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình... vừa đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch cho người dân, vừa tạo ra cơ hội cho họ quyền tiếp cận với các quyết định sử dụng nguồn lực hiệu quả.Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương, khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân có cách làm hay trong công tác vận động .3. Kết quả lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn :Xã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện 02 chương trình MTQG về xây dựng NTM và giảm nghèo bên vững. Đến nay, theo kết quả điều tra xác định hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 20162020, xã còn 148 hộ nghèo chiếm 5,8%, 216 hộ cận nghèo chiếm 8,4%. Cụ thể: Hằng năm, xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể với mục tiêu giảm giảm từ 23% hộ nghèo hàng năm, thực hiện đảm bảo các chính sách trợ giúp hộ nghèo, lồng ghép mở lớp dạy nghề miễn phí, giới thiệu việc làm … Vận động, tạo điều kiện cho các đoàn thể xây dựng phong trào “ xây dựng quỹ hổ trợ người nghèo ”, nhận ký ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện cho 634 hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề, nâng cao thu nhập với tổng số tiền vay 10.634.330.000 đồng. Ngoải ra, xã còn tổ chức vận động xã hội hóa hỗ trợ, thăm tặng quà cho hộ nghèo với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng, xây dựng 23 căn nhà đại đoàn kết với tổng vốn là 1.380.000 .000 đồng, góp phần nâng cao mức sống người nghèo. Xã triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 08 hộ theo Quyết định 332015QĐTTg của Chính phủ, tổng số tiền hỗ trợ là 298,5 triệu đồng. III. Đánh giá chung :1.Thuận lợi: Được sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư của cấp trên , trực tiếp là UBND, BCĐ các CTMTQG huyện. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, phát huy dân chủ và tích cực tham gia, ủng hộ để xây dựng NTM. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đoàn kết nổ lực và phối hợp chặt chẽ .2. Khó khăn, hạn chế : Huy động vốn giữa các năm không ổn định hành năm và không đạt đúng mục tiêu đề ra, vốn lồng ghép và vốn huy động từ DN, các tổ chức kinh tế khác có chiều hướng giảm ( mục tiêu 20%) chỉ đạt 1,69 % , làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và nội dung lồng ghép hiệu quả chưa cao. Nguồn ngân sách Trung ương bố trí có năm chuyển về xã còn chậm ảnh hưởng tới kế hoạch, tiến độ thực hiện các tiêu chí. Cơ chế lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án chưa rõ ràng và chưa quan tâm tới đặc thù từng địa phương. Thực tế tại xã mới chỉ tiến hành ghép vốn đối với các công việc, mục tiêu có cùng nội dung. 3.Nguyên nhân của những hạn chếDo nền kinh tế biến động, giá cả cac mặt hàng nông sản thấp, không ổn định làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, khó khăn trong huy động thực hiện các công trình theo chủ trường nhà nước và nhân dân cùng làm . Hệ thống kết cấu hạ tầng mặc dù đã được quan tâm nhưng còn yếu kém, trình độ lao động nông thôn chưa cao nên việc thu hút vốn đầu tư cũng như sự tham gia của DN vào xây dựng NTM còn hạn chế. Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao, đời sống, sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, còn một bộ phận nhỏ không tích cực đóng góp.4. Bài học kinh nghiệm : Một là phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, với sự quyết tâm, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, có kế hoạch cụ thể và hình thức huy động linh hoạt, phù hợp với từng cụm dân cư, từng nhóm đối tượng. Hai là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ trên cơ sở triển khai các kế hoạch, nội dung, cách làm sát thực, để người dân nhận thức đúng vai trò chủ thể của mình. Ba là cần đảm bảo công khai việc huy động nguồn lực để vừa đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch vừa tạo ra cơ hội cho người dâ quyền tiếp cận với các quyết định sử dụng nguồn lực hiệu quả. Bốn là để đảm bảo tính hiệu quả trong huy động nguồn lực ngoài ngân sách, thì thời điểm huy động là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi trong huy động (vì không thể huy động nhân dân đóng góp vào thời điểm mất mùa, thất bát, hoặc thời điểm đầu tư sản xuất mùa khô…). Năm là cần sự cân đối phù hợp, đó là có sự gắn kết giữa nguồn lực huy động và việc sử dụng nguồn lực. Đối với những công trình, lĩnh vực đầu tư xây dựng nông thôn mới đòi hỏi vốn lớn và ít có khả năng xã hội hoá cao cần phải được huy động và đầu từ các nguồn ngân sách cấp trên, còn ngược lại cần được tiến hành huy động thông qua cơ chế đối ứng. Sáu là chính quyền địa phương cần chủ động sử dụng hiệu quả ngân sách, tăng cường nguồn thu cho ngân sách tại địa phương.Nơinhận: TM. BAN QL CT NTM XÃ Văn phòng điều phối NTM huyện; PHÓ BAN Phòng NN PTNT huyện; Lưu VT. UBND XÃ CUÔR ĐĂNG BQL CTMTQG XÃ Số : /BC-BQL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cuôr Đăng, ngày tháng năm 2018 BÁO CÁO Thực dân chủ huy động nguồn lực xây dựng nông thôn xã Cr Đăng, giai đoạn 2011-2017 Thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn (MTQG XDNTM), Đề án xây dựng Nông thôn xã Cuôr Đăng giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 Ban Quản lý CTMTQG xã Cuôr Dăng triển khai thực đồng nhiệm vụ, giải pháp để thực tiêu chi xây dựng nơng thơn mới, có nhiệm vụ huy động nguôn lực kết đạt sau : I Đặc điểm tình hình chung: Xã Cr Đăng đơn vị hành thuộc huyện Cư Mgar, cách trung tâm huyện khoảng 20 km phía Đơng nam, có diện tích tự nhiên 3.333 ha, chia thành 06 bn , có 2556 hộ,11.146 khẩu, dân tộc Êđê chiếm khoảng 83% tổng số hộ; tồn xã có 440 hộ giàu đạt 17,2%, hộ 989 hộ đạt 38,7 %, 764 hộ trung bình đạt 29,9%, cận nghèo 216 chiếm 8,4% 148 hộ nghèo chiếm 5,8% Kinh tế chủ yếu xã nông nghịêp, buôn bán dịch vụ nhỏ lẻ Trong năm qua, quan tâm, đầu tư cấp trên, hệ thống trị xã chung sức phát huy nội lực để xây dựng NTM, đến cuối năm 2017 UBND tỉnh Đăk Lăk công nhận xã đạt chuẩn NTM Đạt kết này, nhờ đầu tư nguồn lực NSNN cấp đồng thuận, đóng góp nguồn lực nhân dân, doanh nghiệp địa phương II Kết huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới: Khái quát kết tiêu biểu huy động nguồn lực 1.1 Kết tiêu biểu huy động nguồn lực: Trong giai đoạn 2011 – 2018, với đầu tư, hỗ trợ nguồn lực cấp trên, nổ lực, tâm cao hệ thống trị sở tồn thể nhân dân chung lòng, chung sức tham gia, nhiều hạng mục, sở vật chất, hạ tầng thuộc 19 tiêu chí xây dựng NTM địa bàn xã đầu tư xây dựng ngày khang trang, bước hoàn thiện nâng cấp với tổng nguồn vốn huy động thực : 26 tỷ 888 triệu đồng, : - Ngân sách Trung ương tỷ 900 triệu đồng, chiếm 25,5%; - Ngân sách tỉnh 915 triệu đồng, chiếm 3,5%; - Ngân sách huyện 12 tỷ 473 triệu đồng, chiếm 46,5%; - Ngân sách xã tỷ 81 triệu đồng, chiếm 4%; - Nhân dân đóng góp tỷ 519 triệu đồng, chiếm 20,5% 1.2 Kết đầu tư vốn huy động : Đến nay, xã đâu tư xây dựng NTM nông thôn đạt nhiều kết quan trọng, tiêu biểu so sánh với thời điểm chưa triển khai Chương trình xây dựng NTM là: - Các tiêu chí sở hạ tầng nông thôn để làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo động lực phát triển Đường liên xã nhựa hóa 100%, đường xã, liên bn, trục bn nhựa hóa , bê tơng hóa, cứng hóa từ 23% lên đạt 71%; đường ngõ, xóm cứng hóa đạt gần 60%; đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận lợi đạt từ 10% nâng lên đạt 45%, đặc biệt từ năm 2015 -2017 với hỗ trợ nhà nước tham gia người dân làm km đường nhựa, 15,3 km đường bê tông, 16,3 km đường cấp phối đá dăm Tổng nguồn vốn huy động từ nhân dân doanh nghiệp đóng góp chiếm 20,5% với tổng số tiền tỷ 519 triệu đồng, nhân dân đóng tham gia 1000 ngày cơng, hiến gần 4000m2 đất để mở đường - Nhân dân chủ động đầu tư kinh phí để xây dựng trạm hạ với 10, km đường điện để phục vụ sản xuất lắp đặt km điện chiếu sáng, với tổng nguồn vốn gần 5,4 tỷ đồng - Cơ sở vật chất trường học trường đạt tiêu chuẩn từ 35% lên 75,9 %; có 5/6 bn có nhà văn hóa - khu thể thao đạt tiêu chuẩn NTM đạt tỷ lệ 83,3 % ; nhân dân đóng góp100% nguồn vốn xây dựng Chợ xã đạt chuẩn chợ nông thôn - Các hộ kinh doanh, hộ dân tự thành lập 02 HTX hoạt động theo quy định Luật HTX năm 2012 Trong có 01 Hợp tác xã quản lý, khai thác kinh doanh chợ hoạt động có hiệu qủa, quản lý 118 hộ kinh doanh, nhân dân đóng góp 100% với tổng vốn đầu tư tỷ 800 triệu đồng - Thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư 12 trang trại chăn quy mô đầu tư lớn, áp dụng công nghệ cao, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho số lao động xã Hình thức huy động nguồn lực ngồi ngân sách : - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân xây dựng nông thôn mới, khơi dậy phát huy dân chủ, tinh thần chủ động, tích cực tạo đồng thuận người dân tham gia XDNTM - Triển khai thực tốt quy chế dân chủ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thực huy động nguồn lực Trong đó: UBND xã Ban tự quản bn làm tốt vai trò hướng dẫn người dân tổ chức họp dân để bàn bạc thống nhiệm vụ, có văn thống chủ trương, cách thức vận động mức đóng góp cụ thể đối tượng, cụm hưởng lợi trực tiếp từ cơng trình xây dựng Đặc biệt, ln tranh thủ uy tín già làng, người có uy tín để tun truyền, vận động hộ dân Người dân trực tiếp tham gia họp biểu dân chủ bàn bạc, định từ việc lựa chọn cơng trình ưu tiên, hình thức huy động tự lựa chọn người tham gia Tổ thu huy động, phân nhóm hộ tham gia ngày cơng, hình thức huy động linh hoạt, bao gồm : Tiền mặt, vật (như đất đai, hoa màu tài sản gắn liền với đất…) ,ngày cơng lao động hình thức xã hội hố khác, đầu tư mở rộng sản xuất khác đảm bảo thiết thực, hiệu - Thường xuyên giữ mối liên hệ với Doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho DN đầu tư phát triển xã, kêu gọi đóng góp xây dựng NTM như: Tiền mặt sản phẩm DN ( xi măng, sắt thép, gạch, đá, máy Lu - sàn gạt, giống ) - Đảm bảo công khai, minh bạch việc thu – chi nguồn vốn đóng góp nhân dân, nghiệm thu, tốn cơng trình vừa đảm bảo rõ ràng, minh bạch cho người dân, vừa tạo hội cho họ quyền tiếp cận với định sử dụng nguồn lực hiệu -Thực tốt công tác thi đua - khen thưởng, biểu dương, khuyến khích kịp thời tập thể, cá nhân có cách làm hay cơng tác vận động Kết lồng ghép chương trình, dự án địa bàn : Xã triển khai đồng giải pháp thực 02 chương trình MTQG xây dựng NTM giảm nghèo bên vững Đến nay, theo kết điều tra xác định hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020, xã 148 hộ nghèo chiếm 5,8%, 216 hộ cận nghèo chiếm 8,4% Cụ thể: -Hằng năm, xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể với mục tiêu giảm giảm từ 2-3% hộ nghèo hàng năm, thực đảm bảo sách trợ giúp hộ nghèo, lồng ghép mở lớp dạy nghề miễn phí, giới thiệu việc làm … - Vận động, tạo điều kiện cho đoàn thể xây dựng phong trào “ xây dựng quỹ hổ trợ người nghèo ”, nhận ký ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện cho 634 hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề, nâng cao thu nhập với tổng số tiền vay 10.634.330.000 đồng - Ngoải ra, xã tổ chức vận động xã hội hóa hỗ trợ, thăm tặng quà cho hộ nghèo với tổng trị giá 500 triệu đồng, xây dựng 23 nhà đại đồn kết với tổng vốn 1.380.000 000 đồng, góp phần nâng cao mức sống người nghèo Xã triển khai sách hỗ trợ xây dựng nhà cho 08 hộ theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg Chính phủ, tổng số tiền hỗ trợ 298,5 triệu đồng - III Đánh giá chung : 1.Thuận lợi: - Được quan tâm, đạo đầu tư cấp , trực tiếp UBND, BCĐ CTMTQG huyện - Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, sách Đảng, nhà nước, phát huy dân chủ tích cực tham gia, ủng hộ để xây dựng NTM - Cả hệ thống trị vào cuộc, đồn kết nổ lực phối hợp chặt chẽ Khó khăn, hạn chế : - Huy động vốn năm không ổn định hành năm không đạt mục tiêu đề ra, vốn lồng ghép vốn huy động từ DN, tổ chức kinh tế khác có chiều hướng giảm ( mục tiêu 20%) đạt 1,69 % , làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ nội dung lồng ghép hiệu chưa cao -Nguồn ngân sách Trung ương bố trí có năm chuyển xã chậm ảnh hưởng tới kế hoạch, tiến độ thực tiêu chí - Cơ chế lồng ghép nguồn lực từ chương trình, dự án chưa rõ ràng chưa quan tâm tới đặc thù địa phương Thực tế xã tiến hành ghép vốn cơng việc, mục tiêu có nội dung 3.Nguyên nhân hạn chế -Do kinh tế biến động, giá cac mặt hàng nông sản thấp, không ổn định làm ảnh hưởng đến thu nhập người dân, khó khăn huy động thực cơng trình theo chủ trường nhà nước nhân dân làm - Hệ thống kết cấu hạ tầng quan tâm yếu kém, trình độ lao động nơng thơn chưa cao nên việc thu hút vốn đầu tư tham gia DN vào xây dựng NTM hạn chế - Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao, đời sống, sản xuất gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, phận nhỏ khơng tích cực đóng góp Bài học kinh nghiệm : - Một phát huy sức mạnh hệ thống trị, với tâm, liệt, sâu sát đạo, điều hành, có kế hoạch cụ thể hình thức huy động linh hoạt, phù hợp với cụm dân cư, nhóm đối tượng - Hai làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ sở triển khai kế hoạch, nội dung, cách làm sát thực, để người dân nhận thức vai trò chủ thể - Ba cần đảm bảo cơng khai việc huy động nguồn lực để vừa đảm bảo rõ ràng, minh bạch vừa tạo hội cho người dâ quyền tiếp cận với định sử dụng nguồn lực hiệu - Bốn để đảm bảo tính hiệu huy động nguồn lực ngồi ngân sách, thời điểm huy động yếu tố quan trọng để đảm bảo tính hiệu khả thi huy động (vì khơng thể huy động nhân dân đóng góp vào thời điểm mùa, thất bát, thời điểm đầu tư sản xuất mùa khô…) - Năm cần cân đối phù hợp, có gắn kết nguồn lực huy động việc sử dụng nguồn lực Đối với cơng trình, lĩnh vực đầu tư xây dựng nơng thơn đòi hỏi vốn lớn có khả xã hội hố cao cần phải huy động đầu từ nguồn ngân sách cấp trên, ngược lại cần tiến hành huy động thông qua chế đối ứng - Sáu quyền địa phương cần chủ động sử dụng hiệu ngân sách, tăng cường nguồn thu cho ngân sách địa phương TM BAN QL CT NTM XÃ PHĨ BAN Nơinhận: - Văn phòng điều phối NTM huyện; - Phòng NN & PTNT huyện; - Lưu VT PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ H’ Nel Êban Hình 1: Người dân xã Cr Dăng tích cực tham gia họp bàn bạc dân chủ, biểu hình thức , mức đóng góp tự nguyện xây dựng nơng thơn Hình 2: Đường giao thơng buôn thuộc xã Cuôr Dăng trước xây dựng Nông thơn Hình 3: Người dân góp sức trồng hoa làm đẹp ven đường xây dựng Nông thôn xã Cr Dăng Hình 4: Đường giao thông nội buôn xã Cuôr Dăng xây dựng xã đạt chuẩn Nơng thơn Hình 5: Tuyến đường nội buôn Aring người dân tự huy động vốn ngày cơng xây dựng bê tơng 10 Hình 6: Sân vận động Trung tâm xã Cuôr Dăng tiến hành thi công 11 ... học trường đạt tiêu chu n từ 35% lên 75,9 %; có 5/6 bn có nhà văn hóa - khu thể thao đạt tiêu chu n NTM đạt tỷ lệ 83,3 % ; nhân dân đóng góp100% nguồn vốn xây dựng Chợ xã đạt chu n chợ nông thôn... đồng thuận người dân tham gia XDNTM - Triển khai thực tốt quy chế dân chủ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thực huy động nguồn lực Trong đó: UBND xã Ban tự quản.. .Trong giai đoạn 2011 – 2018, với đầu tư, hỗ trợ nguồn lực cấp trên, nổ lực, tâm cao hệ thống trị sở tồn thể nhân dân chung lòng, chung sức tham gia, nhiều hạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuc hien dan chu trong huy dong nguon luc XD NTM, Thuc hien dan chu trong huy dong nguon luc XD NTM, I. Đặc điểm tình hình chung:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay