Giáo án Vật lý 6 bài 23: Thực hành đo nhiệt độ

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:04

GIÁO ÁN VẬT THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ I Mục tiêu học Giúp HS - Biết đo nhiệt độ thể nhiệt kế y tế - Biết theo dõi thay đổi nhiệt độ theo thời gian vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian II Chuẩn bị - Giáo viên + Mỗi nhóm nhiệt kế y tế, nhiệt kế thuỷ ngân, 1đồng hồ bấm giây, cốc đựng nước, đèn cồn, giá đỡ - Học sinh Sgk mẫu báo cáo thực hành III.Tiến trình lên lớp 1.Kiểm tra 2.Bài Hoạt động Giới thiệu (5 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giới thiệu nội dung mục đích - Lắng nghe thực hành - Nhận dụng cụ thí nghiệm - Phân chia dụng cụ thí nghiệm Hoạt động Thực hành đo nhiệt độ thể (17 phút) - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc - Tìm hiểu đặc điểm nhiệt kế y tế ghi điểm nhiệt kế y tế kết vào mục mẫu báo cáo thực hành - Hướng dẫn học sinh đo nhiệt độ - Đo nhiệt độ thể ghi kết vào phần a thể thân bạn nhóm mục mẫu báo cáo thực hành - Lưu ý học sinh trước dùng nhiệt kế để đo phải vẩy mạnh nhiệt kế để điều chỉnh nhiệt độ ban đầu phải cầm để khỏi văng đồng thời cần tránh để nhiệt kế va đập vào vật khác Khi đo nhiệt độ thể cần để bầu thuỷ ngân tiếp xúc trực tiếp chặt vào da Hoạt động Theo dõi thay đổi nhiệt độ nước theo thời gian đun (18 phút) - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc - Tìm hiểu đặc điểm nhiệt kế dầu ghi điểm nhiệt kế dầu kết vào mục mẫu báo cáo thực hành - Lắp thí nghiệm hình 23.1/Sgk - u cầu học sinh lắp thí nghiệm hình 23.1/Sgk - Tiến hành thí nghiệm bắt đầu quan sát - Giáo viên kiểm tra lại cho học sinh thay đổi nhiệt độ nước sau phút đun ghi kết vào phần b mục - Theo dõi nhắc nhở nhóm làm - Tắt đèn cồn thu dọn lại dụng cụ thí thí nghiệm cẩn thận nghiệm - Sau 10 phút yêu cầu học sinh tắt đèn - Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ cồn theo hướng Vinatex Danangẫn giáo viên - Hướng dẫn học sinh vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ vào mẫu báo cáo BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỆT KẾ Y TẾ ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỆT KẾ DẦU a) Đo nhiệt độ thể Người Nhiệt độ 36, 50C Bản thân 360C Bạn b)Theo dõi thay đổi nhiệt độ nước đun Thời gian (ph) 10 Nhiệt độ (0C) 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 Đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ nước đun Nhiệt độ (0C 56 53 50 47 44 41 38 35 32 29 26 10 Thời gian (phút) Củng cố - Nhắc lại cấu tạo nhiệt kế - Hướng dẫn lại cách vẽ đường biểu diễn Hướng dẫn nhà ... a) Đo nhiệt độ thể Người Nhiệt độ 36, 50C Bản thân 360 C Bạn b)Theo dõi thay đổi nhiệt độ nước đun Thời gian (ph) 10 Nhiệt độ (0C) 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 Đường biểu diễn thay đổi nhiệt. .. học sinh trước dùng nhiệt kế để đo phải vẩy mạnh nhiệt kế để điều chỉnh nhiệt độ ban đầu phải cầm để khỏi văng đồng thời cần tránh để nhiệt kế va đập vào vật khác Khi đo nhiệt độ thể cần để bầu... đổi nhiệt độ cồn theo hướng Vinatex Danangẫn giáo viên - Hướng dẫn học sinh vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ vào mẫu báo cáo BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỆT KẾ Y TẾ ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 23: Thực hành đo nhiệt độ, Giáo án Vật lý 6 bài 23: Thực hành đo nhiệt độ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay