Giáo án Vật lý 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:01

Bài 24 SỰ NĨNG CHẢY SỰ ĐƠNG ĐẶC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Mơ tả trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất - Nêu đặc điểm nhiệt độ trình nĩng chảy chất rắn Kỹ năng: - Dựa vào bảng số liệu cho, vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ trình nĩng chảy chất rắn Tư tưởng: Có thái độ trung thực, cẩn thận xác việc vẽ đường biểu diễn từ đường biểu diễn biết rút kết luận cần thiết II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án, dụng cụ thí nghiệm hình 24.1 - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Nhiệt kế dùng để làm gì? Kể tên vài nhiệt kế mà em biết? - Hãy đổi: a) 100C = ? (0F) b) 2.50C = ? (0F) Bài mới: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Hđ1: Tổ chức tình HS: Dự đốn học tập SGK HĐ2: Giới thiệu thí nghiệm nóng chảy GV: Giới thiệu dụng cụ thí HS: Quan sát nghiệm mục đích thí nghiệm - Chức loại dụng cụ thí nghiệm HS: Quan sát bảng 24.1 SGK -Lưu ý: khơng đun nóng trực tiếp ống nghiệm đựng băng phiến mà nhúng ống vào NỘI DUNG I Sự nóng chảy Phân tích kết TN: (Bảng 24.1 SGK) một bình nước đun nóng dần GV: Giới thiệu bảng 25.1 SGK - Yêu cầu HS quan sát nghiên cứu HĐ2: Phân tích kết thí nghiệm GV: Hướng dẫn HS vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến bảng treo có kẻ vng GV: Tổ chức HS thảo luận trả HS vẽ đường diểu diễn thay lời câu hỏi SGK đổi nhiệt độ băng phiến Rút kết luận GV: Nhận xét chung bảng treo có kẻ vng - Băng phiến nóng chảy C1: Tăng dần Đoạn thẳng 800C, nhiệt độ gọi nằm nghiêng nhiệt độ nóng chảy C2: 800C Rắn lỏng băng phiến C3: Không Đoạn thẳng nằn HĐ3: Rút kết luận GV: Hướng dẫn HS chọn từ ngang - Trong thời gian nóng C4: Tăng Đoạn thẳng nằm thích hợp khung để điền chảy, nhiệt độ băng nghiêng vào chỗ trống phiến không thay đổi GV: Nhận xét chung C5: (1) 800C (2) khơng thay đổi Kết luận tồn bài: - Sự nóng chảy gì? Lấy ví dụ? - Băng phiến nóng chảy nhiệt độ nào? - Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ băng phiến nào? - Dựa vào đồ thị cho biết đoạn thẳng nóng chảy? Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học , xem trước - Tiết sau học tốt ... tồn bài: - Sự nóng chảy gì? Lấy ví dụ? - Băng phiến nóng chảy nhiệt độ nào? - Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ băng phiến nào? - Dựa vào đồ thị cho biết đoạn thẳng nóng chảy? Hoạt động nối... nóng C4: Tăng Đoạn thẳng nằm thích hợp khung để điền chảy, nhiệt độ băng nghiêng vào chỗ trống phiến không thay đổi GV: Nhận xét chung C5: (1) 800C (2) không thay đổi Kết luận tồn bài: - Sự nóng. .. GV: Nhận xét chung bảng treo có kẻ ô vuông - Băng phiến nóng chảy C1: Tăng dần Đoạn thẳng 800C, nhiệt độ gọi nằm nghiêng nhiệt độ nóng chảy C2: 800C Rắn lỏng băng phiến C3: Không Đoạn thẳng nằn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc , Giáo án Vật lý 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay