Giáo án Vật lý 6 bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:16

GIÁO ÁN VẬT SỰ NỞ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN I Mục tiêu học Kiến thức: Hs cần nắm được: - Thể tích, chiều dài vật rắn tăng nóng lên; giảm lạnh đi, - Các chất rắn khác nở nhiệt khác Kĩ năng: Hs giải thích số tượng đơn giản nở nhiệt chất rắn Thái độ: Học tập nghiêm túc, ghi chép cẩn thận II Chuẩn bị - Giáo viên + Cả lớp chuẩn bị cầu kim loại, vòng kim loại, đèn cồn, chậu nước, khăn lau khô, bảng ghi độ tăng chiều dài số chất - Học sinh sgk ghi chép III Tiến trình lên lớp Kiểm tra cũ: (5 phút) Gv: Em nêu khác ròng rọc cố định ròng rọc động? Hs: Trả lời Gv: Nhận xét, ghi điểm Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Đặt vấn đề (2 phút) - Gv: cho học sinh quan sát - Quan sát tranh vẽ tháp Ép- phen giới thiệu đôi điều tháp Ghi bảng CHƯƠNG II NHIỆT HỌC Tiết 21 SỰ NỞ - Các phép đo vào tháng tháng cho thấy - Lắng nghe vòng tháng tháp cao lên 10 cm Tại lại có tượng đó? Chẳng lẽ tháp thép cao lên chăng? Bài học hôm giúp trả lời câu hỏi NHIỆT RẮN CỦA CHẤT - Ghi Hoạt động Thí nghiệm nở nhiệt chất rắn (15 phút) - Yêu cầu học sinh đọc sgk để - Đọc sgk tìm hiểu mục 1.Thí nghiệm tìm hiểu trình tự tiến hành đích thí nghiệm trình tự mục đích thí nghiệm tiến hành thí nghiệm - Làm thí nghiệm yêu cầu - Quan sát tượng đưa học sinh quan sát, đưa ra nhận xét nhận xét tượng - Gọi học sinh đưa nhận - Đưa nhận xét xét tượng quan sát + Khi chưa hơ nóng cầu lọt qua vòng kim loại + Khi hơ nóng cầu khơng lọt qua vòng kim loại + Nhúng cầu vào nước lạnh cầu lọt qua vòng kim loại - Nhận xét - Thảo luận nhóm, trả lời câu - Qua kết thí nghiệm 2.Trả lời câu hỏi hỏi C1, C2 hướng dẫn học sinh trả lời - C1 cầu nở câu hỏi C1, C2 nóng lên - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - Ghi C1, C2 - C2 cầu co lại lạnh - Nhận xét thống câu trả lời Hoạt động Rút kết luận (3 phút) - Yêu cầu học sinh rút kết - Rút kết luận luận (1) tăng (2) lạnh - Ghi - Nhận xét thống kết luận Kết luận (C3/ Sgk) - Gv: Các chất rắn nở - Suy nghĩ tìm câu trả lời nóng lên, co lại lạnh Vậy chất rắn khác dãn nở nhiệt có giống hay khơng? Hoạt động So sánh nở nhiệt chất rắn (8 phút) - Giới thiệu bảng ghi độ tăng chiều dài kim - Quan sát loại khác So sánh nở nhiệt chất rắn - Yêu cầu học sinh rút nhận xét cho câu hỏi C4 - Các chất rắn khác - Đọc bảng trả lời câu hỏi nở nhiệt khác C4 - Giới thiệu “đối với vật rắn nói đến dãn nở nhiệt - Ghi phân biệt rõ nở dài hay nở khối Ở học đề cập đến nở khối” - Nhận xét - Lắng nghe Hoạt động Vận dụng (7 phút) Vận dụng - Yêu cầu học sinh đọc trả - Đọc làm C5 lời câu hỏi C5 - Hướng dẫn học sinh trả lời - Trả lời câu hỏi C5 câu hỏi C5 - Nhận xét - Ghi - Yêu cầu học sinh đọc làm C6 - Đọc làm C6 - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C6 - Nhận xét - Làm thí nghiệm kiểm chứng - Ghi - Quan sát - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C7 - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C7 - Ghi Củng cố (4 phút) - C6 nung nóng vòng kim loại - Trả lời câu hỏi C6 - Đọc trả lời câu hỏi C7 - Nhận xét - C5 phải nung nóng khâu dao khâu liềm nung nóng khâu nở dễ lắp vào cán, nguội khâu co lại xiết chặt vào cán - C7 Vào mùa hè nhiệt độ tăng lên thép nở nên thép dài (tháp cao lên) - Yêu cầu học sinh đọc sgk phần “có thể em chưa biết” - Dựa vào phần kiến thức học em giải thích “vì vào mùa hè dây điện thoại thường bị võng xuống vào mùa đơng lại khơng có tượng đó?” 4.Hướng dẫn nhà (1 phút) - Học bài, làm tập 18.1→18.5/ SBT ... khác So sánh nở nhiệt chất rắn - Yêu cầu học sinh rút nhận xét cho câu hỏi C4 - Các chất rắn khác - Đọc bảng trả lời câu hỏi nở nhiệt khác C4 - Giới thiệu “đối với vật rắn nói đến dãn nở nhiệt -... luận (C3/ Sgk) - Gv: Các chất rắn nở - Suy nghĩ tìm câu trả lời nóng lên, co lại lạnh Vậy chất rắn khác dãn nở nhiệt có giống hay khơng? Hoạt động So sánh nở nhiệt chất rắn (8 phút) - Giới thiệu... phép đo vào tháng tháng cho thấy - Lắng nghe vòng tháng tháp cao lên 10 cm Tại lại có tượng đó? Chẳng lẽ tháp thép cao lên chăng? Bài học hôm giúp trả lời câu hỏi NHIỆT RẮN CỦA CHẤT - Ghi Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn, Giáo án Vật lý 6 bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay