GIÁO AN CÔNG NGHỆ 8 DMPP

119 33 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 22:21

CÔNG NGHỆ 8Năm học 2018 2019PHẦN MỘT: VẼ KỸ THUẬTCHƯƠNG I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌCNgày soạn: 170818Ngày dạy: 200818Dạy lớp: 8A250818Dạy lớp: 8BTiết1. §1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤTI. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất và đời sống.2. Kỹ năng: Có nhận thức đúng đối với việc học tập môn vẽ kĩ thuật. Nắm vững khái niệm về hình cắt.3. Thái độ: Có niềm say mê học tập bộ môn.4. Năng lực cần đạt: Giao tiếp; Tự quản lý; hợp tác; tự học; sử dụng ngôn ngữ; giải quyết vấn đề. Ngôn ngữ kĩ thuật; lựa chọn, đánh giáII. CHUẨN BỊ1. Giáo viên: SGK, SGV, mẫu vật.2. Học sinh: Đọc trước bài 1 sgk.III. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH1. Các hoạt động đầu giờ (1)a. Kiêm tra bài cũ: Không.GV: Trong đời sống hàng ngày con người luôn có su hướng trao đôi với nhau.Có rất nhiều hình thức, phương tiện trao đổi, song bản vẽ kĩ thuật là một trong những phương tiện trao đổi rất cần trong đời sống và sản xuất của con người. BVKT là gì? Vai trò như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài. b. Dạy nội dung bài mới:HĐ1: Tìm hiểu bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất.(10’)+ Mục tiêu: Biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất Hiểu được thế nào là BVKT Giao tiếp; Tự quản lý; tự học; sử dụng ngôn ngữ; giải quyết vấn đề; ngôn ngữ kĩ thuật; lựa chọn, đánh giáHoạt động của GVHoạt động của HSNội dung ghi bảngGới thiệu một số sản phẩm mẫu thuộc nghành cơ khí hay các công trình xây dựng khác...Những sản phẩm đó được làm ra như thế nào? CÔNG NGHỆ Năm học 2018- 2019 PHẦN MỘT: VẼ KỸ THUẬT CHƯƠNG I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC Ngày soạn: 17/08/18 Ngày dạy: 20/08/18 25/08/18 Dạy lớp: 8A Dạy lớp: 8B Tiết1 §1: VAI TRỊ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết vai trò vẽ kĩ thuật sản xuất đời sống Kỹ năng: Có nhận thức việc học tập mơn vẽ kĩ thuật Nắm vững khái niệm hình cắt Thái độ: Có niềm say mê học tập môn Năng lực cần đạt: Giao tiếp; Tự quản lý; hợp tác; tự học; sử dụng ngôn ngữ; giải vấn đề Ngôn ngữ kĩ thuật; lựa chọn, đánh giá II CHUẨN BỊ Giáo viên: SGK, SGV, mẫu vật Học sinh: Đọc trước sgk III QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH Các hoạt động đầu (1') a Kiêm tra cũ: Không GV: Trong đời sống hàng ngày người ln có su hướng trao đơi với nhau.Có nhiều hình thức, phương tiện trao đổi, song vẽ kĩ thuật phương tiện trao đổi cần đời sống sản xuất người BVKT gì? Vai trò nào, tìm hiểu nội dung b Dạy nội dung mới: HĐ1: Tìm hiểu vẽ + Mục tiêu: kĩ thuật sản - Biết vai trò vẽ kĩ thuật sản xuất xuất.(10’) - Hiểu BVKT - Giao tiếp; Tự quản lý; tự học; sử dụng ngôn ngữ; giải vấn đề; ngôn ngữ kĩ thuật; lựa chọn, đánh giá Hoạt động GV Hoạt động HS Gới thiệu số sản phẩm mẫu thuộc nghành khí hay cơng trình xây dựng khác Những sản phẩm Phát biểu theo ý hiểu làm nào? Nội dung ghi bảng I Bản vẽ kĩ thuật sản xuất - Để chế tạo hay thi công sản phẩm cơng trình ý muốn người thiết kế, người thiết kế phải thể Tổng hợp hoàn chỉnh nội dung vẽ kĩ thuật Người công nhân chế tạo sản phẩm Căn vào vẽ kĩ thuật thi công công trình Nhận xét -> bổ sung thí vào gì? - Khi chế tạo sản phẩm thi cơng cơng trình cần vào vẽ kĩ thuật * Vậy BVKT ngôn ngữ chung kĩ thuật Nhận xét - > kết luận - Căn vào mục tiêu hoạt động, trình hoạt động tìm tòi kiến thức học sinh sản phẩm học sinh đạt HĐ2: Tìm hiểu BVKT + Mục tiêu: đời sống (7') - Biết vai trò vẽ kĩ thuật đời sống - Hiểu tầm quan trọng vẽ sử dụng sản phẩm liên quan - Giao tiếp; Tự quản lý; tự học; sử dụng ngôn ngữ; giải vấn đề; ngôn ngữ kĩ thuật; lựa chọn, đánh giá Muốn sử dụng hiệu Quan sát H1.2 hoàn thành câu hỏi sgk II Bản vẽ kĩ thuật an toàn đồ dùng đời sống thiết bị cần Quan sát H1.3 sgk phải làm gì? Hồn chỉnh nội dung - BVKT tài liệu cần > nhấn mạnh Trao đổi - > phát biểu thiết kèm theo sản phẩm dùng trao đổi sử dụng Quan sát tìm hiểu H1.4 sgk Thảo luận - > trình bày bảng - Căn vào mục tiêu hoạt động, sản phẩm học sinh đạt nội dung hoạt động HĐ3: Tìm hiểu vẽ + Mục tiêu: dùng lĩnh vực - Biết vẽ kĩ thuật ứng dụng lĩnh vực kĩ thuật.(10') - Hiểu vai trò BVKT lĩnh vực kĩ thuật - Giao tiếp; Tự quản lý; tự học; sử dụng ngôn ngữ; giải vấn đề; ngôn ngữ kĩ thuật; lựa chọn, đánh giá Bản vẽ dùng Quan sát tìm hiểu H1.4 sgk lĩnh vực kĩ thuật nào? Hãy nêu số lĩnh vực mà em biết? Thảo luận - > trình bày bảng Tóm tắt ý kiến - > bổ sung Các lĩnh vực KT cần trang thiết bị gì? Có cần xây dựng sở hạ tầng khơng? Tóm tắt - > kết luận III Bản vẽ dùng lĩnh vực kĩ thuật Khi học thực vật, Quan sát H8.1.sgk Phát biểu động vật… Muốn thấy rõ cấu tạo bên hoa, quả, phận thể người ta làm nào? Nhận xét -> Kl Trao đổi - > Trình bày IV Khái niệm hình cắt VD: - Cơ khí: Máy cơng cụ, nhà xưởng - Giao thông: Phương tiện, cầu đường * Các lĩnh vực KT gắn liền với BVKT lĩnh vực KT có loại vẽ riêng ngành - Căn vào mục tiêu hoạt động, sản phẩm học sinh đạt nội dung hoạt động HĐ3: Tìm hiểu k/n + Mục tiêu: hình cắt (10') - Biết hình cắt - Hiểu cơng dụng hình cắt vẽ kĩ thuật - Giao tiếp; Tự quản lý; tự học; sử dụng ngôn ngữ; giải vấn đề; ngôn ngữ kĩ thuật; lựa chọn, đánh giá Giới thiệu H8.2.sgk Hình cắt vẽ dùng để làm gì? Nhận xét -> Kl - Để diễn tả kết cấu bên bị che khuất vật thể ( lỗ, rãnh CTM…) Trên BVKT cần phải dùng phương pháp cắt + Hình cắt hình biểu diễn phần vật thể sau mặt phẳng cắt, giả sử cắt vật thể mặt phẳng cắt tưởng tượng + Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hình dạng bên vật thể, phần vật thể bị mặt phẳng cắt qua kẻ gạch gạch - Căn vào mục tiêu hoạt động, sản phẩm học sinh đạt nội dung hoạt động HĐ3: Tổng kết + Mục tiêu: (4’) - Biết đươc KN BVKT hình cắt - Hiểu vai trò BVKT hình cắt - Giao tiếp; sử dụng ngơn ngữ; giải vấn đề - Ngôn ngữ kĩ thuật; đánh giá Hệ thống nội dung Đọc phần ghi nhớ sgk + Căn vào mục tiêu hoạt động, kết thực nhiệm vụ học sinh Hướng dẫn học sinh tự học ( 1’) -HS học bài, làm câu hỏi 1-> sgk Chuẩn bị trước 2.sgk Ngày soạn: 25/08/17 Ngày dạy: 31/8/17 28/08/17 Dạy lớp: 8A Dạy lớp: 8B Tiết §2: HÌNH CHIẾU I MỤC TIÊU Kiến thức: Hiểu hình chiếu Kỹ năng: Nhận biết hình chiếu vật thể Thái độ: Có ý thức say mê học tập Năng lực cần đạt: Giao tiếp; Tự quản lý; hợp tác; tự học; sử dụng ngôn ngữ; giải vấn đề, lựa chọn, đánh giá II CHUẨN BỊ Giáo viên: SGK, SGV, tranh vẽ Học sinh: Đọc trước SGK III QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH Các hoạt động đầu (4 ') Kiểm tra cũ: BVKT có vai trò sản xuất đời sống? HS: Phát biểu: BVKT có vai trò quan trọng sản xuất đời sống Muốn chế tạo sản phẩm, thi cơng cơng trình, sử dụng có hiệu an tồn sản phẩm, cơng trình cần phải có BVKT chúng GV: Tổng hợp nhanh HC hình biểu diễn mặt nhìn thấy vật thể người quan sát đứng trước vật thể Phần khuất thể nét đứt Vậy có phép chiếu nào? Tên gọi h/c vẽ ntn ta tìm hiểu Nội dung học: HĐ1: Tìm hiểu khái + Mục tiêu: niệm hình chiếu - Hiểu hình chiếu (25’) - Nhận dạng hình chiếu - Giao tiếp; Tự quản lý; hợp tác; tự học; sử dụng ngôn ngữ; giải vấn đề, lựa chọn, đánh giá Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Nêu số tượng I Khái niệm hình chiếu.6’ tự nhiên Giới thiệu H2.1.sgk Gợi ý để hs biết cách Liên hệ quan sát tượng, vẽ h/c điểm hình vẽ vật thể -> - Vật thể chiếu lên mặt Khái niệm phẳng Hình nhận Nghiên cứu nội dung mặt phẳng hình chiếu -> K/n tia chiếu, vật thể mặt phẳng chiếu - Căn vào mục tiêu hoạt động, q trình hoạt động tìm tòi kiến thức học sinh sản phẩm học sinh đạt HĐ2: Tìm hiểu + Mục tiêu: phép chiếu (15') - Biết loại phép chiếu - Hiểu đặc điểm phép chiếu - Giao tiếp; hợp tác; tự học; sử dụng ngôn ngữ; giải vấn đề, ngôn ngữ kĩ thuật; lựa chọn, đánh giá Gới thiệu tranh vẽ H2.2.sgk Hãy quan sát nêu Thảo luận nhóm -> Trình bày nhận xét đặc điểm tia chiếu hình 2.2a,b,c II Các phép chiếu Gới thiệu vị trí hình chiếu vẽ Các mp chiếu đặt ntn người quan sát? Vật thể đặt ntn mp chiếu? Vị trí mp chiếu - Mặt phẳng diện gọi mặt phẳng chiếu đứng, hình chiếu tương ứng hình chiếu đứng - Mặt nằm ngang gọi mặt phẳng chiếu bằng, hình chiếu tương ứng h/c - Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu đồng quy - Phép chiếu song song: Các tia chiếu song song với Kết luận - Phép chiếu vng góc: Các tia chiếu vng góc Mở rộng ứng dụng với mặt phẳng chiếu loại phép * Đặc điểm tia chiếu chiếu khác nhau, cho ta phép chiếu khác - Căn vào mục tiêu hoạt động, sản phẩm học sinh đạt nội dung hoạt động HĐ3: Tìm hiểu + Mục tiêu: hình chiếu vng góc - Biết loại mặt phẳng chiếu vị trí hình chiếu - Phân biệt hình chiếu mặt chiếu vị trí vẽ.(17') chúng - Giao tiếp; hợp tác; tự học; sử dụng ngôn ngữ; giải vấn đề, ngôn ngữ kĩ thuật; lựa chọn, đánh giá Giới thiệu tranh vẽ III Các hình chiếu vng H2.3, 2.4 góc vị trí hình Chốt lại Chỉ mặt phẳng chiếu h/c chiếu * Các mặt phẳng chiếu hình chiếu chiếu cạnh sau mở ntn? Tổng hợp -> Kl Nêu ý BVKTchiếu Trao đổi -> Trình bày - Mặt cạnh bên phải gọi mặt phẳng chiếu cạnh, h/c tương ứng h/c cạnh * Vị trí hình chiếu: sgk + H/c h/c đứng + H/c cạnh bên phải h/c đứng - Căn vào mục tiêu hoạt động, sản phẩm học sinh đạt nội dung hoạt động HĐ3: Tổng kết + Mục tiêu: (2’) - Biết nội dung trọng tâm - Hiểu mặt phẳng chiếu, hình chiếu vị trí hình chiếu - Giao tiếp; tự học; sử dụng ngôn ngữ; giải vấn đề, đánh giá Hệ thống nội dung Đọc phần ghi nhớ + Căn vào mục tiêu hoạt động, kết thực nhiệm vụ học sinh Hướng dẫn học sinh tự học ( 2’) - HS học nội dung phần ghi nhớ Thực câu hỏi chuẩn bị nội dung 4,6 sgk Ngày soạn: 01/09/17 Ngày dạy: 7/09/17 Dạy lớp: 8A 14/9/17 4/09/17 Dạy lớp: 8B 11/9/17 Tiết 3+4 § 4: BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I XÁC ĐỊNH KIẾN THỨC KĨ NĂNG CỦA CHỦ ĐỀ 1) Kiến thức: - Biết vẽ hình chiếu số khối đa diện, khối tròn xoay thường gặp 2) Kĩ năng: - Đọc vẽ hình chiếu số khối đa diện khối tròn xoay - Nhận dạng khối đa diện khối tròn xoay 3) Thái độ: - Làm việc theo quy trình, kiên trì, cẩn thận u thích vẽ kĩ thuật II XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI CỦA CHỦ ĐỀ - Năng lực chung: Tự học; giải vấn đề; sáng tạo; hợp tác; ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật; triển khai công nghệ; lựa chọn đánh giá công nghệ III BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC YÊU CẦU CẦN ĐẠT CHO MỖI LOẠI CÂU HỎI/ BÀI TẬP TRONG CHỦ ĐỀ Nội dung HÌNH HỌC Bản vẽ khối đa diện Đọc vẽ khối đa diện Bản vẽ khối tròn xoay Loại câu hỏi/bài tập Câu hỏi/bài tập định tính Nhận biết Thơng hiểu (Mơ tả u cầu cần đạt) (Mô tả yêu cầu cần đạt) - Biết cách đọc vẽ vật thể có dạng khối đa diện (Hình hộp, hình lăng trụ, hình chóp đều), vẽ khối tròn xoay (hình trụ, hình nón, hình cầu) - Trình bày khái niệm khối đa diện (Hình hộp, hình lăng trụ, hình chóp đều), khái niệm khối tròn xoay Câu (7,8,9,10,11) Vận dụng thấp (Mơ tả yêu cầu cần đạt) - Đọc vẽ khối đa diện, vẽ khối tròn xoay thường gặp - Nhận dạng khối đa diện, khối tròn xoay thường gặp Câu (13,15) Câu (1,2,3,4,5,6) Vận dụng cao (Mô tả yêu cầu cần đạt) Đọc Bài tập vẽ khối thực đa diện hành Đọc vẽ khối tròn xoay - Đọc vẽ khối đa diện, vẽ khối tròn xoay thường Trình bày - Biết được tương gặp hình chiếu quan - Nhận dạng vẽ vẽ vật thể khối đa Câu (1,2,3,4,5,6) Câu (12,14) diện, khối tròn xoay thường gặp - Vẽ hình chiếu số khối đa diện, khối tròn xoay thường gặp Câu (17) Câu (12,14,16) IV: HỆ THỐNG CÂU HỎI/ BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ THEO CÁC MỨC ĐỘ ĐÃ MÔ TẢ Mức Nhận biết Câu1: Cho vẽ (H 4.3) Hãy đọc vẽ sau hồn thiện bảng 4.1 H 4.1: Bản vẽ hình chiếu hình hộp chữ nhật Bảng 4.1 Hình Đáp án Bảng 4.1 Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước Hình chiếu Hình chiếu đứng Hình chiếu Hình chiếu cạnh Hình dạng Hình chữ nhật Hình chữ nhật Hình chữ nhật Kích thước a,h a,b b,h Câu2: Cho vẽ (H 4.5) Hãy đọc vẽ sau hồn thiện bảng 4.2 H 4.5: Bản vẽ hình chiếu hình lăng trụ Bảng 4.2 Hình Hình chiếu Hình dạng Đáp án Bảng 4.2 Hình Hình chiếu Hình dạng Hình chiếu đứng Hình chữ nhật Hình chiếu Hình tam giác Hình chiếu cạnh Hình chữ nhật Câu3: Cho vẽ (H 4.7) Hãy đọc vẽ sau hồn thiện bảng 4.3 H 4.7: Bản vẽ hình chiếu Bảng 4.3 Hình Hình chiếu Hình dạng Đáp án Bảng 4.3 Hình Hình chiếu Hình dạng Hình chiếu đứng Hình tam giác Hình chiếu Hình vng Hình chiếu cạnh Hình tam giác Câu4: Cho vẽ H 6.3 Hãy đọc vẽ hoàn thiện bảng 6.1 H 6.3: Bản vẽ hình chiếu Kích thước Kích thước a,h a,b b,h Kích thước Kích thước a,h A a,h d h Bảng 6.1 Hình chiếu Đứng Bằng Cạnh h Hình dạng Kích thước 10 Nhược điểm: Ngày soạn: 15/4/18 Ngày dạy: 18/4/18 Dạy lớp: 8A 23/4/18 Dạy lớp: 8B Tiết 43 §45 THỰC HÀNH: QUẠT ĐIỆN §49 THỰC HÀNH: TÍNH TỐN ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TRONG GIA ĐÌNH 1.Mục tiêu a Về kiến thức: Hiểu cấu tạo quạt điện số liệu kĩ thuật Nắm yếu tố tác động đến điện tiêu thụ b Về kỹ năng: Sử dụng quạt điện yêu cầu kĩ thuật Biết cách tính tốn điện tiêu thụ gia đình c Về thái độ: Có ý thức sử dụng tiết kiệm điện 2.Chuẩn bị GV – HS a Chuẩn bị GV: SGK, SGV, mơ hình quạt điện, dụng cụ thực hành b Chuẩn bị HS: Mẫu báo cáoTH Tiến trình dạy: a Kiêm tra cũ: Không ĐVĐ vào mới: 1’ GV: Tiết học trước em tìm hiểu quạt điện nắm việc sử dụng tiết kiệm điện Tiết học hôm tiến hành tìm hiểu quạt điện tính tốn điện tiêu thụ b Dạy nội dung mới: HĐ1: Chuẩn bị GV Chia nhóm; giao nhiệm vụ; dụng cụ thực hành Kiểm tra chuẩn bị HS 105 2’ Nêu mục tiêu nội quy thực hành HĐ2: Tìm hiểu quạt điện 10’ GV Hướng dẫn HS đọc, giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật quạt điện Hoàn thành mục báo cáo HS Đọc thực theo yêu cầu GV Hướng dẫn HS quan sát tìm hiểu cấu tạo quạt điện ? Hãy nêu cấu tạo chức phận động cơ? HS Thực hiện, hồn thành mục báo cáo HĐ3: Chuẩn bị cho quạt điện làm việc 12’ ? Muốn sử dụng quạt điện an toàn cần ý điều gì? HS Trình bày GV Nhận xét, bổ sung Hướng dẫn HS kiểm tra toàn bên ngoài; phần cơ, phần điện, HS Hoàn thành mục báo cáo GV Theo dõi HS làm việc GV Hướng dẫn cho vận hành thử HS Quan sát, hoàn thành báo cáo HĐ4: Tìm hiểu số đồ dùng điện gia đình 6’ ? Trong gia đình em có loại đồ dùng điện nào? ? Để tính toán điện tiêu thụ ta cần biết đại lượng nào? HS Phát biểu GV Nhận xét -> Kluận ( t; p ) HĐ5: Tìm hiểu điện tiêu thụ đồ dùng điện 8’ GV Giới thiệu cách tính điện tiêu thụ Phân tích ví dụ SGK HS Thực hành tính tốn điện tiêu thụ gia đình ? Liệt kê đồ dùng điện, cơng suất định mức, thời gian sử dụng Tính tổng tiêu thụ ngày, tháng HĐ6: Tổng kết thực hành 3’ GV Nhận xét kết lớp HS Thu dọn nơi làm việc c Củng cố, luyện tập: 2’ GV: Hệ thống lại nội dung TH d Hướng dẫn HS tự học nhà: 1’ HS: Thực câu hỏi ôn tập chương VI; VII e Đánh giá, nhận xét sau tiết dạy: Ưu điểm: Nhược điểm: 106 Ngày soạn: 15/4/18 Ngày dạy: 19/4/18 Dạy lớp: 8A 27/4/18 Dạy lớp: 8B Tiết 44 §: ƠN TẬP CHƯƠNG VI; VII 1.Mục tiêu a Về kiến thức: Củng cố nắm vững kiến thức chung chương VI; VII b Về kỹ năng: Có khả quan sát; vận dụng vào thực tế c Về thái độ: Tích cực, tự giác học tập 2.Chuẩn bị GV – HS a Chuẩn bị GV: SGK, SGV b Chuẩn bị HS: Ôn tập kiến thức chương VI; VII Tiến trình dạy: a Kiểm tra cũ: Khơng ĐVĐ vào mới: 1’ GV: Qua tiết học chương VI; VII tìm hiểu an toàn điện đồ dùng điện Để củng cố khắc sâu kiến thức ôn tập lại b Dạy nội dung mới: HĐ1: Hệ thống kiến thức chương VI;VII 8’ GV Hệ thống kiến thức chương VI: An toàn điện * An toàn điện: - Nguyên nhân xảy tai nạn điện - Một số biện pháp an toàn điện - Dụng cụ bảo vệ an toàn điện - Cứu người bị tai nạn điện 107 Hệ thống kiến thức chương VII: Đồ dùng điện gia đình - Vật liệu KTĐ - Đồ dùng loại điện - quang Đén sợi đốt; đèn huỳnh quang - Đồ dùng loại điện - nhiệt Bàn điện - Đồ dùng loại điện - Quạt điện - Máy biến áp - Sử dụng hợp lí điện - Tính tốn điện tiêu thụ gia đình HĐ2: Trao đổi thực nội dung ơn tập 32’ GV u cầu HS hồn thành nội dung: ? - Hãy nêu nguyên nhân xáy tai nạn điện? ? - Để đảm bảo an toàn điện ta cần thực biện pháp gì? ? - Kể số dụng cụ an toàn địên mà em biết? ? - Em chứng kiến người bị điện giật sử dụng bàn điện bàn bị rò rỉ điện Em làm để cứu người bị nạn? ? - Trình bày nguyên lý làm việc đồ dùng loại điện- quang, nhiệt ? - Nêu cấu tạo đèn sợi đốt đèn huỳnh quang So sánh đặc điểm hai loại đèn trên? ? - Hãy đọc giải thích số liệu kĩ thuật đồ dùng điện mà em biết ? - Tính tốn điện tiêu thụ gia đình em tháng? HS Trao đổi thực -> Trình bày Lớp góp ý GV Tổng hợp; Kết luận nội dung c Củng cố, luyện tập: 3’ GV: Hệ thống lại nội dung ơn tập HS: Trình bày thắc mắc ( có) d Hướng dẫn HS tự học nhà: 1’ HS: Học bài; Chuẩn bị kiến thức cho tiết kiểm tra e Đánh giá, nhận xét sau tiết dạy: Ưu điểm: Nhược điểm: 108 Ngày soạn: 21/4/18 Ngày kiểm tra:25/4/18 Dạy lớp: 8A 02/5/18 Dạy lớp: 8B Tiết 45 §: KIỂM TRA THỰC HÀNH Mục tiêu kiểm tra: a Về kiến thức: Củng cố nắm vững nội dung kiến thức trọng tâm chương VI; VII b Về kỹ năng: Tính tốn vận dụng tốt c Về thái độ: Có ý thức nghiêm túc Đề bài: ĐỀ SỐ 01 Ma trận đề (01) Chủ đề Nhận biết TN Thông hiểu TN TL Đồ dùng điện Điện tiêu thụ gia đình Tổng 9/7 Vận dụng TN TL Tổng TL 1 3,0 2/7 2,0 3,0 3/7 2/7 3,0 3/7 5,0 Câu (3điểm) 109 2,0 2/7 3,0 ĐỀ BÀI 01 7,0 2,0 10,0 Nêu cấu tạo đèn huỳnh quang? Câu (7điểm) Một gia đình có đồ dùng điện sau: Tên đồ dùng Công suất điện Số lượng Thời gian sử (w) dụng (h) Quạt điện 60 Bóng đèn 15 Bóng đèn 40 Tivi 120 Ấm nước điện 1200 1 Nồi cơm điện 600 1 a Tính tổng điện tiêu thụ ngày b Tính tổng điện tiêu thụ tháng (30 ngày) Điện tiêu thụ (wh) Đáp án – biểu điểm Câu (3điểm) + Gồm có phận chính: - Ống thủy tinh - Hai điện cực + Ống thủy tinh: Có loại chiều dài: 0,3 -> 4,4 m Bên có phủ lớp bột huỳnh quang + Điện cực: Làm vonfram tráng lớp Bari – oxit để phát điện Câu (7 đ) - Tính cho đồ dùng : (1 đ) Tên đồ dùng Công suất điện Số lượng Thời gian sử Điện tiêu (w) dụng (h) thụ (wh) Quạt điện 60 480 Bóng đèn 15 90 Bóng đèn 40 320 Tivi 120 600 Ấm nước điện 1200 1 1200 Nồi cơm điện 600 1 600 a Tính tổng điện tiêu thụ ngày: 3290 wh ( 3,29 kwh) : (0,5 đ) b Tính tổng điện tiêu thụ tháng (30 ngày): 98,7 kwh (0,5đ) Nhận xét sau chấm kiểm tra 110 Ngày soạn:21/04/18 Ngày dạy: 26/4/18 Dạy lớp: 8A 02/5/18 Dạy lớp: 8B CHƯƠNG VIII: MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Tiết 46 § 50: ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 1.Mục tiêu a Về kiến thức: Hiểu đặc điểm mạng điện nhà b Về kỹ năng: Biết cấu tạo, chức số phần tử mạng điện nhà c Về thái độ: Tự giác học tập 2.Chuẩn bị GV – HS a Chuẩn bị GV: SGK, SGV, tranh vẽ, mơ hình b Chuẩn bị HS: Đọc trước nội dung Tiến trình dạy: a Kiêm tra cũ: Không ĐVĐ vào mới: 1’ GV: Mạng điện nhà có cấp điện áp bao nhiêu? Có đặc điểm cấu tạo nào? Để biết nội dung hơm tìm hiểu nội dung b Dạy nội dung mới: Hoạt động GV - HS HĐ1: Tìm hiểu đặc điểm yêu cầu mạng điện T/g 111 Nội dung ghi bảng I Đặc điểm yêu cầu mạng điện nhà 22’ nhà Những đồ dùng điện nhà em có điện áp định mức bao nhiêu? Tại sao? Kluận Giải thích thuật ngữ “tải”, “phụ tải”: Bao gồm tất cácthiết bị đồ dùng điện mạng điện Hãy kể tên đồ dùng điện mà em biết Nhận xét Theo em công suất đồ dùng điện có giống khơng? Nhận xét -> Kluận Khi đồ dùng điện có cơng suất lớn điện áp nào? Tổng hợp -> Kluận Giới thiệu số yêu cầu mạng điện nhà HĐ2: Tìm hiểu cấu tạo mạng điện nhà Giới thiệu H50 Phân tích mạng điện đơn giản H50 2a Sơ đồ mạng điện cấu tạo từ phần tử nào? Chức năng, nhiệm vụ phần tử mạch điện? Nhận xét -> Kluận Điện áp mạng điện nhà 220v Vì lưới điện có điện - Cấp điện áp mạng áp = 220v điện nhà 220v Đây giá trị định mức mạng điện sinh hoạt nước ta Đồ dùng điện mạng điện nhà., Trả lời a Đồ dùng điện đa dạng b Công suất đồ dùng điện phong phú Trả lời - Nhu cầu dùng điện gia đình khác -> Tính đa dạng mạng điện nhà, từ việc thiết kế mạng điện nhà đa dạng Sự phù hợp điện áp Điện áp phải phù hợp với thiết bị, đồ dùng điện điện áp định mức với điện áp mạng điện đồ dùng điện - Các đồ dùng điện Lấy ví dụ minh họa nhà dù có cơng suất khác có điện định mức điện áp định mức mạng điện Điều có ý nghĩa quang trọng lựa chọn; sử dụng đồ dùng điện phải tương thích với mạng điện nhà Yêu cầu mạng điện nhà - SGK II Cấu tạo mạng điện nhà 17’ + Mạch điện đơn giản gồm phần tử: - Cầu chì Bảo vệ - Cơng tắc Điều khiển - Bóng đèn Thắp sáng Trao đổi -> Trình bày + Mạch điện nhà gồm: - Mạch 112 Qua sơ đồ mạch điện đơn giản hoàn thiện cấu tạo Trao đổi -> Trình bày mạch điện nhà? H50.2b Tổng hợp -> Kluận - Mạch nhánh - Thiết bị đóng cắt bảo vệ - Bảng điện, sứ cách điện * Mạng điện nhà thiết kế, lắp đặt đảm bảo cung cấp đủ điện cho đồ dùng điện nhà dự phòng cần thiết Mạng điện phải đảm bảo an tồn cho người ngơi nhà Dễ kiểm tra, sửa chữa, sử dụng thuận tiện, bền, chắc, đẹp c Củng cố, luyện tập: 4’ HS: Đọc phần ghi nhớ SGK GV: Hệ thống nội dung 1’ d Hướng dẫn HS tự học nhà: HS: Học bài, thực câu hỏi Chuẩn bị trước nội dung 51 SGK e Đánh giá, nhận xét sau tiết dạy: Ưu điểm: Nhược điểm: 113 Ngày soạn: 2/05/16 Ngày dạy: 5/05/18 Dạy lớp: 8A 2/5/18 Dạy lớp: 8B Tiết 47 § 52: THIẾT BỊ ĐĨNG - CẮT VÀ LẤY ĐIỆN - CẦU CHÌ CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 1.Mục tiêu a Về kiến thức: Hiểu khái niệm thiết bị đóng cắt lấy điện mạng điện nhà b Về kỹ năng: Biết cấu tạo nguyên lí làm việc chung số thiết bị đóng cắt lấy điện c Về thái độ: Tự giác học tập 2.Chuẩn bị GV – HS a Chuẩn bị GV: SGK, SGV, Mẫu vật liên quan b Chuẩn bị HS: Đọc trước nơộidung Tiến trình dạy: a Kiêm tra cũ: 3’ CH: Nêu đặc điểm mạng điện nhà? ĐA: Có đặc điểm sau: - Điện áp định mức 220v - Đồ dùng điện đa dạng - Điện áp đồ dùng phù hợp với điện áp định mức mạng điện ĐVĐ vào mới: 1’ 114 GV: Để thuận tiện trình sử dụng người ta phải sử dụng thiết bị đóng cắt lấy điện mạng điện gia đình Cấu tạo sử dụng thiết bị tìm hiểu nội dung b Dạy nội dung mới: Hoạt động GV HĐ1: Tìm hiểu thiết bị đóng - cắt mạch điện Quan sát H51.1 cho biết trường hợp bóng đèn sáng tắt? Tại sao? Đèn sáng tắt thiết bị nào? Hãy rõ công dụng? Tổng hợp -> Kluận Hoạt động HS Ha đén sáng, Hb đèn tắt mạch điện kín, hở Do cơng tắc; Có tác dụng đóng cắt mạch điện Giới thiệu H51.2; Công tắc thật Vỏ công tắc ]ợc làm vật liệu gì? Nhằm mục đích gì? Hãy nêu cấu tạo, vật liệu Thảo luận -> trình bày chức phận cơng tắc điện? Tổng hợp -> Kluận Trên vỏ công tắc điện Quan sát; phát biểu có ghi số liệu? Hãy đọc giải thích ý nghĩa? Chốt lại Giới thiệu số loại công tắc thật Nêu cách phân loại: hoàn thành bảng phân loại Trao đổi; quan sát H51.3 Hồn chỉnh nội dung Cơng tắc thường mắc vị trí nào? Trình bày: Hồn thành phần điền khuyết -> trình bày 115 Nội dung ghi bảng I Thiết bị đóng - cắt mạch điện 13’ Cơng tắc điện + Khái niệm: Là thiết bị đóng - cắt mạch điện b Cấu tạo + Gồm: - Vỏ (1): Thường làm nhựa sứ để cách điện bảo vệ phần dẫn điện - Cực động (2); cực tĩnh (3): Làm đồng để đóng cắt mạch điện + Trên vỏ có ghi thơng số kĩ thuật: - Điện định mức - Cường độ định mức c Phân loại - Dựa vào số cực: - Dựa vào thao tác đóng cắt: d Ngun lí làm việc - Khi đóng cực động tiếp xúc Gới thiệu H51.4 cầu dao Vỏ, cực động, cực tĩnh Hãy mô tả cấu tạo cầu Chốt lại dao điện Phát biểu Theo em có cách phân loại? Gồm loại nào? Lắp vị trí nào? Kluận HĐ2: Tìm hiểu thiết bị lấy điện Quan sát H51.6 ổ điện Nêu cấu tạo, vật liệu, tên gọi phận? Công dụng ổ điện? Kluận mở rộng: - SGK II Thiết bị lấy điện.10' Ổ điện Trình bày Quan sát H51.7 mẫu vật Trình bày Nêu cấu tạo, cơng dụng vật liệu cấu tạo phận HĐ 4: Tìm hiểu cầu chì Giới thiệu cầu chì Cầu chì có tác dụng mạng điện Cầu chì có cấu tạo nào? Hướng dẫn HS quan sát H53.2 Giảng Yêu cầu HS phát biểu nguyên lí làm việc - Cơng tắc thường mắc dây pha, nối tiếp với tải, sau cầu chì Cầu dao.8’ a Khái niệm -SGK b Cấu tạo Gồm: - Vỏ: Làm vật liệu cách điện, có ghi số liệu kĩ thuật - Các cực động, cực tĩnh làm đồng c Phân loại Bảo vệ mạng điện Gồm: Vỏ; cự giữ dây Thực 116 + Gồm: - Vỏ làm vật liệu cách điện - Cực tiếp điện làm vật liệu dẫn điện + Ổ điện nối với nguồn điện để từ cung cấp cho đồ dùng điện Phích cắm điện - Thân: Làm vật liệu cách điện - Chốt : Làm vật liệu dẫn điện - Công dụng: Lấy điện từ ổ cắm đưa tới tải III Cầu chì 9' Cơng dụng Là loại thiết bị bảo vệ an toàn điện cho mạch điện, đồ dùng điện xảy cố ngắn mạch tải Cấu tạo phân loại a Cấu tạo Gồm: Vỏ; cự giữ dây chảy dây chảy Giới thiệu bảng 53.1 - Vỏ: Làm nhựa, sứ - Các cực giữ dây chảy: Làm đồng - Dây chảy: Làm chì b Phân loại: Theo hình dạng: Hộp, ống, nút Nguyên lý làm việc SGK c Củng cố, luyện tập: 3’ GV: Nêu ý an toàn điện HS: Đọc phần ghi nhớ d Hướng dẫn HS tự học nhà: 1’ HS: Học bài, thực câu hỏi Chuẩn bị trước 52; 54 SGK e Đánh giá, nhận xét sau tiết dạy: Ưu điểm: Nhược điểm: Ngày soạn: 2/5/16 Ngày dạy: 6/05/16 Dạy lớp: 8A 6/05/16 Dạy lớp: 8B Tiết 48 § 52; 54: THỰC HÀNH THIẾT BỊ ĐÓNG - CẮT VÀ LẤY ĐIỆN; CẦU CHÌ 1.Mục tiêu a Về kiến thức: Hiểu công dụng, cấu tạo thiết bị đóng cắt, lấy điện cầu chì b Về kỹ năng: Biết ý nghĩa số liệu kĩ thuật, vị trí lắp đặt thiết bị c Về thái độ: Có ý thức làm việc nghiêm túc 2.Chuẩn bị GV – HS a Chuẩn bị GV: SGK, SGV, thiết bị thực hành b Chuẩn bị HS: Đọc trước nội dung 117 Tiến trình dạy: a Kiêm tra cũ: Khơng ĐVĐ vào mới: 1’ GV: Các em tìm hiểu thiết bị mạng điện nhà Để nắm vững cấu tạo vị trí lắp đặt chúng, ta tìm hiểu nội dung b Dạy nội dung mới: HĐ1: Chuẩn bị thực hành 4’ GV Yêu cầu HS trình bày dụng cụ, thiết bị cần thiết cho tiết thực hành HS Trình bày GV Nhận xét Nêu mục tiêu nội quy thực hành HĐ2: Giới thiệu nội dung trình tự thực hành 6’ HS Đọc nội dung trình tự thực hành 52; 54 GV Hướng dẫn cách thực Giới thiệu lại thiết bị: Cơng tắc, phích cắm cầu chì HS Nhận thiết bị theo nhóm HĐ3: Thực hành 25’ HS Quan sát, tìm hiểu mẫu cơng tắc, phích cắm, cầu chì Tháo, lắp thiết bị; Nghiên cứu nội dung thực hành, SGK Hoàn thành yêu cầu báo cáo thực hành theo mẫu III SGK GV Theo dõi, hướng dẫn HS thực hiện; Duy trì tổ chức lớp HĐ4: Tổng kết, đánh giá thực hành 4’ HS Đại diện nhóm phát biểu kết thực hành HS Lớp nhận xét, góp ý GV Tổng hợp; Rút kinh nghiệm; Đánh giá kết thực hành c Củng cố, luyện tập: 4’ GV: Hệ thống lại kiến thức Nhận xét chuẩn bị HS d Hướng dẫn HS tự học nhà: 1’ HS: Xem lại nội dung thực hành Chuẩn bị nội dung 55 SGK e Đánh giá, nhận xét sau tiết dạy: Ưu điểm: Nhược điểm: 118 119
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO AN CÔNG NGHỆ 8 DMPP, GIÁO AN CÔNG NGHỆ 8 DMPP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay