Giáo án Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:08

Bài 20: SỰ NỞ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ I MỤC TIÊU: Nắm vững tượng thể tích khối khí tăng nóng lên, giảm lạnh Hiểu vài giải thích số tượng đơn giản nở nhiệt chất khí Làm thí nghiệm sách giáo khoa vận dụng bảng 20.1 để rút kết luận nở nhiệt ba thể: rắn – lỏng – khí II CHUẨN BỊ: Cho giáo viên: 1ong bàn bị bẹp, phích nước nóng, cốc Cho nhóm học sinh: bình thủy tinh đáy bằng, ống thủy tinh thẳng, cốc nước pha màu, khăn lau I HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sĩ số Kiểm tra cũ: – Gọi học sinh trả lời nội dung ghi nhớ – Sửa tập: 19.1 (câu C); 19.4 Giảng mới: GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập (mở đầu SGK) Hoạt động 2: Chất khí nóng lên nở Hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm quan sát thí nghiệm Giúp học sinh trả lời câu hỏi SGK điều khiển thảo luận Hoạt động 3: Học sinh thảo luận câu C1; C2; C3 C1: Có tượng xảy với giọt màu ống thủy tinh bàn tay áp vào bình cầu? Hiện tượng chứng tỏ thể tích khơng khí bình thay đổi nào? C2: Khi ta không áp tay HỌC SINH NỘI DUNG I Thí nghiệm: Học sinh tiến hành thí nghiệm lần lược sách giáo khoa II Trả lời câu hỏi: C1: Giọt nước màu lên chứng tỏ thể tích khơng khí bình tăng, khơng khí nở C2: Giọt nước màu xuống chứng tỏ thể tích khơng khí bình giảm khơng khí co lại C3: Do khơng khí vào bình cầu có tượng xảy với giọt nước màu Hiện tượng chứng tỏ điều gì? C3: Tại khơng khí bình cầu lại tăng lên? C4: Tại thể tích khơng khó bình cầu lại giảm đi? C5: Đọc bảng 20.1 SGK, rút nhận xét C6: Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống Hoạt động 4: Vận dụng C7: Tại bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng khơng khí bóng bị nóng lên lại phòng lên * Khi cho bóng bàn bị bẹp vào nước nóng, khơng khí bóng bị nóng lên nở làm cho bóng phồng lên cũ C8: Tại khơng khí nóng lại nhẹ khơng khí lạnh? C9: Dụng cụ đo nóng, lạnh (H 20.1) Dựa theo mực nước ống thủy tinh người ta biết thời tiết nóng hay lạnh Giải thích Trả lời: Khi thời tiết nóng, khơng khí bình cầu nóng lên nở đẩy bình bị nóng lên C4: Do khơng khí bình bị lạnh C5: Các chất khí khác nở nhiệt giống Các chất lỏng, chất rắn khác nởnhiệt khác Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn C6: a Thể tích khí bình tăng khí nóng lên b.Thể tích khí bình giảm khí lạnh c Chất rắn nở nhiệt nhất, chất khí nở nhiệt nhiều C8: Khi nhiệt độ tăng, khối lượng m khơng đổi, thể tích V tăng, d giảm Vậy, trọng lượng riêng khơng khí nóng nhỏ trọng lượng riêng khơng khí lạnh Các chất khí khác nở nhiệt giống Các chất lỏng, chất rắn khác nởnhiệt khác III Rút kết luận: Thể tích khí bình tăng khí nóng lên Thể tích khí bình giảm khí lạnh Chất rắn nở nhiệt nhất, chất khí nở nhiệt nhiều IV Vận dụng: nước ống thủy tinh xuống Khi thời tiết lạnh đi, khơng khí bình cầu lạnh co lại mực nước ống dâng lên Củng cố bài: Cho học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ vào Ghi nhớ: – Chất khí nở nóng lên, co lại lạnh – Các chât khí khác nở nhiệt giống – Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn Dặn dò: – Học sinh học thuộc lòng nội dung ghi nhớ – Bài tập nhà: Bài tập 20.2 20.6 sách tập ... chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn C6: a Thể tích khí bình tăng khí nóng lên b.Thể tích khí bình giảm khí lạnh c Chất rắn nở nhiệt nhất, chất khí nở nhiệt nhiều C8: Khi nhiệt độ tăng,... khơng khí bình cầu nóng lên nở đẩy bình bị nóng lên C4: Do khơng khí bình bị lạnh C5: Các chất khí khác nở nhiệt giống Các chất lỏng, chất rắn khác nở vò nhiệt khác Chất khí nở nhiệt nhiều chất. .. nội dung ghi nhớ vào Ghi nhớ: – Chất khí nở nóng lên, co lại lạnh – Các chât khí khác nở nhiệt giống – Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn Dặn dò: – Học sinh học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí, Giáo án Vật lý 6 bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay