Giáo án Vật lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:14

Bài 19 SỰ NỞ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Mơ tả tượng nở nhiệt chất lỏng - Nhận biết chất lỏng khác nở nhiệt khác Kỹ năng: -Vận dụng kiến thức nở nhiệt chất lỏng để giải thích số tượng ứng dụng thực tế Tư tưởng: Biết vận dụng kiến thức để giải thích số tượng sống II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án Dụng cụ thí nghiệm hình 19.1 - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Kỹ thuật khăn trải bàn; hợp tác theo nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Hãy cho biết nở nhiệt chất rắn? - Hiện tượng sau xảy nung nóng vật rắn? a khối lượng vật tăng b khối lượng vật giảm c khối lượng riêng vật tăng d khối lượng riêng vật giảm Bài HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HĐ1: Tổ chức tình học tập SGK HĐ2: Thí nghiệm nở nhiệt chất lỏng GV: Yêu cầu HS đọc thông tin TN SGK - Yêu cầu HS dự đoán kết TN GV: Hướng dẫn HS tiến hành TN: - Giới thiệu dụng cụ TN - Mục đích TN - Phát dụng cụ yêu cầu HS tiến hành TN (4’) HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HS: Dự đoán trả lời NỘI DUNG Làm thí nghiệm (SGK) Trả lời câu hỏi HS: Đọc thông tin TN SGK HS: Dự đốn kết TN - Bình sai… C1: Mực nước dâng lên, nước nóng lên, nở C2: Mực nước hạ xuống, nước lạnh đi, co lại HS: Tiến hành TN (4’) C3: Các chất lỏng khác nở nhiệt khác GV: Yêu cầu HS trả lời câu C1, C2, C3 GV: Nhận xét chung GV: Hướng dẫn HS thảo luận trả lời câu C3 (2’) HĐ3: Rút kết luận GV: Hướng dẫn HS chọn cụm từ khung để điền vào chỗ trống GV: Yêu cầu HS thảo luận 2’ “kỹ thuật khăn trải bàn ssể trả lời câu C4 GV: Nhận xét đánh giá - Qua phần trả lời trên, ta rút kết luận chung nở nhiệt chất lỏng nào? GV: Nhận xét đánh giá HĐ4: Vận dụng GV: Yêu cầu HS thảo luận câu hỏi C5, C6, C7 (4’) - Yêu cầu HS trả lời GV: Nhận xét chung Giải thích số từ Vật lí như: tiết diện, dung tích GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi nêu đầu GV: Nhận xét chung Yêu cầu HS đọc phần em chư biết HS trả lời câu C1, C2, C3 C1: Mực nước dâng lên, nước nóng lên, nở C2: Mực nướchạ xuống, nướclạnh đi, co lại C3: Các chất lỏng khác Rút kết luận nở nhiệt khác a Thể tích nước bình HS: tiến hành thảo luận tăng nóng lên, giảm trưng bày sản phẩm nhóm lạnh minh - Các nhóm khác nhận xét, b Các chất lỏng khác đánh giá nở nhiệt khơng giống C4: (1)- tăng (2)- giảm (3)- không giống  Kết luận: HS: Chất rắn nở nóng lên, có lại lạnh - Chất lỏng nở nóng - Các chất lỏng khác nở lên, co lại lạnh nhiệt khác - Các chất lỏng khác HS thảo luận câu hỏi C5, nở nhiệt khác C6, C7 (4’) C5: bị đun nóng, nước ấm nở tràn C6: Để tránh tình trạng nắp bật chất lỏng đựng chai nở nhiệt C7: Mực chất lỏng ống nhỏ dâng lên nhiều thể tích chất lỏng bình dâng lên nên ống có tiết diện nhỏ chiều cao cột chất lỏng phải lớn 4.Kết luận toàn bài: - Hãy cho biết nở nhiệt chất lỏng? - Hiện tượng sau xảy đun nóng một lượng chất lỏng? a khối lượng chất lỏng tăng b Trọng lượng chất lỏng tăng c Thể tích chất lỏng tăng d Cả khối lượng, trọng lượng thể tích chất lỏng tăng Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, làm tập 19.1 đến 19.4 SBT - Xem trước mới, tiết sau học tốt ... Các chất lỏng khác HS thảo luận câu hỏi C5, nở nhiệt khác C6, C7 (4’) C5: Vì bị đun nóng, nước ấm nở tràn ngồi C6: Để tránh tình trạng nắp bật chất lỏng đựng chai nở nhiệt C7: Mực chất lỏng ống... nở nhiệt không giống C4: (1)- tăng (2)- giảm (3)- không giống  Kết luận: HS: Chất rắn nở nóng lên, có lại lạnh - Chất lỏng nở nóng - Các chất lỏng khác nở lên, co lại lạnh nhiệt khác - Các chất. .. Vì thể tích chất lỏng bình dâng lên nên ống có tiết diện nhỏ chiều cao cột chất lỏng phải lớn 4.Kết luận toàn bài: - Hãy cho biết nở nhiệt chất lỏng? - Hiện tượng sau xảy đun nóng một lượng chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng, Giáo án Vật lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay