Giáo án Vật lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:14

Bài 19 : SỰ NỞ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG I MỤC TIÊU : Tìm dụ thực tế nội dung sau : - Thể tích chất lỏng tăng nóng lên, giảm lạnh - Các chất lỏng khác dãn nở nhiệt khác Giải thích số tượng đơn giản nở nhiệt chất lỏng Biết thực thí nghiệm hình 19.1 19.2 SGK mô tả tượng xảy rút kết luận Giúp học sinh vận dụng kiến thức để giải thích vấn đề thực tế sống, nhằm góp phần cho học sinh tin tưởng vào khoa học vật lí II CHUẨN BỊ : Cho nhóm học sinh: ống thủy tinh thẳng, chậu thủy tinh, bình thủy tinh đáy bằng, nút cao su có lỗ Cho lớp: bình đựng nước pha màu, bình thủy nước nóng III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : Ổn định lớp : Lớp trưởng báo cáo sỉ số Kiểm tra cũ : a Khi nhiệt độ tăng (hoặc giảm) chất rắn ? Thể tích chất rắn lúc ? (Khi nhiệt độ tăng chất rắn nở ra, thể tích chất rắn tăng lên Khi nhiệt độ giảm chất rắn co lại, thể tích chất rắn giảm đi.) b Các chất rắn khác nở nhiệt ? Nhơm, sắt, đồng chất nở nhiệt nhất, chất nở nhiều ? (Các chất rắn khác nở nhiệt khác Sắt nở nhiệt nhất, nhơm nở nhiệt nhiều nhất.) Giảng : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: (4 phút) Tổ chức tình học tập : An : Đố biết nung nóng ca Đọc vấn đề đầu nước đầy nước có tràn ngồi khơng ? Bình : Nước nóng lên thơi, tràn được, lượng nước ca có tăng lên đâu Bình trả lời hay sai ? NỘI DUNG - Tại đun nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm ? - Tại người ta khơng đóng chai nước thật đầy ? Để có sở giải thích vấn đề làm thí nghiệm : Hoạt động 2: ( 15 phút) Làm thí nghiệm trả lời câu hỏi : Cho học sinh làm thí nghiệm theo nhóm Giáo viên giới thiệu dụng cụ hướng dẫn HS thực thí nghiệm: - Đổ đầy nước màu vào bình cầu Nút chặt bình nút cao su cắm xuyên qua ống thủy tinh Khi nước màu tăng lên ống - Đặt bình cầu vào chậu nước nóng quan sát tượng xảy với mực nước ống Yêu cầu HS trả lời : - Tại phải dùng nước màu gắn ống thủy tinh ? - Tại phải đặt vào chậu nước nóng mà khơng đun ? Trả lời câu hỏi : Cho HS thảo luận nhóm trả lời : C1: Có tượng xảy với mực nước ống thủy tinh ta đặt bình vào chậu nước nóng ? Giải thích C2: Nếu sau ta đặt bình cầu vào nước lạnh có tượng xảy với mực nước ống thủy tinh - Điền vào chỗ trống : Nước nóng lên (1) ………………, lạnh (2) Tìm hiểu vấn đề dự kiến câu trả lời Làm thí nghiệm : (SGK) Học sinh làm thí nghiệm theo nhóm, quan sát tượng trả lời câu hỏi Quan sát vị trí mực nước màu Đánh dấu vào vị trí mực nước màu so với vị trí nhúng vào nước nóng Làm việc cá nhân trả lời : - Dùng nước màu gắn ống thủy tinh để dễ quan sát dâng lên mực nước nóng lên - cần tăng nhiệt độ nước lên Thảo luận nhóm : C1: Mực nước ống dâng lên nước nóng lên, nở C2: Mực nước hạ xuống nước lạnh đi, co lại Làm việc cá nhân điền vào : (1): nở Trả lời câu hỏi : ………… Các chất lỏng khác nở nhiệt ? Hoạt động 3: ( phút) Chứng minh chất lỏng khác nở nhiệt khác : C3: Quan sát hình 19.3 mơ tả thí nghiệm Cho biết mực chất lỏng dâng lên ống thủy tinh nào? Rút nhận xét - Có nhận xét mực chất lỏng dâng lên ống thủy tinh ? - Chất lỏng dâng lên nhiều nhất, chất ? - Các chất lỏng khác nở nhiệt : A Giống B Gần giống C Khác - Có bình đựng ba chất lỏng khác Đem tăng bình với nhiệt độ thấy bình chất lỏng khơng tràn ra, bình chất lỏng tràn ít, bình chất lỏng tràn nhiều Hỏi bình chứa nước, rượu, dầu ? Qua TN rút kết luận ? Hoạt động 4: (7 phút) Rút kết luận : Cho HS làm việc theo nhóm C4: Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống a/ Thể tích nước bình (1) ……… nóng lên, (2)………… lạnh b/ Các chất lỏng khác nở nhiệt (3)………………… - Khi nung nóng chất lỏng : A Khối lượng riêng chất (2): co lại Làm việc cá nhân : C3: Các chất lỏng khác nở nhiệt khác - Mực chất lỏng dâng lên không - Dâng nhiều rượu, nước - Chọn C - Bình chứa nước, bình chứa dầu, bình chứa rượu Thảo luận nhóm : C4: a/ Thể tích nước bình tăng nóng lên, giảm lạnh b/ Các chất lỏng khác nở nhiệt khơng giống - Chọn B Rút kết luận : Thể tích nước bình tăng nóng lên, giảm lạnh Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh Các chất lỏng khác nở nhiệt khác lỏng tăng B Khối lượng riêng chất lỏng giảm C Khối lượng riêng chất lỏng không thay đổi D Khối lượng riêng chất lỏng lúc tăng, lúc giảm - Hãy chọn câu : A Chất lỏng nở nóng lên, thể tích giảm B Chất lỏng co lại lạnh đi, thể tích tăng C Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh D Các chất lỏng khác nở nhiệt giống Hoạt động 5: (5 phút) Vận dụng Cho lớp thảo luận trả lời C5: Tại đun nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm ? - Tại đun nóng lượng nước chứa bình thủy tinh, mực nước bình hạ xuống sau dâng lên ? C6: Tại người ta khơng đóng chai nước thật đầy ? - Chọn C Vận dụng : Nhóm nhỏ thảo luận trả lời : C5: bị đun nóng, nước ấm nở ra, thể tích tăng lên, nước dâng lên tràn ngồi - bình thủy tinh nở trước nên nước hạ xuống, sau nước nở dâng lên C6: chất lỏng chai nở nhiệt bị nắp chai cản trở gây lực lớn đẩy nắp chai bật C7: Mực chất lỏng ống nhỏ dâng lên nhiều thể tích chất lỏng hai bình tăng lên ống có tiết diện nhỏ hơn, chiều cao cột chất lỏng phải lớn C7: Nếu thí nghiệm mơ tả hình 19.1 ta cắm hai ống có tiết diện khác vào bình đựng dung tích chất lỏng Hỏi mực nước dâng lên hai ống chất lỏng ? Tại ? (Khi nhúng vào nước nóng) - So sánh dãn nở nhiệt chất rắn chất lỏng ta thấy: A Chất rắn dãn nở nhiều - Chọn B chất lỏng B Chất lỏng dãn nở nhiều chất rắn C Cả hai dãn nở - Cho HS trả lời vấn đề đầu ? - Bình trả lời sai, nước nóng lên nở ra, thể tích tăng lên, nước dâng lên tràn ngồi Củng cố : - Hãy điền vào chỗ trống : a) Khi nóng lên chất lỏng …………thể tích chất lỏng ………… b) Khi lạnh chất lỏng………… thể tích chất lỏng……………… c) Các chất lỏng khác nở nhiệt ………… (a nở ra; tăng lên; b co lại; tăng lên c khác ) Hãy chọn câu : A Mọi chất lỏng dãn nở B Chất lỏng nở lạnh co lại nóng C Khi nhiệt độ thay đổi chất lỏng khơng dãn nở D Khi nhiệt độ tăng chất lỏng nở ra, nhiệt độ giảm chất lỏng co lại (Chọn D) - Giải BT 19.3 SBT - Cho học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ - Ghi nhớ : Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh Các chất lỏng khác nở nhiệt khác - Cho HS đọc mục em chưa biết Dặn dò : Học bài, xem trước Bài tập nhà: 19.4 sách tập ... (Khi nhúng vào nước nóng) - So sánh dãn nở nhiệt chất rắn chất lỏng ta thấy: A Chất rắn dãn nở nhiều - Chọn B chất lỏng B Chất lỏng dãn nở nhiều chất rắn C Cả hai dãn nở - Cho HS trả lời vấn đề đầu... c) Các chất lỏng khác nở nhiệt ………… (a nở ra; tăng lên; b co lại; tăng lên c khác ) Hãy chọn câu : A Mọi chất lỏng dãn nở B Chất lỏng nở lạnh co lại nóng C Khi nhiệt độ thay đổi chất lỏng khơng... lạnh b/ Các chất lỏng khác nở nhiệt (3)………………… - Khi nung nóng chất lỏng : A Khối lượng riêng chất (2): co lại Làm việc cá nhân : C3: Các chất lỏng khác nở nhiệt khác - Mực chất lỏng dâng lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng, Giáo án Vật lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay