Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha

18 6 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 12:23

Hoà chung với sự phát triển kinh tế của đất nước, ngành dầu khí nói chung và kinh doanh khí hoá lỏng nói riêng đang là lĩnh vực rất phát triển ở Việt Nam. Tiêu dùng khí hoá lỏng cho cả lĩnh vực công nghiệp và dân dụng mỗi năm tăng 10% đến 15%. Hiện tại Việt Nam có khoảng 50 Công ty kinh doanh khí hoá lỏng với nhiều thương hiệu khác nhau. Sự phát triển của ngành khí hoá lỏng ngày càng đòi hỏi các công ty gas một mặt phải có cơ sở hạ tầng đủ lớn từ khâu nhập khẩu, vận tải, tồn trữ đến mạng lưới chiết nạp và phân phối. Mặt khác đòi hỏi phải có đầu tư lớn về con người và vật chất để đảm bảo an toàn và tiện lợi cho người tiêu dùng. Chỉ có như vậy doanh nghiệp mới có thể phát triển bền vững trong điều kiện thị trường năng lượng thế giới biến động và đáp ứng được yêu cầu trách nhiệm xã hội cao về an toàn cháy nổ của ngành kinh doanh. Công ty cổ phần dầu khí Anpha là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh khí hoá lỏng ở Việt Nam. Đuợc thành lập từ năm 2004, công ty đã nhanh chóng tạo vị thế lớn trong ngành, là một trong top 5 công ty có thị phần bán lẻ gas lớn nhất toàn quốc. Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha khẳng định đã có hướng phát triển đón đầu phù hợp với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế phát triển chung trên thế giới. Mục tiêu của công ty là những khách hàng lớn sử dụng gas công nghiệp như các công ty luyện thép, công ty sản xuất gốm sứ, gạch men.. Trong thời gian thực tập vừa qua, em đã có cơ hội thực tập và tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần dầu khí Anpha.Với những kiến thức được học tập ở trường em đã chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp: “Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha”. Mục đích của đề tài là nhằm hoàn thiện hơn hệ thống phân phối cho sản phẩm gas hóa lỏng của công ty, từ đó tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa Công ty với các đại lý phân phối để Công ty đứng vững và phát triển mạnh trước những biến đổi của môi trường. Đề tài gồm 3 phần: Chương I: Khái quát về hệ thống kênh phân phối trong doanh nghiệp và thị trường gas hoá lỏng tại Việt Nam Chương II:Thực trạng hệ thống kênh phân phối gas của Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Chương III: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối cho Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình của thầy PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn để em hoàn thành chuyên đề này. Do thời gian và hiểu biết có hạn, chuyên đề còn có nhiều thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo của thầy để bài viết hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! LỜI MỞ ĐẦU Hoà chung với phát triển kinh tế đất nước, ngành dầu khí nói chung kinh doanh khí hố lỏng nói riêng lĩnh vực phát triển Việt Nam Tiêu dùng khí hố lỏng cho lĩnh vực cơng nghiệp dân dụng năm tăng 10% đến 15% Hiện Việt Nam có khoảng 50 Cơng ty kinh doanh khí hố lỏng với nhiều thương hiệu khác Sự phát triển ngành khí hố lỏng ngày đòi hỏi cơng ty gas mặt phải có sở hạ tầng đủ lớn từ khâu nhập khẩu, vận tải, tồn trữ đến mạng lưới chiết nạp phân phối Mặt khác đòi hỏi phải có đầu tư lớn người vật chất để đảm bảo an toàn tiện lợi cho người tiêu dùng Chỉ có doanh nghiệp phát triển bền vững điều kiện thị trường lượng giới biến động đáp ứng yêu cầu trách nhiệm xã hội cao an toàn cháy nổ ngành kinh doanh Cơng ty cổ phần dầu khí Anpha công ty hàng đầu lĩnh vực kinh doanh khí hố lỏng Việt Nam Đuợc thành lập từ năm 2004, cơng ty nhanh chóng tạo vị lớn ngành, top công ty có thị phần bán lẻ gas lớn tồn quốc Cơng ty Cổ phần Dầu khí Anpha khẳng định có hướng phát triển đón đầu phù hợp với định hướng ngành, sách Nhà nước xu phát triển chung giới Mục tiêu công ty khách hàng lớn sử dụng gas công nghiệp công ty luyện thép, công ty sản xuất gốm sứ, gạch men Trong thời gian thực tập vừa qua, em có hội thực tập tìm hiểu thực tế Cơng ty cổ phần dầu khí Anpha.Với kiến thức học tập trường em chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp: “Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas Cơng ty Cổ phần Dầu khí Anpha” Mục đích đề tài nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối cho sản phẩm gas hóa lỏng Cao Thanh Nga Lớp: Thương mại 47B cơng ty, từ tạo hợp tác chặt chẽ Công ty với đại lý phân phối để Công ty đứng vững phát triển mạnh trước biến đổi môi trường Đề tài gồm phần: Chương I: Khái quát hệ thống kênh phân phối doanh nghiệp thị trường gas hoá lỏng Việt Nam Chương II:Thực trạng hệ thống kênh phân phối gas Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Chương III: Giải pháp hồn thiện hệ thống kênh phân phối cho Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình thầy PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn để em hoàn thành chuyên đề Do thời gian hiểu biết có hạn, chuyên đề có nhiều thiếu sót, em mong bảo thầy để viết hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Cao Thanh Nga Lớp: Thương mại 47B CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ KÊNH PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG GAS HOÁ LỎNG TẠI VIỆT NAM I Những lý luận hệ thống kênh phân phối doanh nghiệp 1.1 Khái niệm vai trò hệ thống kênh phân phối Doanh Nghiệp 1.1.1.Khái niệm *Theo quan điểm người tiêu dùng: *Theo quan điểm người sản xuất: *Theo quan điểm người trung gian : *Theo quan điểm nhà quản lý Marketing : 1.1.2.Vai trò kênh phân phối *Kênh phân phối giúp giải mâu thuẫn sản xuất tiêu dùng *Các trung gian thương mại có khả đẩy mạnh việc buôn bán tránh rủi ro cho doanh nghiệp *Kênh phân phối cầu nối khách hàng nhà sản xuất, giúp giải mâu thuẫn khác phận chiến lược MarketingMix doanh nghiệp nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng 1.1.3.Chức kênh phân phối  Chức Nghiên cứu thị trường  Chức Xúc tiến khuyếch trương  Chức thương lượng Cao Thanh Nga Lớp: Thương mại 47B  Chức phân phối vật chất  Chức thiếp lập mối quan hệ  Chức hồn thiện hàng hố  Chức tài trợ  Chức san sẻ rủi ro 1.2 Phân loại hệ thống kênh phân phối sản phẩm doanh nghiệp 1.2.1 Theo mối quan hệ người sản xuất người tiêu dùng cuối 1.2.1.1 Kênh phân phối trực tiếp 1.2.1.2 Kênh phân phối gián tiếp 1.2.1.3 Kênh phân phối hỗn hợp 1.2.2 Theo độ dài kênh phân phối 1.2.2.1 Kênh phân phối ngắn 1.2.2.2 Kênh phân phối dài II Những nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối doanh nghiệp Những nhân tố môi trường ảnh hưởng đến tổ chức quản lý hệ thống kênh phân phối doanh nghiệp bao gồm: 2.1.Mơi trường trị, pháp luật 2.2.Mơi trường kinh tế 2.3.Môi trường kỹ thuật, công nghệ 2.4.Môi trường cạnh tranh Cao Thanh Nga Lớp: Thương mại 47B 2.5 Mơi trường văn hố, xã hội III Khái qt thị trường gas hoá lỏng Việt Nam 3.1 Đặc điểm gas hoá lỏng 3.2.Nhu cầu thị trường 3.2.1 Phân đoạn thị trường gas hoá lỏng Việt Nam Thị trường gas Việt Nam chia làm hai phần riêng biệt: nhóm khách hàng dân dụng nhóm khách hàng tổ chức Nhóm khách hàng dân dụng: Tiêu chí để phân đoạn nhóm khách hàng phân đoạn theo khu vực theo thu nhập Phân đoạn thị trường khách hàng tổ chức: Căn để phân đoạn thị trường dựa vào quy mô tổ chức,mức độ thường xuyên đặt hàng, khối lượng đặt hàng Đó sở để doanh nghiệp định mức giá bán 3.2.2 Đặc điểm đoạn thị trường 3.3 Tình hình cung ứng gas đoan thị trường gas Việt Nam 3.4 Xu hướng phát triển ngành kinh doanh gas hóa lỏng năm tới Cao Thanh Nga Lớp: Thương mại 47B CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA I.Thực trạng hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần dầu khí Anpha 1.1 Tổng quan Cơng ty Cổ Phần Dầu Khí Anpha 1.1.1 Giới thiệu tổng quan Cơng ty cổ phần Dầu khí Anpha  Tên gọi cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPA  Tên giao dìch đối ngoại : ANPHA PETROL JOINT STOCK COMPANY  Tên viết tắt : ANPHA PETROL J.S CO  Logo  Trụ sở cơng ty : Tầng tồ nhà Hà Nội Tower, số 49 phố Hai Bà Trưng-P.Trần Hưng Đạo –Q Hoàn Kiếm – Hà Nội  Điện thoại : 04-9364364 Fax: 04-9364366  Vốn điều lệ : 126.000.000.000 Công ty cổ phần dầu khí An pha công ty hàng đầu lĩnh vực kinh doanh khí hóa lỏng Việt Nam Là công ty chiếm lĩnh thị trường gas dân dụng lớn nước (Saigon petrol, Anpha petrol, petrolimex) 1.1.2 Nguồn lực công ty 1.1.2.1 Lao động, cấu lao động 1.1.2.2 Cơ sở vật chất máy móc thiết bị Phương tiện vận chuyển *Đội tàu vận chuyển * Các loại xe vận chuyển đường : Cao Thanh Nga Lớp: Thương mại 47B Hệ thống kho bể đầu mối Hệ thống kênh phân phối 1.1.2.3 Năng lực vốn, tài 1.1.3.Sản phẩm gas hố lỏng Cơng ty cổ phần Dầu khí Anpha Hiện Anpha sở hữu thương hiệu gas dân dụng, có thị phần gas dân dụng khoảng 10%, nằm top công ty đứng đầu nước: 1>Thương hiệu Gia dinh Gas có mặt hai miền Nam Bắc 2>Thương hiệu Dak gas chiếm lĩnh thj trường tỉnh Tây Nguyên 3>Thương hiệu JP Gas chiếm lĩnh thị trường tỉnh Miền Đông Nam Bộ 1.2.Thực trạng hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần Dầu khí Anpha 1.2.1.Sản lượng sản phẩm /Gía trị dịch vụ qua năm 1.2.1.1.Gía trị dịch vụ qua năm 1.2.1.2.Sản lượng sản phẩm qua năm 1.2.2.1.Doanh thu 1.2.2.2.Chi phí 1.3.Thực trạng hoạt động marketing Công ty cổ phần Dầu khí Anpha 1.3.1 Thị trường mục tiêu chiến lược marketing Cơng ty cổ phần dầu khí Anpha 1.3.1.1.Thị trường mục tiêu xu hướng phát triển thị trường mục tiêu Cơng ty cổ phần Dầu khí Anpha 1.3.1.2 Mục tiêu chiến lược marketing Mục tiêu Anpha hướng tới phân khúc bán lẻ gas cho hộ gia đình, trở thành cơng ty kinh doanh gas hoá lỏng lớn Việt Nam Chiến lược marketing công ty thời gian tới là: Cao Thanh Nga Lớp: Thương mại 47B -Nghiên cứu caỉ tiến quy trình cơng nghệ, nâng cao khả cạnh tranh thị trường -Thường xuyên theo dõi phân tích tình hình thị trường, dự báo xác nhu cầu tiêu dùng gas - Duy trì số lượng hàng tồn kho hợp lý Đối với thị trường, công ty có mục tiêu cụ thể như: + Sản phẩm thị trường: + Gía sách bán hàng: 1.3.2 Các sách Marketing Mix Cơng ty cổ phần Dầu khí Anpha 1.3.2.1.Chính sách sản phẩm Chính sách sản phẩm công ty thời gian tới cung cấp sản phẩm gas an toàn, giá thành hợp lý Đồng thời, nâng cao hình ảnh thương hiệu chất lượng sản phẩm dịch vụ trọn gói gas cho khách hàng 1.3.2.2.Chính sách giá Đối với giá bán cho đại lý, thành viên tham gia kênh phân phối, công ty thực nguyên tắc sau: + Phần chiết khấu cho đơn vị thành viên phải đảm bảo lợi nhuận cho họ + Phần chiết khấu cho đơn vị thành viên khác nên khác việc thực công việc khác + So với đối thủ cạnh tranh, phần chiết khấu công ty phải phù hợp với mức chiết khâu chung + Đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận phù hợp cho cấp phân phối +Mức chiết khấu sản phẩm chủng loại thay đổi xung quanh mức chiết khấu thị trường 1.3.2.3.Chính sách phân phối Cơng ty thực sách phân phối kết hợp thông qua đại lý Cao Thanh Nga Lớp: Thương mại 47B công ty sau: * Kênh phân phối cấp: Công ty cung cấp LPG cho công ty thành viên tập đoàn để đơn vị phân phối thị trường * Kênh phân phối hai cấp: Công ty cung cấp trực tiếp sản phẩm tới Tổng đại lý tự (các đơn vị thành viên Công ty Cổ phần An Pha 1.3.2.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp Anpha sử dụng hai công cụ xúc tiến hiệu chiến lược đẩy chiến lược kéo: *Chiến lược đẩy áp dụng cho nhóm khách hàng tổ chức, doanh nghiệp mua gas phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh * Chiến lược kéo: Công ty tổ chức nhiều chương trình khuyến hấp dẫn thu hút khách hàng II.Thực trạng hoạt động phân phối Công ty Cổ Phần Dầu Khí Anpha 2.1.Các biến số ảnh hưởng đến việc lựa chọn kênh phân phối công ty Một vài biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối cơng ty cổ phần dầu khí Anpha: * Đặc điểm thị trường mục tiêu: *Đặc điểm sản phẩm : *Đặc điểm công ty: 2.2.Đặc điểm cấu trúc kênh phân phối Kênh phân phối cơng ty tổ chức theo hình thức hệ thống phân phối liên kết dọc theo hợp đồng hay VMS hợp đồng Trong đó, thành viên kênh có quan hệ phụ thuộc thơng qua hợp đồng bên cam kết thực Cao Thanh Nga Lớp: Thương mại 47B Hình 1: Sơ đồ kênh phân phối Cơng ty cổ phần dầu khí Anpha ANPHA PETRO CHI NHÁNH CHI NHÁNH ĐẠI LÝ CẤP I ĐẠI LÝ CẤP II KHÁCH HÀNG 2.3.Mức độ bao phủ thị trường Cơng ty cổ phần Dầu khí Anpha Cao Thanh Nga 10 Lớp: Thương mại 47B Bảng 9: Báo cáo tình hình hoạt động đại lý (đồng /năm) Số ĐL có Tổng đại lý Doanh số trung bình Tổng doanh số bán Khu vực Khu vực thành phố lớn Khu vực tỉnh ngoại thành Khu vực tỉnh nông thôn,miền núi doanh số 80 triệu/năm Số ĐL có doanh số tr 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 28 32 327.040.446 359.651.430 10.070.240.040 10.465.294.270 38 50 435.763.158 409.317.600 16.559.000.000 20.465.880 3 18 24 195.837.940 249.197.420 3.525.082.920 5.980.738.080 11 Nguồn:Báo cáo bán hàng đại lý Cao Thanh Nga 11 Lớp: Thương mại 47B 2.4 Thực trạng hoạt động quản lý kênh phân phối Công ty cổ phần Dầu khí Anpha 2.4.1.Thực trạng tổ chức máy quản lý kênh phân phối Sơ đồ 1.5:Sơ đồ tổ chức máy quản lý kênh phân phối 2.4.2 Thực trạng hoạt động quản lý kênh phân phối 2.4.2.1 Lựa chọn thành viên kênh *Các tiêu chuẩn lựa chọn thành viên kênh Thứ nhất, Điều kiện tín dụng tài chính: Thứ hai, Sức mạnh bán hàng: Thứ ba, Khả chiếm lĩnh thị trường: Thứ tư, Địa điểm phù hợp Thứ năm, Thái độ quan điểm: Thứ sáu, Có khả quản lý tốt *Quản lý trình lựa chon thành viên kênh Việc lựa chọn thành viên kênh tiến hành qua bước sau: - Bước 1: Đưa tiêu chuẩn để lựa chọn thành viên kênh - Bước 2: Các đại lý có nhu cầu nộp hồ sơ lên Ban Giám Đốc - Bước3: Các đại lý giải trình lên Ban Giám Đốc nhiều vấn đề đề cập tới - Bước4: Nhân viên phòng kinh doanh tiến hành kiểm tra giám sát tính thiết thực báo cáo đại lý đưa - Bước5: Lựa chọn đại lý tốt tham gia vào kênh Cao Thanh Nga 12 Lớp: Thương mại 47B 2.4.2.2 Mối quan hệ công ty với thành viên kênh *Mối quan hệ công ty với đại lý phân phối * Mối quan hệ công ty người bán lẻ 2.4.2.3.Thực trạng việc quản lý dòng chảy kênh -Dòng thơng tin -Dòng vận động vật chất sản phẩm -Dòng đàm phán -Dòng tốn 2.4.2.4.Thực trạng quản lý chi phí phân phối cơng ty -Chi phí vận chuyển -Chi phí lượng hàng tồn kho -Chi phí đặt hàng 2.4.2.5.Thực trạng sách khuyến khích hỗ trợ thành viên kênh *Tháng 11-12 :Chương trình hỗ trợ toán với đại lý Đây chương trình hỗ trợ, thúc đẩy thành viên kênh toán thời hạn *Thực khuyến cho đại lý theo doanh số bán hàng nhằm tăng nhanh số lượng tiêu thụ III Đánh giá lực hoạt động hệ thống kênh phân phối Cơng ty Cổ phần Dầu khí Anpha 3.1.Đánh giá hoạt động bán thành viên kênh -Khu vực tỉnh thành lớn -Khu vực tỉnh miền núi nông thôn Cao Thanh Nga 13 Lớp: Thương mại 47B 3.2.Đánh giá khả trì tồn kho đại lý 3.3.Đánh giá khả bán hàng lực lượng bán *Đối với lực lượng bán hàng công ty  Đối với thành viên kênh 3.4 Đánh giá thái độ hợp tác 3.5 Đánh giá lực cạnh tranh thành viên kênh 3.6.Các vấn đề tồn hệ thống phân phối Cơng ty Cổ phần Dầu khí Anpha *Năng lực bán hàng kênh chưa hợp lý *Qúa trình tìm kiếm lựa chọn thành viên kênh chưa hiệu *Quản lý dòng chảy kênh chưa hợp lý *Chi phí vận chuyển hàng hóa chiếm tỉ lệ cao chi phí bán hàng *Chính sách khuyến khích thành viên kênh chưa cơng bằng: * Chưa khắc phục tình trạng khó khăn tốn cho đại lý *Cơng ty chưa có sách qui định giá bán lẻ cho đại lý *Các đại lý hoạt động hiệu chưa đồng Hiện tượng tập trung khu vực tỉnh ngoại thành Cao Thanh Nga 14 Lớp: Thương mại 47B CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA 3.1 Phương hướng phát triển mục tiêu phân phối công ty thời gian tới 3.1.1 Định hướng phát triển 3.1.2.Mục tiêu phân phối 3.1.3.Phân tích SWOT Cơng ty cổ phần Dầu Khí Anpha 3.2 Hoàn thiện thêm cấu trúc kênh phân phối công ty Công ty thực phân phối theo loại kênh : Kênh 1: Kênh phân phối trực tiếp từ công ty đến khách hàng bao gồm khách hàng cá nhân khách hàng tổ chức Kênh2: Kênh cấp Từ nhà sản xuất đại lý cấp I khách hàng Kênh 3:Kênh hai cấp Từ nhà sản xuất đại lý cấp Iđại lý cấp IIkhách hàng Cơng ty nên thiết lập mơ hình phân phối riêng cho nhóm khách hàng 3.3 Giải pháp cho vấn đề quản lý hoạt động kênh 3.3.1.Lựa chọn loại bỏ thành viên kênh hoạt động không hiệu 3.3.2.Tìm kiếm thành viên kênh phù hợp -Bước 1: Công ty xác định mục tiêu chiến lược phân phối cụ thể khu vực thị trường -Bước 2:Tìm kiếm đại lý khu vực thị trường -Bước 3:Đưa tiêu chuẩn lựa chọn cho khu vực thị trường -Bước 4: Thực đánh giá đại lý dựa tiêu chí lựa chọn -Bước 5: Đưa biện pháp thu hút thuyết phục đại lý tham gia vào kênh Cao Thanh Nga 15 Lớp: Thương mại 47B 3.3.3 Tạo mối quan hệ mức độ chặt chẽ thành viên kênh 3.3.4 Tăng cường hợp tác tạo nhiều khách hàng trung thành thông qua biện pháp khuyến khích thành viên kênh hoạt động Chính sách khuyến mãi: Chính sách tốn: Chính sách thi đua cho thành viên: Chính sách hỗ trợ thành viên kênh: 3.3.5 Phân bổ lại nguồn lực quản lý lực lượng bán hàng công ty 3.4 Giải pháp marketing nhằm hỗ trợ hoạt động phân phối công ty cổ phần dầu khí Anpha 3.4.1 Giải pháp hồn thiện sách sản phẩm -Nâng cao chất lượng sản phẩm - Phát triển sản phẩm theo hướng hoàn thiện chất lượng dịch vụ kèm -Tìm kiếm nguồn nhập gas ổn định có tiêu chuẩn chất lượng tốt, giá thành phù hợp đảm bảo nhu cầu thị trường - Tăng cường quảng bá củng cố nhãn hiệu có mặt thị trường - Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng Cao Thanh Nga 16 Lớp: Thương mại 47B 3.4.2 Giải pháp hồn thiện sách giá Sơ đồ 1.8: Sơ đồ qui trình định giá Phân tích mục tiêu định giá Gía mua Quy định phủ Xác định khung giá dự kiến Quan hệ cung cầu Chi phí Phân tích điểm hòa vốn LN Dự báo bán Gía sản phẩm với KH Gía thị trường Mức giá thực Quan hệ khách hàngCơng ty Khoảng giảm hỗ trợ giá ttrowtrttrowg iá Phản ứng ĐTCT Báo cáo,điều chỉnh,thực 3.4.3.Giải pháp hoàn thiện sách xúc tiến hỗn hợp -Ngồi việc quảng cáo sản phẩm tạp chí, cơng ty thực quảng cáo truyền hình -Tham gia hội thảo, hội nghị khách hàng định kỳ hàng năm - Thực chương trình khuyến giảm giá cho khách hàng nhiều - Tổ chức trung tâm chăm sóc khách hàng để tư vấn sử dụng gas an tồn 3.5 Một số kiến nghị để cơng ty thực tốt giải pháp 3.5.1 Đối với Nhà nước 3.5.2 Đối với Bộ Công Thương 3.5.3 Đối với Cơng ty Cổ Phần Dầu khí Anpha Cao Thanh Nga 17 Lớp: Thương mại 47B KẾT LUẬN Đất nước ta đường CNH-HĐH hội nhập kinh tế quốc tế Nền sản xuất phát triển mạnh mẽ, việc sử dụng nhiên liệu không gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm lượng xu hướng tất yếu Gas nhiên liệu ưa chuộng phù hợp với kinh tế đại Nhu cầu sử dụng gas ngày gia tăng tất lĩnh vực đời sống xã hội Thị trường gas đà phát triển với nhiều tiềm phía trước có cạnh tranh gay gắt nhiều đối thủ mạnh, nhiều công ty gia nhập Cơng ty cổ phần dầu khí Anpha tên tuổi đứng đầu thị trường kinh doanh khí hóa lỏng Việt Nam Qua năm xây dựng trưởng thành,các sản phẩm gas mang thương hiệu Anpha Petro có chỗ đứng định lòng người tiêu dùng Mục tiêu cơng ty có thị phần dẫn đầu thị trường kinh doanh gas hóa lỏng Để đạt mục tiêu đề đứng vững thị trường sôi động tạo lợi riêng biệt cho mình, cơng ty cần hoàn thiện hoạt động tổ chức quản lý kênh phân phối Bằng kiến thức tổ chức quản lý kênh phân phối thời gian thực tập tìm hiểu hoạt động phân phối cơng ty, em phân tích xin đưa vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu phân phối công ty Em hi vọng đề tài góp phần vào phát triển lớn mạnh cho Anpha Petro Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Thương Mại Kinh doanh quốc tế,tập thể cán công nhân viên Công ty cổ phần dầu khí Anpha, đặc biệt giúp đỡ nhiệt tình thầy PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn giúp em hồn thành tốt chun đề tơt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! Cao Thanh Nga 18 Lớp: Thương mại 47B
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha, Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối gas ở Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay