mẫu đơn đăng kýThẻ bảo hiểm y tế

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 15:27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp thẻ bảo hiểm y tế Kính gửi: Học viện PK-KQ Tên là:………………………… Cấp bậc:………… Chức vụ………………… HSL, PCCV:………… Ngày sinh:………………………… Nhập ngũ:………… Số sổ BHXH:…………………………………… Đơn vị công tác: Học viện PK – KQ Quê quán:……………………………………… ….Trú quán:……………………………………………… Số CMND(SQ):……………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp:……………………………… Nơi đăng ký KCB BĐ:………………………………………………………………………………………… Đề nghị quan BHXH Bộ Quốc Phòng cấp thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm TT HỌ VÀ TÊN THÂN NHÂN NGÀY, THÁNG, NĂM SINH NAM NỮ Xác nhận huy đơn vị NGHỀ NGHIỆP QUAN HỆ VỚI QUÂN NHÂN QUÊ QUÁN (Hộ thường trú) NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU (huyện, tỉnh) Ngày Ghi (Mã số thẻ) tháng 10 năm 2017 Người làm đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu đơn đăng kýThẻ bảo hiểm y tế, mẫu đơn đăng kýThẻ bảo hiểm y tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay