Tiểu luận nêu quan điểm của émiledukheim, kar marx, max weber về tôn giáo và từ đó rút ra những hiểu biết của cá nhân về môn học này

17 9 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 14:44

Émile Durkheim (18581917) là một nhà xã hội học có nhiều ảnh hưởng, đặc biệt trên lĩnh vực xã hội học tôn giáo. Quan niệm của ông về tôn giáo chủ yếu được đặt trên nền tảng của một nhà xã hội học.Đối với các nhà nghiên cứu xã hội về các hiện tượng tôn giáo, điều mà họ thường quan tâm không phải để chứng minh một hiện tượng tôn giáo nào đó đúng hay sai, cho bằng đánh giá những ảnh hưởng của tôn giáo ấy lên cá nhân và xã hội. Họ tên: Môn học: Lớp: Số báo danh: 01 Đề bài: Nêu quan điểm ÉmileDukheim, Kar Marx, Max Weber tơn giáo từ rút hiểu biết cá nhân môn học này? Bài làm : I/ Quan điểm Emile Dukheim tôn giáo: Trước hết cần tìm hiểu tảng xây dựng nên lập trường tôn giáo EsmileDukheim: Émile Durkheim (1858-1917) nhà xã hội học có nhiều ảnh hưởng, đặc biệt lĩnh vực xã hội học tôn giáo.Quan niệm ông tôn giáo chủ yếu đặt tảng nhà xã hội học.Đối với nhà nghiên cứu xã hội tượng tôn giáo, điều mà họ thường quan tâm để chứng minh tượng tơn giáo hay sai, cho đánh giá ảnh hưởng tôn giáo lên cá nhân xã hội Émile Durkheim, giáo sư đại học Sorbonne, đặc biệt nhấn mạnh đến quyền lực ưu việt xã hội vượt tất thành viên hợp sức hình thành Ơng xem xã hội hệ thống phức tạp gồm nhiều phận tương thuộc ổn định tương đối qua thời gian dài.Thậm chí, Durkheim nhìn nhận xã hội ‘giống thần’ so với cá thể tín đồ Trong bối cảnh lịch sử xã hội đương thời, nhà xã hội học người Pháp nhận thấy tôn giáo giảm dần tác dụng nó, đặc biệt so với thời kỳ trung cổ mà tôn giáo có tác động lớn giúp hợp Châu Âu Chính mối bận tâm khiến ơng bắt tay vào việc nghiên cứu tơn giáo tìm lời giải đáp cho câu hỏi cấp thiết: “Có phải tơn giáo suy tàn đồng nghĩa với xã hội tan rã?” Lập trường tôn giáo Émile Durkheim a Tôn giáo thánh thiêng hóa thực đời sống người Émile Durkheim nhận diện tượng tôn giáo qua ba đặc tính sau: niềm tin, lễ nghi giáo hội Trước hết, nghi thức xác định phân biệt với thực hành thường nhật người, chất đặc biệt đối tượng niềm tin.Chính niềm tin mà chất đối tượng biểu Khi bàn niềm tin, ông cho tôn giáo dù đơn giản hay phức tạp ln có điểm chungở điểm phân loại vật Sự vật thường phân biệt thành hai giới khác biệt biết với hai tên gọi: “trần tục” (profain) “thiêng liêng” (sacred) Những hiểu trần tục bao hàm tất thứ thông thường đời sống Trái lại, vật thiêng liêng ám định cho phi thường, tạo cảm giác kính sợ hay sùng kính Đây tảng cho niềm tin tơn giáo lịch sử người Các vật thiêng (vật tổ) ám thượng đế hay ma quỷ mà dùng cho vật nào, người gán thêm thiêng liêng vào Cuối cùng, Durkheim cho thấy ranh giới tôn giáo ma thuật mong manh hai giống hai đặc tính: niềm tin nghi thức Chính vậy, ơng cho tính liên kết giáo hội đặc tính thứ ba, điểm quan trọng giúp phân biệt tôn giáo với ma thuật Thực tế, tôn giáo bao hàm cộng đồng chung giúp gắn bó tín đồ qua nghi thức cử hành chung với Ba đặc tính Durkheim hệ thống qua định nghĩa sau đây: “Tôn giáo hệ thống có tính chất gắn bó niềm tin thực hành liên quan đến điều thiêng liêng, nghĩa tách biệt, cấm đoán.Những niềm tin thực hành gắn bó tất gia nhập vào cộng đồng tinh thần, gọi giáo hội.” b Vai trò ưu việt xã hội tơn giáo Émile Durkheim nhìn nhận hoạt động tập thể yếu tố quan trọng chi phối đời sống tôn giáo Khi đề cập đến vấn đề này, Durkheim đưa lý để lý giải cho vai trò ưu việt phụng tự tơn giáo Ơng cho xã hội chủ yếu có hợp tác thành viên cho thấy hoạt động tốt cá nhân tụ họp hoạt động Ngay ý nghĩa tâm tình tập thể nhờ phong trào biểu thị chúng từ bên ngồi Theo cách nhìn nhận này, hoạt động yếu tố chi phối đời sống tôn giáo với lý bắt nguồn từ xã hội Thứ đến, Durkheim cho thấy lý tưởng tôn giáo là sản phẩm đời sống xã hội.Lý tưởng tôn giáo hình thành đạt đến mức độ đó, đời sống tập thể khơi dậy tư tơn giáo.Nói cách khác, q trình hình thành lý tưởng khơng có thần bí chúng bị phụ thuộc vào điều kiện mà người tri nhận.Một cách cụ thể, sản phẩm đời sống xã hội Sở dĩ kết luận đời sống tập thể khiến cho đạo đức đề cao sau diễn dịch thành lý tưởng Lý tưởng phác họa đời sống mới, hay giới hữu tư người gán cho phẩm vị thần thiêng Lý tưởng niềm tin tơn giáo khơng có tảng từ xã hội mà lý tưởng tập thể Lý tưởng tơn giáo có nguồn gốc từ xã hội khả bẩm sinh người tạo lý tưởng Đúng hơn, người hình dung lý tưởng nhờ thâu nhận lớp học đời sống tập thể Chính xã hội truyền cho người ý thức phải hướng lên giới lý tưởng Có thể nói, giới xã hội dựng lên tự xây dựng Nói cách khác, xã hội không tự tạo mà khơng đồng thời tạo lý tưởng nó; nên tơn giáo diễn tả lý tưởng xã hội c Những tác động mang tính xã hội tơn giáo Trước hết, tơn giáo có vai trò quan trọng việc tăng cường liên kết xã hội Thật vậy, nhờ có giá trị tiêu chuẩn chung mà tôn giáo thúc đẩy mạnh tinh thần đoàn kết thành viên xã hội Đúng hơn, đồn kết mà tơn giáo tạo đoàn kết dựa niềm tin.Trong xã hội thô sơ, vật tổ biểu tượng hữu hình đồn kết Durkheim cho ràng buộc tôn giáo thường tốt so với lực khác tính liên kết cá nhân xã hội, loại hình ngồi xã hội khác có phần đóng góp đáng kể, đặc biệt tinh thần dân tộc Tôn giáo khơng đóng vai trò đồn kết mà mang tính kiểm sốt xã hội.Mỗi xã hội có phương cách khác thúc đẩy tính tuân thủ xã hội Thực tế, có nhiều tiêu chuẩn văn hóa quan trọng niềm tin tơn giáo ban cho tính hợp pháp thiêng liêng Tơn giáo mang tính kiểm sốt trường hợp mà người cầm quyền tự hay thừa nhận quyền hành cai trị quyền thần thánh Ngoài ra, tơn giáo có vai trò lớn việc tạo ý nghĩa mục đích cho đời sống người Cuộc sống đầy dẫy đau khổ khiến cho người đánh kiên nhẫn đến tuyệt vọng Vai trò tơn giáo với niềm tin vào giới thần thiêng có tác dụng tạo cảm giác anủi giải thoát người Với trợ lực niềm tin tôn giáo, người nâng đỡ để tiếp tục hy vọng vào sống tiếp thêm sức mạnh để vượt qua đau khổ đời Nhận định lập trường tôn giáo Émile Durkheim a Điểm mạnh Durkheim quan niệm thần tính nơi tơn giáo có nguồn gốc từ xã hội người gán cho vật, ơng có nhìn tích cực tơn giáo Durkheim có nhận định gần với tôn giáo đưa ba đặc tính tơn giáo dựa niềm tin, nghi thức cộng đồn Durkheim nhấn mạnh tơn giáo khía cạnh ‘hoạt động’ cộng đồng qua nghi thức giúp phản tỉnh cho thái độ sống đạo mang tính ‘hình thức’ thiếu chiều sâu Tính liên kết niềm tin ưu điểm không tơn giáo mà tổ chức xã hội, thành viên chung chia niềm tin Durkheim phần cho thấy có mối liên hệ gần tơn giáo văn hóa.Phải nói có mối liên hệ chặt chẽ tôn giáo văn hóa b Điểm yếu Khi đặt tảng xã hội học để đánh giá tôn giáo, Émile Durkheim giới hạn tơn giáo tính ‘hiệu quả’ xã hội thay nhìn sâu vào chất tơn giáo Trong quan điểm mình, Durkheim đặt ưu quyền lực xã hội lên hàng đầu, lên tơn giáo cá nhân, chí hy sinh cá thể cho tập thể Việc Durkheim đồng hóa lý tưởng xã hội với lý tưởng tôn giáo điều khơng ổn, hai có lý tưởng thực chúng hoàn toàn biệt lập Durkheim chí nâng văn hóa thành tơn giáo, tơn giáo hồn tồn diễn tả qua văn hóa Mẫu nghiên cứu tơn giáo Durkheim q bó hẹp tơn giáo thơ sơ nên lột tả hết đặc điểm đa dạng diễn tả tôn giáo khác Émile Durkheim đặt truyền thống thực chứng, có nghĩa nghĩ nghiên cứu ông xã hội quan cơng minh khoa học.Ơng quan tâm sâu sắc vấn đề tổ chức xã hội phức hợp đại với nhau.Tôn giáo, ông lập luận, biểu gắn kết xã hội Trong nghiên cứu thực địa dẫn đến hình thức tiểu tiếng ơng tôn giáo Life, Durkheim, người Pháp tục, xem xét liệu nhân chủng học người Úc địa Lãi suất tìm hiểu hình thức đời sống tơn giáo cho tất xã hội.Trong hình thức tiểu, Durkheim cho totems thổ dân tơn kính thực biểu quan niệm riêng họ xã hội.Điều khơng cho thổ dân, ông lập luận, cho tất xã hội Tôn giáo, cho Durkheim, "tưởng tượng", ơng khơng tước đoạt nhiều người tín hữu tìm thấy điều cần thiết Tơn giáo thực tế; biểu xã hội, thực sự, khơng có xã hội mà khơng có tơn giáo.Chúng tơi cảm nhận cá nhân lực lượng lớn mình, sống xã hội chúng ta, cho nhận thức khn mặt siêu nhiên.Sau chúng tơi thể thân tơn giáo nhóm, mà Durkheim làm cho sức mạnh lớn tượng trưng.Tôn giáo biểu ý thức tập thể chúng tơi, hợp tất ý thức cá nhân chúng tôi, sau tạo thực tế riêng Theo đó, sau đó, xã hội phức tạp hơn, chẳng hạn thổ dân Úc, có hệ thống tơn giáo phức tạp, liên quan đến totems kết hợp với gia tộc cụ thể.Các phức tạp xã hội cụ thể, phức tạp hệ thống tôn giáo là.Khi xã hội tiếp xúc với xã hội khác, có xu hướng cho hệ thống tôn giáo để nhấn mạnh phổ quát đến mức độ lớn lớn Tuy nhiên, phân cơng lao động làm cho cá nhân quan trọng (một chủ đề mà Durkheim đối xử rộng rãi Sư đồn tiếng ơng lao động xã hội), hệ thống tôn giáo ngày tập trung vào cứu rỗi cá nhân lương tâm Định nghĩa tôn giáo Durkheim, từ hình thức tiểu, sau: "Một tơn giáo hệ thống thống niềm tin thực hành liên quan đến điều thiêng liêng, để nói, thứ để riêng bị cấm - niềm tin thực hành đoàn kết thành cộng đồng đạo đức gọi Giáo Hội, tất người tuân thủ chúng " (Marx, giới thiệu) Đây định nghĩa chức tơn giáo, nghĩa giải thích tơn giáo đời sống xã hội: bản, thống xã hội Durkheim định nghĩa tơn giáo phân biệt rõ ràng thiêng liêng trần tục, hiệu ứng song song với phân biệt Thiên Chúa người II/ Đánh giá cá nhân : Xã hội học tơn giáo nghiên cứu tín ngưỡng, tập qn hình thức tổ chức tơn giáo sử dụng công cụ phương pháp môn xã hội học.Điều tra Mục tiêu bao gồm việc sử dụng hai phương pháp định lượng (khảo sát, thăm dò, phân tích nhân học điều tra dân số) phương pháp tiếp cận định tính quan sát tham dự vấn, phân tích tài liệu lưu trữ, lịch sử phim tài liệu Xã hội học học đại bắt đầu với việc phân tích tơn giáo năm 1897 nghiên cứu Émile Durkheim tỷ lệ tự sát quần thể Công Giáo Tin Lành, công việc tảng nghiên cứu xã hội mà phục vụ để phân biệt xã hội học từ lĩnh vực khác, chẳng hạn tâm lý Các tác phẩm Karl Marx Max Weber nhấn mạnh mối quan hệ tôn giáo cấu kinh tế, xã hội xã hội.Cuộc tranh luận đương đại tập trung vào vấn đề tục hóa, tơn giáo dân sự, cố kết tôn giáo bối cảnh tồn cầu hóa đa văn hóa.Xã hội học đương đại tơn giáo bao gồm xã hội học khơng tơn giáo (ví dụ, việc phân tích hệ thống niềm tin nhân tục) Xã hội học tôn giáo phân biệt với triết lý tôn giáo khơng đặt để đánh giá tính hợp lệ niềm tin tơn giáo.Q trình so sánh nhiều giáo điều mâu thuẫn u cầu Peter L Berger mơ tả vốn có "chủ nghĩa vơ thần phương pháp luận".Trong đó, xã hội học tôn giáo rộng rãi khác với thần học giả thờ với siêu nhiên, nhà lý thuyết có xu hướng thừa nhận reification văn hóa xã hội thực hành tôn giáo Lịch sử liên quan Cổ điển, nhà lý thuyết xã hội học chuyên đề cuối kỷ 19 đầu kỷ 20 Durkheim, Weber, Marx quan tâm đến tơn giáo ảnh hưởng xã hội Giống người Plato Aristotle từ Hy Lạp cổ đại, giác ngộ triết gia từ ngày 17 đến kỷ 19, ý tưởng ấn định nhà xã hội học tiếp tục kiểm tra ngày hôm Nhiều nhà xã hội học bật gần tôn giáo bao gồm Peter L Berger, Robert N Bellah, Thomas Luckmann, Rodney Stark, William Sims Bainbridge, Robert Wuthnow, Christian Smith, Bryan R Wilson Durkheim, Marx Weber phức tạp phát triển lý thuyết chất ảnh hưởng tôn giáo Trong số này, Durkheim Weber thường khó hiểu, đặc biệt ánh sáng thiếu bối cảnh ví dụ văn họ Tơn giáo coi biến xã hội quan trọng công việc ba Karl Marx "Marx sản phẩm giác ngộ, ơm gọi để thay đức tin lý trí tơn giáo khoa học." Mặc dù ảnh hưởng ông sau này, Karl Marx khơng xem cơng việc phản ứng có đạo đức hay ý thức hệ đến kỷ XIX chủ nghĩa tư ( hầu hết nhà bình luận sau có) Những nỗ lực ơng, tâm trí mình, dựa vào gọi khoa học ứng dụng Marx thấy xã hội học làm trung tính mặt đạo đức lý thuyết kinh tế lợi ích phát triển người Như Christiano nói, "Marx khơng tin vào khoa học lợi ích khoa học ông tin ông tiến lý thuyết mà cơng cụ hữu ích [trong] thực biến động cách mạng hệ thống tư chủ nghĩa lợi chủ nghĩa xã hội." (124) Như vậy, mấu chốt lập luận ông người hướng dẫn tốt lý Tôn giáo, Marx tổ chức, trở ngại đáng kể với lý do, vốn che thật làm lạc lối theo.Như sau thấy, Marx coi tha hóa trung tâm bất bình đẳng xã hội Phản đề để chuyển nhượng tự Vì vậy, để truyền bá tự có nghĩa để trình bày cá nhân với thật cung cấp cho họ lựa chọn chấp nhận từ chối Trong này, "Marx không gợi ý tôn giáo phải bị cấm." (Christiano 126) Trung tâm lý thuyết Marx tình hình kinh tế áp bức, ơng cư ngụ.Với lên công nghiệp châu Âu, Marx đồng nghiệp ông Friedrich Engels chứng kiến phản ứng với tăng trưởng ơng gọi "giá trị thặng dư" View Marx chủ nghĩa tư thấy nhà tư giàu giàu người lao động họ nhận nghèo (khoảng cách, khai thác, "giá trị thặng dư") Không công nhân bị bóc lột, q trình họ tiếp tục tách từ sản phẩm mà họ giúp tạo Bởi đơn giản bán công việc họ cho tiền lương, "công nhân đồng thời bị kết nối với đối tượng lao động trở thành đối tượng thân người lao động giảm giá đến mức độ hàng hóa - Một điều " (Ibid 125) Từ cụ kèm xa lánh.Các công nhân thường dẫn dắt để tin người cơng cụ thay thế, xa lánh đến điểm bất mãn.Ở đây, mắt Marx, tôn giáo bước vào.Chủ nghĩa tư sử dụng xu hướng tôn giáo công cụ máy nhà nước ý thức hệ để biện minh cho tha hóa Kitơ giáo dạy người thu thập cải quyền lực sống gần chắn không khen thưởng ("nó khó khăn cho người giàu vào Nước Trời cho lạc đà qua mắt kim ") người bị áp đói nghèo sống này, tu luyện tài sản tinh thần họ, khen thưởng vương quốc Thiên Chúa Như câu nói tiếng Marx - "tơn giáo thuốc phiện nhân dân", giúp làm dịu họ dulls giác quan họ đau áp Một số học giả gần lưu ý mâu thuẫn (hoặc biện chứng) ẩn dụ, ám đến tôn giáo biểu đau khổ biểu tình chống lại đau khổ Trong xã hội học, Weber sử dụng thuật ngữ tiếng Đức "Verstehen" để mô tả phương pháp ơng giải thích ý định bối cảnh hành động người Weber nhà thực chứng - ý nghĩa ơng khơng tin tìm "sự kiện" xã hội học liên kết nhân Mặc dù ông tin số báo cáo tổng quát đời sống xã hội thực hiện, anh khơng quan tâm đến yêu cầu thực chứng cứng, thay mối liên kết trình tự, câu chuyện lịch sử trường hợp cụ thể Weber lập luận để làm cho ý nghĩa hành động tôn giáo theo cách riêng Một nhóm tơn giáo, cá nhân bị ảnh hưởng tất thứ, anh nói, họ yêu cầu để diễn xuất danh tôn giáo, nên cố gắng hiểu quan điểm họ sở tôn giáo đầu tiên.Weber cho tơn giáo tín dụng cho hình ảnh người giới, hình ảnh giới ảnh hưởng đến quan điểm họ lợi ích họ, cuối chúng định hành động Đối với Weber, tôn giáo hiểu tốt đáp ứng nhu cầu nhân lực cho theodicy cứu độ học Con người gặp rắc rối, ơng nói, với câu hỏi theodicy - câu hỏi sức mạnh phi thường vị thần thánh hòa giải với khơng hồn hảo giới mà ông tạo cai trị Mọi người cần biết, ví dụ, có undeserved may mắn đau khổ giới Tơn giáo có người tinh thần triết câu trả lời, trả lời cung cấp hội để cứu cứu trợ từ đau khổ, ý nghĩa yên tâm Việc theo đuổi cứu rỗi, việc theo đuổi giàu có, trở thành phần động lực người Bởi tơn giáo giúp để xác định động lực, Weber tin tôn giáo (và đặc biệt Calvin) thực giúp để làm phát sinh chủ nghĩa tư đại, ông khẳng định tác phẩm tiếng gây tranh cãi mình, Tin Lành Ethic Thánh Linh chủ nghĩa tư Trong Lành Ethic, Weber lập luận chủ nghĩa tư phát sinh châu Âu phần cách thức niềm tin vào tiền định giải thích Thanh giáo tiếng Anh hàng ngày Thần học Thanh giáo dựa khái niệm phái Calvin mà khơng phải cứu; có số cụ thể bầu người tránh sa hỏa ngục, điều dựa Sheerly ý định trước Thiên Chúa hành động mà bạn thực sống Học thuyết thức cho người ta khơng thực biết liệu số người chọn Thực tế, Weber lưu ý, khó khăn mặt tâm lý: người (dễ hiểu) lo lắng cho biết liệu họ muôn đời nguyền rủa hay khơng Do nhà lãnh đạo Thanh giáo bắt đầu đảm bảo thành viên họ bắt đầu làm tốt tài doanh nghiệp họ, điều dấu hiệu khơng thức họ có Thiên Chúa lưu - họ sử dụng thành lao động họ tốt Điều với chủ nghĩa lý ngụ ý độc thần dẫn đến phát triển kế tốn hợp lý mưu tính tốn thành cơng tài vượt q người ta cần đơn giản để sống - điều "tinh thần chủ nghĩa tư bản." Qua thời gian, thói quen kết hợp với tinh thần chủ nghĩa tư ý nghĩa tôn giáo họ, theo đuổi lợi nhuận hợp lý trở thành mục tiêu riêng Luận án Protestant Ethic nhiều phê bình, tinh luyện tranh cãi, nguồn sinh động tranh luận lý thuyết xã hội học tôn giáo Weber làm công việc đáng kể tôn giáo giới, bao gồm Ấn Độ giáo Phật giáo Trong kiệt tác Kinh tế Xã hội Weber phân biệt ba loại lý tưởng thái độ tôn giáo: bay giới thần bí 10 chối giới khổ hạnh khổ hạnh bên gian Ông tách diệu hoạt động pre-tôn giáo Nhân học biểu tượng tượng Nhân học biểu tượng số phiên tượng học cho tất người yêu cầu bảo đảm giới an tồn lệnh diễn - là, họ có nhu cầu cho an ninh thể học Vì vậy, tất xã hội có hình thức kiến thức mà thực nhiệm vụ tâm lý Sự bất lực khoa học để cung cấp thoải mái tâm lý tình cảm giải thích diện ảnh hưởng kiến thức không khoa học sống người, giới hợp lý Thuyết chức năng: Không giống nhân chủng học Symbolic tượng học, điểm thuyết chức để lợi ích cho tổ chức xã hội mà hệ thống niềm tin phi khoa học cung cấp có kiến thức khoa học khơng giao Hệ thống niềm tin coi đáng khích lệ trật tự xã hội ổn định xã hội theo cách hợp lý dựa kiến thức không Từ quan điểm này, tồn tài khoản khơng hợp lý thực giải thích lợi ích mà họ cung cấp cho xã hội Chủ nghĩa lý: Duy lý phản đối phương pháp tiếp cận mang tính tượng chức luận, lập luận họ khơng hiểu tín hữu hệ thống kiến thức khoa học lại không nghĩ họ nói thật ý tưởng họ đúng, khoa học chúng sai Chúng tơi khơng thể giải thích hình thức kiến thức tác động tâm lý xã hội có lợi mà người quan sát bên ngồi nhìn thấy chúng sản xuất Chúng ta phải nhìn vào điểm nhìn người tin vào họ Mọi người không tin vào Thiên Chúa, thực hành ma thuật, nghĩ phù thủy gây bất hạnh họ nghĩ họ cung cấp cho với trấn an tâm lý, để đạt gắn kết lớn nhóm xã hội họ Họ làm họ nghĩ niềm tin xác - mà họ nói với họ thật cách thức giới Nhà văn lý kỷ XIX, phản ánh tinh thần tiến hóa thời đại họ, có xu hướng để 11 giải thích thiếu hợp lý thống trị niềm tin sai lầm giới thời tiền đại thiết bị tinh thần thiếu người dân họ Những người coi sở hữu tiền hợp lý, không hợp lý, tâm lý Tư duy lý kỷ XX thường bị từ chối quan điểm vậy, lý luận người tiền đại khơng có tâm trí hơn, thiếu điều kiện xã hội văn hoá cần thiết để thúc đẩy chủ nghĩa lý Duy lý xem lịch sử xã hội đại gia tăng tri thức khoa học giảm niềm tin phi lý Một số niềm tin - ma thuật, phù thủy - biến mất, người khác - chẳng hạn tôn giáo - trở thành thứ yếu Quan điểm lý dẫn đến lý thuyết tục hóa loại Phân loại nhóm tơn giáo: Một loại hình phổ biến nhà xã hội học, nhóm tơn giáo phân loại ecclesias, giáo phái, giáo phái, hay tà giáo (ngày thường đề cập đến học bổng phong trào tôn giáo mới) Lưu ý nhà xã hội học cho lời định nghĩa xác mà khác với cách chúng sử dụng phổ biến.Đặc biệt, nhà xã hội học sử dụng từ 'sùng bái' 'giáo phái' mà khơng có ý nghĩa tiêu cực, việc sử dụng phổ biến từ thường trở nên xấu thêm Nghiên cứu: Trong dân chủ thịnh vượng, tỷ lệ cao niềm tin thờ phượng đấng sáng tạo có tương quan với mức giá cao vụ giết người, thiếu niên người lớn tử vong sớm, tỷ lệ lây nhiễm STD, teen mang thai, phá thai Là tác giả Stephen Luật diễn giải sách Chiến tranh Đối với Tâm trẻ em, "Nền dân chủ thịnh vượng hữu thần nhất, Mỹ, ngoại lệ, khơng theo cách Franklin dự đốn Hoa Kỳ gần luôn rối loạn chức dân chủ phát triển, cách ngoạn mục Quan điểm Hoa Kỳ "sáng thành phố đồi" với phần lại giới làm sai lệch nói đến biện pháp y tế xã hội " Nghiên cứu lưu ý tục hơn, xã hội ủng hộ thuyết tiến hóa đến gần với "nền văn hóa sống" Các tác giả kết luận thành công 12 hợp lý dân chủ phi tôn giáo Nhật Bản, Pháp Scandinavia bác bỏ ý tưởng xã hội vô thần bị thiên tai Họ thêm "mâu thuẫn với kết luận đòi hỏi phải thể liên kết tích cực chủ thuyết hữu thần điều kiện xã hội giới với thể lớn tương tự liệu - Một khả nghi ngờ quan điểm xu hướng quan sát" BBC tin tức báo cáo nghiên cứu cố gắng sử dụng mơ hình tốn học ('động lực phi tuyến') để dự đốn định hướng tơn giáo tương lai quần thể Nghiên cứu cho thấy tôn giáo hướng phía 'tuyệt chủng' quốc gia khác nhau, nơi việc từ chối: Australia, Áo, Canada, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Ireland, Hà Lan, New Zealand Thụy Sĩ Mơ hình cho rằng, khơng số lượng thay đổi người có niềm tin định, cố gắng để gán giá trị tiện ích niềm tin theo quốc gia Thế tục hóa tơn giáo dân sự: Liên quan đến quy trình hợp lý hóa gắn liền với phát triển tính đại, dự đoán tác phẩm nhiều nhà xã hội học kinh điển tơn giáo giảm.Bất chấp tuyên bố nhà lý thuyết cổ điển nhiều nhà xã hội học sau chiến II, nhiều nhà lý luận phê bình đương đại secularisation luận án, lập luận tôn giáo tiếp tục đóng vai trò quan trọng đời sống cá nhân toàn giới Tại Hoa Kỳ, đặc biệt, lễ nhà thờ tương đối ổn định 40 năm qua Tại châu Phi, xuất Kitô giáo xảy với tốc độ cao.Trong Phi yêu cầu bồi thường khoảng 10 triệu người Kitô hữu năm 1900, ước tính gần đưa số gần 200 triệu USD.Sựtrỗi dậy Hồi giáo tôn giáo lớn giới, đặc biệt ảnh hưởng tìm thấy phương Tây, phát triển đáng kể.Hơn nữa, đối số trình bày khái niệm tơn giáo dân hệ thống tín ngưỡng giới Trong ngắn hạn, tục hóa giả định suy giảm tơn giáo dường huyền thoại, tùy thuộc vào định nghĩa định nghĩa phạm vi Ví dụ, số nhà xã hội học lập luận lễ nhà thờ ổn định niềm tin tơn giáo cá nhân tồn với suy giảm ảnh hưởng chức sắc tôn giáo vấn đề xã hội hay 13 trị Ngoài ra, tham gia thường xuyên, hay liên kết không thiết phải chuyển sang hành vi theo lời dạy giáo lý họ Nói cách khác, có số ngày tăng thành viên khơng có nghĩa tất thành viên trung thành bước theo quy tắc hành vi đạo đức dự kiến Trong ý nghĩa đó, tơn giáo coi suy giảm khả suy yếu để ảnh hưởng đến hành vi Bryan Wilson: Wilson nhà văn tục hóa báo động chất sống xã hội bị chi phối kiến thức khoa học Công việc ông truyền thống Max Weber, người nhìn thấy xã hội đại nơi hợp lý chi phối sống suy nghĩ Weber thấy hợp lý có liên quan với việc xác định nguyên nhân đề hiệu kỹ thuật, với tập trung vào cách thức làm việc có tính tốn làm họ thực để làm việc hiệu hơn, lý họ họ có Theo Weber, giới hợp lý vỡ mộng Câu hỏi sinh bí ẩn tồn người, đây, trở nên đáng kể Wilson khẳng định hệ thống không khoa học - tôn giáo nói riêng - trải qua suy giảm khơng thể đảo ngược ảnh hưởng Ơng tham gia vào tranh luận dài với người tranh cãi luận án tục hóa, số lập luận tơn giáo truyền thống, chẳng hạn nhà thờ trung tâm, bị dời phong phú người phi truyền thống, chẳng hạn giáo phái giáo phái khác loại Số khác lại cho tôn giáo trở thành cá nhân, tập thể, mối tổ chức.Vẫn nhiều người khác cho lựa chọn thay chức tôn giáo truyền thống, chẳng hạn chủ nghĩa dân tộc lòng yêu nước, xuất để thúc đẩy tình đồn kết xã hội.Wilson khơng chấp nhận diện lượng lớn hình thức không khoa học ý nghĩa kiến thức, ông lập luận điều thực chứng suy giảm tôn giáo Sự gia tăng số lượng đa dạng hệ thống chứng việc loại bỏ tơn giáo từ vị trí cấu trúc trung tâm mà chiếm thời kỳ tiền đại 14 Ernest Gellner: Không giống Wilson Weber, Gellner (1974) thừa nhận có mặt hạn chế để sống giới mà dạng tri thức hạn chế đến kiện làm cung cấp cho chúng tơi khơng có hướng dẫn cách sống cách tổ chức mình.Về vấn đề này, chúng tơi tồi tệ so với người tiền đại, có kiến thức, khơng xác, cung cấp cho họ với quy định cho sống.Tuy nhiên, Gellner khẳng định nhược điểm nặng tiến lớn cơng nghệ xã hội đại có kinh nghiệm kết việc áp dụng kiến thức khoa học Gellner không tuyên bố kiến thức khơng khoa học q trình chết ngồi Ví dụ, ơng chấp nhận tơn giáo nhiều hình thức tiếp tục thu hút tín đồ Ơng thừa nhận hình thức khác niềm tin ý nghĩa, chẳng hạn người cung cấp nghệ thuật, âm nhạc, văn học, văn hóa phổ biến (một tượng đặc biệt đại), lấy thuốc, phản kháng trị, quan trọng nhiều người Tuy nhiên, ơng từ chối giải thích theo thuyết tương đối tình trạng - mà tính đại, kiến thức khoa học nhiều tài khoản tồn tại, tất có giá trị Điều vì, cho Gellner, biện pháp thay cho khoa học không đáng kể sâu sắc kể từ họ có kỹ thuật bất lực, trái ngược với khoa học Ông thấy mối bận tâm đại với ý nghĩa sa ngã mà kiến thức khoa học cho phép giới tiến Không giống người thời kỳ tiền đại, có trọng ưu tiên để có giữ kiến thức khoa học để bắt đầu phát triển, đủ khả để ngồi lại sang trọng giới bổ nhiệm suy ngẫm câu hỏi cho cấp loại khoa học giới xây dựng cho Michel Foucault: Foucault hậu cấu trúc luận nhìn thấy tồn người bị lệ thuộc vào hình thức kiến thức - discourses- mà làm việc ngôn ngữ Ngôn ngữ / ngôn xác định thực tế cho chúng ta.Để suy nghĩ cả, chúng tơi buộc phải sử dụng định nghĩa này.Các kiến thức chúng tơi có 15 giới cung cấp cho ngôn ngữ thuyết gặp phải thời gian địa điểm sống sống chúng tôi.Như vậy, ai, biết đúng, chúng tơi nghĩ diễn ngơn xây dựng Foucault định nghĩa lịch sử thăng trầm giảng.Thay đổi xã hội thay đổi hình thức kiến thức hành Cơng việc nhà sử học để vạch thay đổi xác định lý cho họ Không giống nhà lý, nhiên, Foucault thấy khơng có yếu tố tiến q trình này.Để Foucault, xuất diễn ngơn có liên quan với kiểm sốt điều tiết thể khác biệt tính đại Theo Foucault, lên diễn ngôn thể làm trung tâm thiết phải liên quan đến q trình tục hóa Giảng Pre-hiện đại giúp tôn giáo, nơi mà thứ định nghĩa tốt ác, đời sống xã hội tập trung vào khái niệm này.Với xuất xã hội đô thị đại, giảng khoa học qua, khoa học y tế yếu tố quan trọng kiến thức này.Cuộc sống đại ngày bị kiểm sốt y tế - nhìn y tế, Foucault gọi Sự gia tăng quyền lực khoa học y học nói riêng, đồng thời với việc giảm dần sức mạnh hình thức tơn giáo tri thức Ví dụ, bình thường lệch lạc trở thành chi tiết vấn đề sức khỏe bệnh tật thiện ác, bác sĩ qua từ linh mục vai trò việc xác định, quảng bá, chữa bệnh lệch lạc Tồn cầu hóa: Xã hội học tơn giáo tiếp tục phát triển tồn giới, cố gắng để hiểu mối quan hệ tơn giáo tồn cầu hóa.Hai cách tiếp cận cũ để tồn cầu hóa bao gồm lý thuyết đại hóa, dẫn xuất chức luận, lý thuyết hệ thống giới, cách tiếp cận chủ nghĩa Mác.Một khác biệt lý thuyết liệu họ xem nghĩa tư tích cực có vấn đề.Tuy nhiên, hai giả định đại hóa chủ nghĩa tư giảm bớt tổ chức tôn giáo Ngược lại, tồn cầu hóa tăng cường nhiều văn hóa khác bắt đầu nhìn vào tơn giáo khác kết hợp niềm tin khác vào xã 16 hội.Giải thích lên mà nhận căng thẳng Ví dụ, theo Paul James Peter Mandaville: Tơn giáo tồn cầu hóa đan xen với kể từ đế quốc đầu cố gắng để mở rộng tầm với họ qua họ cảm nhận giới khơng gian.Q trình tồn cầu thực vũ trụ luận tôn giáo - có quan niệm truyền thống phổ quát - góc giới, vũ trụ luận hợp thức hóa q trình tồn cầu hóa.Năng động liên quan tiếp tục nay, với việc thay đổi và tăng cường mâu thuẫn 17 ... lập luận để làm cho ý nghĩa hành động tôn giáo theo cách riêng Một nhóm tơn giáo, cá nhân bị ảnh hưởng tất thứ, anh nói, họ yêu cầu để diễn xuất danh tôn giáo, nên cố gắng hiểu quan điểm họ sở tôn. .. cho cá nhân quan trọng (một chủ đề mà Durkheim đối xử rộng rãi Sư đoàn tiếng ông lao động xã hội), hệ thống tôn giáo ngày tập trung vào cứu rỗi cá nhân lương tâm Định nghĩa tôn giáo Durkheim, từ. .. hội.Cuộc tranh luận đương đại tập trung vào vấn đề tục hóa, tôn giáo dân sự, cố kết tơn giáo bối cảnh tồn cầu hóa đa văn hóa.Xã hội học đương đại tơn giáo bao gồm xã hội học khơng tơn giáo (ví
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận nêu quan điểm của émiledukheim, kar marx, max weber về tôn giáo và từ đó rút ra những hiểu biết của cá nhân về môn học này, Tiểu luận nêu quan điểm của émiledukheim, kar marx, max weber về tôn giáo và từ đó rút ra những hiểu biết của cá nhân về môn học này

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay