Kế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại lý và tiêu dùng nội bộ

13 28 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 16:26

CHỦ ĐỀKế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại lý và tiêu dùng nội bộA. Hoạt động bán hàng đại lýI. Bản chất hoạt động bán hàng đại lí1. Đặc điểm hoạt động bán hàng đại lý: Hoạt động bán hàng đại lý là hoạt động diễn ra giữa bên giao đại lý và bên đại lý. Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ. Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ................................................ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN BÀI THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ Kế toán doanh thu bán hàng giao dịch bán hàng đại tiêu dùng nội GV: ThS Trần Quỳnh Hương Lớp: Thứ ca phòng C8 Danh sách thành viên: Tô Nguyễn Anh Nhật (Nhóm trưởng) SĐT: 0984067677 Nguyễn Linh Chi Lê Thị Minh Nguyệt Lê Phương Nhung Trịnh Yến Thanh Nguyễn Minh Thu A Hoạt động bán hàng đại I Bản chất hoạt động bán hàng đại lí Đặc điểm hoạt động bán hàng đại lý: Hoạt động bán hàng đại hoạt động diễn bên giao đại bên đại Bên giao đại thương nhân giao hàng hoá cho đại bán giao tiền mua hàng cho đại mua thương nhân uỷ quyền thực dịch vụ cho đại cung ứng dịch vụ Bên đại thương nhân nhận hàng hoá để làm đại bán, nhận tiền mua hàng để làm đại mua bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ Trong hoạt động đại thương mại bên giao đại chủ sở hữu hàng hoá tiền giao cho bên đại Khi thực hoạt động đại lý, bên đại người mua hàng bên giao đại mà người nhân hàng để tiếp tục bán cho bên thứ ba Chỉ hàng hóa bán, quyền sở hữu hàng hóa chuyển từ bên giao đại cho bên thứ ba Thời điểm ghi nhận doanh thu: Thời điểm ghi nhận doanh thu thời điểm chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá, lao vụ từ người bán sang người mua Nói cách khác, thời điểm ghi nhận doanh thu thời điểm người mua trả tiền cho người bán hay người mua chập nhận toán số hàng hoá sản phẩm hàng hoá, dịch vụ …mà người bán chuyển giao 3.Cách xác định doanh thu: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (chuẩn mực số 14), doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thoả mãn điều kiện: + Người bán chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyến sở hữu sản phẩm hàng hoá cho người mua + Người bán khơng nắm giữ quyền quản hàng hoá người sở hữu hàng hoá kiểm soát hàng hoá + Doanh thu đươc xác định tương đối chắn + Người bán thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng +Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng II Trình bày phân tích phương pháp kế tốn bán hàng đại Các phương thức , nghĩa vụ với bên nhận đại bên giao đại Hiện có nhiều phương pháp bán hàng bán hàng trực tiếp , hàng gửi bán, bán hàng qua đại lý… phương pháp lại có cách xác định doanh thu ngun tắc hạch tốn riêng Vì phần trình bày chi tiết , cụ thể phương pháp bán hàng thông qua đại Trong phương thức bán hàng qua đại ta thấy : + Đối với bên giao đại : Hàng giao cho đơn vị đại thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp chưa xác định bán Doanh nghiệp hạch toán vào doanh thu nhận tiền bên nhận đại chấp nhận toán Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) tổng gía trị hàng gửi bán tiêu thụ mà không trừ phần hoa hồng trả cho bên nhận đại Khoản hoa hồng doanh nghiệp trả coi phần chi phí bán hàng hạch tốn vào TK 641 + Đối với bên nhận đại : Số hàng nhận đại không thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp doanh nghiệp có trách nghiệm phải bảo quản , giữ gìn , bán hộ Số hoa hồng hưởng doanh thu đại Trị giá hàng hóa địa bán giá ký gửi chủ hàng hưởng hoa hồng khơng phải tính nộp thuế GTGT Phương thức hạch toán Đối với phương pháp bán hàng qua đại ta hạch tốn cụ thể bên : bên giao đại bên nhận đại ( tính thuế theo phương pháp khấu trừ ) a Đối với bên giao hàng cho đại lý: - Khi xuất kho: hàng hoá giao cho đại phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại Căn vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi: Nợ TK 157: Hàng gửi bán Có TK 155, 156 - Khi hàng hố giao cho đại bán được: Căn vào Bảng bán hàng hoá bán bên nhận đại hưởng hoa hồng lập gửi kế toán phản ánh hàng hoá theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi: Nợ TK 111, 112, 113, (tổng giá tốn) Có TK 511 dịch vụ Có TK 3331 : Doang thu bán hàng cung cấp : Thuế GTGT phải nộp(33311) - Đồng thời phản ánh giá vốn hàng bán ra, ghi: Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 157: Hàng gửi bán - Số tiền hoa hồng mà DN phải trả cho đại hưởng hoa hồng, ghi: Nợ TK 641: Chi phí bán hàng (hoa hồng đại chưa thuế GTGT) Nợ TK 133: Thuế GTGT khấu trừ (1331) Có TK 111, 112, 131, b Bên đại bán giá * Khi nhận hàng: DN chủ động theo dõi ghi chép thơng tin tồn giá trị hàng hoá nhận bán đại phần thuyết minh BCTC * Khi hàng hoá nhận bán đại bán được: - Căn vào HĐ GTGT HĐ bán hàng chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số tiền bán hàng đại phải trả cho bên giao hàng, ghi: Nợ TK 111, 112, 131, Có TK 331: Phải trả người bán (tổng giá toán) Đồng thời doanh nghiệp theo dõi ghi chép thông tin hàng nhận bán đại xuất bán phần thuyết minh Báo cáo tài - Định kỳ, xác định doanh thu hoa hồng bán hàng đại hưởng, ghi: Nợ TK 331: Phải trả cho người bán Có TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có) - Khi toán tiền cho bên giao hàng đại lý, ghi: Nợ TK 331: Phải trả cho người bán (giá bán trừ (-) hoa hồng đại lý) Có TK 111, 112 Một số lưu ý khác phương thức bán hàng qua đại Một số doanh nghiệp giao đại yêu cầu bên nhận đại kí quỹ nhằm đảm bảo bên nhận đại thực nghĩa vụ cam kết Trong trường hợp , khoản tiền kí quỹ bên nhận làm đại giao cho bên giao đại để thực theo hợp đồng , vi phạm hợp đồng bên nhận đại bị trừ tiền quỹ Cụ thể bên giao đại nhận khoản tiền ký quỹ từ bên nhận đại theo dõi TK 344 , hạch tốn Nợ TK 111, 112/ Có TK 344 Khi kết thúc hợp đồng bên giao đại hoàn trả số tiền cho bên nhận đại , hạch tốn Nợ TK 344/ Có TK 111, 112 Trong trường hợp có vi phạm hợp đồng kinh tế , vào số tiền mà bên nhận đại bị phạt bên giao đại hạch toán : Nợ TK 344/Có TK 711 Hiện có nhiều doanh nghiệp thực nghiệp vụ bán đại có sách việc thưởng doanh thu cho đại Theo sách bán hàng doanh nghiệp , đại bán hàng đạt mức doanh thu định thưởng khoản tiền số hàng tương ứng với khoản tiền thưởng doanh thu Việc hạch toán phần thưởng doanh thu chưa qui định kế toán hành bán hàng thông qua đại bán giá hưởng hoa hồng Đối với hoạt động thương mại thông thường ,khoản tiền thưởng doanh thu hưởng khoản chiết khấu thương mại cho khách hàng III Liên hệ thực tiễn Công ty TNHH Phúc Trường đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập Công ty Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Bình cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0802000647 ngày 13/05/2005 Cơng ty Cục Thuế Thái Bình cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế, mã số thuế 1000359672 ngày 15 /08 /2005 Cơng ty có trụ sở: 89/91 Thị Trấn Tiền Hải - Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình - Thành Phố Thái Bình Giám đốc: Phạm Văn Bắc Cơng ty có văn phòng làm việc giao dịch nhà máy gạch tuynel Giang Tây - Thôn Cát Già - Xã Tây Giang - Huyện Tiền Hải Các ngành nghề sản xuất kinh doanh công ty: - Sản xuất sản phẩm kim loại cho xây dựng kiến trúc - Sản xuất vật liệu xây dựng (vôi, cát, đá) - Sản xuất gạch tuynel - Xây dựng cơng trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi - Mua bán thiết bị điện - nhiệt phụ tùng thay - Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ Công ty sử dụng Quyết định 48/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ để hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Trong tháng 9/2015 cơng ty có phát sinh nghiệp vụ: xuất 70.000 viên gạch nung lỗ cho đại bán giá hưởng hoa hồng 5%/doanh thu tiêu thụ với giá chưa thuế 600đ/viên, cuối tháng đại báo bán 50.000 viên, kế toán hạch toán: - Khi xuất kho, vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi: Nợ TK 157: 42.000.000 đ Có TK 156: 42.000.000 đ - Khi hàng hoá giao cho đại bán được: Căn vào Bảng bán hàng hoá bán bên nhận đại hưởng hoa hồng lập gửi kế toán phản ánh hàng hố theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi: Nợ TK 112: 33.000.000 đ Có TK 511: 30.000.000 đ Có TK 3331: 3.000.000 đ - Đồng thời phản ánh giá vốn hàng bán ra, ghi: Nợ TK 632: 30.000.000 đ Có TK 157: 30.000.000 đ - Số tiền hoa hồng mà DN phải trả cho đại hưởng hoa hồng, ghi: Nợ TK 641: 1.500.000 đ Nợ TK 1331: 150.000 đ Có TK 111: 1.650.000 đ B Hoạt động bán hàng tiêu dùng nội I Bản chất hoạt động bán hàng tiêu dùng nội bộ: Đặc điểm hoạt động tiêu dùng nội bộ: Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sở kinh doanh xuất cung ứng sử dụng cho tiêu dùng sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hố, dịch vụ sử dụng để tiếp tục q trình sản xuất kinh doanh sở Việc xác định số thuế GTGT khấu trừ, thuế GTGT phải nộp khai thuế GTGT, thuế TNDN thực theo quy định pháp luật thuế Đối với sản phẩm, hang hóa tiêu dùng nội doanh nghiệp phải tính, nộp thuế GTGT giá tính thuế GTGT sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nội giá tính thuế GTGT sản phẩm, hàng hóa loại tương đương thời điểm phát sinh nghiệp vụ Bản chất: Doanh thu bán hàng nội sở để xác định kết kinh doanh nội công ty, Tổng công ty đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc Kết kinh doanh công ty, Tổng công ty bao gồm kết phần bán hàng nội bán hàng bên ngồi Tổng cơng ty, cơng ty đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc phải thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước theo luật thuế quy định khối lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ bên tiêu thụ nội Thời điểm ghi nhận doanh thu: Thời điểm ghi nhận doanh thu thời điểm chuyển giao sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sở kinh doanh xuất cung ứng sử dụng cho tiêu dùng sở kinh doanh Cách xác định doanh thu: Khi doanh nghiệp xuất kho sản phẩm, hàng hóa để tiêu dùng nội phục vụ cho hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khơng phát sinh lãi, lỗ Khi xuất kho sản phẩm, hàng hóa phục vụ hoạt động SXKD giá trị sản phẩm, hàng hóa tính vào chi phí SXKD theo chi phí sản xuất sản phẩm giá vốn sản phẩm, hàng hoá Đối với TSCĐ hữu hình tự xây dựng tự chế, theo chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình (đoạn 18) nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng tự chế giá thành thực tế TSCĐ tự xây dựng, tự chế cộng (+) chi phí lắp đặt, chạy thử Trường hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm sản xuất để chuyển thành TSCĐ nguyên giá chi phí sản xuất sản phẩm cộng (+) chi phí trực tiếp lien quan đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sầng sử dụng Trong trường hợp trên, khoản lãi nội khơng tính vào ngun giá tài sản II Trình bày phân tích phương pháp kế tốn tiêu dùng nội bộ: Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, Căn vào chứng từ liên quan, kế toán ghi: Nợ TK: 641, 642, 241, 211 ( ghi nhận vào phận liên quan) Có TK: 154, 155, 156 ( chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ giá vốn hàng hoá) Nếu phải khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội (giá trị khai thực theo quy định pháp luật thuế), ghi: Nợ TK 133 – Thuế GTGT khấu trừ Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp III Liên hệ thực tiễn: Giới thiệu về công ty Công ty TNHH Phúc Trường đơn vị hạch tốn kinh doanh độc lập Cơng ty Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Bình cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0802000647 ngày 13/05/2005 Công ty Cục Thuế Thái Bình cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế, mã số thuế 1000359672 ngày 15 /08 /2005 Cơng ty có trụ sở: 89/91 Thị Trấn Tiền Hải - Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình - Thành Phố Thái Bình Giám đốc: Phạm Văn Bắc Cơng ty có văn phòng làm việc giao dịch nhà máy gạch tuynel Giang Tây - Thôn Cát Già - Xã Tây Giang - Huyện Tiền Hải Các ngành nghề sản xuất kinh doanh cơng ty: - Sản xuất sản phẩm kim loại cho xây dựng kiến trúc - Sản xuất vật liệu xây dựng (vôi, cát, đá) - Sản xuất gạch tuynel - Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thông thuỷ lợi - Mua bán thiết bị điện - nhiệt phụ tùng thay - Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ Công ty sử dụng Quyết định 48/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ để hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Trong tháng năm 2016 có phát sinh nghiệp vụ: Xuất gạch tuynel lỗ A1 50.000 viên giá vốn 800 đồng/ viên xây nhà điều hành công ty - Xuất sản phẩm tiêu dùng nội ghi: Nợ TK 632: 40.000.000 đ Có TK 155: 40.000.000 đ - Ghi nhận doanh thu bán hàng nội theo chi phí sản xuất sản phẩm Nợ TK 642: 40.000.000 đ Có TK 511: 40.000.000 đ -Khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội ghi: Nợ TK 133: 4.000.000 đ Có TK 3331: 4.000.000 đ Đánh Giá Hoạt Động Nhóm Hồn thành tiến độ cơng việc MSV Họ tên 16A4020403 Tơ Nguyễn Anh Nhật (nhóm trưởng) Đúng tiến độ 16A4020059 Nguyễn Linh Chi Đúng tiến độ 16A 4020402 Lê Thị Minh Nguyệt Đúng tiến độ 16A4020408 Lê Phương Nhung Đúng tiến độ 16A4020485 Trịnh Yến Thanh Đúng tiến độ 16A4020525 Nguyễn Minh Thu Đúng tiến độ Số lượng công việc đảm nhận Làm word phần Tổng hợp word Làm word phần Làm word phần Làm word phần Làm word phần Làm word phần Đánh giá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt ... Hoạt động bán hàng đại lý I Bản chất hoạt động bán hàng đại lí Đặc điểm hoạt động bán hàng đại lý: Hoạt động bán hàng đại lý hoạt động diễn bên giao đại lý bên đại lý Bên giao đại lý thương nhân... cho đại lý bán giao tiền mua hàng cho đại lý mua thương nhân uỷ quyền thực dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ Bên đại lý thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại. .. để làm đại lý mua bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ Trong hoạt động đại lý thương mại bên giao đại lý chủ sở hữu hàng hoá tiền giao cho bên đại lý Khi thực hoạt động đại lý, bên đại lý người mua
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại lý và tiêu dùng nội bộ, Kế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại lý và tiêu dùng nội bộ, Giới thiệu về công ty

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay