Tên người Việt bằng tiếng Trung Quốc

15 34 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 18:03

Tên tiếng Trung vần A AN – 安 an ANH – 安 yīng Á – 安 Yà ÁNH – 安 Yìng ẢNH – 安 Yǐng ÂN – 安 Ēn ẤN- 安 Yìn ẨN – 安 Yǐn Tên tiếng Trung vần B BA – 安 Bō 10 BÁ – 安 Bó 11 BÁCH – 安 Bǎi 12 BẠCH – 安 Bái 13 BẢO – 安 Bǎo 14 BẮC – 安 Běi 15 BẰNG – 安 Féng 16 BÉ – 安 Bì 17 BÍCH – 安 Bì 18 BIÊN – 安 Biān 19 BÌNH – 安 Píng 20 BÍNH – 安 Bǐng 21 BỐI – 安 Bèi 22 BÙI – 安 Péi Tên tiếng Trung vần C 23 CAO – 安 Gāo 24 CẢNH – 安 Jǐng 25 CHÁNH – 安 Zhèng 26 CHẤN – 安 Zhèn 27 CHÂU – 安 Zhū 28 CHI – 安 Zhī 29 CHÍ – 安 Zhì 30 CHIẾN – 安 Zhàn 31 CHIỂU – 安 Zhǎo 32 CHINH – 安 Zhēng 33 CHÍNH – 安 Zhèng 34 CHỈNH – 安 Zhěng 35 CHUẨN – 安 Zhǔn 36 CHUNG – 安 Zhōng 37 CHÚNG – 安 Zhòng 38 CÔNG – 安 Gōng 39 CUNG – 安 Gōng 40 CƯỜNG – 安 Qiáng 41 CỬU – 安 Jiǔ Tên tiếng Trung vần D 42 DANH – 安 Míng 43 DẠ – 安 Yè 44 DIỄM – 安 Yàn 45 DIỆP – 安 Yè 46 DIỆU – 安 Miào 47 DOANH – 安 ng 48 DỖN – 安 Yǐn 49 DỤC – 安 Yù 50 DUNG – 安 Róng 51 DŨNG – 安 Yǒng 52 DUY – 安 Wéi 53 DUYÊN – 安 Yuán 54 DỰ – 安 Xū 55 DƯƠNG – 安 Yáng 56 DƯƠNG – 安 Yáng 57 DƯỠNG – 安 Yǎng Tên tiếng Trung vần Đ 58 ĐẠI – 安 Dà 59 ĐÀO – 安 Táo 60 ĐAN – 安 Dān 61 ĐAM – 安 Dān 62 ĐÀM – 安 Tán 63 ĐẢM – 安 Dān 64 ĐẠM – 安 Dàn 65 ĐẠT – 安 66 ĐẮC – 安 De 67 ĐĂNG – 安 Dēng 68 ĐĂNG – 安 Dēng 69 ĐẶNG – 安 Dèng 70 ĐÍCH – 安 Dí 71 ĐỊCH – 安 Dí 72 ĐINH – 安 Dīng 73 ĐÌNH – 安 Tíng 74 ĐỊNH – 安 Dìng 75 ĐIỀM – 安 Tián 76 ĐIỂM – 安 Diǎn 77 ĐIỀN – 安 Tián 78 ĐIỆN – 安 Diàn 79 ĐIỆP – 安 Dié 80 ĐOAN – 安 Duān 81 ĐÔ – 安 Dōu 82 ĐỖ – 安 Dù 83 ĐÔN – 安 Dūn 84 ĐỒNG – 安 Tóng 85 ĐỨC – – 安 Dé Tên tiếng Trung vần G 86 GẤM – 安 Jǐn 87 GIA – 安 Jiā 88 GIANG – 安 Jiāng 89 GIAO – 安 Jiāo 90 GIÁP – 安 Jiǎ 91 Quan Quan Quan Tên tiếng Trung vần H 92 HÀ – 安 Hé 93 HẠ – 安 Xià 94 HẢI – 安 Hǎi 95 HÀN – 安 Hán 96 HẠNH – 安 Xíng 97 HÀO – 安 Háo 98 HẢO – 安 Hǎo 99 HẠO – 安 Hào 100 HẰNG – 安 101 HÂN – 安 Xīn 102 HẬU – 安 hòu 103 HIÊN – 安 Xuān 104 HIỀN – 安 Xián 105 HIỆN – 安 Xiàn 106 HIỂN – 安 Xiǎn 107 HIỆP – 安 Xiá 108 HIẾU – 安 Xiào 109 HINH – 安 Xīn 110 HOA – 安 Huā 111 HỊA – 安 112 HĨA – 安 113 HỎA – 安 Huǒ 114 HỌC – 安 X 115 HOẠCH – 安 H 116 HỒI – 安 Huái 117 HOAN – 安 Huan 118 HOÁN – 安 Huàn 119 HOẠN – 安 Huàn 120 HOÀN – 安 Huán 121 HOÀNG – 安 Huáng 122 HỒ – 安 Hú 123 HỒNG – 安 Hóng 124 HỢP – 安 Hé 125 HỢI – 安 Hài 126 HUÂN – 安 Xūn 127 HUẤN – 安 Xun 128 HÙNG – 安 Xióng 129 HUY – 安 Huī 130 HUYỀN – 安 Xuán 131 HUỲNH – 安 Huáng 132 HUYNH – 安 Xiōng 133 HỨA – 安 (安) Xǔ 134 HƯNG – 安 Xìng 135 HƯƠNG – 安 Xiāng 136 HỮU – 安 You Tên tiếng Trung vần K 137 KIM – 安 Jīn 138 KIỀU – 安 Qiào 139 KIỆT – 安 Jié 140 KHA – 安 Kē 141 KHANG – 安 Kāng 142 KHẢI – 安 (安) Qǐ 143 KHẢI – 安 Kǎi 144 KHÁNH – 安 Qìng 145 KHOA – 安 Kē 146 KHƠI – 安 K 147 KHUẤT – 安 Qū 148 KHUÊ – 安 Guī 149 KỲ – 安 Qí Tên tiếng Trung vần L 150 LÃ – 安 Lǚ 151 LẠI – 安 Lài 152 – 安 Lán 153 LÀNH – 安 Lìng 154 LÃNH – 安 Lǐng 155 LÂM – 安 Lín 156 LEN – 安 Lián 157 LÊ – 安 Lí 158 LỄ – 安 Lǐ 159 LI – 安 Máo 160 LINH – 安 Líng 161 LIÊN – 安 Lián 162 LONG – 安 Lóng 163 LUÂN – 安 Lún 164 LỤC – 安 Lù 165 LƯƠNG – 安 Liáng 166 LY – 安 Lí 167 LÝ – 安 Li Tên tiếng Trung vần M 168 MÃ – 安 Mǎ 169 MAI – 安 Méi 170 MẠNH – 安 Mèng 171 MỊCH – 安 Mi 172 MINH – 安 Míng 173 MỔ – 安 Pōu 174 MY – 安 Méi 175 MỸ – MĨ – 安 Měi Tên tiếng Trung vần N 176 NAM – 安 Nán 177 NHẬT – 安 Rì 178 NHÂN – 安 Rén 179 NHI – 安 Er 180 NHIÊN – 安 Rán 181 NHƯ – 安 Rú 182 NINH – 安 É 183 NGÂN – 安 Yín 184 NGỌC – 安 Yù 185 NGÔ – 安 Wú 186 NGỘ – 安 Wù 187 NGUYÊN – 安 Yuán 188 NGUYỄN – 安 Ruǎn 189 NỮ – 安 Nǚ Tên tiếng Trung vần P 190 PHAN – 安 Fān 191 PHẠM – 安 Fàn 192 PHI -安 Fēi 193 PHÍ – 安 Fèi 194 PHONG – 安 Fēng 195 PHONG – 安 Fēng 196 PHÚ – 安 Fù 197 PHÙ – 安 Fú 198 PHƯƠNG – 安 Fāng 199 PHÙNG – 安 Féng 200 PHỤNG – 安 Fèng 201 PHƯỢNG – 安 Fèng Tên tiếng Trung vần Q 202 QUANG – 安 Guāng 203 QUÁCH – 安 Guō 204 QUÂN – 安 Jūn 205 QUỐC – 安 Guó 206 QUYÊN – 安 Juān 207 QUỲNH – 安 Qióng Tên tiếng Trung vần S 208 SANG 安 shuāng 209 SÂM – 安 Sēn 210 SẨM – 安 Shěn 211 SONG – 安 Shuāng 212 SƠN – 安 Shān Tên tiếng Trung vần T 213 TẠ – 安 Xiè 214 TÀI – 安 Cái 215 TÀO – 安 Cáo 216 TÂN – 安 Xīn 217 TẤN – 安 Jìn 218 TĂNG 安 Céng 219 THÁI – 安 Zhōu 220 THANH – 安 Qīng 221 THÀNH – 安 Chéng 222 THÀNH – 安 Chéng 223 THÀNH – 安 Chéng 224 THẠNH – 安 Shèng 225 THAO – 安 Táo 226 THẢO – 安 Cǎo 227 THẮNG – 安 Shèng 228 THẾ – 安 Shì 229 THI – 安 Shī 安 230 THỊ – 安 Shì 231 THIÊM – 安 Tiān 232 THỊNH – 安 Shèng 233 THIÊN – 安 Tiān 234 THIỆN – 安 Shàn 235 THIỆU – 安 Shào 236 THOA – 安 Chāi 237 THOẠI – 安 Huà 238 THỔ – 安 Tǔ 239 THUẬN – 安 Shùn 240 THỦY – 安 Shuǐ 241 THÚY – 安 Cuì 242 THÙY – 安 Chuí 243 THÙY – 安 Shǔ 244 THỤY – 安 Ruì 245 THU – 安 Qiū 246 THƯ – 安 Shū 247 THƯƠNG – 安 248 THƯƠNG – 安 Chuàng 249 TIÊN – 安 Xian 250 TIẾN – 安 Jìn 251 TÍN – 安 Xìn 252 TỊNH – 安 Jìng 253 TỒN – 安 Qn 254 TƠ – 安 Sū 255 TÚ – 安 Sù 256 TÙNG – 安 Sōng 257 TUÂN – 安 Xún 258 TUẤN – 安 Jùn 259 TUYẾT – 安 Xuě 260 TƯỜNG – 安 Xiáng 261 TƯ – 安 Xū 262 TRANG – 安 Zhuāng 263 TRÂM – 安 Zān 264 TRẦM – 安 Chén 265 TRẦN – 安 Chén 266 TRÍ – 安 Zhì 267 TRINH – 安 安 Zhēn 268 TRỊNH – 安 Zhèng 269 TRIỂN – 安 Zhǎn 270 TRUNG – 安 Zhōng 271 TRƯƠNG – 安 Zhāng 272 TUYỀN – 安 Xuán Tên tiếng Trung vần U 273 UYÊN – 安 Yuān 274 UYỂN – 安 Yuàn Tên tiếng Trung vần V 275 VĂN – 安 Wén 276 VÂN – 安 Yún 277 VẤN – 安 Wèn 278 VĨ – 安 Wěi 279 VINH – 安 Róng 280 VĨNH – 安 Yǒng 281 VIẾT – 安 Yuē 282 VIỆT – 安 Yuè 283 VÕ – 安 Wǔ 284 VŨ – 安 Wǔ 285 VŨ – 安 Wǔ 286 VƯƠNG – 安 Wáng 287 VƯỢNG – 安 Wàng 288 VI – 安 Wéi 289 VY – 安 Wéi Tên tiếng Trung vần Y 290 Ý – 安 Yì 291 – Choice Yan Tên tiếng Trung vần X 292 XÂM – 安 Jìn 293 XUÂN – 安 Chūn Việc học dịch tên sang tiếng trung từ tiếng Việt giúp người học tiếng Trung có hội đến gần với tiếng Trung đồng thời qua giúp cho người học tiếng Trung biết tên tiếng Trung Học tiếng trung để làm gì? giúp ích cho công việc học tập bạn sao? việc quan tâm đến dịch tên sang tiếng Trung hữu ích khơng nhỏ cho bạn, thử nghĩ xem bạn sử dụng tiếng Trung giao tiếp với người địa (khi phiên dịch tiếng trung quốc) dịch tên sang tiếng Trung cho họ hiểu có phải tốt khơng? Dịch tên sang tiếng Trung phiên âmvới họ phổ biến 17 安 liú: Lưu 18 安 mò: Mạc 19 安 méi: Mai 20 安 yán: Nghiêm 21 安 wú: Ngô 22 安 ruǎn: Nguyễn 23 安 fān: Phan 24 安 fàn: Phạm 25 安 xiè: Tạ 26 安 zēng: Tăng 27.安 shí: Thạch 28 安 chén: Trần 29 安 zhào: Triệu 30.安 zhèng: Trịnh 31 安 zhāng: Trương 32 安 wén: Văn 33 安 wǔ: Võ, Vũ 34 安 cài: Thái 35 安 fù: Phó 37.安 sūn: Tơn 38 安 sū: Tô Gợi ý thêm gần 300 họ người trung Quốc có phiên âm tiếng Việt Họ người Trung Quốc AN – 安 an ANH – 安 yīng Á – 安 Yà ÁNH – 安 Yìng ẢNH – 安 Yǐng ÂN – 安 Ēn ẤN- 安 Yìn ẨN – 安 Yǐn BA – 安 Bō BÁ – 安 Bó BÁCH – 安 Bǎi BẠCH – 安 Bái BẢO – 安 Bǎo BẮC – 安 Běi BẰNG – 安 Féng BÉ – 安 Bì BÍCH – 安 Bì BIÊN – 安 Biān BÌNH – 安 Píng BÍNH – 安 Bǐng BỐI – 安 Bèi BÙI – 安 Péi CAO – 安 Gāo CẢNH – 安 Jǐng CHÁNH – 安 Zhèng CHẤN – 安 Zhèn CHÂU – 安 Zhū CHI – 安 Zhī CHÍ – 安 Zhì CHIẾN – 安 Zhàn CHIỂU – 安 Zhǎo CHINH – 安 Zhēng CHÍNH – 安 Zhèng CHỈNH – 安 Zhěng CHUẨN – 安 Zhǔn CHUNG – 安 Zhōng CHÚNG – 安 Zhòng CƠNG – 安 Gōng CUNG – 安 Gōng CƯỜNG – 安 Qiáng CỬU – 安 Jiǔ DANH – 安 Míng DẠ – 安 Yè DIỄM – 安 Yàn DIỆP – 安 Yè DIỆU – 安 Miào DOANH – 安 ng DỖN – 安 Yǐn DỤC – 安 Yù DUNG – 安 Róng DŨNG – 安 Yǒng DUY – 安 Wéi DUYÊN – 安 Yuán DỰ – 安 Xū DƯƠNG – 安 Yáng DƯƠNG – 安 Yáng DƯỠNG – 安 Yǎng ĐẠI – 安 Dà ĐÀO – 安 Táo ĐAN – 安 Dān ĐAM – 安 Dān ĐÀM – 安 Tán ĐẢM – 安 Dān ĐẠM – 安 Dàn ĐẠT – 安 ĐẮC – 安 De ĐĂNG – 安 Dēng ĐĂNG – 安 Dēng ĐẶNG – 安 Dèng ĐÍCH – 安 Dí ĐỊCH – 安 Dí ĐINH – 安 Dīng ĐÌNH – 安 Tíng ĐỊNH – 安 Dìng ĐIỀM – 安 Tián ĐIỂM – 安 Diǎn ĐIỀN – 安 Tián ĐIỆN – 安 Diàn ĐIỆP – 安 Dié ĐOAN – 安 Duān ĐÔ – 安 Dōu ĐỖ – 安 Dù ĐÔN – 安 Dūn ĐỒNG – 安 Tóng ĐỨC – – 安 Dé GẤM – 安 Jǐn GIA – 安 Jiā GIANG – 安 Jiāng GIAO – 安 Jiāo GIÁP – 安 Jiǎ QUAN – 安 Guān HÀ – 安 Hé HẠ – 安 Xià HẢI – 安 Hǎi HÀN – 安 Hán HẠNH – 安 Xíng HÀO – 安 Háo HẢO – 安 Hǎo HẠO – 安 Hào HẰNG – 安 HÂN – 安 Xīn HẬU – 安 hòu HIÊN – 安 Xuān HIỀN – 安 Xián HIỆN – 安 Xiàn HIỂN – 安 Xiǎn HIỆP – 安 Xiá HIẾU – 安 Xiào HINH – 安 Xīn HOA – 安 Huā HÒA – 安 HÓA – 安 HỎA – 安 Huǒ HỌC – 安 X HOẠCH – 安 H HỒI – 安 Huái HOAN – 安 Huan HOÁN – 安 Huàn HOẠN – 安 Huàn HOÀN – 安 Huán HOÀNG – 安 Huáng HỒ – 安 Hú HỒNG – 安 Hóng HỢP – 安 Hé HỢI – 安 Hài HUÂN – 安 Xūn HUẤN – 安 Xun HÙNG – 安 Xióng HUY – 安 Huī HUYỀN – 安 Xuán HUỲNH – 安 Huáng HUYNH – 安 Xiōng HỨA – 安 (安) Xǔ HƯNG – 安 Xìng HƯƠNG – 安 Xiāng HỮU – 安 You KIM – 安 Jīn KIỀU – 安 Qiào KIỆT – 安 Jié KHA – 安 Kē KHANG – 安 Kāng KHẢI – 安 (安) Qǐ KHẢI – 安 Kǎi KHÁNH – 安 Qìng KHOA – 安 Kē KHƠI – 安 Kuì KHUẤT – 安 Qū KHUÊ – 安 Guī KỲ – 安 Qí LÃ – 安 Lǚ LẠI – 安 Lài – 安 Lán LÀNH – 安 Lìng LÃNH – 安 Lǐng LÂM – 安 Lín LEN – 安 Lián LÊ – 安 Lí LỄ – 安 Lǐ LI – 安 Máo LINH – 安 Líng LIÊN – 安 Lián LONG – 安 Lóng LUÂN – 安 Lún LỤC – 安 Lù LƯƠNG – 安 Liáng LY – 安 Lí LÝ – 安 Li MÃ – 安 Mǎ MAI – 安 Méi MẠNH – 安 Mèng MỊCH – 安 Mi MINH – 安 Míng MỔ – 安 Pōu MY – 安 Méi MỸ – MĨ – 安 Měi NAM – 安 Nán NHẬT – 安 Rì NHÂN – 安 Rén NHI – 安 Er NHIÊN – 安 Rán NHƯ – 安 Rú NINH – 安 É NGÂN – 安 n NGỌC – 安 NGƠ – 安 Wú NGỘ – 安 Wù NGUYÊN – 安 Yuán NGUYỄN – 安 Ruǎn NỮ – 安 Nǚ PHAN – 安 Fān PHẠM – 安 Fàn PHI -安 Fēi PHÍ – 安 Fèi PHONG – 安 Fēng PHONG – 安 Fēng PHÚ – 安 Fù PHÙ – 安 Fú PHƯƠNG – 安 Fāng PHÙNG – 安 Féng PHỤNG – 安 Fèng PHƯỢNG – 安 Fèng QUANG – 安 Guāng QUÁCH – 安 Guō QUÂN – 安 Jūn QUỐC – 安 Guó QUYÊN – 安 Juān QUỲNH – 安 Qióng SANG 安 shuāng SÂM – 安 Sēn SẨM – 安 Shěn SONG – 安 Shuāng SƠN – 安 Shān TẠ – 安 Xiè TÀI – 安 Cái TÀO – 安 Cáo TÂN – 安 Xīn TẤN – 安 Jìn TĂNG 安 Céng THÁI – 安 Zhōu THANH – 安 Qīng THÀNH – 安 Chéng THÀNH – 安 Chéng THÀNH – 安 Chéng THẠNH – 安 Shèng THAO – 安 Táo THẢO – 安 Cǎo THẮNG – 安 Shèng THẾ – 安 Shì THI – 安 Shī THỊ – 安 Shì THIÊM – 安 Tiān THỊNH – 安 Shèng THIÊN – 安 Tiān THIỆN – 安 Shàn THIỆU – 安 Shào THOA – 安 Chāi THOẠI – 安 Huà THỔ – 安 Tǔ THUẬN – 安 Shùn THỦY – 安 Shuǐ THÚY – 安 C THÙY – 安 Ch THÙY – 安 Shǔ THỤY – 安 Ruì THU – 安 Qiū THƯ – 安 Shū THƯƠNG – 安 THƯƠNG – 安 Chuàng TIÊN – 安 Xian TIẾN – 安 Jìn TÍN – 安 Xìn TỊNH – 安 Jìng TỒN – 安 Qn TƠ – 安 Sū TÚ – 安 Sù TÙNG – 安 Sōng TUÂN – 安 Xún TUẤN – 安 Jùn TUYẾT – 安 Xuě TƯỜNG – 安 Xiáng TƯ – 安 Xū TRANG – 安 Zhuāng TRÂM – 安 Zān TRẦM – 安 Chén TRẦN – 安 Chén TRÍ – 安 Zhì TRINH – 安 安 Zhēn TRỊNH – 安 Zhèng TRIỂN – 安 Zhǎn TRUNG – 安 Zhōng TRƯƠNG – 安 Zhāng TUYỀN – 安 Xuán UYÊN – 安 Yuān UYỂN – 安 Yuàn VĂN – 安 Wén VÂN – 安 Yún VẤN – 安 Wèn VĨ – 安 Wěi VINH – 安 Róng VĨNH – 安 Yǒng VIẾT – 安 Yuē VIỆT – 安 Yuè VÕ – 安 Wǔ VŨ – 安 Wǔ VŨ – 安 Wǔ VƯƠNG – 安 Wáng VƯỢNG – 安 Wàng VI – 安 Wéi VY – 安 Wéi Ý – 安 Yì YẾN – 安 Yàn XÂM – 安 Jìn XUÂN – 安 Chūn Trên số Tên sử dụ ... Việc học dịch tên sang tiếng trung từ tiếng Việt giúp người học tiếng Trung có hội đến gần với tiếng Trung đồng thời qua giúp cho người học tiếng Trung biết tên tiếng Trung Học tiếng trung để làm... quan tâm đến dịch tên sang tiếng Trung hữu ích khơng nhỏ cho bạn, thử nghĩ xem bạn sử dụng tiếng Trung giao tiếp với người địa (khi phiên dịch tiếng trung quốc) dịch tên sang tiếng Trung cho họ hiểu... cài: Thái 35 安 fù: Phó 37.安 sūn: Tơn 38 安 sū: Tô Gợi ý thêm gần 300 họ người trung Quốc có phiên âm tiếng Việt Họ người Trung Quốc AN – 安 an ANH – 安 yīng Á – 安 Yà ÁNH – 安 Yìng ẢNH – 安 Yǐng ÂN –
- Xem thêm -

Xem thêm: Tên người Việt bằng tiếng Trung Quốc, Tên người Việt bằng tiếng Trung Quốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay