Những bài phương trình, bất phương trình vô tỷ cực khó (khoa)

9 28 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 23:03

1 ĐỀ HSG L10 Tỉnh Thái Nguyên (2016-2017) (HD: Đặt a= ; b= sau biến đổi 26-7x = a(4-x)+b(1+x) giải PT theo biến a biến b…) ĐỀ Chọn HSG L10 Cấp Trường THPT Đô Lương – Nghệ An (2014-2015) (HD: nhân cho vế -> cố gắng biến đổi bình phương đưa nhân tử chung có lợi) ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN LẦN – NGHỆ AN – TRƯỜNG HÀ HUY TẬP (x (HSG L10 CẤP TRƯỜNG LIỄN SƠN – VĨNH PHÚC 2015-2016) HSG L10 CẤP TỈNH HẢI DƯƠNG 2016-2017 HSG L10 CẤP TỈNH HÀ TĨNH 2016-2017 HSG L10 TP ĐÀ NẴNG 2010-2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Những bài phương trình, bất phương trình vô tỷ cực khó (khoa), Những bài phương trình, bất phương trình vô tỷ cực khó (khoa)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay