Xác định cấu trúc hoá học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)

212 14 0
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 08:36

Xác định cấu trúc hoá học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Xác định cấu trúc hoá học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Xác định cấu trúc hoá học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Xác định cấu trúc hoá học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Xác định cấu trúc hoá học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Xác định cấu trúc hoá học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Xác định cấu trúc hoá học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Xác định cấu trúc hoá học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Xác định cấu trúc hoá học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CHÂU NGUYỄN QUỐC KHÁNH XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC HÓA HỌC, TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG PHEROMONE GIỚI TÍNH ĐỂ QUẢN LÝ MỘT SỐ LOÀI THUỘC BỘ CÁNH VẢY (LEPIDOPTERA) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Mã số ngành: 62 62 01 12 Cần Thơ, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CHÂU NGUYỄN QUỐC KHÁNH XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC HÓA HỌC, TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG PHEROMONE GIỚI TÍNH ĐỂ QUẢN LÝ MỘT SỐ LOÀI THUỘC BỘ CÁNH VẢY (LEPIDOPTERA) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Mã số ngành: 62 62 01 12 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: PGS TS LÊ VĂN VÀNG Cần Thơ, 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu NCS Châu Nguyễn Quốc Khánh với hướng dẫn PGS TS Lê Văn Vàng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình luận án tiến sĩ khác Người hướng dẫn khoa học Tác giả luận án PGS.TS LÊVĂN VÀNG CHÂU NGUYỄN QUỐC KHÁNH i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án, trước hết cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Thầy PGS.TS Lê Văn Vàng PGS TS Trần Văn Hai tận tình hướng dẫn, động viên lúc gặp khó khăn tạo điều kiện tốt cho suốt q trình thực cơng trình nghiên cứu Đặc biệt, Kính gửi lời cảm ơn sâu sắc đến GS TS Tetsu Ando hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi phân tích tổng hợp mẫu pheromone luận án phòng thí nghiệm Sinh thái học Hóa chất, trường Đại học Nơng nghiệp Công nghệ Tokyo-Nhật Bản Trân trọng gửi lời cảm ơn đến TS Yutaka Arita định danh sâu đục thân Mai dương, Carmenta mimosa TS Utsugi Jinbo, Bộ môn Động vật học, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia Nhật Bản hỗ trợ việc định danh mẫu ngài sâu có múi Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban chủ nhiệm khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ Đặc biệt quý Thầy, Cô anh chị Bộ môn Bảo vệ Thực vật, người giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin thành thật cảm ơn chị: Trịnh Thị Xuân, Đinh Thị Chi, bạn: Liễu Triều Tiến, Lâm Minh Đăng, Hồ Như Thủy, em: Nguyễn Tiến Anh, Dương Kiều Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa, Huỳnh Đức Hưng, Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thị Ngân Giang, Nguyễn Phước Hậu khóa Cao học Đại học chuyên ngành Bảo vệ Thực vật, Trường Đại học Cần Thơ nhiệt tình giúp đỡ hỗ trợ thực số nội dung nghiên cứu có liên quan đến đề tài Xin chân thành cảm ơn chị Trần Thị Mỹ Hạnh, anh Nguyễn Thành Hiếu,chị Quan Thị Ái Liên, chị Trần Thị Thanh Thủy, bạn bè bạn Nghiên cứu sinh Trường Đại học Cần Thơ giúp đỡ động viên suốt thời gian thực đề tài Cuối cùng, xin dâng lên ba, mẹ sinh thành nuôi dưỡng con, ba mẹ vợ, cậu mợ giúp đỡ tạo điều kiện cho xin chia sẻ niềm vui đến vợ thương yêu ủng hộ suốt thời gian thực luận án Cần Thơ, ngày tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Châu Nguyễn Quốc Khánh ii TÓM LƯỢC Đề tài: “Xác định cấu trúc hóa học, tổng hợp ứng dụng pheromone giới tính để quản lý số loài thuộc Cánh vảy (Lepidoptera) ĐBSCL” thực từ năm 2011 đến năm 2015 đạt kết sau: Kết phân tích GC-EAD GC-MS mẫu pheromone ly trích từ ngài thơ qua dẫn suất (DMDS xà phòng hóa) xác định thành phần cấu trúc hóa học pheromone giới tính 05 lồi thuộc Cánh vảy (Lepidoptera) ĐBSCL Trong đó, pheromone giới tính Carmenta mimosa hợp chất (3Z,13Z)-3,13-octadecadienyl acetate (Z3,Z13-18:OAc); pheromone giới tính Archips atrolucens gồm hợp chất tetradecyl acetate (14:OAc), (E)-11tetradecenyl acetate (E11-14:OAc) (Z)-11-tetradecenyl acetate (Z11-14:OAc) tỷ lệ 1:1:2; pheromone giới tính Adoxophyes privatana gồm Z11-14:OAc (Z)-9-tetradecenyl acetate (Z9-14:OAc) tỷ lệ 9:1; pheromone giới tính Homona tabescens gồm hợp chất Z11-14:OAc (Z)-9-dodecenyl acetate (Z912:OAc) tỷ lệ 9:1; pheromone giới tính Conogethes puctiferalis gồm hợp chất (E)-10-hexadecenal (E10-16:Ald) (Z)-10-hexadecenal (Z10-16:Ald) tỷ lệ phối trộn 9:1 Các hợp chất E10-16:Ald Z10-16:Ald tổng hợp thành công đường tổng hợp thông qua phản ứng Wittig phản ứng bắt cặp, sử dụng hợp chất 1,10-decanediol làm chất phản ứng ban đầu Trong đó, đường tổng hợp thông qua phản ứng bắt cặp tổng hợp chọn lọc cấu hình nối đơi Đánh giá ngồi đồng cho thấy mồi pheromone giới tính tổng hợp cho hiệu hấp dẫn cao đối tượng nghiên cứu Kết khảo sát diễn biến mật số quần thể thể trưởng thành C mimosa, A atrolucens, A privatana, H tabescens C punctiferalis diện quanh năm với cao điểm mật số thay đổi tùy theo lồi Trong đó, C mimosa diện chủ yếu vào nửa cuối tháng 08 dl đến nửa đầu tháng 01 dl, cao điểm vào giai đoạn từ tháng 12 dl đến đầu tháng 01 dl; loài A atrolucens, A privatana H tabescens xuất nhiều từ cuối tháng 11 dl đến đầu tháng 05 dl; cao điểm mật số C punctiferalis xảy vào thời gian ký chủ hoa Đặt 16 bẫy pheromone/1.000 m2 cho hiệu làm giảm tỷ lệ trái bị hại vườn ổi C punctiferalis tương đương với biện pháp xử lý thuốc trừ sâu theo nông dân thời điểm từ 1,5-2,5 tháng Trong đặt hợp chất (E)-10-pentadecenal (E10-15:Ald) (16 tuýp/1.000 m2, mg/tuýp) cho hiệu thấp so với đặt bẫy pheromone xử lý theo nông dân tất thời điểm ghi nhận Từ khóa: Adoxophyes privatana, Archip atrolucens, Carmenta mimosa, Conogethes punctiferalis, Homona tabescens, pheromone giới tính (E)-10pentadecenal iii SUMMARY The research "Chemical structure Determination, syntheses and application of sex pheromones for management some Lepidopterous insect species in the Mekong Delta of Vietnam" had carried out from 2011 to 2015 The results are as follows: GC-EAD and GC-MS analyses of crude pheromone extracts and their derivatives (DMDS adduct and saponification) identified the sex pheromone of 05 species of Lepidopteran in the Mekong Delta Among those, the sex pheromone of Carmenta mimosa was (3Z,13Z)-3,13-octadecadienyl acetate (Z3,Z13-18:OAc) compound; the sex pheromone of A atrolucens was comprised of tetradecyl acetate (14:OAc), (E)-11-tetradecenyl acetate (E11-14:OAc) and (Z)-11-tetradecenyl acetate (Z11-14:OAc) at a ratio of 1:1:2; the sex pheromone of A privatana was Z11-14:OAc and (Z)-9-tetradecenyl acetate (Z9-14:OAc) at a ratio of 9:1; the sex pheromone of H tabescens was Z11-14:OAc and (Z)-9-dodecenyl acetate (Z912:OAc) at a ratio of 9:1; the sex pheromone of C puctiferalis was (E)-10hexadecenal (E10-16:Ald) and (Z)-10-hexadecenal (Z10-16:Ald) at a ratio of 9:1 E10-16:Ald and Z10-16:Ald compounds were successfully synthesized by synthetic routes using 1,10-decanediol as starting reagent and Wittig and coupling as key reactions, in which, the synthetic route with coupling reaction was geometrically selective route for configuration of the double bond In field evaluation, pheromone lures prepared from synthetic pheromone components showed high attraction to adults of C mimosa, A atrolucens, A privatana, H tabescens and C punctiferalis as compared with those of control Monthly trap catch data revealed that the adults of these species appeared throughout the year with the peaks of density varied between species High trap catch of C mimosa was observed from later half of August to early January, especially from December to early January; high trap catches of A trolucens, A privatana and H tabescens were appeared from the end of November to May, while high density of C punctiferalis was recorded at flowering stage of its host plants Trial plot with 16 pheromone traps/1,000 m2 showed efficacy in reducing the damage of C punctiferalis on fruits at 1.5-2.5 months after petal fall which was similar to that of farmer spraying insecticide plot Although the damage of C punctiferalis in trial with (E)-10-pentadecenal (E10-15:Ald) (16 tubes/1,000 m2, mg/septum) was significantly lower than that of untreated plot, the effectiveness of this treatment was lower than those of pheromone or insecticide treatments Key words: Adoxophyes privatana, Archip atrolucens, Carmenta mimosa, Conogethes punctiferalis, Homona tabescens, sex pheromone and (E)-10-pentadecenal iv MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Tóm lược iii Summary iv Mục lục v Danh sách bảng vii Danh sách hình xi Danh mục từ viết tắt xv Chương 1: Giới thiệu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu yêu cầu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.3 Những đóng góp luận án Chương 2: Lược khảo tài liệu 2.1 Các hóa chất tín hiệu (Semiochemical) 2.1.1 Allelochemical 2.1.2 Pheromone 2.2 Pheromone giới tính 2.2.1 Định nghĩa 2.2.2 Tính đa dạng cấu trúc thành phần pheromone giới tính Cánh vảy (Lepidoptera) 2.2.3 Một số hydrocarbon pheromone giới tính trùng Cánh vảy (Lepidoptera) 10 2.2.4 Ứng dụng pheromone giới tính 13 2.2.5 Kỹ thuật xác định cấu trúc hóa học pheromone giới tính 19 2.3 Đối tượng nghiên cứu 22 2.3.1 Sâu đục thân Mai dương, Carmenta mimosa Eichlin & Passoa 22 2.3.2 Nhóm sâu có múi (Lepidoptera: Tortricidae) 26 2.3.3 Sâu đục trái, Conogethes punctiferalis Guenée 31 2.4 Sử dụng chiến lược đẩy-kéo quản lý sâu hại 38 2.5 Tổng hợp pheromone mạch thẳng số côn trùng thuộc Cánh vảy 38 2.5.1 Tổng hợp pheromone ngài sâu tơ, Plutella xylostella (Lepidoptera: Yponomeutidae) 39 2.5.2 Tổng hợp pheromone sâu đục vỏ trái, Prays sp (Lepidoptera: Yponomeutidae) 39 2.5.3 Tổng hợp pheromone sâu xám, Agrotis ipsilon (Lepidoptera: Noctuidae)40 2.5.4 Tổng hợp pheromone sâu đục thân khoai lang, Omphisa anastomosalis (Lepidoptera: Crambidae) 41 v 2.6 Các phản ứng hóa học hữu 41 2.6.1 Phản ứng ankyl helogenua 41 2.6.2 Phản ứng oxy hóa 41 2.6.3 Phản ứng acetyl hóa 42 2.6.4 Phản ứng bắt cặp acetylene 42 2.6.5 Phản ứng ester hóa 42 2.6.6 Phản ứng Wittig 42 Chương 3: Vật liệu phương pháp 44 3.1 Vật liệu thí nghiệm 44 3.1.1 Thời gian địa điểm 44 3.1.2 Dụng cụ thiết bị 44 3.1.3 Hóa chất 45 3.1.4 Nguồn ngài 46 3.1.5 Mồi hấp dẫn, tuýp quấy rối, bẫy pheromone cách treo 46 3.2 Phương pháp 48 3.2.1 Xác định cấu trúc hóa học pheromone giới tính 48 3.2.2 Qui trình tổng hợp hợp chất E10-16:Ald Z10-16:Ald, thành phần pheromone giới tính sâu đục trái cây, Conogethes punctiferalis 53 3.2.3 Sinh trắc nghiệm đồng 57 3.2.4 Số liệu khí tượng thủy văn 81 3.2.5 Xử lý số liệu 81 Chương 4: Kết thảo luận 83 4.1 Xác định thành phần cấu trúc hóa học pheromone giới tính số lồi thuộc Cánh vảy (Lepidoptera) 83 4.1.1 Pheromone giới tính ngài sâu đục thân Mai dương, C mimosa 83 4.1.2 Pheromone giới tính nhóm sâu có múi (Tortricidae) 85 4.1.3 Pheromone giới tính ngài sâu đục trái cây, Conogethes punctiferalis 94 4.2 Tổng hợp thành phần pheromone giới tính C punctiferalis: (E)-10hexadecenal (Z)-10-hexadecenal 99 4.2.1 Con đường thông qua phản ứng Wittig 99 4.2.2 Con đường phản ứng chọn lọc cấu hình 104 4.3 Nghiên cứu ứng dụng pheromone giới tính tổng hợp điều kiện ngồi đồng 110 4.3.1 Sâu đục thân Mai dương, Carmenta mimosa 110 4.3.2 Nhóm sâu có múi (Tortricidae) 123 4.3.3 Sâu đục trái cây, Conogethes punctiferalis 132 Chương 5: Kết luận đề nghị 155 5.1 Kết luận 155 5.2 Đề nghị 156 Danh mục cơng trình cơng bố 157 Tài liệu tham khảo 158 Phụ lục vi DANH SÁCH BẢNG Bảng Tên bảng Trang 2.1 Cấu trúc hóa học kiểu pheromone (Lê Văn Vàng, 2009) 3.1 Các nghiệm thức bố trí thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng Z3,Z13-18:OAc; Z3,Z13-18:OH; Z3,Z13-18:Ald E3,Z1318:OAc 59 Các nghiệm thức bố trí thí nghiệm đánh giá hiệu hấp dẫn kiểu phối hợp hai thành phần Z3,Z13-18:OAc Z3,Z13-18:OH 60 Các nghiệm thức bố trí thí nghiệm đánh giá hiệu hấp dẫn Z3,Z13-18:OAc đồng phân hình học Z3,Z1318:OAc 60 Các nghiệm thức bố trí thí nghiệm so sánh hiệu hấp dẫn pheromone giới tính tổng hợp với trưởng thành C mimosa chưa bắt cặp 61 3.5 Các nghiệm thức bố trí thí nghiệm vật liệu dùng làm chất 61 3.6 Địa điểm diện tích bị Mai dương xâm nhiễm 63 3.7 Các nghiệm thứ bố trí thí nghiệm khảo sát khả hấp dẫn pheromone giới tính tổng hợp A atrolucens 64 3.8 Các nghiệm thức bố trí thí nghiệm khảo sát khả hấp dẫn pheromone giới tính tổng hợp A privatana 64 3.9 Các nghiệm thức bố trí thí nghiệm khảo sát khả hấp dẫn pheromone giới tính tổng hợp H tabescens 65 3.10 Đặc điểm vườn cam sành dùng để khảo sát diễn biến mật số quần thể ngài nhóm sâu gây hại có múi (Tortricidae) tỉnh Hậu Giang Tp Cần Thơ 66 3.11 Các nghiệm thức bố trí thí nghiệm đánh giá khả hấp dẫn mồi pheromone giới tính tổng hợp C punctiferalis 67 3.12 Các nghiệm thức bố trí thí nghiệm đánh giá hiệu hấp dẫn kiểu mồi pheromone tổng hợp khác ngài C punctiferalis 68 3.13 Các nghiệm thức thí nghiệm đánh giá hiệu hấp dẫn pheromone liều lượng khác 68 3.14 Các nghiệm thức thí nghiệm đánh giá hiệu hấp dẫn pheromone liều lượng khác so với ngài C punctiferalis 69 Các nghiệm thức thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng E1015:Ald lên khả hấp dẫn ngài C punctiferalis pheromone giới tính tổng hợp 70 Các nghiệm thức thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng hợp chất quan hệ E10-16:OH E10-16:OAc lên khả hấp dẫn pheromone giới tính tổng hợp 71 3.2 3.3 3.4 3.15 3.16 vii 3.17 Các nghiệm thức thí nghiệm khảo sát hiệu quấy rối bắt cặp hợp chất E10-15:Ald SĐT C punctiferalis 72 3.18 Đặc điểm vườn ăn trái dùng để khảo sát diễn biến mật số tỷ lệ gây hại sâu đục trái C punctiferalis 72 3.19 Các nghiệm thức thí nghiệm đợt 1: Đánh giá hiệu phòng trị pheromone C punctiferalis vườn ổi, từ 13/10 11/01/2012 Phong Điền, Tp Cần Thơ 75 Các nghiệm thức thí nghiệm đợt 2: Đánh giá hiệu phòng trị pheromone C punctiferalis vườn ổi xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ, từ 01/09/2012 đến 30/10/2012 76 3.21 Các nghiệm thức thí nghiệm phòng trị sâu đục trái vườn sầu riêng huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 78 3.22 Các nghiệm thức bố trí thí nghiệm ứng dụng pheromone giới tính tổng hợp hợp chất quấy rối E10-15:Ald phòng trừ C punctiferalis 81 4.1 Thời gian lưu (phút) cường độ đáp ứng EAG (%) m/z 248 pheromone ly trích hợp chất chuẩn tổng hợp 84 4.2 Thời gian lưu (phút) thành phần pheromone hợp chất tổng hợp phân tích GC-EAD GC-MS 97 4.3 Số lượng ngài C mimosa bị hấp dẫn hợp chất quan hệ khu dân cư Hưng Phú 1, quận Cái Răng, Tp Cần Thơ, từ 05/3/2013 đến 02/4/2013 110 Thời gian vào bẫy ngài C mimosa KDC Hưng Phú 1, quận Cái Răng, Tp Cần Thơ, từ 12/3/2013 đến 19/3/2013 (tuần thứ Thí nghiệm 1) 111 Số lượng ngài C mimosa bị hấp dẫn pheromone giới tính tổng hợp phối trộn từ hai hợp chất Z3,Z13-18:OAc Z3,Z1318:OH KDC Hưng Phú 1, quận Cái Răng, Tp Cần Thơ, từ 05/4/2013 đến 03/5/2013 112 Số lượng ngài bị hấp dẫn hợp chất khác đồng phân hình học (khu dân cư Hưng Phú 1, quận Cái Răng, Tp Cần Thơ, từ 14/05 đến 11/06/2013 113 Số lượng ngài bị hấp dẫn vào bẫy pheromone giới tính tổng hợp ngài C mimosa KDC Phú An, quận Cái Răng, Tp Cần Thơ, từ ngày 10/6/2013 đến ngày 08/7/2013 114 Số lượng thành trùng bị hấp dẫn vào bẫy loại vật liệu KDC Hưng Phú 1, quận Cái Răng, Tp Cần Thơ, từ 12/09/2013 đến 28/11/2013 114 Số lượng ngài C mimosa vào bẫy theo thời gian hai đợt đặt bẫy KDC Hưng Phú Hồng Phát, Tp Cần Thơ, từ 20/02/2014 đến 15/05/2014 116 4.10 Số lượng trung bình ngài C mimosa vào bẫy cao Tp Cần Thơ, Vĩnh Long Đồng Tháp, từ 29/07/2013 đến 11/08/2014 121 4.11 Hiệu hấp dẫn pheromone giới tính ngài A atrolucens 122 3.20 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 viii -1 Replication 0,003 0,001 0,4724 Factor A 0,143 0,048 23,6933 0,0001 -3 Error 0,018 0,002 -Total 15 0,164 Coefficient of Variation: 4,10% Bảng 10: Bảng Anova số lượng ngài bị hấp dẫn vào bẫy loại vật liệu KDC Hưng Phú 1, quận Cái Răng, Tp Cần Thơ, từ 12/09/2013 đến 28/11/2013 sau 70 ngày sau đặt bẫy -K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0,004 0,001 0,5761 Factor A 0,112 0,037 17,5966 0,0004 -3 Error 0,019 0,002 Total 15 0,135 -Coefficient of Variation: 4,31% 1.7 Thí nghiệm Bảng 11: Bảng kiểm định T-Test số lượng ngài C mimosa vào bẫy theo thời gian hai đợt đặt bẫy (KDC Hưng Phú Hồng Phát, Tp Cần Thơ, từ 20/03/2014 đến 15/05/2014) tuần thứ -SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : moi Variable : cu Cases through Cases through Mean: 3,8 Mean: 3,0 Variance: 22,2 Variance: 3,6 Standard Deviation: 4,7 Standard Deviation: 1,9 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 6,1574 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0,0677 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis xiii T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 6,0278 Standard Deviation of the difference: 2,4552 t Value: 0,3394 Effective degrees of freedom: Probability of t: 0,7481 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0,05): 0,833 plus or minus 6,311 (-5,478 through 7,145) Bảng 12: Bảng kiểm định T-Test số lượng ngài C mimosa vào bẫy theo thời gian hai đợt đặt bẫy (KDC Hưng Phú Hồng Phát, Tp Cần Thơ, từ 20/03/2014 đến 15/05/2014) tuần thứ -SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : moi Variable : cu Cases through Cases through Mean: 2,0 Mean: 4,0 Variance: 2,4 Variance: 6,4 Standard Deviation: 1,5 Standard Deviation: 2,5 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2,6667 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0,3055 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 2,2000 Standard Deviation of the difference: 1,4832 t Value: -1,3484 Effective degrees of freedom: Probability of t: 0,2354 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0,05): 2,000 plus or minus 3,813 (-1,813 through 5,813) Bảng 13: Bảng kiểm định T-Test số lượng ngài C mimosa vào bẫy theo thời gian hai đợt đặt bẫy (KDC Hưng Phú Hồng Phát, Tp Cần Thơ, từ 20/03/2014 đến 15/05/2014) tuần thứ xiv -SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : moi Variable : cu Cases through Cases through Mean: 3,0 Mean: 4,8 Variance: 15,6 Variance: 17,4 Standard Deviation: 3,9 Standard Deviation: 4,2 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1,1132 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0,9092 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1,0944 Standard Deviation of the difference: 1,0462 t Value: -1,7524 Effective degrees of freedom: Probability of t: 0,1401 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0,05): 1,833 plus or minus 2,689 (-0,856 through 4,523) Bảng 14: Bảng kiểm định T-Test số lượng ngài C mimosa vào bẫy theo thời gian hai đợt đặt bẫy (KDC Hưng Phú Hồng Phát, Tp Cần Thơ, từ 20/03/2014 đến 15/05/2014) tuần thứ -SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : moi Variable : cu Cases through Cases through Mean: 0,7 Mean: 4,5 Variance: 1,5 Variance: 17,9 Standard Deviation: 1,2 Standard Deviation: 4,2 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 12,2045 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: xv Probability: 0,0158 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1,8944 Standard Deviation of the difference: 1,3764 t' Value: -2,7851 Effective degrees of freedom: Probability of t': 0,0387 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0,05): 3,833 plus or minus 3,538 (0,295 through 7,371) Bảng 15: Bảng kiểm định T-Test số lượng ngài C mimosa vào bẫy theo thời gian hai đợt đặt bẫy (KDC Hưng Phú Hồng Phát, Tp Cần Thơ, từ 20/03/2014 đến 15/05/2014) tuần thứ -SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : moi Variable : cu Cases through Cases through Mean: 0,3 Mean: 3,5 Variance: 0,7 Variance: 14,3 Standard Deviation: 0,8 Standard Deviation: 3,8 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 21,4500 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0,0043 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1,4944 Standard Deviation of the difference: 1,2225 t' Value: -2,5904 Effective degrees of freedom: Probability of t': 0,0488 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0,05): 3,167 plus or minus 3,142 (0,024 through 6,309) xvi Bảng 16: Bảng kiểm định T-Test số lượng ngài C mimosa vào bẫy theo thời gian hai đợt đặt bẫy (KDC Hưng Phú Hồng Phát, Tp Cần Thơ, từ 20/03/2014 đến 15/05/2014) tuần thứ 10 -SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : moi Variable : cu Cases through Cases through Mean: 0,2 Mean: 4,8 Variance: 0,2 Variance: 6,6 Standard Deviation: 0,4 Standard Deviation: 2.6 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 39,4000 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.0010 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.8444 Standard Deviation of the difference: 0,9189 t' Value: -5,0783 Effective degrees of freedom: Probability of t': 0,0038 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0,05): 4,667 plus or minus 2,362 (2,304 through 7,029) Bảng 17: Bảng kiểm định T-Test số lượng ngài C mimosa vào bẫy theo thời gian hai đợt đặt bẫy (KDC Hưng Phú Hồng Phát, Tp Cần Thơ, từ 20/03/2014 đến 15/05/2014) tuần thứ 11 -SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : moi Variable : cu Cases through Cases through Mean: 0,5 Mean: 3.7 Variance: 1,5 Variance: 11.,9 Standard Deviation: 1,2 Standard Deviation: 3,4 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" xvii F Value: 7.9111 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0,0404 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 2,3611 Standard Deviation of the difference: 1,5366 t' Value: -2,0608 Effective degrees of freedom: Probability of t': 0,0943 Result: Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0,05): 3,167 plus or minus 3,950 (-0,783 through 7,117) Trên nhóm sâu cam qt (Họ Tortricidae) 2.1 Thí nghiệm 1: A atrolucens Bảng 18: Bảng Anova hiệu hấp dẫn pheromone giới tính ngài A atrolucens huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/02/2012 đến ngày 06/04/2012 -K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0,008 0,004 0.3421 Factor A 1,924 0,481 38,9948 0,0000 -3 Error 0,099 0,012 Total 14 2,031 -Coefficient of Variation: 28,57% 2.2 Thí nghiệm 2: Adoxophyes privatana Bảng 19: Bảng Anova hiệu hấp dẫn pheromone giới tính tổng hợp ngài A privatana huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, từ 25/02/2012 đến 06/04/2012 -K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0,008 0,004 0,6385 Factor A 0,319 0,064 9,6249 0,0014 -3 Error 10 0,066 0,007 xviii Total 17 0,394 Coefficient of Variation: 7.63% 2.3 Thí nghiệm 3: Homona tabescens Bảng 20: Bảng Anova hiệu hấp dẫn pheromone giới tính tổng hợp H tabescens (Lepidoptera: Tortricidae) quận Cái Răng, Tp Cần Thơ từ 25/02/2012 đến 06/04/2012 -K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0,003 0,001 1,0000 Factor A 0,197 0.049 37,7347 0,0000 -3 Error 0,010 0.001 Total 14 0,210 Coefficient of Variation: 3,42% Trên sâu đục trái cây, Conogethes punctiferalis 3.1 Thí nghiệm Bảng 21: Bảng Anova Số lượng ngài C puntiferalis vào bẫy thí nghiệm tiến hành xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, từ 19/02/2011 đến 18/03/2011 -K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0,049 0,024 5,4914 0,0246 Factor A 0,329 0,066 14,8561 0,0002 -3 Error 10 0,044 0,004 -Total 17 0,422 -Coefficient of Variation: 5,67% 3.2 Thí nghiệm Bảng 22: Bảng phân tích Anova hiệu hấp dẫn đồng ngài C puntiferalis thí ngiệm tiến hành xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang từ 20/03/2011 đến 18/04/2011 -K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -xix -3 Replication Factor A Error 10 0,038 0,260 0,150 0,019 0,052 0,015 1,2653 0,3237 3,4772 0,0443 Total 17 0,448 -Coefficient of Variation: 10,10% 3.3 Thí nghiệm Bảng 23: Bảng phân tích Anova số lượng ngài đực C punctiferalis vào bẫy pheromone tổng hợp huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ, từ ngày 06/09/2011 đến 06/10/2011 -K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0,018 0,009 1,1846 0,3454 Factor A 0,074 0,015 1,9295 0,1761 -3 Error 10 0,077 0,008 -Total 17 0,170 -Coefficient of Variation: 7,96% 3.4 Thí nghiệm Bảng24: Bảng phân tích Anova số lượng ngài C punctiferalis đực vào bẫy pheromone tổng hợp bẫy bướm Phong Điền-Tp Cần Thơ, từ 04/11/2011 đến 04/12/2011 -K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0,021 0,011 2,3447 0,1580 Factor A 0,135 0l034 7,5190 0,0081 -3 Error 0,036 0,004 -Total 14 0,192 -Coefficient of Variation: 5,97% 3.5 Thí nghiệm Bảng 25: Bảng phân tích Anova ảnh hưởng E10-15:Ald đến hiệu lực hấp dẫn hỗn hợp E Z10-16:Ald ngài C punctiferalis huyện Phong Điền-Tp Cần Thơ, từ 19/09/2011 đến 19/10/2011 -K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0,000 0,000 0,1112 Factor A 0.127 0,032 15,4608 0,0008 -3 Error 0,016 0,002 -Total 14 0,144 -Coefficient of Variation: 4,15% xx 3.6 Thí nghiệm Bảng 26: bảng phân tích Anova arnh hưởng hợp chất E10-16:OH E1016:OAc đến khả hấp dẫn hỗn hợp E Z10-16:Ald (9:1) ngài C punctiferalis -K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0,001 0,001 0,7471 Factor A 0,016 0,004 4,3695 0,0364 -3 Error 0,008 0,001 -Total 14 0,025 -Coefficient of Variation: 2,98% 3.8 Thí nghiệm Bảng 28: Bảng phân tích Anova ảnh hưởng hợp chất E10-15:Ald mồi pheromone giới tính tổng hợp ngài điều kiện đồng từ 27/09/2014 đến 25/10/2014 -K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0,005 0,003 1,7273 0,2556 Factor A 0,248 0,083 56,3863 0,0001 -3 Error 0,009 0,001 -Total 14 0,262 -Coefficient of Variation: 3,51% 3.9 Thí nghiệm Phòng trị ổi a) Thí nghiệm đợt 1: Bảng 29: Bảng phân tích Anova tỷ lệ (%) trái bị hại vườn ổi thí nghiệm phòng trị thời điểm 1,5 tháng sau đặt bẫy -Degrees of Sum of Mean reedom Squares Square F-value Prob -Between 0.254 0,085 4,033 0.0095 Within 96 2,014 0,021 -Total 99 2,268 Coefficient of Variation : 12,95% Bảng 30: Bảng phân tích Anova tỷ lệ (%) trái bị hại vườn ổi thí nghiệm phòng trị thời điểm tháng sau đặt bẫy -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1,586 0,529 11,556 0,0000 Within 96 4,393 0,046 -Total 99 5,979 xxi Coefficient of Variation : 18,72% Bảng31: Bảng phân tích Anova tỷ lệ (%) trái bị hại vườn ổi thí nghiệm phòng trị thời điểm 2,5 tháng sau đặt bẫy -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0,890 0,297 13,846 0,0000 Within 96 2,057 0,021 -Total 99 2,947 Coefficient of Variation : 13,19% Bảng 32: Bảng phân tích Anova tỷ lệ (%) trái bị hại vườn ổi thí nghiệm phòng trị thời điểm tháng sau đặt bẫy -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1,877 0,626 14,811 0,0000 Within 96 4,056 0,042 -Total 99 5,933 Coefficient of Variation : 17,91% b) Thí nghiệm đợt 2: Bảng 33: Bảng phân tích Anova tỷ lệ (%) trái bị hại vườn ổi thí nghiệm phòng trị thời điểm tháng sau đặt bẫy -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 4,946 1,649 15,278 0,0001 Within 16 1,727 0,108 -Total 19 6,672 Coefficient of Variation : 46,56% Bảng 34: Bảng phân tích Anova tỷ lệ (%) trái bị hại vườn ổi thí nghiệm phòng trị thời điểm 1,5 tháng sau đặt bẫy -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 34,544 11,515 35,934 0,0000 Within 16 5,127 0,320 -Total 19 39,671 Coefficient of Variation : 27,05% Bảng 35: Bảng phân tích Anova tỷ lệ (%) trái bị hại vườn ổi thí nghiệm phòng trị thời điểm tháng sau đặt bẫy xxii -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 35,120 11,707 32,119 0,0000 Within 16 5,832 0,364 -Total 19 40,951 Coefficient of Variation : 22,99% Bảng 36: Bảng phân tích Anova tỷ lệ (%) trái bị hại vườn ổi thí nghiệm phòng trị thời điểm 2,5 tháng sau đặt bẫy -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 29,635 9,878 73,518 0,0000 Within 16 2,150 0,134 -Total 19 31,785 Coefficient of Variation : 10,27% 3.10 Thí nghiệm phòng trị Sầu riêng a) Giống Khổ qua xanh Bảng 37: Bảng phân tích Anova Tỷ lệ (%) trái bị hại vườn sầu riêng Khổ Qua Xanh thời điểm 1,5 tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4,825 2,412 64,522 0,0000 Within 12 0,449 0,037 Total 14 5,273 Coefficient of Variation : 16,73% Bảng 38: Bảng phân tích Anova Tỷ lệ (%) trái bị hại vườn sầu riêng Khổ Qua Xanh thời điểm tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 57,943 28,971 258,197 0,0000 Within 12 1,346 0,112 -xxiii Total 14 59,289 Coefficient of Variation : 10,05% Bảng 39: Bảng phân tích Anova Tỷ lệ (%) trái bị hại vườn sầu riêng Khổ Qua Xanh thời điểm 2,5 tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 80,916 40,458 112,202 0,0000 Within 12 4,327 0,361 -Total 14 85,243 Coefficient of Variation : 12,66% Bảng 40: Bảng phân tích Anova Tỷ lệ (%) trái bị hại vườn sầu riêng Khổ Qua Xanh thời điểm tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 54,992 27,496 56,213 0,0000 Within 12 5,870 0,489 -Total 14 60,862 Coefficient of Variation : 14,27% b) Trên giống Cơm Vàng Hạt lép Bảng 41: Bảng phân tích Anova Tỷ lệ (%) trái bị hại vườn sầu riêng Cơm Vàng Hạt Lép thời điểm 1,5 tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 4,735 2,368 1,465 0,3034 Within 9,699 1,617 -Total 14,435 Coefficient of Variation : 94,88% Bảng 42: Bảng phân tích Anova Tỷ lệ (%) trái bị hại vườn sầu riêng Cơm Vàng Hạt Lép thời điểm tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -xxiv Between 22,104 11,052 16,628 0,0036 Within 3,988 0,665 -Total 26,092 Coefficient of Variation : 17,54% Bảng 43: Bảng phân tích Anova Tỷ lệ (%) trái bị hại vườn sầu riêng Cơm Vàng Hạt Lép thời điểm 2,5 tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 21,131 10,566 12,748 0,0069 Within 4.973 0,829 -Total 26,104 Coefficient of Variation : 16,58% Bảng 44: Bảng phân tích Anova Tỷ lệ (%) trái bị hại vườn sầu riêng Cơm Vàng Hạt Lép thời điểm tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 51,489 25,744 5,391 0,0457 Within 28,654 4,776 -Total 80,143 Coefficient of Variation : 27,13% Bảng 45: Bảng phân tích Anova Tỷ lệ (%) trái bị hại vườn sầu riêng Cơm Vàng Hạt Lép thời điểm 3,5 tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 278,749 139,374 8,353 0,0185 Within 100,117 16,686 -Total 378,866 Coefficient of Variation : 35,80% 3.11 Thí nghiệm hệ thống Đẩy – Kéo (Push – Pull) Bảng 46: Bảng phân tích Anova tỉ lệ trái ổi bị hại nghiệm thức thời điểm 0,5 tháng SKĐB -xxv Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0,025 0,008 7,104 0,0030 Within 16 0,018 0,001 Total 19 0,043 Coefficient of Variation : 4,02% Bảng 47: Bảng phân tích Anova tỉ lệ trái ổi bị hại nghiệm thức thời điểm tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0,014 0,005 2,832 0,0714 Within 16 0,026 0,002 Total 19 0,040 Coefficient of Variation : 4,86% Bảng 48: Bảng phân tích Anova tỉ lệ trái ổi bị hại nghiệm thức thời điểm 1,5 tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0,004 0.001 1,309 0,3059 Within 16 0,015 0,001 Total 19 0,019 Coefficient of Variation : 3,78% Bảng 49: Bảng phân tích Anova tỉ lệ trái ổi bị hại nghiệm thức thời điểm tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0,088 0,029 19,811 0,0000 Within 16 0,024 0,001 -Total 19 0,112 Coefficient of Variation : 4,47% Bảng 50: Bảng phân tích Anova tỉ lệ trái ổi bị hại nghiệm thức thời điểm 2,5 tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0,143 0,048 35,202 0,0000 Within 16 0,022 0,001 -Total 19 0,165 Coefficient of Variation : 4,17% xxvi Bảng 51: Bảng phân tích Anova Tỉ lệ (%) trái đậu nghiệm thức thời điểm tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0,118 0,039 6,097 0,0057 Within 16 0,103 0,006 -Total 19 0,221 Coefficient of Variation : 5,64% Bảng 52: Bảng phân tích Anova Tỉ lệ (%) trái đậu nghiệm thức thời điểm 1,5 tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0,163 0,054 7,318 0,0026 Within 16 0,119 0,007 Total 19 0,282 Coefficient of Variation : 7,76% Bảng 53: Bảng phân tích Anova Tỉ lệ (%) trái đậu nghiệm thức thời điểm tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0,084 0,028 9,743 0,0007 Within 16 0,046 0,003 -Total 19 0,130 Coefficient of Variation : 5,46% Bảng 54: Bảng phân tích Anova Tỉ lệ (%) trái đậu nghiệm thức thời điểm 2,5 tháng SKĐB -Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0,117 0,039 8,770 0,0011 Within 16 0,071 0,004 Total 19 0,188 Coefficient of Variation : 7,57% xxvii ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CHÂU NGUYỄN QUỐC KHÁNH XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC HÓA HỌC, TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG PHEROMONE GIỚI TÍNH ĐỂ QUẢN LÝ MỘT SỐ LOÀI THUỘC BỘ CÁNH VẢY (LEPIDOPTERA). .. hóa học, tổng hợp ứng dụng pheromone giới tính để quản lý số loài thuộc Cánh vảy (Lepidoptera) Đồng sông Cửu Long thực nhằm tạo tiền đề để ứng dụng hóa chất tín hiệu việc quản lý số lồi trùng... luận án Cần Thơ, ngày tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Châu Nguyễn Quốc Khánh ii TÓM LƯỢC Đề tài: Xác định cấu trúc hóa học, tổng hợp ứng dụng pheromone giới tính để quản lý số loài thuộc Cánh vảy
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định cấu trúc hoá học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ), Xác định cấu trúc hoá học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay