DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỂ TÍCH HỢP SINH HỌC 9 CHỦ ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

15 23 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:08

GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 Ngày soạn: 20/03/ 2016 Ngày giảng: Từ ngày 23/03/2016 đến ngày 07/04/ 2016 LỚP LỚP 9A TIẾT Tiết Tiết Tiết Tiết LỚP 9B LỚP 9C 23/03/2016 … … 07/04/2016 Gi¸o án dạy học theo chủ đề Môn sinh học Tiết 57 60: Chủ đề: ô nhiễm môI trờng A TỔNG QUÁT VỀ CHỦ ĐỀ: I LÍ DO CHỌN CHỦ ĐỀ: Ơ nhiễm mơi trường là vấn đề cấp bách không chỉ ở nước ta mà là vấn đề cần quan tâm toàn giới Ơ nhiễm mơi trường đã và tác động đến sự đa dạng sinh học, làm biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà người phải gánh chịu Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường là giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai - Các vấn đề ô nhiễm môi trường được giảng dạy chương trình lớp có nội dung thuộc bài bao gồm bài 54, 55, 56, 57 Đây là bài học có nội dung đề cập vấn đề nhiễm môi trường, nguyên nhân, thực trạng và giải pháp Theo chương trình sách giáo khoa phần II bài 54 tìm hiểu tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường, bài 55 tìm hiểu phần III Hạn chế ô nhiễm môi trường Khi dạy tách rời bài thì bài 54 và bài 55 có sự trùng lặp và khơng logic Hơn học lí thuyết xong mới dạy thực hành thì học sinh sẽ nhiều thời gian để tìm hiểu thực trạng mơi trường Chính vì tơi định gộp bài lại thành chủ đề “Ơ nhiễm mơi trường” và tiến hành dạy song song bài giúp học sinh lĩnh hội kiến thức cách logic và có nhìn xuyên suốt toàn chủ đề - II HỆ THỐNG KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ: Chủ đề được thực tiết (từ tiết 57 đến tiết 60 theo Kế hoạch dạy học) Gồm nội dung chính: - Nội dung 1: Ơ nhiễm mơi trường là gì? - Nội dung 2: Các tác nhân gây nhiễm môi trường và biện pháp hạn chế - Nội dung 3: Thực hành tìm hiểu tình hình ô nhiễm môi trường ở địa phương - Nội dung 4: Kiểm tra chủ đề B NỘI DUNG CHỦ ĐỀ: GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ: a Kiến thức: - Nêu được khái niệm ô nhiễm môi trường - Hiểu được ngun nhân gây nhiễm và tác hại việc ô nhiễm môi trường - Nêu được hậu ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe và gây nhiều bệnh tật cho người và sinh vật - Nêu biện pháp hạn chế tác hại ô nhiễm môi trường giới và ở địa phương - Liên hệ và vận dụng giải thích số vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường thực tế địa phương b Kĩ năng: - Rèn kĩ quan sát, thu thập, phân tích, xử lý thơng tin - Quan sát phim, tranh ảnh để rút được khái niệm sự ô nhiễm môi trường và tác hại - Kĩ làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo - Kĩ sử dụng công nghệ thông tin c Thái độ: - Có ý thức bảo vệ mơi trường - Ý thức giữ gìn sức khỏe cộng đồng Các lực hướng tới: a Năng lực chung: Giải vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tự học, tư sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng công nghệ thông tin… b Năng lực chuyên biệt: Năng lực kiến thức sinh học, lực nghiên cứu khoa học II BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ KIẾN THỨC VÀ NĂNG LỰC CẦN PHÁT TRIỂN Nội dung chủ đề Các mức độ kiến thức Nhận Thông hiểu Vận dụng biết cấp độ thấp Nêu Hiểu được Ơ nhiễm được ngun nhân mơi trường khái gây gì? niệm nhiễm môi nhiễm trường và tác môi hại ô nhiễm Vận dụng cấp độ cao HT PT lực - Tự học - Giải vấn đề - Sử dụng công nghệ thông tin và GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 trường môi trường đến sức khỏe người Các tác nhân gây nhiễm mơi trường biện pháp hạn chế Biết được biện pháp hạn chế tác nhân Trình bày được tác nhân gây nhiễm mơi trường Thực hành tìm hiểu tình hình nhiễm mơi trường địa phương Biết được tình hình ô nhiễm môi trường ở địa phương Biết vận dụng biện pháp hạn chế môi trường vào thực tế Đưa được biện pháp hạn chế và khắc phục vấn đề ô nhiễm mơi trường địa phương Giải thích được tượng thiên tai ở Việt Nam nhiều năm trở lại đây: Hạn hán ở miền trung, xâm nhập mặn ở đồng sông Cửu Long… truyền thông - Tư duy, sáng tạo - Hợp tác, tự quản lí - Giao tiếp - Giao tiếp - Hợp tác - Sử dụng ngôn ngữ - Kiến thức Sinh học - Giao tiếp - Hợp tác - Sử dụng ngôn ngữ - Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông - Kiến thức Sinh học - Nghiên cứu khoa học III CHUẨN BỊ: Phương pháp: Hoạt động nhóm, thảo luận cặp đôi, đàm thoại gợi mở, thuyết trình, giải vấn đề, thực hành… 2.Chuẩn bị: a Giáo viên: - Máy chiếu, máy tính, giáo án - Tranh ảnh, video, số liệu liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường - Phiếu học tập b.Học sinh: - Nghiên cứu trước chủ đề GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu, thông tin ô nhiễm môi trường - Bài viết tuyên truyền, bài báo cáo IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ: Ổn định: (1phút/tiết) - Ổn định tổ chức, giới thiệu thành phần - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra:(2 – phút/tiết) - Tiết 1: GV kiểm tra việc chuẩn bị bài nhóm ->Lớp phó học tập bao cáo việc chuẩn bị bài của lớp ? Môi trường là gì? Kể tên loại môi trường chủ yếu? -> học sinh trả lời -> Học sinh khác nhận xét - Tiết 2: - Tiết 3: - Tiết 4: Bài mới: (37 – 40 phút/tiết) * Giới thiệu chủ đề: (1 - phút) GVgiới thiệu chủ đề, chiếu nội dung dự kiến: Chủ đề được học tiết, với nội dung sau: - Nội dung 1: Ô nhiễm môi trường là gì? - Nội dung 2: Các tác nhân gây nhiễm mơi trường và biện pháp hạn chế - Nội dung 3: Thực hành tìm hiểu tình hình ô nhiễm môi trường ở địa phương - Nội dung 4: Kiểm tra chủ đề * Nội dung: (36 – 38 phút/tiết) TIẾT (TIẾT 57 THEO KHDH): HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRO NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm ô nhiễm môi trường - GV: yêu cầu HS nhắc lại nội dung đã được giao chuẩn bị từ tiết học trước - HS: nhắc lại - GV: chiếu nội dung đã yêu cầu nhóm chuẩn bị từ tiết học trước: Sưu tầm thông tin, hình ảnh, video, ve tranh về vấn đề ô nhiễm môi trường HT VÀ PT NĂNG LỰC - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề - GV: yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày phần đã chuẩn bị - HS: lần lượt đại diện các nhóm trình bày nội dung đã phân công - Năng lực GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 chuẩn bị ->Nhóm khác nhận xét, bơ sung - GV: nhận xét, động viên khích lệ - HS: lắng nghe, ghi nhớ tư duy,sáng tạo - Năng lực I Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? tự quản lí - Khái niệm: - GV: chiếu số hình ảnh, bảng số liệu ô nhiễm môi trường để HS phân biệt, nhận biết - HS: quan sát - Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - GV: Dẫn dắt nội dung và hỏi HS: ? Ô nhiễm môi trường là gì? - HS: trả lời, HS khác nhận xét, bô sung - GV: chuẩn xác kiến thức - HS: hoàn thiện vở ghi Ơ nhiễm mơi trường là tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lí, hóa học, sinh học môi trường bị thay đổi gây tác hại tới đời sống người và sinh vật khác - GV: chiếu số hình ảnh nguyên - Nguyên nhân: nhân gây ô nhiễm môi trường - HS: quan sát - GV: hỏi HS: ? Từ nội dung đã chuẩn bị và hình ảnh vừa quan sát, em hãy cho biết nguyên nhân nào khiến cho môi trường bị ô nhiễm? - HS: trả lời, HS khác nhận xét, bô sung - GV: chuẩn xác kiến thức - HS: hoàn thiện vở ghi + Do người: Sản xuất, sinh hoạt, chiến tranh… + Do tự nhiên: lũ lụt, hạn hán, núi - GV: chuyển ý … lửa … Hoạt động 2: Tìm hiểu nhân chủ yếu biện pháp hạn chế II CÁC TÁC NHÂN CHỦ YẾU VÀ - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông - Năng lực kiến thức Sinh học GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 BIỆN PHÁP HẠN CHẾ - GV: ? Qua phần chuẩn bị bài, em hãy kể - Năng lực tên tác nhân gây nhiễm sử dụng mơi trường? cơng nghệ - HS: trả lời cá nhân thông tin - GV: chiếu tác nhân gây ô nhiễm - Năng lực môi trường theo SGK sử dụng - HS: quan sát, ghi nhớ ngôn ngữ - GV: chiếu bổ sung hình ảnh số - Năng lực tác nhân mới hợp tác, tự - HS: quan sát, ghi nhớ quản lý - GV: yêu cầu HS thảo luận hướng Giải tìm hiểu tác nhân gây ô nhiễm vấn môi trường đề - HS: thảo luận đưa ý kiến - Năng lực - GV: chốt hướng tìm hiểu tác giao tiếp nhân gây ô nhiễm môi trường, chiếu - Năng lực bảng học tập và phát phiếu học tập cá hợp tác nhân - HS: lắng nghe, nhận phiếu học tập Các tác nhân chủ yếu biện pháp hạn chế Tên tác nhân Nguồn gốc Tác hại Biện pháp hạn chế Bụi và khí thải Hóa chất Chất phóng xạ Chất thải rắn Sinh vật gây bệnh Tiếng ồn Sóng điện từ - GV: giới hạn nội dung tìm hiểu tiết học (tìm hiểu tác nhân thứ nhất, - Năng các tác nhân lại tìm hiểu vào tiết lực sử học sau) dụng - HS: lắng nghe ngôn - GV: chiếu số hình ảnh nguồn ngữ gốc, tác hại và biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí - HS: quan sát, ghi chép vào phiếu học tập - Năng - GV: phát bảng nhóm, hướng dẫn HS lực tự GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 thảo luận - HS: thảo luận và hoàn thiện bảng nhóm - GV: yêu cầu nhóm cử đại diện báo cáo kết hoạt động - HS: cử đại diện lên dán bảng nhóm và trình bày kết quả thảo luận -> HS nhóm khác nhận xét,bô sung, tự hoàn thiện bảng nhóm mình - GV: chuẩn xác, chiếu đáp án - HS: hoàn thiện vở ghi học - Năng lực hợp tác, tự quản lý - Năng lực giao tiếp CÁC TÁC NHÂN CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Tên tác nhân Nguồn gốc - Hoạt động người: Đốt cháy nhiên Bụi liệu cơng khí nghiệp, nơng nghiệp , thải: sinh hoạt, giao thông CO, vận tải … SO2, CO2, - Hoạt động tự nhiên: NO2, Núi lửa, cháy rừng… H2S… Tác hại - Ơ nhiễm khơng khí - Gây bệnh tật cho người - Gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, thủng tầng ơzon, mưa axit … - Ảnh hưởng đến sự phát triển động, thực vật Biện pháp hạn chế - Sử dụng lượng sạch: Mặt trời, gió, xăng sinh học… - Xử lý khí thải nhà máy - Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông gây ô nhiễm - Trồng nhiều xanh - Vệ sinh môi trường - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 GV thút trình: Ngun nhân gây nhiễm bụi và khí thải rất đa dạng chủ yếu vẫn là các hoạt động đốt cháy nhiên liệu tạo lượng khí thải độc hại lớn - HS: lắng nghe - GV: yêu cầu HS hoàn thành bảng 54.1 SGK và trình bày - HS: hoàn thiện và trình bày cá nhân - GV: chiếu bảng và chuẩn xác kiến thức - HS: quan sát, ghi nhớ GV tích hợp mơn Hóa: ? Dựa vào kiến thức mơn Hóa học, em hãy cho biết: Khi đốt cháy loại nhiên liệu thì tạo khí thải là chất gì? - HS: trả lời ->HS khác nhận xét, bô sung - GV: ? Em hãy kể tên hoạt động đốt cháy nhiên liệu gia đình em? - HS: trả lời cá nhân - GV: chiếu video thực trạng ô nhiễm ô nhiễm môi trường - HS: quan sát - GV: ? Vì lượng khói bụi và khí thải ngày càng tăng - HS: trả lời - GV thút trình: Tăng dân số và quá trình cơng nghiệp hóa là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sử dụng quá mức các loại nhiên liệu - GV tích hợp kiến thức Địa lí: ? Em hãy cho biết dân số giới là người? - HS: vận dụng kiến thức Địa lí trả - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực hợp tác, tự quản lý - Năng lực giao tiếp Năng lực giải vấn đề GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 lời - GV: nhấn mạnh, dẫn dắt và yêu cầu học sinh liên hệ thực tế về hiện tượng biến đôi khí hậu ở Việt Nam thời gian gần - Hiện tượng hạn hán - Hiện tượng xâm nhập mặn - GV: ? Hãy vận dụng kiến thức Địa lí giải thích nguyên nhân tình trạng xâm nhập mặn? - HS: vận dụng kiến thức Địa lí giải thích Năng lực kiến thức môn sinh học - GV: ? Kể tên khu vực nhiễm khơng khí nghiêm trọng địa phận huyện Ứng Hòa? - HS: trả lời cá nhân -> HS khác bô sung - GV: chiếu hình ảnh ô nhiễm khơng khí ở số khu vục địa bàn: Các quán vịt nướng Vân Đình, làng tăm hương Quảng Phú Cầu, nhà máy xi măng Tiên Sơn, xí nghiệp gạch Ứng Hòa… - HS: quan sát ? Em cần làm gì để hạn chế nhiễm khơng khí môi trường sống quanh em? Kể việc cụ thể em và nhà trường đã làm - HS: trả lời ->HS khác nhận xét, bô sung - GV: chiếu số hình ảnh giáo dục bảo vệ môi trường - HS: quan sát - GV: hệ thống hóa nội dung tiết học và hướng dẫn học sinh chuẩn bị nội GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 dung tiết học sau: TIẾT (TIẾT 58 THEO KHDH): - GV: yêu cầu nhóm báo cáo kết hoàn thiện bảng nhóm - HS: Đại diện nhóm lên trình bày phần hoàn thiện phiếu HS nhận xét chéo - GV: nhận xét nhóm theo phần, chiếu số hình ảnh liên quan đến loại tác nhân, bổ sung và chiếu bảng kiến thức - HS: ghi vở Tên tác nhân - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ Nguồn gốc - Hoạt động người: Đốt Bụi , khí thải: cháy nhiên liệu CO, SO2, CO2, công NO2, H2S… nghiệp, nông nghiệp , sinh hoạt, giao thông vận tải … - Hoạt động tự nhiên: Núi lửa, cháy rừng… Tác hại - Ơ nhiễm khơng khí - Gây tử vong, bệnh tật - Gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu , suy giảm tầng ôzon … - Mưa axit ảnh hưởng đến sự phát triển động thực vật Hóa chất: Thuốc bảo vệ thực vật, chất độc da cam, hóa chất cơng nghiệp, chất tẩy rửa… - Sản xuất nông nghiệp, làng nghề - Sản xuất công nghiệp - Sinh hoạt - Chiến tranh - Ơ nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí - Gây ngộ độc, tử vong, bệnh tật, dị tật Chất phóng xạ: Urani, Rađi… - Cơng trường khai thác chất phóng xạ - Thử vũ khí hạt nhân - Nổ nhà máy - Ơ nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí - Gây tử vong, bệnh tật, dị tật 10 Biện pháp hạn chế - Sử dụng lượng sạch: Mặt trời, gió, xăng sinh học… - Lắp đặt hệ thống lọc khí cho nhà máy - Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông gây ô nhiễm - Trồng nhiều xanh - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học - Vệ sinh mơi trường - Xây dựng nhà máy xử lí nước thải - Hạn chế sử dụng loại hóa chất - Đấu tranh chống sản xuất, sử dụng vũ khí hóa học - Chống sản xuất, thử và sử dụng vũ khí hạt nhân - Nâng cao kĩ thuật sản xuất điện hạt nhân GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 điện hạt nhân Chất thải - Công nghiệp rắn: - Nông nghiệp Nilon, nhựa, - Y tế thủy tinh, thực - Xây dựng phẩm thừa… - Sinh hoạt… Sinh vật gây - Phân bệnh: Giun - Nước thải sán, kí sinh - Rác thải trùng… Tiếng ồn: Còi - Phương tiện xe, loa đài… giao thông - Hoạtđộng sản xuất - Ơ nhiễm khơng khí, nguồn nước, đất đai - Gây bệnh tật - Mất mĩ quan - Thu gom, tái chế - Chôn lấp và đốt rác khoa học - Phát triển dân số hợp lí Gây nhiều bệnh truyền nhiễm - Xử lí nước thải - Vệ sinh ăn uống - Vệ sinh nơi ở - Ủ phân động vật - Diệt ruồi, muỗi… - Xây dựng nhà máy, xí nghiệp ở xa khu dân cư - Hạn chế bấm còi xe - Dùng cửa cách âm… - Tắt thiết bị không sử dụng - Lắp thiết bị chặn sóng điện từ - Giảm thính lực - Căng thẳng Sóng điện từ: - Cột phát sóng Gây bệnh: Căng Sóng điện - Thiết bị điện thẳng, tim mạch, huyết thoại, lò vi áp… sóng, máy tính… - GV: chiếu hình 54.2 đặt số câu hỏi: ? Các hóa chất độc hại thường tích tụ ở mơi trường nào? Mơ tả đường phát tán loại hóa chất đó? ? Chất độc da cam đã ảnh hưởng đến người dân Việt Nam nào? - HS: trả lời ->HS khác nhận xét, bô sung - GV: chiếu video chất độc da cam và giáo dục kĩ sống - HS: quan sát, ý - GV: chiếu hình 54.4 và số hình ảnh phóng xạ, đặt câu hỏi: ? Chất phóng xạ xâm nhập vào thể người qua đường nào? - HS: quan sát, trả lời - GV: chiếu hình ảnh hậu nhiễm phóng xạ ở Nhật Bản 11 Năng lực giải vấn đề Năng lực sử dụng ngôn ngữ GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 - HS: quan sát, ý - GV: chiếu hình ảnh rác thải - HS: quan sát, ý ? Hãy liên hệ thực tế, cho biết tình hình rác thải ở địa phương em (dẫn chứng số liệu)? - HS: nêu số liệu đã điều tra ? Em đánh giá nào tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và sóng điện từ nay? - HS: trả lời -> HS khác bô sung - GV nhấn mạnh: Con người càng hiện đại thì tác nhân ô nhiễm càng nhiều… ? Tại địa phương em có tác nhân nào gây ô nhiễm môi trường? ? Nêu biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường? - HS: dựa vào nội dung đã hoàn thiện trả lời - GV: kiểm tra tiến độ thực hành nhóm, tiếp tục giao nhiệm vụ và đôn đốc, nhắc nhở HS thực nhiệm vụ + Tiếp tục tìm hiểu tình hình ô nhiễm môi trường ở địa phương + Lập báo cáo kết vào học sau TIẾT (TIẾT 59 THEO KHDH): - GV: yêu cầu HS báo cáo kết điều tra - HS: báo cáo với các nội dung, trình bày nội dung bảng 56.1, 56.2 và 56.3 đã hoàn thiện III THỰC HÀNH BÁO CÁO TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ơ ĐỊA PHƯƠNG 12 - Năng lực nghiên cứu khoa học GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 Bảng 56.1 Các nhân tố sinh thái môi trường điều tra ô nhiễm Nhân tố vô sinh Nhân tố hữu sinh Hoạt động người môi trường - - - - - - Bảng 56.2 Điều tra tình hình mức độ nhiễm Các tác nhân Mức độ ô nhiễm Nguyên nhân Đề xuất biện pháp gây nhiễm (ít/nhiều/rất nhiễm) gây nhiễm khắc phục Bảng 56.3 Điều tra tác động người tới môi trường Các thành phần Xu hướng biến đổi Những hoạt động Đề xuất biện hệ sịnh thái thành phần của người gây pháp khắc phục, hiện hệ sinh thái nên biến đổi hệ bảo vệ thời gian tới sinh thái - HS: Đại diện học sinh trình bày -> Các nhón nhận xét - GV: nhận xét, đối chiếu kết nhóm - HS: chiếu video, hình ảnh về thực trạng ô nhiễm và tác động của người - GV: yêu cầu HS đánh giá hoạt động người gây nên sự biến đổi hệ sinh thái đã quan sát Xu hướng biến đổi hệ sinh thái tương lai - HS: đánh giá tình hình - GV: yêu cầu nhóm thảo luận tìm giải pháp khắc phục biến đổi - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tự quản lí - Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp 13 GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 xấu hệ sinh thái - HS: thảo luận tìm giải pháp, báo cáo kết quả - GV: nghe báo cáo, nhận xét và động viên HS - GV giao nhiệm vụ nhà: + Viết bài cảm tưởng sau học thực hành + Thảo luận theo nhóm nhiệm vụ HS việc phòng chống nhiễm mơi trường và trình bày thành áp phích để tuyên truyền toàn trường + Trao đổi với người thân việc giảm lượng rác thải hàng ngày, phân loại rác và thu gom nơi quy định + Lên kế hoạch bạn bè vệ sinh nơi ở và trường học - Thử bạn bè nghiên cứu để chế tạo thiết bị xử lí rác thải tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông - Năng lực kiến thức Sinh học TIẾT (TIẾT 60 THEO KHDH): - GV: yêu cầu HS tiếp tục báo cáo thực hành - HS: tiếp tục báo cáo thực hành, thuyết trình bài viết về cảm tưởng sau học thực hành - GV: lắng nghe, nhận xét - HS: trình bày các tấm áp phích mà nhóm đã thiết kế Các nhóm nhận xét chéo - GV: nhận xét, khích lệ tinh thần học tập HS - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tự quản lí - Năng IV KIỂM TRA CHỦ ĐỀ lực sử - GV: cho HS làm bài kiểm tra chủ đề Câu 1: Ơ nhiễm mơi trường là gì? dụng - HS: nhận đề, làm bài nghiêm túc Nguyên nhân? ngôn - GV: thu bài, nhận xét tinh thần làm Câu 2:Nêu nguồn gốc, tác hại và biện ngữ bài và tinh thần học chủ đề lớp pháp hạn chế tác nhân chủ yếu gây Góp ý tồn trình ô nhiễm môi trương? - Năng thực chủ đề Câu 3:Đâu là tác nhân gây lực kiến 14 GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC – NĂM HỌC 2015 - 2016 - HS: lắng nghe, rút kinh nghiệm cho nhiễm môi trường ở địa phương em? thức chủ đề sau Câu 4:Nêu biện pháp hạn chế ô Sinh nhiễm môi trường ở địa phương? học Nhiệm vụ HS việc bảo vệ môi trường? Củng cố – Luyện tập:(1 – phút/tiết) Hệ thống hóa kiến thức bài học và toàn chủ đề sơ đồ tư Hướng dẫn học chuẩn bị nhà:(1 – phút/tiết) - Tiết 1: + Tìm hiểu thông tin và hoàn thiện nội dung lại phiếu học tập + Điều tra, tìm hiểu tình hình ô nhiễm môi trường địa bàn xã Phương Tú và huyện Ứng Hòa vào ngày nghỉ + GV cho HS chọn môi trường mà người đã tác động làm biến đổi + GV hướng dẫn nội dung bảng 56.1, 56.2 và 56.3 - Tiết 2: - Tiết 3: - Tiết 4: Phương Tú, ngày 20 tháng 03 năm 2016 DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN THỰC HIỆN Vũ Thị Thanh Tuyền 15 ... truyền thông - Tư duy, sáng tạo - Hợp tác, tự quản lí - Giao tiếp - Giao tiếp - Hợp tác - Sử dụng ngôn ngữ - Kiến thức Sinh học - Giao tiếp - Hợp tác - Sử dụng ngôn ngữ - Sử dụng công... - 2016 điện hạt nhân Chất thải - Công nghiệp rắn: - Nông nghiệp Nilon, nhựa, - Y tế thủy tinh, thực - Xây dựng phẩm thừa… - Sinh hoạt… Sinh vật gây - Phân bệnh: Giun - Nước thải sán, kí sinh. .. và đốt rác khoa học - Phát triển dân số hợp lí Gây nhiều bệnh truyền nhiễm - Xử lí nước thải - Vệ sinh ăn uống - Vệ sinh nơi ở - Ủ phân động vật - Diệt ruồi, muỗi… - Xây dựng nhà máy,
- Xem thêm -

Xem thêm: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỂ TÍCH HỢP SINH HỌC 9 CHỦ ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỂ TÍCH HỢP SINH HỌC 9 CHỦ ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay