Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank

97 2 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 12:21

Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đang trên đà phát triển một cách mạnh mẽ, chúng ta đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tiến lên trở thành một nước công nghiệp tiến tiến, song đấy cũng là một môi trường cạnh tranh rất khắc nghiệt- đòi hỏi mỗi chủ thể kinh tế tham gia vào thị trường phải có một khả năng tài chính vững mạnh và trong sạch. Vì vậy mà vấn đề vốn đầu tư trong nền kinh tế luôn là vấn đề mang tính nóng bỏng và nhạy cảm cao. Đặc biệt là trong tình hình kinh tế thế giới đang gặp nhiều vấn đề khó khăn như hiện nay thì yêu cầu bức thiết đặt ra là chúng ta không những cần phải có được một khối lượng vốn lớn mà còn phải đảm bảo được chất lượng và tính bền vững cao của nguồn vốn để có thể tiến hành các hoạt động đầu tư vào nền kinh tế. Trong vòng quay của nền kinh tế, ngành ngân hàng luôn có ảnh hưởng to lớn trong tất cả động kinh doanh. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế về vấn đề vốn đòi hỏi mỗi ngân hàng cần phải có chính sách tín dụng cho phù hợp, hiệu quả cao, giảm mức rủi ro thấp nhất có thể. Chính vậy, vai trò tín dụng ngân hàng trong hoạt động kinh tế là hết sức quan trọng. Đối với ngân hàng thương mại (NHTM) thì nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn khoảng 80%, đây là nghiệp vụ tạo ra khoảng 90% trong tổng lợi nhuận của ngân hàng (NH). Nhưng rủi ro từ nghiệp vụ tín dụng là rất lớn, nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, làm sai lệch, đảo lộn kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, có thể đưa ngân hàng đến chỗ phá sản. Sự phá sản của ngân hàng là một cú sốc mạnh không chỉ gây ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, xã hội cả một quốc gia. Chính vì vậy, đòi hỏi các Ngân hàng phải quan tâm và hiểu rõ rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Việc đánh giá đúng thực trạng rủi ro tín dụng để tìm ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro là một yêu cầu cấp thiết, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Với kiến thức lý luận cơ bản tiếp thu được ở nhà trường, quá trình thực tế thực tập tại Hội sở NH Techcombank, được sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô, chú trong NH, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo PGS.TS Lê Huy Đức, em đã nhận thấy được tầm quan trọng của công tác giám sát và phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Do đó em đã mạnh dạn chọn đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp là: “Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank”. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM .4 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng .4 1.1.2 Vai trò tín dụng ngân hàng .5 1.1.2.1 Tín dụng góp phần thúc đẩy q trình tái sản xuất xã hội 1.1.2.2 Tín dụng trung gian để dẫn tác động của Nhà nước tới mục tiêu kinh tế vĩ mô 1.1.2.3 Tín dụng cơng cụ để thực sách xã hội .6 1.1.3 Phân loại tín dụng 1.1.3.1 Căn theo thời hạn khoản tín dụng: 1.1.3.2 Căn theo đảm bảo tín dụng: 1.1.3.3 Căn theo mục đích tín dụng: 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm chất rủi ro tín dụng 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 11 1.2.3 Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng 11 1.2.3.1 Đối với kinh tế 11 1.2.3.2 Đối với ngân hàng 12 1.2.4 Các dấu hiệu cho thấy khoản tín dụng có rủi ro 13 1.2.4.1 Xuất phát từ môi trường khách quan 13 1.2.4.2 Xuất phát từ phía khách hàng: 14 1.2.4.3 Các dấu hiệu liên quan đến nghĩa vụ trả nợ khách hàng với ngân hàng 15 1.2.5 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng .16 1.2.5.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 16 SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức 1.2.5.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay 18 1.2.6 Các giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 19 1.2.6.1 Nhóm biện pháp truyền thống 19 1.2.6.2 Nhóm biện pháp sử dụng công cụ phái sinh 27 1.2.7 Các tiêu đánh giá nhận biết rủi ro tín dụng 30 1.2.7.1 Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu 30 1.2.7.2 Tỷ lệ nợ xấu 31 1.2.7.3 Tỷ lệ vốn 31 1.2.7.4 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng .31 1.2.7.5 Mức độ tập trung tín dụng 32 1.3 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 35 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng từ số ngân hàng giới 35 1.3.1.1 Kinh nghiệm Canada 35 1.3.1.2 Kinh nghiệm Thái Lan 36 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam việc quản lý rủi ro tín dụng 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK 39 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NH Techcombank 39 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh NH Techcombank năm 2006 – 2008 .41 2.1.2.1 Huy động vốn 41 2.1.2.2 Hoạt động cho vay 43 2.1.2.3 Hoạt động phi tín dụng .44 SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức 2.2 KHÓ KHĂN, TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK 45 2.2.1 Tình hình hoạt động cho vay NH Techcombank .45 2.2.1.1 Tình hình cho vay theo loại hình doanh nghiệp 46 2.2.1.2 Tình hình cho vay theo loại tiền NH Techcombank: .47 2.2.1.3 Tình hình cho vay theo thời hạn: 49 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng NH Techcombank 50 2.2.2.1 Thực trạng nợ hạn .50 2.2.2.2 Thực trạng nợ xấu 55 2.2.2.3 Thực trạng trích lập sử dụng dự phòng 56 2.2.2.4 Mức độ tập trung tín dụng 58 2.3 ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK 59 2.3.1 Những biện pháp mà ngân hàng thực để ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 59 2.3.1.1 Xây dựng sách tín dụng hợp lý 59 2.3.1.2 Kiểm soát cho vay 60 2.3.1.3 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng .61 2.3.1.4 Thực nghiêm ngặt công tác chấp tài sản 62 2.3.1.5 Tuyển dụng đào tạo đội ngũ cán tín dụng có chun mơn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 63 2.3.1.6 Thực phân tán rủi ro 63 2.3.2 Một số kết đạt cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 64 2.3.3 Những tồn hoạt động cho vay nguyên nhân 65 2.3.3.1 Những tồn 65 2.3.3.2 Nguyên nhân tồn 66 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK 72 SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA NH TECHCOMBANK 72 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2009 CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK 73 3.2.1 Định hướng hoạt động chung .73 3.2.2 Các định hướng kinh doanh năm 2009 .73 3.2.2.1 Một số mục tiêu tài chủ yếu năm 2009 73 3.2.2.2 Hoạt động đầu tư: 74 3.2.2.3 Phát triển mạng lưới: 75 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ: 75 3.2.2.5 Hồn thiện cơng nghệ đại hố ngân hàng: 75 3.2.2.6 Cơng tác truyền thông: .76 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK 76 3.3.1 Nâng cao chất lượng thẩm định đánh giá mức độ rủi ro khoản vay trước định cho vay .76 3.3.1.1 Nâng cao chất lượng thẩm định 76 3.3.1.2 Đánh giá mức độ rủi ro khoản vay trước đưa định cho vay 77 3.3.2 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khoản vay .80 3.3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng .82 3.3.4 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng 84 3.3.5 Sử dụng công cụ phái sinh .85 3.3.6 Thực biện pháp phân tán rủi ro 86 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .88 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan 88 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 89 SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt NH Techcombank NHNN NHTM TCTD TSBĐ NQH QHKH QLRR QLN CBKH CBRR CBQLN QHKH Diễn giải Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Tổ chức tín dụng Tài sản bảo đảm Nợ hạn Quan hệ khách hàng Quản lý rủi ro Quản lý nợ Cán khách hàng Cán rủi ro Cán quản lý nợ Quan hệ khách hàng TTBT UBND HĐQT DNNN QĐ CBTD TNHH Thanh toán bù trừ Ủy ban nhân dân Hội đồng quản trị Doanh nghiệp nhà nước Quyết định Cán tín dụng Trách nhiệm hữu hạn SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Tên Trang Sơ đồ1.1: Biểu rủi ro tín dụng 10 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy 40 Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn NH Techcombank 41 Bảng 2.2 Dư nợ cho vay Techcombank theo ngành kinh tế 43 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động cho vay 45 Bảng 2.4: Tình hình nợ hạn theo thời hạn 51 Bảng 2.5: Tình hình nợ hạn theo ngành kinh tế 54 Bảng 2.6: Tình hình nợ xấu NH Techcombank 55 Bảng 2.7: Tình hình trích lập sử dụng dự phòng Techcombank 57 Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn 42 Biểu đồ 2.2: Tình hình cho vay theo loại hình doanh nghiệp 46 Biểu đồ 2.3: Tình hình cho vay theo loại tiền NH Techcombank 47 Biểu đồ 2.4: Tình hình cho vay theo thời hạn NH Techcombank Biểu đồ 2.5: Tình hình nợ qúa hạn theo thời hạn NH Techcombank SVTH: Phạm Thị Hương Giang 49 52 Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế thị trường Việt Nam đà phát triển cách mạnh mẽ, có nhiều điều kiện thuận lợi để tiến lên trở thành nước công nghiệp tiến tiến, song môi trường cạnh tranh khắc nghiệt- đòi hỏi chủ thể kinh tế tham gia vào thị trường phải có khả tài vững mạnh Vì mà vấn đề vốn đầu tư kinh tế ln vấn đề mang tính nóng bỏng nhạy cảm cao Đặc biệt tình hình kinh tế giới gặp nhiều vấn đề khó khăn yêu cầu thiết đặt khơng cần phải có khối lượng vốn lớn mà phải đảm bảo chất lượng tính bền vững cao nguồn vốn để tiến hành hoạt động đầu tư vào kinh tế Trong vòng quay kinh tế, ngành ngân hàng ln có ảnh hưởng to lớn tất động kinh doanh Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết kinh tế vấn đề vốn đòi hỏi ngân hàng cần phải có sách tín dụng cho phù hợp, hiệu cao, giảm mức rủi ro thấp Chính vậy, vai trò tín dụng ngân hàng hoạt động kinh tế quan trọng Đối với ngân hàng thương mại (NHTM) nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn khoảng 80%, nghiệp vụ tạo khoảng 90% tổng lợi nhuận ngân hàng (NH) Nhưng rủi ro từ nghiệp vụ tín dụng lớn, xảy lúc nào, làm sai lệch, đảo lộn kết hoạt động kinh doanh ngân hàng, đưa ngân hàng đến chỗ phá sản Sự phá sản ngân hàng cú sốc mạnh không gây ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, mà ảnh hưởng tới tồn đời sống kinh tế, trị, xã hội quốc gia Chính vậy, đòi hỏi Ngân hàng phải quan tâm hiểu rõ rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng Việc đánh giá thực trạng rủi ro SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức tín dụng để tìm biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro yêu cầu cấp thiết, đảm bảo an toàn hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Với kiến thức lý luận tiếp thu nhà trường, trình thực tế thực tập Hội sở NH Techcombank, hướng dẫn nhiệt tình cơ, NH, đặc biệt giúp đỡ tận tình thầy giáo PGS.TS Lê Huy Đức, em nhận thấy tầm quan trọng cơng tác giám sát phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng Do em mạnh dạn chọn đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp là: “Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank” Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề có tính lý luận rủi ro tín dụng để khẳng định rủi ro tín dụng tất yếu phòng ngừa hạn chế để đảm bảo an toàn khả sinh lời ngân hàng - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng NH Techcombank, từ rút vấn đề tồn - Đưa số giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NH Techcombank Phạm vi đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu khoá luận:  Những lý luận rủi ro tín dụng NHTM  Thực trạng rủi ro tín dụng NH Techcombank  Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NH Techcombank - Phạm vi nghiên cứu: Rủi ro tín dụng NH Techcombank Phương pháp nghiên cứu SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức Sử dụng phương pháp vật biện chứng, suy luận logic kết hợp với phương pháp vật lịch sử Sử dụng số liệu thực tế để luận chứng thông qua phương pháp so sánh, thống kê, đồ thị Kết cấu luận Chương 1: Lý luận chung rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng Techcombank Chương 3: Một số giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Techcombank SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Thuật ngữ “tín dụng” tiếng La Tinh Credittium, tiếng Anh gọi Credit, có nghĩa “tin tưởng tín nhiệm” Trong thuật ngữ dân gian Việt Nam: “Tín dụng” có nghĩa “sự vay mượn” Về mặt tài chính, “tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sở hữu vốn từ ngân hàng cho khách hàng thời gian định với khoản chi phí định” ( Theo giáo trình “Tín dụng ngân hàng”- NXB thống kê 2002) Tương tự quan hệ tín dụng khác, tín dụng ngân hàng có đặc trưng sau: Thứ nhất, quan hệ chuyển nhượng mang tính chất tạm thời Thực chất quan hệ tín dụng chuyển nhượng quyền sử dụng lượng giá trị tạm thời nhàn rỗi khoảng thời gian định mà không làm thay đổi quyền sở hữu lượng giá trị Thứ hai, tính hoàn trả Lượng vốn chuyển nhượng phải hoàn trả hạn thời gian lẫn giá trị, bao gồm hai phận gốc lãi Thứ ba, quan hệ tín dụng dựa sở tin tưởng người vay người cho vay Có thể nói điều kiện mang tính định để thiết lập quan hệ tín dụng Người cho vay tin tưởng vốn hoàn trả đầy đủ đến hạn Người vay tin tưởng vào khả phát huy SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 77 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức Bên cạnh đó, thẩm định khách hàng vay công việc đơn giản, u cầu cán tín dụng khơng phải có trình độ chun mơn tốt mà phải có kỹ kinh nghiệm Để việc thẩm định đạt chất lượng cần lấy thơng tin khách hàng thông qua vấn trực tiếp quan trọng Với cán có kinh nghiệm thơng qua việc vấn họ đánh giá uy tín, tính cách khách hàng vay Chính vậy, để nâng cao chất lượng thẩm định Ngân hàng cần trọng công tác truyền đạt kinh nghiệm nhân viên giỏi tiếp xúc khách hàng, lấy thông tin từ nguồn cho nhân viên 3.3.1.2 Đánh giá mức độ rủi ro khoản vay trước đưa định cho vay Để tính tốn đo lường rủi ro tín dụng tổn thất mang lại việc khơng đơn giản Hiện nay, Techcombank sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng sử dụng phương pháp định tính để xác định mức độ rủi ro khoản cho vay khó ước tính xác mức độ rủi ro khoản cho vay Ngân hàng ước tính rủi ro tín dụng theo phương pháp định lượng đem lại kết xác Sau số phương pháp định lượng mà NH Techcombank áp dụng Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng hệ thống sở liệu đánh giá nội – IRB Phương pháp NH Techcombank phải xác định biến số sau: - PD (Probability of Default) - xác suất khách hàng không trả nợ: Cơ sở xác suất số liệu khoản nợ khứ khách hàng, bao gồm khoản nợ trả, khoản nợ hạn khoản nợ không thu hồi Theo yêu cầu Basel II, để tính tốn nợ SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 78 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức vòng năm khách hàng, NH phải vào số liệu dư nợ khách hàng vòng năm trước Nhóm liệu phân thành ba nhóm: o Nhóm liệu tài liên quan đến hệ số tài khách hàng đánh giá tổ chức xếp hạng o Nhóm liệu định tính phi tài liên quan đến trình độ quản lý, khả nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, liệu khả tăng trưởng ngành o Những liệu mang tính cảnh bảo liên quan đến tượng báo hiệu khả không trả nợ cho ngân hàng số dư tiền gửi, hạn mức thấu chi Từ liệu trên, ngân hàng nhập vào mơ hình định sẵn, từ xác định xác suất khơng trả nợ khách hàng Đó mơ hình tuyến tính, mơ hình profit - EAD (Exposure At Default) - tổng dư nợ khách hàng thời điểm khách hàng không trả nợ Đối với khoản vay có kỳ hạn, EAD xác định đơn giản Tuy nhiên khoản vay theo hạn mức tín dụng, tín dụng tuần hồn vấn đề lại trở nên phức tạp Theo thống kê Basel, thời điểm không trả nợ, khách hàng thường có xu hướng rút vốn vay tới mức gần hạn mức cấp Do đó, Basel II yêu cầu tính EAD sau EAD = Dư nợ bình quân + LEQ x Hạn mức tín dụng chưa sử dụng bình qn Trong đó: LEQ (Loan Equivalent Exposure): Tỉ lệ phần vốn chưa sử dụng có nhiều khả khách hàng rút thêm thời điểm không trả nợ SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 79 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức “LEQ x Hạn mức tín dụng bình quân”: Phần dư nợ khách hàng rút thêm thời điểm khơng trả nợ ngồi mức dư nợ bình quân Việc xác định LEQ - tỷ trọng phần vốn rút thêm có ý nghĩa định xác ước lượng dư nợ khách hàng thời điểm không trả nợ - LGD: Tỷ trọng tổn thất ước tính - tỷ trọng phần vốn bị tổn thất/tổng dư nợ thời điểm khách hàng không trả nợ LGD không gồm tổn thất khoản vay mà bao gồm tổn thất khác phát sinh khách hàng không trả nợ, lãi suất đến hạn khơng tốn chi phí hành phát sinh như: Chi phí xử lý tài sản chấp, chi phí cho dịch vụ pháp lý số chi phí liên quan Tỷ trọng tổn thất ước tính tính tốn theo cơng thức sau đây: LGD = (EAD - Số tiền thu hồi)/ EAD LGD: Tỷ trọng tổn thất ước tính - tỷ trọng phần vốn bị tổn thất tổng dư nợ thời điểm khách hàng không trả nợ LGD không bao gồm tổn thất khoản vay mà bao gồm tổn thất khác phát sinh khách hàng không trả nợ, lãi suất đến hạn khơng tốn chi phí hành phát sinh như: Chi phí xử lý tài sản chấp, chi phí cho dịch vụ pháp lý số chi phí liên quan Việc xác định tổn thất ước tính khoản cho vay, NH Techcombank thực mục tiêu: - Giúp ngân hàng tăng cường khả quản lý nhân sự, cụ thể quản trị đội ngũ cán tín dụng Việc xác định mức tổn thất ước tính với danh mục cho vay cán tín dụng định lượng rõ chất lượng tín dụng cán Điều tạo tâm lý cho cán tín dụng phải ln nỗ lực SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 80 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức tránh rủi ro không nhận mức lương - thưởng thấp cho dù cán có thâm niên cao - Xác định tổn thất ước tính giúp NH xây dựng hiệu quỹ dự phòng rủi ro tín dụng - Việc xác định tổn thất ước tính, đặc biệt xác định PD - xác suất khả vỡ nợ khách hàng giúp NH nâng cao chất lượng việc giám sát tái xếp hạng khách hàng sau cho vay - Việc xác định xác tổn thất dự tính giúp ngân hàng xác định xác giá trị khoản vay Nó làm tăng hiệu viêc thực quy trình Swap tín dụng hay chứng khoán hoá khoản vay NHTM sau Như vậy, việc xây dựng hệ thống ước tính tổn thất tín dụng dựa hệt thống sở liệu đánh giá nội - IRB xu tất yếu NHTM Việt Nam trình hội nhập Tuy vậy, việc tính tốn tiêu số tiêu PD, LGD hay EAD ln phức tạp, đòi hỏi phải có sở liệu đầy đủ, lưu trữ khoa học với chương trình phần mềm xử lý liệu đại Khơng nằm ngồi đối tượng này, NH Techcombank cần đẩy nhanh q trình cơng tác xây dựng hệ thống IRR vận dụng có hiệu thiết thực vấn đề quản trị dự báo rủi ro tín dụng mà trước tiên ứng dụng phần mềm xử lý liệu hiệu 3.3.2 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khoản vay Hiện NH Techcombank, phòng QHKH chịu trách nhiệm nắm thông tin liên quan đến khách hàng vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng định kỳ đột xuất Mọi bất thường trình theo dõi SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 81 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức giám sát khách hàng, phòng QHKH phải phản ánh với phòng QLRR biết tìm biện pháp xử lý thích hợp Phòng QLRR, phòng QLN có trách nhiệm phối hợp với phòng QHKH việc phát kịp thời dấu hiệu rủi ro, đề xuất biện pháp xử lý trường hợp khoản vay, khách hàng vay có dấu hiệu bất thường, giám sát việc thực biện pháp xử lý rủi ro cấp có thẩm quyền phê duyệt Mặc dù NH có phận riêng chuyên giám sát khoản cho vay, lực lượng phận ít, khối lượng khoản vay ngày nhiều Vì vậy, cần đảm bảo số cán cho phận giám sát khoản vay thực phân công rõ ràng việc cho vay Công việc cán làm công tác giám sát khoản vay: - Giám sát khoản vay cách thường xuyên để phát dấu hiệu rủi ro để từ có biện pháp phòng khắc phục - Giám sát tổng thể danh mục tín dụng để phát rủi ro tập trung: - Tăng cường giám sát khách hàng mang dấu hiệu rủi ro, khoản cho vay lớn, tập trung - Tích lũy truyền đạt kinh nghiệm cho việc giám sát khoản cho vay để phát dấu hiệu rủi ro có biện pháp ứng phó kịp thời SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 82 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát khoản vay/khách hàng vay thực phận kiểm tra, kiểm tốn nội NH nhằm mục đích kịp thời phát ngăn ngừa tổn thất xảy hoạt động tín dụng Vì vậy, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội NH Techcombank cần phải tăng cường Công tác kiểm tra, kiểm soát nội giúp NH phát dấu hiệu rủi ro nghiệp vụ riêng lẻ để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời làm tốt công tác có khả dự báo rủi ro tương lai, giúp Ban quản lý tốt rủi ro hệ thống Để công tác đạt kết tốt đòi hỏi phận kiểm tốn: - Phải làm việc độc lập, trung thực, phát sai phạm phải xử lý nghiêm minh - NH phải khơng ngừng nâng cao chất lượng kiểm tốn viên cách kiểm toán viên nội phải đào tạo tốt, đảm bảo có lực chun mơn cao - Chu kỳ kiểm tốn khơng thơng báo trước mà phải kiểm tra đột xuất để phận kiểm tốn khơng thể che đậy sai phạm 3.3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng CBTD người trực tiếp tham gia vào trình cho vay từ khâu nhận hồ sơ khâu cuối thu nợ, cán tín dụng có vai trò quan trọng đến chất lượng khoản cho vay CBTD phải người có kinh nghiệm, trình độ chun mơn nghiệp vụ, có khả phân tích, phán đốn xử lý tình Ngồi ra, họ phải am hiểu thị trường, pháp luật, có trực giác nhanh nhạy SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 83 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức Hiện NH Techcombank có chênh lệch trình độ cán Vì vậy, để nâng cao chất lượng cán tín dụng, cần phải trọng vào vấn đề sau: Một là, nâng cao nhận thức hậu rủi ro cho CBTD Làm để CBTD nhận thức rõ rủi ro tín dụng hậu để từ họ làm việc có trách nhiệm Chính vậy, Techcombank cần có buổi thảo luận khoá học nâng cao nhận thức cán nhân viên, đặc biệt cán tín dụng thẩm định, quản lý rủi ro Hai là, trọng cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho CBTD tăng cường nguồn nhân lực cho phận tín dụng NH Techcombank cần mạnh dạn đầu tư cho nhân viên từ tuyển dụng, tạo cho họ có phong cách làm việc chuyên nghiệp từ đầu Hoạt động đào tạo cần xem xét tất mặt: Phẩm chất đạo đức, trình độ chun mơn, phong cách giao tiếp Việc đào tạo tiến hành cách tự đào tạo thuê chuyên gia đào tạo Quy trình tuyển chọn nhân lực cho phận tín dụng: B1: Tiến hành tuyển chọn rộng rãi nhân viên phận tín dụng, ưu tiên tuyển cán có kinh nghiệm làm việc ngân hàng khác B2: NH tự đào tạo thuê chuyên gia đào tạo kết hợp với cán có kinh nghiệm phận tín dụng đào tạo cho nhân viên kiến thức nghiệp vụ, kỹ cần thiết Đây phải trình liên tục tiến hành hiệu hao tổn nhiều chi phí B3: Tạo điều kiện cho nhân viên làm việc thực tế cách giao cho họ công việc từ đơn giản đến phức tạp Trong trình làm việc SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 84 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức phải có hướng dẫn cán cũ đồng thời theo dõi khả làm việc nhân viên B4: Sau trình thử việc, giữ lại người đáp ứng yêu cầu NH, thực sa thải chuyển sang làm việc phận khác phù hợp với lực nhân viên không đáp ứng yêu B5: Tiến hành cho đào tạo dài hạn cử học nước nhân viên có biểu tốt phù hợp với công việc, nhằm nâng cao chất lượng CBTD B6: Với nhân viên hoàn thành xuất sắc cơng việc, làm việc tích cực cần biểu dương, khen thưởng kịp thời vật chất lẫn tinh thần xem xét đến việc thăng chức cho họ tương xứng với kết họ đạt Đối với nhân viên có sai phạm, tuỳ theo mức độ sai phạm mà phê bình, xử phạt kỷ luật 3.3.4 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng Một lý mà NH Techcombank chưa lượng hoá rủi ro phương pháp định lượng theo mơ hình đại chưa có phần mềm xử lý liệu đại Ngoài hạn chế cơng nghệ nên việc thu thập thông tin khách hàng chưa cập nhật, việc phân tích khách hàng với độ xác chưa cao Vì việc đại hố cơng nghệ vấn đề cần thiết Để phục vụ cho việc thẩm định phương án/dự án, Techcombank nên trang bị thêm nhiều phần mềm tính tốn tiêu kinh tế cách nhanh chóng xác Ví dụ phần mềm Crystal ball có hiệu phân tích mơ Với phầm mềm này, CBTD xác định thay đổi tiêu hiệu (NPV, IRR, NFV) có thay đổi SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 85 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức đồng thời nhiều nhân tố khơng có thay đổi nhân tố phương pháp phân tích độ nhạy thơng thường Công nghệ ngân hàng đại giúp cho công tác thu thập, xử lý lưu trữ thông tin tín dụng xác, cập nhật Và việc cán tín dụng tra cứu thơng tin đơn giản, nhanh chóng 3.3.5 Sử dụng cơng cụ phái sinh Hiện nay, NH giới sử dụng công cụ phái sinh phổ biến NH Techcombank sử dụng biện pháp truyền thống mà chưa sử dụng đến công cụ phái sinh để phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Tuy nhiên, sau thời gian tăng trưởng nóng tín dụng, NH Techcombank khơng thể trách khỏi rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động tín dụng Vì vậy, NH áp dụng cơng cụ phái sinh việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng thành cơng việc áp dụng góp phần đáng kể nâng cao lực tài Ngân hàng Để thực thành cơng cơng cụ phái sinh bên cạnh hành lang pháp lý với Quy chế hồn thiện từ phía NHNN, cần sẵn sàng từ phía NH Techcombank với đầy đủ điều kiện người, sở vật chất quy trình Vì vậy, NH Techcombank cần đảm bảo điều kiện sau: - Có hệ thống giám sát tín dụng xếp hạng khách hàng vay hồn hảo, để từ xác định xác khách hàng tiềm ẩn rủi ro Đây sở để thực quản lý rủi ro tín dụng thực “trao đổi” khoản cho vay nhằm cấu lại danh mục cho vay ngân hàng - Xây dựng phận chuyên môn thực nghiệp vụ phái sinh tín dụng Bộ phận thực việc mua lẫn bán bảo hiểm Trên thực tế, với SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 86 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức tư cách người bán bảo hiểm, NHcó thể coi nhà đầu tư vào khách hàng vay ngân hàng đối phương Điều giúp NH đa dạng hố danh mục đầu tư - Xây dựng quy trình thực nghiệp vụ: Hoán đổi tổng thu nhập, hốn đổi tín dụng, quyền chọn tín dụng, hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro, hợp đồng quyền chọn trái phiếu 3.3.6 Thực biện pháp phân tán rủi ro NH cần chủ động tìm kiếm nhiều khách hàng kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề có tiềm năng, lực kinh doanh tốt, khơng bị động ngồi chờ khách hàng đến Cần đa dạng hoá sản phẩm cho vay, thiết kế sản phẩm phù hợp với khách hàng vay, tư vấn cho khách hàng để khách hàng có sản phẩm phù hợp với phương án/dự án sản xuất kinh doanh khách hàng Trước tiên nâng cao lực tài NH việc đa dạng hố hình thức huy động vốn, điều chỉnh lãi suất tiền gửi trung dài hạn hợp lý Ngoài ra, Techcombank cần cấu đầu tư vốn điều kiện theo hướng, giảm dần tỷ trọng cho vay ngắn hạn, tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn, phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân kinh tế Ở Techcombank tỷ trọng cho vay quốc doanh tăng dần qua năm từ năm 2005 đến 2008 so với tỷ trọng cho vay quốc doanh nhỏ nhiều Vì vậy, Ngân hàng cần cân đối cho vay hai loại hình doanh nghiệp Nên mở rộng việc cho vay doanh nghiệp ngồi quốc doanh làm ăn có doanh nghiệp tư nhân, kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình Hạn chế cho vay doanh nghiệp quốc doanh SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 87 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức làm ăn hiệu DNNN Trung ương/địa phương, công ty TNHH nhà nước Qua tình hình hoạt động cho vay qua năm gần NH Techcombank nêu phần thực trạng, ta thấy tỷ trọng dư nợ cho vay ngành thương nghiệp tổng dư nợ cho vay lớn, số ngành khác vận tải kho, thông tin liên lạc, kinh tế cá thể, sản xuất phân phối điện chiếm tỷ trọng nhỏ tổng dư nợ cho vay Vì vậy, NH cần có cấu cho vay hợp lý nữa, không tập trung cho vay vào ngành kinh tế mà cần cho vay nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhằm phân tán rủi ro tập trung vào cho vay ngành thương nghiệp gặp rủi ro lớn ngành gặp phải bất trắc điều kiện sản xuất kinh doanh không thuận lợi giá nguyên vật liệu tăng, cạnh tranh lớn Theo định 457/QĐ-NHNN quy định giới hạn cho vay khách hàng hay nhóm khách hàng Với khách hàng có nhu cầu vay lớn NH liên kết với NH khác vay đồng tài trợ hình thức cho vay hạn chế Vì vậy, NH Techcombank đẩy mạnh hoạt động cho vay đồng tài trợ Đây cách thức tốt vừa tạo mối quan hệ khăng khít với NH khác vừa để phân tán rủi ro, vừa đảm bảo thực quy định NHNN, vừa tăng cường mối quan hệ với khách hàng, đa dạng hoá khách hàng vay SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 88 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Các tổn thất tín dụng khơng gây thiệt hại cho NH mà ảnh hưởng đến người gửi tiền, đến an toàn toàn hệ thống NH đến ổn định kinh tế Việc ngăn ngừa han chế rủi ro tín dụng khơng phả trách nhiệm ngành NH hay NH Techcombank nói riêng, mà cần phối hợp Chính phủ ngành có liên quan Dưới số kiến nghị đề xuất cho Chính phủ, ngành có liên quan NHNN 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan - Cần tạo môi trường kinh doanh ổn định bình đẳng cho hoạt động NH Cần tiếp tục thực mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng để kiềm chế lạm phát, đồng thời đảm bảo an toàn, hiệu hoạt động tín dụng Bên cạnh đó, tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật tiền tệ hoạt động NH, tạo điều kiện nâng cao quyền tự chủ tổ chức tín dụng phù hợp với cam kết chuẩn mực quốc tế - Cán quyền cấp phải tìm hiểu tổ chức NH, đảm bảo không can thiệp sai vào hoạt động NH - Xây dựng nguyên tắc kiểm tra việc cho vay doanh nghiệp nhà nước, dự án quyền địa phương xây dựng để đảm bảo định NH độc lập với cấp quyền Qui định chặt chẽ nguồn vốn đối ứng Ngân sách địa phương dự án - Quốc hội cần kiểm tra thường xuyên việc tuân thủ luật liên quan tới hoạt động NH để đảm bảo luật thực thi nghiêm túc Cần có qui định rõ dấu hiệu “chỉ thị ngầm”, “can thiệp quyền cấp” định cấp tín dụng NHTM, điều khoản phạt kèm theo SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 89 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức - Chính phủ cần phải có biện pháp tích cực buộc tất doanh nghiệp thực pháp lệnh kế toán thống kê thực kiểm tốn bắt buộc cơng ty kiểm tốn độc lập hàng năm - Thành lập tổ chức xếp hạng tín dụng có uy tín để phân loại doanh nghiệp theo mức độ an tồn tín dụng , giúp đỡ NH khâu thẩm định khách hàng vay - Phát triển hoạt động bảo hiểm để chia sẻ rủi ro với NH bảo hiểm tiền gửi, bảo hiểm tín dụng - Uỷ ban nhân dân sở địa tỉnh, thành phố sớm xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sở hữu đất cho tổ chức, cá nhân vay chấp nhà đất NHTM để đảm bảo mặt pháp lý cho nguồn thu nợ thứ hai NH - Các quan chức cần kiểm tra nghiêm túc thực việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản chấp gốc để nhằm ngăn chặn việc khách hàng dùng tài sản chấp để vay vốn nhiều NH, gây thất thoát vốn NH - Toà án cần đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ việc liên quan đến hoạt động NH, tránh kéo dài gây đọng vốn cho ngân hàng 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước - Đưa hệ thống văn pháp luật hoàn thiện phù hợp với thông lệ quốc tế Hiện văn pháp lý thường xuyên sửa đổi để phù hợp với thông lệ quốc tế Tuy nhiên số văn có hạn chế chưa kịp thời sửa Mặt khác, văn pháp luật lại sửa đổi, bổ sung liên tục Chẳng hạn QĐ 457/QĐ-NHNN vừa ban hành năm 2005 năm 2007 lại có sửa đổi, bổ sung Chính việc sửa đổi SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 90 GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức nhiều gây khó khăn cho người thực Vì vậy, ban hành văn pháp luật NHNN cần quan tâm tính khả thi tính chặt chẽ văn quy định thực lâu dài, tránh tổn thất trình đưa văn pháp luật vào thực tế áp dụng xảy sơ hở gây tổn thất kinh tế cho NH Cần xây dựng sở pháp lý vững cho nghiệp vụ phái sinh Trong đó, đặc biệt ý “quy chế nghiệp vụ quyền chọn tín dụng”, có quy định cụ thể “giao dịch quyền chọn trái phiếu” hạn chế rủi ro tín dụng - NHNN cần tiếp tục đầu tư phát triển Trung tâm thơng tin tín dụng CIC nhằm cung cấp thơng tin cho toàn hệ thống NH cách cập nhật, xác tin cậy Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để hình thành cơng ty xếp hạng tín nhiệm khách hàng nhằm phục vụ cho hoạt động phân tích, đánh giá tín dụng ngân hàng - - NHNN tiếp tục phát huy vai trò hiệp hội ngân hàng nhằm bảo vệ lợi ích cơng thành viên việc đối thoại với phủ, vận động hành lang đàm phán quốc tế việc chia sẻ thông tin thành viên NHNN cần có quy định cụ thể biện pháp quản lý, tra, kiểm tra để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ Các NHTM Việt Nam chi nhánh ngân hàng nước phải tuân theo chế thẩm định thống NHNN, không hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng để cạnh tranh, giành giật khách hàng, gây rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng Hiệp hội Ngân hàng cần đảm bảo NHTM nói chung có mơi trường cạnh tranh lành mạnh, hợp tác với đưa hệ thống NHTM Việt Nam ngày phát triển bền vững SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình thị trường chứng khoán- Ủy Ban chứng khoán nhà nước Giáo trình Tín dụng ngân hàng – Tập thể tác giả Học Viện Ngân Hàng – Nhà xuất thống kê 2002 Giáo trình Lý thuyết tiền tệ ngân hàng – TS Tô Kim Ngọc – Nhà xuất thống kê 2005 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng – PGS TS Nguyễn Văn Tiến – Nhà xuất thống kê Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng – PGS.TS Nguyễn Văn Tiến - Nhà xuất thống kê 2002 Giáo trình Ngân hàng thương mại – Lê Văn Tề – Nhà xuất tài 2004 Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN – Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD Báo cáo thường niên NH Techcombank năm 2006, 2007, 2008 Tạp chí ngân hàng năm 2007, 2008, 2009 10.Tạp chí thị trường tiền tệ năm 2007, 2008, 2009 11 Luận văn khóa trước 12 http://techcombank.com.vn 13 http://vietnamnet.com.vn 14 http://tapchiketoan.com 15 http://dantri.com.vn 16 http://saigontime.org.vn SVTH: Phạm Thị Hương Giang Lớp: KTPT 47B_QN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank, Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay