Giáo án lớp 3tuần 10 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

27 38 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 22:30

TUẦN 10 Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN GIỌNG QUÊ HƯƠNG I / MỤC TIÊU: A Tập đọc: Kiến thức: - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Tình cảm thiết tha gắn bó nhân vật câu chuyện với quê hương, với người thân qua giọng nói quê hương thân quen ( Trả lời câu hỏi 1,2,3,4 ) 2.Kĩ năng: - Giọng đọc bước đầu bộc lộ tình cảm, thái độ tứng nhân vật qua lời đối thoại câu chuyện - Rèn đọc từ : ngạc nhiên, xúc động, nghẹn ngào, mím chặt B Kể chuyện: 1.Kiến thức: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa Đối với HS M3+M4 kể câu chuyện 2.Kĩ năng: - Rèn kỹ nói : -Rèn kỹ nghe: Chú ý nghe bạn kể NX lời kể bạn 3.Thái độ: Giáo dục HS tình cảm yêu quê hương đất nước II/ CHUẨN BỊ : Phương pháp: PP thảo luận nhóm; PP Phân tích tổng hợp, PP sắm vai Đồ dùng: -Tranh minh họa truyện SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tập đọc Hoạt động thầy Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát tập thể : Quyê hương tươi đẹp -> Kết nối với nội dung Hoạt động luyện đọc: ( 30 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: a GV đọc toàn b Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: - Yêu cầu HS đọc câu trước lớp - GV sửa lỗi phát âm - Gọi HS đọc đoạn trước lớp + Xin lỗi // Tôi thật chưa nhớ ra/ anh // (hơi kéo dài từ là) - Kết hợp giải thích từ khó SGK (đơn hậu , thành thực, bùi ngùi ) Hoạt động trò - Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu - Nối tiếp đọc câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc đoạn -HS trao đổi giải nghĩa từ: đôn hậu, thành thực, bùi ngùi (SGK) +Thảo luận N2 đặt câu với từ đơn hậu c.u cầu đọc đoạn nhóm GV theo dõi nhắc nhở - Đọc đoạn nhóm * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc đoạn (đối +Vài nhóm thi đọc tượng HS M1+M2) +Lớp bình xét - Cả lớp đọc ĐT đoạn (giọng nhẹ - Cả lớp đọc đồng đoạn nhàng, cảm xúc) -1HS (M4) đọc * HS đọc lại toàn truyện Hoạt động tìm hiểu bài: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thông qua việc trả lời câu hỏi * Cách tiến hành: - Gọi học sinh đọc lại đoạn trả lời nội dung + Thuyên Đồng ăn quán với ? - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn TLCH: + Chuyện xảy làm Thuyên Đồng ngạc nhiên ? - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn + Vì anh niên cảm ơn cảm ơn Thuyên Đồng ? em đọc đoạn 1, lớp đọc thầm trả lời : - Cùng ăn với ba người niên - Cả lớp đọc thầm đoạn 2: - Thuyên Đồng quên tiền, người niên xin trả giúp tiền ăn - Lớp đọc thầm đoạn bài: + Trao đổi nhóm để trả lời: Vì Thun Đồng có giọng nói gợi cho anh niên nhớ đến người mẹ - Những chi tiết nói tình cảm tha - Người trẻ tuổi: cuối đầu, đôi thiết nhân vật quê mơi mín chặt lộ vẻ đau thương Thun hương ? Đồng: yên lặng nhìn nhau, mắt rớm lệ - Qua câu chuyện em nghĩ giọng - Giọng quê hương gần gũi thân quê hương ? thiết Giọng quê hương gợi nhớ kĩ niệm sâu sắc Giọng quê hương gắn * GV chốt lại : bó với người quê hương - HS ý nghe Hoạt động luyện đọc diễn cảm( phút) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn 2;3 * Cách tiến hành: -Thảo luận tìm giọng đọc - Đọc diễn cảm đoạn - Đại diện nhóm chia sẻ giọng đọc -GV gợi ý để HS tìm giọng đọc - Các nhóm thi đọc phân vai (người dẫn câu khó đoạn chuyện, anh niên, Thuyên) + Mời nhóm nhóm em thi đọc - nhóm đọc lại tồn truyện theo vai phân vai đoạn + Mời nhóm đọc lại tồn truyện theo vai - Giáo viên lớp theo dõi bình chọn -> Lớp nhận xét bình chọn nhóm cá nhân đọc hay -> GV nhận xét Kể chuyện: Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: HS kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa * Cách tiến hành: a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập - Người dẫn chuyện - GV nêu nhiệmvụ: -HS ý lắng nghe -Dựa vào tranh minh họa ứng với đoạn câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh - Gv yêu cầu HS quan sát tranh minh -HS QS tranh họa SGK - Gọi HS M3 nêu nhanh việc - HS nêu nội dung tranh: kể tranh ứng với đoạn * Tổ chức cho HS kể - GV YC HS suy nghĩ kể chuyện - HS (M3+4) kể mẫu đoạn - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại - Cả lớp nghe cách kể b HD HS kể chuyện nhóm - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm -HS kể chuyện nhóm2 - GV nhóm quan sát HS kể - HS (nhóm 2) kể trước lớp chuyện - Các nhóm khác bổ sung *Giúp đỡ nhóm 2, đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước - Gọi đại diện nhóm lên thi kể lớp chuyện theo đoạn - Các nhóm theo dõi, nhận xét - Gọi HS kể câu chuyện: (HS -3 HS thi kể chuyện M2) kể lại đoạn câu chuyện +HS thực YC theo lời nhân vật: - Khuyến khích HS"Dựng lại câu chuyện” - Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương - > Lớp bình chọn người kể hay HS kể hay Hoạt động nối tiếp: ( phút - Em nêu cẩm nghĩ câu chuyện? - GV nhắc HS thực - GV nhận xét tiết học TOÁN THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Biết dùng thước bút để vẽ đoạn thẳng có dộ dài cho trước - Biết cách đo đọc kết đo độ dài vật gần gũi với HS độ dài bút, chiều dài mép bàn, chiều cao bàn học - HS làm tập 1, 2, (a, b) 2.Kĩ năng: - Biết dùng mắt ước lượng độ dài (Tương đối xác) 3.Thái độ: Yêu thích Tốn học, vận dụng tính tốn sống II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Rèn luyện tư sáng tạo; Thực hành – Luyện tập; Trò chơi Đồ dùng:- Biết dùng mắt ước lượng độ dài (Tương đối xác) - Thước thẳng học sinh thước mét III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Gọi em lên bảng làm BT +2HS lên bảng làm + Cả lớp theo dõi nhận xét bạn - GV nhận xét, kết nối nội dung học 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Biết dùng thước bút để vẽ đoạn thẳng có dộ dài cho trước - Biết cách đo đọc kết đo độ dài vật gần gũi với HS độ dài bút, chiều dài mép bàn, chiều cao bàn học - HS làm tập 1, 2, (a, b) * Cách tiến hành: Bài 1: - Gợi ý cho HS tìm cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Yêu cầu HS tự vẽ vào - Cả lớp vẽ đoạn thẳng vào - Yêu cầu lớp đổi chéo để kiểm tra - Từng cặp đổi chéo để KT - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: -Yêu cầu HS đọc tập - Một em nêu tập - Hướng dẫn cách đo - Lớp lắng nghe GV hướng dẫn - Yêu cầu lớp thực hành đo đọc kết - Cả lớp thực hành đo đọc to kết ghi vào đo ghi vào Chú ý đối tượng HS hạn chế: Dương - Theo dõi GV hướng dẫn cách đo - KT nhận xét làm học sinh *Chốt KT Bài 3: (a,b): HS trải nghiệm - Các nhóm thực hành đo, ghi kết - Cho lớp thực hành theo nhóm đo ghi vào số đo vào - nhóm đọc kết quả, lớp nhận - Mời số nhóm đọc kết quả, nhóm xét bổ sung khác bổ sung Bài 3c (BTPTNLHS) -Trao đổi nhóm đơi +Ước lượng độ dài bảng lớp dài khoảng đê-xi-mét? -Báo cáo KQ Tổ chức cho Hs thực hành, kết luận Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nhận xét đánh giá tiết học - Chuẩn bị thước kẻ, ê ke, thước mét cho sau CHÀO CỜ Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2017 CHÍNH TẢ: (Nghe viết) QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Nghe viết tả; trình bày hình thức văn xi - Tìm viết tiếng có oai, oay ( Bt 2) - Làm tập 3a 2.Kĩ năng: - HS viết đúng: Chị Sứ, khóc, ngày xưa, da dẻ… -Rèn kỹ nghe viết tả; Trình bày hình thức văn xuôi 3.Thái độ: Giữ sạch, viết chữ đẹp II/ CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp: PP Phân tích ngơn ngữ; PP thực hành; Thảo luận nhóm 2.Đồ dùng - Một tờ giấy khổ lớn để học sinh thi tìm từ có vần oai / oay III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) -Hát bài: “Chữ đẹp nết ngoan” - 2học sinh làm bảng, lớp làm - Mời học sinh lên bảng làm BT nháp - Giáo viên nhận xét, đánh giá -Nhận xét bạn -Giới thiệu HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: HS có tâm tốt để viết Nắm nội dung để viết cho tả *Cách tiến hành: - GV đọc đoạn viết - HS ý nghe - Gọi HS đọc lại, lớp theo dõi SGK - HSđọc lại bài, lớp đọc thầm + Vì chị Sứ yêu quê hương mình? Trao đổi nhóm, nêu ý kiến + Vì nơi chị sinh lớn lên… + Những chữ viết hoa? Cho biết -HS trả lời: Q, Chị Sứ, Chính, phải viết hoa? Và - Yêu cầu HS đọc thầm lại tả luyện - Lớp tập viết bảng viết tiếng khó bảng từ khó: da dẻ , ngọ , ruột - Giáo viên nhận xét đánh giá thịt HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Nghe viết tả “Quê hương ruột thịt” (trang 78) *Cách tiến hành: -GV đọc tả cho HS viết vào - Nghe - viết vào Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết, độ rộng, viết từ HS HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - GV đọc lại - HS xem lại mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bàng bút - GV chấm nhanh - mực - Nhận xét nhanh làm HS - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Tìm viết tiếng có oai, oay ( Bt 2).-Làm tập 3a *Cách tiến hành: Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - Tổ chức cho HS làm theo nhóm: nhóm - Thảo luận N2 thi tìm đúng, nhanh từ ghi vào giấy -Thống kết quả- Báo cáo - Mời đại diện nhóm đọc to kết - Nhận xét - GV lớp nhận xét, tuyên dương Bài : - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập 3a - HS nêu YC -Tổ chức trò chơi viết đúng, viết nhanh - HS thi làm bảng + HS thi làm bảng - Lớp nhận xét - Lớp chữa vào *Gv lưu ý cho Hs đọc viết l/n: lúc, lên, niên lại HĐ tiếp nối: (3 phút) - Nhận xét tiết học giao nhiệm vụ:Chuẩn bị TẬP ĐỌC THƯ GỬI BÀ I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Nắm thơng tin thư thăm hỏi Hiểu ý nghĩa: Tình cảm gắn bó với q hương lòng u q bà người cháu ( Trả lời câu hỏi SGK) Kĩ năng: - Bước đầu đọc bộc lộ tình cảm thân mật qua giọng đọc thích hợp với kểu câu 3.Thái độ: Giáo dục Hs ln có thái độ “Kính nhường dưới” II/ CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp: -PP QS tranh TLCH; PP Phân tích tổng hợp; PP giải nghĩa từ 2.Đồ dùng - Một phong bì thư thư học sinh trường gửi người thân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát : Cháu yêu bà - HS đọc +TLHC Giọng quê hương - GV nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung Hoạt động luyện đọc: ( 18 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: a GV đọc toàn - HS lắng nghe b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - Mỗi HS đọc nối tiếp câu - HD đọc phát âm từ khó: lâu rồi, cháu -Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó nhớ bà lắm, chăm ngoan, nhớ , -GV hướng dẫn số câu khó:(bảng phụ) * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc câu +Dạo bà có khỏe khơng ạ? - Nhận xét cách đọc phát âm HS - em nối tiếp đọc đoạn thư * Đọc đoạn trước lớp đề xuất cách đọc: giọng nhẹ nhàng, tình * Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc đoạn cảm, - HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc *GVKL: Các em cần ngắt nghỉ toàn cụm từ, đọc câu thể tình - Học sinh đọc đoạn nhóm cảm:” Bà kính yêu!” -HS nối tiếp đọc theo nhóm * Đọc đoạn nhóm - Hai học sinh thi đọc thư -HS đọc *2 HS đọc lại thư Hoạt động tìm hiểu bài: ( phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thông qua việc trả lời câu hỏi * Cách tiến hành: -GV YC Hs đọc lại -1 HS đọc - Yêu cầu lớp đọc thầm - Lớp đọc thầm phần đầu thư - Nhiều HS chia sẻ ý kiến -NX, bổ sung ý kiến + Đức viết thư cho bà Đức quê + Đức viết thư cho ? +Dòng đầu thư, bạn ghi nào? - Yêu cầu đọc thầm phần - HS đọc thầm phần thư thư + Đức hỏi thăm bà điều ? + Đức hỏi thăm sức khoẻ bà + Đức kể với bà ? - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn cuối * HS đọc thầm đoạn cuối thư thư -HS thảo luận nhóm đơi, chia sẻ nội dung trước lớp + Đọan cuối thư cho thấy tình cảm + Đức kính trọng yêu quý bà Đức với bà ? - GV nhận xét, chốt lại GV chốt: tình cảm gắn bó với quê hương lòng yêu quý bà người cháu Hoạt động luyện đọc diễn cảm( phút) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm 1đoạn * Cách tiến hành: - Gv đọc đoạn1 -GV chia HS thành nhóm, nhóm - HS lắng nghe HS HS nhóm tự chia sẻ giọng đọc - Đọc nâng cao N - Luyện theo cặp đôi cho *HS cần giúp đỡ đọc nâng cao: Nguyệt, Đức - Mời1 Hs M4 đọc lại thư - Tổ chức cho HS thi đọc thư - Các nhóm thi đọc trước lớp - Nhận xét - Nhận xét đánh giá bình chọn em đọc hay Hoạt động tiếp nối (1 phút) -Nêu lại ND -Về nhà học chuẩn bị sau: “ Đất quý đất yêu” TOÁN THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI (TIẾP THEO) I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : Biết cách đo, cách ghi đọc kết đo độ dài - Biết so sánh độ dài - HS làm tập 1, 2.Kĩ năng: Có kĩ đo lường thực tế 3.Thái độ: Vận dụng đo lường vào sống thực tế II/ CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp: Dạy học hợp tác; PP Trò chơi học tập 2.Đồ dùng: Thước thẳng học sinh thước mét III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - HS lên bảng làm 2, - Nhận xét, chữa cho HS - Giới thiệu HĐ Thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Thực phép chia số có hai chữ số cho số có chữ số * Cách tiến hành: Bài 1: - Nêu tập sách giáo khoa - Quan sát nhận xét cách đổi số đo có đơn vị đo so sánh chia sẻ với bạn - Yêu cầu lớp tự làm vào - HS làm - Yêu cầu nêu cách đọc so sánh số đo - Đổi chéo để kiểm tra bạn -Chia sẻ trước lớp: *GV trợ giúp HS hạn chế: Dương + Hương cao 1m32 cm - Yêu cầu lớp đổi chéo để kiểm tra +Nam cao 1m15cm ( ) - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài : - Yêu cầu học sinh đọc tập - Học sinh đọc yêu cầu tập - Hướng dẫn làm BT theo nhóm (nhóm em) - HS thực đo ghi chép số đo vào nháp - Đại diện nêu số đo đọc to kết - Các nhóm đọc to kết đo cua bạn tổ - Các nhóm khác lắng nghe nhận xét - Nhận xét chung làm học sinh - Lắng nghe Hoạt động kết nối: (2 phút) - Chúng vừa tìm hiểu ? - Dặn HS nhà tập đo bạn khác - Nhận xét đánh giá tiết học THỦ CÔNG ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH ( Tiết 2) I – MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Kiến thức Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi Làm hai đồ chơi học Với học sinh khéo tay: Làm ba đồ chơi học Kĩ năng: Có thể làm sản phẩm có tính sáng tạo 3.Thái độ: Giáo dục học sinh tích cực, tự giác học tập Biết giữ gìn sản phẩm làm II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: PP trực quan; PP thực hành- Luyện tập; PP định hướng hành động 2.Đồ dùng: - Các mẫu 1, 2, 3, 4, III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động:( phút) - Hát bài: Năm cánh vui - Học sinh kiểm tra đồ dùng học tập nhóm báo cáo cho giáo viên -Giáo viên nhận xét - Đánh giá - Giới thiệu 2.Hoạt động thực hành: ( 30phút) - * Mục tiêu: Phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi - Làm hai đồ chơi học * Cách tiến hành: Hướng dẫn quan sát mẫu (5 phút) -Cho học sinh nhắc lại tên học - HS nhắc lại, lớp theo dõi : “Gấp tàu chương I thủy hai ống khói”, “ Gấp ếch”, “Gấp, cắt, dán cánh cờ đỏ vàng”, “Gấp, cắt, dán hoa” -Cho HS quan sát lại mẫu - HS quan sát -Giáo viên ghi đề - Học sinh nhận đề, đọc đề - Học sinh làm - Đề bài: Em gấp phối hợp gấp, cắt, dán hai đồ chơi học chương I - Với học sinh khéo tay: - Làm ba đồ chơi học - Có thể làm sản phẩm có tính sáng tạo -Giáo viên trợ giúp học sinh lúng túng - Học sinh thực hành gấp, cắt, dán hồn thành ơn tập hình học chương I theo ý chọn - Học sinh trưng bày sản phẩm -Giáo viên thu bài, đánh giá sản phẩm - Nhận xét, đánh giá sản phẩm bạn học sinh -Hoàn thành: (A) +Nếp gấp thẳng, phẳng +Đường cắt thẳng, đều, không bị mấp mô, cưa +Thực kĩ thuật, quy trình -Hồn thành tốt (A+): +Những em hồn thành có sản phẩm đẹp, sáng tạo đánh giá hoàn thành tốt 10 Kĩ năng: Viết cỡ chữ, trình bày viết khoa học 3.Giáo dục: HS ý thức rèn chữ đẹp, giữ II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: - PP quan sát; Phân tích ngôn ngữ; PP Luyện tập theo mẫu 2.Đồ dùng: - Mẫu chữ viết hoa G , Ô, T - Mẫu chữ viết hoa tên riêng Ơng Gióng câu cadao dòng kẻ li III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát bài: Năm ngón tay ngoan - KT tập viết HS - 2, HS lên bảng viết : - Kết nối với nội dung Hoạt động nhận diện đặc điểm cách viết chữ, câu ứng dụng: ( 10 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nắm cách viết chữ hoa, tên riêng, câu ứng dụng * Cách tiến hành: * HD HS viết bảng : Việc 1: Luyện viết chữ hoa : * Luyện viết chữ hoa : - HS quan sát vào tập viết - u cầu tìm chữ hoa có - G, Ô, T, V, X - Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết - HS ý nghe quan sát chữ -Y/cầu HS tập viết vào bảng chữ vừa nêu Việc 2: Luyện viét từ ứng dụng - Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng + Giới thiệu Ơng Gióng - u cầu HS tập viết bảng Việc 3: Luyện viết câu ứng dụng -Yêu cầu học sinh đọc câu ứng dụng - Em hiểu câu ca dao nói gì? - HS luyện viết bảng lần Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu: - HS quan sát nêu cách viết - HS đọc từ ứng dụng: Ơng Gióng - HS nêu -HS tập viết vào bảng - HS đọc câu ứng dụng - HS trả lời 13 -Yêu cầu học sinh luyện viết - HS tập viết bảng tiếng có chữ hoa -> Gv quan sát, sửa sai cho HS Chú ý đối tượng HS viết chưa đẹp Hoạt động thực hành viết vở:( 15 phút) * Mục tiêu: Giúp HS viết chữ hoa, tên riêng, câu ứng dụng * Cách tiến hành: -Nêu yêu cầu viết - Quan sát viết Tập viết -Yêu cầu HS viết vào - HS viết vào tập viết - Nhắc nhớ học sinh tư ngồi viết , cách viết chữ câu ứng dụng mẫu -GV quan sát, uống nắn cho HS Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: ( phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai chưa viết cỡ chữ, từ, câu ứng dụng * Cách tiến hành: - GV thu, chấm, nhận xét 7- 10 -HS ý nghe -HS rút kinh nghiệm viết Hoạt động tiếp nối: ( phút) - Nhận xét tiết học - Về nhà viết tiếp phần học chưa hoàn thành học thuộc câu ứng dụng * Đánh giá tiết học TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Biết Nhân, chia phạm vi bảng tính học - Biết đổi số đo dộ dài có tên đơn vị đo thành số đo độ dài có 01 tên đơn vị đo - HS làm tập 1, ( cột 1, 2, 4), ( dòng 1), 4, 5a Kĩ năng: Rèn kĩ nhân, chia, đổi số đo dộ dài 3.Thái độ: Giáo dục HS biết vận dụng tính tốn vào sống thường ngày II CHUẨN BỊ 1.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Rèn luyện tư sáng tạo - T.luận nhóm, Luyện tập -Thực hành… 2.Đồ dùng: - Bảng phụ ghi nội dung tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) 14 Hoạt động học - Gọi HS lên đo chiều cao 1số bạn - Hai học sinh lên thực hành đo - Lớp theo dõi nhận xét - GV nhận xét đánh giá - Giới thiệu HĐ Thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: -Biết Nhân, chia phạm vi bảng tính - Biết đổi số đo dộ dài có tên đơn vị đo thành số đo độ dài có 01 tên đơn vị đo - HS làm tập 1, ( cột 1, 2, 4), (dòng 1), 4, 5a * Cách tiến hành: Bài 1: Củng cố nhân chia bảng - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - em nêu yêu cầu - Yêu cầu lớp tự làm - Cả lớp thực làm vào - Mời số em thi nêu nhanh kết - HS nêu kết cột, lớp nhẩm phép tính nhận xét bổ sung - Yêu cầu lớp đổi chéo tự chữa - Đổi chéo để KT kết hợp tự - Giáo viên nhận xét đánh giá sửa Bài : a, b: - Gọi học sinh nêu yêu cầu - 2HS nêu cầu - Yêu cầu lớp thực vào - Cả lớp làm vào - Gọi em lên bảng giải em phép - HS lên bảng chữa bài, lớp nhận tính xét bổ sung - Nhận xét làm học sinh Bài 3: - HS nêu yêu cầu - Gọi HS nêu yêu cầu tập, lớp đọc thầm - Lớp thực vào - Yêu cầu HS làm vào - 2HS lên bảng làm bài: * Lưu ý HS M1 đổi số đo dộ dài có tên 4m4dm = 44dm 2m14cm =214cm đơn vị đo thành số đo độ dài có 01 tên đơn vị đo - Mời HS lên bảng điền nhanh kết - Nhận xét, tuyên dương Bài : - Gọi học sinh đọc toán SGK - 2HS nêu toán - Yêu cầu lớp thực vào - Cả lớp làm vào - Gọi học sinh lên bảng giải - Một học sinh lên giải bảng: Bài giải: Tổ hai trồng số là: 25 x = 75 (cây) Đáp số : 72 - Cả lớp nhận xét bổ sung - Chấm số em, nhận xét chữa 15 Bài 5: Đo độ dài đoạn thẳng - HS đo đọ dài đoạn thẳng AB, báo cáo kết trước lớp -NX, đánh giá KQ bạn *BTPTNLHS ( Bài cột 3; dòng 2; * Bài cột 3; dòng (M1+2) *Bài 5b (HS M3 +M4) 5b) +HS làm cá nhân +Chia sẻ Kq Bài dòng 2: VD: 1m6dm = 16dm -GV qua sát, giúp đỡ chốt KQ 8m32cm =832cm Hoạt động kết nối: (2 phút) - Cơ vừa dạy ? - Về nhà luyện tập thêm phép nhân, chia số có hai chữ số với số có chữ số - Dặn ôn chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học ĐẠO ĐỨC CHIA SẺ BUỒN VUI CÙNG BẠN (T2) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS biết bạn bè cần phải chia sẻ với có chuyện vui, buồn 2.Kĩ năng: Biết cảm thông, chia sẻ sống buồn vui bạn sống hàng ngày 3.Thái độ: HS có thái độ ân cần sẻ chia câu chuyện bạn II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: PP thảo luận, quan sát, PP định hướng hành động 2.Đồ dùng: -Các câu chuyện, hát, gương, ca dao, tục ngữ tình bạn, cảm thông, chia sẻ vui buồn bạn - Phiếu thảo luận nhóm, phiếu học tập cá nhân - Đồ dung để sắm vai; Thẻ màu xanh, đỏ, vàng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC : Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động (2’) - Cả lớp hát ‘Bốn phương trời ta chung vui” -Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: HS biết bạn bè cần phải chia sẻ với có chuyện vui, buồn * Cách tiến hành : * Việc 1: Phân biệt hành vi đúng, hành vi sai - Yêu cầu lớp đọc thầm yêu cầu BT - Đọc thầm yêu cầu BT tự điền theo 16 - VBT làm bài: điền Đ hay S vào ý vào trống mà cho trống trước ý ghi sẵn phù hợp - Gọi số HS nêu kết quả, lớp bổ sung - 3-5 HS nêu kết trước lớp, Cả lớp - GV kết luận: SGV bổ sung Việc Liên hệ tự liên hệ - HS tự liên hệ với thân, kể trước - Cho HS thảo luận lớp với ND sau: + Em biết chia sẻ vui buồn với bạn bè lớp lớp, trường chưa? Chia sẻ - Cả lớp nhận xét tuyên dương bạn biết quan tâm chia sẻ vui buồn nào? + Em bạn bè chia sẻ buồn bạn bè vui chưa? Hãy kể trường hợp cụ thể Khi bạn bè chia sẻ vui buồn, em cảm thấy nào? - GV kết luận -HS nhắc lại Hoạt động 3: Trò chơi phóng viên (củng cố bài) - Giáo viên yêu cầu học sinh đóng - Lớp tiến hành thực trò chơi theo vai phóng viên để vấn bạn hướng dẫn giáo viên lớp câu hỏi có liên quan đến chủ đề - Lần lượt HS thay đóng vai phóng viên nhà báo đến vấn bạn học - GV lớp nhận xét, biểu dương lớp câu hỏi có liên quan đến em có câu hỏi hay câu trả nội dung chủ đề học -Chú ý lời GV Kết luận chung: -Nhận xét học, dặn dò 3.Hoạt động nối tiếp: (3’) *Liên hệ: Hs kể câu chuyện, gương, đọc ca dao- tục ngữ hát hát, tình bạn, cảm thông, chia sẻ vui buồn bạn - Nêu lại ND ? - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Nhắc HS chuẩn bị sau Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2017 CHÍNH TẢ: ( Nghe – viết ) QUÊ HƯƠNG I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Nghe, viết tả “Quê hương” viết khổ thơ đẩu - Làm BT điền tiếng có vần et/ oet ( BT 2); làm BT a - HS viết đúng: Trèo, Bướm vàng, diều biếc, khua, tre nhỏ, sông 2.Kĩ năng: -Rèn kỹ viết tả : - Biết viết hoa chữ đầu dòng, đầu câu thơ 17 3.Thái độ: Trình bày viết đẹp II/ CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: PP phát giải vấn đề, PP thực hành- Luyện tập 2.Đồ dùng: - Bảng lớp viết hai lần tập 2, tranh minh họa giải đố tập III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) -Hát bài: “Chữ đẹp nết ngoan” - Giáo viên nhận xét, đánh giá - Giới thiệu HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: HS có tâm tốt để viết Nắm nội dung để viết cho tả *Cách tiến hành: Việc 1: HD HS chuẩn bị nghe – viết : - GV đọc lần đoạn văn viết tả - HS ý nghe - 1, HS đọc lại +Nêu hình ảnh gắn liền với quê + Cánh diều, đò nhỏ, cầu tre, hương? + Chữ đầu dòng thơ +Những từ tả cần viết hoa? - Luyện viết tiếng khó + GV đọc : Trèo, Bướm vàng, diều - HS luyện viết vào bảng biếc, khua, tre nhỏ, sông, rợp, nghiêng, (Lưu ý: Kiểm tra kỹ viết từ:) - GV nhận xét sửa sai cho HS HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Viết tả “Quê hương” viết khổ thơ đẩu *Cách tiến hành: - GV YC HS nêu vấn đề cần -HS nêu: thiết trình bày +Viết tên tả vào trang +Chữ đầu câu thơ viết hoa lùi vào ô, + Đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh + Ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - GV đọc cho HS viết - HS nghe viết vào - GV quan sát, uốn nắn thêm cho HS -GV đọc cho Hs viết vào vở: 18 Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết, độ rộng, viết từ HS HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - GV đọc lại - HS dùng bút chì sốt lỗi - GV thu - Nhận xét - GV nhận xét viết - Lắng nghe rút kinh nghiệm HĐ làm tập: (7phút) *Mục tiêu: - Làm BT điền tiếng có vần et/ oet ( BT 2); làm BT a *Cách tiến hành: Bài - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Vài HS nêu yêu cầu tập Chú ý HS đối tượng M1 - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng làm - GV nhận xét chốt lại lời giải - Lớp nhận xét +Em bé toét miệng cười; mùi khét; cưa - Cả lớp chữa vào xoèn xoẹt; xem xét - Gọi HS đọc lại điền hoàn chỉnh Bài 3a : - HS nêu yêu cầu tập -YC thảo luận nhóm -Trao đổi tìm đáp án -u cầu HS tham khảo tranh minh họa ghi lời giải câu đố vào bảng -Chia sẻ KQ - Cả lớp nhận xét - GV nhận xét, chốt đáp án: nặng, nắng HĐ tiếp nối: (2phút) - Nêu lại ND học -2HS nêu - Về nhà học chuẩn bị sau TỐN ƠN TẬP I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Tổng hợp kiến thức HS lớp, ôn luyện kiến thức chung để củng cố kiến thức cho em II/ MỘT SỐ BÀI TOÁN CHO HS ƠN LUYỆN Bài 1: Tính nhẩm 6x3= 7x4= 6x5= 25 : = 49 : = 54 : 6= Bài 2: Đặt tính tính 12 x 20 x 86 : 99 : Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 2m20cm 2m25cm 8m62cm 8m60 cm 4m50cm 6m60cm 3m5cm 300cm 6m60cm 6m6cm 1m10cm 110cm Bài 4: Em nuôi 12 gà, chị nuôi nhiều gấp lần số gà em Hỏi chị nuôi gà? 19 Bài 5: a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 9cm b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 1/3 độ dài đoạn thẳng AB TỰ NHIỄN VÀ XÃ HỘI CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH I: I/- MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Nêu hệ gia đình - Phân biệt hệ gia đình *GDKNS: - Kỹ giao tiếp: tự tin với bạn nhóm để chia sẻ, gt gia đình 2.Kĩ năng: Trình bày, diễn đạt thơng tin xác, lơi gt gia đình *GDMT: -Biết mối quan hệ gia đình Gia đình phần XH - Có ý thức nhắc nhở thành viên gia đình giữ gìn MT sạch, đẹp II/: II.CHUẨN BỊ Phương pháp: Quan sát, PPluyện tập thực hành, PP Trò chơi học tập Đồ dùng: - GV: Hình minh họa SGK/38, 39 - HS mang ảnh chụp chung gia đình đến lớp III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động (3 phút) -Hát : Cho - Nêu lại chức quan: hô hấp, tuần hoàn, tiết nước tiểu, thần kinh -Nhận xét, đánh giá -Giới thiệu bài: Dựa vào mục tiêu giới thiệu Các hệ gia đình 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) *Mục tiêu: -HS kể người nhiều tuổi người tuổi gia đình -Nêu hệ gia đình Phân biệt hệ gia đình -Biết giới thiệu với bạn hệ gđ *Cách tiến hành: Việc Người gia đình - Yêu cầu HS làm việc nhóm đơi, hỏi đáp - Thảo luận nhóm đơi theo câu hỏi SGK/38 Cử đại diện trả lời - Gọi HS kể trước lớp - cặp HS hỏi đáp trước lớp *GVKL: Trong gia đình thường có - Lắng nghe người lứa tuổi khác … chung sống 20 Việc 2: Quan sát tranh GDKNS: - Kỹ giao tiếp: tự tin với bạn nhóm để chia sẻ, gt gia đình -Trình bày, diễn đạt thơng tin xác, lơi gt gia đình - u cầu HS làm việc theo nhóm Quan sát hình minh họa SGK/38,39 trả lời câu - Tập hợp nhóm, quan sát tranh thảo luận trả lời câu hỏi hỏi: - Cử đại diện trình bày - Các nhóm khác chia sẻ thêm /?/ Theo bạn GĐ Minh có hệ thơng tin… chung sống, hệ nào? - hệ: ông bà, cha mẹ, /?/ Vậy GĐ Lan có hệ chung sống, hệ nào? - hệ: cha mẹ /?/ Thế hệ thứ gia đinh Minh ai? - Ông, bà /?/ Bố mẹ Minh hệ thứ gđ Lan? - Thứ hai /?/ Bố mẹ Lan hệ thứ gđ Minh? - Thứ /?/ Minh em Minh hệ thứ gđ Minh? - Thứ /?/ Lan em Lan hệ thứ gđ Lan? - Thứ *GVKL: Trong gia đình có nhiều hệ chung sống: hệ, hệ, hệ, Việc 3: Giới thiệu gđ - Tổ chức cho HS dùng ảnh gđ giới thiệu với bạn - Gọi HS giới thiệu trước lớp - Nhận xét, khen ngợi HS giới thiệu sinh - Giới thiệu nhóm động - HS 3.Hoạt động nối tiếp (2 phút) - Gọi HS đọc ND cần biết cuối *GDHS: - Biết mối quan hệ gia đình Gia đình phần XH - Có ý thức nhắc nhở thành viên gia đình giữ gìn MT sạch, đẹp - Xem trước Họ nội, họ ngoại - Nhận xét học Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2017 TẬP LÀM VĂN TẬP VIẾT THƯ VÀ PHONG BÌ THƯ I/MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: 21 - Dựa theo mẫu tập đọc thư gửi bà gợi ý thức - nội dung thư, biết viết thư ngắn (khoẳng đến dòng) để thăm hỏi, báo tin cho người thân - Đặt câu đúng, trình bày hình thức thư; ghi rõ nội dung phong bì thư gửi theo đường bưu điện Kĩ năng: Viết lại viết thư ngắn, biết trình bày hình thức thư đẹp 3.Thái độ: GD em biết trân trọng tình cảm dành cho người nhận thư II/ĐỒ DÙNG Phương pháp: Dạy học theo quan điểm lí thuyết tình huống; Thảo luận nhóm; Luyện tập thực hành Đồ dùng - Bảng phụ chép sẵn gợi ý tập Một thư phong bì thư mẫu III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động: ( phút) - Hát bài: Cháu yêu bà - Gọi hai học sinh đọc Thư gửi bà Kết nối nội dung Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: -Viết thư ngắn (khoẳng đến dòng) để thăm hỏi, báo tin cho người thân - Đặt câu đúng, trình bày hình thức thư * Cách tiến hành: * Hướng dẫn làm tập Việc Bài : - em đọc ND tập - Gọi học sinh đọc ND tập - em đọc câu hỏi gợi ý - Gọi 2HS đọc câu hỏi gợi ý -HS trả lời - Mời -5 HS nói viết thư cho -Một em lên chia sẻ - Gọi em chia sẻ - Nhắc nhở số điều cần lưu ý trước viết thư - Đọc thầm lại câu hỏi gợi ý - Yêu cầu HS đọc thầm lại câu hỏi gợi ý - Yêu cầu HS thực hành viết thư - Thực hành viết thư vào giấy rời giấy rời - em lên thi đọc thư - Mời số em thi đọc thư trước lớp - Lớp theo dõi bình chọn * GV đánh giá Việc Bài 2: - Một học sinh đọc đề tập - Gọi em nêu yêu cầu BT - Quan sát mẫu SGK trao đổi - Yêu cầu HS quan sát phong bì viết cách trình bày phong bì thư mẫu SGK,trao đổi cách trình 22 bày mặt trước phong bì thư + Góc bên trái (phía trên) viết gì? + Góc bên phải (phía dưới) viết gì? + Góc bên phải (phía trên) có gì? - Thực hành viết nội dung cụ thể phong bì - Mời - em đọc kết trước lớp + Tên, địa người gửi thư + Tên, địa người nhận + Tem thư bưu điện - Thực hành ghi nội dung vào phong bì thư - - em đọc kết trước lớp - Lớp theo dõi nhận xét - Giáo viên theo dõi nhận xét sản phẩm - Lắng nghe học sinh Hoạt động tiếp nối: ( phút) - Nhận xét tiết học - Chốt lại nội dung kiến thức học TOÁN BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức - Giúp HS làm quen với toán giải hai phép tính - HS làm BT 1, Kĩ năng: - Bước đầu biết giải trình bày giải 3.Thái độ: -Giáo dục HS yêu thích môn học II/CHUẨN BỊ : II/CHUẨN BỊ Phương pháp: PP phát giải vấn đề ; Hỏi đáp; Thảo luận nhóm Đồ dùng: Phiếu tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Hoạt động khởi động: (3 phút) - Tổ chức chơi trò chơi “Điền đúng-điền nhanh” 6x3= 7x4= 6x5= 25 : = 49 : = 54 : 6= - Nhận xét, tuyên dương - Giới thiệu 2.Hoạt động hình thành kiến thức: ( 15phút) * Mục tiêu: Làm quen với tốn giải hai phép tính * Cách tiến hành: Bài toán 1: - Gọi HS đọc BT nêu tốn - HS nêu tốn, tóm tắt nháp 23 - 1HS ghi tóm tắt lên bảng -Gọi HS nhìn vào sơ đồ nêu lại tốn -Theo bạn tốn cho biết gì? - Và tốn hỏi gì? - u cầu HS trao đổi theo cặp để tìm cách giải - Mời HS chia sẻ cách giải - GV ghi bảng: Bài toán 2: - YC HS nêu tốn, ghi tóm tắt: - Gọi 2HS đọc lại toán dựa vào sơ đồ -YC HS chia sẻ thơng tin tốn cho biết gì? Bài tốn hỏi gì? *HS tương tác, tìm giải BT -Theo bạn muốn tìm số cá bể trước hết bạn phải tìm ? -Khi tìm số cá bể thứ nhất, bạn làm để tìm số cá hai bể? -HS lên bảng làm bài, lớp làm vào nháp - GV nhận xét chữa bảng lớp *GVKL: Đây toán giải phép tính 3.Hoạt động thực hành (15 phút) * Mục tiêu: HS làm BT 1, * Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi 2HS đọc toán - Mời 1HS lên bảng tóm tắt tốn sơ đồ đoạn thẳng Lớp nhận xét bổ sung - Yêu cầu HS làm theo nhóm - 2HS nhìn sơ đồ nêu lại toán -HS trả lời -HS trả lời - Từng cặp trao đổi với để tìm cách giải tự giải vào nháp - em nêu miệng giải - Cả lớp nhận xét bổ sung - Lắng nghe GV nêu toán - 2HS dựa vào sơ đồ nêu lại toán -Trả lời -HS trả lời - Tìm số cá bể thứ hai - Lấy số bể thứ cộng với số bể thứ - Cả lớp làm vào nháp - 1HS lên bảng giải, lớp nhận xét bổ sung - 2HS đọc lại toán trước lớp - 1HS lên bảng tóm tắt tốn, lớp theo dõi bổ sung -Các nhóm thảo luận (phiếu) giải toán vào tờ giấy to, xong dán lên bảng Bài giải : Số bưu ảnh em là: 15 – = (tấm) Số bưu ảnh hai anh em là: 15 + = 23 (tấm) Đáp số: 23 bưu ảnh - Nhận xét, tuyên dương nhóm làm đúng, nhanh Bài 3: - Gọi Hs dựa vào tóm tắt để đọc đề toán - 2HS đọc đề - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS làm vào -HS chia sẻ cách làm trước lớp Thống cách giải - Chú ý HS M1 +M2 24 Bài giải : Bao ngô cân nặng là: 27 + = 32 (kg) Cả bao cân nặng là: 27 + 32 = 59 (kg) Đáp số: 59 kg - Lắng nghe - Chấm số em, nhận xét chữa - NX sửa Bài : (BTPTNLHS: M3+M4) - GV đánh giá KQ làm HS -Đọc Y.C tốn -Suy nghĩ, tìm cách giải -Báo cáo KQ với GV -Dự kiến đáp án: Số lít dầu thùng thứ hai là: 18 + = 24 (l) HSKL: Đây toán giải Số lít dầu hai thùng là: phép tính 18 +24 = 42 (l) Đ/S: 42 l Hoạt động nối tiếp:( phút) - Nhận xét tiết học - Về nhà chuẩn bị sau - Về nhà ôn kiểm tra lại tập TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI HỌ NỘI, HỌ NGOẠI I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:- Nêu mối quan hệ họ hàng nội, ngoại biết cách xưng hô *GDKNS: - Khả diễn đạt thơng tin xác, lơi gt gia đình Kĩ năng: - Giao tiếp, ứng xử thân thiện với họ hàng mình, khơng phân biệt 3.Thái độ: Giáo dục Hs biết kính nhường II/ CHUẨN BỊ: 1Phương pháp: PP Phát giải vấn đề; PP định hướng hành động; Thảo luận nhóm,… 2.Đồ dùng: - GV: Hình minh họa SGK/40, 41 Giấy khổ to - HS: mang ảnh họ hàng đến lớp III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động khởi động (3 phút) -Chơi trò chơi: “Em tậplàm phóng viên” + Cho HS (phóng viên nhỏ tuổi) giới thiệu thành viên gia đình trước lớp 25 -Tuyên dương, giới thiệu bài: Họ nội, họ ngoại 2.Hoạt động hình thành kiến thức ( 20 phút) * Mục tiêu: - Giải thích người thuộc họ nội ai, người thuộc họ ngoại Nêu mối quan hệ họ hàng nội, ngoại biết cách xưng hô - Biết giới thiệu họ nội, họ ngoại * Cách tiến hành: */ Việc 1: Họ nội, họ ngoại *GDKNS: - Khả diễn đạt thông tin xác, lơi gt gia đình - Giao tiếp, ứng xử thân thiện với họ hàng - Làm việc nhóm đơi, cử đại diện chia mình, khơng phân biệt sẻ - u cầu HS quan sát H1/40, trả lời câu hỏi: /?/ Hương cho bạn xem ảnh ai? - Ông bà ngoại, mẹ, Cậu ruột /?/ Ông bà ngoại Hương sinh ảnh? - Mẹ cậu Hương /?/ Quang cho bạn xem ảnh ai? - Ơng bà nội, cha ruột /?/ Ông bà nội Quang sinh ảnh? - Cha cô Quang /?/ Những người thuộc họ nội gồm ai? - HS trả lời /?/ Những người thuộc họ ngọai gồm ai? - HS trả lời *GVKL: Ông bà sinh bố anh chị em bố với họ người thuộc họ nội Ông bà sinh mẹ - Lắng nghe, ghi nhớ anh chị em mẹ với họ người thuộc họ ngoại Việc 2: Kể họ nội, họ ngoại -Yêu cầu HS giới thiệu với bạn - Làm việc nhóm đơi HS giới thiệu người họ hàng ảnh mang trước lớp đến lớp *GVKL: Mỗi người, ngồi bố, mẹ anh chị em ruột có người họ hàng thân thích khác họ nội họ ngoại 3.Hoạt động sắm vai (10 phút) *Mục tiêu:Biết cách ứng xử thân thiện với họ hàng 26 * Cách tiến hành: Việc 3: Đóng vai.(trải nghiệm) - Nêu số gợi ý (SGV/63), yêu cầu - Đóng vai nhóm, sau lên diễn nhóm chọn gợi ý để đóng vai trước lớp, nhận xét lẫn - Nhận xét, khen ngợi 4.Hoạt động tiếp nối (2 phút) + Gọi HS đọc ND cần biết cuối +Ghi nhớ nội dung học Xem trước Thực hành: Phân tích vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng - Nhận xét, tuyên dương nhắc nhở… SINH HOẠT TẬP THỂ SINH HOẠT SAO I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an toàn giao thông đường -Thi đua học tốt chào mừng 20 /11 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “ Mái trường mến yêu” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Tổ trưởng lên nhận xét thành viên tổ phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các tổ trưởng báo cáo hoạt động tổ xếp loại thành viên - Lớp trưởng lên nhận xét chung tổ phó hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : 27 ... thích hợp vào chỗ chấm 2m20cm 2m25cm 8m62cm 8m60 cm 4m50cm 6m60cm 3m5cm 300cm 6m60cm 6m6cm 1m10cm 110cm Bài 4: Em nuôi 12 gà, chị nuôi nhiều gấp lần số gà em Hỏi chị nuôi gà? 19 Bài 5: a) Vẽ đoạn... THỂ SINH HOẠT SAO I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền... BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “ Mái trường mến yêu” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Tổ trưởng lên nhận xét thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 3tuần 10 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Giáo án lớp 3tuần 10 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay