Tiểu luận quan điểm của m weber về tôn giáo rút ra những hiểu biết về môn học XHH tôn giáo

17 10 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 15:11

M.Weber đặt vấn đề nghiên cứu tôn giáo trong xhh tổng quá với phương pháp luận của nó. Một trong những nguyên tắc đầu tiên mà xhh phải tuân theo là sự tập trung về mặt giá trị (neutralité axiologique) khi nghiên cứu các hiện tượng xã hội. Nhưng mặc khác, với quan niệm xhh nghiên cứu hành động xã hội. Họ tên: Lớp: Môn: Đề bài: “Quan điểm M.weber tôn giáo - rút hiểu biết môn học này? BÀI LÀM I Quan điểm M.Weber tơn giáo Một vài đóng góp lớn M.Weber tôn giáo 1.1 Tôn giáo phương pháp luận nghiên cứu tôn giáo M.Weber đặt vấn đề nghiên cứu tôn giáo xhh tổng với phương pháp luận Một nguyên tắc mà xhh phải tuân theo tập trung mặt giá trị (neutralité axiologique) nghiên cứu tượng xã hội Nhưng mặc khác, với quan niệm xhh nghiên cứu hành động xã hội Có nghĩa tìm hiểu ý nghĩa hành vi người quan hệ với người khác, nhà xhh phải cố gắng xem cá nhân nội tâm hóa lí tưởng, giá trị hành động Chính thế, M Weber phân biện phán đoán giá trị (jugement de valeur, Werturteil) quan hệ với giá trị (rapport axu valeurs, Wertbeziehung) nghiên cứu xhh Trong thư cho Fr Neuman vào năm 1909, ơng viết: “Tuyệt đối tơi khơng có thính giác tơn giá tơi khơng có nhu cầu, khơng có khả dựng nên cho tơi thiết kế tinh thần Nhưng tự xét cách nghiêm túc, không chống tôn giáo, không phi tôn giáo” Như vậy, nghiên cứu tôn giáo ông chọn lựa thái độ bất khả tri mặt phương pháp luận (agnosticisme méthodologique) Nghiên cứu giá trị để hiểu được, lĩnh hội, nắm ý nghĩa hành động người Lĩnh hội giai đoạn quan trọng việc giải thích: “chúng gọi xhh khoa học nhằm hiểu hành động xã hội lý giải qua giải thích nhân diễn tiến ảnh hưởng hành động xã hội” Nhưng M.Weber nhấn mạnh hành động xã hội chịu tác động nhiều yếu tố yếu tố Cũng bình diện phương pháp luận, với phương pháp “loại hình lý tưởng” – “loại hình túy” xây dựng cách nhấn mạnh số nét tượng xã hội định Các nét không thiết phải tồn nơi thực Các đặc trưng hình thành, khơng thiết nét mong muốn” – mà M.Weber dùng để phân loại hành động xã hội, loại hình quyền lực, ơng sử dụng để phân tích hình thái cộng đồng tôn giáo đưa phan loại: giáo hội giáo phái mà ngày nhà xhh sử dụng Trong lối tiếp cận M.Weber phải lưu ý đến tính nghịch lí kết hành động phân biệt đạo đức xác tín đạo đức trách nhiệm Kết hành động hồn tồn khác với ý hướng tác nhân xã hội hay nói cách khác hậu hành động khơng phải hồn tồn tiên đốn Quan điểm chi phối sâu sắc A.Giddens ông quan niệm nhiệm vụ xhh tìm hiểu hậu không mong muốn 1.2 Tương quan tôn giáo lĩnh vực xã hội, giai tầng xã hội khác Khi nghiên cứu mối tương quan tôn giáo lĩnh vực khác xã hội, M.Weber trọng đến logic bên lĩnh vực Giữa lĩnh vực có mối liên minh, thỏa hiệp, cạnh tranh Nhưng rõ ràng mối tương quan tôn giáo lĩnh vực khác tùy thuộc loại hình tơn giáo, có tơn giáo đưa đến căng thẳng, có tơn giáo khơng Các tơn giáo cứu độ dựa đạo đức xá tín thường dẫn đến căng thẳng với thực xã hội tơn giáo hình thành mối quan hệ khác với giới xung quan Con người có hai thái độ tôn giái, thái đọ khổ hạnh thái độ huyền bí Huyền bí chiêm niệm khỏi đời thái độ cá nhân quan tâm đến đời này, mê say vào việc chiêm niệm đời sống bên kia, thực tối hậu nhân sinh Thái độ khổ hạnh trái lại, lao vào hành động, cố làm chủ, biến đổi đời Khổi hạnh lại chia làm hai loại: khổ hạnh đời khổ hạnh đời Khổ hạnh ngồi đời khơng tìm cách làm chủ đời mà làm chủ thân mình, mà dòng tu Kito giáo thời Trung cổ thí dụ điển hình Nhập hay xuất thế, đề cao hành động biến đổi hay hành động chiêm niệm hai thơng số quan trọng để phân tích ứng xử cá nhân bị chi phối hệ thống biểu trưng tôn giáo M.Weber trọng đến đạo đức mặt kinh tế tôn giáo lớn Thông thường logic kinh tế đối nghịc với logic đạo đức tôn giáo, quan hệ trao đổi bn bán, tiền bạc thường chống lại đòi hỏi liên đới đạo đức tôn giáo Do mà tổ chức tơn giáo mà cần có phương tiện kinh tế, phương tiện đến lượt chúng lại ảnh hưởng đến tơn giáo M.Weber nêu lên ví dụ cực đoan trường hợp sản xuất rượu trắng tu viện, ngược lại tinh thần chống nghiện rượu tôn giáo (ES, 593) Việc sản xuất kinh tế tu viện theo mơ hình lí cao Trên bình diện tinh thần, dòng khổ tu thể tính lý cao, tập trung tất nguồn lực cho cứu cánh tối cao Thượng Đế Trong qua hệ trị, M.Weber cho thấy, qua lịch sử tơn giáo có lập trường khác nhau: từ thái độ chống đối triệt để, đến việc bị lợi dụng trị “thánh chiến” hay thái độ lời triệt để quyền lực trị tục Khơng có căng thẳng trị tơn giáo tôn giáo ma thuật, tôn giáo địa phương, ngược lại có căng thẳng sâu sắc với tôn giáo cứu rỗi dựa đạo đức liên đới, huynh đệ Với lĩnh vực mĩ học, tôn giáo ma thuật đề cao hoạt động nghệ thuật phương tiện giao tiếp với thần linh, với tôn giáo đề cao đạo đức huynh đệ, nghệ thuật bị nghi ngờ tác động tình cảm ảnh hưởng đến quan hệ lý với đấng tối cao Nhưng M.Weber đưa nhận định thời sự, tôn giáo muốn tôn giáo quần chúng cần có hành động tập thể tuyên truyền cảm xúc Trên bình diện tri thức khoa học thực nghiệm, tồn căng thẳng lớn với tơn giáo Tri thức thực nghiệm lí phi ma thuật hóa, phi thần thánh hóa giới người Con người khoa học khơng chấp nhận định đề đạo đực: giới có ý nghĩa, theo hướng đạo đức Tôn giáo ngày bị đẩy lùi từ lĩnh vực lí sang lĩnh vực phi lí M.Weber cho thấy, tính phi lí tơn giáo hậu q trình lí hóa khoa học giới Trong tương quan với giai tầng xã hội, M.Weber trọng dị biệt tính tơn giáo tầng lớp xã hội, nghề nghiệp Tầng lớp thống trị, hưởng đặc quyền, đặc lợi xã hội muốn gắn cho tơn giáo vai trò hợp thức hóa vị trí lối sống xã hội họ Nhưng tầng lớp bên dưới, tầng lớp bị áp họ khơng muốn cứu rỗi hình thức tôn giáo, mà mong muốn bù đắp trần tục hơn, cụ thể Tầng lớp thương nhân sinh sống “chợ đời” hướng tôn giáo đạo đức, cứu rỗi Tầng lớp tiểu tư sản, thợ thử cơng, tiểu thương thành thị, lệ thuộc thiên nhiên nông dân (chịu ảnh hưởng tơn giáo ma thuật), với điều kiện sinh sống có tính tính tốn, lí hơn, họ cảm nghiệm lao động đền bù M.Weber nhận định Kitô giáo tiên tôn giáo thợ thủ công môi trường đô thị thu hút phụ nữ, khơng kì thị tơn giáo cứu rỗi Kito giáo không đề cao phẩm chất tầng lớp chiến binh mà gần gũi quan tâm đến tầng lớp bị bóc lột phụ nữ M.Weber cho thấy giáo phái đáp ứng nhu cầu tôn giáo số tầng lớp xã hội đề cao tính liên đới cộng đồng tầng lớp xã hội định tiêu biểu cho tơn giáo đó, tầng lớp thư lại đói với nho giáo, tầng lớp chiến binh với Islam giáo, thương nhân với Do Thái giáo… 1.3 Tơn giáo, q trình hợp lí hóa tính đại Một góp ý yếu M.Weber cho thấy có nhiều loại hình hợp lí q trình hợp lí hóa tơn giáo có vai trò quan trọng việc hình thành tính đại Thời kì lịch sử gọi đại bắt đầu xuất Châu Âu vào kỉ XVI, phải đến cuối kỉ XVIII, kỉ “khai sáng” – phân biệt “cổ truyền” “hiện đại” rõ ràng Theo M.Weber, “tính đại” xảy qua q trình “hợp lí hóa” Nhưng tính đại, đầu óc lí xuất Châu Âu mà không đến với văn minh lớn tồn lịch sử như: TQ, Ấn Độ, Ai Cập… Theo M.Weber, yếu tố tơn giáo Phân biệt ông phân tôn giáo ma thuật tơn giáo đạo đức Đạo đức hóa tơn giáo gắn liền với q trình lí hóa Theo M.Weber tính tơn giáo dân tộc Á Đơng trước gắn liền với ma thuật – ông qun niệm tín ngưỡng vào khả ép buộc thần thánh phương tiện kĩ thuật để điều Trong Do Thái giáo cổ đại với việc xuất tiên tri giúp người thoát khỏi ma thuật, tạo sở cho khoa học đại, kĩ thuật chủ nghĩa tư Các vị tiên tri rao giảng quần chúng đừng có tin vào hấp dẫn lực tự nhiên, “thần đa, ma gạo” Thần Sấm, Thần Sét mà tin vào Thượng Đế tạo dựng nên trời đất người Đứng mặt tư tưởng, cách mạng, khơng chi phối quan hệ người Thượng Đế mà quan hệ người với người, mà sau lí tưởng bình đẳng Kito giáo kế thừa: người anh em Cha trời Do Thái giáo lí giải tồn ác giới không trung thành người (của dân Do Thái) với giao ước thiết lập với Thượng Đế Chỉ cần người biết hối hận, sống đạo đức Thượng đế thân nhận lại Mặc dù có tính lí cao, đạo đức kinh tế Do Thái giáo mang tính truyền thống, đánh giá cao giàu sang phô trương, nghi lễ hiến sinh nặng nề Chỉ sau này, khổ hạnh trần đạo Tinh Lành cú hính định cho trình hợp lí hóa kinh tế cho sống nói chung M.Weber đặt vấn đề chủ nghĩa tư không đời Ấn Độ, Trung Quốc mà lại Châu Âu Theo ông, Ấn giáo “tơn giáo giới bên kia”, nhấn mạnh việc thoát khỏi bể khổ giới vật chất để đạt đến bình diện tồn tinh thần cao Ấn giáo không nhằm vào kiểm sốt hay định hình giới vật chất xã hội xoay quanh hệ thống đẳng cấp, tầng lớp đẳng cấp tu sĩ Bà la mơn cha truyền nối độc quyền linh thiêng, chân lí, khơng tạo khoảng khơng gian cho biến chuyển xã hội Khổng giáo nhấn mạnh hòa hợp với vũ trụ cải tạo nó, triết lí trung dung kiềm hãm việc lao vào hoạt động kinh tế Một tầng lớp quan lại, viên chức qua hệ thống thuế má, độc quyền kinh tế, bóp chết xuất tầng lớp sản với lối tư tư chủ nghĩa Hơn tổ chức xã hội dựa dòng họ, thờ cúng tổ tiên, đòi hỏi lời, trung thàng vô điều kiện với bậc bề trên, với người cha gia đình hay với vua lĩnh vự xã hội trị M.Weber phân tích quan hệ thống trị để giải thích mối tương quan với đạo đức kinh tế M.Weber cho Tin Lành mang tính hợp lý cao truyền thống Do Thái – Kito giáo cộng hưởng với tinh thần Cải cách, phái Thanh giáo với khuynh hướng khổ hành, nghiêm ngặt- phê phán đường trung dung Anh giáo (vừa theo tinh thần Tin Lành vừa trì tổ chức việc thờ chúng tương tự Công giáo) – chủ trương tôn giáo túy hơn, khiết dựa cam kết cá nhân, loại bỏ hình thức trung gian (giáo hội, tầng lớp tú ĩ), loại bỏ lễ nghi rườm rà Do chủ trương nên Thanh giáo bị bách hại Anh, Hà Lan, nhiều người thuộc Thanh giáo phải di dân sang Châu Mỹ (1620 – 1640) Có tương quan (chứ liên hệ nhân chiều) giá trị đạo Tin Lành phái Calvin đặc trưng chủ nghĩa tư M.Weber muốn tìm hiểu chủ xí nghiệp tư chủ nghĩa Tây Âu vào năm cuối kỉ XIX quan niệm bổn phận lớn họ đời lao động khơng ngừng hợp lí khổ hành Những chủ xí nghiệp theo đạo Tin lành có quan niệm Thượng Đế đấng siêu việt mà cá nhân phải tin tưởng, phải tiếp cận không qua trung gian ( Giáo hội, phép “bí tích”) Con người sinh tội lỗi, cứu rỗi hành vi tốt thân – khơng thể chuộc lỗi hành vi từ thiện Khi nhấn mạnh đến tính tiền định – người khơng biết có lựa chọn lựa để cứu hay không – niềm tin Tin Lành muốn nói đến tính tồn Thượng Đế Niềm tin Tin Lành hệ cá nhân lựa chọn để sống đạo đức, thánh thiện đời vinh quang Thiên Chúa Và thành cơng tín đồ đời xem dấu hiệu chúc phúc, lòng nhân từ Thượng Đế dấu hiệu lựa chọn Những người Tin Lành Thanh giáo lao động sản xuất không hưởng thụ phô trương, khơng tiêu thụ cách vơ ích, họ sống khổ hạnh để tiếp tục đầu tư, điều tạo việc tích lũy vốn Niềm vui họ thành đạt nghề nghiệp Như vật, M.Weber giải thích Thanh giáo xem lao động nghê nghiệp thiên hướng (vocation) Đạo Tin Lành khuynh hướng với chủ trương khổ hạnh đời mang tính hợp lý mức cao nhất, hiểu vận dụng trí óc, sử dụng phương tiện để the chiều hướng định hướng đến ục tiêu Chủ nghĩa tư hệ thống có mục tiêu đạt đến lợi nhuận tối đa cách tổ chức phương tiện cách hợp lí nhất: phân chia cơng việc, chun mơn hóa công việc, phân biệt công việc người làm công việc, kế tốn hợp lí, tích lũy để đầu tư tiếp Nhưng chủ nghĩa tư đến thành công, cải vật chất, mà chủ nghĩa khổ hạnh tạo ra, trở thành quyền lực gia tăng người tác động từ khơng viện tới động tơn giáo Tính thời xã hội tơn giáo Max Weber 2.1 Tôn giáo biến, yếu tố định hình ứng xử xã hội Theo M.Weber nghiên cứu tôn giáo quan trọng lẽ ứng xử người biều tượng tơn giáo chi phối nhận thức người nhiều hoạt động từ lao động, đời sống gia đình, đời sống xã hội, hành vi tình dục, hoạt động nghệ thuật, văn hóa Trong tác phẩm ơng đạo đức lĩnh vực kinh tế nhiều tôn giáo, ông chứng minh quan niệm tôn giáo động viên người tiêu cực hay tích cực hoạt động kinh tế Mặc dù trọng đến khác biệt biểu tượng thái độ tôn giáo nhiều môi trường xã hội khác nhau, ông cho thấy tôn giáo biến định hình ứng xử xã hội Nó yếu tố chi phối đồng thời bị chi phối xã hội Khi chứng minh phân tích xã hội học tơn giáo đóng góp việc phân tích xã hội, xã hội học M.Weber có tính thời sự, giúp cho lí giải tượng tơn giáo bùng nổ thập niên đầu kỷ XXI Theo Jean-Paul Willaime, khác với thập niên 1969-1970 bị đẩy bên lề, ngày xã hội học tôn giáo đóng góp chủ yeesi việc phân tích biến chuyển hóa xã hội xã hội đại Đối với M.Weber thực xã hội thực văn hóa, cần phân tích sở biều tượng xã hội Tơn giáo trước hết hệ thống biểu tượng cho ta biết cách người nhận thức hành xử sống Hay nói cash khác biết cách người định hình cách biểu trưng tồn mình, cách mà người quan niệm sống, chết, hạnh phúc, bất hạnh, giàu sang, hèn mạt, cách mà người ứng xử trước khác biệt giới tính, văn hóa, giai tầng kinh tế xã hội Ngồi việc tìm hiểu ảnh hưởng xã hội đa dạng tôn giáo lên ứng xử cá nhân nhiều lĩnh vực, M.Weber đặt trọng tâm vào hai khía cạnh chủ yếu việc phân tích tượng xã hội: (1) Các phương cách sống cộng đồng tôn giáo (tôn giáo- phương cách hành động cộng đồng) qua phân loại ông giáo hội giáo phái Giáo phái hiệp hội tự nguyện cá nhân có đặc điểm tơn giáo giúp phân biệt với nhóm khác, Giáo hội định chế bàn giáy nhằm đem lại cứu rỗi; (2) Các phương cách hợp thức hóa quyền lực tơn giáo, qua phân loại ông “linh mục” ( viên chức tơn giáo), “nhà tiên tri” (người có quyền hấp lực cá nhân) “nhà ma thuật” (kỹ thuật viên nắm vững phương cách truyền thống để điều khiển linh thiêng) Sự phân loại ứng với ba nguồn gốc quyền lực quan niệm M.Weber: quyền lực hợp lý, hợp pháp, quyền lực hấp lực cá nhân quyền truyền thống Mặc dù loại hình lý tưởng cần bổ sung thích nghi với bối cảnh cụ thểm công cụ gợi mở phong phú việc phân tích tượng tơn giáo Cái nhìn khách quan, khơng thiên kiến ơng loại hình giáo phái, việc nhấn mạnh yếu tố tình cảm, hành vi tập thể, tính cộng đồng giáo phái giúp hiểu tượng tôn giáo phát triển mạnh nhiều nước giới ngày Sự phân loại ông thái độ tôn giáo sống (trong giới, ngồi giới, khỏi giới) ảnh hưởng đến phân loại phong trào tơng giáo Roy Wallis ba loại hình chính: phong trào hội nhập với giới thích nghi với giới 2.2 Sống chung tính đại tơn giáo Một đóng góp quan trọng khác ơng tìm hiểu mối quan hệ phức tạp tơn giáo tính đại Tây phương M.Weber tìm hiểu đặc thù văn minh Tây phương so với văn minh khác, cho thấy nơi xuất phát tính lý kinh tế mà sau phát triển khắp giới Ơng khơng chấp nhận đối lập giản đơn tơn giáo tính đại – thường thấy xã hội có ảnh hưởng văn hóa Cơng giáo mạnh Pháp Ơng tìm hiểu phân tích nguồn gốc phát sinh mang tính tơn giáo tính đại Tây phương cho q trình lí hóa, cá thể hóa giải mê (giải ma thuật, désenchantement, démagification) q trình xa lạ với tơn giáo tồn tại, tác động từ bên tôn giáo (đặc biệt đạo Do Thái Tin Lành), trước trở thành nét chủ yếu tính đại Tây phương Đã tìm hiểu “tận nguồn” tính đại, ơng tìm hiểu “hạ lưu” mối tương quan tơn giáo tính đại Thuật ngữ “giải mê giới”, thường giải thích “thốt khỏi tơn giáo” Thật quan điểm M.Weber phức tạp Quá trình “phi ma thuật hóa”, “giải mê giới” kéo theo phát triển khoa học, lí hóa hành vi người, phân biệt hóa định chế, chuyên mơn hóa hoạt động người lĩnh vực kinh tế, trị, giáo dục, văn hóa, q trình khơng ngăn cản tồn tại, chí phát triển mạnh mẽ tính đặt giá trị, loại hình quyền lực hấp lực cá nhân Và ngược lại, “giải mê” tác động lên lĩnh vực trị, quan niệm “tiến bộ”, khoa học – tác nhân tục hóa Chính mà Ulrich Beck gọi giai đoạn đại hóa “cực đại” – hiểu tính đại bị giải mê bị đặt thành vấn đề - đơi với lĩnh vực tơn giáo trình mà Jean – Paul Willaime gọi “thế tục hóa nguyên tắc tục” – hiểu, nguyên tắc tục khơng chức chọn lựa thay cho tôn giáo, mà ngun tắc điều hòa cho tính đa dạng mác tín đồ tơn giáo hay khơng tơn giáo 2.3 Luận điểm “ đạo đức Tin Lành” giới ngày Những nhận định M.Weber tôn giáo lớn, tương quan đạo Tin Lành chủ nghĩa tư gây nhiều tranh luận, Michio Morishima cho thấy cho nhiều dạng Nho giáo Nho giáo Nhật Bản khác Nho giáo Trung Quốc có yếu tố thuận lợi cho phát triển chủ nghĩa tư đảo quốc Nhiều tác giả cho thấy nhiều vùng Công giáo Châu âu đàu tàu việc phát triển kinh tế, số tác Trevor-Roper cho Phản Cải cách Công giáo hoạt động kinh tế nhân tố giá trị đạo Tin Lành yếu tố định Raymond Boudon kết luận nhẹ nhàng hơn, bắt rễ đạo Tin Lành làm cho viện đại hóa kinh tế dễ dàng Ngày nay, có nhiều thay đổi theo Jean-Paul Willaime luận điểm M.Weber đạo đức Tin Lành xem xác đáng Chủ nghĩa tư mang tính tục – khơng cần động tôn giáo để phát triển Nhưng bắt gặp tơn giáo tín đồ đạo đức, động hoạt động thương mại khoa học, ví tín đồ theo phái Calvin ngành kĩ thuật cao Hà Lan Quan điểm đạo đức Thanh giáo lao động kết hợp giàu có khổ hành cá nhân tồn số viên chức thuộc tầng lớp lãnh đạo Hiện tượng phát triển phái Ngũ Tuần Mỹ Latinh làm cho luận điển M.Weber mang tính thời Các tín đồ phái xem việc trở nên giàu có, thành đạt sống chúc phúc Thượng Đế Tuy nhiên quan niệm khổ hạnh đời xét lại Tín đồ phái khơng uống rượu ngoại tình, 10 điều khơng có nghĩa họ từ chối sống vật chất tiện nghi, từ chối ưu điểm xã hội đại (người ta đề cập đến Tín Mừng thịnh vượng, để nói đến đánh giá cao tơn giáo thành đạt xã hội kinh tế Tín đồ phái ưa thích sử dụng phương tiện truyền thông đại Với tín đồ truyền đạo phương tiện viễn thơng họ cập nhật luận đề M.Weber theo cách hiểu họ: họ hợp thức, xem thơng điệp mang tính hợp thức gia tăng lượng khán thính giả Tiêu chí chúc phúc Thượng Đế trường hợp gia tăng công chúng chương trình hệ thống viễn thơng Khái qt hơn, tăng trưởng cộng đồng tín đồ, thành công mặt xã hội tiêu chí tính hợp thức tơn giáo Luận đề M.Werber mối tương quan tôn giáo phát triển kinh tế mang tính thời người ta nhận thấy “con rồng”, “con hổ” kinh tế có phát triển vượt bực Châu Á (Singapor, Hồng Kông, Đài loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam) có mẫu số chung chịu ảnh hưởng Nho giáo, hay số nước Nam Mỹ chịu ảnh hưởng giáo phái đạo Tin Lành đặt sở “thần học thịnh vượng”, với phương châm: “Hãy làm giàu! Hãy làm giàu! Giàu có mạnh khỏe dấu hiệu chúc phúc Thượng Đế” hay “Người không giàu lên tình trạng tội lỗi” II Những hiểu biết môn học Tôn giáo hay đạo ( religion - xuất phát từ tiếng Latinh religio mang nghĩa "tôn trọng điều linh thiêng, tơn kính thần linh" hay "bổn phận, gắn kết người với thần linh"), xét cách thức đó, phương cách để giúp người sống tồn với sức mạnh siêu nhiên từ làm lợi ích cho vạn vật người), đơi đồng nghĩa với tín ngưỡng, thường định nghĩa niềm tin vào siêu nhiên, thiêng liêng hay thần thánh, đạo lý, lễ nghi, tục lệ tổ chức liên quan đến niềm tin Những ý niệm tôn giáo chia giới thành hai phần: thiêng liêng trần tục Trần tục bình thường sống người, thiêng liêng 11 siêu nhiên, thần thánh Đứng trước thiêng liêng, người sử dụng lễ nghi để bày tỏ tơn kính, sùng bái sở tôn giáo Trong nghĩa tổng quát nhất, có quan điểm định nghĩa tơn giáo kết tất câu trả lời để giải thích nguồn gốc, quan hệ nhân loại vũ trụ; câu hỏi mục đích, ý nghĩa cuối tồn Chính tư tưởng tơn giáo thường mang tính triết học Số tơn giáo hình thành từ xưa đến xem vơ số, có nhiều hình thức văn hóa quan điểm cá nhân khác Tuy thế, ngày giới có số tôn giáo lớn nhiều người theo tôn giáo khác Đơi từ "tơn giáo" dùng để đến gọi "tổ chức tôn giáo" – tổ chức gồm nhiều cá nhân ủng hộ việc thờ phụng, thường có tư cách pháp nhân "Tôn giáo" hay nhận thức "tơn giáo" khơng đồng với định nghĩa niềm tin tối hậu nơi tơn giáo (tức tín hữu theo tơn giáo đó, họ khơng có gọi ý niệm "tôn giáo" nơi tôn giáo họ, tôn giáo cách suy niệm người khơng có tơn giáo bao phủ lấy thực nơi người có tơn giáo) * Bức tranh tơn giáo giới Chưa tranh tôn giáo giới lại đa dạng, nhiều màu sắc, pha trộn ánh sáng bóng tối Nhiều dự đốn tương lai tơn giáo không chuẩn xác Chẳng hạn, số triết gia thời Khai sáng kỷ XVXVI nói tơn giáo diệt vong vào kỷ XIX Song qua kỷ XXI, tơn giáo Voltaire, Nietzsche tiên đoán: Thượng đế chết vào kỷ XX Điều sai nốt Cuối kỷ XX, số nhà tương lai học lại đưa dự đốn: kỷ XXI kỷ tơn giáo Tiên đốn chưa thể kiểm chứng trải qua 11 năm Song có điều chắn tình hình tơn giáo giới diễn biến phức tạp Trước hết, số lượng tôn giáo giới không ngừng gia tăng Người ta ước tính giới có khoảng 20.000 tơn giáo Số tơn giáo có lượng tín đồ triệu người trở lên có chừng 2000 Sự xuất tơn giáo ngày 12 nhiều Châu Phi có 8.000 tơn giáo Hoa Kỳ có 3.000 tơn giáo loại Sự cạnh tranh, lơi kéo tín đồ dẫn tới mâu thuẫn tôn giáo xảy khắp nơi khơng xung đột đẫm máu giới cướp sinh mạng hàng triệu người lại tơn giáo ln rao giảng hồ bình u thương, gây Có tơn giáo truyền thống mà giáo lý dựa bác tình thương, song có tơn giáo kỳ qi phản văn hố, kỳ bí dị đoan tơn giáo Đền thờ Mặt trời (Solar Temple) châu Âu sống thác loạn tự sát Năm 1978, cảnh sát tìm thấy 914 thi thể bị thiêu cháy Gaiana, năm 1995 Thuỵ Sĩ có 48 thi thể Pháp có 16 tín đồ bị thiêu cháy Có tơn giáo đầy cực đoan giáo phái Aum Nhật, dùng chất độc sarin để công tàu điện ngầm tháng 2/1995 làm 5.000 người nhiễm độc 20 người chết…Dịp gần đến năm 2000, số tôn giáo đưa lời cảnh báo ngày tận vũ trụ nên có tín đồ rủ vào hang núi chạy trốn Có giáo phái Raen Pháp với 8.000 tín đồ Vị giáo chủ khoe “cùng cha khác mẹ với Chúa Jesus” Ai gia nhập phải qua 15 ngày sống khoả thân quần để “thực hành cực khóai vũ trụ” Tín đồ phải nộp 3-7% thu nhập để vị giáo chủ bỏ túi năm 1,2- 2,8 triệu Euro Kỳ dị mà tồn 20 năm Về số lượng tín đồ tơn giáo gia tăng nhanh chóng Hiện có 80% dân số giới tín đồ tơn giáo, Kitơ giáo tỷ (riêng Công giáo 1,17 tỷ), Hồi giáo 1,2 tỷ, Ấn giáo 786 triệu, Phật giáo 362 triệu, tôn giáo 102 triệu (1) Trước đây, khơng nhà nghiên cứu cho rằng, có người thất học, nghèo đói, khổ đau theo tôn giáo Nhưng điều phải xem lại Đúng nhà nghiên cứu tôn giáo tiếng A Malraux viết: “Vấn đề tôn giáo diễn dạng khác với hiểu biết chúng ta” Nếu kỷ XIX- XX có nhiều khoa học gia Newton , Enstein tín đồ tơn giáo ơng Tổng thống Goobachop Nga, Thủ tướng Anh Tony Blair gia nhập đạo Công giáo sau rời nhiệm sở, Thủ tướng Nga V.Putin tín đồ Chính thống nhiệt thành Bà cựu Tổng thống Phi líp pin Aquino tín đồ Cơng giáo sốt sắng nên qua Việt Nam dự hội nghị APEC năm 2006, vợ chồng Tổng thống Bush (chồng theo Tin lành, vợ theo Công giáo) không quên lễ chủ nhật Số người trẻ, có học vấn theo tôn giáo đông 13 Lễ Phục sinh năm 2007, Trung Quốc có 15.000 người rửa tội, 80% người trẻ có trình độ đại học Mặt khác, có tượng số tơn giáo tan rã, biến khơng tín đồ hay thiếu kinh phí hoạt động Ngay đạo Cơng giáo châu Âu báo động giảm sút Tại Roma có 15-20% giáo dân lễ chúa nhật Tại Đức năm 1993 có chừng 150.000 người xin khỏi đạo Công giáo 300.000 khỏi đạo Tin lành để khỏi đóng thuế Giáo hội Hoa Kỳ phải đóng cửa nhiều nhà thờ thiếu tiền thiếu chiên Nhất sau vụ tai tiếng 400 giáo sĩ bị tố cáo lạm dụng tình dục năm 1993 bị tồ phạt nhiều triệu la Số linh mục Pháp giảm ghê gớm Năm 1948 có 42.500 vị năm 1985 28.009 vị mà tuổi đời bình qn 70 (2) Tại Braxin, nơi có đông giáo dân giới (140 triệu), sau 20 năm giảm 1/4 Tín đồ Tin lành khoảng 17% Đài Veritas Asia ngày 16/2/1996 nói châu Mỹ Latinh ngày có 8.000 tín đồ Cơng giáo chạy theo giáo phái Để đối phó với tình hình trên, tơn giáo có thay đổi để thích ứng với tình hình Hầu hết tơn giáo có chủ trương hội nhập văn hố dân tộc quy mơ khác Ví dụ Cơng giáo chuyển hướng sang truyền giáo châu Á châu Âu hay châu Phi Anh giáo năm 1993 truyền chức linh mục cho 30 phụ nữ Đạo Công giáo không cho nữ giới nhận chức thánh bù lại phát triển mạnh mẽ Phó tế vĩnh viễn (năm 2002 có 28.600 vị) có số người có gia đình, cao tuổi phong chức linh mục châu Mỹ Tin lành tôn giáo thời đại công nghiệp nên theo sát nhà đầu tư, kinh doanh để truyền đạo Phật giáo tìm cách thâm nhập vào châu Âu Pháp luân công truyền bá qua cách tập thiền, dưỡng sinh Hồi giáo lại thơng qua luật pháp để trì tín đồ Không tôn giáo không tận dụng công nghệ thông tin, hoạt động từ thiện để truyền đạo * Tình hình xu hướng phát triển tơn giáo Việt Nam Việt Nam coi bảo tàng tơn giáo, tín ngưỡng giới Ở có đủ từ tín ngưỡng truyền thống đồng, cốt, xem bài, xóc thẻ đến tơn giáo đại Có tơn giáo ngoại nhập Cơng giáo, Hồi giáo, Tin lành, 14 Phật giáo, Baha’i Có tơn giáo nội sinh Cao đài, Hồ hảo, Tứ ân hiếu nghĩa, Bửu sơn kỳ hương… Theo số liệu Ban tơn giáo Chính phủ năm 2011, nước ta có 25 triệu tín đồ (chiếm hơn1/4 dân số), Phật giáo khoảng 10 triệu người, Cơng giáo 6,1 triệu, Cao đài 2,4 triệu, Hoà hảo 1,2 triệu, Tin lành 1,5 triệu Hồi giáo khoảng 100.000 tín đồ Song kể hành vi thờ cúng tổ tiên, thành hồng, vua Hùng… hầu hết người Việt có tâm linh tơn giáo Nhà nước cơng nhận tư cách pháp nhân 13 tôn giáo với 33 tổ chức tôn giáo xem xét hồ sơ số tôn giáo Sau Việt Nam mở cửa, hội nhập với giới, nhiều tôn giáo du nhập vào Nhiều tổ chức đạo Tin lành đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc Miền Nam trước giải phóng có 12 hệ phái Tin lành, có tới 30 phái Tơn giáo có sức lôi học sinh, sinh viên giới trẻ Những năm trước 1990, phía Bắc khơng có tín đồ Tin lành với đài “Nguồn sống” phát từ Hồng Kông, Manila 16 thứ tiếng dân tộc đạo truyền nhiệt thành mà có hàng vạn người theo đạo Có nơi lập tơn giáo thờ anh hùng dân tộc Có người lại “mơ phỏng” theo nước ngồi trường hợp ơng Lương Văn Ty Nghệ An, năm 1990 theo giáo phái Raen lập thứ đạo lạ mà nhập đạo phải khoả thân nhảy múa điên loạn đêm Lại có trường hợp khơng có cơng ăn việc làm mà lập đạo để kiếm tiền Trần Thị Ngư Đồng Nai Sau năm, bà ta chiếm 127, lạng vàng 165 triệu đồng tín đồ Bà ta khai với nhà chức trách: Tơi nhảy tưng tưng, nói hun thiên có biết bùa phép đâu Tại Hà Tuyên, tháng 4/1990 Sùng Seo Pao tung tin: Tháng trời sập, người Mông phải bỏ tổ tiên, dựng cột vua Vàng Chứ, nộp tiền thuốc sám hối để bay lên trời! có 1129 hộ Bảo Hà, Bảo Yên, Bảo Thắng nộp triệu/hộ “để bay lên trời”(3) Rồi Tây Bắc vừa qua, người ta loan báo, ngày 21/5/2011, Đức Giêsu xuống lần cuối để đưa lên trời trước huỷ diệt giới… Cùng với việc Nhà nước cho tu sửa nhiều đình chùa, lăng, miếu hồi phục lễ hội tơn giáo truyền thống có lễ hội Đền Hùng tổ chức theo quy mô quốc gia nhiều nơi phát sinh hình thức mê tín dị đoan Rõ cảnh xin lộc rơi, lộc vãi đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) Rồi xin thẻ, 15 bói tốn trước cửa Phật Chuyện chen chúc xin ấn hội đền Trần (Nam Định) Tại Hà Nội (cũ), có thống kê Viện Nghiên cứu Tơn giáo năm 2003 nói có chừng 600 thày bói Nhiều tơn giáo xuất đồng nghĩa với gia tăng số lượng tín đồ tơn giáo Năm 1999, ta có 14,7 triệu tín đồ chiếm 19,4% dân số Năm 2001, riêng tôn giáo lớn Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồ Hảo, Cao đài 18,3 triệu tín đồ Một số địa phương có số lượng phát triển nhanh khơng bình thường Tin lành Đắc Lắc năm từ 1975-2001 tăng 10 lần, Gia Lai tăng 25 lần, Kon Tum tăng lần Tại Lai Châu năm 1996 có 26.419 người theo đạo Vàng Chứ, năm 2001 tăng lên 36.102 người Tín đồ Cơng giáo Tây Nguyên tăng mạnh Trước năm 1975 có chưa đầy 130.000 tín hữu mà năm 2005 tới 300.000 Số liệu giáo phận Kon Tum cho biết tỷ lệ tăng trưởng số tín hữu từ năm 1977-2001 17,6% Năm 1988 137,7% Có nơi An Mỹ năm 1990 tăng 369,2% Trong năm (1995- 2004) tín hữu người Gia rai tăng 473% Trong số tín đồ tơn giáo có tầng lớp trí thức, cán cơng chức, học sinh, sinh viên Cứ nhìn vào số người chùa Hương, đền Bà Chúa Kho, trẩy hội đền Trần, Phủ Giày…và số bàn thờ tư gia, công sở thấy phức tạp việc sinh hoạt tôn giáo nước ta Cách truyền giáo khác xưa Đài phát thanh, internet, băng đĩa truyền đạo Chương trình từ thiện, dự án đầu tư dễ kèm với phát triển tôn giáo Một linh mục Nha Trang cho biết, 40 năm giảng đạo chẳng khuyên bảo trở lại đạo mở phòng khám từ thiện, có ngày 2-3 người đến xin rửa tội Các tôn giáo Việt Nam dù khác nguồn gốc, giáo lý lại không mà đan xen, vay mượn nghi lễ Đạo Tổ tiên vừa cúng khấn đạo Lão chọn ngày rằm, mùng đạo Phật Trên bàn thờ đạo Cao đài có thờ đủ Khổng Tử, Lão Tử, Đức Phật, Chúa Giêsu Khương Tử Nha Đạo Công giáo thắp hương trước ảnh người cố ghi điều khấn nguyện giấy đốt trước bàn thờ Đức Mẹ Tâm lý người Việt 16 chi phối niềm tin tôn giáo Trong đạo Công giáo, Chúa hết thờ Chúa Việt Nam, Đức Mẹ sùng bái Nhiều nhà thờ, đền thánh dâng kính Đức Mẹ Nhiều nữ giáo dân lấy quan thày Maria Phật giáo Phật Bà Quan âm dựng tượng nhiều sùng bái chùa chiền Tín đồ tơn giáo tham gia nhiều sinh hoạt tôn giáo khác Ví dụ, người Cơng giáo thắp hương ngày rằm, mùng xem bói Một số tín đồ Phật tử đến xin khấn nhà thờ Cơng giáo Tóm lại, Các tơn giáo Việt Nam xuất sớm muộn khác trải qua lịch sử thăng trầm, nhiều bị lực bên ngồi chi phối khẳng định, đa số đồng bào tôn giáo Việt Nam có tinh thần yêu nước trước tín đồ tơn giáo họ người Việt mang dòng máu Lạc- Hồng Gắn bó với đấu tranh xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, yếu tố tiêu cực tôn giáo bị hạn chế hay triệt tiêu, yếu tố tích cực phát huy, triển nở Vì thấy xu hướng gắn bó với dân tộc, với dân tộc xu hướng chung tôn giáo Việt Nam Những đường hướng tốt lành tơn giáo “Sống Phúc âm lòng dân tộc” Công giáo, “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội” Phật giáo, “Nước vinh, đạo sáng” Cao đài, “Sống Phúc âm phụng Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc Dân tộc’ Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)…là kết nhận thức hành động thực tiễn lâu dài tôn giáo Việt Nam Hơn nữa, có gắn bó với dân tộc, văn hố Việt Nam, tơn giáo có hội tồn phát triển 17 ... Quan đi m chi phối sâu sắc A.Giddens ông quan ni m nhi m vụ xhh t m hiểu hậu khơng mong muốn 1.2 Tương quan tôn giáo lĩnh vực xã hội, giai tầng xã hội khác Khi nghiên cứu m i tương quan tôn giáo. .. chung tính đại tơn giáo M t đóng góp quan trọng khác ơng t m hiểu m i quan hệ phức tạp tôn giáo tính đại Tây phương M. Weber t m hiểu đặc thù văn minh Tây phương so với văn minh khác, cho thấy... phương Đã t m hiểu “tận nguồn” tính đại, ơng t m hiểu “hạ lưu” m i tương quan tơn giáo tính đại Thuật ngữ “giải m giới”, thường giải thích “thốt khỏi tôn giáo Thật quan đi m M. Weber phức tạp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quan điểm của m weber về tôn giáo rút ra những hiểu biết về môn học XHH tôn giáo, Tiểu luận quan điểm của m weber về tôn giáo rút ra những hiểu biết về môn học XHH tôn giáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay