Flashcards Tiếng Anh theo chủ đề

101 27 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 15:39

File mềm tổng cộng hơn 200 tranh, đa dạng chủ đề như: tính từ mô tả người, đồ vật, đồ ăn, các hoạt động, hoạt động hàng ngày, sở thích, bộ phận cơ thể người, động vật.....kể cả các chủ đề trên thị trường chưa thấy bán (như trong hình)
- Xem thêm -

Xem thêm: Flashcards Tiếng Anh theo chủ đề, Flashcards Tiếng Anh theo chủ đề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay