Giáo án Vật lý 6 bài 16: Ròng rọc

9 22 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:29

GIÁO ÁN VẬT RÒNG RỌC I Mục tiêu Kiến thức - Nêu khái niệm ròng rọc, phân biệt ròng rọc cố định ròng rọc động - Nêu thí dụ sử dụng ròng rọc sống rõ lợi ích chúng - Biết sử dụng ròng rọc cơng việc thích hợp Kĩ - Biết cách đo lực kéo vật: Theo phương thẳng đứng, qua ròng rọc cố định, qua ròng rọc động Thái độ - Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc tiến hành thí nghiệm - Hình thành niềm say mê, u thích mơn học nghiên cứu khoa học II Chuẩn bị Cho nhóm - Một lực kế có giới hạn đo 5N - Một khối trụ kim loại có móc nặng 2N - Một ròng rọc cố định - Một ròng rọc động - Dây vắt qua ròng rọc - Một giá thí nghiệm Cả lớp - Tranh vẽ phóng to hình 16.1, 16.2 SGK - Một bảng phụ bảng 16.1: ghi kết thí nghiệm III Tổ chức hoạt động dạy học Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Tổ chức hoạt động Hoạt động : Kiểm tra cũ (5phút) HS: Nêu cấu tạo đòn bẩy? Tác dụng đòn bẩy? Lấy ví dụ rõ yếu tố đòn bẩy này? Yêu cầu : - Cấu tạo đòn bẩy gồm phận chính: + Điểm tựa O + Điểm tác dụng lực F O + Điểm tác dụng lực F O - Tác dụng đòn bẩy : Muốn lực nâng vật nhỏ (hoặc lớn bằng) trọng lượng vật phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng lực nâng lớn (hoặc nhỏ bằng) khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng trọng lượng vật Khi OO2 > OO1 F2 < F1 GV : Nhận xét ghi điểm HS ĐVĐ : GV: Tình ống bê tông bị lăn xuống mương, trước người ta dùng cách để đưa ống bê tông lên?Điều kiện để kéo ống lên? HS: - Kéo ống lên theo phương thẳng đứng với lực kéo trọng lượng vật - Dùng mặt phẳng nghiêng với F < P, mặt phẳng nghiêng lực cần để kéo nhỏ - Dùng đòn bẩy với OO2 > OO1 F2 < F1 GV: Rõ ràng dùng đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng giúp việc đưa ống bê tông lên dễ dàng nhiều, ta cần dùng lực kéo nhỏ trọng lượng vật kéo vật lên Ròng rọc loại MCĐG có giúp việc đưa ống bê tơng lên cách dễ dàng không, tìm hiểu hơm “Ròng rọc” xem cấu tạo ròng rọc sao, loại ròng rọc với loại ròng rọc có tác dụng gì? (Cách 2: Ngay từ xa xưa người biết lợi dụng thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất ngày thiết bị ngày cải tiến ngày đại hơn, đáp ứng nhu cầu ngày cao người Ví dụ để đưa vật liệu lên nhà cao tầng, người sử dụng hệ thống ròng rọc, ròng rọc lại sử dụng trường hợp này, ròng rọc giúp người làm việc dễ dàng nào? tìm hiểu hơm ) Hoạt động 2: Tìm hiểu ròng rọc (10 phút) HS GV Nội dung I Tìm hiểu ròng rọc - Quan sát cấu tạo ròng rọc: + Một móc treo + Một bánh xe quay quanh trục, vành bánh xe có rãnh - GV đưa ròng rọc, HS quan sát để đưa miêu tả cấu tạo ròng rọc? - Cấu tạo ròng rọc: + Một móc treo + bánh xe quay quanh trục, vành bánh xe có rãnh để đặt dây treo, mục đích để dây treo không bị trượt khỏi C1: a, Cấu tạo ròng rọc: + Một móc treo + Một bánh xe quay quanh trục, vành bánh xe có rãnh để đặt dây treo ròng rọc b, Phân loại: -Nhìn hình vẽ biết ròng - Ròng rọc chia rọc cố định ròng rọc làm loại: Ròng rọc cố động định ròng rọc động.Treo tranh 16.2 a,b Chỉ cho HS hình a ròng rọc cố định, hình b ròng rọc động - Tiến hành mắc ròng - Chỉ ròng rọc rọc theo sơ đồ hình vẽ cố định ròng rọc u cầu HS ròng động rọc cố định ròng rọc động - Từ từ kéo dây kéo, - Chuyển động ròng yêu cầu HS quan sát rọc: chuyển động ròng + Ròng rọc cố định: Khi rọc, nhận xét? kéo dây bánh xe quay quanh trục cố định + Ròng rọc động: Khi kéo dây bánh xe vừa quay quanh trục vừa chuyển động với trục - Khác nhau: - Sự khác ròng + Ròng rọc cố định rọc cố định ròng rọc ròng rọc quay quanh động? trục cố định + Ròng rọc động ròng rọc vừa quay quanh trục, vừa di chuyển - So sánh: - Hãy so sánh cấu tạo + Giống nhau: Đều ròng rọc cố định ròng rọc: có móc ròng rọc động?(Giống treo, bánh xe quay khác nhau) quanh trục, vành bánh xe có rãnh để vắt dây qua + Khác nhau: Ròng rọc cố định: - Có loại ròng rọc: + Ròng rọc cố định: Ròng rọc quay quanh trục cố định + Ròng rọc động: Ròng rọc vừa quay quanh trục, vừa di chuyển ròng rọc quay quanh trục cố định Ròng rọc động: ròng rọc vừa quay quanh trục vừa di chuyển Hoạt động 3: Ròng rọc giúp người làm việc dễ dàng nào? (18 phút) HS GV Nội dung - Mỗi loại ròng rọc có tác dụng riêng Để kiểm tra xem loại ròng rọc giúp người làm việc dễ dàng nào, ta vào phần II II Ròng rọc giúp người làm việc dễ dàng - Dựa vào cách tiến hành nào? - Phương án: thí nghiệm mặt Thí nghiệm + Đo trọng lượng vật phẳng nghiêng, ròng rọc, + Đo lực kéo vật sử em đề phương dụng ròng rọc cố định án kiểm tra để làm rõ tác ròng rọc động dụng ròng rọc? So sánh lực kéo vật với trọng lượng vật để - Phương án thí nghiệm rút nhận xét xác: Đo trọng lượng vật, đo lực kéo vật sử dụng ròng rọc cố định ròng rọc động Nhưng trường hợp ta xét tới yếu tố lực: + Hướng lực + Cường độ lực - Để tiến hành thí nghiệm này, cần dụng cụ nào? - Dụng cụ:Lực kế, khối - Dụng cụ:Lực kế, khối a, Chuẩn bị: trụ kim loại, ròng rọc cố trụ kim loại, ròng rọc cố định, ròng rọc động, dây định, ròng rọc động, dây kéo kéo - Dụng cụ:Lực kế, khối trụ kim loại, - Các bước tiến hành đo ròng rọc cố định, bao gồm bước ròng rọc động, dây nào? kéo - Các bước: Đo lực kéo b, Tiến hành đo: vật: + Theo phương thẳng đứng - Các bước: Đo lực kéo + Qua ròng rọc cố định vật: + Qua ròng rọc động + Theo phương thẳng đứng C2: + Qua ròng rọc cố định Đo lực kéo vật: + Qua ròng rọc động + Theo phương thẳng đứng + Qua ròng rọc cố định + Qua ròng rọc động - Chia lớp thành nhóm, tiến hành làm thí nghiệm đồng thời hướng - Nhận dụng cụ thí dẫn HS làm thí nghiệm nghiệm tiến hành làm theo dẫn GV: việc nhóm + Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng + Cách mắc ròng rọc cố định: Mắc rr có trục quay cố định vào đầu giá đỡ Cắt độ dài dây kéo cho độ dài dây + độ dài lực kế lớn độ cao giá chút Buộc nút tròn đầu dây(để móc lực kế) Tiến hành thí nghiệm.Thảo luận nhóm ghi kết thí nghiệm - Đại diện nhóm trình bày kết thí nghiệm vào bảng: Lực Chiều Cường kéo độ vật lên lực lực kéo kéo Buộc đầu dây với trọng vật Luồn sợi dây qua rãnh rr Móc lực kế vào đầu dây để kéo vật lên Kéo từ từ lực kế, đọc số lực kế + Cách mắc ròng rọc động: Cắt độ dài dây kéo cho độ dài dây + độ dài lực kế lớn độ cao giá chút Buộc nút tròn đầu dây(để móc lực kế) Buộc cố định đầu dây vào giá đỡ Móc rr có trục quay với trọng vật, đặt chúng thẳng với dây kéo Luồn sợi dây qua rãnh rr Móc lực kế vào đầu dây để kéo vật lên.Kéo từ từ lực kế, đọc số lực kế - Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm để đo lực kéo vật: Theo phương thẳng đứng, qua ròng rọc cố định, qua ròng rọc động So sánh hướng lực, cường độ lực Ghi kết thí nghiệm vào bảng phụ?  Kết Khơng Từ dùng ròng lên rọc Ròng rọc cố định Ròng rọc động ….N ….N ….N - Từ bảng nhận thấy chiều lực kéo, cường độ lực kéo trường hợp có khác Các em so sánh: Nhận xét + Chiều, cường độ lực kéo vật lên trực tiếp lực kéo vật qua ròng rọc cố định + Chiều, cường độ lực kéo vật lên trực tiếp lực kéo vật qua ròng rọc động (trả lời C3) C3: - Lực kéo vật trực tiếp lực kéo vật qua ròng rọc cố định: + Chiều : Ngược + Độ lớn: Bằng - C3: Kéo Ròng trực rọc cố tiếp định Chiều Từ Từ lên xuống Cường Bằng độ Kéo trực Ròng rọc - Lực kéo vật trực tiếp lực kéo vật qua rr động: + Chiều : Không đổi - Như vậy, ròng rọc cố + Độ lớn :Ftt > Fđ tiếp động Chiều Không đổi: Từ lên Cường Ftt > Fđ độ định làm đổi hướng lực kéo, lực kéo vật trọng lượng vật Ròng rọc động khơng làm đổi hướng lực kéo, lại lợi lực, lực kéo vật nhỏ trọng lượng vật - Từ bảng so sánh em hoàn thành câu C4? Rút kết luận C4: a, cố định b, động KL: - Ròng rọc cố định làm đổi hướng lực kéo so với kéo trực tiếp - Ròng rọc động cho ta lợi lực - Trả lời C4: + Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi hướng lực kéo so với kéo trực tiếp + Dùng ròng rọc động lực kéo vật lên nhỏ trọng lượng vật Hoạt động : Ghi nhớ vận dụng (10 phút) HS GV Nội dung III Vận dụng - Tóm lại nội dung ghi nhớ - Từ kiến thức hơm nay, hồn thành C5, - C5: Thí dụ sử dụng C6, C7? - C5: Thí dụ sử dụng ròng rọc ròng rọc - C6 : - C6 : + Dùng ròng rọc cố + Dùng ròng rọc cố định giúp làm thay đổi định giúp làm thay đổi hướng lực kéo hướng lực kéo (được lợi hướng) + Dùng ròng rọc động cho ta lợi lực - C7 : Sử dụng hệ thống ròng rọc cố định ròng rọc động có lợi vừa lợi độ lớn, vừa lợi hướng lực kéo - Đọc phần em - Như kết hợp nhiều chưa biết ròng rọc vừa lợi độ lớn, vừa lợi hướng lực kéo Trong thực tế người ta hay sử dụng palăng, thiết bị gồm nhiều ròng rọc Một em đọc phần em chưa biết - Đọc phần ghi nhớ -Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà (1 phút) - Học phần ghi nhớ - Làm tập SBT từ 16.1 đến 16.6 -Hết - (được lợi hướng) + Dùng ròng rọc động cho ta lợi lực - C7 : Sử dụng hệ thống ròng rọc cố định ròng rọc động có lợi vừa lợi độ lớn, vừa lợi hướng lực kéo ... dây treo ròng rọc b, Phân loại: -Nhìn hình vẽ biết ròng - Ròng rọc chia rọc cố định ròng rọc làm loại: Ròng rọc cố động định ròng rọc động.Treo tranh 16. 2 a,b Chỉ cho HS hình a ròng rọc cố định,... nhau: - Sự khác ròng + Ròng rọc cố định rọc cố định ròng rọc ròng rọc quay quanh động? trục cố định + Ròng rọc động ròng rọc vừa quay quanh trục, vừa di chuyển - So sánh: - Hãy so sánh cấu tạo +... định, hình b ròng rọc động - Tiến hành mắc ròng - Chỉ ròng rọc rọc theo sơ đồ hình vẽ cố định ròng rọc u cầu HS ròng động rọc cố định ròng rọc động - Từ từ kéo dây kéo, - Chuyển động ròng yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 16: Ròng rọc, Giáo án Vật lý 6 bài 16: Ròng rọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay