GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU VỀ HẠT CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU THỰC VẬT BẬC THẤP SINH HỌC 6

14 36 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 08:42

Ngày soạn: ………………… Ngày dạy: ………………… Tiết: – CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU TẾ BÀO THỰC VẬT I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức: - Biết làm tiêu hiển vi tạm thời tế bào thực vật (tế bào vảy hành, rễ cây, thân cây, tế bào cà chua chín), - Biết sử dụng kính hiển vi - Tập vẽ hình quan sát - Hs xác định quan TV c.t tế bào - Biết đựơc thành phần chủ yếu tế bào - Hiểu rõ khái niệm mô - Hs trả lời câu hỏi: Tế bào lớn lên nào? Tế bào phân chia sao? - Hiểu ý nghĩa lớn lên phân chia tế bào TV, có tế bào mơ phân sinh có khả phân chia Kỹ năng: - Rèn kĩ quan sát mẫu vật kính hiển vi; - Tính kiên trì nghiên cứu khoa học - Rèn luyện kỹ quan sát, so sánh, nhận xét, đánh giá, hoạt động nhóm - Rèn kĩ thao tác bước tiến hành thí nghiệm - Rèn kĩ phân tích tổng hợp mẫu, tranh; phân tích - Kĩ viết báo cáo thực hành Thái độ: - Giáo dục HS u thích mơn, cẩn thận thực hành - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường - Giáo dục ý thức u thiên nhiên, say mê tìm tòi nghiên cứu khoa học - Có thái độ tìm hiểu giới sinh vật đa dạng phong phú Năng lực cần hình thành phát triển: * Năng lực chung: Năng lực Nội dung Mục tiêu chủ đề là: - Quan sát tế bào thực vật NL tự học - Mô tả tế bào thực vật - Trình bày lớn lên phân chia tế bào Xác định tình học tập: NL giải - Khi tiêu không quan sát kính hiển vi cần làm gì? vấn đề - Kích thước hình dạng tế bào thực vật khác ntn? - Nếu tế bào khơng lớn lên thể thực vật nào? Đặt câu hỏi: - Tìm điểm giống cấu tạo Rễ, Thân, Lá ? NL tư - Nhận xét cấu tạo, hình dạng tế bào loại Mơ? Và sáng tạo: loại Mô khác nhau? - Tế bào lớn lên nào? - Nhờ đâu tế bào lớn lên - Nhận thức việc tế bào cần lớn lên phân chia từ tránh bẻ NL quản lý: bẻ cành để phát triển tốt NL giao tiếp - Phổ biến cấu tạo tế bào thực vật, cách quan sát, làm tiêu cho bạn bên cạnh 6 NL hợp tác NL sử dụng CNTT truyền thông NL sử dụng ngôn ngữ - Tuyên truyền bảo vệ - Cùng trao đổi thảo luận hình dạng, kích thước tế bào - Thảo luận phân chia tế bào, tế bào có khả phân chia, quan thực vật rễ, thân, lớn lên cách nào? - Khai thác tư liệu qua mạng Internet hình ảnh loại tế bào quan khác thực vật, Tìm hiểu phân chia tế bào tế bào khác - Biết cách trình bày thuyết trình lại nội dung học - Biêt đưa lời nhận xét logic nội dung * Năng lực riêng: Quan sát Đo đạc Phân loại Tìm mối liên hệ: Xử lí trình bày các số liệu: Đưa các tiên đoán, nhận định: Hình thành giả thuyết khoa học: Đưa các định nghĩa Thí nghiệm - Hình ảnh, mẫu vật tế bào - Quan sát tế bào kính hiển vi Phân biệt xác tế bào từ quan sát vẽ tế bào - Ước lượng kích thước tế bào qua kính hiển vi để vẽ hình - Phân loại: mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ - Tìm mối liên hệ: Giữa hình dạng, kích thước cấu tạo tế bào - Số liệu chiều dài, đường kính tế bào thực vật Tiên đốn: - Các tế bào khác có chung cấu tạo - Các tế bào khác đề lớn lên phân chia Đưa giả thuyết: - Nếu tế bào khơng lớn lên phan chia nào? - Nếu ngắt bỏ từ non có dài khơng? - Các định nghĩa: tế bào, mô - Quan sát tế bào vảy hành, rễ cây, thân - Quan sát tế bào thịt cà chua II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: - Chuẩn bị kính hiển vi, kính, kính, lọ đựng nước cất có ống nhỏ giọt, giấy hút nước, kim nhọn, kim mũi mác - Tiêu vảy hành, tiêu thịt cà chua chín, tiêu rễ cây, thân cây, - Tranh H 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2 - Các phương tiện dạy học (máy chiếu, TV, đầu video, máy tính, máy projector ) tài liệu dạy học cần thiết; Học sinh: - Mẫu vật: củ hành tây, cà chua; đọc trước III CẤU TRÚC CỦA CHỦ ĐỀ: Cơ sở hình thành chủ đề: chủ đề gồm Bài (Tiết 5): Thực hành quan sát tế bào thực vật Bài (Tiết 6): Cấu tạo tế bào thực vật Bài (Tiết 7): Sự lớn lên phân chia tế bào Cấu trúc nội dung chủ đề: Nội dung Các mức độ câu hỏi, tập Nhận biết Thông hiểu Tiết 1: - Quan sát - Hiểu cách I Quan sát loại tế bào làm tiêu tế bào thực thực vật: Rễ hành, vật cà chua số tiêu mẫu GV Vận dụng thấp - Vận dụng để làm tiêu bản, sau đưa lên kính hiển vi để quan sát Tiết 2: - Nhận biết II Cấu tạo tế hình dạng kích bào thực vật thước tế bào - Nêu cấu tạo tế bào điển hình - Nhận biết loại mô Tiết 3: - Nhận biết III Sự lớn lớn lên phân lên phân chia tế bào chia tế - Mô tả lại bào bước lớn lên phân chia tế bào - Tìm điểm giống rễ, thân, - So sánh đặc điểm tế bào mô khác - Vẽ lớn lên phân chia tế bào - Sử lí số liệu chiều dài đường kính tế bào - Đưa định nghĩa mô - Xác định hình vẽ đặc điểm mơ - Xác định trình phân chia tế bào phận phân chia - Hiểu tế bào đến thời điểm định phân chia Vận dụng cao - Làm tiêu đẹp, nhanh thời gian ngắn từ vận dụng để làm tiêu cho mẫu vật khác - Có phải tất phận cấu tạo từ tế bào? - Xác định loại mô thân - Tế bào lớn lên nào? - Nhờ đâu tế bào lớn lên - Các quan thực vật lớn lên cách nào? IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số (1 phút) Kiểm tra cũ: Tiết 1: Trình bày cấu tạo kính hiển vi cách sử dụng? (4 phút) Tiết 2: Nêu bước tiến hành làm tiêu t.bào vảy hành (cà chua)? (4 phút) Tiết 3: Tế bào TV gồm thành phần chủ yếu nào? (6 phút) Mơ gì? Kể tên loại Mô thực vật? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT PTNL Hoạt động 1: Quan sát tế bào thực vật I Quan sát tế bào thực vật (34 phút) * Tìm hiểu yêu cầu, nội dung, dụng cụ cho thực hành (7 phút) - Năng lực sử - Gv: Yêu cầu hs đọc phần yêu cầu Yêu cầu: (sgk) dụng ngôn nội dung sgk/21 Nội dung thực hành: ngữ - Gv: Nêu yêu cầu: - Quan sát tế bào vảy hành - Gv: Phát dụng cụ cho hs (Mỗi nhóm - Quan sát tế bào thịt cà chua kính hiển vi…) Mỗi nhóm thêm tiêu 3.Chuẩn bị dụng cụ, mẫu vật: lá, thân, rễ (sgk) - HS nhận dụng cụ tiêu để gọn gàng * Tiến hành thực hành (18 phút) Tiến hành: Quan sát tế bào vảy hành - GV thao tác làm mẫu trước cho HS q/s sau yêu cầu nhóm làm theo - GV nêu lưu ý: + Khi đặt kính phải nghiêng 45 sau đặt từ từ tránh tạo bọt khí + Khi lấy mẫu vật lấy lớp vỏ thật mỏng bên ngồi Tránh lấy dầy khó quan sát - Hs: Tiến hành bước thực hành quan sát tế bào biểu bì vảy hành kính hiển vi - Gv: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS yếu - Gv: Sau Hs hoàn thành mẫu vật  GV kiểm tra  Cho hs quan sát chéo mẫu vật - Hs: quan sát, nhận xét, bổ sung cho - Gv: Yêu cầu hs vẽ hình quan sát vào - Hs: Vẽ hình… - Quan sát tế bào thịt cà chua - GV thao tác làm mẫu trước cho HS q/s sau yêu cầu nhóm làm theo - Hs: Tiến hành bước thực hành quan sát tế bào thịt cà chua chín HS: Nêu bước tiến hành GV: Hướng dẫn HS thực hành HS: Tiến hành thực hành theo nhóm GV: Theo dõi, giúp đỡ HS yếu HS: Thực hành xong GV yêu cầu HS vẽ hình vào * Thu hoạch (9 phút) - Gv yêu cầu Hs viết thu hoạch lớp nộp vào cuối Hoạt động 2: Cấu tạo tế bào thực vật (34 phút) Như ta biết tế bào vảy hành có nhiều cạnh, khoang hình đa giác, xếp sát Có phải tất quan thực vật có cấu tạo tế bào vảy hành hay khơng? * Tìm hiểu hình dạng kích thước tế bào (10 phút) - Gv: Cho hs quan sát hình 7.1  7.3 (gv giới thiệu tranh )- Yêu cầu hs : ? Hãy tìm điểm giống cấu tạo Rễ, Thân, Lá ? - HS trả lời a Quan sát tế bào biểu bì vảy hành kính hiển vi - Bóc vảy hành tươi, dùng kim mũi mác rạch ô vuông, dùng kim khẽ lột ô vuông cho vào đĩa đồng hồ có nước cất - Lấy kính nhỏ sẵn giọt nước, đặt mặt ngồi vảy hành sát kính, đậy kính lại - Đặt cố định tiêu bàn kính - Điều chỉnh để quan sát - Vẽ hình quan sát Năng lực quan sát, thực phòng thí nghiệm, quản lí NL quan sát, thực phòng thí nghiệm, quản lí b Quan sát tế bào thịt cà chua chín - Cắt đơi cà chua, cạo thịt cà chua - Đưa tế bào cà chua tan giọt nước kính, đậy kính - Điều chỉnh để quan sát - Vẽ hình quan sát - Năng lực sử dụng ngôn ngữ II Cấu tạo tế bào thực vật - Năng lực quan sát, tư sáng tạo, tự học 1.Hình dạng kích thước tế bào: - Các quan thực vật rễ, - GV gọi vài HS trả lời nhận xét sau chốt ý - GV tiếp tục nêu câu hỏi: ? Hãy nhận xét hình dạng t.bào TV hình trên? ? Trong quan, tế bào có giống khơng? - Hs: trả lời -Gv: nhận xét, bổ sung… -Gv: Treo bảng(sgk-t /24) Gọi hs đọc to bảng ? Nhận xét kích thước tế bào TV Hs:  Kích thước khác nhau… -Gv: yêu cầu hs nhân xét, bổ sung * Tìm hiểu cấu tạo tế bào (10 phút) -Gv: Treo tranh cho hs q.sát Yêu cầu hs kết hợp thông tin sgk trả lời: ? Cấu tạo tế bào gồm ? - Hs: trả lời - Gv: Khắc sâu k.thức cho hs :  Yêu cầu vài hs lên bảng xác định lại cấu tạo tế bào tranh câm - Hs: Xác định … - Gv: Nhận xét ,bổ sung… GDMT: không bẻ cành, hái lá, chặt phá thân làm ảnh hưởng đến sức sống Trừ loại thu hoạch lá, hoaawcj cần thiết khác…) * Tìm hiểu mô (14 phút) - Gv: Treo tranh h7.5-Hs quan sát ?Nhận xét cấu tạo, hình dạng tế bào loại Mô? Và loại Mô khác nhau? ? Từ rút kết luận : Mơ ? -Hs: trả lời, nhận xét, bổ sung… -Gv:Nhận xét, bổ sung Hoạt động 3: Sự lớn lên phân chia tế bào (32 phút) * Tìm hiểu lớn lên tế bào (15 phút) - Gv: Cho Hs đọc thơng tin sgk-quan sát hình 8.1(gv giới thiệu tranh) Yêu cầu Hs thảo luận: ? Tế bào lớn lên nào? ? Nhờ đâu tế bào lớn lên được? - Hs: thống trả lời: - Gv: Cho HS n.xét ,bổ sung… * Tìm hiểu phân chia tế bào (17 phút) - Gv: Yêu cầu hs nghiên cứu t.tin sgk – thân, lá, hoa cấu tạo tế bào - Năng lực quan sát, tư sáng tạo, tự học - Các tế bào có hình dạng kích thước khác VD: tế bào nhiều cạnh vảy hành, hình trứng cà chua Cấu tạo tế bào: -Tế bào gồm có: + Vách tế bào + Màng sinh chất + Chất tế bào + Nhân - Ngồi số bào quan khác: Khơng bào, lục lạp - Năng lực quan sát, tư sáng tạo, tự học 3.Mơ: - Mơ gồm nhóm tế bào giống thực môt chức III Sự lớn lên phân chia tế bào Sự lớn lên tế bào: - Tế bào non có kích thước nhỏ, sau lớn dần đến kích thước định thành tế bào trưởng thành - Tế bào lớn lên nhờ trình trao đổi chất Sự phân chia tế bào: - Khi tế bào trưởng thành có khả phân chia thành tế bào Đó phân bào - Năng lực sử dụng ngơn ngữ, quản lí, hợp tác, tư sáng tạo quan sát hình 8.2 trả lời: ? Tế bào phân chia nào? ? Các tế bào phận có khả phân chia? ?Các quan TV như: Rễ, Thân, Lá… Lớn lên cách nào? -Hs: Trả lời: -Gv: +cho hs nhận xét, bổ sung… +chốt lại nội dung:  -Gv: Mở rộng k.thức cho hs : ? Sự lớn lên & phân chia t.b có ý nghĩa TV? ? Làm để thực vật phát triển nhanh - GV liên hệ: Có ba loại phân phân hóa học, phân hữu phân vi sinh + Đối với phân đạm: Cần bón nhiều đạm cho giai đọn đầu để phát triển mở rộng diện tích quang hợp (phát triển thân, lá, đẻ nhánh, phân cành, tạo tán) tiền đề suất cao Khi dư phân đạm sinh trưởng mạnh, to, tán rườm rà, mềm yếu, dễ đổ ngã sâu bệnh… + Bón kali lân để phát triển củ quả… - Quá trình phân bào: Từ nhân hình thành hai nhân, sau chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đơi tế bào cũ thành hai tế bào - Chỉ có tế bào mơ phân sinh có khả phân chia - Ỹ nghĩa: Tế bào phân chia lớn lên giúp sinh trưởng phát triển - Năng lực sử dụng ngơn ngữ, quản lí, hợp tác, tư sáng tạo Củng cố: GV khắc sâu, mở rộng nội dung học Tiết 1: (5 phút) Gv: Nhận xét chẩn bị nhóm thao tác thực hành +Lấy điểm nhóm thực hành tốt + Phê bình nhóm khơng chuẩn bị , thực hành khơng yêu cầu + Cho hs dọn vệ sinh lớp học Tiết 2: (5 phút) Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết” ? Tế bào gồm thành phần chủ yếu nào? ? Cho HS tham gia trò chơi “Giải chữ” SGK/26 ? Hãy dùng từ: Màng tế bào, chất tế bào, không bào, nhân điền vào chỗ trống ……………bao bọc chất tế bào ………… chất keo lỏng, chứa bào quan Tại nơi diễn hoạt động sống tế bào …………… cấu tạo phức tạp, có chức điều khiển hoạt động sống tế bào 4…………….chứa dịch tế bào Tiết 3: (5 phút) Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết” - GV: Các tế bào có khả phân chia mô sau: a/ Mô che chở b/ Mô nâng đỡ c/ Mô phân sinh - HS: c - GV: Trong tế bào sau tế bào có khả phân chia? a Tế bào non b Tế bào già c Tế bào trưởng thành - HS: c 3-Ý nghĩa lớn lên phân chia tế bào sinh vật là: a) Giúp sinh vật sinh sản trì nòi giống b) Làm cho sinh vật lớn lên c) Giúp sinh vật phát triển d) Giúp sinh vật sinh trưởng phát triển 4- Từ tế bào mẹ ban đầu phân bào liên tiếp tới đợt thứ cho tổng số tế bào là: A- B- C- D- Hướng dẫn học nhà: (1 phút) Tiết 1: * Đối với học tiết này: - Về nhà hoàn thành báo cáo thực hành * Đối với học tiết sau: - Chuẩn bị bài: Cấu tạo tế bào thực vật - Tìm hiểu trước thông tin cấu tạo tế bào thực vật Tiết 2: * Đối với học tiết này: Học trả lời câu hỏi Vẽ hình 7.4 vào học Đọc mục “Em có biết” trang 25 SGK * Đối với học tiết sau: - Chuẩn bị bài: Sự lớn lên phân chia tế bào - Quan sát H8.1-8.2 trình bày lớn lên phân chia tế bào, ý câu hỏi thảo luận SGK/28 - Thực phần tìm hiểu tập Tiết 3: - Học theo nội dung ghi - Trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị: nhóm chuẩn bị số có rễ như: cải, cam, nhãn, hành, cỏ - Nghiên cứu Ngày soạn: ………………… Ngày dạy: ………………… TIẾT: 45 – 47 CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU THỰC VẬT BẬC THẤP I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức: - Hs nêu môi trường sống cấu tạo tảo thể tảo TV bậc thấp - Phân biệt tảo với xanh thật - Tập nhận biết số tảo thường gặp qua quan sát mẫu vật - Hiểu rõ lợi ích tảo - Mơ tả rêu thực vật có thân, cấu tạo đơn giản - Biết quan sinh sản rêu túi bào tử - Thấy vai trò rêu tự nhiên - Mơ tả (cây dương xỉ) thực vật có rễ, thân, lá, có mạch dẫn Sinh sản bào tử Kỹ năng: - Rèn kĩ quan sát mẫu vật - Tính kiên trì nghiên cứu khoa học - Rèn luyện kỹ quan sát, so sánh, nhận xét, đánh giá, hoạt động nhóm - Rèn kĩ thao tác bước tiến hành thí nghiệm - Rèn kĩ phân tích tổng hợp mẫu, tranh; phân tích - Kĩ viết báo cáo thực hành Thái độ: - Giáo dục HS u thích mơn, cẩn thận thực hành - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường - Giáo dục ý thức u thiên nhiên, say mê tìm tòi nghiên cứu khoa học - Có thái độ tìm hiểu giới sinh vật đa dạng phong phú Năng lực cần hình thành phát triển: * Năng lực chung: Năng lực Nội dung Mục tiêu chủ đề là: NL tự học - Nêu cấu tạo tảo, rêu, dương xỉ - Lấy ví dụ quan sát mẫu vật thực tế Xác định tình học tập: - Tại thực vật bậc thấp quan sát ta thấy có rễ có thân? Theo em có phải thân rễ thật không? NL giải - Hiện tượng nước biển nở hoa nguyên nhân giải pháp? vấn đề - Sự khác cố nước máy cốc nước ao hồ? Giải thích? - Tại rêu cạn sống nơi ẩm ướt? Đặt câu hỏi: Tại coi rong mơ xanh thực sự? NL tư So sánh đặc điểm cấu tạo rêu tảo sáng tạo: Cây có hoa rêu khác đặc điểm nào? Than đá hình thành nào? - Nhận thức tầm quan trọng thực vật bậc thấp việc kiến NL quản lý: tạo hình thành than đá Là sinh vật tiên phong cho thực vật khác ta cần bảo vệ thực vật bậc thấp NL giao tiếp - Phổ biến hình thành than đá từ thực vật bậc thấp Giới thiệu NL hợp tác NL sử dụng CNTT truyền thơng NL sử dụng ngơn ngữ lồi thực vật bậc thấp có mặt địa phương - Tuyên truyền bảo vệ thực vật bậc thấp - Cùng trao đổi thảo luận loài thực vật bậc thấp - Thảo luận nhóm so sánh khác thực vật bậc thấp - Khai thác tư liệu qua mạng Internet hình ảnh lồi thực vật bậc thấp, loài bị tuyệt chủng trước kỉ băng hà Tìm hiểu cơng dụng long culi rau bợ - Biết cách trình bày thuyết trình lại nội dung học - Biêt đưa lời nhận xét logic nội dung * Năng lực riêng: Quan sát Phân loại Tìm mối liên hệ: Hình thành giả thuyết khoa học: - Quan sát cấu tạo tảo xoán, rong mơ loại tảo khác qua tranh ảnh - Quan sát rêu, số dương sỉ - Phân loại: Các loại rêu tảo khác - Tìm tiến hóa thực vật bậc thấp Đưa giả thuyết: - Nếu khơng có thực vật bậc thấp nào? - Nếu rêu sống nơi khơ hạn nào? II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: - Chuẩn bị H: 37.1 đến 37.4, 38.1; 38.2 98 , 39.1; 39.2; 39.3; 39.4 (sgk) - Các phương tiện dạy học (máy chiếu, TV, đầu video, máy tính, máy projector ) tài liệu dạy học cần thiết; Học sinh: - Đọc trước III CẤU TRÚC CỦA CHỦ ĐỀ: Cơ sở hình thành chủ đề: chủ đề gồm Bài 37 (Tiết 45): Tảo Bài 38 (Tiết 46): Rêu – rêu Bài 39 (Tiết 47): Quyết – dương xỉ Cấu trúc nội dung chủ đề: MỨC ĐỘ NHẬN THỨC NỘI DUNG VẬN DỤNG VẬN DỤNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU THẤP CAO - Nhận biết  Trình bày  Giải thích câu Vận động tuyên truyền người loại tảo cấu tạo hỏi ? Tại khơng thể dân thường - Nhận biết hình loại tảo xuyên đánh rửa dạng, màu sắc  So sánh đặc coi rong mơ TẢO bể nước, ao tù, tảo điểm khác xanh thực vệ sinh mơi - Nêu vai trò loại tảo trường - So sánh nước tảo - Nêu đặc điểm máy nước ao tù chung loại tảo RÊU  Nhận biết  So sánh đặc  Giải thích câu Vận động tuyên CÂY truyền người rêu: Môi điểm giống hỏi RÊU dân thường trường sống, đặc khác rêu ? Tại rêu cạn điểm cấu tạo tảo, rêu thực sống nơi ẩm ướt  Trình bày vật có hoa phát triển rêu QUYẾT DƯƠNG XỈ  Nhận biết quyết, dương xỉ  Nhận biết loại dương xỉ khác - So sánh quan sinh dưỡng rêu dương xỉ - Sưu tầm dương xỉ phương Làm để nhận dương xỉ địa biết xuyên đánh rửa bể nước, ao tù, vệ sinh môi trường - Các dụng cụ cá nhân phơi khô tránh rêu mọc  Tuyên truyền người ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên than quý giá IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số (1 phút) Kiểm tra cũ: Tiết 1: Câu Cho biết sống môi trường nước, cạn mơi trường khắc nghiệt ? Chúng có đ.đ ? cho vd minh họa (4 phút) Tiết 2: Câu Nêu cấu tạo tảo xoắn rong mơ ? Tại coi tảo xoắn xanh thật ? (4 phút) Tiết 3: Câu Rêu có cấu tạo đơn giản ? Trình bày sinh sản rêu ? Rêu có vai trò ? (4 phút) Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Tìm hiểu tảo (34 phút) * Tìm hiểu cấu tạo tảo (20 phút) -Gv: Giới thiệu nơi thường thấy tảo xoắn: nước mương, ruộng lúa … Treo tranh: 37.1, yêu cầu hs quan sát để trả lời: ?: Nhận xét hình dạng tảo xoắn ? ?: Mỗi sợi tảo xoắn có cấu tạo ? ? Vì tảo xoắn có màu lục ? ? Cho biết cách sinh sản tảo xoắn ? -Hs: Lần lượt trả lời -Gv: Cho hs trả lời… Cho hs chốt lại kiến thức: ?: Nêu đặc điểm cấu tạo tảo xoắn ? -Hs: Trả lời ….Gv: Cho hs ghi kết luận… -Gv: Treo tranh 37.2 cho hs quan sát giới thiệu môi trường sống rong mơ, trả lời: ?: Rong mơ có cấu tạo nào? So sánh hình dạng rong mơ với ớt (cây bàng) xem chúng khác giống NỘI DUNG CẦN ĐẠT I Tảo Cấu tạo tảo a Quan sát tảo xoắn: PTNL - Năng lực sử dụng ngôn ngữ Cơ thể tảo xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật có cấu tạo gồm: thể màu, vách tế bào, nhân tế bào b Quan sát rong mơ: Năng lực quan sát, thực phòng Tảo sinh vật vật có cấu tạo đơn thí nghiệm, giản, có diệp luc, chưa có rễ thân quản lí nhau ? ?: Vì rong mơ có màu nâu ? -Hs: Trả lời -Gv: Nhận xét, bổ sung giới thiệu cách sinh sản rong mơ: Sinh sản sinh dưỡng sinh sản hữu tính ( t.trùng nỗn cầu) ?: Vậy rong mơ có đặc điểm ? -Hs: Trả lời , chốt nội dung … * Tìm hiểu vài tảo khác thường gặp (7 phút) -Gv: Cho hs quan sát H: 37.3; 37.4 nêu câu hỏi ?: Em có nhận xét hình đa dạng tảo? ?: Tảo có đặc điểm chung ? Hs: trả lời Gv: Nhận xét chốt * Tìm hiểu vai trò tảo(7 phút) -Gv: Gọi hs đọc t.tin sgk … Yêu cầu: ?: Tảo có vai trò ? -Hs: Trả lời… Gv: Liên hệ thực tế vai trò tảo: + Vai trò có lợi + Tảo có hại Hoạt động 2: Rêu - rêu (34 phút) * Tìm hiểu môi trường sống rêu (8 phút) -Gv: Cho hs tìm hiểu t.tin hiểu biết thực tế để trả lời: ?: Rêu thường sống nơi ? -Hs: Chỗ ẩm ướt, quanh nhà, chân tường… -Gv: Nhận xét, giới thiệu môi trường sống rêu, nhận dạng rêu….Là nhóm TV sống cạn có c.tạo đơn giản * Quan sát rêu (7 phút) -Gv: Treo H:38.1, cho hs quan sát mẫu vật đối chiếu tranh: Nhận biết phận rêu Yêu cầu: ?: Rêu có phận ? ?: Rễ Rêu có đặc biệt ? -GV: Nhận xét, bổ sung tranh: -Gv: Mở rộng kiến thức cho hs: ?: Vì rêu xếp vào nhóm t.v bậc cao? -HS: Trả lời… -Gv: Bổ sung: Vì Rêu t.v NL quan sát, thực phòng thí nghiệm, quản lí Một số tảo thường gặp: a Tảo đơn bào VD: tảo tiểu cầu, tảo silic b Tảo đa bào VD: tảo sừng hươu, tỏa vòng Vai trò tảo: -Thải ô xi -Là thức ăn cho số ĐV nhỏ nước -Còn làm thức ăn cung cấp số vi tamin cho người -Dùng làm phân bón, thuốc nhuộm… * Ngồi mặt có lợi, tảo có hại: sinh sản nhanh làm ngộ - Năng lực sử độc chết cá, hại lúa … dụng ngôn ngữ II Rêu – rêu Môi trường sống rêu - Năng lực quan sát, tư -Rêu thường sống nơi ẩm ướt sáng tạo, chân tường, đất hay to tự học Quan sát rêu -Rêu thực vật có thân, lá, cấu tạo đơn giản +Thân ngắn, không phân nhánh +Lá nhỏ mỏng - Năng lực +Rễ giả có khả hút nước quan sát, tư +Chưa có mạch dẫn sáng tạo, tự học sống cạn, có cấu tạo giống có hoa… * Tìm hiểu túi bào tử phát triển rêu (10 phút) -Gv: Treo tranh 38.2 cho hs quan sát, yêu cầu: ?: Rêu sinh sản phát triển nòi giống ? Đặc điểm quan sinh sản ? ?: Trình bày s.sản p triển rêu ? -Hs: Lên bảng trình bày tranh 38.2 … -Gv: Cho hs nhận xét, gv bổ sung tranh sinh sản phát triển Rêu: ? So sánh đặc điểm cấu tạo rêu với tảo? ( HS giỏi) HS: Thảo luận Trả lời HS khác bổ sung GV: Bổ sung: ?: So sánh với có hoa rêu có khác? * Tìm hiểu vai trò rêu (9 phút) - Gv nêu câu hỏi ?: Rêu có vai trò ? - Hs: trả lời chốt Hoạt động 3: Sự lớn lên phân chia tế bào (34 phút) * Quan sát dương xỉ (20 phút) Gv: Giới thiệu: Nơi sống dương xỉ… +Treo tranh: 39.1, cho hs quan sát mẫu vật đối chiếu với H: 39.1 Yêu cầu: Hãy quan sát phận ghi lại đặc điểm phận ? -Hs: Hoạt động theo nhóm… -Gv: Sau hs quan sát, cho hs trả lời: ?: Cơ quan sinh dưỡng dương xỉ có đặc điểm ? So sánh với rêu, đặc điểm có giống khác ? -Hs: trả lời… -Gv: Nhận xét, bổ sung: -Gv: lưu ý cho hs: H:39.1 cuống già với thân Lá non cuộn tròn khơng phải hoa… Cho hs chốt lại nội dung: ?: Vậy c quan s dưỡng rêu có đ điểm gì? -Hs: Trả lời… Gv: chốt… -Gv: Treo tranh 39.2, cho hs quan sát Túi bào tử phát triển Rêu -Cơ quan sinh sản rêu túi bào tử nằm rêu -Rêu sinh sản bào tử nằm túi bào tử -Bào tử nảy mầm phát triển thành rêu - Năng lực quan sát, tư sáng tạo, tự học Vai trò rêu: - Làm đất tơi xốp - Làm phân bón III Quyết – dương xỉ Quan sát dương xỉ a Cơ quan sinh dưỡng -Cơ quan sinh dưỡng gồm: -Lá gìa có cuống dài, non cuộn tròn -Thân hình trụ -Rễ thật -Có mạch dẫn b Túi bào tử phát triển dương xỉ -Dương xỉ sinh sản bào tử -Mặt dương xỉ có đốm chứa túi bào tử  vòng đẩy bào tử chín rơi ngồi  bào tử nảy mầm  phát triển thành nguyên tản  dương xỉ - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, quản lí, hợp tác, tư sáng tạo - Năng lực sử Yêu cầu hs hoạt động nhóm: Làm phần lệnh sgk… -Hs: Lật mặt già để tìm túi bào tử… -Gv: Quan sát hs hoạt động: tìm túi bào tử Gv: Lưu ý hs quan sát kĩ: Vòng để trả lời: ?: Vòng có tác dụng ? ?: Cơ quan s sản d.xỉ ? Trình bày phát triển bào tử ? So sánh với rêu ? -Hs: Trả lời…Gv: Bổ sung: Sự p.triển d.xỉ… * Tìm hiểu vài loại dương xỉ thường gặp (7 phút) -Gv: Treo tranh: 39.3 (a,b) cho hs q.sát vài mẫu vật (nếu có) Yêu cầu: ?: Hãy cho biết nhận dương xỉ nhờ đặc điểm ? -Hs: Trả lời… -Gv: Nhận xét, bổ sung: Căn vào non hay cuộn tròn… * Tìm hiểu cổ đại hình thành than đá (7 phút) -Gv: Gọi 1-2 hs đọc phần t.tin sgk…Trả lời: ?: Than đá hình thành ? -Hs: Trả lời….Gv: Nhận xét, bổ sung… dụng ngơn ngữ, quản lí, hợp tác, tư sáng tạo Một vài loài dương xỉ thường gặp -Cây rau bợ -Cây lông cu li… Quyết cổ đại hình thành than đá (SGK) Củng cố: GV khắc sâu, mở rộng nội dung học Tiết 1: (5 phút) Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết” GV: Tảo sinh vật vì: a/ thể có cấu tạo đơn bào b/ sống nước c/ chưa có rễ, thân, thật - HS: c - GV: Tảo có vai trò gì? - HS: - Cung cấp oxi, thức ăn cho động vật nước - Một số tảo làm thức ăn cho người gia súc, làm thuốc… - Ngồi có số tảo gây hại Tiết 2: (5 phút) Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk - GV: tìm từ điền vào chỗ trống câu sau: - Cơ quan sinh dưỡng rêu gồm có…… , chưa có……… Trong thân rêu chưa có……… Rêu sinh sản bằng…………được chứa trong………… , quan nằm ở………… rêu - HS: thân, lá, rễ giả, mạch dẫn, bào tử, túi bào tử, Tiết 3: (5 phút) Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết” - GV: điền vào chỗ trống cho hoàn chỉnh đoạn văn sau: Mặt Dương xỉ có đốm chứa ……… Vách túi bào tử có vòng mang tế bào dày lên rõ, vòng có tác dụng…… túi bào tử chín Bào tử rơi xuống đất nẩy mầm phát triển thành………rồi từ mọc ra……… Dương xỉ sinh sản bằng………như rêu, khác rêu chỗ có……… bào tử phát triển thành - HS: túi bào tử, đẩy bào tử bay ra, nguyên tản, Dương xỉ con, bào tử, nguyên tản Hướng dẫn học nhà: (1 phút) Tiết 1: - Học - Trả lời câu hỏi tập SGK/tr125 - Đọc phần “Em có biết” - Chuẩn bị: nghiên cứu 38 Tiết 2: - Học - Trả lời câu hỏi tập SGK/tr127 - Chuẩn bị: nghiên cứu 39 Tiết 3: - Học - Trả lời câu hỏi tập SGK/tr131 - Đọc phần “Em có biết” - Ôn lại học từ chương 6, tiết sau ôn tập ... máy projector ) tài liệu dạy học cần thiết; Học sinh: - Đọc trước III CẤU TRÚC CỦA CHỦ ĐỀ: Cơ sở hình thành chủ đề: chủ đề gồm Bài 37 (Tiết 45): Tảo Bài 38 (Tiết 46) : Rêu – rêu Bài 39 (Tiết 47):... nơi khơ hạn nào? II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: - Chuẩn bị H: 37.1 đến 37.4, 38.1; 38 .2 98 , 39.1; 39 .2; 39.3; 39.4 (sgk) - Các phương tiện dạy học (máy chiếu, TV, đầu video,... hành tây, cà chua; đọc trước III CẤU TRÚC CỦA CHỦ ĐỀ: Cơ sở hình thành chủ đề: chủ đề gồm Bài (Tiết 5): Thực hành quan sát tế bào thực vật Bài (Tiết 6) : Cấu tạo tế bào thực vật Bài (Tiết 7): Sự
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU VỀ HẠT CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU THỰC VẬT BẬC THẤP SINH HỌC 6, GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU VỀ HẠT CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU THỰC VẬT BẬC THẤP SINH HỌC 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay