Quy trình mua hàng thực tế tại công ty TNHH 1TV thương mại và dịch vụ Nhã Thy

17 30 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 16:38

Mục Lục:I. Giới thiệu khái quát về công ty1. Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế1.1 Lịch sử hình thành và phát triển1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh và cốt lõi1.3 Giá trị cốt lõi1.4 Lĩnh vực hoạt động: 1.5 Cơ cấu tổ chức1.6 Nguồn nhân lực1.7 Định hướng phát triển2. Công ty TNHH 1TV thương mại và dịch vụ Nhã Thy Group.............................................................................................................................. Mục Lục: I Giới thiệu khái quát công ty Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh cốt lõi 1.3 Giá trị cốt lõi 1.4 Lĩnh vực hoạt động: 1.5 Cơ cấu tổ chức 1.6 Nguồn nhân lực 1.7 Định hướng phát triển Công ty TNHH 1TV thương mại dịch vụ Nhã Thy Group II Quy trình mua hàng Quy trình mua Thu thập hóa đơn, phiếu giao hàng Thẻ kho hàng tồn kho III Lưu đò sơ đồ liệu Lưu đồ Sơ đồ liệu IV Đánh giá tình hình thực tế công ty TNHH 1TV thương mại dịch vụ Nhã Thy Group nhóm thời gian qua I Giới thiệu khái quát công ty: Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế: 1.1 Lịch sử hình thành phát triển: - Cơng ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước TT.Huế - đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi - tiền thân nhà máy nước Huế xây dựng thời Pháp thuộc vào năm 1909 Năm 1992 đổi tên thành Cơng ty Cấp nước TT.Huế - Trong thời gian đến, tập thể CBCNV nguyện phấn đấu xây dựng Công ty trở thành đơn vị cấp nước có trình độ quản lý tiên tiến, cơng nghệ đại ngang tầm với Công ty cấp nước hàng đầu nước, sớm hòa nhập trình độ cấp nước khu vực giới; đáp ứng tốt nhu cầu phát triển tỉnh, phù hợp với quy hoạch phát triển cấp nước toàn tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh cốt lõi: Sứ mệnh: - Trên 80% dân số toàn tỉnh sử dụng nước vào năm 2015 90% vào năm 2020 - Mang đến cho khách hàng nước an toàn ngon, với dịch vụ hoàn hảo, thỏa mãn nhu cầu khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng sống cộng đồng - Sẻ chia với cộng đồng, nâng cao nhận thức người dân bảo vệ HTCN môi trường nguồn nước Tầm nhìn: Đến năm 2020, trở thành cơng ty có hệ thống cấp nước thơng minh với trình độ quản trị tiên tiến, công nghệ đại_ ngang tầm với công ty cấp nước hàng đầu nước khu vực, hội nhập giới Mở rộng, phát triển SXKD lĩnh vực mà cơng ty có lợi 1.3 Giá trị cốt lõi: • Đồn kết, hợp tác • Dân chủ, kỷ cương • Dám nghĩ, dám làm • Năng động, sáng tạo • Tận tâm, chun nghiệp • Coi trọng chữ "tín" 1.4 Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất kinh doanh nước sạch: Sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai: Sản xuất kinh doanh sản phẩm gia cơng khí, máy móc, vật tư, thiết bị ngành nước Lập dự án đầu tư, tư vấn, thiết kế xây dựng cơng trình cấp nước đô thị nông thôn 1.5 Cơ cấu tổ chức: Cơng ty hoạt động theo mơ hình Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty máy giúp việc gồm Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng, 22 đơn vị trực thuộc (gồm phòng ban chun mơn, xí nghiệp, phân xưởng sản xuất nước đội thi cơng XDCB) CHỦ TỊCH, GIÁM ĐỐC CƠNG TY KIỂM SỐT VIÊN PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT PHÓ GIÁM ĐỐC KINH PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG NƯỚC DOANH CƠ BẢN 1.1 Mơ hình khái qt máy cơng ty ( Bên nhiều phận nhỏ hơn) 1.6 Nguồn nhân lực: - Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực mình, cơng ty đặc biệt trọng đến việc xây dựng, kiện toàn cố đội ngũ cán quản lý, điều hành doanh nghiệp - Trong năm qua, chất lượng đội ngũ cán quản lý nâng cao rõ rệt, có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, số cán tốt nghiệp từ hai đến ba chuyên ngành đại học, hầu hết lao động quản lý biết ngoại ngữ, có trình độ tin học đáp ứng tốt yêu cầu công việc 1.7 Định hướng phát triển: Lãnh đạo công ty quan tâm đạo nhiều biện pháp hiệu nhằm mục đích khẳng định nâng cao vị doanh nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ với sứ mệnh giá trị cốt lõi thương hiệu HueWACO là: - Nâng cao lực sản xuất, phát triển công ty thành công ty cấp nước hàng đầu Việt Nam, bước hội nhập khu vực giới Cung cấp nước an toàn ngon theo chuẩn mực quốc gia quốc tế - Đảm bảo kinh doanh có hiệu cao, góp phần nâng cao chất lượng sống, sức khỏe cộng đồng góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, du lịch Thừa Thiên Huế Công ty TNHH 1TV thương mại dịch vụ Nhã Thy Group: Trụ sở: 431 Nguyễn Tất Thành, Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp - Công ty TNHH thành viên thương mại dịch vụ Nhã Thy Group chi nhánh công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên huế_ Nhà máy Bạch Mã Công ty đặt trụ sở 431 Nguyễn Tất Thành, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế Công ty chuyên phân phối nhiều sản phẩm nước: Nước tinh khiết bình 20l, nước tinh khiết 1,5l, 0,5l I-on Health, 0,35l I- on health nhập từ công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế để phân phối cho nhiều công ty, trường học đại lí khu vực thị xã Hương Thủy - Bộ máy công ty đơn giản bao gồm: + Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Huệ + Kế toán: Trần Thị Tường Vy Nguyễn Thúy Hiền + Nhân viên kho: Lê Văn Thanh + Nhân viên mua hàng: Nguyễn Thị Mỹ Lan - Việc theo dõi nghiệp vụ phát sinh hàng ngày thẻ kho II Quy trình mua hàng: Mơ tả quy trình mua: Từ phiếu u cầu mua hàng gửi từ phận bán hàng dựa báo cáo tồn kho phận kho, nhân viên mua hàng tiến hành xét duyệt lập đơn đặt hàng gồm liên: liên gửi cho nhà cung cấp, liên gửi cho phận kho, liên lại với phiếu mua hàng lưu lại phận theo ngày nhập Sau nhận hàng hóa đơn từ nhà cung cấp, nhân viên kho tiến hành đối chiếu xác nhận đơn đặt hàng với hóa đơn Sau tiến hàng lập phiếu nhập kho gồm liên: liên lưu theo số thứ tự, liên lại với hóa đơn đơn đặt hàng gửi sang phận kế toán Tại phận kế tốn, vào phiếu nhập kho, hóa đơn, đơn đặt hàng từ phận kho gửi sang, tiến hành lập phiếu chi gồm liên gửi sang phận thủ quỹ Thủ quỹ kí duyệt chi tiền liên phiếu chi với tiền gửi cho nhà cung cấp Liên thứ tiến hành ghi sổ quỹ lưu phận theo ngày, sau chuyển sang cho giám đốc Giám đốc sau kí xác nhận vào phiếu chi chuyển từ thủ quỹ chuyển qua lại phận kế tốn để ghi sổ nhật ký chi tiền lưu lại phận theo ngày Thu thập hóa đơn, phiếu giao hàng: Hóa đơn GTGT mua hàng Phiếu giao hàng ngày 9/ 10/ 2017 Phiếu giao hàng ngày 6/10/ 2017 Phiếu giao hàng ngày 3/ 10/ 2017 Thẻ kho hàng tồn kho: Thẻ kho ghi chép nghiệp vụ phát sinh công ty Nhã Thy Group III Lưu đồ sơ đồ dòng liệu: Lưu đồ: *Ưu điểm: - Quy trình đơn giản luân chuyển chứng từ, việc kiểm sốt hàng ngày thơng qua thẻ kho lưu trữ sổ sách( sổ quỹ, sổ nhật kí chi tiền) - Việc nhập xuất kho theo dõi dựa báo cáo tồn kho cơng ty - Bộ phận kho kế tốn tách biệt bảo tính xác thực nhiệp vụ phát sinh * Nhược điểm: - Khơng có tách biệt nhiệm vụ thủ quỹ kế toán - Giám đốc không thường xuyên theo dõi nghiệp vụ phát sinh ngày, việc kí mang tính hình thức - Vì chi nhánh nhỏ nên phận bán hàng phận mua hàng không tách biệt nhiệm vụ - Nhà cung cấp chủ yếu xác nhận phiếu giao hàng, xuất hóa đơn về, ảnh hưởng đến việc khấu trừ thuế sau công ty * Giải pháp đặt ra: - Cần rõ ràng vai trò kế tốn thủ quỹ - Bộ phận mua hàng xác thực dựa báo cáo hàng tồn kho - Cần lấy hóa đơn kèm theo phiếu giao hàng - Cập nhật nhiệm vụ hàng ngày thẻ kho, để tránh tượng âm kho - Kế toán cần theo dõi chi tiết công nợ phát sinh ngày, việc xuất nhập tồn cơng ty Sơ đồ dòng liệu: a Sơ đồ dòng liệu khái quát: b Sơ đồ dòng liệu luận lí: IV Đánh giá tình hình thực tế công ty TNHH 1TV thương mại dịch vụ Nhã Thy Group nhóm thời gian qua: Ưu điểm: - Chi nhánh nằm gần trung tâm khu vực thành phố, chuyên cung cấp nhiều sản phẩm nước chất lượng cho sức khỏe người tiêu dùng Được tin tưởng khách hàng, khách hàng thân thuộc công ty phải kể đến: trường THPT Hương Thủy, công ty Huế Thành - Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu hoạt động công ty Nhược điểm: - Bộ máy kế tốn đơn giản, dễ xảy sai sót trọng yếu, kế toán kiêm thủ quỹ - Hệ thống kiểm sốt chưa cao, hay gặp phải tình trạng “âm kho”, phải có xử lí kế tốn cơng ty dịch vụ Đánh giá: - Thông qua đợt thực tế nhóm có nhìn tổng quan khác biệt quy trình kĩ nghề nghiệp công ty nhỏ công ty lớn - Là địa điểm thích hợp để sinh viên đến xin thực tế, làm quen với nghiệp vụ đơn giản hệ thống theo dõi công ty phát sinh hàng ngày thông qua “ thẻ kho” *** Đánh giá thành viên: Bài nhóm cơng sức tích cực nhóm thời gian qua Nhóm chúng em tận công ty để thực tế để xin chứng từ tìm hiểu kĩ cơng ty dẫn dẫn nhiệt tình chị Vy kế tốn chị Huệ giám đốc Nhóm có tham gia với 100% tích cực thành viên _The End_
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình mua hàng thực tế tại công ty TNHH 1TV thương mại và dịch vụ Nhã Thy, Quy trình mua hàng thực tế tại công ty TNHH 1TV thương mại và dịch vụ Nhã Thy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay