TÀI LIỆU ôn THI đại học môn TIẾNG ANH chắc chắn đỗ

120 31 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 16:20

Bao gồm tất cả các chủ đề trọng tâmcó các bài tập ví dụ, giải thích đáp ánLời giải thích dí dỏm, thú vịÔn thi hiệu quả hơnNgữ pháp từ vựng đọc hiểuBao gồm tất cả các chủ đề trọng tâmcó các bài tập ví dụ, giải thích đáp ánLời giải thích dí dỏm, thú vịÔn thi hiệu quả hơnNgữ pháp từ vựng đọc hiểu Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH Biên Soạn: Phạm Thị Châm Trường: Đại học Ngoại Ngữ ĐHQG Hà Nội Facebook: Cary Cary HOTLINE: 0945302289 Email: champt89@gmail.com Ôn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH mơn TA Ơn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page Phạm Thị Châm_ Tài liệu ơn thi ĐH mơn TA LỜI NĨI ĐẦU Hehe! Trên sở nhận thức rõ tầm quan trọng việc tự luyện tập để chuẩn bị cho kì thi Đại Học mơn Anh Văn, biên soạn tập tài liệu cách thực tiễn để em có sở để ơn tập Khác với tài liệu mua ngồi thị trường, tài liệu thiết kế thủ cơng mộc mạc =)))) Nhưng vậy, giúp em dễ dàng hiểu vấn đề tự nghiên cứu Cuốn tài liệu ko bao gồm tất kiến thức ngữ pháp, mà tập trung vào mảng kiến thức hay gặp đề thi đại học Các kiến thức tập đc chọn lọc kĩ lưỡng thường câu hiểm yêu cầu sử dụng tài liệu người đọc cần nắm rõ đc phần ngữ pháp mảng (vì đề cập đến phần lí thuyết rộng) Theo đó, nội dung trình bày tập tài liệu bao gồm mục: Điểm qua lý thuyết mở rộng số lưu ý, số cách sử dụng tiếng anh ko đc nhấn mạnh chương trình mà trình học, ng học phải tự đúc rút @@, phương pháp làm tập, chi tiết có ví dụ kèm theo, tập kèm theo đáp án giải thích rõ ràng Mong rằng, tài liệu phần giúp em có hứng thú ơn tập cố gắng đạt kết tốt kì thi Đại Học! 5ting! p/s: Thông tin sách đc tham khảo từ nhiều nguồn đáng tin cậy  , yên tâm p/s’: kiến thức đc tổng hợp ngẫu nhiên theo hứng tác giả nên đc trình bày cách random, nhiên theo mảng riêng p/s’’: kiến thức vô biên nên tài liệu ko thể cover hết, nên sử dụng kết hợp vs nhìu nguồn tham khảo khác để đạt hiệu tốt nha :’’> Tác giả Ơn thi khơng phải để giỏi Ôn thi để tự tin thi tin không thất bại Page Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA CÁC MảNG KIếN THứC CầN NắM VữNG Chia Thơng thường câu đề thi đại học không đơn kiểm tra vấn đề mà kết hợp với cấu trúc khác Trích đề thi đại học năm 2008: Câu 18: It is blowing so hard We _ such a terrible storm A had never known B have never known C have never been knowing D never know Câu dựa vào dấu hiệu câu đầu, người ta cho tiếp diễn ( trời có gió bên ngồi, chưa gặp bão dội vậy) => ám hành động từ xưa tới thời điểm => loại A D , lại ta biết động từ know khơng chia tiếp diễn làm câu Câu 19: When the old school friends met, a lot of happy memories _ back A brought B had been brought D had brought D were brought Câu hành động liên tục kết hợp với passive voice Câu thường thuật Về mảng em tự ơn tập lại kiến thức Còn tập tài liệu chị đề cập đến trường hợp nâng cao Các em đọc lí thuyết sau đây: CÂU TRẦN THUẬT DẠNG NÂNG CAO 1) Dạng 1: S + V + người + (not) TO Inf Các động từ thường sử dùng dạng : invite (mời ), ask, tell, warn ( cảnh báo ), order ( lệnh ), beg ( van xin ), urge Ơn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA ( thúc hối) Ví dụ : "Would you like to go out with me." Said the man => The man invited me to go out with him Nếu bảo khơng làm chuyện gì, đặt NOT trước to inf Don't stay up late ( đừng thức khuya ) > she reminded me not to stay up late ( cô nhắc nhỡ không thức khuya ) 2) Dạng 2: S + V + người + giới từ + Ving / N Các động từ thường sử dùng dạng : Accuse sb of (buộc tội ) Ví dụ : you've stolen my bicycle! > He accused me of having stolen his bicycle ( buộc tội ăn cắp xe đạp ) Prevent sb from (ngăn không cho làm ) Ví dụ : I can't let you use the phone > My mother prevented me from using the phone ( Mẹ không cho dùng điện thoại ) Congratulate sb on ( chúc mừng việc ) Blame sb for ( đổ lỗi việc ) Blame sth on sb ( đổ tội cho ) Warn sb against ( cảnh báo khơng nên làm điều ) - lưu ý mẫu không dùng not Don't swim too far ! He warned me against swimming too far ( cảnh báo đừng bơi xa ) Ơn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA = He warned me not to swim too far Thank sb for ( cám ơn việc ) Criticize sb for ( phê bình việc ) 3) Dạng 3: S + V + VING Các động từ thường sử dùng dạng : Advise ( khuyên ) , suggest ( đề nghị ), Admit ( thú nhận ), deny (chối) Ví dụ: Shall we go for a swim ? ( bơi ) > she suggested going for a swim ( cô đề nghị bơi ) Ví dụ: I know I am wrong > he admitted being wrong ( thú nhận sai ) 4) Dạng 4: S + V + to Inf Các động từ thường sử dùng dạng : promise (hứa), agree ( đồng ý ), threaten ( đe dọa), propose ( có ý định ),offer ( đề nghị giúp ai) , refuse (từ chối) Ví dụ: - He said, “ I will kill you if you don’t that” => He threatened to kill me if I did not that - we'll visit you ( thăm bạn ) > she promised to visit us ( hứa thăm chúng tơi ) Ơn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA - let me give you a hand > he offered to give me a hand ( anh đề nghị giúp tay ) CÂU TRẦN THUẬT DẠNG ĐẶC BIỆT 1) Các dạng câu dùng advise: Có số dạng câu câu hỏi, câu điều kiện … tường thuật lại không dùng dạng câu hỏi mà lại áp dụng công thức câu mệnh lệnh với động từ advise: Khi gặp mẫu sau dùng cơng thức: S + advise + O + to inf S + had better S + should Why don’t you… If I were you… Ví dụ: - My mother said,” You’d better go to school early” My mother advised me to go to school early -“ Why don’t you go to school early? ”, said my mother Ơn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA My mother advised me to go to school early - My friend said to me, “ If I were you, I would met him” => My friend advised me to meet him 2) Các dạng câu dùng suggest: Khi gặp mẫu sau dùng cơng thức: S + suggest + Ving Let’s… Why don’t we… Shall we… How about … Ví dụ: - My friend said to me,” Let’s go out for a drink” => My friend suggested going out for a drink - My friend said ,” Why don’t we go out for a drink ? ” => My friend suggested going out for a drink 3) Các dạng câu dùng invite: Ơn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA Khi gặp mẫu sau dùng cơng thức: S + invite + O + to inf Would you like ….? Ví dụ: - “Would you like to come to my party “ => He invited me to come to his party 4) Các dạng câu kép (có câu nói dấu ngoặc kép) : Thông thường câu đề cho thường có câu, đơi em gặp câu đề cho câu Đối với trường hợp em phải dùng liên từ để nối chúng lại; liên từ thường dùng : Nếu câu nguyên nhân, kết theo nghĩa mà dùng: Because/ So Ví dụ: - “Don’t tell me to that I don’t like it “ => He asked me not to tell him to that because he did not like it Ôn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH mơn TA Nếu câu khơng có liên quan nhân mà câu nói liên tiếp dùng: And added that ( nói thêm rằng) Ví dụ: “ I miss my mother I will visit her tomorrow.” => She said that she missed her mother and added that she would visit her the next day Nếu câu khác dạng tùy câu đầu làm bình thường sau thêm and động từ tường thuật riêng câu sau Ví dụ: - “This is my book Don’t take it away.” ( câu đầu dạng phát biểu, câu sau dạng mệnh lệnh) She said that was her book and told me not to take it away - “Tomorrow is my birthday Do you remember that?” ( câu đầu dạng phát biểu, câu sau dạng câu hỏi) => She said that the next day was her birthday and asked me if I remembered that 5) Đối với dạng câu câu cảm: Dùng động từ tường thuật exclaim ( kêu lên , lên) S + exclaim with + danh từ biểu lộ trạng thái + that Ơn thi khơng phải để giỏi Ôn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 10 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA D: /ˌdɪs.əˈpɪə r / - Âm tiết thứ mạnh có chứa ngun âm đơi; hai lại yếu - Đối với động từ ba âm tiết, âm tiết cuối âm tiết mạnh, có trọng âm Ví dụ: entertain [,entə’teɪn], resurrect [,rezə’rekt] … Question 43: A periodic B electric C contagious D suspicious A: /ˌpɪə.riˈɒd.ɪk/ *Trong từ có hậu tố đây, trọng âm đặt âm tiết trước hậu tố: -ian (musician), - id (stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), -ous(advantageous), ial(ly) (proverbial, equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility), -ual, -tion, -sion, -ical; -ia, iar, -ior, -ular; -ience, -ient, -iance, -iant, -iency; -ious, -eous; -uous; -itive, -logy, -graphy Ngoại lệ: Arabic, aRIthmetic, Catholic, CHOleric, Lunatic, Politic, RHEtoric; Television B: /ɪˈlek.trɪk/ Tương tự C: /kənˈteɪ.dʒəs/ *Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -less, -ment, -ous, -er, -or, -ise/-ize, -hood, -like, -ship, -ness; -en dis, -im, -in, -un, -non, -over, -re Trong hai âm tiết lại rõ ràng âm tiết thứ hai mạnh ngun âm đơi /eɪ/ D: /səˈspɪʃ.əs/ - Tương tự _OUS không mang trọng âm - Trong ba ngun âm yếu /ɪ/-/υ/-/ə/, /ə/ ln yếu, /ɪ/-/υ/ mạnh cần thiết Vậy nên, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Question 44: A organism B prevention C attraction D engagement A: /ˈɔː.g ə n.ɪ.z ə m/ - Nếu đọc đúng, ta thấy âm tiết 2,3,4 yếu chứa nguyên âm yếu Vậy nên, trọng âm rơi vào âm tiết đầu, có chứa nguyên âm dài, nguyên âm mạnh B: /prɪˈven t ʃə n/ *Trong từ có hậu tố đây, trọng âm đặt âm tiết trước hậu tố: -ian (musician), - id (stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), -ous(advantageous), ial(ly) (proverbial, equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility), -ual, -tion, -sion, -ical; -ia, iar, -ior, -ular; -ience, -ient, -iance, -iant, -iency; -ious, -eous; -uous; -itive, -logy, -graphy Ngoại lệ: Arabic, aRIthmetic, CAtholic, CHOleric, LUnatic, POlitic, RHEtoric; TElevision C: /əˈtræk.ʃə n/ Tương tự D: /ɪnˈgeɪdʒ.mənt/ - Đối với danh từ ba âm tiết, âm tiết cuối yếu tận əʊvà âm tiết thứ hai mạnh, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ví dụ: statistics [stə'tɪstɪks], potato [pə'teɪtəʊ], disaster [dɪ'zɑ:stə(r); Mỹ -'zỉs-] … Ơn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 106 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH mơn TA *Hoặc giải thích theo cách khác: *Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -less, ment, -ous, -er, -or, -ise/-ize, -hood, -like, -ship, -ness; -en, dis, -im, -in, -un, -non, -over, -re - Trong hai âm tiết lại, rõ ràng âm tiết thứ hai âm tiết mạnh, có chứa /eɪ/ ngun âm đơi, nê mang trọng âm Question 45: A popularity B politician C documentary D laboratory A: /ˌpɒp.jʊˈlỉr.ə.ti/ *Trong từ có hậu tố đây, trọng âm đặt âm tiết trước hậu tố: -ian (musician), - id (stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), -ous(advantageous), ial(ly) (proverbial, equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility), -ual, -tion, -sion, -ical; -ia, iar, -ior, -ular; -ience, -ient, -iance, -iant, -iency; -ious, -eous; -uous; -itive, -logy, -graphy Ngoại lệ: Arabic, aRIthmetic, CAtholic, CHOleric, LUnatic, POlitic, RHEtoric; TElevision B: /ˌpɒl.ɪˈtɪʃ ə n/ Tương tự với đuôi _ian C: /ˌdɒk.jʊˈmen.t ə r.i/ *Trong từ có hậu tố đây, trọng âm đặt âm tiết thứ ba tính từ vần cuối: -nomy, -tude, -try, -tute, -ate, -ary, –ce, -cy, -ty, -phy, –gy, -ical Ngoại lệ: vaCATE; Hậu tố -ate thành lập động từ đọc /eɪt/, thành lập danh từ tính từ -ate đọc /ət/; Những từ có hậu tố -ary có thêm trọng âm phụ cách nói người Mỹ D: /ləˈbɒr.ə.tri/ Trong âm tiết âm tiết 1,3,4 yếu chúng chứa nguyên âm yếu /ə/ /ɪ/ Vậy nên, trọng âm phải rơi vào âm /ɒ/ âm tiết mạnh 12 nguyên âm đơn, có “:” nguyên âm dài, theo cặp cho dễ nhìn: [ɪ, i:] ; [ʊ, u:] ; [ɒ ; ɔ:] ; [ə, ɜ:] ; [e, æ] ; [ʌ, ɑ:] nguyên âm đôi: [eɪ] , [ɑɪ] , [ɔɪ] , [əʊ] , [aʊ] , [ɪə] , [eə] , [ʊə] Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 31 to 40 Ơn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 107 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA In the West, cartoons are used chiefly to make people laugh The important feature of all these cartoons is the joke and the element of surprise which is contained Even though it is very funny, a good cartoon is always based on close observation of a particular feature of life and usually has a serious purpose Cartoons in the West have been associated with political and social matters for many years In wartime, for example, they proved to be an excellent way of spreading propaganda Nowadays cartoons are often used to make short, sharp comments on politics and governments as well as on a variety of social matters In this way, the modern cartoon has become a very powerful force in influencing people in Europe and the United States Unlike most American and European cartoons, however, many Chinese cartoon drawings in the past have also attempted to educate people, especially those who could not read and write Such cartoons about the lives and sayings of great men in China have proved extremely useful in bringing education to illiterate and semi-literate people throughout China Confucius, Mencius and Laozi have all appeared in very interesting stories presented in the form of cartoons The cartoons themselves have thus served to illustrate the teachings of the Chinese sages in a very attractive way In this sense, many Chinese cartoons are different from Western cartoons in so far as they not depend chiefly on telling jokes Often, there is nothing to laugh at when you see Chines cartoons This is not their primary aim In addition to commenting on serious political and social matters, Chinese cartoons have aimed at spreading the traditional Chinese thoughts and culture as widely as possible among the people Today, howerver, Chinese cartoons have an added part to play in spreading knowledge They offer a very attractive and useful way of reaching people throughout the world, regardless of the particular country in which they live Thus, through cartoons, the thoughts and teachings of the old Chinese philosophers and sages can now reach people who live in such countries as Britain, France, America, Japan, Malaysia or Australia and who are unfamiliar with the Chinese culture Until recently, the transfer of knowledge and culture has been overwhelmingly from the West to the East and not vice versa By means of cartoons, however, publishing companies in Taiwan, Hong Kong and Singapore are now having success in correcting this imbalance between the East and the West Cartoons can overcome language barriers in all foreign countries The vast increase in the popularity of these cartoons serves to illustrate the truth of Confucius’s famous saying “One picture is worth a thousand words.” Question 31: Which of the following clearly characterizes Western cartoons? A Originality, freshness, and astonishment B Humour, unexpectedness, and criticism C Enjoyment, liveliness, and carefulness D Seriousness, propagande, and attractiveness Câu mô tả đặc điểm tranh biếm họa phương Tây cách rõ ràng ? A: độc đáo, khiết ngạc nhiên Ôn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 108 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH mơn TA B: hài hước, tính gây ngạc nhiên bình phẩm C: thích thú, tính vui vẻ tính cẩn thận D: nghiêm túc, tính tun truyền tính lơi Đoạn mô tả tranh biếm họa phương Tây, nên ta tìm thơng tin đoạn - Đoạn có câu: The important feature of all these cartoons is the joke and the element of surprise which is contained.Even though it is very funny (Điểm đặc biệt tranh biếm họa chuyện cười yếu tố gây ngạc nhiên Mặc dù hài hước ) - Đoạn có câu: Nowadays cartoons are often used to make short, sharp comments on politics and governments as well as on a variety of social matters.(Ngày nay, tranh biếm họa thường sử dụng để đưa lời bình luận ngắn gọn, sắc bén trị, quyền nhiều vấn đề xã hội khác) => Đến ta thấy có đáp án B mơ tả đặc điểm tranh biếm họa phương Tây => chọn câu B Question 32: Chinese cartoons have been useful as an important means of A educating ordinary people B spreading Western ideas C political propaganda in wartime D amusing people all the time Tranh biếm họa Trung Hoa hữu ích phương tiện A: dạy học cho người B: phổ biến tư tưởng phương Tây C: tuyên truyền trị thời chiến D: làm cho người ta vui cười lúc - Trong đoạn ta thấy có câu: Such cartoons about the lives and sayings of great men in China have proved extremely useful in bringing education to illiterate and semi-illiterate people throughout China".(Những tranh biếm họa nhân sinh câu châm ngôn bậc vĩ nhân Trung Hoa thể chứng tỏ hữu ích việc dạy học cho người thất học thất học khắp Trung Hoa ) => Tìm thơng tin ta dễ dàng chọn đáp án => Chọn câu A Question 33: The major differences between Chinese cartoons and Western cartoons come from their A purposes B nationalities C values D styles Những điểm khác chủ yếu tranh biếm họa Trung Hoa tranh biếm họa phương Tây xuất phát từ : A : mục đích B: dân tộc Ơn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 109 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA C : giá trị D : phong cách - Nhìn vào đoạn ta thấy câu : In the West , cartoons are used chiefly to make people laugh( Ở phương Tây , tranh biếm họa chủ yếu dùng để gây cười cho người ) - Xem qua đoạn , ta lại thấy câu : Many Chinese cartoons are different from Western cartoons in so far as they not depend chiefly on telling jokes ( Nhiều tranh biếm họa Trung Hoa khác với tranh biếm họa phương Tây chúng khơng phải chủ yếu dựa vào việc kể chuyện cười ) Rồi ta lại thấy câu : This is not their primary aim.( Đây khơng phải mục đích chúng ) * Lưu ý : aim = purpose : mục đích => Nếu em biết hai chữ đồng nghĩa dễ dàng tìm thơng tin câu => tiết kiệm thời gian làm Còn em khơng biết ta phân tích bước cuối chọn đáp án ta thấy rõ ràng chúng khác mục đích => chọn câu A Question 34: The pronoun “this” in paragraph mostly refers to A a propaganda campaign B a piece of art C an educational purpose D a funny element Đại từ "this" đoạn có liên quan đến : A : Một chiến dịch tuyên truyền B : Một tác phẩm nghệ thuật C: Một mục đích giáo dục D: Một yếu tố hài hước - "this" "điều , việc đó" Muốn biết "điều , việc đó" ta phải xem phía trước coi người ta đề cập đến Câu trước : There is nothing to laugh at when you see Chinese cartoons.( Chẳng có đáng cười bạn xem tranh biếm họa Trung Hoa ) => Vậy ta biết "this" yếu tố gây cười, yếu tố hài hước => chọn câu D Question 35: The passage is intended to present A a contrast between Western cartoons and Chinese cartoons B an opinion about how cartoons entertain people C a description of cartoons of all kinds the world over D an outline of Western cartoons and Chinese cartoons Đoạn văn muốn trình bày A: tương phản tranh biếm họa phương Tây tranh biếm họa Trung Hoa B : Ý kiến cách tranh biếm họa giải trí cho người ta C: miêu ta tất loại tranh biếm họa khắp thế giới Ơn thi khơng phải để giỏi Ôn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 110 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA D: Đặc điểm tranh biếm họa phương Tây tranh biếm họa Trung Hoa - Ngay đầu đoạn ta thấy có câu : Many Chinese cartoons are different from Western cartoons.(Nhiều tranh biếm họa Trung Hoa khác với tranh biếm họa phương Tây) => thấy khác ta nghĩ đến tương phản => Chọn câu A Question 36: Which of the following could be the best title for the passage? A A Very Powerful Force in Influencing People B Cartoons as a Way of Educating People C Chinese Cartoons and Western Cartoons D An Excellent Way of Spreading Propaganda Đáp án sau tiêu đề hay cho đoạn văn? A: Một hiệu ứng mạnh mẽ việc tác động đến người B: Tranh biếm họa phương tiện để dạy học C: Tranh biếm họa Trung Hoa tranh biếm họa phương Tây D: Một cách tuyệt vời để tuyên truyền => đoạn ta thấy tác giả tập trung miêu tả tranh biếm họa phương Tây , qua đoạn tác giả lại tập trung miêu tả tranh biếm họa Trung Hoa => Chọn câu C Question 37: In general, Chinese cartoons are now aiming at A illustrating the truth of Chinese great men’s famous sayings B bringing education to illiterate and semi-literate people in the world C spreading the Chinese ideas and cultural values throughout the world D disseminating traditional practices in China and throughout the world Nhìn chung, hơm tranh biếm họa Trung Hoa nhắm vào mục tiêu : A: Minh họa thật cho câu châm ngôn tiếng bậc vĩ nhân Trung Hoa B: Dạy học cho người thất học thất học giới C: Phổ biến tư tưởng giá trị văn hóa Trung Hoa khắp giới D: Truyền bá thông lệ truyền thống Trung Hoa khắp giới - Câu cuối đoạn thông tin cho câu : In addition to commenting on serious political and social matters Chinese cartoons have aimed at spreading the traditional Chinese thoughts and culture as widely as possible among the people.(Ngồi việc bình luận vấn đề trị xã hội nghiêm trọng, tranh biếm họa Trung Hoa nhắm vào việc phổ biến tư tưởng văn hóa Trung Hoa truyền thống cho người rộng rãi tốt) => Tìm thông tin ta dễ dàng chọn đáp án => Chọn câu C Ơn thi khơng phải để giỏi Ôn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 111 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA Question 38: The word “imbalance” in paragraph refers to A The mismatch between the East cartoons and the West cartoons B the influence of the East cartoons over the West cartoons C the dominant cultural influence of the West over the East D thediscrimination between the West culture and the East culture Từ "imbalance" đoạn có liên quan đến : A: Sự khơng xứng đôi tranh biếm họa phương Đông phương Tây B: Sự ảnh hưởng tranh biếm họa phương Đông tranh biếm họa phương Tậy C: Sự thống lĩnh ảnh hường văn hóa phương Tây phương Đơng D: Sự phân biệt văn hóa phương Tây phương Đông * imbalance (n) : cân - Nếu em biết nghĩa từ nhanh chóng thấy đáp án Vì câu C có chữ dominant : thống lĩnh, chiếm trội; mà "chiếm trội" tức "mất cân bằng" => Chọn câu C Question 39: Which of the following is most likely the traditional subject of Chinese cartoons? A The stories and features of the lives of great men the world over B The illiterate and semi-literate people throughout China C Jokes and other kinds of humour in political and social matters D Thephilosophies and sayings of ancient Chinese thinkers Câu sau chủ đề truyền thống tranh biếm họa Trung Hoa? A: Những câu chuyện nét đặc trưng sống bậc vĩ nhân khắp giới B: Những người thất học thấy học khắp Trung Hoa C: Chuyện cười thể loại hài hước khác vấn đề trị xã hội D: Triết lý sống câu châm ngôn nhà tư tưởng Truong Hoa xưa - Vừa làm xong câu 32 nên em dễ dàng làm câu Bởi thơng tin câu 32 thông tin câu này: Such cartoons about the lives and sayings of great men in China.( tranh biếm họa nhân sinh câu châm ngôn bậc vĩ nhân Trung Hoa như thế) => Ta thấy rõ ràng tranh biếm họa Trung Hoa lấy triết lý sống câu châm ngôn bậc vĩ nhân Trung Hoa xưa làm chủ đề truyền thống => Chọn câu D Question 40: According to the passage, which of the following is true? A Western cartoons always have a serious purpose B Cartoons will replace other forms of writing Ơn thi khơng phải để giỏi Ôn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 112 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA C Cartoons can serve various purposes D Language barriers restricted cartoons Theo đoạn văn, câu sau đúng? A: Tranh biếm họa phương Tây ln có mục đích nghiêm tục B: Tranh biếm họa thay cho hình thức văn viết khác C: Tranh biếm họa dùng cho mục đích khác D: Rào cản ngôn ngữ làm hạn chế tranh biếm họa => Đã làm đến em nắm nội dung đoạn văn dễ dàng loại câu không _ Câu A: Nếu em không để ý kỹ dễ chọn câu cuối đoạn ta thấy "usually has a serious purpose" mà đoạn lại nói đến tranh biếm họa phương Tây chứ, để ý kỹ ta thấy người ta dùng trạng từ tần suất usually (thường thường) câu lại always (luôn luôn)" => cẩn thận em => loại _ Câu B : Trong không thấy nói đến chi tiết => loai _ Câu D : Ngay đầu đoạn cuối ta thấy : Cartoons can overcome language barriers in all foreign countries.( Tranh biếm họa vượt qua rào cản ngơn ngữ quốc gia ) Mà câu lại nói " Rào cản ngơn ngữ hạn chế tranh biếm họa" => loại => Còn lại câu C, rõ ràng tranh biếm họa dùng nhiều mục đích : gây cười cho người , bình luận vấn đề trị xã hội , dạy học => => Chọn câu C Question 62: The woman was too weak to lift the suitcase A The woman wasn’t able to lift the suitcase, so she was very weak B The woman, though weak, could lift the suitcase C So weak was the woman that she couldn't lift the suitcase D The woman shouldn't have lifted the suitcase as she was weak Câu kiểm tra thí sinh cấu trúc đảo ngữ với so theo công thức: So + adj + N that + clause Question 63: When I arrived, they were having dinner A I came in the middle of their dinner B They ate their dinner as soon as I arrived Ơn thi khơng phải để giỏi Ôn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 113 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA C When they started having their dinner, I arrived D I came to their invitation to dinner Đang ăn = bữa ăn Question 64: They couldn’t climb up the mountain because of the storm A The storm made it not capable of climbing up the mountain B Their climbing up the mountain was unable due to the storm C The storm made them impossible to climb up the mountain D The storm discouraged them from climbing up the mountain Câu có điều cách dùng từ mà em ý: possible/ impossible không dùng cho chủ từ người dùng với nghĩa Câu them túc từ câu nghĩa chủ từ impossible 74) A: large: lớn B: little: C: few: D: much: nhiều Land that is covered with trees, grass and other plants wears away very slowly, and so loses very of its soil - Nhìn vơ câu ta nhanh chóng loại đáp án A C • Loại A sau "large" khơng có "of" => không dùng "very large of" => loại • Loại C sau "few of" phải danh từ số nhiều, mà danh từ "soil" danh từ khơng đếm => loại - Còn lại đáp án "little: ít" "much: nhiều" Muốn biết chọn "ít" hay "nhiều" ta phải nắm nội dung câu chọn xác (Đất mà cỏ bao phủ xói mòn chậm, đất.) Ơn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 114 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH mơn TA => Ở phía trước nói "xói mòn chậm" mà phía sau lại nói "bị nhiều đất" vơ lý q => loại D => chọn câu B 75) A: store: tích trữ B: back: lùi lại C: stay: lại D: hold: giữ lại The roots of plants help to the rocks and soil in place (Rễ giúp giữ lại đất đá chỗ) => có chữ "hold" hợp nghĩa => chon câu D 76) A: facilitate : làm cho thuận tiện B: aid: giúp đỡ C: assist: giúp đỡ D: help: giúp đỡ - Trước tiên ta phải xem câu cần điền từ: Thus, forests and grasslands to show down erosion (Vì thế, rừng đồng cỏ làm chậm lại q trình xói mòn) - Câu A ta thấy khơng hợp nghĩa => loại Ơn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 115 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH mơn TA - Còn lại đáp án B, C, D khiến bạn phân vân mang nghĩa "giúp đỡ" Vậy muốn làm câu ta phải hiểu cách sử dụng từ • aid => thường dùng để nói đến giúp đỡ tiền bac, có nghĩa "viện trợ" • assist => dùng để nói người giúp người khác làm việc • help => dùng để nói người giúp người khác làm việc => lại phân vân, khơng biết chọn "assist" hay "help" ?!? Nhưng, "help" có nghĩa "giúp ích" cho đó, "assist" khơng - Nhìn lại đề, ta thấy "rừng đồng cỏ giúp làm chậm lại q trình xói mòn" khơng phải giúp làm việc => loại "assist" => chọn câu D 77) A: thinly: mỏng B: strongly: mạnh mẽ C: thickly: dày đặc, rậm rạp D: scarcely: chắn không Even where the land is covered with plants, some erosion goes on (Thậm chí vùng đất có cối rậm rạp, xói mòn diễn ra) => có chữ "thickly" hợp nghĩa => chọn câu C 78 ) Ơn thi khơng phải để giỏi Ôn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 116 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA In the spring, the snow turns into a large quantity of water that then runs downhill in the streams - Ở ta thấy trước chỗ trống mạo từ "the" sau danh từ "snow" => trước danh từ phải tính từ Trong đáp án, ta thấy có "melting" tính từ => chọn câu C 79) A: Till : B: As: C: Until: D: Although: a stream carries away some of the soil, the stream bed gets deeper and deeper (Khi suối đất lòng suối ngày sâu hơn) => có "as" hợp nghĩa => chọn câu B 80) A: During: suốt B: Among: C: After: sau D: in: vào, _ thousands of years of such erosion, wide valleys are often formed (Sau hàng ngàn năm xói mòn cho đời thung lũng rộng lớn) => Xét nghĩa có "after" hợp nghĩa Ơn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 117 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH mơn TA => chọn câu C Ơn thi khơng phải để giỏi Ôn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 118 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA MỤC LỤC Chia -5 Câu thường thuật CÂU TRẦN THUẬT DẠNG NÂNG CAO - CÂU TRẦN THUẬT DẠNG ĐẶC BIỆT Câu bị động đặc biệt DẠNG 1: People say that 13 DẠNG 2: Mẫu V O V -16 NHỮNG DẠNG BỊ ĐỘNG RIÊNG LẺ -17 CÂU ĐIỀU KIỆN NÂNG CAO -19 Dùng were to bên mệnh đề có if -19 Câu điều kiện loại zero 20 Câu điều kiện loại hỗn hợp -21 Đảo ngữ câu điều kiện 22 Đại từ quan hệ -23 … 10 So sánh số lần- số lượng 26 11, Mạo từ 12,Thể nhấn mạnh 13.Both- and, neither – nor, not only- but also 14.Câu hỏi đuôi Các phần ( từ 6-9, 11-14) em tự học 15 Mệnh đề mục đích 16 I.Các động từ kèm với V-ing phía sau 29 17 Dạng to - V động từ -31 Ơn thi khơng phải để giỏi Ôn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 119 Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA 18 Những trường hợp động từ theo sau V-ing to-V 32 19 CÁCH ĐỌC PHÂN SỐ TRONG TIẾNG ANH - 35 20 TRẬT TỰ SẮP XẾP TÍNH TỪ -37 21 Doing vs having done 39 22 đảo ngữ 40 CÁC CÂU ĐẢO NGỮ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM 44 23 MỘT VÀI MẸO NHỎ ĐỂ LÀM TỐT HƠN PHẦN ‘CHỨC NĂNG GIAO TIẾP’ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 49 24 MỘT SỐ MẸO KHI LÀM BÀI ĐỌC HIỂU -51 (bao gồm tập lơi giải chi tiết) 25 MẸO LÀM BÀI ĐỌC HIỂU ĐIỀN TỪ ^^ 60 26 PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TÌM LỖI SAI TRONG CÂU WORD FORM 64 27 PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TÌM LỖI SAI ERRORS IN WORD CHOICE -65 28 CÁCH LÀM BÀI TÌM LỖI SAI TRONG CÂU : ERRORS IN WITH VERBS - 68 29 CÁCH LÀM BÀI TÌM LỖI SAI TRONG CÂU Errors with parallel structure 69 30 CÁCH LÀM BÀI TÌM LỖI SAI : ERRORS WITH PRONOUNS - 70 31 số tập 73 32 CHỮA BÀI TẬP TẾT CHI TIẾT NHẤT VÀ DỄ HIỂU NHẤT CÓ THỂ ^^ -79 33 GIẢI ĐÁP Số CÂU TRONG Đề THI ĐạI HọC NĂM 2010 88 Ôn thi khơng phải để giỏi Ơn thi để tự tin thi tin không thất bại Page 120 ...Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA Ôn thi để giỏi Ôn thi để tự tin thi tin không thất bại Page Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH mơn TA LỜI NĨI ĐẦU Hehe! Trên sở... tập để chuẩn bị cho kì thi Đại Học mơn Anh Văn, biên soạn tập tài liệu cách thực tiễn để em có sở để ôn tập Khác với tài liệu mua ngồi thị trường, tài liệu thi t kế thủ công mộc mạc =)))) Nhưng... Phạm Thị Châm_ Tài liệu ôn thi ĐH môn TA CÁC MảNG KIếN THứC CầN NắM VữNG Chia Thơng thường câu đề thi đại học không đơn kiểm tra vấn đề mà kết hợp với cấu trúc khác Trích đề thi đại học năm 2008:
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ôn THI đại học môn TIẾNG ANH chắc chắn đỗ, TÀI LIỆU ôn THI đại học môn TIẾNG ANH chắc chắn đỗ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay