Nguồn gốc và khái niệm thuế giá trị gia trăng

21 30 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:26

8/22/2018 Nguồn gốc khái niệm thuế giá trị gia trăng Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu áp dụng Pháp vào năm 1954 Việt Nam luật thuế giá trị gia tăng thơng qua ban hành có hiệu lực từ ngày 01-01-1999 kỳ họp thứ 11 Quốc học khóa Thuế giá trị gia tăng theo quy định Luật thuế giá trị gia trăng loại thuế gián thu khoản giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lưu thơng đến khâu cuối tiêu thụ nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ Đối tượng tính thuế, đối tượng chịu thuế đối tượng nộp thuế + Đối tượng tính thuế: hàng hóa dịch vụ tiêu dùng Việt Nam (bao gồm hàng hóa mua nước ngồi), trừ đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định pháp luật + Đối tượng chịu thuế: Người tiêu dùng + Đối tượng nộp thuế: tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT Việt Nam, tổ chức, cá nhân khác có nhập hàng hóa chịu thuế GTGT Cách tính thuế giá trị gia tăng Để tính thuế giá trị gia tăng người ta vào giá tính thuế hàng hóa, dịch vụ thuế suất hàng hóa, dịch vụ Thuế suất quy định có ba mức 0%, 5% 10% Thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo hai phương pháp: – Phương pháp khấu trừ: Đối tượng áp dụng: Tất đối tượng diện nộp thuế giá trị gia tăng Cách tính: Số thuế GTGT phải nộp khấu trừ = (Số thuế GTGT đầu – Số thuế GTGT đầu vào) Hoặc – Phương pháp trực tiếp: Đối tượng áp dụng: Các cá nhân sản xuất, kinhdoanh chưa thực đầy đủ điều kiện kế tốn, hóa đơn, chứng từ để làm tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế Cách tính: Số thuế GTGT phải nộp = (GTGT hàng hóa, dịch vụ bán raThuế suất thuế GTGT) Kê khai thuế Để bạn dễ hiểu việc doanh nghiệp(người nộp thuế) kê khai thuế máy tính riêng cố định sau nộp tờ khai thuế thơng mang mạng Internet Tất trình nộp thuế qua mạng thực máy tính có kết nối mạng doanh nghiệp(người nộp thuế) khơng cần phải trực tiếp nộp hồ sơ giấy đến Cơ quan thuế đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế Đây dịch vụ Thuế điện tử pháp luật Thuế quy định áp dụng cho doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế qua mạng hình thực tự nguyện Mục tiêu việc thiết lập hệ thống kê khai thuế: – Hình thức kê khai thuế qua mạng giúp đơn giản hóa thủ tục nộp thuế, tiết kiệm thời gian chi phí cho người nộp thuế – Khi người đại diện vắng giao quản lý chữ ký số cho người tin cậy để ký tờ khai thuế – Giảm thiểu tình trạng tải Cơ quan thuế đến kỳ hạn nộp hồ sơ kê khai thuế doanh nghiệp – Hướng tới mục tiêu hệ thống kê khai thuế, nộp thuế đại, tốt Trình tự đăng ký kê khai thuế: Sau có đầy đủ điều kiện để đăng ký kê khai thuế qua mạng theo quy định quan thuế, doanh nghiệp tự nguyện đăng ký kê khai thuế theo bước sau: Bước 1: Đăng ký chữ ký số Bước 2: Đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Kê khai thuế hình thức linh hoạt đại đáp ứng nhu cầu đại hóa, cơng nghiệp hóa đất nước với hình thức kế khai thuế qua mạng Internet mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp người nộp thuế cho Cơ quan thuế Nhà Nước giúp tiết kiệm thời gian, chi phí giảm thiểu rủi ro, mát liệu Là hình thức nộp thuế điện tử quy định Cơ quan thuế không mang tính bắt buột doanh nghiệp tự nguyện tham gia Điều kiện khấu trừ thuế GTGT Từ ngày 1/1/2014 theo Điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 theo khoản 10 Điều thơng tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 tài quy định: Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa dịch vụ cụ thể: Hóa đơn chứng từ phải hợp pháp, hợp lệ, hợp lý (Sẽ có viết tính hợp pháp hợp lệ cuả hóa đơn, bổ sung sau) Những hóa đơn chứng từ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (bao gồm VAT) phải dùng phương thức toán qua ngân hàng (tức chuyển từ tài khoản ngân hàng doanh nghiệp mua sang tài khoản ngân hàng doanh nghiệp bán, tài khoản tham gia giao dịch phải đăng ký với quan thuế) Đối với hàng hóa trả chậm, trả góp có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, sở kinh doanh vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng chứng từ toán qua ngân hàng hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp Trường hợp chưa có chứng từ tốn qua ngân hàng chưa đến thời điểm toán theo hợp đồng sở kinh doanh kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào Mua hàng hóa dịch vụ đối tượng có giá trị nhỏ 20 triệu mua nhiều lần ngày Điều kiện khấu trừ thuế GTGT Căn vào điểm trên, trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn muốn bạn kế toán theo học khóa học kế tốn trung tâm bạn kế toán làm việc lĩnh vực ý mục sau Chú ý: • Mua ô tô chỗ ngồi cho doanh nghiệp không hải kinh doanh vận tải, hành khách du lịch mà có giá trị tỷ khấu trừ giá trị từ tỷ trở xuống, phần thuế GTGT vượt tỷ không khấu trừ • Đối với hóa đơn có phí, lệ phí: kê khai giá trị chịu thuế, phần phí, lệ phí khơng chịu thuế phải loại phần tiền • Hàng hóa mua theo phương thức bù trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa dịch vụ bán cho đối tượng • Hàng hóa, dịch vụ mua vào với phương thức bù trừ cơng nợ vay, mượn • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào toán qua ngân hàng vào tài khoản bên thứ ba mở Kho bạc Nhà nước để thực cưỡng chế biện pháp thu tiền, tài sản tổ chức, cá nhân khác nắm giữ (theo Quyết định quan nhà nước có thẩm quyền) Hồn thuế GTGT thời gian qua có tác động tích cực góp phần làm cho sản xuất, kinh doanh ổn định phát triển Tuy nhiên phát huy tác dụng luật thuế GTGT sửa đổi cách bản, cần thiết phải áp dụng biện pháp có hiệu nhằm ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tiền thuế ĐIỀU KIÊN HỒN THUẾ GTGT Theo khoản 1, Điều 19 Thơng tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Các sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT phải là: – Là sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, – Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) định thành lập quan có thẩm quyền, – Có dấu theo quy định pháp luật, – Lập lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định pháp luật kế tốn; – Có tài khoản tiền gửi ngân hàng theo mã số thuế sở kinh doanh CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT Theo khoản Điều Thông tư 130/2016 ngày 12/08/2016 sửa đổi bổ sung Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định 2.1 Hoàn thuế GTGT sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư chưa vào hoạt động Cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, dự án tìm kiếm thăm dò phát triển mỏ dầu khí giai đoạn đầu tư, chưa vào hoạt động, thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên hồn thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo năm, trừ trường hợp hướng dẫn điểm c Khoản Điều Trường hợp, số thuế giá trị gia tăng lũy kế hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên hồn thuế giá trị gia tăng 2.2 Hồn thuế GTGT dự án đầu tư 2.2.1 Đối với dự án đầu tư tỉnh, thành phố a) Cơ sở kinh doanh thực kê khai riêng dự án đầu tư phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT hoạt động sản xuất kinh doanh thực Số thuế GTGT kết chuyển dự án đầu tư tối đa số thuế GTGT phải nộp hoạt động SXKD kỳ sở kinh doanh Sau bù trừ số thuế GTGT đầu vào dự án đầu tư chưa khấu trừ hết Từ 300 triệu đồng trở lên hồn thuế GTGT cho dự án đầu tư Sau bù trừ số thuế GTGT đầu vào dự án đầu tư mà chưa khấu trừ hết Nhỏ 300 triệu đồng kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào dự án đầu tư kỳ kê khai 2.2.2 Đối với dự án đầu tư khác tỉnh, thành phố: Các trường hợp hoàn thuế GTGT Dự án đầu tư hoàn thuế GTGT theo quy định khoản 2, khoản Điều dự án đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư Dự án đầu tư Tháng 8/2016, số thuế GTGT đầu vào dự án đầu tư 500 triệu đồng; số thuế GTGT chưa khấu trừ hết hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty thực 100 triệu đồng Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2016, số thuế GTGT đầu vào dự án đầu tư (500 triệu đồng) thuộc trường hợp xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, số thuế GTGT chưa khấu trừ hết hoạt động sản xuất kinh doanh thực (100 triệu đồng) khấu trừ vào kỳ tính thuế tháng 9/2016 2.3 Hồn thuế hàng hóa, dịch vụ xuất – Áp dụng nhiều với doanh nghiệp, hoạt động xuất ngày mở rộng a) Cơ sở kinh doanh tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên hồn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng khấu trừ vào tháng, quý Các trường hợp hồn thuế GTGT Cách tính thuế GTGT hàng xuất hoàn: Theo khoản Điều Thông tư 26/201/TT-BTC Số thuế GTGT đầu vào hồn cho hàng hố, dịch vụ xuất xác định sau: Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết tháng / quý Tổng số thuế GTGT đầu vào Thuế GTGT đầu = hàng hóa, _ dịch vụ bán nước khấu trừ tháng/quý (bao gồm: thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ hoạt động kinh doanh nước chịu thuế tháng/quý thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng/quý trước chuyển sang) Số thuế Tổng GTGT tháng/quý đầu Số vào GTGT hàng = thuế chưa khấu trừ hết doanh thu xuất Tổng doanh thu hàng hóa, dịch x vụ kỳ bán chịu thuế, hóa, doanh thu khơng phải kê khai, dịch tháng/quý tính nộp thuế (bao gồm vụ doanh thu xuất khẩu) xuất tháng/quý x 100 % Nếu số thuế GTGT đầu vào hàng hóa, dịch vụ xuất tính phân bổ chưa khấu trừ nhỏ 300 triệu đồng sở kinh doanh khơng xét hồn thuế theo tháng/q mà kết chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo; số thuế GTGT đầu vào hàng hóa, dịch vụ xuất chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên sở kinh doanh hồn thuế GTGT theo tháng/quý 2.4 Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn thuế giá trị gia tăng chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết Cơ sở kinh doanh giai đoạn đầu tư chưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh phải giải thể, phá sản chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu hoạt động kinh doanh theo dự án đầu tư chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng kê khai, khấu trừ hồn Cơ sở kinh doanh phải thơng báo với quan thuế quản lý trực tiếp việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định Trường hợp sở kinh doanh sau làm đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật giải thể, phá sản số thuế GTGT hoàn thực theo quy định pháp luật giải thể, phá sản quản lý thuế; số thuế GTGT chưa hồn khơng giải hồn thuế Trường hợp sở kinh doanh chấm dứt hoạt động không phát sinh thuế GTGT đầu hoạt động kinh doanh phải nộp lại số thuế hồn vào ngân sách nhà nước Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT khơng phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng tài sản bán 2.5 Hoàn thuế GTGT chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) khơng hồn lại viện trợ khơng hồn lại, viện trợ nhân đạo a) Đối với dự án sử dụng vốn ODA khơng hồn lại: chủ chương trình, dự án nhà thầu chính, tổ chức phía nhà tài trợ nước ngồi định việc quản lý chương trình, dự án hồn lại số thuế GTGT trả hàng hoá, dịch vụ mua Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án b) Tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo tổ chức, cá nhân nước ngồi để mua hàng hố, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ khơng hồn lại, viện trợ nhân đạo Việt Nam hồn thuế GTGT trả hàng hố, dịch vụ Ví dụ: Hội chữ thập đỏ Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân tỉnh bị thiên tai 200 triệu đồng Giá trị hàng mua chưa có thuế 200 triệu đồng, thuế GTGT 20 triệu đồng Hội chữ thập đỏ hoàn thuế theo quy định 20 triệu đồng Việc hoàn thuế GTGT trả chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) khơng hồn lại thực theo hướng dẫn Bộ Tài 2.6 Đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định pháp luật ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ Việt Nam để sử dụng hoàn số thuế giá trị gia tăng trả ghi hoá đơn giá trị gia tăng chứng từ tốn ghi giá tốn có thuế giá trị gia tăng 2.7 Người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước mang hộ chiếu giấy tờ nhập cảnh quan có thẩm quyền nước ngồi cấp hồn thuế hàng hố mua Việt Nam mang theo người xuất cảnh Việc hoàn thuế GTGT thực theo hướng dẫn Bộ Tài hồn thuế GTGT hàng hố người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước mua Việt Nam mang theo xuất cảnh 2.8 Cơ sở kinh doanh có định xử lý hồn thuế quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên.” HỒ SƠ HOÀN THUẾ GTGT 3.1 Hồ sơ hồn thuế GTGT hàng hóa xuất – Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT, kèm theo đánh số tiền thuế đề nghị hoàn vào tiêu [42] tờ khai – Bắt buộc phải có – Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) – Bắt buộc phải có – Hợp đồng mua bán hàng hóa, Tờ khai hải quan hàng Xuất khẩu, Giấy báo có ngân hàng – Có thể kèm theo văn giải trình kèm theo (nếu có) tùy trường hợp cụ thể theo yêu cầu Cơ quan thuế 3.2 Hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư – Tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT, kèm theo đánh số tiền thuế đề nghị hoàn vào tiêu [30] tờ khai này- Bắt buộc phải có – Giấy đề nghị hồn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thơng tư 156/2013/TT-BTC) – Bắt buộc phải có – Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu 01-2/GTGT – Một số giấy tờ khác kèm theo tùy theo trường hợp cụ thể quan thuế: Hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép đầu tư… 3.3 Hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án ODA 3.3.1 Đối với chủ dự án nhà thầu – Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) – Bắt buộc phải có – Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu 01-2/GTGT- Bắt buộc phải có – Quyết định cấp có thẩm quyền việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA khơng hồn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi ngân sách nhà nước cấp phát (bản chụp có đóng dấu chữ ký xác nhận người có thẩm quyền dự án) – Xác nhận quan chủ quản dự án ODA hình thức cung cấp dự án ODA ODA khơng hồn lại hay ODA vay ngân sách nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng hồn thuế giá trị gia tăng (bản chụp có xác nhận sở) việc không ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng Người nộp thuế phải nộp tài liệu với hồ sơ hoàn thuế lần đầu dự án – Trường hợp nhà thầu lập hồ sơ hồn thuế ngồi tài liệu nêu điểm này, phải có xác nhận chủ dự án việc dự án không ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để tốn cho nhà thầu theo giáthuế giá trị gia tăng; giá tốn theo kết thầu khơng có thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu 3.3.2 Đối với Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA – Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) – Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156; – Văn thỏa thuận quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam với Nhà tài trợ việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận Văn phòng) – Văn quan nhà nước có thẩm quyền việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận Văn phòng) 3.4 Hồn thuế tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại nước ngồi mua hàng hố, dịch vụ có thuế GTGT Việt Nam để viện trợ khơng hồn lại, viện trợ nhân đạo – Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thơng tư 156/2013/TT-BTC) – Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156; – Văn phê duyệt khoản viện trợ cấp có thẩm quyền (bản chụp có xác nhận người nộp thuế); – Văn xác nhận Bộ Tài (đối với viện trợ nước ngồi thuộc nguồn thu ngân sách trung ương) Sở Tài (đối với viện trợ nước thuộc nguồn thu ngân sách địa phương) khoản tiền viện trợ tổ chức phi phủ nước ngồi nêu rõ: tên tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, quan tiếp nhận, quản lý viện trợ 3.5 Hoàn thuế GTGT đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao 3.5.1 Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế thủ tục giải hồ sơ hoàn thuế GTGT – Các Cơ quan đại diện thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT, vòng 10 (mười) ngày đầu tháng đầu quý, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế quý trước gửi hồ sơ cho Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để xác nhận hồ sơ hồn thuế GTGT – Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Lễ tân nhà nước có trách nhiệm xem xét hồ sơ xác nhận đối tượng, danh mục số lượng hàng hố, dịch vụ hồn thuế GTGT Sau Cục Lễ tân nhà nước có xác nhận hồ sơ hồn thuế GTGT, Cục Lễ tân nhà nước chuyển hồ sơ cho Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải – Đối với trường hợp khơng thuộc đối tượng hồn thuế GTGT hồ sơ hoàn thuế GTGT lập không đầy đủ, Cục Lễ tân nhà nước gửi trả hồ sơ hoàn thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ 3.5.2 Hồ sơ hoàn thuế GTGT – Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) có xác nhận Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao – Bảng kê thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho quan đại diện ngoại giao theo mẫu số 01-2/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư Bảng kê thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156 – Bản gốc kèm theo 02 (hai) chụp hóa đơn GTGT có đóng dấu quan đại diện Cơ quan thuế trả lại hóa đơn gốc cho quan đại diện sau thực hoàn thuế GTGT 3.6 Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 3.6.1 Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế – Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Cục Thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức có trụ sở điều hành, nơi cá nhân có sở thường trú Cục Thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp số thuế đề nghị hoàn 3.6.2 Hồ sơ hồn thuế Theo Khoản 13 Điều Thơng tư 26/2015/TT-BTC – Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần theo mẫu số 02/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156 – Bản gốc (hoặc chụp chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú quan thuế nước cư trú cấp hợp pháp hóa lãnh (ghi rõ đối tượng cư trú năm tính thuế nào) – Bản chụp hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng uỷ thác, hợp đồng chuyển giao công nghệ hay hợp đồng lao động ký với tổ chức, cá nhân Việt Nam, giấy chứng nhận tiền gửi Việt Nam, giấy chứng nhận góp vốn vào Công ty Việt Nam (tuỳ theo loại thu nhập trường hợp cụ thể) có xác nhận người nộp thuế – Xác nhận tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng thời gian tình hình hoạt động thực tế theo hợp đồng (trừ trường hợp hoàn thuế hãng vận tải nước ngoài) – Giấy ủy quyền trường hợp tổ chức, cá nhân uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực thủ tục áp dụng Hiệp định Trường hợp tổ chức, cá nhân lập giấy uỷ quyền để uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực thủ tục hoàn thuế vào tài khoản đối tượng khác cần thực thủ tục hợp pháp hóa lãnh (nếu việc uỷ quyền thực nước ngồi) cơng chứng (nếu việc uỷ quyền thực Việt Nam) theo quy định – Trường hợp tổ chức, cá nhân cung cấp đủ thông tin tài liệu theo yêu cầu Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định, đề nghị giải trình cụ thể Giấy đề nghị hồn thuế theo Hiệp định mẫu số 02/ĐNHT nêu để quan thuế xem xét, định.” 3.7 Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động – Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) – Quyết định cấp có thẩm quyền việc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động; – Hồ sơ toán thuế hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động 3.8 Hoàn thuế GTGT thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm dây chuyền công nghệ vật tư xây dựng thuộc loại nước chưa sản xuất cần nhập để tạo tài sản cố định doanh nghiệp 3.8.1 Phạm vi áp dụng thực theo hướng dẫn Điều Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 Bộ Tài hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế hoàn thuế GTGT thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm dây chuyền công nghệ vật tư xây dựng thuộc loại nước chưa sản xuất cần nhập để tạo tài sản cố định doanh nghiệp – Trường hợp sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư giai đoạn đầu tư chưa vào hoạt động, có nhu cầu đề nghị hoàn thuế trước nộp thuế GTGT khâu nhập hàng hóa thực lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT riêng hàng hóa nhập thuộc loại nước chưa sản xuất nêu kê khai vào hồ sơ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo quy định – Trường hợp sở kinh doanh hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất, giai đoạn đầu tư: + Đối với dự án đầu tư địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đóng trụ sở sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT hàng hóa nhập thuộc loại nước chưa sản xuất nêu với việc kê khai thuế GTGT hoạt động sản xuất kinh doanh thực Trường hợp sau bù trừ có số thuế GTGT hàng hóa nhập thuộc loại nước chưa sản xuất nêu mà chưa khấu trừ hết hoàn thuế theo dự án đầu tư + Đối với dự án đầu tư địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, có nhu cầu đề nghị hoàn thuế trước nộp thuế GTGT khâu nhập hàng hóa thực lập hồ sơ đề nghị hồn thuế GTGT riêng hàng hóa nhập thuộc loại nước chưa sản xuất nêu kê khai vào hồ sơ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo quy định 3.8.2 Hồ sơ hoàn thuế – Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thơng tư 156, ghi rõ số thuế GTGT hàng nhập thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm dây chuyền công nghệ vật tư xây dựng thuộc loại nước chưa sản xuất cần nhập để tạo tài sản cố định doanh nghiệp cam kết doanh nghiệp – Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập theo mẫu số 01-4/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156 ... vụ xuất có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu... thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết Cơ sở kinh doanh giai đoạn đầu tư chưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh phải... ngoại giao theo quy định pháp luật ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ Việt Nam để sử dụng hoàn số thuế giá trị gia tăng trả ghi hoá đơn giá trị gia tăng chứng từ tốn ghi giá tốn có thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguồn gốc và khái niệm thuế giá trị gia trăng , Nguồn gốc và khái niệm thuế giá trị gia trăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay