Giáo án Vật lý 6 bài 17: Tổng kết chương I Cơ học

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:19

Bài 17: TỔNG KẾT CHƯƠNG I I MỤC TIÊU: Ôn lại kiến thức học học chương Củng cố đánh giá nắm vững kiến thức kỹ II CHUẨN BỊ: Giáo viên chuẩn bị số nội dung trực quan nhãn ghi khối lượng tịnh kem giặt, sữa hộp… III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định lớp: lớp trưởng báo cáo sĩ số Kiểm tra cũ: a.Ròng rọc cố định cấu tạo ntn ? Nó giúp ích kéo vật lên cao ? b Ròng rọc động cấu tạo ntn ? Nó giúp ích kéo vật lên cao ? Giảng mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: (15 phút) I Ôn tập: Học sinh trả lời Hãy nêu tên dụng cụ dùng để đo: A Độ dài B.Thể tích C Lực D Khối lượng Tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác gì? Lực tác dụng lên vật gây kết vật? Nếu hai lực tác dụng vào vật đứng yên mà vật đứng yên hai lực gọi hai lực gì? Lực hút Trái đất lên vật gọi gì? Dùng tay ép hai đầu lò xo bút bi lại, lực mà lò xo tác dụng lên tay gọi gì? Trên vỏ hộp kem giặt VISO ghi 1kg Số gì? HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Học sinh trả lời : 1: A Thước B Bình chia độ, bình tràn C Lực kế D Cân 2: Lực 3: Làm vật bị biến dạng làm biến đổi chuyển động vật 4: Hai lực cân 5: Trọng lực hay trọng lượng 6: Lực đàn hồi 7: Khối lượng kem giặt hộp 8: 7800 kg/m3 khối lượng riêng sắt 9: Đơn vị đo độ dài mét, kí hiệu m 8 Hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống Điền từ thích hợp vào chỗ trống Đơn vị đo thể tích mét khối, kí hiệu m3 Đơn vị đo lực Niu tơn, kí hiệu N Đơnvị đokhối lượng kílơgam, kí hiệulà kg Đơn vị đo khối lượng riêng kí lơ gam mét khối, kí hiệu kg/m3 10: P = 10.m 11: D  10 Viết công thức liên hệ trọng lượng khối lượng vật 11 Viết cơng thức tính khối lượng riêng theo khối lượng thể tích 12 Hãy nêu tên loại máy đơn giản học 13 Nêu tên máy đơn giản dùng công việc sau: –Kéo thùng bê tông lên cao để đổ trần nhà – Đưa thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải – Cái chắn ô tô điểm bán vé đường cao tốc Hoạt động 2: II VẬN DỤNG (10 phút) Dùng từ sẵn viết thành câu khác nhau: m V 12: mặt phẳng nghiêng, ròng rọc, đòn bẩy 13: – Ròng rọc – Mặt phẳng nghiêng – Đòn bẩy a Con trâu tác dụng lực kéo lên cày b Người thủ mơn bóng đá tác dụng lực đẩy lên bóng đá c Chiếc kìm nhổ đinh tác dụng lực kéo lên đinh d Thanh nam châm tác dụng lực hút lên miếng sắt e Chiếc vợt bóng bàn tác dụng lực đẩy lên bóng bàn Chọn câu C Một học sinh đá vào bóng tượng xảy với bóng? Chọn cách B Hãy chọn câu trả lời nhất: a Quả bóng bị biến dạng b Chuyển động bóng bị biến đổi c Quả bóng bị biến dạng đồng thời chuyển động bị biến đổi 3 ba bi kích thước đánh số 1, 2, Hòn bi nặng nhất, bi nhẹ Trong bi bi sắt, nhơm, chì? Chọn cách trả lời cách: A, B, C Hãy chọn đơn vị thích hợp khung để điền vào chỗ trống Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống Tại kéo cắt kim loại tay cầm dài lưỡi kéo? Tại kéo cắt giấy, cắt tóc tay cầm ngắn lưỡi kéo ? a Khối lượng đồng 8.900 kg mét khối b Trọng lượng chó 10 niutơn c Khối lượng bao gạo 50 kílơgam d Trọng lượng riêng dầu ăn 8000 niu tơn mét khối e Thể tích nước bể mét khối a Mặt phẳng nghiêng b Ròng rọc cố định c Đòn bẩy d Ròng rọc động Để làm cho lực mà lưỡi kéo tác dụng vào kim loại lớn lực mà tay ta tác dụng vào tay cầm Vì cắt giấy, cắt tóc cần lực nhỏ Lưỡi kéo dài tay cầm tay ta cắt Bù lại tay lợi tay ta di chuyển mà tạo vết cắt dài theo tờ giấy III Trò chơi chữ : ( 15 phút) Ơ chữ thứ nhất: Theo hàng dọc : Máy đơn giản giúp làm thay đổi độ lớn lực ? - Ròng rọc động Dụng cụ đo thể tích - Bình chia độ Phần khơng gian mà vật chiếm chỗ - Thể tích Loại dụng cụ giúp người làm việc dễ dàng - Máy đơn giản Dụng cụ giúp làm thay đổi độ lớn hướng lực - Mặt phẳng nghiêng Lực hút Trái Đất tác dụng lên vật - Tọng lực 7.Thiết bị gồm ròng rọc động ròng rọc cố định - Pa lăng Từ hàng dọc : Điểm tựa Ô chữ thứ hai: Theo hàng ngang: Lực hút Trái Đất tác dụng lên vật ? - TRọng lực Đại lượng lượng chất chứa vật ? - Khối lượng Cái dùng để đo khối lượng ? - Cái cân Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta tay ép lò xo lại ? - Lực đàn hồi Máy đơn giản điểm tựa ? - Đòn bẩy Dụng cụ mà thợ may thường dùng để lấy số đo thể khách hàng ? - Thước dây Theo hàng dọc: Lực đẩy CỦNG CỐ BÀI: Hệ thống lại kiến thức chương DẶN DÒ: – Học sinh xem trước bài: Sự nở nhiệt chất rắn – Làm tập từ số đến số ... kh i, kí hiệu kg/m3 10: P = 10.m 11: D  10 Viết công thức liên hệ trọng lượng kh i lượng vật 11 Viết cơng thức tính kh i lượng riêng theo kh i lượng thể tích 12 Hãy nêu tên lo i máy đơn giản học. .. tác dụng vào tay cầm Vì cắt giấy, cắt tóc cần có lực nhỏ Lư i kéo d i tay cầm tay ta cắt Bù l i tay l i tay ta di chuyển mà tạo vết cắt d i theo tờ giấy III Trò ch i chữ : ( 15 phút) Ô chữ thứ... đơn giản giúp làm thay đ i độ lớn lực ? - Ròng rọc động Dụng cụ đo thể tích - Bình chia độ Phần không gian mà vật chiếm chỗ - Thể tích Lo i dụng cụ giúp ngư i làm việc dễ dàng - Máy đơn giản Dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 17: Tổng kết chương I Cơ học, Giáo án Vật lý 6 bài 17: Tổng kết chương I Cơ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay