Tổng kết năm học 2016 2017

10 29 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 15:27

TIỂU ĐỒN ĐẠI ĐỘI 73 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà nội, ngày 06 tháng năm 2018 BÁO CÁO Tổng kết công tác Giáo dục – Đào tạo năm học 2017 - 2018 I Đánh giá kết công tác giáo dục - đào tạo năm học 2017 - 2018 Đặc điểm tình hình a Thuận lợi - Năm học 2017- 2018 tồn Học viện nói chung Tiểu đồn nói riêng tâm thực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tích cực hưởng ứng vận động Bộ giáo dục – đào tạo chống tiêu cực bệnh thành tích giáo dục, tích cực đẩy mạnh phong trào xây dựng đơn vị VMTD - nhà trường quy, chuẩn hóa - Đơn vị thường xuyên quan tâm giúp đỡ Phòng, Khoa quan chức mà đặc biệt là quan tâm lãnh đạo,chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên Đảng ủy, huy Tiểu đoàn - Đa số học viên đơn vị có trình độ kiến thức tương đối đồng đều, có sức khỏe tốt, tích cực nhiệt tình thực nhiệm vụ học tập rèn luyện - Đội ngũ cán huy đoàn kết, có lực, nhiệt tình trách nhiệm cao, đội ngũ cán kiêm chức phát huy tốt vai trò trách nhiệm tổ chức thực nhiệm vụ - Do năm học vừa qua đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục-đào tạo b Khó khăn Bên cạnh thuận lợi vừa nêu, năm học tập thể đơn vị gặp khơng khó khăn trình thực nhiệm vụ: - Lượng học viên đơng nên có khó khăn định công tác quản lý - Học viên K59 học tập mơn học chun ngành có nhiều mơn khó, nội dung kiến thức nhiều, tài liệu học tập thiếu số môn học; đặc biệt thời gian thực tập chức trách Nhà máy Trung đồn khơng qn; học viên KSHK-K63 sinh hoạt, học tập đơn vị nên chưa chủ động nội dung cơng việc Bên cạnh đơn vị phải thực nhiều nhiệm vụ SSCĐ củng cố doanh trại xây dựng Học viện - Một số học viên nhận thức đơn giản, xác định động học tập rèn luyện chưa đắn Cá biệt học viên lười học học tập, rèn luyện ý thức trách nhiệm hạn chế - Có thời điểm cán thiếu vắng, điều động luân chuyển công tác, học Nhiệm vụ đại đội - Quản lý giáo dục đối tượng học viên đào tạo kỹ sư hàng không cấp phân đội K59, KSHK-K63 Quân số đầu năm học 185 học viên biên chế thành lớp Lớp MBĐC - K59 = 35 đ/c; Lớp TBHK - K59 = 20 đ/c; Lớp VKHK - K59 = 14 đ/c; Lớp VTĐT - K59 = 20 đ/c Lớp MBĐC - K63 = 41 đ/c; Lớp TBHK - K63 = 18 đ/c; Lớp VKHK - K63 = 17 đ/c; Lớp VTĐT - K63 = 20 đ/c - Làm điểm “Học ngoại ngữ” hoạt động “Giờ thứ 8” Những biện pháp tổ chức thực hiện, kết đạt a Biện pháp chính: - Quán triệt đến 100% cán học viên quy chế GD-ĐT, nhiệm vụ làm điểm đơn vị; - Xây dựng động thái độ học tập cho học viên; - Duy trì nghiêm nếp chế độ học tập, ôn tâp; - Bối dưỡng tốt học viên giỏi, học viên tham dự olympic phân loại bồi dưỡng học viên trung bình, yếu; - Xây dựng tổ nhóm học tập, tổ trợ giáo; - Tổ chức rút kinh nghiệm huấn luyện chặt chẽ tìm nguyên nhân biện pháp khắc phục hạn chế đưa phương hướng thời gian tiếp theo; - Động viên khích lệ cá nhân, tập thể có thành tích tốt học tập; - Xây dựng điển hình tiên tiến học tập, rèn luyện b Kết đạt - Công tác giáo dục đào tạo + Đối tượng học viên đông học nhiều môn bản, sở, chuyên ngành yêu cầu tư sâu, nội dung kiến thức khó nhiều Bởi từ đầu năm học đơn vị xác định học tập nhiệm vụ trị trung tâm Việc giáo dục mục tiêu, yêu cầu đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho học viên tiến hành thường xuyên, quy chế huấn luyện, quy chế giáo dục đào tạo quán triệt đến học viên + Đơn vị kết hợp chặt chẽ với khoa, môn giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy nắm bắt chất lượng học tập học viên, có điều chỉnh, uốn nắn kịp thời biểu sa sút học viên, đồng thời qua tổng hợp ý kiến học viên có đề xuất để giải vấn đề nảy sinh trình học tập Thường xun quan tâm khích lệ tinh thần học tập học viên, khen thưởng kịp thời học viên có thành tích tốt học tập Xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến học tập Có biện pháp xứ lí phù hợp cá nhân có biểu thiếu cố gắng học tập + Trong năm học 2017- 2018 đơn vị quán triệt tốt ý thức chấp hành nghiêm quy chế thi, kiểm tra học viên chấp hành nghiêm quy chế giáo dục đào tạo, kiểm tra thi kết thúc môn, học phần Tập thể cá nhân tiêu biểu phong trào học tập: * Tập thể: Lớp VTĐT – K59 * Cá nhân: Hoàng Ngọc Viết (TB – K59) Lê Nguyễn Hoàng (VK – K59) Hoàng Văn Tùng (VT – K59) Nguyễn Hữu Mai Tuyển (ĐC – K63 ) Trần Phong Doãn (VT – K63) Điểm tồn tại: - Kết học tập số mơn chưa đều, số học viên có tư tưởng ngại học, học dồn, ngại nghiên cứu, thiếu cố gắng học tập - Chấp hành quy chế học tập, ơn tập có lúc chưa nghiêm túc - Một số học viên biểu thiếu cố gắng ngủ gật học, làm việc riêng tự ôn, lại lộn xộn, không tập trung Vẫn học viên có tư tưởng học tủ, học lệch dẫn đến kết học chưa cao - Trong thi KTM 10 học viên (10 lượt) không đạt yêu cầu Nguyên nhân tồn tại: - Mơt số học viên lười học, chủ quan không tập trung học tập, tượng học dồn gần thi - Ý thức tự giác học tập chưa cao, xác định động học tập số học viên chưa đắn - Vai trò đội ngũ cán bộ, kiêm chức trì ơn tập có thời điểm chưa tốt - Phương pháp học tập, bố trí thời gian học tập số học viên chưa khoa học - Tình trạng ốm, bệnh xá, viện nhiều nguyên nhân không nhỏ ảnh hưởng tới chất lượng học tập học viên c Về quản lý kỉ luật, xây dựng quy: - Đại đội xác định song song nhiệm vụ học tập nhiệm vụ XDCQ – QLRLKL hai nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu - Thường xuyên quan tâm lãnh đạo Chi bộ, với biện pháp đề sát với tình hình thực tế để bước nâng cao trình độ nhận thức kỷ luật học viên - Ngay từ đầu năm học Đơn vị tổ chức quán triệt cho học viên quy chế quản lí học viên, quy định cụ thể Học viện điều cấm Giám đốc học viện Hướng dẫn xây dựng nếp quy Học viện PK - KQ Đặc biệt nghị 19 thường vụ Đảng ủy học viện tăng cường công tác XDCQ - QLRLKL toàn Học viện Các học viên nhận thức tốt vấn đề nắm bắt đầy đủ quy định, tiêu chuẩn xây dựng quy - Nội vụ vệ sinh ngày, tuần gọn sạch, thống nhất, lễ tiết tác phong bảo đảm Thực tốt thống trang phục quy định, tạo mơi trường sống nề nếp, văn hóa, văn minh xây dựng phát huy Đảm bảo an tồn tuyệt đối tham gia giao thơng Hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thực canh gác bảo đảm an toàn - Duy trì nghiêm chế độ nề nếp, chế độ sinh hoạt ngày, tuần, chế độ sinh hoạt, đọc báo, xem thời đội Biểu dương kịp thời cá nhân rèn luyên tốt đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm kỉ luật, quy định đơn vị - Số lượt vi phạm thông thường giảm nhiều, vi phạm nếp chế độ giảm rõ rệt có thời điểm chấm dứt, số khâu yếu, mặt yếu khắc phục triệt để Điểm tồn tại: - Một số học viên chấp hành quy định không nghiêm: vi phạm chế độ, vi phạm điều cấm: sử dụng ĐTDĐ, thuốc - Canh gác chưa nghiêm túc ý thức địch tình hạn chế - Lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi có nơi, có lúc chưa quy định, tác phong chậm, tượng học viên nói thiếu văn hóa - Ý thức bảo vệ tài sản tập thể chưa tốt, sử dụng điện nước thiếu tiết kiệm, ý thức giữ gìn - Nội vụ vệ sinh có ngày chưa bảo đảm, phải để đôn đốc nhắc nhở - Chất lượng cán kiêm chức, ngoại khóa chưa cao Nguyên nhân tồn tại: - Do ý thức tự giác, tự quản, tự rèn học viên yếu, giản đơn nhận thức, tư tưởng ngại rèn luyện xác định động phấn đấu chưa tốt - Cán kiêm chức có lúc chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chưa mạnh dạn việc nhắc nhở, chấn chỉnh học viên vi phạm, hiệu cơng việc đơi thấp - Nhận thức vai trò cá nhân tập thể, trách nhiệm xây dựng đơn vị số cá nhân chưa cao; tinh thần đấu tranh tự phê bình phê bình hạn chế * Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến RLKL: - Cá nhân: Nguyễn Văn Thược-ĐC59 Bùi Văn Cường-VK59 Hồng Văn Tùng-VT59 Nguyễn Phương Nam-ĐC63 Ngơ Doãn Thanh-TB59 Nguyễn Thành Lực-VK63 * Cá nhân cá biệt học tập, rèn luyện: không * Các hoạt động cơng tác khác: - Đơn vị tích cực, chủ động công tác tăng gia sản xuất, kịp thời nắm bắt thời vụ, làm đất, chăm sóc trồng bảo đảm chi tiêu tăng gia - Bảo đảm tốt đời sống sức khỏe, chế độ, định lượng cho đội - Tham gia tích cực, đầy đủ hoạt động phong trào Tiểu đoàn, Đoàn thể tổ chức phát động - Hoạt động chi đoàn vào nề nếp, đạt chất lượng có chiều sâu Trong năm học vừa qua chi đồn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích 4.Đánh giá chung Trên sở đặc điểm tình hình đơn vị ln nắm bắt điều kiện hồn cảnh học viện để có biện pháp làm cơng tác tư tưởng Chính năm học vừa qua 100% học viên có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm học tập rèn luyện Đa số học viên xác định tốt động phấn đấu , nhận thức nhiệm vụ học tập,rèn luyện học viên nâng nên rõ rệt Đơn vị tổ chức trì thực nghiêm chương trình kế hoạch GDĐT Chất lượng học tập trì thành tích tơt năm trước Tổ nhóm học tập tổ trợ giáo hoat động có hiểu nếp Làm điểm bồi dưỡng học viên giỏi học viên trung bình đạt kết đề Bảo đảm an tồn tuyệt đối huấn luyện tham gia giao thông * Nhược điểm: Trong thi kết thúc mơn 10 học viên (10 lượt) không đạt yêu cầu Chất lượng thi có mơn hạn chế Còn tượng học viên ngại học, ngại rèn * Nguyên nhân Nhận thức nhiêm vụ GDĐT có học viên hạn chế, tư tưởng học tủ, học lệch xảy Tổ chức ơn tập có lớp có thời điểm chưa nghiêm túc Vai trò trách nhiệm cán lớp, cán thực tập chức trách, đảng viên học viên có thời điểm hạn chế II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019 Đặc điểm Năm học 2018- 2019 đơn vị tiếp tục làm điểm “ Nghiên cứu khoa học” Đây vừa vinh dự nhiệm vụ nặng nề cần đòan kết trí cao cán bộ, học viên đơn vị, nỗ lực cố gắng cá nhân Đây thời gian lớp tiếp tục học môn sở bắt đầu bước vào học chuyên ngành nên đòi hỏi học viên cần phải xác định tốt nhiệm vụ, điều chỉnh lại phương pháp học tập phân bố thời gian cho hợp lí hơn, để hồn thành tốt nhiệm vụ học tập rèn luyện Phương hướng: Tiếp tục phát huy thành tích đạt năm học 2017- 2018, tâm khắc phục triệt để điểm tồn ra, năm học 2018- 2019 cần làm tốt nhiệm vụ sau: - Làm tốt công tác tư tưởng, tạo động thái độ học tập, rèn luyện đắn, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng học viên Chủ động nắm ngăn chặn kịp thời thông tin tiêu cực xâm nhập vào, giải dứt điểm vướng mắc tư tưởng tồn thời gian qua - Chủ động nắm bắt kế hoạch tổ chức thực kế hoạch huấn luyện Phòng đào tạo Duy trì nghiêm kỉ luật học tập, ơn tập, tập trung nâng cao chất lượng học tập Quán triệt sâu sắc ý thức chấp hành quy chế thi, kiểm tra, kiên loại trừ tiêu cực thi, kiểm tra, đề nghị xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy chế * Mục tiêu phấn đấu: - Thi kết thúc mơn có 98 % đạt u cầu, đó: 75 % giỏi - Kiểm tra thường xun, kiểm tra học trình có 98 % đạt yêu cầu, có 75 % giỏi, % xuất sắc - 100% học viên chấp hành nghiêm quy chế GD - ĐT quy chế thi - 100% học viên đạt yêu cầu RLTL - Nâng cao chất lượng XDCQ - RLKL, giữ vững tình hình, ổn định kỷ luật đơn vị, trì chặt chẽ nề nếp, chế độ - Kiên xử phạt đề nghị xử lí vi phạm kỷ luật, khơng để tình trạng vi phạm kỷ luật kéo dài, tâm khắc phục triệt để khâu yếu mặt yếu - Duy trì tăng gia bảo đảm sản lượng theo quy định, kịp thời xuống giống theo thời vụ phấn đấu đạt 160kg/người/năm - Xây dựng Chi TSVM hoạt động có hiệu thiết thực hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò đội ngũ cán kiêm chức, Đảng viên - Xây dựng đơn vị VMTD III KIẾN NGHỊ Khơng./ Nơi nhận: - Tiểu đồn; - Lưu: Đại đội, C02 ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG Đại úy Vũ Xuân Cảnh ...BÁO CÁO Tổng kết công tác Giáo dục – Đào tạo năm học 2017 - 2018 I Đánh giá kết công tác giáo dục - đào tạo năm học 2017 - 2018 Đặc điểm tình hình a Thuận lợi - Năm học 2017- 2018 tồn Học viện... tại: - Kết học tập số mơn chưa đều, số học viên có tư tưởng ngại học, học dồn, ngại nghiên cứu, thiếu cố gắng học tập - Chấp hành quy chế học tập, ơn tập có lúc chưa nghiêm túc - Một số học viên... kỷ luật học viên - Ngay từ đầu năm học Đơn vị tổ chức quán triệt cho học viên quy chế quản lí học viên, quy định cụ thể Học viện điều cấm Giám đốc học viện Hướng dẫn xây dựng nếp quy Học viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng kết năm học 2016 2017, Tổng kết năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay