Slide thuyết trình hàng hóa sức lao động

19 51 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 19:40

HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG NHÓM Trần Thị Bảo Trân Võ Hồng Bảo Trâm Hồ Trí Trạng Nguyễn Hồng Yến Trang Nguyễn Ngọc Trâm HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ SỨC LAO ĐỘNG TRỞ THÀNH HÀNG HĨA HAI THUỘC TÍNH CỦA HÀNG HĨA SỨC LAO ĐỘNG LIÊN HỆ THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM PYRAMID DIAGRAMS www.powerpoint.vn PAGE Sức lao động tồn sức thể lực trí lực tồn người mà người có khả đem sử dụng để tạo cải vật chất SỨC LAO ĐỘNG www.powerpoint.vn Thể lực Trí lực Của cải vật chất PAGE Hai điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa www.powerpoint.vn Người lao động tự thân thể, đem bán sức lao động hàng hóa Người lao động khơng có tư liệu sản xuất buộc phải bán sức lao động để nuôi sống thân gia đình E E FR PAGE HAI THUỘC TÍNH CỦA HÀNG HĨA SỨC LAO ĐỘNG www.powerpoint.vn Giá trị hàng hóa sức lao động Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động VALUE USE PAGE Giá trị hàng hóa sức lao động đo lường xác định gián tiếp giá trị tư liệu tiêu dùng để nuôi sống người lao động gia đình Giá trị hàng hóa sức lao động Vật chất www.powerpoint.vn Tinh thần Lịch sử PAGE Tư liệu tiêu dùng vật chất tinh thần để tái tạo sức lao động cho thân người lao động Các yếu tố vật chất tinh thần Chi phí đào tạo cho người lao động Tư liệu tiêu dùng vật chất tinh thần để nuôi sống gia đình người lao động www.powerpoint.vn PAGE Những giá trị vật chất tinh thần cho người lao động phụ thuộc vào điều kiện lịch sử cụ thể nước giai đoạn www.powerpoint.vn PAGE Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động Khác với hàng hóa thơng thường, giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động, sau q trình sử dụng nó, khơng mà tạo hàng hóa có giá trị lớn Đây thuộc tính đặc biệt hàng hóa sức lao động, nhờ tạo giá trị thặng dư cho nhà tư www.powerpoint.vn PAGE Như vậy, giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động có khả tạo giá trị lớn giá trị thân nó, nguồn gốc sinh giá trị giá trị thặng dư Đó chìa khóa để giải mâu thuẫn cơng thức chung tư www.powerpoint.vn PAGE 10 LIÊN HỆ THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM CUNG LAO ĐỘNG CẦU LAO ĐỘNG LƯƠNG TỐI THIỂU www.powerpoint.vn PAGE 11 Cung lao động tổng nguồn sức lao động người lao động tự nguyện đem vào trình tái sản xuất xã hội 20.00% Lao động qua đào tạo 39.00% Lao động chưa qua đào tạo 41.00% Cơ cấu dân số Việt Nam 2016 www.powerpoint.vn PAGE 12 Ưu điểm - Cần cù, chịu khó, có tinh thần ham học hỏi, sáng tạo - Số lượng lao động tăng nhanh - Nguồn lao động dồi dào, số lượng lao động trẻ chiếm phần trăm cao Người lao động Việt Nam Khuyết điểm - Hạn chế mặt trình độ, sức khỏe, kỉ luật - Chưa trang bị kiến thức ký làm việc theo nhóm, gánh chịu rủi ro - Ngại phát huy lực chia sẻ kinh nghiệm - Theo ngân hàng giới World Bank, Việt Nam xếp thứ 11 12 nước Châu Á chất lượng nguồn nhân lực, đạt 3.79/10 điểm - Theo đánh giá ILO 2014, suất LĐ VN nhóm thấp, 1/15 Singapore, 1/5 Malaysia 2/5 Thái Lan www.powerpoint.vn PAGE 13 Cầu lao động nhu cầu sức lao động quốc gia, địa phương, ngành hay doanh nghiệp khoảng thời gian xác định 7000 người www.powerpoint.vn PAGE 14 Trên thị trường lao động, giá hàng hóa sức LĐ thể dạng tiền lương tiền công Lương tối thiểu ( 3.750.000 VNĐ) Tái tạo sức LĐ Đảm bảo trì nâng cao đời sống vật chất tinh thần Sự phân phối tiền lương cân hợp lí hay khơng định đến tận tâm tận lực người LĐ www.powerpoint.vn PAGE 15 Giá trị hàng hóa sức lao động Việt Nam chưa cao  mức lương tối thiểu thấp so với nước khu vực Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động Việt Nam thấp  cung không đáp ứng cầu lao động  tỉ lệ thất nghiệp cao Giải pháp www.powerpoint.vn GIẢI PHÁP Đẩy mạnh công tác giáo dục, hướng nghiệp y tế Có sách hỗ trợ người lao động thất nghiệp www.powerpoint.vn Phân bố nguồn lao động hợp lý tỉnh thành Thu hút đầu tư nước ngoài, tạo nhiều việc làm PAGE 17 Khái niệm - Tư liệu tiêu dùng cho người LĐ - Chi phí đào tạo - Tư liệu tiêu dùng ni sống gia đình người LĐ - Khơng - Tạo hàng giá trị lớn  giá trị www.powerpoint.vn Sức thể lực + trí lực  làm cải vật chất Giá trị Thuộc tính Điều kiện Tự thân thể Khơng có tư liệu sản xuất Giá trị sử dụn g PAGE 18 Cảm ơn thầy bạn theo dõi thuyết trình www.powerpoint.vn PAGE 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình hàng hóa sức lao động, Slide thuyết trình hàng hóa sức lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay