Giáo án Vật lý 6 bài 15: Đòn bẩy

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:46

Bài 15: ĐÒN BẨY I MỤC TIÊU: Học sinh xác định điểm tựa O, điểm tác dụng lực F1 O1, lực F2 O2 Biết sử dụng đòn bẩy cơng việc thực tiễn sồng Thích tìm hiểu vấn đề có liên quan II CHUẨN BỊ: Cho nhóm học sinh: Một lực kế có GHĐ từ 2N trở lên Một khối trụ kim loại có móc 2N Một giá đỡ có ngang Cho lớp: Một vật nặng Một gậy Một vật kê Tranh minh họa: 15.1, 15.2, 15.3,15.4 Bảng kết thí nghiệm III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Ổn định lớp Lớp trưởng báo cáo sĩ số Kiểm tra cũ Sửa tập 14.2: A (nhỏ hơn); B (càng giảm); C (càng dốc đứng) Sửa tập 14.4: để đỡ tốn lực ô tô lên dốc Giảng HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Hoạt động (2 phút): Tổ chức tình học tập Học sinh nghiên cứu sgk Một số người định dùng cần vợt để nâng ống Tìm hiểu đồn bẩy bê tơng lên (H.15.1) liệu làm dàng hay khơng? Hoạt động 2: (7 phút) Tìm hiểu cấu tạo đòn bẩy NỘI DUMG I Tìm hiểu cấu tạo đòn bẩy: Các đòn bẩy có điểm xác định gọi điểm tựa O Đòn bẩy quay quanh điểm tựa – Trọng lượng vật cần Cho học sinh quan sát hình vẽ, sau đọc nội dung mục Cho biết vật gọi đòn bẩy phải có yếu tố nào? (Giáo viên tóm tắt nội dung ghi lên bảng) C1: Học sinh điền chữ O; O1; O2 vào vị trí thích hợp H 15.2; H 15.3 Hoạt động 3: ( 10 phút) Đòn bẩy giúp người làm việc dễ dàng nào? Cho học sinh đọc nội dung đặt vấn đề SGK sau giáo viên đặt câu hỏi: – Trong H 15.4 điểm O; O1; O2 gì? – Khoảng cách OO1 OO2 gì? – Muốn F2 nhỏ F1 OO1 OO2 phải thỏa mãn điều kiện gì? Tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm: “So sánh lực kéo F2 trọng lượng F1 vật thay đổi vị trí điểm O; O1, O2 Cho học sinh chép bảng kết thí nghiệm C2: Đo trọng lượng vật Kéo lực kế để nâng vật lên từ từ Đọc ghi số lực kế theo trường hợp bảng 15.1 C3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống C1: (O1) – (O) – (O2) (O1) – (O) – (O2) nâng (F1) tác dụng vào điểm đòn bẩy (O1) – Lực nâng vật (F2) tác dụng vào điểm khác đòn bẩy (O2) II Đòn bẩy giúp người làm việc dễ dàng nào? Đặt vấn đề: Hình 15.4: Muốn lực nâng Muốn lực nâng vật lên vật lên (F2) nhỏ trọng (F2) nhỏ trọng lượng lượng vật (F1) vật (F1) khoảng cách OO1 OO2 khoảng cách OO1 OO2 phải thỏa mãn điều kiện phải thỏa mãn điều kiện gì? gì? Thí nghiệm: Chuẩn bị: lực kế, khối trụ kim loại có móc, dây buộc, giá đỡ có ngang Tiến hành đo: Rút kết luận: Muốn lực nâng vật nhỏ C2: Học sinh lắp dụng cụ trọng lượng vật thí nghiệm hình 15.4 phải làm cho khoảng cách để đo lực kéo F2 ghi từ điểm tựa tới điểm tác vào bảng 15.1 dụng lực nâng lớn khoảng cách từ điểm tựa C3: Muốn lực nâng vật nhỏ tới điểm tác dụng trọng lượng vật trọng lượng vật phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng lực nâng lớn khoảng cách từ điểm Vận dụng Hoạt động : (7 phút) tựa tới điểm tác dụng Vận dụng trọng lượng vật C4: Tìm thí dụ sử dụng C4: Tùy theo học sinh đòn bẩy sống C5:Hãy điểm tựa, C5: Điểm tựa lực tác dụng lực Chỗ mái chèo tựa vào mạn F1, F2 lên đòn bẩy H thuyền 15.5 Trục bánh xe cút kít Ốc vít giữ chặt hai lưỡi kéo Trục quay bấp bênh Điểm tác dụng lực F1: Chỗ nước đẩy vào mái chèo Chỗ mặt đáy thùng xe cút kít chạm vào nối tay cầm Chỗ giấy chạm vào lưỡi kéo Chỗ bạn ngồi C6: Hãy cách cải tiến việc sử dụng đòn bẩy hình 15.1 để làm giảm lực kéo Điểm tác dụng lực F2: – Chỗ tay cầm mái chèo – Chỗ tay cầm xe cút kít – Chỗ tay cầm kéo – Chỗ bạn thứ hai C6: Đặt điểm tựa gần ống bê tông Buộc dây kéo xa điểm tựa Buộc thêm vật nặng khác vào phía cuối đòn bẩy Củng cố bài: Giải BT 15.1, 15.2 SBT Đòn bẩy có cấu tạo điểm nào? Để lực F1 < F2 đòn bẩy phải thỏa mãn điều kiện gì? (Chép phần ghi nhớ vào vở) Dặn dò: Học thuộc nội dung ghi nhớ Bài tập nhà: 15.3; 15.4 sách tập ... vào điểm đòn bẩy (O1) – Lực nâng vật (F2) tác dụng vào điểm khác đòn bẩy (O2) II Đòn bẩy giúp người làm việc dễ dàng nào? Đặt vấn đề: Hình 15.4: Muốn lực nâng Muốn lực nâng vật lên vật lên (F2)... Buộc dây kéo xa điểm tựa Buộc thêm vật nặng khác vào phía cuối đòn bẩy Củng cố bài: Giải BT 15.1, 15.2 SBT Đòn bẩy có cấu tạo điểm nào? Để lực F1 < F2 đòn bẩy phải thỏa mãn điều kiện gì? (Chép... trọng lượng vật C4: Tìm thí dụ sử dụng C4: Tùy theo học sinh đòn bẩy sống C5:Hãy điểm tựa, C5: Điểm tựa lực tác dụng lực Chỗ mái chèo tựa vào mạn F1, F2 lên đòn bẩy H thuyền 15.5 Trục bánh xe cút
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 15: Đòn bẩy, Giáo án Vật lý 6 bài 15: Đòn bẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay