Giáo án Vật lý 6 bài 15: Đòn bẩy

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:46

GIÁO ÁN VẬT ĐÒN BẨY I.Mục tiêu học Kiến thức: - Nêu ví dụ sử dụng đòn bẩy sống - Xác định điểm tựa O lực tác dụng lên đòn bẩy Kĩ năng: - Biết sử dụng đòn bẩy cơng việc thích hợp Thái độ: - Học tập nghiêm túc II.Chuẩn bị - Giáo viên + Cả lớp tranh vẽ hình 15.1, 15.2, 15.3, 15.4/sgk + Mỗi nhóm 1lực kếcó GHĐ 2N, khối trụ kim loại 2N, giá đỡ - Học sinh sgk ghi chép III.Tiến trình lên lớp 1.Kiểm tra - Gv: MPN cho ta lợi - TL MPN có độ dốc lợi lực nào? Cho ví dụ sử dụng MPN VD dùng MPN để đưa hàng hoá từ đất lên sống thùng xe tải 3ph - Gọi học sinh chữa tập 14.1, - học sinh lên chữa tập, học sinh lại 14.2/Sbt theo dõi nhận xét 2.Bài TG Hoạt động giáo viên Đặt vấn đề Hoạt động học sinh Ghi bảng - Treo hình 15.1/sgk cho học - Quan sát tranh vẽ lắng sinh quan sát giới thiệu cách nghe dùng đòn bẩy 3ph - Thơng báo “trong sống ngày có nhiều dụng cụ làm việc dựa ngun tắc đòn bẩy.Vậy đòn bẩy có cấu tạo nào? Nó cho ta lợi lực nào?Đó nội dung cần nghiên cứu - Ghi bài học hôm nay.” Tiết 16 ĐỊN BẨY Hoạt động Tìm hiểu cấu tạo đòn bẩy - Gv: cho học sinh quan sát - Quan sát tranh vẽ hình 15.2 15.3 Sgk I.Tìm hiểu cấu tạo đòn bẩy - Yêu cầu học sinh đọc phần I - Đọc phần I Sgk Sgk - Đòn bẩy gồm có - TL Các vật dược gọi - Gv: Hãy cho biết vật yếu tố đòn bẩy có yếu tố gọi đòn bẩy phải có yếu + Điểm tựa O tố nào? + điểm tựa + Điểm tác dụng + điểm tác dụng lực lực F1 O1 F1 O1 + Điểm tác dụng + điểm tác dụng lực - Nhận xét lực F2 O2 F2 O2 - Gv: dùng đòn bẩy mà - Ghi thiếu yếu tố hay - TL đòn bẩy khơng thể 7ph khơng? thiếu yếu tố - Nhận xét - Đọc làm C1 - Yêu cầu học sinh đọc làm C1 - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C1 - Nhận xét số đặc điểm đòn bẩy hình vẽ - Trả lời câu hỏi C1 - Lắng nghe + hình15.2 điểm đặc lực F1, F2 O1, O2 nằm phía - Lấy số ví dụ với O + kéo cắt giấy + hình15.3 đòn bẩy không thẳng + xà beng - Yêu cầu học sinh lấy số ví dụ dụng cụ làm việc dựa nguyên tắc đòn bẩy yếu tố đòn bẩy dụng cụ + búa nhổ đinh Hoạt động Tìm hiểu xem đòn bẩy giúp người làm việc dễ dàng nào? - Hướng dẫn học sinh rút nhận II.Đòn bẩy giúp xét đòn bẩy khoảng cách người làm việc dễ dàng - Suy nghĩ đưa dự O1O
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 15: Đòn bẩy, Giáo án Vật lý 6 bài 15: Đòn bẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay