CHỦ đề tìm HIỂU QUÁ TRÌNH QUANG hợp của cây SINH học 6

8 34 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 08:30

Trường THCS Đại Hùng Năm học: 2015-2016 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ỨNG HOÀ TRƯỜNG THCS ĐẠI HÙNG TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH MÔN SINH HỌC CHỦ ĐỀ 1: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH QUANG HỢP CỦA CÂY I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: -Xác định chất mà chế tạo thải có ánh sáng - Hiểu cần chất để chế tạo tinh bột - Trình bày khái niệm quang hợp - Vận dụng kiến thức để giải thích vấn đề thực tiễn: Vì phải trồng điều kiện đủ ánh sáng, để có mơi trường lành Kĩ năng: Rèn kĩ chuẩn bị thí nghiệm nhà - Rèn kĩ hợp tác, lắng nghe Tự tin trình bày ý kiến trước tổ, lớp Thái độ: Có ý thức bảo vệ xanh, trồng chăm sóc Định hướng: Hình thành phát triển cho HS lực: Năng lực tự học, kiến thức sinh học, tư sáng tạo, tự quản lí, giải vấn đề II PHÂN LƯỢNG THỜI GIAN: tiết Tiết 1: Kiến thức: -HS biết xác định chất hữu tạo có ánh sáng (quang hợp) - HS hiểu chất khí thải quang hợp - Vận dụng kiến thức để giải thích vấn đề thực tiễn: Vì phải trồng điều kiện đủ ánh sáng, để có môi trường lành Kĩ năng: Biết cách tiến hành thí nghiệm - Hợp tác, lắng nghe Tự tin trình bày ý kiến trước tổ, lớp Thái độ: Có ý thức bảo vệ xanh, trồng chăm sóc Định hướng: Hình thành phát triển cho HS lực: Năng lực tự học, kiến thức sinh học, tư sáng tạo, tự quản lí, giải vấn đề Tiết 2: Kiến thức: - Giải thích quang hợp q trình hấp thụ ánh sáng mặt trời để biến đổi chất vơ (nước, CO2, muối khống) thành chất hữu (đường, tinh bột) thải ôxi làm không khí ln cân - Biết khái niệm quang hợp, viết sơ đồ đơn giản trình quang hợp Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích thí nghiệm Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ cây, u thích mơn học Định hướng: Hình thành phát triển cho HS lực: Năng lực tự học, kiến thức sinh học, tư sáng tạo, tự quản lí, giải vấn đề Tiết 3: Kiến thức: Nguyễn Thanh Loan GV Sinh học Trang Trường THCS Đại Hùng Năm học: 2015-2016 - Nêu điều kiện bên ảnh hưởng đến quang hợp - Vận dụng kiến thức để giải thích ý nghĩa vài biện pháp kĩ thuật trồng trọt - Tìm Vd thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng quang hợp - Giải thích trồng cần ý đến mật độ thời vụ Kĩ năng: Rèn kĩ năng, phân tích, so sánh Thái độ: Giáo dục hs ý thức tham gia vào hoạt động bảo vệ, phát triển xanh địa phương Định hướng: Hình thành phát triển cho HS lực: Năng lực tự học, kiến thức sinh học, tư sáng tạo, tự quản lí, giải vấn đề III XÁC ĐỊNH MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ Các liên quan chủ đề Bài 21: Quang hợp Bài 21: Quang hợp (tiếp theo) Bài 22: Ảnh hưởng điều kiện bên đến quang hợp, ý nghĩa quang hợp Cấu trúc nội dung chủ đề 2.1 Cơ sở khoa học - Dung dịch iot thuốc thử nhận biết tinh bột - Khí O2 trì cháy - Khí Cacbonic làm vẩn đục nước vơi - Cây xanh quang hợp điều kiện khác môi trường 2.2 Vận dụng thực tiễn - Chỉ vai trò to lớn qung hợp đời sống người - Giải thích biện pháp kĩ thuật trồng trọt: Tại không trồng dày, thưa, phải chống nóng cho cây; Tại phải cung cấp đủ nước điều kiện cần thiết khác cho cây… - Giải thích trồng cần ý đến mật độ thời vụ IV XÁC ĐỊNH CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI TRONG CHỦ ĐỀ Các lực chung + Năng lực tự học + Năng lực giải vấn đề + Năng lực tư sáng tạo + Năng lực giao tiếp + Năng lực tự quản lí + Năng lực hợp tác + Năng lực sử dụng ngôn ngữ + Năng lực sử dụng thông tin truyền thông + Năng lực tính tốn Các lực/ kĩ chuyên biệt môn Sinh học + Năng lực nghiên cứu khoa học (quan sát, đề xuất dự đoán, thu thập sử lí kết quả, đưa kết luận) + Năng lực kiến thức Sinh học + Năng lực nghiên cứu khoa học + Năng lực thực phòng thí nghiệm Nguyễn Thanh Loan GV Sinh học Trang Trường THCS Đại Hùng Năm học: 2015-2016 + Năng lực thực địa V PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Phương pháp nêu vấn đề giải vấn đề - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp tích cực hố hoạt động học tập học sinh VI BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ CÂU HỎI/ BÀI TẬP/ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH THEO CHỦ ĐỀ Nội dung Quang hợp Các mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp  Định nghĩa  Phân biệt - Xác định quang hợp quan chất - Mô tả tầm thực nêu quan trọng quang hợp; tầm quan trọng quang hợp điều kiện, quang xanh chất tham gia hợp Câu 1; sản phẩm - Đưa biện pháp phù tạo thành hợp cho sản - Viết sơ đồ xuất nơng tóm tắt nghiệp trình quang Câu 3; hợp - Hiểu thí nghiệm chứng minh chế tạo khí, thải khí cần chất để quang hợp Câu 1; 11; 12; 14; 15; 16 Nguyễn Thanh Loan GV Sinh học Các KN/NL cần hướng Vận dụng cao tới  Tiến hành - Quan sát, tìm kiếm thí nghiệm: thơng tin Thu - Thuốc thử thập thông tin tinh bột - Xác định chất SGK - Phân tích so mà chế tạo có sánh, vận dụng kiến ánh sáng; - Xác định chất thức - Kĩ làm khí thải thí nghiệm chế tạo tinh - Tổng hợp bột; kiến thức để - Tìm hiểu đưa phán cần chất để chế đoán xác tạo tinh bột Thảo luận, giải Câu thích kết thí nghiệm đưa kết luận - Giải thích tượng thực tế trồng trọt - Liên hệ thân có biện pháp bảo vệ môi trường, nơi Câu 7; 8; 9; 10; 13; 18 Trang Trường THCS Đại Hùng  Kể tên yếu tố bên ảnh Ảnh hưởng đến hưởng quang hợp Câu 4; điều kiện bên đến quang hợp Ý nghĩa quang hợp Năm học: 2015-2016  Giải thích ảnh hưởng yếu tố bên lên quang hợp - Nêu ý nghĩa trình quang hợp Câu 22 - Giải thích trồng cần ý đến mật độ thời vụ Câu  Quan sát khu trồng trọt đánh giá tính hợp lý mật độ thời vụ  Áp dụng kiến thức quang hợp yếu tố bên vào sản xuất - Có ý thức giữ gìn trồng để bảo vệ môi trường Câu 19; 20; 21; 23; 24 - Quan sát, tìm kiếm thơng tin Thu thập thơng tin SGK - Phân tích so sánh, vận dụng kiến thức Câu VII HỆ THỐNG CÂU HỎI/ BÀI TẬP/ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THEO CÁC MỨC ĐỘ ĐÃ MÔ TẢ PHẦN TỰ LUẬN Câu hỏi 1: Quang hợp gì? Viết phương trình tóm tắt quang hợp Câu hỏi 2: Nêu ý nghĩa tầm quan trọng trình quang hợp thực vật Câu hỏi 3: Những khơng có lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) chức quang hợp phận đảm nhận? Câu hỏi 4: Hãy kể tên yếu tố bên ngồi ảnh hưởng đến quang hợp nêu vai trò chúng Câu hỏi 5: Tại trồng cần phải theo thời vụ ý đến mật độ? Câu hỏi 6: Vì ban đêm khơng nên để nhiều hoa xanh phòng ngủ đóng kín cửa? Câu hỏi 7: Làm để biết chế tạo tinh bột có ánh sáng? Bạn thử nghiên cứu lại tài liệu để tổ chức tiến hành thí nghiệm nhằm chứng minh: (i) Chất hữu mà chế tạo có ánh sáng; (ii) Chất khí thải chế tạo tinh bột Câu hỏi 8: Theo bạn, cần phải luôn nâng cao ý thức giữ gìn sống mn lồi trái đất nói chung, bảo vệ xanh tăng cường trồng cây, gây rừng nói riêng? Câu hỏi 9: Tại nuôi cá bể kính, người ta thường thả thêm vào bể cành rong Câu hỏi 10: Vì phải trồng nơi có đủ ánh sáng Câu hỏi 11: Lá sử dụng nguyên liệu để chế tạo tinh bột? Lá lấy nguyên liệu từ đâu Câu hỏi 12: Viết sơ đồ tóm tắt quang hợp Những yếu tố điều kiện cần thiết cho quang hợp Nguyễn Thanh Loan GV Sinh học Trang Trường THCS Đại Hùng Năm học: 2015-2016 Câu hỏi 13: Thân non có màu xanh, có tham gia q trình quang hợp khơng? Vì sao? Câu hỏi 14: Trình bày lại thí nghiệm xác định chất mà chế tạo có ánh sáng Câu hỏi 15: Trình bày lại thí nghiệm xác định chất mà chế tạo có ánh sáng Câu hỏi 16: Trình bày lại thí nghiệm xác định chất khí thải trình chế tạo tinh bột Câu hỏi 17: Trình bày lại thí nghiệm xác định cần chất để chế tạo tinh bột Câu hỏi 18: Bạn Nam thấy củ khoai tây nằm mặt đất có màu xanh Bạn Nam cho củ khoai tây có màu xanh có diệp lục nên khẳng định củ khoai tây có khả quang hợp Em thấy bạn Nam hay sai? Vì Câu hỏi 19: Tại trồng trọt muốn thu hoạch cao khơng nên trồng với mật độ dày Câu hỏi 20: Tại nhiều loại cảnh trồng chậu nhà mà xanh tốt? Hãy tìm vài ví dụ Câu hỏi 21: Tại muốn sinh trưởng tốt phải chống nóng cho chống rét cho Câu hỏi 22: Vì cần trồng theo thời vụ Câu hỏi 23: Khơng có xanh khơng có sống trái đất, điều có khơng? Vì Câu hỏi 24: Mỗi em làm để tham gia vào việc bảo vệ phát triển xanh địa phương VIII DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH HÌNH THÀNH CÁC NĂNG LỰC TƯƠNG ỨNG: Kiến thức, kĩ Các lực cần hình thành cho HS - Quan sát, tìm kiếm thơng tin Thu thập thơng tin SGK - Phân tích so sánh, vận dụng kiến thức - Tổng hợp kiến thức để đưa phán đốn Quang hợp xác - Năng lực tự học, kiến thức sinh học, tự quản lí, sử dụng ngơn ngữ, thực phòng thí nghiệm, tư sáng tạo, hợp tác Ảnh - Quan sát, tìm kiếm thơng hưởng tin Thu thập thông tin điều SGK kiện bên - Phân tích so sánh, vận ngồi đến dụng kiến thức quang - Năng lực giải Nguyễn Thanh Loan Dự kiến nhiệm vụ học tập HS - Nghiên cứu kĩ nội dung học sgk - Làm thí nghiệm theo bước SGK - Thảo luận, giải thích thí nghiệm - Chú ý nghe Gv trình bày kiến thức - Tích cực tự học - Có tinh thần hợp tác nhóm - Tích cực làm tập nhà Dự kiến HĐ học sinh - Tự học lớp - HĐ nhóm - Tự học nhà - Nghiên cứu kĩ nội dung học sgk - Chú ý nghe Gv trình bày kiến thức - Tích cực tự học - Có tinh thần hợp tác nhóm - Tự học lớp - HĐ nhóm - Tự học nhà GV Sinh học Trang Trường THCS Đại Hùng Năm học: 2015-2016 tập liên quan hợp Ý - Năng lực tự học, kiến nghĩa thức sinh học, tự quản lí, quang hợp sử dụng ngơn ngữ, tư sáng tạo, hợp tác Tích cực làm tập nhà IX DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC: Tiết 1: QUANG HỢP Hoạt động 1: Xác định chất mà chế tạo có ánh sáng Hoạt động 2: Xác định chất khí thải trình chế tạo tinh bột Tiết 2: QUANG HỢP (TIẾP THEO) Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện cần để chế tạo tinh bột Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm quang hợp Tiết 3: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện bên ngồi ảnh hưởng đến quang hợp Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa quang hợp Xét duyệt tổ trưởng chuyên môn Đại Hùng, ngày 10 tháng năm 2015 Người lên kế hoạch Đặng Thị Hồng Ánh Nguyễn Thanh Loan Nguyễn Thanh Loan GV Sinh học Trang Trường THCS Đại Hùng Năm học: 2015-2016 Ngày soạn: 7/11/2015 Ngày dạy: 11/11/2015 TIẾT 25 BÀI 22: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: - Nêu điều kiện bên ảnh hưởng đến quang hợp - Vận dụng kiến thức để giait thích ý nghĩa vài biện pháp kĩ thuật trồng trọt - Tìm Vd thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng quang hợp - Giải thích trồng cần ý đến mật độ thời vụ Kĩ năng: Rèn kĩ năng, phân tích, so sánh Thái độ: Giáo dục hs ý thức tham gia vào hoạt động bảo vệ, phát triển xanh địa phương Định hướng: Hình thành phát triển cho HS lực: Năng lực tự học, kiến thức sinh học, tư sáng tạo, tự quản lí, giải vấn đề II CHUẨN BỊ Chuẩn bị thầy: Sưu tầm tranh ảnh số ưa sáng ưa tối Máy chiếu Chuẩn bị trò: Đọc trước Vẽ tranh theo chủ đề bảo vệ xanh, bảo vệ môi trường III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số (1 phút) Kiểm tra cũ: (4 phút) Câu Lá sử dụng nguyên liệu để chế tạo tinh bột? Những nguyên liệu lấy từ đâu? Bài mới: (35 phút) Giới thiệu bài: Quang hợp xanh diễn môi trường có nhiều điều kiện khác Vậy điều kiện bên ảnh hưởng lớn đến quang hợp? để trả lời câu hỏi ta tìm hiểu tiết 25 Dạy mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức cần đạt Định hướng HTPTNL Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện bên ngồi Những điều kiện bên ảnh hưởng đến quang hợp (20 phút) ảnh hưởng đến -GV: Yêu cầu hs nghiên cứu t.tin sgk trình quang hợp Quan sát số ưa sáng, ưa tối (tranh sưu tầm) - Năng lực tự -HS: Tìm hiểu t.tin, quan sát tranh học, kiến thức -GV: Yêu cầu hs thảo luận: - Các điều kiện bên ảnh sinh học ? Những điều kiện ảnh hưởng đến quang hưởng đến trình quang hợp? hợp là: Ánh sáng, nước, hàm ? Tại trồng trọt muốn thu hoạch cao, lượng khí cacbonic nhiệt khơng nên trồng dày? độ - Năng lực tư ? Tại có nhiều cảnh trồng nhà - Các khác đòi hỏi sáng tạo, Nguyễn Thanh Loan GV Sinh học Trang Trường THCS Đại Hùng Năm học: 2015-2016 xanh tốt ? cho Vd ? ? Tại muốn sinh trưởng tốt cần phải chống nóng, chống rét cho ? -HS: thảo luận nhóm, thống nhất, trả lời -GV: Cho hs nhận xét, bổ sung Liên hệ thực tế: Những người làm rau thường lấy làm giàn che để chống nóng, dùng rơm tủ lên gốc để chống rét cho Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa quang hợp (15 phút) Yêu GV y/cầu hs n.cứu t.tin hiểu biết thực tế để trả lời: ? Khí ơxi cần cho hơ hấp sinh vật nào? ? Hô hấp nhiều SV người thãi nhiều khí cacbonic, khí khơng tăng ? ? Chất hữu quang hợp xanh chế tạo, SV sử dụng? ? Hãy kể sản phẩm mà chất hữu xanh quang hợp cung cấp đời sống cho người ? -HS: Lần lượt trả lời -GV: Nhận xét, bổ sung, liên hệ thực tế BVMT:Quang hợp góp phần điều hồ khí hậu, làm lành khơng khí, có ý nghĩa quang trọng người tự nhiên-hs có ý thức bảo vệ thực vật phát triển xanh địa phương trồng gây rừng GV: Y/c Hs nộp tranh vẽ nhà chủ đề bảo vệ xanh, bảo vệ môi trường điều kiện khác tự quản lí - Năng lực tự học, kiến thức sinh học - Năng lực tư sáng tạo, Quang hợp xanh tụ quản lí có ý nghĩa ? - Cung cấp O2 cho hô hấp người sinh vật trái đất - Góp phần giữ cân hàm lượng khí CO2 O2 khơng khí - Năng lực - Cung cấp thức ăn cho người kiến thức sinh động vật học, giải - Cung cấp nhiều sản phẩm vấn đề khác cần thiết cho nhu cầu sống người Củng cố - luyện tập (4 phút) HS: Đọc phần ghi nhớ sgk - GV: Vì cần trồng thời vụ? A Đáp ứng nhu cầu ánh sáng cho quang hợp B Đáp ứng nhiệt độ cho quang hợp C Cây phát triển trongthời tiết phù hợp thoả mãn đòi hỏi điều kiện bên ngoài, giúp cho quang hợp D Cả a b Hướng dẫn học nhà (1 phút)- Học - Trả lời câu hỏi tập SGK/tr76 - Nghiên cứu 23, trả lời câu hỏi: + Muốn chứng minh có hơ hấp khơng ta phải làm thí ngiệm gì? + Hơ hấp gì? Vì hơ hấp có ý nghĩa quan trọng Nguyễn Thanh Loan GV Sinh học Trang ... HS lực: Năng lực tự học, kiến thức sinh học, tư sáng tạo, tự quản lí, giải vấn đề III XÁC ĐỊNH MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ Các liên quan chủ đề Bài 21: Quang hợp Bài 21: Quang hợp (tiếp theo) Bài... Ảnh hưởng đến hưởng quang hợp Câu 4; điều kiện bên đến quang hợp Ý nghĩa quang hợp Năm học: 2015-20 16  Giải thích ảnh hưởng yếu tố bên lên quang hợp - Nêu ý nghĩa trình quang hợp Câu 22 - Giải... CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện bên ngồi ảnh hưởng đến quang hợp Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa quang hợp Xét duyệt tổ trưởng chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề tìm HIỂU QUÁ TRÌNH QUANG hợp của cây SINH học 6, CHỦ đề tìm HIỂU QUÁ TRÌNH QUANG hợp của cây SINH học 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay