Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam trong ba năm 2007 – 2009

17 4 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 12:19

Đất nước ta hiện nay đang trong tiến trình thực hiện công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Mục tiêu của công nghiệp hoá và hiện đại hoá là xây dựng đất nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thân cao, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Để thục hiện được công nghiệp hoá, hiện đại hoá là trách nhiệm của nhiều ngành kinh tế trong đó có ngành Ngân hàng. Ngày nay ngành Ngân hàng được coi là ngành kinh tế huyết mạch của mọi quốc gia, có tầm quan trọng đặc biệt góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng và Nhà nước giao cho,một trong những vấn đề cấp bách đặt ra với ngành ngân hàng là phải xây dựng được hệ thống đủ mạnh trên tất cả các lĩnh vực : năng lực thẩm định, thực thi chính sách, năng lực điều hành, quản lý, kinh doanh, trình độ công nghệ kỹ thuật hiện đại thích ứng với cơ chế thị trường. Cũng chính vì lý do đó nên em xin thực tập ở ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội để tìm hiểu về vấn đề này. Nội dung bài báo cáo của em được chia làm 3 phần chính: Phần 1: Tổng quan chung về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Techcombank chi nhánh Hà Nội. Phần 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam trong ba năm 2007 – 2009 PHẦN 3. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC Nguyễn Đức Thọ Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ĐIỂM GIÁO VIÊN CHẤM LẦN Nguyễn Đức Thọ ĐIỂM GIÁO VIÊN CHẤM LẦN Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta tiến trình thực cơng cơng nghiệp hoá đại hoá đất nước Mục tiêu cơng nghiệp hố đại hố xây dựng đất nước ta thành nước cơng nghiệp có sở vật chất kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thân cao, dân giàu nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh Để thục cơng nghiệp hố, đại hố trách nhiệm nhiều ngành kinh tế có ngành Ngân hàng Ngày ngành Ngân hàng coi ngành kinh tế huyết mạch quốc gia, có tầm quan trọng đặc biệt góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, để thực tốt nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng Nhà nước giao cho,một vấn đề cấp bách đặt với ngành ngân hàng phải xây dựng hệ thống đủ mạnh tất lĩnh vực : lực thẩm định, thực thi sách, lực điều hành, quản lý, kinh doanh, trình độ cơng nghệ kỹ thuật đại thích ứng với chế thị trường Cũng lý nên em xin thực tập ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội để tìm hiểu vấn đề Nội dung báo cáo em chia làm phần chính: Phần 1: Tổng quan chung Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Techcombank chi nhánh Hà Nội Phần Thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam ba năm 2007 – 2009 PHẦN MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ Nguyễn Đức Thọ Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN : TỔNG QUAN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – TECHCOMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI 1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 1.1.1 Thông tin chung Chi nhánh (Tên gọi địa chỉ) Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội Tên gọi tắt:Techcombank Hà Nội Địa chỉ:15 Đào Duy Từ - Hoàn Kiếm – Hà Nội Website:www.techcombank.com.vn Được thành lập vào ngày 27 tháng 09 năm 1993, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thành lập bối cảnh đất nước chuyển sang kinh tế thị trường với số vốn điều lệ 20 tỷ đồng trụ sở ban đầu đặt số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Techcombank chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Hà nội tiền thân Hội sở NHTMCP Kỹ thương Việt Nam ( Techcombank Hà Nội) Chi nhánh cấp I Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Hà Nội.Techcombank Hà Nội Chi nhánh hoạt động đóng góp lớn vào lợi nhuận thành tựu TECHCOMBANK ngày Với tổng tài sản lên tới 1100 tỷ VND, Techcombank Hà Nội Chi nhánh bán buôn, tập hợp DN lớn mạnh 1.2 Chức nhiệm vụ Chi nhánh Techcombank Chi nhánh Hà Nội thực nhiệm vụ cụ thể sau: - Dịch vụ tiền gửi: • Chi nhánh Hà Nội thực huy động tiền gửi tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá đồng Việt Nam ngoại tệ Nguyễn Đức Thọ Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp • Nhận tiền gửi đồng Việt Nam ngoại tệ tổ chức, cá nhân nước nhiều hình thức, kỳ hạn phong phú, lãi suất hấp dẫn - Dịch vụ tín dụng: • Cho vay ngắn, trung dài hạn tất thành phần kinh tế • Cho vay vốn theo dự án, đồng tài trợ, nhận làm dịch vụ ủy thác - đầu tư dự án nước quốc tế • Cho vay cầm cố cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, sản xuất kinh doanh dịch vụ lĩnh vực • Cho vay tiêu dùng đồng Việt Nam phục vụ nhu cầu đời sống cán bộ, công nhân viên đối tượng khác - Dịch vụ toán nước: • Nhận tốn đồng Việt Nam ngoại tệ cho cá nhân tổ chức kinh tế • Chuyển tiền điện tử, tốn nước, chi trả lương qua tài khoản, ngân hàng phục vụ giải ngân dự án Thu, chi hộ đơn vị - Dịch vụ kinh doanh ngoại hối: • Thanh tốn xuất nhập theo hình thức: Thư tín dụng (L/C), nhờ thu (D/A, DP, CAD), chuyển tiền (TTR) • Mua bán ngoại tệ, toán phi mậu dịch, chi trả kiều hối Western Union, chi trả cho người lao động xuất • Thanh tốn, chuyển tiền biên giới, thực nghiệp vụ bảo lãnh nước quốc tế, thu đổi ngoại tệ - Các sản phẩm dịch vụ khác: • Cung cấp dịch vụ chi trả lương cho Cán công nhân viên chức doanh nghiệp, tổ chức Nguyễn Đức Thọ Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp 1.3 Tổ chức máy Techcombank chi nhánh Hà Nội SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CHI NHÁNH TECHCOMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI GIÁM ĐỐC Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc Phòng DVKH DN Phòng DVKH Phòng DVKH Cá Nhân Bộ phận kế toán kho quỹ Nguyễn Đức Thọ Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp 1.4 Chức nhiệm vụ phòng ban Mơ hình tổ chức chi nhánh Techcombank chi nhánh Hà Nội xây dựng theo mơ hình đại hố ngân hàng , theo hướng đổi tiên tiến, phù hợp với quy mô đặc điểm hoạt động chi nhánh - Điều hành hoạt động Chi nhánh Teachcombank chi nhánh Hà Nội Giám đốc chi nhánh - Giúp việc Giám đốc điều hành chi nhánh có hai Phó Giám đốc, hoạt động theo phân cơng, uỷ quyền Giám đốc chi nhánh theo quy định - Các phòng ban Chi nhánh Techcombank chi nhánh Hà Nội gồm:Phòng DVNH Doanh Nghiệp,phòng DVNH Cá Nhân,phòng kế Tốn kho quỹ… - Phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp - Chức năng: + Quản lý sản phẩm cho doanh nghiệp phân tích hoạt động kinh doanh thị truờng + Chăm sóc khách hàng truyền thống, khách hàng lớn, khách hàng VIP… + Khai thác mở rộng thị trường bán sản phẩm dịch vụ Ngân hàng : Chuyển tiền nước ng oài, mở LC, cho vay tín dụng DN,… + Huy động vốn từ tổ chức kinh tế - Phòng dịch vụ ngân hàng tài cá nhân - Chức năng: + Cho vay cá nhân với loại sản phẩm tín dụng cá nhận giai đoạn gồm sản phẩm : + Cho vay mua nhà + Cho vay tiêu dùng + Cho vay mua ô tơ + Các loại sản phẩm tín dụng F1,F2 ( cho vay có tài sản đảm bảo cho vay khơng có tài sản đảm bảo) + Tiếp thị bán sản phẩm cho đơn vị trả lương : Phát hành thẻ loại, mở tài khoản, bán FastiBank… + Quản lý thu nợ kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ + Dịch vụ hỗ trợ mạng luới bán lẻ Nguyễn Đức Thọ Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp + Phát triển bán tiếp thị dịch vụ ngân hàng + Xem xét đối tuợng phát hành thẻ + Nắm bắt rủi ro cho vay tín dụng, kiểm sốt hiệu tín dụng sau cho vay - Phòng kế tốn Thực cơng tác kế tốn giao dịch, tài cho toàn hoạt động Chi nhánh ,trực tiiếp làm nhiệm vụ kế toán giao dịch với khách hàng bao gồm: - Huy động dân cư ( Tiền gửi tiết kiệm dân cư) - Huy động tổ chức kinh tế - Kế toán chuyển tiền vãng lai - Kế toán nhận tiền Westion union.( Đại lý dịch vụ nhận tiền kiều hối) - Mở tài khoản cá nhân, tổ chức kinh tế - Tiếp nhận thông tin hồ sơ phat hành thẻ loại : Fast acess, visa - Thực cơng tác hậu kiểm tồn hoạt động tài kế tốn Chi nhánh bao gồm Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm theo quy trình luân chuyển kiểm soát chứng từ Thực việc kiểm soát, lưu trữ, bảo quản, bảo mật loại chứng từ, sổ sách kế toán, theo quy định Nhà nước - Thực nhiệm vụ quản lý tài thơng qua cơng tác lập kế hoạch tài chính, tài sản chi nhánh; theo dõi tình hình thực kế hoạch tài chính, tài sản chi nhánh; theo dõi tình hình thực kế hoạch tài chính, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động để phục vụ cho quản trị điều hành kinh doanh lãnh đạo - Đề xuất tham mưu với Giám đốc chi nhánh việc hướng dẫn thực chế độ kế toán, xây dựng chế độ quản lý tài sản, định mức quản lý tài chính, nộp thuế, trích lập quản lý sử dụng quỹ, tiết kiệm chi tiêu nội bộ, hợp lý chế độ Nhà nước Ngành - Kiểm tra định kỳ, đột xuất cơng tác kế tốn, quy trình luân chuyển chứng từ chi tiêu tài phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm phòng nghiệp vụ chi nhánh theo quy định - Chịu trách nhiệm tính xác, kịp thời, hợp lý, trung thực số liệu kế toán, báo cáo tài chính, đảm bảo an tồn tài sản, tiền vốn ngân hàng Nguyễn Đức Thọ Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp khách hàng qua công tác hậu kiểm kiểm tra thực chế độ kế tốn, chế độ tài đơn vị Chi nhánh - Đầu mối quản lý toàn số liệu, liệu kế toán,bảo mật, cung cấp thông tin hoạt động Ngân hàng, khách hàng qua số liệu kế toán theo quy định lập báo cáo kế tốn tài theo quy định Nhà nước, lập loại báo cáo kế toán phục vụ quản trị điều hành Ban lãnh đạo - Tham gia ý kiến chịu trách nhiệm ý kiến tham gia, phối hợp với phòng vấn đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ Phòng Nguyễn Đức Thọ Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM TRONG BA NĂM 2007 – 2009 Bảng - Tình hình huy động vốn Đơn vị: tỷ VNĐ Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 So sánh 2008/2007 Số tiền % 1.586 1.634 1.056 48 3,02 So sánh 2009/2008 Số tiền % -578 -35,37 Tổng nguồn vốn Phân theo kỳ hạn Ngắn hạn 735 1.029 798 294 40,00 -231 Trung - dài hạn 851 605 258 -246 -28,90 -347 Phân theo cấu Dân cư tổ chức kinh tế 1.367 1.325 769 -42 -3,07 -556 Tổ chức tín dụng 219 309 287 90 41,09 -22 (Nguồn: báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2007 - 2009) -22,45 -57,35 -41,96 -7,12 Nhìn vào bảng số liệu ta thấy nguồn vốn huy động Chi nhánh năm 2008 tổng số vốn huy động chi nhánh đạt 1.634 tỷ đồng tăng 48 tỷ đồng so với năm 2007 Trong năm 2008 thị trường tài tiền tệ có diễn biến bất lợi, tạo nên cạnh tranh gay gắt ngành huy động vốn Đến năm 2009 thị trường tài vừa trải qua tình hình suy thối nên nguồn vốn chi nhánh giảm nhiều, đạt 1.056 giảm 578 tỷ đồng so với năm 2008 Nguồn vốn huy động từ dân cư tổ chức kinh tế đạt 1.367 tỷ đồng năm 2007 nguồn vốn từ tổ chức tín dụng 219 tỷ đồng Năm 2008 kinh tế có nhiều bất lợi, thị trường tài nguồn vốn trở nên khan nên tính cạnh tranh hoạt động huy động vốn ngân hàng ngày trở nên gay gắt nên hoạt động huy động vốn Chi nhánh từ dân cư tổ chức kinh tế giảm 42 tỷ đồng so với năm 2007, giảm nhiều vào năm 2009 556 tỷ đồng Chi nhánh chủ yếu huy động vốn từ dân cư tổ chức kinh tế Nguyễn Đức Thọ Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp Phân theo kì hạn, chi nhánh chủ yếu huy động nguồn vốn ngắn hạn, từ năm 2007 đến 2009 từ 735 tỷ lên tới 1.029 tỷ vào năm 2008 giảm xuống 798 tỷ đồng năm 2009 Nguồn vốn có chi phí thấp khơng khan nguồn vốn trung dài hạn, thời gian gần nguồn vốn trung dài hạn có xu hướng tăng theo chiều hướng tích cực 2.2 Hoạt động sử dụng vốn 2.2.1 Dư nợ cho vay Bảng - Dư nợ cho vay Đơn vị: tỷ VNĐ Chỉ tiêu Năm 2007 Số Tỷ tiền trọng Năm 2008 Số Tỷ % so tiền trọng với năm 2007 1.062 100 0,38 Năm 2009 Số Tỷ % so tiền trọng với năm 2008 704 100 -33,71 Tổng dư nợ 1.058 100 Dư nợ theo thời gian Ngắn hạn 470 44,42 803 75,61 70,85 513 72,87 -36,15 Trung - dài hạn 588 55,58 259 24,39 -55,95 191 27,13 -26.25 Dư nợ theo tiền tệ Dư nợ VNĐ 991 93,66 981 92,37 -1,01 628 89,12 -35,98 Dư nợ ngoại tệ 67 6,34 81 7,63 20,89 76 10,88 -6,17 ( Nguồn: báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2007 - 2009) Căn vào bảng số liệu ta thấy, năm 2008 thắt chặt hoạt động cho vay cách áp dụng hạn mực tín dụng chi nhánh, nâng cao chất lượng tín dụng cách sàng lọc khách hàng tốt, từ chối nhu cầu tín dụng khách hàng khơng đáp ứng đủ tiêu chuẩn tín dụng đáp ứng mức thấp, tạm dừng cho vay khách hàng liên quan đến lĩnh vực rủi ro tháng đầu năm nên tổng dư nợ tín dụng chi nhánh đến 31/12/2008 tăng 0,38% so với năm 2007 Đến năm 2009, tình hình tài gặp nhiều khó khăn tổng dư nợ chi nhánh giảm 33,71% so với năm 2008 Nguyễn Đức Thọ Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp Trong năm, tính theo loại hình cho vay cho vay ngắn hạn chiếm tỷ lệ cao so với cho vay trung dài hạn, cho vay theo tiền tệ cho vay VNĐ chiếm tỷ lệ cao so với cho vay ngoại tệ 2.2.2 Nợ hạn Bảng - Dư nợ hạn Đơn vị: tỷ VNĐ Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Số Tỷ Số Tỷ % so tiền trọng tiền trọng với năm 2007 1.058 100 1.062 100 0,38 8,7 0,82 13,8 1,30 12,8 Năm 2009 Số Tỷ % so tiền trọng với năm 2008 704 100 -33,71 14,29 2,03 36,23 Tổng dư nợ Dư nợ hạn (Nguồn: báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2007 - 2009) Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu phản ánh rõ nét chất lượng tín dụng Ngân hàng Qua bảng ta thấy tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh cụ thể sau: Năm 2007 0,82%, năm 2008 tăng lên 1,3% năm 2009 tăng 2,03% Đây dấu hiệu cho thấy chất lượng tín dụng Chi nhánh có xu hướng giảm Do phòng Tín dụng cần đưa biện pháp cụ thể khắc phục vấn đề 2.3 Hoạt động kinh doanh Ngoại tệ Bảng - Doanh số hoạt động kinh doanh ngoại tệ Đơn vị: triệu USD Chỉ tiêu hoạt động Năm kinh doanh 2007 Năm 2008 Năm 2009 So sánh So sánh 2008/2007 tăng 2009/2008 tăng giảm (+/-) giảm (+/-) Số tiền % Số tiền % D/số mua ngoại tệ 157 230,4 308,2 73,4 46,75 77,8 33,76 D/số bán ngoại tệ 162 242,9 320,8 80,9 49,93 77,9 32,07 (Nguồn: báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2007 - 2009) Các dịch vụ: kinh doanh ngoại tệ, chuyển tiền kiều hối, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ thẻ tạo lợi cạnh tranh định đa chức năng, tiện lợi Nguyễn Đức Thọ 10 Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp giao dịch toán, hết đem lại khoản lợi nhuận không nhỏ cho Ngân hàng 2.4 Kết hoạt động kinh doanh Với kết mà Techcombank Chi nhánh Hà Nội thực năm qua, phòng Kế tốn thống kê tình hình kinh doanh Chi nhánh, thể cụ thể bảng số liệu sau: Bảng - Kết hoạt động kinh doanh qua năm 2007 - 2009 Đơn vị: triệu VNĐ Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tổng thu 162.352 274.785 274.233 Tổng chi 110.266 193.265 209.109 Chênh lệch thu chi 52.086 81.520 65.124 ( Nguồn: báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2007 - 2009) Qua bảng số liệu ta thấy chênh lệch thu chi tăng dần qua năm Năm 2009 tăng mạnh so với năm 2008, năm 2007 điều cho thấy năm 2009 năm trải qua giai đoạn khủng hoảng Ngân hàng kinh doanh có lãi Nhìn chung ba năm qua, gặp số khó khăn định kết hoạt động kinh doanh Techcombank Chi nhánh Hà Nội tiếp tục tăng trưởng tốt, an toàn, hiệu Thể chỗ nguồn vốn ổn định, dư nợ đạt mức cho phép, quỹ tiền lương tăng qua năm Hi vọng Techcombak Chi nhành Hà Nội tiếp tục phát triển thành công năm tới, chỗ dựa tin cậy cho tổ chức cá nhân nước Nguyễn Đức Thọ 11 Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 3.1 Những kết đạt - Về nguồn vốn: Nền kinh tế Việt Nam từ cuối tháng 3/2009 có dấu hiệu phục hồi, nhiên tình hình kinh tế khó khăn, biến động, Techcombak Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 củng cố chất lượng tín dụng, kiểm sốt chặt khoản vay mới, tích cực xử lý nợ xấu, phát triển hoạt động dịch vụ để tăng khoản thu ngồi lãi, ưu tiên phát triển hoạt động dịch vụ Nguồn vốn Chi nhánh ổn định, đạt vượt tiêu kế hoạch giao - Về dư nợ tín dụng: Thực nghiêm túc kỷ luật kế hoạch: Không vi phạm kế hoạch dư nợ, hạn mức dư nợ dư có, trạng thái ngoại tệ Cung ứng vốn kịp thời cho khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống (các tổng công ty), doanh nghiệp nhỏ vừa Dư nợ đạt kế hoạch giao, tỷ lệ nợ xấu thấp mức cho phép - Thực tốt việc quảng bá thương hiệu VP Bank với nhiều hình thức loại dịch vụ cung cấp như: Dịch vụ thẻ, dịch vụ toán, dịch vụ bảo lãnh, toán quốc tế, dịch vụ SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking - Năm 2009 tỷ giá ngoại tệ thị trường đặc biệt USD có nhiều biến động, nguồn ngoại tệ mua bán khan hiếm, nhiên Chi nhánh cố gắng khai thác nguồn ngoại tệ thị trường liên ngân hàng để đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ khách hàng xuất nhập Techcombank Hà Nội 3.2 Một số mặt tồn Song song với thành tựu đạt hoạt động kinh doanh Chi nhánh tồn số hạn chế cần khắc phục: - Thứ nhất, quy mô Chi nhánh rộng lại không đồng Chi nhánh cấp II phòng giao dịch, số chi nhánh hình thành Nguyễn Đức Thọ 12 Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp thời kỳ mà ngân hàng đua mở thêm chi nhánh phòng giao dịch phải cạnh tranh với nhiều chi nhánh khác địa bàn nên hoạt động với hiệu chưa cao, đó, ngành ngân hàng lại ngành mang tính chất thời vụ cao, gây xáo trộn Ngân hàng phải cắt giảm nhân viên phải bỏ chi phí để trì mà hoạt động cho chi nhánh phòng giao dịch - Thứ hai, cơng tác huy động vốn tăng số tương đối số tuyệt đối tăng khơng lớn - Thứ ba, chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo yêu cầu lại không đồng Chi nhánh cấp II phòng giao dịch - Thứ tư, công tác quản trị điều hành nhiều hạn chế cán cấp phòng 3.3 Một số kiến nghị đề xuất Thực giải pháp nâng cao lực tài chính, tăng thu, tiết kiệm chi: - Thực việc điều chỉnh cấu dư nợ - nguồn vốn; dư nợ nội tệ, ngoại tệ, tỷ trọng dư nợ tổng công ty, doanh nghiệp nhỏ vừa, hộ sản xuất - Tích cực việc trích lập, xử lý thu hồi nợ xử lý rủi ro - Chỉ đạo trì tồn quỹ tiền mặt hợp lý, khơng để tồn quỹ cao - Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tăng cường công tác đối ngoại, tiếp thị nhằm thu hút khách hàng, tăng dần tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất rẻ - Rà sốt, cắt giảm khoản chi không hợp lý, xây dựng định mức chi văn phòng phẩm, điện thoại, xăng xe theo chế độ quy định tiết kiệm Nguyễn Đức Thọ 13 Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp KẾT LUẬN Bằng việc thực tập ngân hàng thưởng mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Hà Nội em hi vọng tìm hiểu sâu lĩnh vực kinh doanh ngân hàng để có nhìn tổng qt lĩnh vực Điều phục vụ cho việc phát triển cơng việc, nghề nghiệp sau thân Qua thời gian tìm hiểu ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Hà Nội, em dự định tìm hiểu hoạt động tín dụng ngân hàng hoạt động thẩm định tài khách hàng Từ đưa nhận xét, đóng góp để góp phần nâng cao hoạt động tín dụng thẩm định tài khách hàng ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội Em mong nhận ý kiến đóng góp từ giáo viên hướng dẫn để tìm hướng đề tài, để từ em hồn thiện đề tài tốt nghiệp Em xin trân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình thầy giáo TS Phạm Thanh Bình ,cùng thầy khoa tài ngân hàng.và bảo tận tình anh chị Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội giúp em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Đức Thọ 14 Lớp: TC11-20 Báo cáo thực tập tổng hợp NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét Chức vụ Nhận xét báo cáo sv Lớp Khoa Trường : Bà Nguyễn Thị Kiều Anh : Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Doanh Nghiệp : Nguyễn Đức Thọ : TC 11-20 : Tài Ngân hàng : Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Như sau: Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010 Nguyễn Đức Thọ 15 Lớp: TC11-20
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam trong ba năm 2007 – 2009, Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam trong ba năm 2007 – 2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay