Giáo án Vật lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:14

GIÁO ÁN VẬT SỰ NỞ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG I Mục tiêu học Kiến thức giúp Hs nắm được: - Thể tích chất lỏng tăng nóng lên giảm lạnh - Các chất lỏng khác nở nhiệt khác Kĩ năng: Giải thích số tượng đơn giản nở nhiệt chất lỏng Thái độ: Học tập nghiêm túc, ghi chép cẩn thận II Chuẩn bị - Giáo viên: + Cả lớp tranh hình 19.3/sgk + Mỗi nhóm 1bình thuỷ tinh, 1ống thuỷ tinh, nút cao su có lỗ, chậu thuỷ tinh, nước màu - Học sinh Sgk ghi chép III Tiến trình lên lớp Kiểm tra cũ (5 phút) - Gv: Nêu kết luận nở - TL Chất rắn nở nóng lên co lại lạnh nhiệt chất rắn đi.Các chất rắn khác nở nhiệt - B18 (1)C hợp kim Platinit - Gọi học sinh chữa tập (2)Vì thuỷ tinh chịu lửa nở nhiệt 18.3, 18.4/SBT thuỷ tinh thường tới lần - B18.4 Để trời nóng tơn dãn nở nhiệt mà bị ngăn cản nên tránh tượng gây lực lớn làm hỏng tôn Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng Đặt vấn đề (2 phút) - Gv:ất rắn nở nóng lên - Lắng nghe co lại lạnh Vậy chất lỏng có xảy tượng hay khơng?Nếu xảy có điểm khác giống với chất rắn không?Bài học hôm giúp trả lời câu hỏi - Ghi Tiết 22 SỰ NỞ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG Hoạt động Làm thí nghiệm để kiểm tra xem nước có nở nóng lên hay khơng? (10 phút) - Yêu cầu học sinh đọc thí - Đọc thí nghiệm sgk nghiệm - Yêu cầu học sinh nhóm - Làm thí nghiệm theo tiến hành thí nghiệm nhóm - Quan sát nhắc nhở học - Quan sát tượng xảy sinh trình tiến hành thí nghiệm - Yêu cầu học sinh quan sát kĩ tượng xảy thảo luận trả lời câu hỏi C1 - Nhận xét - Yêu cầu học sinh đọc đưa dự đoán cho câu C2 1.Làm thí nghiệm 2.Trả lời câu hỏi - C1 Mực nước dâng lên Thảo luận nhóm trả nước nóng lên lời câu hỏi C1 - Đọc đưa dự đoán - Gọi học sinh đưa dự đoán cho câu hỏi C2 - C2 Mực nước hạ xuống nước lạnh co lại - Yêu cầu nhóm học sinh - TL mực nước hạ xuống làm thí nghiệm kiểm tra - Tiến hành thí nghiệm - Gọi học sinh trình bày kết kiểm tra thí nghiệm - Trình bày kết thí - Nhận xét chốt lại “Nước nghiệm chất lỏng nói chung nở nóng lên co lại  chất lỏng nở lạnh đi” - Lắng nghe nóng lên co lại lạnh - Đặt vấn đề Đối với chất lỏng khác nở nhiệt - Ghi có giống hay khơng? - Suy nghĩ tìm câu trả lời Hoạt động2 Chứng minh chất lỏng khác nở nhiệt khác (8 phút) - Gv:o học sinh quan sát - Quan sát hình 19.3 hình19.3 - Yêu cầu học sinh rút nhận - Rút nhận xét xét trả lời câu hỏi C3 - Trả lời câu hỏi C3 - Nhận xét chốt lại câu trả lời  cho học sinh ghi vào So sánh nở nhiệt chất lỏng - Các chất lỏng khác nở nhiệt khác - Ghi Hoạt động Rút kết luận (10 phút) - Yêu cầu học sinh làm C4 - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C4 - Hoạt động cá nhân làm Rút kết luận câu C4 - Trả lời câu hỏi C4 - Nhận xét - Ghi (C4 / Sgk) Hoạt động Vận dụng (7 phút) Vận dụng - Yêu cầu học sinh đọc trả - Đọc trả lời câu hỏi C5, - C5 đun nóng lời câu hỏi C5, C6, C6 nước ấm nở tràn - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C5, C6 - C6 để tránh tình trạng - Trả lời câu hỏi C5, C6 nắp bật chất lỏng - Nhận xét đựng chai nở nhiệt - Ghi - C7 mực chất lỏng ống nhỏ dâng lên nhiều thể tích chất lỏng hai bình tăng lên - Làm thí nghiệm câu C - Quan sát thí nghiệm nên ống có tiết cho học sinh quan sát yêu diện nhỏ chiều cầu học sinh trả lời câu hỏi C7 cao cột chất lỏng phải - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C7 cao - Nhận xét - Trả lời câu hỏi C7 - Ghi Củng cố (2 phút) - Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ mục “có thể em chưa biết” Hướng dẫn nhà (1 phút) - Học Làm tập 19.1→19.5 / Sbt - Xem trước “Sự nở nhiệt chất khí” ... hỏi C5, C6, C6 nước ấm nở tràn - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C5, C6 - C6 để tránh tình trạng - Trả lời câu hỏi C5, C6 nắp bật chất lỏng - Nhận xét đựng chai nở nhiệt - Ghi - C7 mực chất lỏng ống... Nhận xét chốt lại “Nước nghiệm chất lỏng nói chung nở nóng lên co lại  chất lỏng nở lạnh đi” - Lắng nghe nóng lên co lại lạnh - Đặt vấn đề Đối với chất lỏng khác nở nhiệt - Ghi có giống hay khơng?... lời câu hỏi C3 - Nhận xét chốt lại câu trả lời  cho học sinh ghi vào So sánh nở nhiệt chất lỏng - Các chất lỏng khác nở nhiệt khác - Ghi Hoạt động Rút kết luận (10 phút) - Yêu cầu học sinh làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng, Giáo án Vật lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay