Ôn thi cao học môn Sức Bền Vật Liệu

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 08:56

MỤC LỤC Lời nói đầu PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Chương Những khái niệm chung Chương Nội lực kết cấu 13 Chương Thanh chịu kéo nén tâm 19 Chương Trạng thái ứng suất thuyết bền 27 Chương Đặc trưng hình học tiết diện 36 Chương Thanh chịu uốn phẳng 42 Chương Thanh thẳng chịu xoắn túy 52 Chương Thanh chịu lực phức tạp 60 Chương Ổn định thẳng chịu nén 69 Chương 10 Thanh chịu tải trọng động 73 Chương 11 Cách xác định chuyển vị hệ phẳng 85 Chương 12 Phương pháp lực cách tính hệ phẳng siêu tĩnh 99 PHẦN II: ĐỀ THI CAO HỌC 111 PHẦN III: ĐÁP ÁN ĐỀ THI CAO HỌC 145 PHẦN IV: BÀI TẬP THAM KHẢO 227 PHẦN V: HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ 239 PHẦN VI: ĐỀ THI THAM KHẢO 245 TÀI LIỆU THAM KHẢO 252 252 ÔN THI CAO HỌC MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng biên tập TRỊNH XUÂN SƠN Biên tập: Chế bản: ĐINH THỊ PHƯỢNG NGUYỄN PHƯƠNG ANH Sửa in: ĐINH THỊ PHƯỢNG Trình bày bìa: NGUYỄN NGỌC DŨNG In 300 khổ 1927cm, Xưởng in Nhà xuất Xây dựng, Số 10 Hoa Lư, Hà Nội Số xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản: 2375-2018/CXBIPH/01-109/XD ngày 09/07/2018 Mã số ISBN: 978-604-82-2451-6 Quyết định xuất số 111-2018/QĐXBXD ngày 19/7/2018 In xong nộp lưu chiểu tháng 7/2018 253
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi cao học môn Sức Bền Vật Liệu, Ôn thi cao học môn Sức Bền Vật Liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay