giáo án giảng dạy ngữ văn 7

240 36 0
  • Loading ...
1/240 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 23:23

Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 Ngày soạn : 5/1/2012 Tuần 20 - Tiết 73 Tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất A- Mục tiêu cần đạt : Qua này, HS có đợc : 1- Kiến thức : - Hiểu sơ lợc tục ngữ - Hiểu nội dung, hình thức nghệ thuật (kết cấu, nhịp điệu, cách lập luận) ý nghĩa câu tục ngữ học 2- Kĩ : - Biết phân tích nội dung, nghệ thuật câu tục ngữ chủ đề - Học thuộc lòng câu tục ngữ VB 3- Thái độ : - Yêu thích tục ngữ, có ý thức su tầm tục ngữ B- Chuẩn bị : - Giáo viên : Giáo án, SGK, SGV, SBT, bảng phô - Häc sinh : SGK, vë ghi, vë soạn, SBT, C- Phơng pháp : Vấn đáp, đọc sáng tạo, nêu vấn đề, phân tích, bình giảng, D- Tổ chức HĐ dạy học : HĐ : ổn định tổ chức : HĐ : KiĨm tra sù chn bÞ cđa HS : - KiĨm tra sách kì II, soạn HS HĐ : Tổ chức dạy học : - Mục tiêu: Hiểu khái niệm tục ngữ; thấy đợc giá trị nội dung hình thức nghệ thuật câu tục ngữ; phân tích đợc lớp nghĩa số câu tục ngữ TN LĐ sản xuất; vận dụng kinh nghiệm tục ngữ vào thực tiễn - Phơng pháp: đọc sáng tạo, nêu vấn đề, phân tích, bình giảng, * Giới thiệu : Tục ngữ thể loại văn học dân gian Nó đợc ví kho báu kinh nghiệm trí tuệ dân gian, "túi khôn dân gian vô tận" Tục ngữ thể loại triết lí nhng đồng thời "cây đời xanh tơi" Hôm tìm hiểu số câu tục ngữ thuộc chủ đề thiên nhiên lao động sản xuất * Nội dung dạy học cụ thể : I- Đọc tìm hiểu chung : - GV hớng dẫn cách đọc tục ngữ với 1- Đọc tìm hiểu thích : giọng rõ ràng, dứt khoát - GV đọc lần - gọi HS đọc 2- Tìm hiểu chung : ? Dùa vµo chó thÝch (*), em h·y a- Tơc ngữ gì? cho biết TN ? Tục ngữ thể loại văn học dân gian ngắn gọn, ổn định có nhịp điệu, hình ảnh thể kinh nghiệm nhân dân mặt, đợc nhân dân vận dụng vào sống, suy nghĩ vào lời ăn tiếng ? Em so sánh tục ngữ với ca dao nói hàng ngày ? - Do nhân dân ta sáng tác qua kinh - Giống : §Ịu nh©n d©n GV : Đặng Văn Huy THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn ? So sánh tục ngữ với thành ngữ ? - Gọi HS đọc lại VB ? Có thể chia câu TN làm nhóm ? Mỗi nhóm gồm câu ? Gọi tên nhóm? Chúng có đặc điểm gần gũi nội dung hình thức diễn đạt? - HS đọc câu 1: ? Câu TN có vế ? dung vế ? Nội ? Cả câu TN nói điều gì? ? Tác giả dân gian sử dụng biện pháp nghệ thuật câu ? Tác dụng biện pháp ? ? Từ kinh nghiệm đó, nhân dân ta muốn rút học ? ? Bài học đợc áp dụng thực tế nh ? ( - Lịch làm việc mùa hạ khác mùa đông - Chủ động giao thông, lại.) GV : Đặng Văn Huy Năm học 2015 - 2016 sáng tác, thuộc thể loại VH dân gian - Khác : Tục ngữ câu nói, ca dao lời thơ thờng lời thơ dân ca Tục ngữ thiên lí, ca dao thiên trữ tình Tục ngữ diễn đạt kinh nghiệm, ca dao biĨu hiƯn thÕ giíi néi t©m cđa ngời - Giống : Đều đơn vị có sẵn ngôn ngữ lời nói, dùng hình ảnh để diễn đạt, dùng đơn để nói chung, đợc sử dụng nhiều hoàn cảnh khác đời sống - Khác : Thành ngữ thờng đơn vị tơng đơng nh từ, mang hình thức cụm từ cố định; tục ngữ thờng câu hoàn chỉnh Thành ngữ có chức định danh - gọi tên vật, tính chất, trạng thái hay hành động vật tợng; tục ngữ diễn đạt trọn vẹn phán đoán hay kÕt ln, mét lêi khuyªn b- CÊu tróc VB: VB thuộc hai nhóm: - Tục ngữ thiên nhiên ( câu 1-> 4) - Tục ngữ lao động sản xuất( câu 5->gift -> Các câu tục ngữ đợc cấu tạo nắng gọn có vần nhịp dân gian sáng tạo truyền miệng II- Phân tích : 1- Tục ngữ đúc rút kinh nghiệm từ thiên nhiên * Câu : - Câu tục ngữ có hai vế: + Vế 1: đêm tháng năm ngắn + Vế 2: ngày tháng mời ngắn - Cả câu TN nói vỊ quy lt thêi gian -> BiƯn ph¸p nãi qu¸ để nhấn mạnh đặc điểm ngắn đêm tháng năm ngày tháng mời - Gây ấn tợng độc đáo, khó quên - Phép đối xứng làm bật trái ngợc tính chất đêm ngày mùa hạ với mùa đông; làm ngời đọc dễ thuộc, dễ nhớ - Bài học cách sử dụng thời gian cc sèng ngêi cho hỵp THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn ? Em hiÓu mau nắng lí nh ? ? Vế vắng ma có nghĩa gì? ? Nghĩa câu ? ? Câu TN có cấu tạo nh ? Tác dụng ? ? Kinh nghiệm đợc áp dụng nh thực tế ? ( HS: Nắm trớc thời tiết để chủ động công việc hôm sau) - Yêu cầu HS giải thích nghĩa vế câu Nm học 2015 - 2016 * C©u : - Mau : dày; : bầu trời đêm > Sao đêm dày ngày hôm sau trời nắng - Vắng : > Sao đêm ngày hôm sau ma - Đêm dày báo hiệu ngày hôm sau trời nắng Đêm không báo hiệu ngày hôm sau sÏ ma -> Hai vÕ ®èi xøng nhau, dïng vần lng để nhấn mạnh khác biệt dẫn đến khác biệt ma, nắng; đồng thời dễ nói, dễ nghe ? Câu tục ngữ có ý nghĩa ? ? Câu TN đợc diễn đạt thành * Câu : câu ? Có tác dụng ? - Ráng: sắc màu phía chân trời amwtj trời chiếu vào mây mà thành ? Câu TN muốn nói đến kinh - Ráng mỡ gà : sắc vàng màu mỡ gà nghiệm ? xuất phía chân trời ? Dân gian không xem ráng - Khi chân trời xuất sắc vàng để đoán bão mà xem chuồn màu mỡ gà phải coi giữ nhà cửa chuồn để đoán bão Em có biết (vì có bão) câu tục ngữ đúc rút kinh -> Diễn đạt thành câu rút gọn (học nghiệm này? sau) : ( HS: Tháng bảy heo may chuồn + Nhấn đợc vào nội dung chính, chuồn bay bão) thông tin nhanh, dƠ nhí ? HiƯn KH ®· cho phÐp + Kinh nghiƯm xem r¸ng ë phÝa ngêi dù báo bão xác Vậy chân trời để dự đoán bão kinh nghiệm có cần thiết không? Vì sao? (HS bộc lộ) ? Câu TN có vế ? Nghĩa vế gì? ? Kinh nghiệm đợc rút từ tợng kiến bò tháng bảy ? * Câu : ? Bài học thực tiễn từ kinh nghiệm - Câu tục ngữ có vế, dùng vần lng, dân gian ? có nghĩa kiến nhiều vào tháng âm lịch lụt GV : ng Vn Huy THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn ? Câu TN có vế ? Có nghĩa nh ? ? Nghĩa câu ? ? Kinh nghiệm đợc đúc rút từ câu tục ngữ ? ? Vì đất qúy vàng ? ? Nhận xét hình thức câu TN ? Tác dụng hình thức ? Nm học 2015 - 2016 - ThÊy kiÕn nhiỊu vµo tháng tháng lụt - Vẫn phải lo đề phòng lũ lụt sau tháng bảy âm lịch 2- Tục ngữ kinh nghiệm lao động sản xuất * Câu : - Hai vế : tấc đất - tấc vàng +Tấc : đơn vị đo lờng dân gian = 1/10 thớc + Đất : đất đai trồng trọt, chăn nuôi + Vàng : kim loại quý thờng đợc đo = cân tiểu li + Tấc vàng : lợng vàng lớn - Mảnh đất nhỏ lợng vàng lớn - Đất quý vàng ? Bài học rút ? ? Ngời ta sử dụng câu TN trờng hợp ? ? Hiện tợng bán ®Êt ®ang diƠn cã n»m ý nghÜa c©u TN không ( Đó tợng kiếm lời kinh doanh, không nằm ý nghĩa câu TN này) ? Câu TN nói điều ? ? Chuyển tiếngViệt? lời câu TN - Vì vàng dùng hết, đất nhờ có bàn tay ngời cải tạo, sử dụng mãi có giá trị -> Câu ngắn gọn đặt vế đối xứng nhằm mục đích thông tin nhanh - nêu bật giá trị đất Dễ nói, dễ nghe, dễ nhớ - Giá trị đất đai đời sống lao động ngời (đất cải, cần sử dụng có hiệu nhất) - Phê phán tợng lãng phí đất - Đề cao giá trị đất sang ? Thứ tự nhất, nhị, tam xác định tầm quan trọng hay lợi ích * Câu : nghề ? - Thứ tự nghề, công việc ? Vậy kinh nghiệm rút đem lại lợi ích kinh tế cho ngời gì? - Thứ nuôi cá, thứ nhì làm vờn, thứ ba làm ruộng Tuy nhiên nơi điều kiện - Chỉ thứ tự lợi ích nghề tự nhiên thuận lợi cho nghề phát triển kinh nghiệm - Nuôi cá có lãi nhất, đến làm câu TN nơi vờn trồng lúa ? Câu TN khẳng định điều ? - Biết khai thác tốt điều kiện, hoàn ? Kinh nghiệm trồng lúa đợc tuyên cảnh tự nhiên để tạo cải vật truyền, phổ biến câu TN chÊt GV : Đặng Văn Huy THCS Bắc Sơn Giỏo ỏn Ng ? ? Phép liệt kê " nhất, tứ" câu tục ngữ có td gì? ? Bài học rút từ kinh nghiệm ? ? Tìm câu TN gần gũi với kinh nghiệm ? ? Em hiểu thục ? ? Kinh nghiệm đợc đúc kết câu TN ? ? Nhận xét hình thức câu TN tác dụng ? ? Kinh nghiệm vào thực tế NN nớc ta nh ? ( Lịch gieo cấy thời vụ Cải tạo đất sau vụ, cày bừa kĩ, bón phân, giữ nớc ) Nm hc 2015 - 2016 * Câu : - Đối với nghề trồng lúa nớc ta, tầm quan trọng yếu tố đợc xếp: Nhất nớc, nhì phân, ba chuyên cần, bốn giống) - Liệt kê có tác dụng vừa nêu roxc thứ tự lại vừa nhấn mạnh vai trò yếu tố nghề trồng lúa - Nghề trồng lúa cần đủ yếu tố (nớc, phân, cần, giống), đó, yếu tố quan trọng hàng đầu nớc mùa màng bội thu - Một lợt tát, bát cơm - Ngời đẹp lụa, lúa tốt phân * Câu : NhÊt th×, nh× thơc - Th× : thêi vụ thích hợp cho việc trồng trọt loại câu - Thục : thành thạo, thục - Trồng trọt cần ý đến thời vụ chăm bón, yếu tồ thời vụ quan trọng hàng đầu - Rút gọn (cực gọn) đối xứng để th«ng tin nhanh, dƠ nãi, dƠ nghe, dƠ nhí - Nhấn mạnh yếu tố thục ? Từ câu TN phân tích, em rút đặc điểm hình thức TN ? III- Tổng kÕt : 1- NghƯ tht: - Ng¾n gän : Sè lợng tiếng câu (câu 5, rút gọn đợc nữa) - Thờng có vần, vần lng - Các vế đối xứng hình thức nội dung ? Nhận xét kinh nghiệm đợc - Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh, nêu câu TN vừa học ? cã søc thut phơc lín - Gäi HS ®äc ghi nhớ 2- Nội dung: - GV chốt lại HĐ : Lun tËp - Cđng cè : - MT: Khái quát kiến thức học - PP: Nêu giải vấn đề - TG: phút ? Su tầm số câu TN phản ánh kinh nghiệm nhân dân ta thiên nhiên, lao động sản xuất ? + Ráng mỡ gà gió, ráng mỡ chó ma + Xanh nhà già đồng GV : Đặng Văn Huy THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 * Củng cố : ? Nhắc lại định nghĩa tục ngữ ? So sánh với thành ngữ ? HĐ : Hớng dẫn hoạt động tiếp nối : - Học thuộc lòng, nắm đợc nội dung, ý nghĩa câu - Su tầm câu tục ngữ môi trờng - Soạn tiếp Tục ngữ ngời xã hội - Giờ sau học Chơng trình địa phơng (phần Văn tiếng Việt) Ngày soạn : 5/1/2012 - Dạy: Tuần 20 - Tiết 74 Bài 18 Chơng trình địa phơng (Phần Văn Tập làm văn) Bài: Khái quát tục ngữ, ca dao Hng Yên A- Mục tiêu cần đạt : Qua này, HS có đợc : 1- Kiến thức : - Giúp HS thấy đợc kho tàng tục ngữ, ca dao địa phơng phong phú; giá trị nội dung hình thức, tác dụng tục ngữ, ca dao HY; Thấy đợc nét độc đáo điệu hát trống quân HY Biết cách su tầm ca dao, tục ngữ theo chủ đề bớc đầu biết chọn lọc, xếp, tìm hiểu ý nghĩa chúng 2- Kĩ : - Có kĩ su tầm, phân loại tục ngữ, ca dao địa phơng theo chủ đề 3- Thái độ : - Tăng thêm hiểu biết tình cảm gắn bó với địa phơng quê hơng B- Chuẩn bị : - Giáo viên : Giáo án, SGK, SGV, SBT, - Häc sinh : SGK, vë ghi, vë bµi tËp, sỉ tay văn học, C- Phơng pháp : Giao tiếp, hớng dẫn thực hành, D- Tổ chức HĐ dạy học : HĐ : ổn định tổ chøc : 1' H§ : KiĨm tra sù chn bị HS : - MT: Kiểm tra việc nắm kiến thức HS - PP: Vấn đáp - TG: phút ? Hãy tìm số câu tục ngữ nói môi trờng ? Nêu ý nghĩa câu em thÝch nhÊt ? VÝ dơ : - GÇn mùc đen, gần đèn rạng - Nhà mát, bát ngon cơm - bầu tròn, ống dài HĐ : Tổ chức dạy học : - Mục tiêu: Thấy đợc kho tàng tục ngữ, ca dao HY phong phú; giá trị nội dung hình thức, tác dụng tục ngữ, ca dao HY; Thấy đợc nét độc đáo điệu hát trống quân HY Biết cách su tầm ca dao, tục ngữ theo chủ đề bớc đầu biết chọn lọc, xếp, tìm hiểu ý nghĩa chúng - Phơng pháp: Giao tiếp, hớng dẫn thực hµnh, - Thêi gian: 35' * Giíi thiƯu bµi : GV : Đặng Văn Huy THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 Su tầm ca dao, tục ngữ địa phơng mét bµi tËp cã nhiỊu ý nghÜa Nã rÌn lun tính kiên trì hiểu biết địa phơng Bài hôm cô hớng dẫn em su tầm ca dao, tục ngữ địa phơng * Néi dung d¹y häc thĨ : - MT: Giúp HS thấy đợc kho tàng tục ngữ, ca dao địa phơng phong phú; giá trị nội dung hình thức, tác dụng tục ngữ, ca dao HY; Thấy đợc nét độc đáo diệu hát trống quân HY - PP: Nêu giải vấn đề, kích thích t tìm tòi phát - TG: 35 phút I- Tục ngữ Hng Yên, kho chứa kinh nghiệm đời sống ? Em hiểu tục ngữ Hng Yên ntn? - Tục ngữ HY đơn vị lời nói có vần vần đợc ngời bình dân sáng tạo nhằm đúc kết kinh nghiệm lao động sản xuất, đáu tranh XH thể thái ? Tục ngữ HY khái quát kinh độ, nguyện vọng nghiệm nào? - Những kinh nghiệm: + Thời tiết, chăn nuôi, đạo lí sống VD: Gv dg SGK tr36 + TN giíi thiƯu vỊ s¶n vËt nỉi tiếng VD: bánh đa An viên, nhãn lồng Phố HIến, trâu Đặng Xá, cá đàm Xuôi, cà Cầu Ván, đậu Chiều Đông, lúa làng Tè, tre làng Phận, bánh Sài Trang, da gang Thợng Cổ ? Có thể kết luận ntn TN HY? + Phản ánh sống làng quê với kinh nghiệm nghề nghiệp, tập quán tốt đẹp ngời giàu lòng yêu nớc VD: sgk tr36 ? Em hiĨu thÕ nµo vỊ ca dao ? -> Là kho tàng kinh nghiệm nhiều mặt địa phơng hội ? Ca dao HY bày tỏ chủ đề tụ đầy đủ văn minh lúa nớc nào? Sông Hồng II- Ca dao HY phản ánh chân thật tình cảm ngời lao động - Ca dao lời thơ dân ca kết hợp lời nhạc - Chủ đề: Ca dao HY tiếng hát ? Hãy tìm số câu ca dao ngời xứ nhãn bày tỏ tình yêu nơi minh hoạ cho chủ đề trên? chôn rau cắt rèn, lêi ©n nghÜa víi ( GV dg sgktr38, 39) cha mẹ , lời đằm thắm thiết tha tình cảm nam nữ, lời thủ thỉ ân tình vợ chồng, lời trò chuyện ? Hát trống quân đời vào thời lao động , vui chơi kì nào? III- Hng Yên, quê hơng điệu GV : Đặng Văn Huy THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 ? H¸t trèng quân đợc tổ chức hát trống quân độc đáo ntn? đâu? - Tơng truyền đời vào thời Trần quân sĩ Đại Việt hát lúc giải lao ? Hát trống quân thờng diễn đờng hành quân đánh giặc; theo giai đoạn? có quan niệm cho trống quân ? Lời hát trống quân phải đảm điệu hát Tống quân Nam phố bảo yêu cầu gì? Ngời hát phải hát - Hát trống quân vào dịp ntn? làng vào hội, đám khao, cới, tối rỗi rãi sân đình, bờ đê, chí hai bên sông - giai đoạn: hát vào đám, hát kết bạn hát giã bạn - Lời hát phải lành mạnh, tao nhã, ? Trống đệm cho hát trống quân đoan trang(dg sgk tr 40) ntn? Ngời hát phải biết phát tiếng nhả lời cho thật rõ từ, dấu, chuyển ? Hát trống quân góp thêm cho âm, tạo điệu năm cung nguyên văn hoá dân gian? sơ, tiết tấu vui, dí dỏm, chậm rĩa, tình tứ qua nhịp đảo, nhịp nghịch - Trống đệm cho hát trống quân trống đất (dg) -> Hát trống quân HY góp phần phong phú thêm cho giai điệu trống quân vùng châu thổ Sông Hồng HĐ : Luyện tập, củng cố : - MT: Khái quát nội dung học - PP: Nêu giải vấn đề - TG: phút ? Tục ngữ HY tổng kết kinh nghiệm đời sống? ? Ca dao HY thể tình cảm ND lao động? ? Nêu vài nÐt vỊ nghƯ tht TN, CD HY? ? T¹i nói hát trống quân HY lối hát độc đáo? HĐ : Hớng dẫn hoạt động tiếp nối :1' - Su tầm tục ngữ, ca dao, dân ca địa phơng em - Su tầm thêm số điệu dân ca địa phơng em? Ngày soạn : 5/1/2012 - Dạy: Tuần 20 - Tiết 75 Tìm hiểu chung văn nghị luận A- Mục tiêu cần đạt : Qua này, HS có đợc : 1- Kiến thức : Hiểu đợc khái niệm văn nghị luận; nhu cầu nghị luận đời sống đặc điểm chung văn nghị luận 2- Kĩ : Biết nhận biết VB nghị luận đọc sách báo, đánh giá, nhận xét vấn đề sống 3- Thái độ : Có thói quen quan sát, đánh giá, nhận xét vật, tợng xung quanh GV : Đặng Văn Huy THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 B- Chuẩn bị : - Giáo viên : Giáo án, SGK, SGV, SBT, - Häc sinh : SGK, vë ghi, SBT, C- Phơng pháp : Giao tiếp, phân tích ngôn ngữ, rèn luyện theo mẫu, hớng dẫn thực hành, D- Tổ chức HĐ dạy học : HĐ : ổn định tổ chức :1' HĐ : KiĨm tra sù chn bÞ cđa HS : - MT: Kiểm tra việc chuẩn bị cũ hs - PP: Vấn đáp - TG: phút ? Thế văn biểu cảm? Nêu cách làm văn biểu cảm ? HĐ : Tổ chức dạy học : - MT: Hiểu đợc khái niệm văn nghị luận; nhu cầu nghị luận đời sống đặc điểm chung văn nghị luận; biết nhận diện VB nghị luận đọc sách báo, đánh giá, nhận xét vấn đề sống - PP: Giao tiếp, phân tích ngôn ngữ, rèn luyện theo mẫu, hớng dẫn thực hành, - TG: 35 phút * Giới thiệu : Văn nghị luận kiểu VB quan träng ®êi sèng x· héi cđa ngêi, cã vai trò rèn luyện t duy, lực biểu đạt quan niệm, t tởng sâu sắc trớc đời sống Chơng trình TLV kì II giúp em làm quen với kiểu nghị luận mà hôm học Tìm hiểu chung văn nghị luận * Nội dung dạy học cụ thể : I- Nhu cầu nghị luận văn nghị luận 1- Nhu cầu nghị luận : a- Tìm hiểu vÝ dô : ? Trong cuéc sèng, em cã thêng gặp - Rất hay gặp vấn đề câu hỏi kiểu nh không ? Ví dụ : + Vì phải bảo vệ môi tr? Hãy ghi vào tập số câu hỏi ờng ? vấn đề tơng tự ? + Việc kế hoạch hoá gia đình - Cho HS làm, GV kiểm tra có tác dụng ? + Vì phải lập lại trật tự an toàn giao thông ? + Vì em tích đọc sách? + Nếp sống văn minh gì? Vì cần giữ gìn nếp sống văn minh? - Không thể miêu tả, kể chuyện hay nêu ? Gặp vấn đề câu hỏi loại đó, cảm nghĩ vấn đề đợc mà phải em trả lời kiểu VB trả lời kiểu VB khác học nh kể chuyện, miêu tả, biểu cảm - Bản thân câu hỏi buộc ngời ta phải trả hay không ? lời lí lẽ, phải sử dụng khái niệm ? Vì nh ? trả lời đợc thông suốt Ví dụ : GV : Đặng Văn Huy THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 - Con ngời thiếu tình bạn, "bạn" gì, kể tả ngời bạn cụ thể mà giải vấn đề Phải lấy ví dụ, dùng lí lẽ để phân tích, giảng giải cho ngời đọc thấy đợc việc cần thiết phải có bạn bè tác hại bạn - Nói hút thuốc có hại, kể chuyện ngời hút thuốc bị ho lao, không thuyết phục, nhiều ngời hút Hoặc nói tác hại việc vi phạm giao thông, kể chuyện vụ tai nạn khủng khiếp cha đủ, nhiều ngời đua xe, phóng nhanh vợt ẩu, uống rợu say, Cái hại ngời ta không thấy đợc Cho nên phải phân tích, cung cấp số liệu cụ thể, ngời ta hiểu tin đợc -> Có nghĩa phải có t khái niệm, sử dụng nghị luận đáp ứng yêu cầu trả lời câu hỏi loại sống ? Trên phơng tiện thông tin đại chúng, em gặp kiểu VB nh vấn đề ? ? Chúng thuộc kiểu VB ? ? Vậy đời sống, ngời ta thờng gặp văn nghị luận dới dạng ? - Bài Chúc Tết Giáp Thân Chủ tịch nớc - Bình luận phiên xét xử Năm Cam đồng bọn; vụ án Lã Thị Kim Oanh, - Bài văn Tinh thần yêu nớc nhân dân ta Hồ Chí Minh - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Hồ Chủ tịch - Tin lễ khai mạc, bế mạc thi - Nghĩ Lửa - Bài viết Phạm Minh Giang báo GD TĐ số đặc biệt tháng Giêng trang 28 - Giải thích, chứng minh, bình luận tồn khắp nơi -> VB nghị luận b) Ghi nhớ : - Trong đời sống ngời ta thờng gặp văn NL dới dạng ý kiến nêu họp, xã luận, bình luận, phát biểu ý kiến báo chí, 2- Thế VB nghị luận ? a) Tìm hiểu ví dụ : VB : Chống nạn thất học - Gọi HS đọc VB đọc phần thích cuối trang ? Trong VB này, Bác hớng tới ? * Đối tợng híng tíi: Nãi víi toµn thĨ Nãi víi ? nhân dân nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà, đặc biệt anh chị em ? Trong VB, Bác nói vấn đề niên ? * Vấn đề nói tới: chống nạn thất học ? Để thực mục đích trên, * ý kiến : - Nâng cao dân trí viết nêu ý kiến ? - Biết đọc, biết viết chữ ? Những ý kiến đợc diễn đạt Quốc ngữ luận điểm ? * Lụân điểm: - Một công việc phải thực cấp tốc lúc nâng cao dân trí GV : ng Vn Huy 10 THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Năm hc 2015 - 2016 b- Đặc điểm tác dụng biện ? Cần nắm đợc yêu cầu pháp tu từ liệt kê văn nghị luận ? c- Cách mở rộng câu cụm C V trạng ngữ câu d- Công dụng dấu câu : chấm lửng, chấm phẩy, gạch ngang 3- Về phần Tập làm văn : a- Nắm đợc số vấn đề chung văn NL : - Thế văn NL (lập luận), mục đích tác dụng ? Ngoài ra, cần phải nắm đợc - Bố cục văn nghị luận nội dung khái quát - Các thao tác lập luận : chứng minh, VB HC ? giải thích b- Cách làm văn nghị luận : - Giải thích, chứng minh vấn đề trị - xã hội - Giải thích, chứng minh vấn ? Khi ôn tập cần ý điều ? đề văn học - Đặc điểm VB hành - Cách làm VB đề nghị báo cáo ? Hớng tích hợp nh ? - Các lỗi thờng mắc loại VB II- Cách ôn tập hớng kiểm tra, đánh giá : - Ôn tập cách toàn diện, không học tủ,học lệch, tập vận dụng kiến ? Hình thức đề em làm thức, kĩ ba phân môn quen ? cách tổng hợp theo hớng tích hợp - Các kiến thức VB, TV, TLV dựa vào hệ thống VB để khai thác hình thành - Khi học ôn cần liên hệ gắn kiến thức phần với VB chung có SGK - Hình thức kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận - Ngoài có câu hỏi khó HS giỏi HĐ 4: Củng cố(5') : - MT:Hs nêu đợc kiến thức học hkII - PP:Vấnđáp ? Nhắc lại kiến thức mà em học học kì II HĐ 5: Hớng dẫn nhà(1') : - Ôn tập toàn chơng trình Ngữ văn kì II - Giờ sau làm KT tổng hợp So¹n : 20/4/2012 GV : Đặng Văn Huy 226 THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 Tiết 131, 132 Kiểm tra tổng hợp kì II A- Mục tiêu cần đạt : Giúp HS : 1- Kiến thức : - Đánh giá đợc khả tổng hợp kiến thức phần Văn - tiếng Việt - Tập làm văn làm HS 2- Kĩ : - Rèn kĩ làm tập trắc nghiệm, tự luận, Tập làm văn 3- Thái độ : - Có ý thức làm kiểm tra tốt, đạt kết cao B- Chuẩn bị : - Giáo viên : Giáo án, đề bài, yêu cầu thĨ: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Vận Mức độ Nhận biết Thông hiểu dụng Chủ đề TN TL TN TL TL TN Chủ đề 1: - Nhận diện Hiểu Tiếng Việt cụm vai - Dùng cụm chủ vị làm trò chủ vị để mở phụ ngữ việc tách rộng câu câu; trạng ngữ - Liệt kê - Nhận diện thành câu - Câu đặc phép riêng biệt tu từ liệt tác dụng - Tách trạng kê việc ngữ thành câu đảo cấu riêng trúc câu tình cụ thể Số câu - Số câu: - Số câu: Số điểm - Số điểm -Số điểm: Tỉ lệ % 0,5 - Tỉ lệ: 5% - Tỉ lệ: 10% Chủ đề 2: Văn - Nghị luận dân gian Việt Nam ( Tục ngữ) - Nghị luận đại Việt Nam - Truyện Việt Nam 19001945 Số câu Số điểm Tỉ lệ % - Nhớ khái niệm tục ngữ - Nắm nét tác giả truyện Việt Nam từ 1900- 1945 Nhớ số chi tiết văn bản, tác giả văn - Hiểu đặc sắc nội dung nghệ thuật số văn nghị luận đại - Khái dung chi Cộng - Số câu: - Sốđiểm 1,5 - Tỉ lệ: 15% quát nội tiết văn - Số câu: - Số câu - Số câu: - Số câu Số 1/2 1/2 điểm:0,5 Sốđiểm:0,5 GV : Đặng Văn Huy THCS Bắc Sơn 227 - Số câu: - Sốđiểm: Giáo án Ngữ văn - Tỉ lệ: % Sốđiểm:1 - Tỉ lệ 10 % Chủ đề 3: - Nhớ Tập làm văn đặc trưng Kiểu văn bản: văn nghị Nghị luận luận Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % - Số câu: Sốđiểm:0,2 - Tỉ lệ:2, % Năm học 2015 - 2016 Sốđiểm:1 - Tỉ lệ: % - Tỉ lệ: 10 % Hiểu phương thức lập luận VB - Số câu:1 -Số điểm:0,25 - Tỉ lệ 2,5% Số câu:3,5 Số điểm: 1,75 Tỉ lệ: 10,75 % - Tỉ lệ: 30 % - Biết làm văn nghị luận chứng minh - Số câu:1 Số điểm:5 - Tỉ lệ 50% Số câu:6,5 Số điểm: 3,25 Tỉ lệ: 30,25% Số câu:1 Số điểm: Tỉ lệ: 50 % Đề bài: I- Trc nghim.(2): Chn v chộp li đáp án vào kiểm tra Câu 1: Dòng định nghĩa Tục ngữ ? A- Tục ngữ cụm từ cố định, có nghĩa, truyền đạt kinh nghiệm nhân dân từ đời sang đời khác B- Tục ngữ câu nói hồn chỉnh, ngắn gọn, có vần, có hình ảnh, dùng để nói cho ngắn gọn, đọng C- Tục ngữ câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể kinh nghiệm mặt, nhân dân vận dụng đời sống giao tiếp D- Tục ngữ câu nói diễn đạt trọn vẹn phán đoán, lời khuyên tự nhiên, xã hội, Nhân dân đúc kết truyền miệng Câu 2: Văn Tinh thần yêu nước nhân dân ta( Hồ Chí Minh) đề cập đến vấn đề gì? A- Lòng u nước cơng, nơng, binh B- Lòng yêu nước nhân dân ta C- Lòng yêu nước người D- Lòng yêu nước hệ Con Rồng, cháu Tiên Câu 3: Đặc sắc nghệ thuật văn Ý nghĩa văn chương là: A- Lập luận vừa có lí lẽ, vừa có cảm xúc hình ảnh B- Lập luận chặt chẽ, sáng sủa, giàu cảm xúc C- Lập luận chặt chẽ, sáng sủa D- Lập luận có cảm xúc, có hình ảnh Câu 4: Điền tên tác giả vào chỗ trống câu văn sau: .( 1833- 1924) số nhà văn có thành tựu thể loại truyện ngắn đại A- Nguyễn Ái Quốc B- Ngô Tất Tố C- Phạm Duy Tốn D- Nam Cao Câu 5: Hãy xác định cụm C- V làm thành phần phụ ngữ câu : " Chúng ta nói trời sinh sen để bao bọc cốm, trời sinh cốm nằm ủ sen" A- Chúng ta nói B- Trời sinh sen để bao bọc cốm GV : Đặng Văn Huy 228 THCS Bắc Sơn - Số câu: Sốđiểm:5, - Tỉ lệ: 55 % Số câu:11 Số điểm: 10 Tỉ lệ: 100 % Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 C- Cũng trời sinh cốm nằm ủ sen D- Trời sinh sen để bao bọc cốm, trời sinh cốm nằm ủ sen Câu 6: Câu văn: " Lời ca thong thả, trang trọng, sáng gợi lên tình người, tình đất nước, trai hiền gái lịch" sử dụng phép tu từ nào? A- Chơi chữ B- Nhân hoá C- Hoán dụ D- Liệt kê Câu 7: Yếu tố văn nghị luận ? A- Luận điểm C- Lập luận B- Hình ảnh D- Luận Câu 8: Văn Đức tính giản dị Bác Hồ, tác giả Phạm Văn Đồng khéo kết hợp phương thức lập luận nào? A- Chứng minh, giải thích, suy luận B- Chứng minh, giải thích, bình luận C- Giải thích, bình luận D- Chứng minh, giải thích II- Tự luận (8đ) Câu (2 điểm): a- Hai câu văn sau nằm văn nào? Tác giả ai? b- Khái quát nội dung câu ngắn gọn? "Văn chương hình dung sống mn hình vạn trạng Chẳng , văn chương sáng tạo sống" Câu (1 điểm): Nhận xét cấu trúc ngữ pháp, nội dung giá trị biểu cảm hai cách đặt câu sau: a- Đêm Bóng tối tràn đầy bến Cát Bà Trong im lặng vang lên hồi còi xin đường ( Nguyễn Trinh) b- Đêm, bóng tối tràn đầy bến Cát Bà Trong im lặng hòi còi xin đường vang lên Câu 3( điểm) Nhân dân ta thường khun nhau: Có chí nên Em chứng minh li khuyờn trờn đáp án- biểu điểm: I- Trc nghim (2đ): Chọn chép đúng, đáp án 0,25đ -> Tổng 2,0đ Câu Đáp án C B A C D D B B II- Tự luận: (8đ) Câu (2đ) HS trả lời được: - Hai câu văn nằm văn Ý nghĩa văn chương( 0,5đ) Tác giả : Hoài Thanh ( 0,5đ) - Nêu khái quát nội dung hai câu văn : Văn chương có nhiệm vụ phản ánh sáng tạo sống (1đ) Câu (1đ) HS được: - Câu (a) Dùng câu đặc biệt biện pháp đảo ngữ.( 0,25đ) Câu (b) Dùng trạng ngữ, câu xếp theo trật tự thông thường.(0,25đ) - Hiểu tác dụng : Về nội dung, hai cách không thay đổi giá trị biểu cảm khác nhau: Cách (a) dùng câu đặc biệt biện pháp đảo ngữ, ấn tượng thời gian đột ngột rõ (0,5đ) GV : Đặng Văn Huy 229 THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 Câu (5đ) 1- Yêu cầu: 1.1-Về hình thức- kĩ năng: - Viết đặc trưng thể loại nghị luận chứng minh: + Luận điểm rõ ràng + Luận cứ: Dẫn chứng tiêu biểu, bám sát luận điểm Lí lẽ phân tích dẫn chứng phải có tác dụng làm rõ luận điểm + Lập luận chặt chẽ, biết kết hợp cảm xúc cách tự nhiên + Biết sử dụng số từ ngữ phù hợp với yêu cầu chứng minh - Bố cục rõ, không mắc loại lỗi tả, dùng từ, chấm câu, diễn đạt, liên kết 1.2- Về nội dung: a- Mở : - Con người muốn thành đạt, đường dẫn đến thành đạt lại không đơn giản - Khuyên người có nghị lực vượt khó, tục ngữ có câu : Có chí nên b- Thân : * Giải thích sơ lược ý nghĩa câu tục ngữ: - Chí : ý chí, nghị lực kiên trì, tâm trước việc - Nên: kết ý chí, nghị lực kiên trì, tâm, thành công - Câu tục ngữ khái quát kinh nghiệm: Con người muốn thành cơng cần có ý chí, nghị lực kiên trì bền bỉ tâm vượt khó * Chứng minh dẫn chứng: - Các kháng chiến chống xâm lăng dân tộc lịch sử theo chiến lược trường kì kết thúc thắng lợi - Nhân dân bao đời bền bỉ đắp đê ngăn nước lũ, bảo vệ mùa màng đồng Bắc Bộ - Học sinh kiên trì học tập suốt 12 năm tạm đủ kiến thức phổ thơng - Anh Nguyễn Ngọc Kí kiên trì luyện tập viết chữ chân để trở thành người có ích c- Kết bài: - Tục ngữ túi khôn dân gian, cung cấp cho ta học quý - Trong hoàn cảnh nay, phải vận dụng cách sáng tạo học ý chí, nghị lực, tinh thần tâm để thực thành cơng mục đích cao đẹp thân XH 2- Tiêu chuẩn cho điểm: - Điểm : Đáp ứng tốt yêu cầu kiến thức kĩ - Điểm : Đáp ứng tốt yêu cầu kiến thức kĩ trên, văn viết vài lỗi nhỏ - Điểm 3: Đáp ứng 2/3 yêu cầu yêu cầu nội dung Văn viết tương đối mạch lạc, chữ viết đẹp, rõ ràng, mắc số lỗi diễn đạt, tả, dùng từ - Điểm 2: Đáp ứng 1/3 yêu cầu song nội dung sơ sài; luận điểm chưa rõ ràng, luận chưa thuyết phục; nhiều lỗi - Điểm 1: Bài viết chưa đáp ứng yêu cầu, sai lạc kiểu phương pháp Lưu ý: - GV yêu cầu thực trạng làm học sinh điểm lại trừ điểm cho thích hợp - Phần dàn ý nêu gợi ý, GV cần trân trọng sáng tạo học sinh 2- Häc sinh : Giấy, bút, kiến thức, C- Phơng pháp : * Hình thức đề kiểm tra: kết hợp trắc nghiệm tự luận * Cách tổ chức kiểm tra: - In xao đề - Hs làm lần 90 phỳt D- Tổ chức HĐ dạy học : HĐ : ổn định tổ chức(1') : HĐ : KiĨm tra sù chn bÞ cđa HS: GV : Đặng Văn Huy 230 THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 H§ : Tổ chức dạy học mới: - Mục tiêu: + Đánh giá đợc khả tổng hợp kiến thức phần Văn - tiếng Việt - Tập làm văn làm HS + Rèn kĩ làm tập trắc nghiệm, tự luận, Tập làm văn - Phơng pháp : Hớng dẫn thực hành - Thời gian: 90' HĐ : Hớng dẫn hoạt động tiếp nối : - Tiếp tục ôn tập, củng cố kiến thức - Chuẩn bị chơng trình địa phơng, ngoại khoá Soạn : 27/4/2012- Dạy: Tuần 35 - Tiết 133, 134 Chơng trình địa phơng phần Văn Tập làm văn A- Mục tiêu cần đạt : Gióp HS : 1- KiÕn thøc : - Tỉng kÕt hoạt động su tầm ca dao, tục ngữ HS su tÇm suèt HK II tõ tiÕt 74 - tuÇn 20 2- Kĩ : - Biết xếp câu ca dao, tục ngữ theo vần A, B, C; theo vùng miền; theo chủ đề 3- Thái độ : - Có ý thức tham gia tổng kết công tác su tầm tốt để trau dồi vốn ca dao, tục ngữ B- Chuẩn bị : - Giáo viên : Giáo ¸n, SGK, SGV, - Häc sinh : SGK, vë ghi, soạn, kết su tầm C- Phơng pháp : Hớng dẫn tổng kết, phân tích, bình giảng, D- Tổ chức HĐ dạy học : HĐ : ổn định tổ chức(1') : HĐ : KiĨm tra sù chn bÞ cđa HS(5') : - Mơc tiêu: gv nắm đợc kết su tầm - PP: Tiết : - Kiểm tra kết su tầm HS ? Đọc câu ca dao thuộc chủ đề quê hơng, đất nớc, ngời phân tích hay câu ca dao ? HĐ : Tổ chức dạy học mớí: - Mục tiêu: + Tổng kết hoạt động su tầm ca dao, tục ngữ HS su tầm suốt HK II từ tiết 74 - tuần 20 + Biết xếp câu ca dao, tục ngữ theo vần A, B, C; theo vïng miỊn; theo chđ ®Ị + Cã ý thøc tham gia tổng kết công tác su tầm tốt để trau dåi vèn ca dao, tơc ng÷ - PP: VÊn đáp, hớng dẫn tổng kết, phân tích, bình giảng, - TG: 35' GV : Đặng Văn Huy THCS Bắc Sơn 231 Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 * Giới thiệu : Các em su tầm ca dao, tục ngữ suốt thời gian dài, từ đầu HK II đến Hôm tổng kết lại kết su tầm em, từ giúp em có vốn tục ngữ, ca dao phong phú, đa dạng * Néi dung d¹y häc thĨ : I- Chn bị : - GV giao cho tổ lớp thu thập kết su tầm tổ viên tổ - Phân công cho số HS tổ phụ trách việc biên tập (loại bỏ bớt câu không phù hợp với yêu cầu) xếp theo vần chữ thành tổng hợp cđa tỉ II- TiÕn hµnh tỉng kÕt : - GV kiểm tra chuẩn bị tổ - Thông báo kết su tầm tổ : Tổ 1: Sè c©u: Tỉ 2: Sè c©u: Tỉ 3: Sè c©u: Tỉ 4: Sè c©u: - NhËn xÐt viƯc su tầm tổ, biểu dơng tổ có trách nhiệm cao - Tập hợp số câu hay để lớp chép vào sổ tay văn học - GV chọn số câu tiêu biểu, đọc cho HS chép lại làm t liệu Văn học Hoạt động 4: Củng cố: - Mục tiêu: Hs cảm nhận câu ca dao yêu thích - PP:Vấn đáp - TG: 5': ? Em thích câu ca dao( tục ngữ) nào? Vì sao? Hoạt động 5: Hớng dẫn hoạt động tiếp nối - Tiếp tục su tầm ca dao, tục ngữ ghi vào sổ tay văn học - Sắp xếp câu ca dao, tục ngữ theo vần A,B,C So¹n : 28/4- D¹y: Tiết 134 Chơng trình địa phơng phần Văn Tập làm văn A- Mục tiêu cần đạt : Giúp HS : 1- Kiến thức : - Tổng kết hoạt động su tầm ca dao, tục ngữ HS su tầm suèt HK II tõ tiÕt 74 - tuÇn 20 2- Kĩ : GV : ng Vn Huy 232 THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 - Biết xếp câu ca dao, tục ngữ theo vần A, B, C; theo vùng miền; theo chủ đề 3- Thái độ : - Có ý thức tham gia tổng kết công tác su tầm tốt ®Ĩ trau dåi vèn ca dao, tơc ng÷ B- Chn bị : - Giáo viên : Giáo án, SGK, SGV, - Häc sinh : SGK, vë ghi, vë so¹n, kết su tầm C- Phơng pháp : Hớng dẫn tổng kết, phân tích, bình giảng, D- Tổ chức HĐ dạy học : HĐ : ổn định tổ chức(1') : HĐ : Kiểm tra chuẩn bị HS(5') : - Mục tiêu: gv nắm đợc kết su tầm - PP: Tiết : - Kiểm tra kết su tầm HS ? Đọc câu ca dao thuộc chủ đề quê hơng, đất nớc, ngời phân tích hay câu ca dao ? HĐ : Tổ chức dạy học mớí: - Mục tiêu: + Tổng kết hoạt động su tầm ca dao, tục ngữ HS su tÇm suèt HK II tõ tiÕt 74 - tuần 20 + Biết xếp câu ca dao, tục ngữ theo vần A, B, C; theo vùng miền; theo chđ ®Ị + Cã ý thøc tham gia tỉng kết công tác su tầm tốt để trau dồi vốn ca dao, tục ngữ - PP: Vấn đáp, hớng dẫn tổng kết, phân tích, bình giảng, - TG: 35' * Nội dung dạy học cụ thể : III- Phân tích số câu hay, giải thích địa danh, tên ngêi, - GV cho Hs tù ph©n tÝch mét sè tên cây, quả, phong tục, cách câu ca dao ứng xử có câu ca ( tục ngữ) hay dao, tục ngữ su tầm Ví dụ : * Địa danh : - Đò từ Đông Ba, Đò qua Đập Đá Đò Vĩ Dạ thẳng ngã ba Sình Lờ đờ bóng ngả trăng chênh Tiếng hò xa vọng nặng tình nớc non - Nhà Bè nớc chảy chia hai Ai Gia Định, Đồng Nai - Bao cạn rạch Đồng Nai Nát chùa Thiên Mụ phai lời nguyền - Gió đa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xơng Mịt mù khói toả ngàn sGV : ng Vn Huy 233 THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 ¬ng - Gv biĨu d¬ng cho tổ cá nhân su tầm đợc nhiều câu hay giải thích nội dung câu Nhịp chày Yên Thái, mặt gơng Tây Hồ * Cách ứng xử : - Cả giận , khôn - Ăn cã nhai, nãi cã nghÜ - ¡n cã chõng, ch¬i có độ - Ăn mặn nói ngay, ăn chay nãi dèi - ¡n nãi thËt, mäi tËt ®Ịu lành - Ăn bớt bát, nói bớt lời * Cây : - Cây rừng trồng - Cây vạy hay ghét mực tàu - Cây rau má, rau húng, cuống rau đay - Cây thẳng bóng ngay, cong bóng vạy - Cây ngả bóng rợp - Cây rậm nhiều chim đậu Hoạt động 4: Củng cố: - Mục tiêu: Hs cảm nhận câu ca dao yêu thích - PP:Vấn đáp - TG: 5': ? Em su tầm đợc câu tục ngữ, ca dao ? Em cã nhËn xÐt g× vỊ tơc ngữ, ca dao dân tộc ta ? Hoạt động 5: Hớng dẫn hoạt động tiếp nối: 1' - Tiếp tục su tầm thống kê, tổng hợp câu tục ngữ , ca dao - Tập phân tích, giải thích ý nghĩa câu tục ngữ, ca dao su tầm đợc - Tập đọc lại văn nghị luận để sau tập đọc diễn cảm văn nghị luận Ngày soạn : 30/4/2012 Tiết 135, 136 Hoạt động Ngữ văn (Đọc diễn cảm văn nghị luận) A- Mục tiêu cần đạt : Giúp HS : 1- Kiến thức : - Qua tiết tập đọc, nắm lại nội dụng, hệ thống luận điểm, luận cứ, luận chứng VB nghị luận 2- Kĩ : - Tập đọc rõ ràng, dấu câu, dấu giọng phần thể tình cảm chỗ cần nhấn giọng 3- Thái độ : - Có ý thức tham gia tập đọc cho nhuần nhuyễn,diễn cảm B- Chuẩn bị : - Giáo viên : Giáo án, SGK, SGV, - Häc sinh : SGK, vë ghi, GV : Đặng Văn Huy 234 THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 C- Phơng pháp : Đọc diễn cảm D- Tổ chức HĐ dạy học : HĐ : ổn định tổ chức(1') : HĐ : Kiểm tra chuẩn bị HS(2') : - Mục tiêu: Hs nắm đợc số văn nghị luận học,luận điểm văn - PP: Vấn đáp ? Kể tên tác giả, tác phẩm VB nghị luận học Nêu luận điểm VB HĐ : Tổ chức dạy học mới(34') : - Mục tiêu + Qua tiết tập đọc, nắm lại nội dụng, hệ thống luận điểm, luận cứ, luận chứng VB nghị luận + Tập đọc rõ ràng, dấu câu, dấu giọng phần thể tình cảm chỗ cần nhấn - Phơng pháp : Đọc diễn cảm * Giới thiệu : Đọc diễn cảm việc thiếu đợc vô quan trọng trình tìm hiểu VB Đặc biệt, đọc VB nghị luận , làm để làm bật đợc hệ thống luận điểm, cách lập luận tác giả điều khó Chính vậy, hôm nay, tập đọc VB nghị luận học * Néi dung d¹y häc thĨ : - GV ghi đầu lên bảng - HS chọn VB, dùng bút chì gạch dấu ngắt, gạch dới vế câu cần đọc nhấn mạnh cần biểu cảm - GV kiểm tra điều I- Kiểm tra chuẩn bị HS : II- Yêu cầu đọc : ?- Có yêu cầu đọc ? - Có hai yêu cầu đọc : + Đọc rõ ràng, dấu câu, dấu giọng; + Đọc nhấn mạnh chỗ đáng nhấn mạnh biểu tình cảm ?- Đọc rõ đọc nh ? Đọc biết nhấn mạnh đọc ? - Đọc rõ đọc rõ tiếng, không lí nhí, lắp bắp Đọc biết ngừng chỗ có dấu phẩy, dấu chấm câu - Đọc biết nhấn mạnh vế thể luận điểm văn, điệu thể tình cảm III- Thực hành ®äc trªn líp : 1- TËp ®äc tỉ, nhãm : - Chia tỉ cho HS ®äc víi tổ chọn HS đại diện tổ đọc trớc lớp 2- Tập đọc trớc lớp : - Cho đại diƯn cđa tỉ ®äc tríc líp, HS nhËn xÐt tõng bạn - GV uốn nắn đọc mẫu số đoạn, câu HĐ : Củng cố: GV : ng Văn Huy 235 THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Nm hc 2015 - 2016 - Đọc diễn cảm đoạn 1, VB Tinh thần yêu nớc nhân dân ta Hồ Chí Minh nêu nhận xét cách viết tác giả ? ? Đoạn văn em cảm thấy dễ đọc ®äc hay nhÊt ? T¹i ? ? Em cã nhận xét cách đọc VB nghị luận ? Cách đọc VB nghị luận có giống khác với VB văn xuôi khác ? HĐ : Hớng dẫn nhà : - Tiếp tục tập đọc diễn cảm VB nghị luận, kể đọc thêm ví dụ TLV - Phân biệt đợc giống khác cách đọc VB nghị luận kiểu VB văn xuôi khác - Chuẩn bị học Chơng trình địa phơng (phÇn tiÕng ViƯt) Ngày soạn : 5/5/2009 Tuần 36 - Tiết 137, 138 Chơng trình địa phơng (Phần tiếng Việt) GV : Đặng Văn Huy THCS Bắc Sơn 236 Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 RÌn luyện tả A- Mục tiêu cần đạt : Giúp HS : 1- Kiến thức : - Khắc phục đợc số lỗi tả ảnh hởng cách phát âm địa phơng 2- Kĩ : - Tiếp tục rèn luyện kĩ viết chuẩn tả, không sai lỗi tả nh HK I 3- Thái ®é : - Cã ý thøc rÌn lun chÝnh t¶ cho tốt, tìm cách khắc phục lỗi tả thờng hay mắc phải B- Chuẩn bị : - Giáo viên : Giáo án, SGK, SGV, - Học sinh : SGK, ghi, C- Phơng pháp : RÌn lun theo mÉu, híng dÉn thùc hµnh, D- Tổ chức HĐ dạy học : HĐ : ổn định tổ chức : HĐ : Kiểm tra sù chn bÞ cđa HS : TiÕt : ? Sửa lỗi tả câu sau : Dân ta có nòng lồng yêu lớc Đó nà chuyền thống quí báu ta Tre nàng, lớc, mái nhà chanh, đồng núa trín Tiết : ? Viết lại từ sau cho : Quyên nhớ, đất nức, khúc khuỷ, ngằn ngèo, khuệnh khoạng, hênh hoang HĐ : Tổ chức dạy học : * Giới thiệu : * Nội dung dạy học cụ thể : - GV ghi đầu lên bảng I- Nội dung luyện tập : Tiếp tục làm dạng tập khắc phục lỗi tả ảnh hởng cách phát âm địa phơng nh HK I Viết tiếng có phụ âm cuối dễ mắc lỗi : tr/ch; s/x; r/d/gi; l/n II- Luyện tập : 1- Viết đoạn, chữa âm, dấu dễ mắc lỗi : a- Nghe - viết đoạn(bài) thơ văn xuôi có độ dài khoảng 100 chữ - GV đọc cho HS nghe - viết đoạn văn Ca Huế sông Hơng Hà ánh Minh từ Đêm Thành phố lên đèn nh sa đến để gõ nhịp b- Nhớ - viết đoạn (bài) thơ văn xuôi có độ dài khoảng 100 chữ - GV yêu cầu HS nhớ - viết đoạn đầu Tinh thần yêu nớc nh©n d©n ta cđa Hå ChÝ Minh : D©n ta có lòng nồng nàn yêu nớc tất lũ bán nớc cớp nớc 2- Làm tập tả : a- Điền vào chỗ trống : - Điền chữ cái, dấu vần vào chỗ trống : + Điền ch tr vào chỗ trống : Chân lý, trân châu, trân trọng, chân thành, chân chất Kể chuyện, đọc truyện, truyện, câu chuyện, mẩu chuyện, nói chuyện, truyện ngắn, trò chuyện GV : Đặng Văn Huy THCS Bắc Sơn 237 Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 + Điền l n vào chỗ trống : Lên núi, làm nên, cho nên, lên, (từ 2) trở lên, trở nên (thành) Ngày nay, lay động, lung lay + Điền s x vào chỗ trống : Sản xuất, xuất kho, xuất nhập, suất ruộng, suất, xuất gia Xa xôi, xa xăm, sa xuống, cần sa, đờng xa, chim sa + Điền r d gi vào chỗ trống : Gia đình, gia nhập, áo da, giầy da, đi, vào, tác gia, da trơn, gia sản Giơng cờ, đại dơng, rơng hòm, bạch dơng, giơng mắt - Điền tiếng từ chứa âm, vần dễ mắc lỗi vào chỗ trống : + Chọn tiếng thích hợp ngoặc đơn điền vào chỗ trống (giành, dành) : Dành dụm, để dành, tranh giành, giành giật, giành độc lập, rõ rành rành, ăn rành + Điền tiếng sĩ sỉ vào chỗ thích hợp : Liêm sỉ, dũng sĩ, sỉ vả, sĩ diện Tiết2 : b- Tìm từ theo yêu cầu : - Tìm từ vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất : + Tìm cụm từ hoạt động, trạng thái bắt đầu ch (chạy) tr (trèo) : Chạy việc, chạy máy, chạy ăn, trèo leo, trèo dốc, trèo núi, trèo trẹo + Tìm từ, cụm từ đặc điểm, tính chất có hỏi (khoẻ) ngã (rõ) : Khoẻ mạnh, ăn khoẻ, ngủ khoẻ, rõ ràng, làm rõ, nói rõ, rõ tiếng - Tìm từ cụm từ dựa theo nghĩa đặc điểm ngữ âm cho sẵn, ví dụ tìm từ chứa tiếng có hỏi ng·, cã nghÜa nh sau : + Tr¸i nghÜa víi chân thật : giả dối + Đòng nghĩa với từ biƯt : gi· biƯt + Dïng chµy vµ cèi lµm cho giập nát tróc vỏ : giã c- Đặt câu phân biệt từ chứa tiếng dễ lẫn : - Đặt câu với từ : lên, nên Ví dụ : Tất ngời tâm đa lớp ta tiến lên Đất nớc đã trở nên tơi đẹp - Đặt câu với từ : gia, da, Ví dụ : Gia đình tảng XH Tôi tìm đáp số Toán Đôi giày da thật đẹp - Đặt câu với từ : sơng, xơng Ví dụ : Mái tóc ông pha sơng Xơng cốt mỏi nhừ 3- Lập sổ tay tả : - Yêu cầu HS chép lại từ hay mắc lỗi tả đợc sửa vào sổ tay - Tự viết tả vào sỉ tay chÝnh t¶ * Cđng cè : TiÕt : ? Em thờng hay mắc lỗi ? Cách sửa lỗi tả ? Tiết : ? Xem lại tự sửa lại lỗi tả TLV HĐ : Hớng dẫn nhµ : GV : Đặng Văn Huy THCS Bắc Sơn 238 Giáo án Ngữ văn Năm học 2015 - 2016 - TiÕp tơc rÌn lun chÝnh t¶ - Tỉng kết toàn chơng trình Ngữ văn học năm Ngày soạn : 8/5/2012 Tiết 139, 140 Trả kểm tra tổng hợp kì II A- Mục tiêu cần đạt : Giúp HS : 1- Kiến thức : - Đánh giá đợc u điểm nhợc điểm viết phơng diện : nội dung kiến thức ba phân môn 2- Kĩ : - Đánh giá lại kĩ làm văn bản, TV, TLV, đặc biệt TLV 3- Thái độ : - Có ý thức tham gia tự nhận xét chữa lỗi cách tích cực B- Chuẩn bị : - Giáo viên : Giáo án chấm, chữa cụ thể - Học sinh : SGK, ghi, ôn lại KT, C- Phơng pháp : Nhận xét, đánh giá, đọc, bình D- Tổ chức HĐ dạy học : HĐ : ổn định tổ chức : HĐ : Kiểm tra chuẩn bị HS : ? Đọc lại đoạn Tinh thần yêu nớc nhân dân ta nêu LĐ đoạn văn ? ? Phân tích cấu trúc ngữ pháp nội dung ý nghĩa biểu cảm cách đặt câu học kì II HĐ : Tổ chức dạy học : * Giới thiệu : Chúng ta hoàn thành chơng trình Ngữ văn kì II tiến hành kiểm tra HK Để đánh giá lại việc nắm kiến thức kĩ làm em, hôm cô trả kiểm tra HK * Nội dung dạy học cụ thể : - GV ghi đầu lên bảng I- Tìm hiểu lại yêu cầu đề : 1- Yêu cầu : - Cho HS nhắc lại yêu cầu đề (nh tiết 131, 132 ) 2- Dàn ý (câu - phần tự luận - Xem lại dàn ý kiểm tra tổng hợp học kì II : II Trả : - Giáo viên trả để học sinh tự xem mình, xem phần nhận xét, chữa lỗi giáo viên III Nhận xét : 1- Học sinh đọc tự nhận xét 2- Giáo viên nhận xét chung (cho hai lớp) : V Đọc - bình số đoạn, văn hay : HĐ : Củng cố : ? Nêu nhận xét, đánh giá em chơng trình Ngữ văn lớp ? HĐ : Hớng dẫn nhà : - Ôn tập lại toàn chơng trình Ngữ văn - Nắm kiến thức - Về nhà viết thu hoạch chơng trình Ngữ văn GV : Đặng Văn Huy THCS Bắc Sơn 239 Giáo án Ngữ văn GV : Đặng Văn Huy Năm học 2015 - 2016 240 THCS Bắc Sơn ... nghe, dƠ nhí - NhÊn m¹nh yếu tố thục ? Từ câu TN phân tích, em rút đặc điểm h×nh thøc cđa TN ? III- Tỉng kÕt : 1- Nghệ thuật: - Ngắn gọn : Số lợng tiếng câu (câu 5, rút gọn đợc nữa) - Thờng có... thỉ ân tình vợ chồng, lời trò chuyện ? Hát trống quân đời vào thời lao động , vui chơi kì nào? III- Hng Yên, quê hơng điệu GV : ng Vn Huy THCS Bắc Sơn Giáo án Ngữ văn Năm hc 2015 - 2016 ? Hát... lại Soạn: 6/1/2012- Dạy: Tiết 76 - Tập làm văn: Tìm hiểu chung văn nghị luận A- Mục tiêu cần đạt : Qua này, HS có đợc : 1- Kiến thức : Khắc sâu thêm kiến thức tiết 75 2- Kĩ : Biết nhìn nhận, đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giảng dạy ngữ văn 7, giáo án giảng dạy ngữ văn 7

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay