Giáo án Vật lý 6 bài 22: Nhiệt kếthang đo độ

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:06

Bài 22 NHIỆT KẾ – NHIỆT GIAI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Mơ tả nguyên tắc cấu tạo cách chia độ nhiệt kế dùng chất lỏng Nêu số loại nhiệt kế thường dùng - Nêu ứng dụng nhiệt kế dùng phịng thí nghiệm, nhiệt kế rượu nhiệt kế y tế - Nhận biết số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xenxiut Kỹ năng: - Xác định GHĐ ĐCNN loại nhiệt kế quan sát trực tiếp qua ảnh chụp, hình vẽ Tư tưởng: Mơ tả giải thích loại nhiệt kế II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án, loại nhiệt kế SGK - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Lực xuất co dãn nhiệt nào? Tại rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dầy cốc dễ vỡ rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng? - Trình bày kết luận băng kép? Ứng dụng băng kép? Bài mới: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HĐ1: Tổ chức tình HS: Dự đốn học tập SGK HĐ2: Thí nghiệm cảm giác nóng lạnh GV: Hướng dẫn HS tiến hành HS: Tiến hành thí nghiệm thí nghiệm - Yêu cầu HS thực hành TN - Yêu cầu HS cẩn thận trình làm TN NỘI DUNG Thí nghiệm: SGK  Kết luận: - Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế - Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa tượng dãn nở nhiệt chất - Các ngón tay có cảm giác nào? GV: Nhận xét chung - Từ TN rút kết luận gì? GV: Nhận xét chung HĐ3: Tìm hiểu nhiệt kế GV: Hướng dẫn HS cách tiến hành TN hình 22.3, 22.4 SGK - Mục đích TN GV: Yêu cầu HS trả lời câu C3, C4 - Yêu cầu HS trả lời GV: Nhận xét chung GV: Giải thích cho HS chỗ thắt nhiệt kế y tế (khi lấy nhiệt kế khỏi thể, thuỷ ngân gặp lạnh co lại bị đứt chỗ thắt ống quản, không trở bầu nhiệt kế Nhờ ta đọc nhiệt độ thể) HĐ4: Tìm hiểu loại nhiệt giai GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK loại nhiệt giai GV: Giới thiệu nhiệt giai Xenxiút nhiệt giai Farenhai Như SGK - Yêu cầu HS làm câu C5.SGK GV: Nhận xét chung - GV: Gọi HS đọc phần em chưa biết HS: Cảm giác tay khơng cho phép xác định xác - Có nhiều loại nhiệt kế khác mức độ nóng, lạnh nhau: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế y tế, nhiệt kế thuỷ ngân HS trả lời câu C3, C4 C3: xem bảng C4: Ống quản gần bầu có chỗ thắt, có tác dụng ngăn khong cho thuỷ ngân tụt xuống bầu đưa nhiệt kế khỏi thể Nhiệt giai HS đọc thông tin SGK Trong nhiệt giai Xenxiút, loại nhiệt giai nhiệt độ nước đá tan O0C, nước C5: 300C = 00C + 300C sôi 1000C Trong = 32 0F + (30 nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ 1,80F) nước đá tan 0 = 32 F + 54 F = 320F, nước sôi 860F 2120F 370C = 00C + 370C = 32 0F + (37 1,80F) = 320F + 66,60F = 98,60F 4.Kết luận toàn bài: - Nhiệt kế dùng để làm gì? Kể tên vài nhiệt kế mà em biết? - Hãy đổi 400C = ? (0F) Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, làm tập 22.1 đến 22.3 SBT - Xem trước mới, chép mẫu báo cáo SGK Tiết sau học tốt ... giai Farenhai, nhiệt độ 1,80F) nước đá tan 0 = 32 F + 54 F = 320F, nước sôi 860 F 2120F 370C = 00C + 370C = 32 0F + (37 1,80F) = 320F + 66 ,60 F = 98 ,60 F 4.Kết luận toàn bài: - Nhiệt kế dùng để... bầu đưa nhiệt kế khỏi thể Nhiệt giai HS đọc thông tin SGK Trong nhiệt giai Xenxiút, loại nhiệt giai nhiệt độ nước đá tan O0C, nước C5: 300C = 00C + 300C sôi 1000C Trong = 32 0F + (30 nhiệt giai... lấy nhiệt kế khỏi thể, thuỷ ngân gặp lạnh co lại bị đứt chỗ thắt ống quản, không trở bầu nhiệt kế Nhờ ta đọc nhiệt độ thể) HĐ4: Tìm hiểu loại nhiệt giai GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK loại nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 22: Nhiệt kếthang đo độ, Giáo án Vật lý 6 bài 22: Nhiệt kếthang đo độ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay