Một số giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Hà Nội

53 6 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 12:18

Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày càng khẳng định tầm quan trọng và có những đóng góp nhất định đối với công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia. Vốn ngân hàng đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp cũng như đem lại những đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước. Đóng vai trò là một ngân hàng thương mại đô thị đa năng, ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm, góp phần vào sự phát triển của ngành ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Chiến lược kinh doanh của OCB luôn tập trung vào đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ gia đình và các cá nhân. Chính vì vậy, sau một thời gian thực tập với sự hướng tận tình của các anh chị, cô chú để có thể nghiên cứu một cách tổng hợp hoạt động cho vay tại ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông_chi nhánh Hà Nội(OCB-HN), em đã chọn khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Một số giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Hà Nội” mong muốn góp phần nhỏ bé trong việc đánh giá tổng quan quá trình cho vay DNVVN của OCB-HN. Khóa luận được kết cấu thành ba chương: + Chương 1: Cơ sở lý luận về cho vay và mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại. + Chương 2: Thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh OCB Hà Nội. + Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh OCB Hà Nội. Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc NHNN việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT OCB – HN: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội TMCP: Thương mại cổ phần NHTM: Ngân hàng thương Mại NHNN: Ngân hàng nhà nước DNVVN: Doanh nghiệp vừa nhỏ PGD: Phòng giao dịch Trịnh Phương Linh TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc NHNN việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Trịnh Phương Linh TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày khẳng định tầm quan trọng có đóng góp định cơng xây dựng đất nước, xây dựng sở hạ tầng quốc gia Vốn ngân hàng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao hiệu hoạt động cho doanh nghiệp đem lại đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước Đóng vai trò ngân hàng thương mại đô thị đa năng, ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm, góp phần vào phát triển ngành ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Chiến lược kinh doanh OCB ln tập trung vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ gia đình cá nhân Chính vậy, sau thời gian thực tập với hướng tận tình anh chị, để nghiên cứu cách tổng hợp hoạt động cho vay ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông_chi nhánh Hà Nội(OCB-HN), em chọn khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Một số giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đơng chi nhánh Hà Nội” mong muốn góp phần nhỏ bé việc đánh giá tổng quan trình cho vay DNVVN OCB-HN Khóa luận kết cấu thành ba chương: + Chương 1: Cơ sở lý luận cho vay mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại + Chương 2: Thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh OCB Hà Nội + Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh OCB Hà Nội Trịnh Phương Linh TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY VÀ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Nghiệp vụ cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại Khái niệm ngân hàng đưa dựa nhiều cách tiếp cận khác Tuy nhiên, khái niệm ngân hàng hiểu cách chung sau: Ngân hàng tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng nhất, đặc biệt tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ toán thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế Trong đó, ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng thể nhiệm vụ ngân hàng, huy động vốn sử dụng vốn Có thể nói, ngân hàng thương mại cầu nối cá nhân tổ chức, tập trung vốn từ nơi nhàn rỗi bơm vốn vào nơi khan Hiện quốc gia có định nghĩa khác NHTM Ở Mỹ, NHTM công ty chuyên doanh cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành dịch vụ tài Trong Ấn Độ, NHTM sở nhận khoản kí thác vay hay tài trợ đầu tư Còn Việt Nam, theo Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng cơng ty tài ban hành ngày 23/05/1990, khoản điều quy định : "Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán” Trịnh Phương Linh TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp Ngày với phát triển kinh tế hội nhập quốc tế, ngân hàng thể rõ tầm quan trọng trình nâng cao hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia Tìm hiểu hoạt động NHTM làm rõ điều 1.1.2 Các nghiệp vụ tín dụng NHTM Theo điều 20, khoản 8, Luật tổ chức tín dụng 1997, hoạt động tín dụng việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng Như hiểu, tín dụng quan hệ vay mượn, bao gồm việc vay cho vay Hoạt động tín dụng bao gồm:  Hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn hoạt động chủ yếu quan trọng ngân hàng thương mại Hoạt động mang lại nguồn vốn để ngân hàng thực hoạt động khác cấp tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng Theo NĐ 49/2000/NĐ-CP ngày 12/09/2000 Chính phủ tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại nhằm cụ thể hóa việc thi hành Luật Tổ chức Tín dụng NHTM huy động vốn hình thức: - Nhận tiền gửi: NHTM nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng khác hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn loại tiền gửi khác - Phát hành giấy tờ có giá: NHTM phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu giấy tờ có giá khác để huy động vốn tổ chức, cá nhân nước nước Thống đốc NHNN chấp thuận - Vay tổ chức tín dụng khác: hoạt động cho phép NHTM vay vốn tổ chức tín dụng khác hoạt động Việt Nam tổ chức tín dụng nước ngồi Các NHTM vay cho vay lẫn thơng qua thị trường liên ngân hàng (Interbank Market) Đây trường hợp ngân hàng Trịnh Phương Linh TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp có lượng tiền gửi NHNN thấp không đáp ứng nhu cầu chi trả, đó, tổ chức NHNN, ngân hàng vay ngân hàng khác có lượng tiền gửi dư thừa NHNN Ngoài ngân hàng cho vay trực tiếp lẫn mà không thông qua thị trường liên ngân hàng Phương thức linh hoạt giúp NHTM cân đối vốn cách kịp thời Tuy nhiên trình vay vốn từ tổ chức tín dụng khác phải đảm bảo nguyên tắc sau:  Các ngân hàng phải hoạt động hợp pháp  Thực việc cho vay vay sở hợp đồng tín dụng  Vốn vay phải có đảm bảo chấp, cầm cố bảo lãnh NHTƯ - Vay vốn ngắn hạn NHNN: khoản vay nhằm giải nhu cầu cấp bách chi trả NHTM Các NHTM trường hợp thiếu khả chi trả thiếu hụt dự trữ tạm thời vay NHNN Một vài hình thức cho vay NHNN NHTM như: Tái cấp vốn Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác… Cho vay có đảm bảo chấp cầm cố thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác… - Các hình thức huy động vốn khác theo quy định NHNN  Hoạt động cho vay đầu tư  Hoạt động cho vay: Đối với hầu hết ngân hàng, cho vay thường chiếm phần lớn giá trị tổng tài sản tạo 1/2 đến 2/3 thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro ngân hàng Tình trạng khó khăn tài ngân hàng thường bắt nguồn từ khoản cho vay khó đòi Có nhiều cách để phân loại hình thức cho vay tùy theo yêu cầu khách hàng mục tiêu quản lý ngân hàng Trịnh Phương Linh TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp  Căn vào mục đích cho vay - Cho vay bất động sản: loại cho vay liên quan đến việc mua sắm, xây dựng bất động sản, nhà ở, đất đai, bất động sản lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ - Cho vay công nghiệp thương mại: loại cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ - Cho vay nông nghiệp: loại cho vay để trang trải chi phí phân bón, thuốc trừ sâu, giống trồng, thức ăn gia súc, nhiên liệu, lao động… - Cho vay du học, cho vay mua xe: loại cho vay đáp ứng nhu cầu tiêu dùng  Căn vào thời hạn cho vay - Cho vay ngắn hạn: loại cho vay có thời hạn đến 12 tháng sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân - Cho vay trung hạn: thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 60 tháng, cho vay trung hạn dùng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án có quy mô nhỏ thời gian thu hồi vốn nhanh - Cho vay dài hạn: loại cho vay có thời hạn năm tối đa lên đến 20 năm hay 30 năm Cho vay dài hạn cung cấp để đáp ứng nhu cầu dài hạn xây dựng nhà ở, thiết bị, phương tiện vận tải có quy mơ lớn, xây dựng xí nghiệp  Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng - Cho vay khơng có đảm bảo: loại cho vay khơng có tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh người thứ ba, việc cho vay dựa vào mức độ tín nhiệm khách hàng - Cho vay có đảm bảo: loại cho vay dựa sở đảm bảo chấp, cầm cố phải có bảo lãnh người thứ ba  Căn vào xuất xứ tín dụng • Cho vay trực tiếp: ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu, đồng thời người vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng • Cho vay gián tiếp: khoản cho vay thực thông qua việc Trịnh Phương Linh TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp mua lại khế ước chứng từ nợ phát sinh thời hạn tốn Có thể nói, cho vay hoạt động khơng thể thiếu ngân hàng thương mại Hoạt động cho vay ngân hàng có mối liên hệ mật thiết với tình hình phát triển kinh tế Thơng qua khoản cho vay, ngân hàng góp phần hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp nâng cao khả sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Để đảm bảo hiệu hoạt động cho vay, ngân hàng tiến hành biện pháp nhằm bảo đảm tiền vay: - Kiểm tra thực tế tài sản bảo đảm tiền vay - Phân tích thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay Khi thực biện pháp bảo đảm tiền vay nên lưu ý số vấn đề có liên quan sau: • Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngân hàng lưu giữ khách hàng vay trả hết nợ gốc lãi • Các tài sản mà pháp luật có quy định phải mua bảo hiểm, ngân hàng yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm trước nhận làm tài sản bảo đảm tiền vay • Tài sản bảo đảm ngân hàng giữ, giao cho người vay giữ có kiểm tra, giám sát ngân hàng Bên cạnh hoạt động cho vay phải tuân thủ theo nguyên tắc định Nguyên tắc cho vay: điều quan trọng hoạt động cho vay NHTM tuân thủ theo nguyên tắc cho vay Việc vay vốn nhu cầu tự nguyện khách hàng tạo điều kiện cho ngân hàng cấp tín dụng thu lãi Tuy nhiên, trình cho vay đòi hỏi ngân hàng phải tuân Trịnh Phương Linh TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp theo chuẩn mực định, đảm bảo hai nguyên tắc sau: + Sử dụng vốn mục đích thỏa thuận hợp đồng: việc bảo đảm sử dụng vốn mục đích khách hàng nhằm bảo đảm hiệu sử dụng vốn vay khả thu hồi nợ vay sau Do phía ngân hàng, tiến hành cho vay cần có biện pháp để tìm hiểu rõ mục đích vay vốn trình sử dụng vốn vay khách hàng Đối với khách hàng doanh nghiệp, việc sử dụng vốn vay mục đích góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn vay đồng thời giúp doanh nghiệp đảm bảo khả trả nợ cho ngân hàng Từ doanh nghiệp củng cố uy tín nâng cao mối quan hệ vay vốn với ngân hàng sau + Hoàn trả nợ gốc lãi vay hạn: nguyên tắc xuất phát từ tính chất tạm thời nhàn rỗi nguồn vốn mà ngân hàng sử dụng vay Nguyên tắc đảm bảo phương châm hoạt động ngân hàng “đi vay vay” Đại đa số ngân hàng sử dụng khoản tiền gửi khách hàng vay Do đó, sau thời gian cho vay định, khách hàng vay phải hoàn trả nợ gốc lãi cho ngân hàng hạn để ngân hàng hoàn trả lại cho khách hàng gửi tiền Việc tuân theo nguyên tắc cho vay giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro, nâng cao khả an tồn q trình cho vay Trong hoạt động cho vay nào, có hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, việc tuân thủ nguyên tắc cho vay yêu cầu hàng đầu NHTM  Hoạt động đầu tư Đầu tư hoạt động phát triển mạnh góp phần làm tăng đáng kể cho NHTM Nhìn chung hoạt động đầu tư NHTM chủ yếu chia thành hình thức đầu tư tài hình thức đầu tư vào doanh nghiệp Trịnh Phương Linh TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp • Hình thức đầu tư tài hình thức đầu tư cách mua bán loại tài sản tài thị trường tài nhằm mục tiêu sinh lời • Hình thức đầu tư vào doanh nghiệp hình thức mà theo Luật Tổ chức Tín dụng số 20/2004/QH11 vào ngày 15/6/2004 cho phép NHTM dung vốn điều lệ quỹ dự trữ góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp tổ chức tín dụng khác nước theo quy đinh pháp luật Ngoài ra, NHTM góp vốn, mua cổ phần liên doanh với NH nước để thành lập ngân hàng liên doanh 1.1.3 Vai trò NHTM kinh tế thị trường NHTM trung gian tín dụng  Đây đặc trưng NHTM, có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế Thực chức này, NHTM huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi tổ chức kinh tế, quan, đoàn thể, tiền tiết kiệm dân cư,…và sử dụng cho vay nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kinh tế Khi thực chức chung gian tín dụng, NHTM tiến hành điều hòa vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, kích thích q trình ln chuyển vốn tồn xã hội thúc đẩy q trình tái sản xuất doanh nghiệp  NHTM làm trung gian toán quản lý phương tiện toán NHTM với tư cách thủ quĩ doanh nghiệp tạo điều kiện để ngân hàng thực dịch vụ toán theo ủy nhiêm khách hàng Khi khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, ho ngân hàng đảm bảo an toàn việc cất giữ tiền thực thu chi cách nhanh chóng, tiện lợi, khoản tốn có giá trị lớn,cùng khắp địa phương, mà tự khách hàng thực tốn khó khăn, tiết kiệm cho xã hội nhiều chi phí lưu thơng  NHTM “tạo tiền” Trịnh Phương Linh TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh đó, để đạt tỷ lệ nợ hạn thấp, đảm bảo an tồn cho ngân hàng, OCB ln tn thủ quy trình nghiệp vụ đặt Ngân hàng thực việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhằm giám sát khoản cho vay thích hợp với mức độ rủi ro Ngân hàng tiến hành lập phiếu xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, có đánh giá tiêu thơng qua yếu tố tài phi tài Các yếu tố tài như: khả tốn, vòng quay hàng tồn kho, doanh thu tổng tài sản…; yếu tố phi tài như: kinh nghiệm ngành ban giám đốc, tính khả thi phương án kinh doanh, vị cạnh tranh… Sau lập phiếu xếp hạng cho vay doanh nghiệp, ngân hàng tiến hành xếp hạng rủi ro dựa thang điểm có Bảng 2.11 Bảng đánh giá xếp hạng rủi ro Điểm 87 - 100 74 - 86 61 - 73 48 - 60 35 - 47 - 34 Xếp Đánh giá Nhóm rủi ro hạng A+ Xuất sắc Thấp A Tốt Thấp B+ Trung bình Trung bình B Dưới trung bình Trung bình C+ Rủi ro không thu hồi cao Cao C Rủi ro không thu hồi cao Cao ( Nguồn: Tài liệu đào tạo nhân viên tín dụng OCB-HN) Khi có kết việc xếp hạng tín dụng, ngân hàng dựa vào để xác định mức độ rủi ro khách hàng, làm bổ sung việc định, từ xác định lãi suất cho vay phù hợp với mức độ rủi ro Thành tựu mà OCB-HN đạt kết dựa nỗ lực khơng ngừng tồn thể cán nhân viên chi nhánh cán nhân viên phòng doanh nghiệp nói riêng Đó tảng cho chi nhánh OCB-HN việc mở rộng cho vay DNVVN, thu hút ngày nhiều đối tượng khách hàng tiềm hoạt động cảu ngân hàng 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Trịnh Phương Linh 36 TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp 2.3.2.1 Hạn chế Bên cạnh thành tựu đạt thời gian qua, việc cho vay DNVVN OCB-HN thể số hạn chế sau: • Tăng trưởng dư nợ doanh số cho vay có xu hướng giảm Mặc dù tiêu dư nợ ngân hàng nhìn chung tăng qua năm, năm 2009, tốc độ tăng dư nợ ngân hàng có xu hướng giảm dần so với năm 2008 Mức tăng trưởng dư nợ năm đạt 13% tỷ lệ tương ứng năm 2008 94% Cùng với tiêu dư nợ, doanh số cho vay OCB-HN giảm đáng kể năm 2009 Mặc dù chịu tác động toàn kinh tế song ngân hàng cần có biện pháp tích cực để cải thiện doanh số dư nợ cho vay DNVVN • Đối tượng khách hàng vay vốn chưa đa dạng Số lượng khách hàng DNVVN chi nhánh gần 300 khách hàng Tuy nhiên số tập trung chủ yếu lĩnh vực thương mại xây dựng Việc thu hút đối tượng khách hàng ngành sản xuất OCB-HN nhiều hạn chế Số lượng DNVVN tập trung ngành kinh doanh khác lớn, chi nhánh cần quan tâm việc mở rộng phạm vi khách hàng vay vốn, đặc biệt DNVVN lĩnh vực sản xuất • Quy mơ khoản vay có xu hướng giảm Năm 2009, số lượng khách hàng tăng 4% doanh số cho vay lại giảm 5% Quy mô khoản vay nhỏ lẻ chưa mang lại hiệu hoạt động cao cho ngân hàng Vì thời gian tới, ngân hàng cần triển khai công tác tiếp xúc khách hàng, nâng cao hình ảnh ngân hàng để thu hút khách hàng tiềm Có thể nói, hạn chế vấn đề khơng tránh khỏi ngân hàng trình hoạt động kinh doanh Hơn nữa, cho vay lại hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro Chính OCB-HN cần chủ động tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân dẫn đến rủi ro, từ thực biện pháp phòng ngừa chống đỡ có hiệu 2.3.2.2 Nguyên nhân Trịnh Phương Linh 37 TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế thực trạng mở rộng cho vay DNVVN chi nhánh OCB-HN Tuy nhiên khái quát nguyên nhân chủ yếu sau  Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, quy trình cho vay DNVVN chưa hợp lý Mặc dù OCB có mục tiêu phương hướng chiến lược trình hoạt động, nhiên hoạt động cho vay DNVVN chưa cụ thể hóa văn Quy trình cho vay DNVVN tuân thủ theo quy trình cho vay chung tồn chi nhánh Do việc thực cho vay gặp nhiều khó khăn việc xử lý khoản vay Để đảm bảo cách hiệu hoạt động cho vay tuân thủ nguyên tắc cho vay, việc đưa chiến lược, kế hoạch hoạt động cụ thể điều kiện cần thiết Điều giúp cho cán ngân hàng dễ dàng tiếp xúc xử lý khoản vay Thứ hai, công tác marketing sách khách hàng chưa trọng Makerting ngân hàng hiểu hệ thống tổ chức quản lý ngân hàng để đạt mục tiêu đặt ngân hàng thỏa mãn tốt nhu cầu vốn, dịch vụ khác ngân hàng nhóm khách hàng lựa chọn sách, biện pháp hướng tới mục tiêu cuối tối đa hóa lợi nhuận Hiện OCB-HN công tác chưa triển khai cách cụ thể Đặc biệt sách giao tiếp mang tính tổng hợp Đây hoạt động hỗ trợ với mục tiêu khách hàng hiểu rõ ngân hàng dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động quảng bá sản phẩm quảng bá hình ảnh OCB-HN thực phạm vi nhỏ hẹp Đây yếu tố quan trọng hoạt động giúp cho trình tiếp xúc khách hàng hiệu hơn, tạo hình ảnh ngân hàng tin tưởng khách hàng OCB-HN Thứ ba, công nghệ thông tin chưa phát triển Hiện OCB tiến hành ứng dụng số công nghệ đại hoạt động cho vay, nhằm đáp Trịnh Phương Linh 38 TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng cách nhanh hiệu Tuy nhiên, số lượng thiết bị công nghệ đại chi nhánh Hà Nội ít, chưa đáp ứng nhu cầu trình thực mở rộng cho vay DNVVN chi nhánh Bên cạnh đó, chi nhánh chưa có đội ngũ cán chun trách cơng nghệ thơng tin, việc xử lý tình ứng dụng hệ thống cơng nghệ đại gặp khó khăn  Nguyên nhân khách quan Thứ nguyên nhân thuộc DNVVN DNVVN đối tượng cho vay ngân hàng Có thể nói, hoạt động cho vay có tiến hành cách thuận lợi hiệu hay không chịu ảnh hưởng lớn từ phía DNVVN Tuy nhiên, DNVVN nhiều hạn chế khó khăn trình hoạt động Đây đặc điểm chung hầu hết đối tượng khách hàng DNVVN ngân hàng nói chung Có thể kể đến số nguyên nhân thuộc DNVVN sau: Tình hình tài khơng minh bạch Các DNVVN thường cập nhật minh bạch tài khơng kịp thời thiếu xác Những thơng tin mà doanh nghiệp mang đến cho ngân hàng thường mang tính chung khái qt Bên cạnh lực tài nội doanh nghiệp yếu, hệ số tài khơng đảm bảo theo u cầu ngân hàng, khơng xác định rõ ràng khả tài khơng tính tốn khả trả nợ tương lai Điều gây khó khăn cho ngân hàng việc thẩm định, tốn nhiều thời gian chi phí cho cơng tác kiểm tra Sự thiếu thẩm định thông tin khiến ngân hàng ngần ngại việc tài trợ cho doanh nghiệp Hạn chế nhân lực quản lý kinh doanh DNVVN có kinh nghiệm, hoạt động thường chưa ổn định, chưa chuyên nghiệp Xuất phát điểm doanh nghiệp nhỏ thường từ kinh nghiệm kinh doanh thực tế chủ doanh nghiệp, yếu tố quản lý thực thi pháp luật có phần hạn chế nên dẫn đến số tình trạng khơng định lượng rủi ro hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, trình độ chủ DNVVN Trịnh Phương Linh 39 TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp yếu kém, làm hạn chế khả tiếp cận áp dụng tiến khoa học tiên tiến vào sản xuất hoạch định chiến lược phát triển, mở rộng thị trường Rất nhiều DNVVN không coi trọng việc đào tạo nguồn nhân lực, nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến khả hoạt động cạnh tranh Chính thiếu trình độ chun mơn, thiếu kiến thức quản lý lực điều hành nên DNVVN khó hội nhập với thị trường, thơng tin nắm bắt hạn chế việc đưa định kinh doanh Thiếu tài sản đảm bảo Khả tài DNVVN tham gia vào dự án, phương án kinh doanh thấp Do đó, ngân hàng cho vay, rủi ro với ngân hàng cao nên ngân hàng thường yêu cầu điều kiện tài sản đảm bảo nghiêm ngặt hơn, phần lớn DNVVN lại thiếu tài sản đảm bảo Các doanh nghiệp thường không đáp ứng yêu cầu tài sản đảm bảo OCB-HN nói riêng NHTM nói chung ln muốn nhận bất động sản làm tài sản chấp song phần lớn tài sản DNVVN tồn dạng động sản hàng tồn kho khoản phải thu mà có giá trị tới hàng tỷ đơla nên việc tiếp cận tín dụng với doanh nghiệp trở nên khó khăn Việc khơng có tài sản đảm bảo dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp khó khăn ngân hàng định cho vay ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro Thứ hai, môi trường kinh tế pháp lý gặp nhiều khó khăn Năm 2008, 2009 năm kinh tế gặp nhiều khó khăn, ngân hàng hạn chế cho vay để thực mục tiêu kiềm chế lạm phát khiến DNVVN khó khăn tiếp cận vốn Nhiều DN không chống đỡ tác động từ bất ổn kinh tế nên buộc phải thu hẹp sản xuất giảm dần dư nợ Do doanh thu giảm chi phí sản xuất lãi suất vay vốn tăng cao, số doanh nghiệp không trả nợ hạn dẫn đến phát sinh khoản nợ q hạn Bên cạnh đó, mơi trường pháp lý nguyên nhân dẫn đến hoạt động cho vay DNVVN không hiệu Một số vướng mắc định, thông tư làm hạn chế việc ngân hàng xem xét cho vay nhận bảo lãnh vay vốn Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động sản xuất, kinh doanh DNNVV chưa đầy đủ chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến quy Trịnh Phương Linh 40 TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp mơ chất lượng cho vay DNNVV Hoạt động hiệu DNVVN góp phần cải thiện tình hình hoạt động cho vay ngân hàng Quá trình cho vay DNVVN OCB-HN bên cạnh thành tựu đạt hạn chế thiếu sót Việc xác định, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hạn chế sở cho trình hình thành giải pháp nhằm mở rộng cho vay DNVVN OCB-HN CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI OCB HÀ NỘI 3.1 Định hướng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh OCB-HN 3.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ DNVVN ngày khẳng định vị trí quan trọng phát triển kinh tế đất nước Ở Việt Nam, số lượng DNVVN tăng bình quân năm khoảng 10% phận động, có hiệu kinh tế Các DNVVN hàng năm đóng góp khoảng 40% GDP nước, thu hút khoảng 50.13% tổng số lao động doanh nghiệp, vốn chiếm 28.92%, doanh thu chiếm 22.07%, lợi nhuận chiếm 11.78% nộp ngân sách chiếm 17.46% Có thể nói, DNVVN trở thành phận quan trọng đóng góp đáng kể vào kinh tế quốc dân Tuy nhiên Việt Nam, điểm yếu DNVVN thiếu vốn, thiếu mặt sản xuất, thiếu lao động có trình độ, từ kéo theo hệ công nghệ lạc hậu, suất thấp, sức cạnh tranh yếu Yêu cầu đặt định hướng phát triển DNVVN cần có hỗ trợ chế sách, đảm bảo cho phát triển lâu dài có hiệu DNVVN Đặc biệt ngân hàng thương mại, DNVVN đối tượng khách hàng tiềm lớn mạnh kinh tế Sự phát triển DNVVN góp phần nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng Trịnh Phương Linh 41 TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp 3.1.2 Định hướng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh OCB-HN Mục tiêu ngân hàng OCB tập trung vào đối tượng khách hàng DNVVN Đây đối tượng khách hàng nhận định phát triển mạnh mẽ tương lai Theo chiến lược phát triển đến năm 2010 Chính phủ số doanh nghiệp vừa nhỏ nước dự kiến 500.000 doanh nghiệp Tuy nhiên thực tế nay, việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng DNVVN gặp nhiều khó khăn Theo Vụ tín dụng ngân hàng Nhà nước, có khoảng 50% doanh nghiệp ngồi quốc doanh (163,000 doanh nghiệp) có quan hệ tín dụng với ngân hàng, DNVVN chiếm đa số dư nợ tín dụng chiếm 27.3% tổng dư nợ kinh tế Bên cạnh đó, xuất ngân hàng nước thách thức lớn ngân hàng nước tiếp cận DNVVN, có chi nhánh OCB-HN Theo Hiệp Hội DNVVN, ngân hàng nước xuất khơng doanh nghiệp lớn bị thu hút sản phẩm dịch vụ đa dạng mà DNVVN thay đổi hoạt động vay vốn sang ngân hàng nước ngồi Ngược lại, DNVVN Việt Nam đích ngắm ngân hàng nước ngồi Đây thực tế đòi hỏi NHTM nước OCB cần đề định hướng chiến lược cụ thể việc mở rộng cho vay DNVVN Thế mạnh OCB mối quan hệ bền vững, nắm bắt tâm lý, thói quen, tập quán khách hàng, triển khai rộng rãi hoạt động nghiệp vụ mà ngân hàng nước ngồi chưa thể có Tuy nhiên, điều kiện mở cửa hội nhập quốc tế, NHTM Việt Nam nói chung OCB nói riêng mặt cần chủ động đầu tư sở vật chất, phát triển đa dạng hoạt động kinh doanh, đặc biệt phát triển dịch vụ ngân hàng mới, mặt khác cần trọng việc phát triển nguồn lực người 3.2 Giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ OCB-HN Dựa hạn chế trình mở rộng cho vay DNVVN Trịnh Phương Linh 42 TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp định hướng phát triển OCB-HN, số giải pháp cụ thể: 3.2.1 Xây dựng quy trình cho vay hợp lý Quy trình cho vay hợp lý nhân tố quan trọng việc mang lại hiệu cho hoạt động cho vay nói chung ngân hàng Mỗi hoạt động cho vay riêng có đặc điểm đối tượng khách hàng mang đặc trưng riêng Chính vậy, OCB cần có phương án cụ thể việc xây dựng quy trình cho vay hợp lý nhằm giúp cho trình cho vay diễn thống nhất, chủ động khoa học, hạn chế, phòng ngừa rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần đáp ứng ngày tốt nhu cầu vay vốn khách hàng DNVVN Thủ tục cho vay nên thiết kế đơn giản, phù hợp với pháp luật hành, đảm bảo mục tiêu an toàn kinh doanh đồng thời phù hợp với đối tượng nhằm tiết kiệm thời gian, tránh gây phiền hà cho khách hàng Trong q trình cho vay, ngân hàng tiến hành tháo gỡ khó khăn cho DNVVN thủ tục vay vốn phạm vi chế tín dụng phép Quy trình cho vay thay đổi theo điều kiện phù hợp với luật pháp, quy định quan có thẩm quyền Một quy trình cho vay hợp lý, khoa học thu hút khách hàng vay vốn Vì khách hàng tiến hành vay vốn ngân hàng tìm hiểu quy trình cho vay cụ thể Khách hàng doanh nghiệp nhìn nhận quy trình cho vay phức tạp hay giản đơn, gọn nhẹ để đưa định vay vốn Bên cạnh đó, tính hợp lý quy trình cho vay thể giai đoạn khác Đặc biệt giai đoạn giám sát khoản vay Đây giai đoạn quan trọng đòi hỏi cán ngân hàng thực nghiêm túc trình cho vay Các cán phải thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc khách hàng vay vốn sử dụng mục đích có hiệu số tiền vay Trong trình giám sát tiền vay, ngân hàng cần có biện pháp xử lý kịp thời Ngân hàng nên tiến hành thu thập thêm thông tin khách hàng sử dụng khoản vay Hơn nữa, quy Trịnh Phương Linh 43 TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp trình cho vay hợp lý phân định trách nhiệm cán liên quan q trình cho vay Do đó, ngân hàng cần đưa yêu cầu bắt buộc cơng việc, đảm bảo hiệu khả hồn thành cơng việc cán phòng phục vụ khách hàng doanh nghiệp 3.2.2 Phát triển sách khách hàng Hiện khách hàng vay vốn chi nhánh ngân hàng chủ yếu doanh nghiệp thương mại, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh ô tô, taxi… Các doanh nghiệp sản xuất chưa trở thành khách hàng thường xuyên ngân hàng hoạt động cho vay Chính thế, thời gian tới ngân hàng cần mở rộng đối tượng khách hàng vay vốn, cởi mở quan hệ giao tiếp với khách hàng, kể đến số giải pháp cụ thể như: - Mở rộng mối quan hệ, xây dựng hình ảnh ngân hàng tốt, đáng tin cậy khách hàng vay vốn - Lập danh sách khách hàng tiềm để có sách phù hợp cho đối tượng - Gửi thư mời, tổ chức hội thảo, chủ động giới thiệu hình ảnh ngân hàng đến với khách hàng, tháo gỡ vướng mắc DNVVN hoạt động ngân hàng Bên cạnh đó, giao tiếp với khách hàng kỹ quan trọng mà cán phòng phục vụ khách hàng doanh nghiệp cần biết đến Đặc biệt trước tiếp cận với khách hàng mới, cán ngân hàng cần nắm bắt thông tin cần thiết khách hàng, lựa chọn nội dung quan trọng trình thảo luận trao đổi đưa khuyến nghị cần thiết Để làm điều đó, nhân viên ngân hàng nên: + Chủ động đặt tình giả định, đồng thời đưa giải pháp khắc phục + Tiến hành ghi chép, tổng kết đặc điểm đối tượng khách hàng khác + Thành lập nhóm, trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ q trình Trịnh Phương Linh 44 TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp tiếp cận đối tượng vay vốn Đồng thời, chi nhánh lập ban chuyên mơn riêng việc cho vay DNVVN để xây dựng chiến lược cụ thể trình cho vay thiết lập mạng lưới quan hệ Mở rộng mạng lưới quan hệ với đối tượng tiềm yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng tương lai 3.2.3 Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đại Công nghệ ngân hàng việc ngân hàng áp dụng tiến công nghệ thông tin nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ mang tính tiện ích cao phương tiện toán điện tử thẻ thông minh (Smart card), máy ATM, máy POS… Việc áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin tới tạo bước ngoặt hoạt động ngân NHTM nói chung việc đưa dịch vụ ngân hàng, tiện ích có dịch vụ cho DNVVN nói riêng Tuy nhiên, để ứng dụng dịch vụ ngân hàng đại buộc ngân hàng phải có tảng cơng nghệ đại Do đó, OCB cần có chiến lược việc đầu tư phát triển công nghệ ngân hàng Hiện nay, OCB triển khai dự án đại hóa cơng nghệ ngân hàng Banking T24 Các máy ATM trang bị gương quan sát phía sau dành cho khách hàng, hệ thống đèn chiếu sáng giải pháp camera chuyên dụng Bên cạnh đó, ứng dụng cơng nghệ đại, ngân hàng cần trọng tới vấn đề quản trị mạng, quản trị rủi ro quản trị khoản Đây yêu cầu để đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng Đồng thời, áp dụng công nghệ ngân hàng phải đảm bảo nắm bắt thông số liệu cần thiết, thiếp lập hệ thống theo dõi giám sát, đảm bảo khơng có giao dịch gian lận Có thể nói, với phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ đại nhân tố thiếu hoạt động ngân hàng nói chung Trịnh Phương Linh 45 TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp OCB-HN nói riêng Để phát triển ứng dụng công nghệ đại, ngân hàng cần thực số giải pháp như: - Cung cấp đầy đủ hệ thống máy tính tồn chi nhánh, tạo điều kiện thuận lợi việc thao tác xử lý liệu - Xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ ngân hàng, tiến hành báo cáo tổng kết sau quý - Hình thành đội ngũ chun mơn, trình độ tay nghề cao lĩnh vực thông tin, kịp thời sửa chữa nâng cấp hệ thống công nghệ cho ngân hàng - Nâng cao chế độ đãi ngộ chuyên gia lĩnh vực công nghệ thông tin làm việc ngân hàng 3.2.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cán ngân hàng Để thực mục tiêu nâng cao lực tổ chức cạnh tranh, ngân hàng nên tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực Đội ngũ cán nhân viên chi nhánh ngân hàng trẻ, cần có bồi dưỡng hỗ trợ mặt chuyên môn trình làm việc Trong thời gian qua, OCB hồn thành nhiệm vụ tìm hiểu nhu cầu đào tạo toàn thể nhân viên toàn hệ thống Hoạt động phát huy tích cực chi nhánh, có OCB-HN sở cho việc lập kế hoạch thực khóa học Qua khóa học đáp ứng nhu cầu ngày cao nghiệp vụ ngân hàng Bên cạnh việc tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ, ngân hàng thực số giải pháp như: - Nâng cao chế độ đãi ngộ cho cán ngân hàng, với biện pháp đẩy mạnh hiệu công việc lương, thưởng… - Chú trọng đến khơng mơi trường làm việc mà quan tâm đến đời sống tinh thần cho nhân viên: tổ chức buổi hội thảo cán quản lý với nhân viên ngân hàng, buổi giao lưu văn nghệ,… Trịnh Phương Linh 46 TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp - Đánh giá khả chuyên mơn nhân viên, từ xếp hợp lý vị trí, phát huy tính hiệu cơng việc người Quá trình mở rộng cho vay DNVVN đòi hỏi tồn thể nhân viên OCBHN cần có chuẩn bị chu đáo không mặt chuyên mơn mà hoạt động quản lý Đội ngũ cán tốt tảng tốt cho hoạt động ngân hàng 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ khác Bên cạnh giải pháp trên, ngân hàng tiến hành số giải pháp khác nhằm góp phần mở rộng hoạt động cho vay DNVVN Đa dạng hóa hình thức cho vay Chi nhánh đưa kế hoạch nghiên cứu phát triển hình thức cho vay Cơng việc đòi hỏi nỗ lực tìm hiểu nhu cầu khách hàng, nghiên cứu để ứng dụng thành cơng hình thức thực tế Ngân hàng nên thành lập tổ nghiên cứu phát triển hình thức cho vay để chun mơn hóa cơng việc tổ chức thực có hệ thống Q trình nghiên cứu cần cụ thể hóa văn bản, có báo cáo thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động Xây dựng hình ảnh chi nhánh ngân hàng Chi nhánh ngân hàng tiến hành hoạt động quảng bá nhằm xây dựng hình ảnh OCB gần gũi, thân thiện với khách hàng Việc tích cực tham gia hoạt động cộng đồng địa bàn giúp OCB ngày gần gũi khách hàng, động lực giúp chi nhánh ngày lớn mạnh Chi nhánh nên áp dụng số biện pháp cụ thể như: + Thành lập nhóm phụ trách quảng bá hình ảnh ngân hàng + Quảng cáo phương tiện thông tin + Tham gia hoạt động từ thiện địa bàn Hà Nội nói riêng nước nói chung Những giải pháp đóng góp với mong muốn mở rộng cho vay DNVVN chi nhánh OCB-HN Quá trình thực giải pháp đòi Trịnh Phương Linh 47 TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp hỏi thống toàn chi nhánh không cấu tổ chức, quản lý mà thống quy trình nghiệp vụ 3.3 Điều kiện thực giải pháp Mở rộng cho vay DNVVN thực tốt hay khơng khơng dựa vào giải pháp mà cần đến hỗ trợ nhiều nhân tố khác như:  Cần có sách Tín dụng ổn định hợp lý, hệ thong pháp lý hoạt động cho vay DNVVN cần cải tiến mặt thủ tục đồng hóa mặt nội dung để phục vụ tốt DNVVN  Năng lực cán cơng nhân viên NH để đưa định đắn việc thẩm định cho vay  Sự quan tâm dung đắn quyền địa phương Trên số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng việc mở rộng cho vay DNVVN tai OCB-HN Tuy nhiên, hoạt động thực tốt hay khơng phụ thuộc nhiều vào khả NH việc thực giải pháp Bên cạch đó, OCB nên thương xuyên tiến hành đánh giá xem xét lại thực trạng mở rộng cho vay để có định hướng đung đắn phù hợp Trịnh Phương Linh 48 TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong suốt trình phát triển, ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Hà Nội hướng tới giá trị cốt lõi mà toàn hệ thống ngân hàng OCB đề Trong khách hàng coi tảng hoạt động, nhân tố quan trọng cho tồn phát triển OCB Thực theo định hướng phát triển toàn hệ thống, năm qua OCB Hà Nội có đóng góp tích cực cho hoạt động chung ngân hàng Đặc biệt đó, hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngày khẳng định tầm quan trọng chiến lược đắn OCB tập trung vào đối tượng khách hàng DNVVN Bên cạnh đó, q trình hội nhập phát triển ln đòi hỏi ngân hàng phải cạnh tranh với ngân hàng khác dựa lợi riêng ngân hàng kinh tế thị trường Chính thời gian tới, OCB chi nhánh Hà Nội xác định mục tiêu phát triển cho vay DNVVN nhiệm vụ trọng tâm quan trọng Mặc dù không tránh khỏi thiếu sót, khóa luận tốt nghiệp “Một số giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông(OCB) chi nhánh Hà Nội” hy vọng phần đánh giá thực trạng mở rộng cho vay DNVVN chi nhánh năm gần Qua đó, luận văn mong muốn đưa số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động cho vay, nâng cao hiệu mở rộng cho vay DNVVN OCB nói chung chi nhánh Hà Nội nói riêng Tuy mơi trường kinh doanh ngày khó khăn em tin Ngân hàng TMCP Phương Đơng có phương hướng giải pháp phù hợp để hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngày phát triển lên Em xin chân thành cảm ơn cô chi nhánh anh chi phòng ban thầy GS.TS Vũ Văn Hóa giúp em hồn thiện luận văn Trịnh Phương Linh TC1117 - 06D15914N Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại - Khoa Tài Ngân hàng - Trường Đại học Kinh doanh Cơng nghệ Hà Nội - Giáo trình Tài – Khoa Tài Ngân hàng – Đại học Kinh doanh Công nghệ hà nội - TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, nhà xuất Thống kê, Hà Nội - TS Nguyễn Hữu Tài (2002), Giáo trình Lý thuyết tài – tiền tệ, nhà xuất Thống kê Hà Nội - Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/09/2000 Chính phủ tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại - Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc NHNN việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng - Thông tư số 42/2002/TT-BTC ngày 07/05/2002 Bộ Tài hướng dẫn số điểm qui chế thành lập, tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa ban hành kèm theo định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 Thủ tướng Chính phủ - Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 Chính phủ bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng - Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN - Báo cáo tài năm 2007, 2008, 2009 NH TMCP Phương Đông - Báo cáo tài chi nhánh OCB Hà Nội - Và số trang web: www.customs.gov.vn www.saga.vn www.tapchiketoan.com www.sbv.gov.vn www.ocb.com.vn santhuongmai.com www.taichinhvietnam.com www.taichinhdientu.vn Trịnh Phương Linh TC1117 - 06D15914N
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Hà Nội, Một số giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay