Tiểu luận quan điểm của max weber về tôn giáo và rút ra những hiểu biết của mình về môn học xã hội học tôn giáo

10 15 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 14:36

Nhà xã hội học Pháp Raymond Aron thuộc thế hệ đầu tiên những người nghiên cứu Max Weber khi tổng kết về tác giả này đã đưa ra nhận xét: “Bằng cách phối hợp một lí thuyết trừu tương dựa trên những khái niệm xã hội học căn bản với việc lí giải nửa phần cụ thể về lịch sử thế giới, Max Weber cho thấy có nhiều tham vọng hơn các giáo sư ngày nay. Ông ta có thể thuộc về tương lai hơn là quá khứ của xã hội học”. Họ tên học viên: Lớp: Môn học: Xã hội học tôn giáo Đề bài: Quan điểm Weber tơn giáo rút hiểu biết môn học xã hội học tôn giáo? Bài làm I Quan điểm Weber tôn giáo Nhà xã hội học Pháp Raymond Aron thuộc hệ người nghiên cứu Max Weber tổng kết tác giả đưa nhận xét: “Bằng cách phối hợp lí thuyết trừu tương dựa khái niệm xã hội học với việc lí giải nửa phần cụ thể lịch sử giới, Max Weber cho thấy có nhiều tham vọng giáo sư ngày Ơng ta thuộc tương lai khứ xã hội học” Ngay Trung Quốc, từ năm 1990 người ta bắt đầu nghiên cứu M Weber, xem ông mười nhà tư tưởng lớn của giới đại (“Hiện đại thế” giới thập đại tư tưởng gia”) Ngày nay, giới khoa học xã hội công nhận M Weber nhà xã hội học lớn lịch sử xã hội học Những người nghiên cứu xã hội học ln tìm đến ơng khơng kiến thức un bác ơng mà tính thời chúng, mà lĩnh vực ông để lại nhiều tác phẩm xã hội học tôn giáo, với tác phẩm kinh điển như: “Đạo đức Tin Lành tính yếu chủ nghĩa tư bản”, “Do Thái giáo cổ đại”, “Ân giáo Phật giáo”, “Xã hội học tôn giáo” Tổng quan vài đóng góp lớn Max Weber cho xã hội học tôn giáo Tôn giáo phương pháp luận nghiên cứu tôn giáo: Weber đặt vấn đề nghiên cứu tôn giáo xã hội học tổng quát với phương pháp luận Một nguyên tắc mà nhà xã hội học phải tuân theo trung lập mặt giá trị nghiên cứu tương xã hội Nhưng mặt khác, với quan niệm xã hội học nghiên cứu hành động xã hội, có nghĩa tìm hiếu ý nghĩa hành vi người Trong quan hệ với người khác, nhà xã hội học phải cố gắng xem cá nhân nội tâm hóa lí tưởng, giá trị hành động Chính mà M Weber phân biệt phán đoán giá trị quan hệ với giá trị nghiên cứu xã hội học Trong thư cho Fr Neuman vào năm 1909, ông viết: “Tuyệt đối tơi khơng có thính giác tơn giáo tơi khơng có nhu cầu, khơng có khả dựng nên cho thiết kế tinh thần Nhưng tự xét cách nghiêm túc, tơi khơng chống tơn giáo, không phi tôn giáo” Như vậy, nghiên cứu tôn giáo ông chọn lựa thái độ bất khả tri mặt phương pháp luận Nghiên cứu giá trị để hiểu được, lĩnh hội, nắm ý nghĩa hành động người Lĩnh hội giai đoạn quan trọng việc giải thích:“Chúng gọi xã hội học khoa học nhằm hiểu hành động xã hội lí giải qua giải thích nhân diễn tiến ảnh hưởng hành động xã hội” Nhưng M Weber nhấn mạnh hành động xã hội chịu tác động nhiều yếu tố, yếu tố Cũng bình diện phương pháp luận, với phương pháp “loại hình lí tưởng” - “loại hình tuý xây dựng cách nhấn mạnh số” nét tượng xã hội định Các nét không thiết phải tồn ỏ nơi thực Các đặc trưng hình thành, khơng thiết nét mong muốn Weber dùng để phân loại hành động xã hội, loại hình quyền lực, ơng sử dụng để phân tích hình thái cộng đồng tôn giáo đưa phân loại: giáo hội giáo phái mà ngày nhà xã hội học sử dụng Trong lối tiếp cận Weber phải lưu ý đến tính nghịch lí kết hành động phân biệt đạo đức xác tín đạo đức trách nhiệm Kết hành động hồn tồn khác với ý tưởng tác nhân xã hội hay nói cách khác hậu hành động khơng phải hồn tồn tiên đốn Quan điểm chi phôi sâu sắc A Giddens ông quan niệm nhiệm vụ xã hội học tìm hiểu hậu khơng mong muốn Tương quan tôn giáo lĩnh vực xã hội, giai tầng xã hội khác Khi nghiên cứu mối tương quan tôn giáo lĩnh vực khác xã hội, Weber trọng đến lôgich bên lĩnh vực Giữa lĩnh vực có mối liên minh, thoả hiệp, cạnh tranh Nhưng rõ ràng mối tương quan tôn giáo lĩnh vực khác tuỳ thuộc loại hình tơn giáo, có tơn giáo đưa đến căng thẳng, có tơn giáo khơng Các tơn giáo cứu độ dựa đạo đức xác tín thường dẫn đến căng thẳng với thực xã hội Tơn giáo hình thành mối quan hệ khác với giới chung quanh Con người có hai thái độ tơn giáo, thái độ khổ hạnh (asceticism) thái độ huyền bí (mystisism) Huyền bí chiêm niệm khỏi đời thái độ cá nhân quan tâm đến đời này, mê say vào việc chiêm niệm đời sống bên kia, thực tối hậu nhân sinh Thái độ khổ hạnh trái lại, lao vào hành động, cố làm chủ, biến đổi đời Khổ hạnh lại chia làm hai loại: khổ hạnh đời khổ hạnh đời Khổ hạnh đời khơng tìm cách làm chủ đời mà làm chủ thân mình, mà dòng tu Kitơ giáo thời Trung cổ thí dụ điển hình Nhập hay xuất đề cao hành động biến đổi hay hành động chiêm niệm hai thông số quan trọng để phân tích ứng xử cá nhân bị chi phối hệ thống biểu trưng tôn giáo M Weber trọng đến “đạo đức mặt kinh tế” tôn giáo lớn Thông thường lôgich kinh tế đối nghịch vối lôgich đạo đức tôn giáo, quan hệ trao đổi buôn bán, tiền bạc thường chống lại đòi hỏi liên đới đạo đức tôn giáo Do vậy, mà tổ chức tơn giáo cần có phương tiện kinh tế, phương tiện đến lượt chúng lại ảnh hưởng đến tơn giáo M Weber nêu lên ví dụ cực đoan trường hợp sản xuất rượu trắng tu viện, ngược lại tinh thần chống nghiện rượu tôn giáo Việc sản xuất kinh tế tu viện theo mơ hình lí cao Trên bình diện tinh thần, dòng khổ tu thể tính lí cao, tập trung tất nguồn lực cho cứu cánh tối cao Thượng Đế Trong quan hệ vối trị, Weber cho thấy, qua lịch sử tơn giáo có lập trường khác nhau: từ thái độ chống đối triệt để, đến việc bị lợi dụng trị “thánh chiến” hay thái độ lời triệt để quyền lực trị tục Khơng có căng thẳng trị tơn giáo đối vối tơn giáo ma thuật, tôn giáo địa phương, ngược lại có căng thẳng sâu sắc với tơn giáo cứu rỗi dựa đạo đức liên đới, huynh đệ Với lĩnh vực mĩ học, tôn giáo ma thuật đề cao hoạt động nghệ thuật phương tiện giao tiếp với thần linh, với tôn giáo đề cao đạo đức huynh đệ, nghệ thuật bị nghi ngờ tác động tình cảm ảnh hưởng đến quan hệ lí với đấng tối cao Nhưng Weber đưa nhận định thời sự, tôn giáo muốn tôn giáo quần chúng cần có hành động tập thể tuyên truyền cảm xúc Trên bình diện tri thức khoa học thực nghiệm, tồn căng thẳng lớn với tôn giáo Tri thức thực nghiệm lí phi ma thuật hoá, phi thần thánh hoá giới người Con người khoa học khơng chấp nhận định đề đạo đức: giới có ý nghĩa, theo hướng đạo đức Tôn giáo ngày bị đẩy lùi từ lĩnh vực lí sang lĩnh vực phi lí M Weber cho thấy, tính phi lí tơn giáo hậu q trình lí hoá khoa học giới Trong tương quan vối giai tầng xã hội, M Weber trọng dị biệt tính tơn giáo tầng lớp xã hội, nghề nghiệp Tầng lớp thống trị, hưởng đặc quyền, đặc lợi xã hội muốn gắn cho tơn giáo vai trò hợp thức hố vị trí lối sống xã hội họ Nhưng tầng lớp bên dưới, tầng lớp bị áp họ khơng muốn cứu rỗi hình thức tôn giáo, mà mong muốn bù đắp trần tục hơn, cụ thể Tầng lớp thương nhân sinh sống “chợ đời” hướng tôn giáo đạo đức, cứu rỗi Tầng lốp tiểu tư sản, thợ thủ cơng, tiểu thương thành thị, lệ thuộc thiên nhiên nông dân (chịu ảnh hưỏng tơn giáo ma thuật), với điều kiện sinh sống có tính tính tốn, lí hơn, họ cảm nghiệm lao động đền bù M Weber nhận định Kitô giáo tiên tôn giáo thợ thủ công môi trường đô thị thu hút phụ nữ, khơng kì thị nữ giới tôn giáo Milthra thời Những tôn giáo cứu rỗi Kitô giáo không đề cao phẩm chất tầng lớp chiến binh mà gần gũi quan tâm đến tầng lớp bị bóc lột phụ nữ M Weber cho thấy giáo phái đáp ứng nhu cầu tôn giáo số tầng lớp xã hội đề cao tính liên đới cộng đồng Một tầng lớp xã hội định tiêu biểu cho tơn giáo đó, tầng lớp thư lại Nho giáo, tầng lớp chiến binh với Islam giáo, thương nhân với Do Thái giáo Tơn giáo, q trình hợp lí hố tính đại Một đóng góp yếu M Weber cho thấy có nhiều loại hình hợp lí q trình hợp lí hố tơn giáo có vai trò quan trọng việc hình thành tính đại Thời kì lịch sử gọi đại bắt đầu xuất Châu Âu vào kỉ XVI, phải đến thế" kỉ XVIII, kỉ “khai sáng” - phân biệt “cổ truyền” “hiện đại” rõ ràng Theo M Weber “tính đại” xảy qua q trình “hợp lí hố” Nhưng tính đại, đầu óc lí xuất Châu Âu mà khơng đến với văn minh lớn tồn lịch sử như: Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập Theo M Weber, yếu tố" tơn giáo Phân biệt ông phân tôn giáo ma thuật tôn giáo đạo đức Đạo đức hố tơn giáo gắn liền với q trình lí hố Theo Max Weber tính tơn giáo dân tộc Á Đông trước gắn liền với ma thuật - ơng quan niệm tín ngưỡng vào khả ép buộc thần thánh phương tiện kĩ thuật để điều Trong Do Thái giáo cổ đại với việc xuất tiên tri giúp người thoát khỏi ma thuật, tạo sở cho khoa học đại, kĩ thuật chủ nghĩa tư Max Weber đặt vấn đề chủ nghĩa tư không đời Ấn Độ, Trung Quốc mà lại Châu Âu Theo ông, An giáo “tôn giáo giới bên kia”, nhấn mạnh việc khỏi bể khổ giới vật chất để đạt đến bình diện tồn tinh thần cao An giáo khơng nhằm vào kiểm sốt hay định hình giới vật chất Hơn xã hội xoay quanh hệ thống đẳng cấp, tầng lớp đẳng cấp tu sĩ Bàlamôn cha truyền nối độc quyền linh thiêng, chân lí, khơng tạo khoảng khơng gian cho biến chuyển xã hội Hơn tổ chức xã hội dựa dòng họ, thờ cúng tổ tiên, đòi hỏi lời, trung thành vô điều kiện bậc bề trên, với người cha gia đình hay với vua lĩnh vực xã hội trị M Weber phân tích quan hệ thống trị để giải thích mối tương quan với đạo đức kinh tế Max Weber cho Tin Lành mang tính hợp lí cao truyền thống Do Thái - Kitô giáo cộng hưởng với tinh thần Cải cách, phái Thanh giáo với khuynh hướng khổ hạnh, nghiêm ngặt - phê phán đường trung dung Anh giáo (vừa theo tinh thần Tin Lành vừa trì tổ chức việc thờ cúng tương tự Công giáo) - chủ trương tôn giáo tuý hơn, khiết dựa cam kết cá nhân, loại bỏ hình thức trung gian (giáo hội, tầng lớp tu sĩ), loại bỏ lễ nghi rườm rà Tôn giáo biến, yếu tố định hình ứng xử xã hội Theo Max Weber nghiên cứu tôn giáo quan trọng lẽ ứng xử người biểu tượng tơn giáo chi phối nhận thức người nhiều hoạt động từ lao động, đời sống gia đình, đời sống xã hội, hành vi tình dục, hoạt động nghệ thuật, văn hố Trong tác phẩm ơng đạo đức lĩnh vực kinh tế nhiều tôn giáo, ông chứng minh quan niệm tôn giáo động viên người - tiêu cực hay tích cực - hoạt động kinh tế Mặc dù trọng đến khác biệt biếu tượng thái độ tôn giáo nhiều môi trường xã hội khác nhau, ông cho thấy tơn giáo biến định hình ứng xử xã hội Nó yếu tố chi phối đồng thời bị chi phối bỏi xã hội Khi chứng minh phân tích xã hội học tơn giáo đóng góp cho việc phân tích xã hội, xã hội học M Weber có tính thời sự, giúp cho lí giải tượng tôn giáo bùng nổ thập niên đầu kỉ XXI M Weber đặt trọng tâm vào hai khía cạnh chủ yếu việc phân tích tượng xã hội: (1) Các phương cách sống cộng đồng tôn giáo (tôn giáo - “phương cách hành động cộng đồng) qua phân loại ông giáo hội giáo phái Giáo phái hiệp hội tự nguyện cá nhân có đặc điểm tơn giáo giúp phân biệt vối nhóm khác, Giáo hội định chế bàn giấy nhằm đem lại cứu rỗi; (2) Các phương cách hợp thức hố (légitimer) quyền lực tơn giáo, qua phân loại ông “linh mục” (như viên chức tơn giáo), “nhà tiên tri” (người có quyền hấp lực cá nhân) “nhà ma thuật” (kĩ thuật viên nắm vững phương cách truyền thống để điều khiến linh thiêng) Sự phân loại ứng vối ba nguồn gốc quyền lực quan niệm M Weber: quyền lực hơp lí, hơp pháp, quyền lực hấp lực cá nhân quyền lực truyền thống Mặc dù loại hình lí tưởng cần đươc bổ sung thích ứng với bối cảnh cụ thế, chúng công cụ gợi mở phong phú việc phân tích tương tơn giáo Sống chung tính đại tơn giáo Một đóng góp quan trọng khác ơng tìm hiểu mối quan hệ phức tạp tơn giáo tính đại Tây phương M Weber tìm hiểu đặc thù văn minh Tây phương so với văn minh khác, cho thấy nơi xuất phát tính lí kinh tế mà sau phát triến khắp giới Ồng không chấp nhận đối lập giản đơn tơn giáo tính đại - thường thấy xã hội có ảnh hưỏng văn hố Cơng giáo mạnh Pháp Ồng tìm hiểu phân tích nguồn gốc phát sinh mang tính tơn giáo tính đại Tây phương cho thấy q trình lí hố, cá thể hoá giải mê trình xa lạ với tơn giáo tồn tại, tác động từ bên tôn giáo (đặc biệt đạo Do Thái Tin Lành), trước trở thành nét chủ yếu tính đại Tây phương II Những hiểu biết mơn học xã hội học tơn giáo Tơn giáo phổ qt văn hóa nên đóng vai trò quan trọng xã hội loài người Các nhà xã hội học, dù chức hay xung đột trí tơn giáo định chế xã hội có chức sau: Chức tích hợp xã hội hay gọi kết hợp xã hội: tơn giáo có giá trị, tiêu chuẩn nó, người có tơn giáo gắn bó với nhờ giá trị tiêu chuẩn chung Từ xã hội nguyên thủy, thành viên xã hội có chung vật tổ - biểu hữu hình gắn kết Ngày nay, tất đồng tiền giấy nước Mỹ in dòng chữ: Chúng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa hàm ý đoàn kết tập thể dự niềm tin Tơn giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hay Do Thái giáo, cung cấp cho người ta ý nghĩa mục đích cho sống họ Nó mang đến cho họ giá trị tối hậu đích để giữ họ chung lại với Trong thời điểm khủng hoảng hay hỗn loạn, tôn giáo giúp cho người gắn bó với Tuy vậy, tôn giáo định chế xã hội có chức tích hợp, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc chất keo gắn kết thành viên xã hội Mặt khác, có "rối loạn chức năng" xảy ra, lúc tơn giáo góp phần vào căng thẳng, chí xung đột nhóm quốc gia với Thời Trung Cổ, niềm tin tơn giáo thúc đẩy tín đồ Cơ Đốc châu Âu tổ chức thành đạo quân Thập tự chống lại tín đồ Hồi giáo phương Đơng Ngày nay, mâu thuẫn tín đồ Hồi giáo, Do Thái giáo Kitơ giáo góp phần vào bất ổn định trị khu vực Trung Đơng hay căng thẳng tín đồ Tin Lành với Thiên Chúa giáo Bắc Ireland; tín đồ Ấn Độ giáo với đạo Sikh Ấn Độ Việc xung đột tôn giáo khác cho thấy gọi tôn giáo chất không tồn tại, gọi tôn giáo xuất phải dựa quan điểm đó, mà dựa quan điểm có quan điểm đối lập với rồi, có tơn giáo khác dựa (ít nhiều, phần toàn bộ) quan điểm đối lập hai tơn giáo trở thành (ít nhiều, phần toàn bộ) mâu thuẫn với Chính thế, gọi tơn giáo khơng phải "TÔN GIÁO" theo ý nghĩa thánh thiện tối hậu nó, thật có nơi tơn giáo Chức kiểm sốt xã hội: tơn giáo khơng có chức kiểm sốt xã hội, xã hội tôn giáo chưa đủ "tiêu chuẩn" đáng để tơn giáo xét đến, q nhiều khiếm khuyết tính thánh thiện đạo đức Tuy nhiên, khứ, có quan điểm sai lầm, có quan điểm xung đột, đặc biệt Karl Marx, tôn giáo ngăn cản biến đổi xã hội cách khuyến khích người bị áp vào quan tâm giới khác, thay vào đói nghèo, hay bóc lột diện Quan điểm cho tơn giáo góp phần kiện tồn định chế trật tự xã hội tổng thể, trì trạng xã hội, giữ nguyên cấu trúc bất bình đẳng củng cố lợi ích tầng lớp thống trị Thiên Chúa giáo dạy người lời làm cho người bị áp không chống lại; hay hệ thống đẳng cấp Ấn Độ định hình cấu trúc xã hội đại đa số người theo Ấn Độ giáo; người cầm quyền thường viện dẫn tôn giáo để thực quyền kiểm sốt xã hội Về điều này, tóm tắt câu nói tiếng Karl Marx: tơn giáo thuốc phiện nhân loại Tuy nhiên, câu khơng xác chỗ chưa thấy thực thể người khơng hồn tồn vật chất mà cấu trúc mang thuộc tính tâm linh Mặt khác, nghiên cứu Max Weber giáo phái Calvin đạo Tin Lành dẫn đến kết luận tơn giáo có tác dụng thúc đẩy xã hội Các cải cách Tin Lành dẫn đến việc lý hóa xã hội, người thay chấp nhận số mệnh hướng đời sống sau chết theo truyền thống, phải đạt tới sống thịnh vượng, phải phấn đấu để thành công nỗ lực để thực hoạch định Chúa Weber cho chủ nghĩa tư hình thành vững nơi mà giáo phái Calvin phát triển mạnh, chí gọi tinh thần tôn giáo cốt tủy chủ nghĩa tư Chức hỗ trợ xã hội: dù hay nhiều, người thường phải đối mặt với khó khăn, hiểm nguy, thất bại, thiên tai, bệnh tật, chết người thân thuộc, yêu quý chết thân Trong lúc thế, sống dễ bị tổn thương trở nên vô nghĩa, niềm tin tôn giáo giúp cho người khó bị rơi vào tuyệt vọng Một số tơn giáo cung cấp cho người biện pháp cầu nguyện, cúng bái thần linh niềm tin việc làm giúp cải thiện tình hình Trên góc độ khác, tơn giáo cho người cứu cánh bất hạnh coi bất hạnh ý đấng thiêng liêng có ý nghĩa mà người không nhận thức Trong nghĩa bản, tôn giáo tạo phương tiện để giải vấn đề sau cùng: sống, chết mà khơng có lẽ phải thơng thường đưa lời giải đáp Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu nhà xã hội học người Mỹ Peter Berger nêu đối mặt với đe dọa tai họa hay chết, sức mạnh hỗ trợ niềm tin thần thánh hay thiêng liêng giảm nhiều người xem thần thánh đơn chủ yếu công cụ để giải bi kịch 10 ... đốn Quan điểm chi phôi sâu sắc A Giddens ông quan niệm nhiệm vụ xã hội học tìm hiểu hậu khơng mong muốn Tương quan tôn giáo lĩnh vực xã hội, giai tầng xã hội khác Khi nghiên cứu mối tương quan tôn. .. độ tôn giáo nhiều môi trường xã hội khác nhau, ông cho thấy tôn giáo biến định hình ứng xử xã hội Nó yếu tố chi phối đồng thời bị chi phối bỏi xã hội Khi chứng minh phân tích xã hội học tơn giáo. .. nên đóng vai trò quan trọng xã hội lồi người Các nhà xã hội học, dù chức hay xung đột trí tơn giáo định chế xã hội có chức sau: Chức tích hợp xã hội hay gọi kết hợp xã hội: tơn giáo có giá trị,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quan điểm của max weber về tôn giáo và rút ra những hiểu biết của mình về môn học xã hội học tôn giáo, Tiểu luận quan điểm của max weber về tôn giáo và rút ra những hiểu biết của mình về môn học xã hội học tôn giáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay