Giáo án Vật lý 6 bài 22: Nhiệt kếthang đo độ

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:06

GIÁO ÁN VẬT NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI I Mục tiêu học Kiến thức giúp Hs: - Biết cấu tạo, công dụng, nguyên tắc hoạt động nhiệt kế Kĩ năng:- Phân biệt nhiệt giai Xenxiut nhiệt giai Farenhai - Đổi nhiệt độ từ nhiệt giai sang nhiệt độ tương ứng với nhiệt giai Thái độ: Học tập nghiêm túc, ghi chép cẩn thận II Chuẩn bị - Giáo viên + Mỗi nhóm chậu thuỷ tinh chậu đựng nước, nước đá, nước nóng; 1nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế + Cả lớp tranh vẽ hình 22.5/Sgk, bảng 22.1/Sgk - Học sinh Sgk ghi chép III Tiến trình lên lớp Kiểm tra cũ (3 phút) - Gv: Nêu kết luận nở - TL Các chất nở nóng lên co lại lạnh nhiệt chất Chất rắn dãn nở nhiệt nhất, chất khí dãn nở nhiệt nhiều nhất.Sự co dãn nhiệt bị ngăn cản gây lực lớn Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Đặt vấn đề (2 phút) - Gọi học sinh đọc mẫu đối - Đọc mẫu đối thoại phần thoại đầu Ghi bảng Tiết25 NHIỆT KẾ NHIỆT GIAI - Gv: Phải dùng dụng cụ đo mở đầu sgk để biết xác - TL Để biết xác người có sốt hay khơng? người có sốt hay khơng - Nhận xét ta dùng nhiệt kế - Nhiệt kế có cấu tạo hoạt động dựa vào - Lắng nghe suy nghĩ câu tượng vật lí nào?Chúng trả lời ta tìm hiểu học hơm - Ghi Hoạt động Tìm hiểu nhiệt kế (20 phút) - Hướng dẫn học sinh chuẩn - Hoạt động theo nhóm tiến Nhiệt kế bị thực thí nghiệm hành thí nghiệm hình 22.1và hình 22.1 22.2/ Sgk theo 22.2/Sgk hướng dẫn trình tự - Hướng dẫn học sinh thảo - Thảo luận nhóm kết luận luận nhóm kết luận rút rút từ thí nghiệm từ thí nghiệm - Thơng báo “cảm giác tay ta khơng xác - Lắng nghe để biết người có sốt hay khơng ta phải dùng nhiệt kế” - Nêu mục đích thí - Lắng nghe nghiệm hình 22.3 22.4/ sgk đồng thời nêu cách tiến - Quan sát hình vẽ 22.5, suy nghĩ trả lời câu hỏi C hành thí nghiệm ghi kết vào bảng 22.1 - Treo hình vẽ 22.5/Sgk yêu cầu học sinh quan sát để - học sinh lên bảng điền vào trả lời câu hỏi C3 ghi vào bảng 22.1 theo bảng 22.1 - học sinh khác đưa nhận - Gọi học sinh lên bảng điền xét vào bảng 22.1 - Thảo luận nhóm trả lời - Gọi học sinh khác nhận xét câu hỏi C4 - Trả lời câu hỏi C4 - Hướng dẫn học sinh trả lời - TL Nhiệt kế dùng để đo câu hỏi C4 nhiệt độ - Gọi học sinh trả lời câu C4 - Nhận xét Nhiệt kế hoạt động dựa tượng dãn nở nhiệt chất - Gv: Vậy nhiệt kế dùng để - Ghi làm gì? Nó hoạt động dựa nguyên tắc nào? - Nhiệt kế dụng cụ dùng để đo nhiệt độ - Nó hoạt động dựa tượng dãn nở nhiệt chất - Nhận xét Hoạt động Tìm hiểu loại nhiệt giai (10 phút) - Gọi học sinh đọc phần - Đọc sgk phần nhiệt giai nhiệt giai Nhiệt giai - Giới thiệu hai loại nhiệt giai - Lắng nghe Xenxiut Farenhai - Treo tranh vẽ hình nhiệt kế rượu có nhiệt độ - Quan sát ghi hai loại nhiệt giai Xenxiut Farenhai Nước đá 320F - Yêu cầu học sinh tìm nhiệt độ tương ứng loại nhiệt giai - Nhận xét - Gv: Vậy khoảng chia 10C C F 00C tan - Tìm nhiệt độ tương ứng hai loại nhiệt giai theo Nước 1000C tương ứng với khoảng bao yêu cầu giáo viên 2120F nhiêu độ F? - Ghi sôi - Nhận xét - TL 10C tương ứng với 1, 80F - Hướng dẫn học sinh cách - 10C = 1, 80F chuyển nhiệt độ từ nhiệt giai Xenxiut sang nhiệt giai - Gv: ý theo dõi Farenhai ngược lại Hoạt động Vận dụng (5 phút) - Yêu cầu học sinh vận dụng - Làm C5 Vận dụng làm C5 - học sinh lên bảng thực - Gọi hai học sinh lên bảng C5 - C5 thực C5 - Các học sinh lại theo 300C= 00C+ 300C - Các học sinh khác theo dõi dõi nhận xét nhận xét = 320F+ (30.1, - TL 8)0F - Gv: cho học sinh làm thêm 1000F=320F+ 680F l số tập củng cố = 320F+ 540F =00C+ (68 1, 8)0C + Hãy tính xem 100 F = 860F 410F ứng với độ C? =00C+ 37, 80C 370C=00C+ 370C + Hãy tính xem (- 40)0F ứng = 37, 80C =320F+ (37.1, 8)0F với độ C? 410F=320F+ 90F =320F+ 66, 60F =00C+ (9 1, 8)0C = 98, 0F =00C+ 50C = 50C TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Biện pháp GDBVMT: + Sử dụng nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ khoảng biến thiên lớn, thủy ngân chất độc hại cho sức khỏe người môi trường + Trong dạy học trường phổ thông nên sử dụng nhiệt kế rượu nhiệt kế dầu có pha chất màu + Trong trường hợp sử dụng nhiệt kế thủy ngân cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn Củng cố (4 phút) -Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ phần em chưa biết -Tại lại khơng có nhiệt kế nước? Hướng dẫn nhà (1 phút) - Học làm tập 22.1 22.5/Sbt - Học ôn lại học để chuẩn bị cho tiết kiểm tra tiết ... - Nhiệt kế dụng cụ dùng để đo nhiệt độ - Nó hoạt động dựa tượng dãn nở nhiệt chất - Nhận xét Hoạt động Tìm hiểu loại nhiệt giai (10 phút) - Gọi học sinh đọc phần - Đọc sgk phần nhiệt giai nhiệt. .. lời - TL Nhiệt kế dùng để đo câu hỏi C4 nhiệt độ - Gọi học sinh trả lời câu C4 - Nhận xét Nhiệt kế hoạt động dựa tượng dãn nở nhiệt chất - Gv: Vậy nhiệt kế dùng để - Ghi làm gì? Nó hoạt động dựa... =320F+ 66 , 60 F =00C+ (9 1, 8)0C = 98, 0F =00C+ 50C = 50C TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Biện pháp GDBVMT: + Sử dụng nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ khoảng biến thiên lớn, thủy ngân chất độc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 22: Nhiệt kếthang đo độ, Giáo án Vật lý 6 bài 22: Nhiệt kếthang đo độ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay