Giáo án Vật lý 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:01

Bài 24: SỰ NĨNG CHẢY SỰ ĐƠNG ĐẶC I MỤC TIÊU: Nhận biết phát biểu đặc trưng nóng chảy Vận dụng kiến thức để giải thích số tượng đơn giản Bước đầu khai thác bảng ghi kết thí nghiệm để vẽ đường biểu diễn rút kết luận cần thiết II CHUẨN BỊ: a Chuẩn bị cho học sinh: tờ giấy kẻ ô vuông thông dụng khổ tập học sinh để vẽ đường biểu diễn b Chuẩn bị cho giáo viên: giá đỡ thí nghiệm, kiềng đun lưới đốt, hai kẹp vạn năng, cốc đun, nhiệt kế chia độ tới 100oC, đèn cồn, băng phiến tán nhỏ, khăn lau, bảng treo có kẻ vng III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sĩ số Kiểm tra cũ: Sửa kiểm tra tiết phát Giảng mới: GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập Dựa vào phần mở đầu để tổ chức tình học tập Hoạt động 2: Giới thiệu thí nghiệm nóng chảy: – Giáo viên lắp ráp thí nghiệm nóng chảy băng phiến (H 24.1) – Giáo viên giới thiệu cách làm thí nghiệm, kết trạng thái băng phiến Hoạt động 3: Phân tích kết thí nghiệm – Hướng dẫn học sinh vẽ trục: trục thời gian, HỌC SINH NỘI DUNG I Sự nóng chảy: Dùng đèn cồn đun nước theo dõi nhiệt độ băng phiến nhiệt độ băng phiến lên tới 60oC sau phút lại ghi nhiệt độ nhận xét thể (răn hay lỏng) băng phiến vào bảng theo dõi Ghi nhiệt độ băng phiến đạt đến 86oC ta bảng 24.1 – Học sinh vẽ đường biểu Phân tích kết thí nghiệm trục nhiệt độ – Cách biểu diễn giá trị trục: trục thời gian phút 0, trục nhiệt độ nhiệt độ 60oC – Cách xác định điểm biểu diễn đồ thị – Cách nối điểm biểu diễn thành đường biểu diễn – Tổ chức thảo luận lớp câu trả lời học sinh Căn vào đường biểu diễn học sinh trả lời câu hỏi sau đây: C1: Nhiệt độ băng phiến thay đổi nào? Đường biểu diễn từ phút đến đường thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang C2: Nhiệt độ băng phiến bắt đầu nóng chảy? Băng phiến tồn thể nào? C3: Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ băng phiến có thay đổi không? Đường biểu diễn từ phút thứ đến 11 nằm nghiêng hay nằm ngang? C4: Khi băng phiến nóng chảy hết to thay đổi nào? Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến 15 nằm ngang hay nằm nghiêng? diễn vào giấy kẻ ô theo hướng dẫn giáo viên – Trục nằm ngang trục thời gian, cạnh ô vuông nằm trục biểu thị phút – Trục thẳng đứng trục nhiệt độ ứng với thời gian đun ta đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến nóng chảy – Nối điểm xác định nhiệt độ ứng với thời gian đun ta đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến nóng chảy C1: Nhiệt độ tăng dần Đoạn thẳng nằm nghiêng C2: Nóng chảy 80oC, thể rắn lỏng C3: Nhiệt độ không thay đổi Đoạn thẳng nằm ngang C4: Nhiệt độ tăng Đoạn thẳng nằm nghiêng a Băng phiến nóng chảy 80oC, nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Rút kết luận: Băng phiến nóng chảy 80oC, nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy băng phiến Trong thời gian nóng Hoạt động 4: Kết luận C5: Chọn từ thích hợp khung điền vào chỗ trống băng phiến b Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ băng phiến không thay đổi chảy, nhiệt độ băng phiến không thay đổi Củng cố bài: – Băng phiến nóng chảy oC – Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ băng phiến nào? Dặn dò: – Học sinh xem trước nội dung đông đặc sách giáo khoa – Bài tập nhà: tập 24 – 25.1 (Sách tập) ... nghiêng a Băng phiến nóng chảy 80oC, nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Rút kết luận: Băng phiến nóng chảy 80oC, nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy băng phiến Trong thời gian nóng Hoạt động 4: Kết... hợp khung điền vào chỗ trống băng phiến b Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ băng phiến không thay đổi chảy, nhiệt độ băng phiến không thay đổi Củng cố bài: – Băng phiến nóng chảy oC – Trong... băng phiến nóng chảy – Nối điểm xác định nhiệt độ ứng với thời gian đun ta đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ băng phiến nóng chảy C1: Nhiệt độ tăng dần Đoạn thẳng nằm nghiêng C2: Nóng chảy 80oC,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc, Giáo án Vật lý 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay