Giáo án Vật lý 6 bài 17: Tổng kết chương I Cơ học

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:19

Bài 17 TỔNG KẾT CHƯƠNG I: HỌC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn lại kiến thức học học chương - Củng cố đánh giá nắm vững kiến thức kỹ Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi chương Tư tưởng: Rèn luyện tính cẩn thận giải tập II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án - HS: Trả lời câu hỏi phần ôn tập Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Rịng rọc cố định gì? Rịng rọc động gì? - Khi sử dụng rịng rọc nĩ giúp ích cho chúng ta? Bài HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HĐ1: Về kiến thức: GV: Lần lượt yêu cầu HS trả HS trả lời câu hỏi lời câu hỏi SGK SGK NỘI DUNG GHI BẢNG a) thước b) bình chia độ; bình tràn c) lực kế d) cân Lực GV: Hướng dẫn HS trả lời , nhận xét đánh giá Làm vật bị biến dạng làm biến đổi chuyển động vật Hai lực cân Trọng lực hay trọng lượng Lực đàn hồi Khối lượng kem giặt hộp 8 Khối lượng riêng - mét; m - mét khối; m3 - niutơn; N HĐ2: Vận dụng: - kilôgam; kg GV: Lần lượt yêu cầu HS trả HS trả lời câu hỏi - kilôgam mét khối; lời câu hỏi SGK SGK kg/m3 GV: Yêu cầu HS lên bảng trình HS lên bảng trình bày câu 10 P = 10.m bày câu 1 11 D = m/V GV: Nhận xét đánh giá sửa 12 MPN, ròng rọc, đòn chữa bẩy GV: Yêu cầu HS lên bảng trình 13 – ròng rọc bày câu 2; - Yêu cầu HS giải thích HS lên bảng trình bày câu - mặt phẳng nghiêng 2; sai - đòn bẩy GV: Nhận xét chung GV: Yêu cầu HS thảo luận Câu 4; 4’ - Yêu cầu HS trả lời GV: Nhận xét chung – Con trâu tác dụng lực keó lên cày HS thảo luận Câu 4; - Người thủ mơn bóng đá 4’ tác dụng lực đẩy lên bóng đá C a) kilôgam mét khối GV: Hướng dẫn HS trả lời , nhận xét đánh giá b) niutơn c) kilôgam d) niutơn mét khối GV: Lần lượt yêu cầu HS trả lời câu hỏi lại GV: Nhận xét chung 3* Cách B e) mét khối a) MPN HS trả lời b) ròng rọc cố định c) đòn bẩy d) ròng rọc động a) Để làm cho lực mà lưỡi kéo tác dụng vào kim loại lớn lực mà tay ta tác dụng vào tay cầm b) Vì để cắt giấy cắt tóc cần lực nhỏ, nên HĐ3: Trò chơi chữ (Nếu thời gian GV cho HS chơi lớp) lưỡi kéo dài tay cầm mà lực tay ta cắt Bù lại ta điều lợi tay ta di chuyển mà tạo vết cắt dài tờ giấy 4.Kết luận toàn bài: Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, xem lại câu hỏi vừa trả lời Chuẩn bị thi HKI ... tay ta cắt Bù l i ta i u l i tay ta di chuyển mà tạo vết cắt d i tờ giấy 4 .Kết luận toàn b i: Hoạt động n i tiếp: - Về nhà học b i, xem l i câu h i vừa trả l i Chuẩn bị thi HKI ... HS trả l i , nhận xét đánh giá b) niutơn c) kilôgam d) niutơn mét kh i GV: Lần lượt yêu cầu HS trả l i câu h i l i GV: Nhận xét chung 3* Cách B e) mét kh i a) MPN HS trả l i b) ròng rọc cố định...8 Kh i lượng riêng - mét; m - mét kh i; m3 - niutơn; N HĐ2: Vận dụng: - kilôgam; kg GV: Lần lượt yêu cầu HS trả HS trả l i câu h i - kilôgam mét kh i; l i câu h i SGK SGK kg/m3 GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 17: Tổng kết chương I Cơ học, Giáo án Vật lý 6 bài 17: Tổng kết chương I Cơ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay