Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Kim Long

83 31 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 07:31

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển đòi hỏi trong nước phải có một nguồn vốn lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế, vì vậy Việt Nam cần phải có chính sách huy động tối đa mọi nguồn lực tài chính trong và ngoài nước để chuyển các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế thành nguồn vốn đầu tư và thị trường chứng khoán tất yếu sẽ ra đời vì nó giữ vai trò quan trọng đối với việc huy động vốn trung và dài hạn cho hoạt động kinh tế. Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đi vào hoạt động từ tháng 7/2000 đến nay đã có những bước phát triển đáng kể. Cùng với sự phát triển về qui mô của thị trường, các thành viên tham gia thị trường cũng được tăng lên, đặc biệt là số lượng các công ty chứng khoán. Tính đến 31/12/2008 Ủy ban chứng khoán nhà nước đã cấp giấy phép thành lập cho 102 công ty chứng khoán với tổng số vốn hóa thị trường lên tới 19.869,5 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103013382 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/08/2006 với vốn điều lệ là 18 tỷ đồng. Ngày 06 tháng 10 năm 2006, KLS được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 18/UBCK-GPHĐKD với các nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán Trong bối cảnh Thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động, tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán nói chung và KLS nói riêng cũng trải qua những thăng trầm nhất định. Để có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi công ty luôn phải vận động, tìm tòi một hướng đi cho phù hợp. Việc đứng vững này chỉ có thể khẳng định bằng cách hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Mặc dù giai đoạn hiện nay là giai đoạn hết sức khó khăn đối với các CTCK, nhưng đồng thời cũng sẽ tiềm ẩn nhiều cơ hội lớn. Xuất phát từ thực tế và sau một thời gian thực tập, tìm hiểu hoạt động kinh doanh của KLS em đã chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Kim Long” nhằm phân tích thực trạng và tìm ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trong thời gian tới. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỂ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 1.1 Quan niệm hiệu kinh doanh vai trò doanh nghiệp 1.1.1 Các quan niệm hiệu kinh doanh .3 1.1.2 Phân loại hiệu kinh doanh .5 1.1.3 Ý nghĩa nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Hiệu kinh doanh cơng ty chứng khốn 1.2.1 Đặc điểm hoạt động cơng ty chứng khốn 1.2.2 Những tiêu đánh giá hiệu kinh doanh công ty chứng khoán : 12 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh công ty chứng khoán : 18 1.3.1 Nhân tố bên ngồi cơng ty chứng khốn 18 1.3.2 Nhân tố bên công ty chứng khoán 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) 26 2.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty CP chứng khoán Kim Long 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 26 2.1.2 Chức nhiệm vụ tổ chức máy hoạt động cơng ty CP chứng khốn Kim Long .28 2.1.3 Các hoạt động cơng ty .33 2.2 Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh cơng ty CP chứng khốn Kim Long .35 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty 35 Phạm Thị Chiên Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.2.2 Tình hình nhân công ty : 43 2.2.3 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty 45 2.3 Đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh KLS .52 2.3.1.Những kết đạt 52 2.3.2 Những hạn chế .57 2.3.3 Nguyên nhân 58 CHƯƠNG : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINHH DOANH CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIM LONG 61 3.1 Định hướng phát triển công ty CP chứng khoán Kim Long 61 3.1.1.Bối cảnh hoạt động công ty 61 3.1.2.Định hướng phát triển KLS 62 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán Kim Long 64 3.2.1 Tăng cường chế độ đãi ngộ thu hút nhân tài .66 3.2.2 Triển khai áp dụng chuẩn mực tốt quản trị quản lý doanh nghiệp 67 3.2.3 Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin dịch vụ đại 67 3.2.4.Từng bước tăng cường lực tài để tạo sức mạnh cạnh tranh 68 3.2.5 Mở rộng mang lưới, quy mô hoạt động 68 3.2.6 Phát triển hoạt động nghiệp vụ 69 3.2.7 Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng 70 3.2.8 Nghiên cứu phat triển, triển khai sản phẩm dịch vụ .70 3.3 Kiến nghị đề xuất .71 3.3.1 Đối với phủ 71 3.3.2 Đối với Ủy ban chứng khoán nhà nước 72 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO .77 Phạm Thị Chiên Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTCK Công ty chứng khốn CNTT Cơng nghệ thơng tin DN Doanh nghiệp ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HOSE Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh HASTC HĐQT KLS : QH Sở GDCK NĐT LNST Thị trường OTC TTCK TTLKCK TTGDCK Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long Quốc hội Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà đầu tư Lợi nhuận sau thuế Thị trường chứng khoán phi tập trung Thị trường chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán UBCKNN VND Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước Việt Nam đồng Phạm Thị Chiên Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2006 2007 : 37 Bảng 2: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2008: 38 Bảng : cấu doanh thu hoạt động chứng khoán qua năm 39 Bảng :Cơ cấu chi phí hoạt động qua năm .42 Bảng : cấu cán nhân viên qua năm : 44 Bảng : cấu nguồn vốn công ty qua năm .44 Bảng 8: Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 46 Bảng : Lợi nhuận gộp công ty qua năm 47 Bảng 10 : Chỉ tiêu khả sinh lời .48 Bảng 11 : Chỉ tiêu khả toán : 49 Bảng 12 : Chỉ tiêu cấu vốn: 50 Bảng 13: Top 10 cổ phiếu KLGD nhiều năm 2008 – Sàn HASTC 54 Bảng 14 : Chỉ tiêu thời gian tới công ty 64 Phạm Thị Chiên Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài : Để thực mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển đòi hỏi nước phải nguồn vốn lớn để đáp ứng nhu cầu ngày cao kinh tế, Việt Nam cần phải sách huy động tối đa nguồn lực tài nước để chuyển nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế thành nguồn vốn đầu tư thị trường chứng khoán tất yếu đời giữ vai trò quan trọng việc huy động vốn trung dài hạn cho hoạt động kinh tế Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vào hoạt động từ tháng 7/2000 đến bước phát triển đáng kể Cùng với phát triển qui mô thị trường, thành viên tham gia thị trường tăng lên, đặc biệt số lượng cơng ty chứng khốn Tính đến 31/12/2008 Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép thành lập cho 102 cơng ty chứng khốn với tổng số vốn hóa thị trường lên tới 19.869,5 tỷ đồng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kim Long thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103013382 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/08/2006 với vốn điều lệ 18 tỷ đồng Ngày 06 tháng 10 năm 2006, KLS Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 18/UBCK-GPHĐKD với nghiệp vụ: Mơi giới chứng khốn; Tự doanh chứng khốn; Tư vấn tài đầu tư chứng khoán Lưu ký chứng khoán Trong bối cảnh Thị trường chứng khốn Việt Nam nhiều biến động, tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty chứng khốn nói chung KLS nói riêng trải qua thăng trầm định Để đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt chế thị trường đòi hỏi cơng ty ln phải vận động, tìm tòi hướng cho phù hợp Việc đứng vững khẳng định cách hoạt động kinh doanh hiệu Mặc dù giai đoạn giai đoạn khó khăn CTCK, đồng thời tiềm ẩn nhiều hội lớn Xuất phát từ thực tế sau thời gian thực tập, tìm hiểu hoạt động kinh doanh KLS em chọn đề tài “ Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần chứng khốn Kim Long” nhằm phân tích thực trạng tìm số biện pháp nâng cao Phạm Thị Chiên Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp hiệu kinh doanh công ty thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu nghiệp vụ, hoạt động công ty cổ phần chứng khoán Kim Long Phạm vi nghiên cứu gồm hoạt động kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán Kim Long giai đoạn 2006-2008 Mục tiêu nghiên cứu : Đề tài nghiên cứu lý luận hiệu kinh doanh cơng ty chứng khốn nhằm tìm số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty cổ phân chứng khốn Kim Long thời gian tới Nội dung nghiên cứu : Nội dung chuyên đề phân mở đầu kết luận gồm ba chương :  Chương : sở lý luận hiệu kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán  Chương : Thực trạng hiệu kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán Kim Long  Chương : Định hướng phát triển biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty cổ phần chứng khốn Kim Long Vì thời gian thực tập công ty chưa nhiều trình độ hạn nên viết khơng thể khơng thiếu sót Em mong nhận bảo góp ý giúp đỡ thầy giáo tồn thể bạn để viết em hoàn thiện Qua viết em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo GS.TS Hoàng Đức Thân – Trưởng khoa thương mại kinh tế quốc tế, người trực tiếp hướng dẫn em q trình thực tập Cơng ty cổ phần chứng khóan Kim Long tận tình giúp đỡ để em hoàn thành chuyên đề Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Chiên Phạm Thị Chiên Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG : SỞ LÝ LUẬN VỂ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 1.1 Quan niệm hiệu kinh doanh vai trò doanh nghiệp 1.1.1 Các quan niệm hiệu kinh doanh Nâng cao hiệu kinh doanh mối quan tâm hàng đầu sản xuất xã hội doanh nghiệp.Việc hiểu chất hiệu kinh doanh giúp doanh nghiệp sở để xác định tiêu chuẩn tiêu đánh giá hiệu kinh doanh để từ xác định mục tiêu biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh cách phù hợp Xét cách chung nhất, hiệu định nghĩa đạt kết giống sử dụng thời gian, công sức nguồn lực Điều nói lên phần chất hiệu kinh doanh: Quan điểm thứ cho rằng: "Hiệu kinh doanh quan hệ tỉ lệ phần tăng thêm phần kết phần tăng thêm chi phí" Quan điểm xác định hiệu sở so sánh tương đối kết đạt với phần chi phí bỏ để kết Tuy nhiên quan điểm hạn chế xem xét hiệu kinh doanh sở so sánh phần tăng thêm kết phần tăng thêm chi phí, khơng xem xét đến phần chi phí phần kết ban đầu Vì theo quan điểm đánh giá hiệu phần kết sản xuất kinh doanh mà không đánh giá toàn hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Quan điểm thứ hai cho rằng: "Hiệu kinh doanh đo hiệu số kết chi phí bỏ để đạt kết đó" So với quan điểm trước, quan niệm ưu điểm phản ánh mối quan hệ chất hiệu kinh tế : gắn kết với tồn chi phí, coi hiệu phản ánh trình độ sử dụng yếu tố sản xuất kinh doanh Mặc dù quan điểm chưa phản ánh tương quan lượng chất kết chi phí Để phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực phải cố định hai yếu tố kết đầu chi phí bỏ ra, Phạm Thị Chiên Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thực tế yếu tố không trạnh thái tĩnh mà biến đổi vận động khơng ngừng Theo quan điểm thứ ba “Hiệu kinh doanh biểu mối tương quan chi phí đầu vào kết nhận đầu q trình” Nó phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực doanh nghiệp thông qua tiêu đặc trưng kinh tế kỹ thuật xác định tỷ lệ so sánh đại lượng phản ánh kết đạt kinh tế với đại lượng phản ánh chi phí bỏ nguồn vật lực huy động vào lĩnh vực kinh doanh Nếu gọi H hiệu kinh doanh ta có: Kết đầu Hiệu kinh doanh (H) = Chi phí đầu vào Công thức thể hiệu việc bỏ số vốn để thu kết cao tức xuất giá trị gia tăng với điều kiện H>1, H lớn chứng tỏ trình đạt hiệu cao Để tăng hiệu (H), sử dụng biện pháp như: giảm đầu vào, đầu không đổi; giữ đầu vào không đổi, tăng đầu ra; giảm đầu vào, tăng đầu Chúng ta cải tiến quản lý điều hành nhằm sử dụng hợp lý nguồn lực, giảm tổn thất, để tăng cường giá trị đầu Nhưng trình sản xuất, kinh doanh hợp lý việc áp dụng biện pháp bất hợp lý Bởi ta giảm đầu vào mà không làm giảm giá trị đầu ngược lại Thậm chí thực tế, q trình sản xuất, kinh doanh bất hợp lý áp dụng biện pháp làm cho hiệu giảm xuống Chính vậy, để hiệu khơng ngừng tăng lên đòi hỏi khơng giảm mà phải tăng chất lượng đầu vào lên Với nguyên vật liệu tốt hơn, lao động tay nghề cao hơn, máy móc cơng nghệ đại hơn, ta giảm lượng hao phí nguyên vật liệu, hao phí lao động, hao phí lượng, thiết bị đơn vị sản phẩm, phế phẩm Phạm Thị Chiên Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp giảm điều kiện để sản phẩm với số lượng, chất lượng cao, giá thành hạ Như để tăng hiệu kinh doanh đường không ngừng đầu tư vào cơng nghệ, nguồn nhân lực, quản lý… Qua giá trị đầu ngày tăng, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh doanhnghiệp thương trường Như vậy, từ phân tích ta thê thấy rằng: hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế, phán ánh trình độ sử dụng nguồn lực sẵn doanh nghiệp để hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt kết cao với chi phí thấp 1.1.2 Phân loại hiệu kinh doanh Tuỳ theo cách tiếp cận nghiên cứu hiệu kinh doanh theo cách phân loại khác nhau, cụ thể: Hiệu kinh tế cá biệt hiệu kinh tế xã hội : - Hiệu kinh tế xã hội: hiệu mà chủ thể nhận trình thực mục tiêu xã hội giải việc làm, nộp ngân sách nhà nước, vấn đề môi trường - Hiệu kinh tế cá biệt : mô tả mối quan hệ lợi ích kinh tế mà chủ thể nhận chi phí bỏ để nhận lợi ích kinh tế theo mục tiêu đặt Trong quản lý kinh doanh, hiệu cá biệt doanh nghiệp thương vụ coi trọng kinh tế thị trường hoạt động hiệu để doanh nghiệp mở rộng phát triển quy mô kinh doanh Nhưng quan trọng phải đạt hiệu kinh tế xã hội kinh tế quốc dân, tiêu chuẩn quan trọng phát triển Hiệu kinh tế tổng hợp hiệu kinh tế phận Hiệu qủa kinh tế tổng hợp phạm trù kinh tế biểu tập phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác nguồn lực Phạm Thị Chiên Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp trình tái sản xuất nhằm thực mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Hiệu kinh tế tổng hợp thước đo quan trọng tăng trưởng kinh tế chỗ dựa cho việc đánh giá việc thực mục tiêu kinh tế doanh nghiệp thời kỳ Hiệu kinh tế phận thể trình độ khả sử dụng yếu tố qúa trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó thước đo quan trọng tăng trưởng yếu tố với hiệu kinh tế tổng hợp làm sở để đánh giá việc thực mục tiêu kinh tế doanh nghiệp Hiệu tuyệt đối hiệu so sánh (hiệu tương đối): - Hiệu tuyệt đối lượng hiệu tính tốn cho phương án cụ thể cách xác định mức lợi ích thu với lượng chi phí bỏ - Hiệu so sánh xác định cách so sánh tiêu hiệu tuyệt đối phương án với Giữa hiệu tuyệt đối hiệu so sánh mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung Trên sở hiệu tuyệt đối xác định hiệu so sánh để tìm phương án tối ưu 1.1.3 Ý nghĩa nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Để tồn phát triển chế thị trường cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định cho phương thức hoạt động riêng, xây dựng chiến lược, phương án kinh doanh cách phù hợp hiệu Trong việc nâng cao hiệu kinh doanh vơ quan trọng, thể thông qua: Thứ nhất: nâng cao hiệu kinh doanh sở để đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp.Do yêu cầu tồn phát triển doanh nghiệp đòi hỏi nguồn thu nhập doanh nghiệp phải không ngừng tăng lên Nhưng điều kiện nay, mà nguồn vốn yếu tố kỹ thuật yếu tố khác trình sản xuất thay đổi Phạm Thị Chiên Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thể áp dụng số biện pháp giảm chi phí kinh doanh sau : -Thực đánh giá thường xuyên phù hợp hệ thống định mức chi phí hành Từ điều chỉnh ban hành định mức chi phí theo hướng cải tiến, tiết kiệm sở cải tiến, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin tiến khoa học kỹ thuật - Xác định chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty, giai đoạn cần đưa kế hoạch mục tiệu cụ thể, đồng thời đưa biện pháp chủ yếu để hoàn thành kế hoạch, mục tiêu nêu - Giám sát kiểm tra chặt chẽ trình thực đinh mức chi phí đặc biệt khoản chi phí dễ biến động 3.2.2 Tăng cường huy động vốn sử dụng vốn hiệu Để tiến hành sản xuất kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp phải lượng vốn định bao gồm vốn cố định, vốn lưu động vốn chuyên dùng khác Doanh nghiệp nhiệm vụ tổ chức huy động loại vốn cần thiết cho nhu cầu kinh doanh Đồng thời tiến hành phân phối, quản lý sử dụng vốn cách hợp lý, hiệu cao sở chấp hành chế độ sách quản lý tài nhà nước Hiện hiệu sử dụng vốn lưu động công ty chưa cao, việc quản lý vốn chưa chặt chẽ cần giải pháp sử dụng vốn hiệu - Cần vào điều kiện chiến lược kinh doanh trình độ cán nhân viên để nghiên cứu xác định cấu vốn lưu động cách hợp lý, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vốn - Giảm tỷ trọng vốn lưu động q trình tốn Khi lượng tiền mặt dư thừa lớn cần tiến hành đầu tư dài hạn để tăng khả sinh lời Đồng thời sử dụng phương tiện chuyển tiền nhanh ngân hàng liên kết để tăng nhanh vòng quay vốn - Hàng năm công ty cần tổ chức họp cán nhân viên để báo cáo kế hoạch thực kế hoạchhoạt động kinh doanh nói chung kế hoạch sử dụng vốn nói riêng để rút kinh nghiệm quản biện pháp hữu hiệu quản lý hiệu sử dụng vốn Phạm Thị Chiên 65 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp -Về tình hình tốn cơng nợ cơng ty cần sử dụng biện pháp cho thu hồi khoản nợ cách nhanh nhằm tăng nguồn vốn lưu động cho cơng ty để nhanh chóng mở rộng hoạt động Nếu Công ty thực biện pháp đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn góp phần nâng cao hiệu Công ty 3.2.3 Tăng cường chế độ đãi ngộ thu hút nhân tài Trong điều kiện để ổn định phát triển lâu dài, công ty phải ln định hướng xây dựng, cải tiến sách cán nhân viên để thu hút trọng dụng nguồn nhân lực chất xám cao - Về chế độ tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực: Xây dựng quy trình tuyển dụng chặt chẽ khoa học Bên cạnh việc đăng tải thông tin tuyển dụng rộng rãi phương tiện báo chí, website, cần hợp tác chặt chẽ với trường Đại học nước Hội sinh viên Việt Nam nước để hội tiếp cận thu hút đội ngũ nhân viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm - Về sách đào tạo: Hoạt động đào tạo phải đặc biệt coi trọng môi trường làm việc Cùng với việc tạo điều kiện cho nhân viên tham gia khóa học nâng cao nghiệp vụ (quản lý danh mục đầu tư, định giá bất động sản, tìm hiểu TTCK nước khu vực, IT,…), hình thức đào tạo theo cơng việc thực tế đẩy mạnh để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phòng ban, cụ thể bao gồm kỹ sau:  Kỹ giao tiếp với khách hàng; Kỹ thuyết trình; Kỹ chăm sóc khách hàng; Phương pháp phân tích nhận định thị trường - Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện để tạo gắn bó người lao động với Công ty Bên cạnh việc áp dụng quy định lao động cách nghiêm túc phải quan tâm đến đời sống tinh thần Phạm Thị Chiên 66 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tồn thể nhân viên cơng ty tổ chức buổi tham quan nghỉ mát, buổi tiệc cho toàn thể nhân viên gia đình vào dịp lễ, tết tổ chức đặn Ngồi ban lãnh đạo Cơng ty nhân viên cần tiếp xúc trao đổi cởi mở, chặt chẽ đẻ tìm hiểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động, qua tạo ổn định mặt nhân 3.2.4 Triển khai áp dụng chuẩn mực tốt quản trị quản lý doanh nghiệp Các quy trình nghiệp vụ cần rà sốt điều chỉnh cần thiết nhằm đảm bảo tính hệ thống logic trình tác nghiệp nhân viên, tìm kiếm thuê tổ chức tư vấn quản lý chất lượng quốc tế uy tín tư vấn cho Cơng ty q trình kiện tồn máy tổ chức hoạt động Cùng với việc tăng cường chất lượng hoạt động dịch vụ, công tác quản lý rủi ro phải nâng cao nhằm hạn chế đến mức thấp thiệt hại phát sinh hoạt động kinh doanh Công ty HĐQT với Ban lãnh đạo cần trực dõi phận giám sát điều hành quản lý hạn mức rủi ro Công ty 3.2.5 Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin dịch vụ đại Trong môi trường cạnh tranh gay gắt hệ thống công nghệ thông tin đại ngày đóng vai trò quan trọng, cơng ty cần tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin, tạo tiền đề cho việc triển khai sản phẩm, dịch vụ đại nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho khách hàng Với tăng trưởng quy mô TTCK Việt Nam, nhu cầu nhà đầu tư dự báo ngày cao, phương thức giao dịch Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội lên lộ trình thay đổi cho phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư quan trọng tận dụng ưu công nghệ thông tin để đưa thị trường vận hành theo hướng đại Vì vậy, hệ Phạm Thị Chiên 67 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thống công nghệ thông tin KLS cần đầu tư triển khai cách toàn diện đồng theo hướng sau: - Trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đại đủ sức cạnh trạnh thị trường, trang thiết bị phần cứng đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng phần mềm mới, đại bảo mật - Tăng cường chun mơn hóa đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin theo lĩnh vực, đảm bảo ổn định an toàn cho việc vận hành toàn hệ thống - Tiếp tục nâng cấp đưa vào triển khai dịch vụ với nhiều ứng dụng đại hệ thống Trading Online, kết nối giao dịch trực tuyến với HOSE HASTC 3.2.6.Từng bước tăng cường lực tài để tạo sức mạnh cạnh tranh Sức mạnh tài lợi cạnh tranh công ty, phải phấn đấu bước tăng cường lực tài để tạo sức mạnh cạnh tranh ngành Quy mô vốn đủ lớn không đảm bảo đủ lực cho KLS triển khai hoạt động nghiệp vụ quan trọng mà giúp làm tăng hiệu hoạt động đồng chi phí Chính vậy, KLS cần nâng dần quy mô vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp sở vừa đảm bảo sức mạnh tài Cơng ty dài hạn, vừa nâng cao giá trị cổ phiếu cổ đông ngắn hạn 3.2.7 Mở rộng mang lưới, quy mô hoạt động Do yêu cầu phát triển cạnh tranh thời gian tới, công ty cần xây dựng kế hoạch tăng cường tiềm lực tài mở rộng mạng lưới hoạt động Mạng lưới hoạt động KLS nên mở rộng chủ yếu tập trung trung tâm kinh tế lớn với quy mô lớn, nhằm tiếp cận thu hút khách hàng phương diện trực tiếp lẫn thông qua sản phẩm, dịch vụ tiện ích đồng thời triển khai mở rộng mạng lưới giao dịch số tỉnh thành lớn nước Bên cạnh cần tiếp tục tăng cường công tác PR & Marketing để hình ảnh, thương hiệu dịch vụ KLS nhận diện diện rộng, đẩy mạnh Phạm Thị Chiên 68 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp công tác PR & Marketing, hoạt động IR (Quan hệ cổ đơng) nhằm truyền tải kịp thời, xác thông tin hoạt động chiến lược phát triển tới cổ đông 3.2.8 Phát triển hoạt động nghiệp vụ - Hoạt động Tự doanh : Mặc dù theo dự đốn TTCK Việt Nam gặp nhiều khó khăn năm 2009 thị trường ln xuất hội đầu tư vìa cần tận dụng hội đầu tư cách linh hoạt xác đem lại hiệu đầu tư cao Công ty phải thận trọng việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán, xác định rõ: tính an tồn mức độ lợi nhuận kì vọng thường hốn đổi lẫn cân nhắc thời điểm đầu tư để lựa chọn danh mục đầu tư hợp lý: Trong điều kiện thị trường nhiều khó khăn, lựa chọn an tồn cho danh mục đầu tư cổ phiếu thuộc nhóm phòng vệ, thuộc lĩnh vực sản xuất hàng thiết yếu, công nghệ thực phẩm, dược…, cổ phiếu doanh nghiệp dòng tiền tốt, thị trường tập trung vào nội địa cấu lợi nhuận không phụ thuộc nhiều vào hoạt động tài Nhưng thị trường dấu hiệu phục hồi, cổ phiếu doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, dầu khí, vận tải, cơng nghệ… xác định cổ phiếu đáng quan tâm hàng đầu.Đối với trái phiếu phủ phải tăng cường cơng tác nghiên cứu, phân tích diễn biến lãi suất thị trường để thực đầu tư nhằm hưởng chênh lệch lãi vốn - Hoạt động tư vấn đại lý/bảo lãnh phát hành: Hoạt động tư vấn đại lý/bảo lãnh phát hành giúp xây dựng hình ảnh đối tác tư vấn tin cậy thị trường cơng ty cần trì thu hút nhiều hợp đồng khách hàng lớn Tiếp tục thực hoàn thành hợp đồng ký kết, tiến hành triển khai việc khai thác thêm khách hàng nhu cầu Tập trung vào hoạt động tư vấn tài chính, tư vấn niêm yết tư vấn chào bán chứng khoán; đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh phát hành, đưa hoạt động Phạm Thị Chiên 69 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp đạt doanh thu chiếm tỷ lệ cao toàn doanh thu hoạt động Công ty tạo nguồn hàng lớn, hiệu cho hoạt động Tự doanh; xây dựng sản phẩm tư vấn tài doanh nghiệp thành qui trình hệ thống, hướng tới việc cung cấp tư vấn tài sáp nhập, giải thể, mua bán cơng ty - Hoạt động lưu ký chứng khoán : Đây hoạt động cần thiết để hỗ trợ tối đa cho hoạt động nghiệp vụ khác Công ty, đặc biệt hoạt động Giao dịch – Môi giới Tư vấn tài chính, cần KLS tiếp tục mở rộng đẩy mạnh hoạt động lưu ký chứng khốn, quản lý sổ cổ đơng, … 3.2.9 Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng Chiến lược khách hàng phải tập trung vào yếu tố sau:  Tìm kiếm, trì phát triển mạng lưới khách hàng;  Xác định tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu;  Tiêu chuẩn hóa hệ thống thơng tin khách hàng, hình thành ngân hàng liệu khách hàng;  Tạo dựng niềm tin ủng hộ khách hàng;  Tạo dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với khách hàng Đối với nhóm khách hàng tại, phải thường xuyên quan tâm tới nhu cầu khách hàng nhằm đạt mục đích trì mối quan hệ tốt với khách hàng, nhận ủng hộ niềm tin nơi khách hàng Đối với nhóm khách hàng mục tiêu, bên cạnh nhà đầu tư cá nhân phải bước thu hút nhà đầu tư tổ chức doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư Ngoài việc tập trung cung cấp dịch vụ sản phẩm cho nhóm khách hàng nước cần tích cực việc thu hút nhóm khách hàng nước ngồi Bên cạnh sản phẩm truyền thống nên bước triển khai cung ứng sản phẩm dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư nước : dịch vụ giao dịch từ xa, hoạt động nghiên cứu phân tích thị trường, phân tích ngành, phân tích doanh nghiệp Phạm Thị Chiên 70 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3.2.10 Nghiên cứu phat triển, triển khai sản phẩm dịch vụ Do sản phẩm công ty chủ yếu sản phẩm dịch vụ nên phải trọng đến công tác phát triển sản phẩm để tạo sản phẩm dịch vụ sức cạnh tranh thị trường Hiện nay, môi trường kinh doanh thay đổi liên tục đối thủ cạnh tranh ngành ngày gia tăng, cần định hướng tiếp cận với công nghệ mới, tiếp cận thị trường phát triển sản phẩm sáng tạo để xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ mang tính ưu việt nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng tiện tích hiệu cho khách hàng, nhờ nâng cao lực cạnh tranh với công ty ngành.Công tác nghiên cứu phát triển thị trường thực theo hướng sau : Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh kết hợp đồng thời với việc nghiên cứu, sáng tạo phát triển sản phẩm dịch vụ mới: Để nghiên cứu đối thủ cạnh tranh sản phẩm cạnh tranh phải tiến hành nghiên cứu, thu thập điều tra sản phẩm dịch vụ đối thủ cạnh tranh; nghiên cứu biểu phí giao dịch cơng ty chứng hoán, nghiên cứu nhu cầu sử dụng dịch vụ nhà đầu tư; Tìm hiểu nhu cầu khách hàng thông qua nhiều phương thức khác nhau, bao gồm phát phiếu thăm dò ý kiến trực tiếp sàn giao dịch, xây dựng hòm thư góp ý khách hàng, Tham dự buổi hội thảo tổ chức đơn vị nước nhằm cập nhật thông tin xây dựng mạng lưới liên kết với doanh nghiệp 3.3 Kiến nghị đề xuất 3.3.1 Đối với phủ Các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mơ Chính phủ yếu tố quan trọng cho ổn định TTCK, góp phần giải vấn đề tâm lý tác động phần đến cung – cầu thị trường  Chính phủ cần tích cực cụ thể hóa đẩy mạnh sách nhằm hỗ trợ vực dậy kinh tế định hướng rõ ràng cho thành Phạm Thị Chiên 71 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp phần kinh tế Đưa biện pháp nhằm hỗ trợ,ngăn chặn đà sụt giảm TTCK như: điều chỉnh giảm biên độ, đề nghị UBCKNN, Bộ Tài mua lại cổ phiếu TTCK, điều chỉnh giảm lượng cung hàng thị trường  Giãn thuế thu nhập cá nhân : Chính sách thuế thu nhập hoạt động đầu tư thị trường chứng khoán nên giãn thêm thời gian (khoảng - năm) áp dụng cho thuế thu nhập cá nhân hoạt động đầu tư thị trường chứng khoán (bao gồm thuế đánh vào doanh thu, cổ tức trái tức) để thị trường ổn định áp dụng, không nên đánh thuế cổ phiếu thưởng cho cổ đơng vấn đề tái đầu tư Để kích cầu Chính phủ nên bỏ hẳn thu thuế thời gian từ đến năm, thị trường hồi phục phát triển nóng sử dụng công cụ thuế để điều tiết  Tiếp tục thực cổ phần hoá để đảm bảo chương trình cải cách, đối doanh nhiệp, tạo hàng chất lượng cao cho thị trường chứng khoán thu hút vốn đầu tư.Cần chuyển sang áp dụng theo phương thức thoả thuận cho đối tác chiến lược, đấu giá đối tác chiến lược, đồng thời giảm tỷ lệ bán bên Một mặt chuyển đổi hình thức sở hữu, từ góp phần cải thiện quản trị công ty, mặt khác không gây thiệt hại cho nhà nước, đồng thời thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi (góp vốn mua cổ phần coi đầu tư trực tiếp phải nắm giữ 2-3 năm) 3.3.2 Đối với Ủy ban chứng khoán nhà nước Trong bối cảnh khó khăn kinh tế, ủy ban chứng khốn cấn giải pháp dài hạn để hoàn thiện thị trường, tiếp tục hoàn thiện sở pháp lý, hạ tầng, chế sách, hệ thống cấu trúc vận hành thị trường để đón nhận hội tương lai - Nghiên cứu phương án thành lập quỹ bình ổn thị trường chứng khốn với tham gia góp vốn Nhà nước, tổ chức tài nước Quỹ đầu tư theo số (lựa chọn số cơng ty thị phần lớn), triển khai mua vào thị trường thấp giá cổ phiếu hấp dẫn , kết hợp với hành Phạm Thị Chiên 72 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp động mưa vào tổ chức lớn Sự can thiệp quỹ tạo phục hồi bền vững cho thị trường chứng khốn - Xử lý Cơng ty niêm yết cơng bố thông tin chưa quy định Theo thống kê trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội Sở giao dịch chứng khoán TPHCM , tình trạng cơng bố báo cáo tài năm 2008 chậm phổ biến, tỉ lệ doanh HoSE cao nhiều so với HaSTC: Bình quân qua quý 2008, tỉ lệ công bố báo cáo tài chậm HaSTC 18,6% HoSE 41,2% Nếu tình trạng xảy phổ biến ủy ban chứng khốn nhà nước khơng u cầu hai sở nhắc nhở doanh nghiệp không đưa lý không phù hợp để chậm nộp, gia hạn mà phải giải trình cơng khai lý do, mặt khác tùy theo mức độ chuyển tra để xử lý - Xây dựng chuẩn công nghệ thông tin cơng ty chứng khốn Một kênh thơng tin quan trọng để nhà đầu tư giao tiếp với CTCK Internet UBCKNN phải yêu cầu doanh nghiệp xây dựng website cập nhật đầy đủ thông tin đồng thời hệ thống công nghệ thông tin phải thiết kế vững chắc, dự phòng đảm bảo cho hệ thống trạng thái sẵn sàng phục vụ giao dịch chứng khốn cung cấp thơng tin cho nhà đầu tư; máy chủ công ty chứng khốn phải trì hoạt động hệ thống dịch vụ, ứng dụng tối thiểu sau đây: Quản trị hệ thống, Website, E-mail, phần mềm giao dịch, phần mềm kế tốn, hệ thống thơng tin giao dịch chứng khốn Ngồi ra, Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm GDCK Hà Nội phải quy định thêm máy chủ phục vụ giao dịch từ xa CTCK thành viên cho phù hợp với hệ thống giao dịch Sở Trung tâm - Xây dựng đề án đầu tư gián tiếp nước đề xuất giải pháp ứng xử phù hợp, để huy động luồng vốn FII mà không gây ảnh hưởng đến thị trường, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mơ Bên cạnh đó, sửa đổi quy chế TTCK công ty quản lý quỹ, phát hành chứng khốn để nâng tiêu chí thành lập tổ chức kinh doanh chứng khốn, nâng tiêu chí hiệu Phạm Thị Chiên 73 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp phát hành, sử dụng vốn - Cần xử lý vấn đề chào bán cổ phần linh hoạt theo hướng sau: Giảm tỷ lệ chào bán bên để bảo đảm thành công tránh tác động lớn đến nguồn cung, sử dụng nhiều phương thức chào bán thỏa thuận cho đối tác chiến lược, đấu giá riêng cho tổ chức đầu tư lớn, lấy giá chuẩn để nhà đầu tư nhỏ lẻ đấu giá Để tránh thất thoát thỏa thuận, cần tăng cường công tác định giá vấn đề minh bạch, công bố thông tin cổ phần hóa - Rút ngắn thời gian tóan T+3 Theo quy định hành nhà đầu tư thực giao dịch vào ngày T đến ngày T+3 (cộng thêm ngày), họ nhận tiền nhận cổ phiếu Tuy nhiên thực chất đến ngày T+ (5 ngày sau giao dịch) nhà đầu tư bán lại khối lượng cổ phiếu mà mua , sử dụng tiền bán cổ phiếu để đầu tư tiếp Lý đến chiều ngày T+3 nhà đầu tư nhận tiền vào tài khoản nhận cổ phiếu đến T+4 họ sử dụng để giao dịch tiếp Như vậy, ngày T nhằm vào phiên giao dịch đầu tuần (ngày thứ 2) nhà đầu tư hội bán lại cổ phiếu mua, dùng tiền bán cổ phiếu để đầu tư tiếp vào phiên cuối tuần (thứ 6) Nếu mua bán vào phiên giao dịch khác tuần (từ thứ trở đi), phải chờ đến tuần sau Trong điều kiện công nghệ chế quản lý nay, quan cố gắng tối đa thực thời hạn T+3 Trên thực tế, điều khiến cho nhà đầu tư thiệt thòi nhiều họ mong mỏi quan ngành chứng khốn sớm cải tiến, sửa đổi Phạm Thị Chiên 74 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Đối với quốc gia giới, trị trường chứng khốn (TTCK) ln giữ vai trò quan trọng việc huy động vốn trung dài hạn cho kinh tế Đặc biệt nước phát triển, báo TTCK xem công cụ phản ánh động thái kinh tế cách nhạy bén xác Trong đó, xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ TTCK tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế ngược lại Chính vậy, TTCK coi phong vũ biểu kinh tế cơng cụ quan trọng giúp Chính phủ thực sách kinh tế vĩ mơ đất nước Xây dựng phát triển TTCK xu tất yếu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam tách rời xu TTCK hình thành phát triển vai trò quan trọng nghiệp cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước TTCK Việt Nam đứng trước hội để phát triển mạnh mẽ; với phát triển hội thách thức cho công ty chứng khốn Với tầm nhìn chiến lược bề dày kinh nghiệm ban lãnh đạo, công ty cổ phần chứng khốn Kim Long (KLS) nắm bắt quy luật yêu cầu tất yếu thị trường để phát triển phù hợp đường lối phát triển, quy mơ hoạt động, dịch vụ sản phẩm trình độ cơng nghệ Trong q trình hoạt động mình, KLS bước xác lập vị riêng đường phát triển TTCK Việt Nam Mặc dù giai đoạn giai đoạn khó khăn CTCK, đồng thời tiềm ẩn nhiều hội lớn Sự đào thải khắc nghiệt môi trường kinh doanh giúp KLS khẳng định mạnh Việc tập trung phát triển theo chiều sâu trước mở theo chiều rộng theo chiến lược kinh doanh đề từ ngày đầu thành lập giúp KLS hạn chế cách tối đa tác động mạnh mẽ bão khủng hoảng tài Phạm Thị Chiên 75 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Với đề tài: “ Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần chứng khốn Kim Long” nhằm mục đích trình bày vai trò ý nghĩa cơng tác nâng cao hiệu kinh doanh kinh tế nói chung Cơng ty nói riêng Đồng thời nêu thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty thời gian gần Những tồn tại, thành tích đạt sở thực trạng hoạt động kinh doanh công ty Đề tài đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Tuy nhiên với thời gian kiến thức, thực tiễn hạn viết không tránh khỏi thiếu sót, em mong đóng góp ý kiến thầy giáo, giáo để chuyên đề hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy giáo thầy giáo GS.TS Hoàng Đức Thân toàn thể cán bộ, nhân viên Cơng ty cổ phần chứng khóan Kim Long tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành chun đề Phạm Thị Chiên 76 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài cơng ty cổ phấn chứng khóan Kim Long (KLS) năm 2006, 2007, 2008 Báo cáo kết kinh doanh KLS năm 2006, 2007, 2008 Bản cáo bạch KLs năm 2008 Đại học KTQD, Giáo trình Kinh tế thương mại, NXB thống kê - 20022 Đại học KTQD, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, NXB thống kê - 2004 Đại học KTQD, Giáo trình phân tích hoạt đơng doanh nghiệp, NXB thống kê - 2004 Đại học KTQD, Giáo trình Lý thuyết tài - tiền tệ, NXB thống kê - 2002 Đại học KTQD, Giáo trình thị trường chứng khốn, NXB tài 2002 PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Những vấn đề phân tích đầu tư chứng khốn - sách chun khảo, NXB Tài – 2003 10 Tạp chí Đầu tư chứng khốn, kinh tế phát triển… Và số trang web liên quan như: www.kls.vn ; www.vietnamnet.vn … Phạm Thị Chiên 77 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nội dung chuyên đề viết thân thực sở tìm hiểu tham khảo nguồn tài liệu khác nhau, không chép chuyên đề hay luận văn người khác, phát sai phạm, em xin chịu kỷ luật với nhà trường Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2009 Sinh viên Phạm Thị Chiên Phạm Thị Chiên 78 Lớp: Thương mại 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Hà Nội ngày…, tháng…, năm 2009s Phạm Thị Chiên 79 Lớp: Thương mại 47A
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Kim Long, Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Kim Long,                                                          Chi phí đầu vào, CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)., Bảng 3 : Cơ cấu doanh thu hoạt động chứng khoán qua các năm, Các chỉ số về cổ phiếu :, 3 . Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của KLS, Bảng 13: Top 10 cổ phiếu có KLGD nhiều nhất trong năm 2008 – Sàn HASTC, CHƯƠNG 3 : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA KINHH DOANH CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIM LONG, -Thực hiện đánh giá thường xuyên sự phù hợp của hệ thống định mức chi phí hiện hành. Từ đó điều chỉnh và ban hành các định mức chi phí theo hướng cải tiến, tiết kiệm hơn trên cơ sở cải tiến, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin và những tiến bộ khoa học k, - Giám sát và kiểm tra chặt chẽ quá trình thực hiện các đinh mức chi phí đặc biệt là các khoản chi phí dễ biến động.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay