Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh doanh quốc tế cuối kỳ có đáp án

24 36 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 12:17

KDQT_VN1_C1_1: Hình thức kinh doanh quốc tế bao gồm:○ Xuất nhập khẩu hàng hóadịch vụ○ Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI○ Liên doanh, liên kết đầu tư (hợp đồng quản lý, nhượng quyền thương mại, cấp phép kinh doanh)● Tất cả các hình thức trênKDQT_VN1_C1_2: Tất cả các hàng hóa và dịch vụ được mua từ nước ngoài được gọi là ________.○ Sản phẩm nội địa○ Sản phẩm xuất khẩu○ Sản phẩm quốc gia● Sản phẩm nhập khẩuKDQT_VN1_C1_3: Bất kì một giao dịch thương mại diễn ra qua biên giới của hai hay nhiều quốc gia được gọi là ________.○ Xuất khẩu○ Thương mại điện tử● Kinh doanh quốc tế○ Nhập khẩuKDQT_VN1_C1_5: Một công ty mở rộng đầu tư (dưới dạng marketing sản phẩm hoặc các công ty con sản xuất) ra nhiều quốc gia được gọi là ________.○ Công ty xuất khẩu trực tiếp● Công ty đa quốc gia○ Công ty nước ngoài○ Công ty có mối quan hệ làm ăn toàn cầuKDQT_VN1_C1_6: Cách đơn giản nhất để thâm nhập một thị trường nước ngoài thông qua ________.○ Đầu tư trực tiếp nước ngoài○ Liên kết đầu tư○ Hợp đồng sản xuất● Xuất khẩuKDQT_VN1_C1_7: Một thỏa thuận mà theo đó một công ty cho phép công ty khác sử dụng tên, sản phẩm, bằng sáng chế, nhãn hiệu, nguyên vật liệu thô và các quy trình sản xuất được gọi là:● Cấp phép kinh doanh○ Liên kết đầu tư○ Đầu tư trực tiếp○ Giao dịch thương mại○ Nhập khẩuKDQT_VN1_C1_8: MNC là từ viết tắt của○ Multinational companies● Multinational corperation○ Multi nation culture○ Mutual northern committeeKDQT_VN1_C1_9: Khi 2 công ty cùng bắt tay hợp tác để sản xuất các sản phẩm mới được gọi là○ Sát nhập● Liên kết đầu tư○ Mua bán lại○ Thỏa thuận sản xuấtKDQT_VN1_C1_11: Nếu lợi thế cạnh tranh của công ty là dựa trên nguồn lực quốc gia thì công ty phải khai thác thị trường nước ngoài bằng cách:○ Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài○ Thực hiện liên doanh, liên kết đầu tư với đối tác nước ngoài● Xuất khẩu○ Tất cả đều đúng KDQT_VN1_C1_1: Hình thức kinh doanh quốc tế bao gồm: ○ Xuất nhập hàng hóa/dịch vụ ○ Đầu tư trực tiếp nước FDI ○ Liên doanh, liên kết đầu tư (hợp đồng quản lý, nhượng quyền thương mại, cấp phép kinh doanh) ● Tất hình thức KDQT_VN1_C1_2: Tất hàng hóa dịch vụ mua từ nước gọi ○ Sản phẩm nội địa ○ Sản phẩm xuất ○ Sản phẩm quốc gia ● Sản phẩm nhập KDQT_VN1_C1_3: Bất kì giao dịch thương mại diễn qua biên giới hai hay nhiều quốc gia gọi ○ Xuất ○ Thương mại điện tử ● Kinh doanh quốc tế ○ Nhập KDQT_VN1_C1_5: Một công ty mở rộng đầu tư (dưới dạng marketing sản phẩm công ty sản xuất) nhiều quốc gia gọi ○ Công ty xuất trực tiếp ● Công ty đa quốc gia ○ Cơng ty nước ngồi ○ Cơng ty mối quan hệ làm ăn toàn cầu KDQT_VN1_C1_6: Cách đơn giản để thâm nhập thị trường nước ngồi thơng qua ○ Đầu tư trực tiếp nước ○ Liên kết đầu tư ○ Hợp đồng sản xuất ● Xuất KDQT_VN1_C1_7: Một thỏa thuận mà theo cơng ty cho phép cơng ty khác sử dụng tên, sản phẩm, sáng chế, nhãn hiệu, ngun vật liệu thơ quy trình sản xuất gọi là: ● Cấp phép kinh doanh ○ Liên kết đầu tư ○ Đầu tư trực tiếp ○ Giao dịch thương mại ○ Nhập KDQT_VN1_C1_8: MNC từ viết tắt ○ Multinational companies ● Multinational corperation ○ Multi nation culture ○ Mutual northern committee KDQT_VN1_C1_9: Khi công ty bắt tay hợp tác để sản xuất sản phẩm gọi ○ Sát nhập ● Liên kết đầu tư ○ Mua bán lại ○ Thỏa thuận sản xuất KDQT_VN1_C1_11: Nếu lợi cạnh tranh công ty dựa nguồn lực quốc gia cơng ty phải khai thác thị trường nước cách: ○ Đầu tư trực tiếp nước ○ Thực liên doanh, liên kết đầu tư với đối tác nước ● Xuất ○ Tất KDQT_VN1_C1_12: Nếu lợi cạnh tranh công ty dựa nguồn lực đặc trưng công ty, đồng thời lợi chuyển đổi cơng ty cơng ty khai thác thị trường nước cách: ○ Thương mại xuất nhập ○ Đầu tư trực tiếp nước ○ Liên doanh – liên kết đầu tư với đối tác nước ● Tất KDQT_VN1_C1_13: Nếu sản phẩm khơng thể bn bán khó khăn vận chuyển giới hạn nhập để tiếp cận thị trường nước ngồi, cơng ty sử dụng hình thức: ○ Thương mại xuất nhập ○ Đầu tư trực tiếp nước ○ Liên doanh – liên kết đầu tư với đối tác nước ● Cả đầu tư liên doanh KDQT_VN1_C1_14: Việc cấp phép sử dụng nguồn lực công ty thường sử dụng ngành nào? ○ Công nghệ phần mềm ○ Thiết bị, linh kiện máy vi tính ● Ngành hóa chất, dược ○ Khơng phải ngành KDQT_VN1_C1_15: Lợi nhuận công ty liên minh phân chia tùy thuộc vào: ○ Mục đích chiến lược hai bên đối tác ○ Mức đóng góp hai bên ○ Khả lĩnh hội công ty ● Cả yếu tố KDQT_VN1_C1_16: Lợi ích cơng ty đa quốc gia mang lại cho nước chủ nhà? ○ Giảm việc làm nước ○ Nâng cao hiệu sử dụng vốn ● Tiếp thu kỹ thuật cơng nghệ từ nước ngồi ○ thể phá vỡ sách tiền tệ nước KDQT_VN1_C1_17: Phương thức thâm nhập thị trường sau xem rủi ro nhất? ○ Cấp phép kinh doanh ○ Nhượng quyền thương hiệu ● Hợp đồng quản lý ○ Chìa khóa trao tay ○ Đầu tư trực tiếp nước ○ Xuất nhập KDQT_VN1_C1_18: Phương thức thâm nhập thị trường sau xem rủi ro cao nhất? ○ Cấp phép kinh doanh ○ Nhượng quyền thương hiệu ○ Hợp đồng quản lý ○ Chìa khóa trao tay ● Đầu tư trực tiếp nước ngồi ○ Xuất nhập KDQT_VN1_C1_19: Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế tối ưu phụ thuộc vào yếu tố sau đây? ○ Năng lực cốt lõi công ty ○ Chiến lược công ty ○ Rủi ro kinh tế, trị ○ Lợi cạnh tranh quốc gia ○ Hàng rào thương mại quốc tế ● Tất yếu tố KDQT_VN1_C1_21: Kể tên hình thức kinh doanh quốc tế phổ biến nhất? ○ Cấp phép kinh doanh ○ Nhượng quyền thương hiệu ● Liên doanh – liên kết đầu tư Giải thích: 33.33% số điểm cho câu ○ Chìa khóa trao tay ● Đầu tư trực tiếp nước ngồi Giải thích: 33.33% số điểm cho câu ● Thương mai xuất nhập Giải thích: 33.33% số điểm cho câu ○ Đầu tư gián tiếp nước KDQT_VN1_C1_24: Chọn lý động lực trở thành MNEs công ty nước: ● Tối thiểu hóa rủi ro thị trường nước quốc tế ● Nhu cầu vượt qua hàng rào thuế quan: EU, NAFTA… ○ Sát nhập doanh nghiệp nước ● Sử dụng hiệu nguồn lực lợi cạnh tranh: lợi nhuận lẫn chi phí ○ Vận động, tranh thủ ủng hộ ưu đãi từ sách nước KDQT_VN1_C1_25: Chọn khả rủi ro lớn trường hợp cấp phép kinh doanh là? ○ thể phí cấp quyền thu hàng năm không cao ○ Nguy công ty nhận cấp phép phá sản ● Nguy lộ bí mật cơng nghệ Giải thích: 50% số điểm cho câu ● Nguy tạo đối thủ cạnh tranh trực tiếp Giải thích: 50% số điểm cho câu ○ Một số nguy khác liên quan đến yếu tố pháp luật – trị KDQT_VN1_C1_27: Thơng thường, bước cuối trình hội nhập quốc tế là: ○ Xây dựng chi nhánh bán hàng nước ○ Đầu tư gián tiếp nước ● Đầu tư trực tiếp nước ○ Cấp phép kinh doanh KDQT_VN1_C1_28: Đặc điểm sau đặc điểm cơng ty đa quốc gia? ○ Ít giám đốc người nước ○ 30% thị phần kinh doanh cơng ty thị trường nước ngồi ● Các cơng ty nước ngồi phù hợp tốt với mơi trường văn hóa sở ○ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thị trường nước lớn doanh thu từ hoạt động kinh doanh nước KDQT_VN1_C1_29: Cụm từ viết tắt sau đề cập đến thỏa thuận quốc tế liên quan đến bảo vệ “quyền sở hữu trí tuệ” thương mại quốc tế? ● TRIPS ○ UNIDO ○ OECD ○ UNCTAD ○ IBRD KDQT_VN1_C1_30: Điều sau đặc điểm trường hợp cấp phép kinh doanh? ○ Người cấp phép cho phép người cấp phép sử dụng công nghệ công ty ○ Cấp phép kinh doanh sử dụng để tránh rủi ro công ty trực tiếp thâm nhập vào thị trường nước ○ Người cấp phép cho phép người cấp phép sử dụng số sáng chế nhãn hiệu công ty ● Tất đáp án KDQT_VN1_C1_31: Thông thường, giai đoạn đầu công ty thường mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế cách ○ Thiết lập đơn vị kinh doanh quốc tế ○ Thuê công ty tư vấn để tạo cơng ty lớn nước ngồi ○ Thành lập phận quốc tế ● Thực kinh doanh phần mở rộng hoạt động kinh doanh nước KDQT_VN1_C1_32: Điều sau đặc điểm công ty đa quốc gia? ● Công ty luôn bắt đầu trình hội nhập quốc tế thơng qua việc cấp phép kinh doanh ○ Các cơng ty ln thích nghi với môi trường nước môi trường kinh doanh nước sở ○ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thị trường nước ngồi khơng hẳn ln cao so với doanh thu từ hoạt động kinh doanh nước ○ Các công ty phận liên kết với theo tầm nhìn chiến lược chung KDQT_VN1_C1_33: Quản lý kinh doanh quốc tế khác với quản lý kinh doanh nước tất lý sau, NGOẠI TRỪ: ○ Kinh doanh nước khác ○ Các giao dịch quốc tế liên quan đến đồng tiền khác ● Các vấn đề quản lý kinh doanh quốc tế thu hẹp so với hoạt động kinh doanh nước ○ Doanh nghiệp quốc tế phải tìm cách hoạt động điều kiện ràng buộc can thiệp phủ hoạt động thương mại quốc tế đầu tư ○ Giao tiếp môi trường đa ngôn ngữ KDQT_VN1_C1_34: Khoản thu từ hoạt động du lịch quốc tế tính vào: ● Xuất ○ Nhập ○ Cả nhập xuất ○ Khơng KDQT_VN1_C2_2: Trong giao tiếp cơng sở, việc sếp nam tặng hoa cho thư kí để bày tỏ cảm kích giúp đỡ là: ○ Vấn đề bình thường chấp nhận tất văn hóa ○ Vấn đề khơng bình thường không chấp nhận tất văn hóa ● Tùy thuộc vào đặc điểm văn hóa giao tiếp cơng sở quốc gia ○ Tùy thuộc vào mục đích vị sếp nam KDQT_VN1_C2_4: Sự hạn chế giao dịch thương mại quốc tế bao gồm các hàng rào phi thuế quan, chẳng hạn _ _ ○ Thuế suất, thuế quan ● Hạn ngạch, quy định kỹ thuật ○ Thuế, phí ○ Trợ cấp, thuế KDQT_VN1_C2_8: Các cơng cụ chủ yếu sách phi thuế quan hoạt động thương mại quốc tế là: hạn ngạch (quota) hạn chế xuất tự nguyện, trợ cấp xuất _ ○ Bảo hộ hàng sản xuất nước ○ Cấm nhập ○ Bán phá giá ● Những quy định chủ yếu tiêu chuẩn kỹ thuật KDQT_VN1_C2_11: Vai trò thuế quan thương mại quốc tế? ○ Điều tiết xuất nhập khẩu, bảo hộ thị trường nội địa ○ Tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước ○ Giảm thất nghiệp nước ● Tất câu trênKDQT_VN1_C2_15: Sự khác biệt hạn ngạch nhập so với thuế quan nhập khẩu: ○ Hạn ngạch nhập khơng đem lại thu nhập cho phủ khơng tác dụng hỗ trợ cho loại thuế khác ○ Hạn ngạch nhập biến doanh nghiệp nước thành nhà độc quyền ○ Hạn ngạch nhập đưa tới hạn chế số lượng nhập khẩu, đồng thời gây ảnh hưởng đến giá nội địa hàng hố ● Vừa khơng mang lại thu nhập cho phủ vừa khả hình thành doanh nghiệp độc quyền KDQT_VN1_C2_16: Về khía cạnh văn hóa, để thành cơng hoạt động KDQT đòi hỏi nhà quản lý cần phải điều sau đây: ● Am hiểu văn hóa nước sở ○ Giữ gìn nâng cao văn hóa doanh nghiệp ● Tham gia trực tiếp vào văn hóa sở ○ Hòa nhập thay đổi văn hóa tham gia vào hoạt động KDQT ● Thích nghi với văn hóa sở KDQT_VN1_C2_17: Trong tất quốc gia sau kì vọng tặng quà tham dự hội thảo kinh doanh, ngoại trừ quốc gia đây? ○ Trung Quốc ○ Nhật Bản ○ Cộng hòa Séc ● Đan Mạch ○ Bolivia KDQT_VN1_C2_18: Tại Saudi Arabia, cử xem tình bạn người đàn ơng? Hành động chạm tay không (high-five) ● Nắm tay ○ Bắt tay (handshake) ○ Nháy mắt (winking) ○ Một ôm hôn KDQT_VN1_C2_19: Tại Anh, sờ vào sóng mũi ám điều đây: ● Tự tin (confidential) ○ Hôi, thối (smelly) ○ Không phù hợp (inappropriate) ○ Rất quan trọng (very important) ○ Quá buồn chàn (incredibly boring) KDQT_VN1_C2_20: Vật xem liên quan đến chết chóc khơng xem quà biếu văn hóa Trung Quốc? ○ Đồng hồ (clocks) ○ Dép rơm (straw sandals) ○ Khăn tay (handkerchief) ○ Con (stork) sếu (crane) ● Tất vật KDQT_VN1_C2_21: Khi chiêu đãi khách hàng bữa ăn (business meal) Trung Quốc, mức tiền bo (tip) hợp lý là: ● Khơng ○ 15% ○ 20% ○ 50% ○ Càng nhiều tốt KDQT_VN1_C2_22: Con số xem may mắn người phương Đông (Trung Quốc, Nhật) không xem may mắn người phương Tây? ○ 6; 13 ● 3; ○ 4; 13 ○ 4; ○ 5; KDQT_VN1_C2_23: Khi làm ăn kinh doanh Iran, người phụ nữ phải che: ○ Miệng (Mouth) ○ Chân (Feet) ○ Mắt (Eyes) ○ Tay chân (Arms and Legs) ● Tay, chân tóc (Arms, Legs and Hair) KDQT_VN1_C2_24: Kể tên yếu tố quan trọng liên quan đến việc đóng gói thực phẩm (thanh Socola chẳng hạn): ○ Bao bì, nhãn mác ● Yếu tố kinh tế ○ Yếu tố trị – pháp luật ● Yếu tố văn hóa KDQT_VN1_C2_26: Chọn quốc gia Việt Nam thuộc văn hóa high-context từ quốc gia bên dưới: ● Trung Quốc ○ Thụy Sĩ ● Nhật Bản ○ Đức ○ Anh ○ Scandinavi ● Ả Rập SaudiKDQT_VN1_C2_29: Phát biểu sau số chủ nghĩa cá nhân (IDV)? ○ IDV cao, tốt ○ IDV thấp, tốt ● IDV thấp chứng tỏ cá nhân gắn kết mạnh với mức độ trung thành tôn trọng dành cho thành viên nhóm tốt ○ IDV cao chứng tỏ cá nhân kết nối chặt chẽ với người KDQT_VN1_C2_30: Một xã hội số trọng nam (MAS) thấp việc thành lập đội nhóm kinh doanh phụ thuộc vào? ○ Tỷ lệ giới tính với tỷ lệ nữ giới áp đảo ○ Tỷ lệ giới tính với tỷ lệ nam giới áp đảo ● Phụ thuộc việc phân bổ hợp lý kỹ khơng phải giới tính ○ Cân đối hợp lý tỷ lệ giới tính KDQT_VN1_C2_31: Kể tên ngôn ngữ sử dụng phổ biến giới? ● Tiếng Phổ thông Trung Quốc ● Tiếng Hindi ○ Tiếng Pháp ● Tiếng Anh ○ Tiếng Tây Ban Nha ○ Tiếng Nga KDQT_VN1_C2_32: Các quốc gia thiết lập hàng rào thương mại nhằm mục đích: ○ Bảo vệ cơng việc địa phương ○ Khuyến khích sản xuất nước thay nhập ○ Bảo vệ ngành cơng nghiệp non trẻ ○ Khuyến khích đầu tư nước, ○ Giảm bớt vấn đề cán cân toán ○ Thúc đẩy hoạt động xuất ● Tất KDQT_VN1_C2_36: Câu sau tương ứng với định nghĩa Hofstede văn hóa đặc trưng khoảng cách quyền lực lớn? ○ Cá nhân đánh giá quyền lực dựa nhận thức họ tính đắn mà thực ● Quyền lực thuộc tính cố hữu hàng đầu hệ thống phân cấp ○ Sẵn sàng thay đổi đón nhận hội ○ Giá trị cao đặt cống hiến, làm việc chăm tự nhận thức thân ○ Quyền cá nhân ưu tiên.KDQT_VN1_C2_38: Chỉ tiêu sau tiêu sử dụng rộng rãi để đánh giá tiêu chuẩn sống? ○ GNP thực tế đơn vị vốn ● GNP thực tế đầu người ○ GNP thực tế người sử dụng ○ GNP danh nghĩa người sử dụng ○ GNP danh nghĩa đầu người.KDQT_VN1_C2_41: Chỉ tiêu sau tiêu sử dụng rộng rãi để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực? ○ Trình độ học vấn người lao động ○ Tuổi thọ người dân ● Chỉ số HDI ○ Thu nhập trung bình người dân ○ Tất sai KDQT_VN1_C2_42: Chính phủ nước sở thường gây áp lực cho doanh nghiệp đa quốc gia việc: ○ Thuê nhân nhân địa phương ○ Sử dụng nguyên vật liệu địa phương ○ Đào tạo nhà quản lý chỗ ● Tất câu KDQT_VN1_C2_44: Q trình mà theo phủ cần sở hữu tài sản doanh nghiệp tư nhân gọi là: ● Quốc hữu hóa ○ Chiếm hữu lại ○ Tư nhân hoá ○ Tái cấu KDQT_VN1_C2_45: Điều sau lý để dựng lên rào cản thương mại? ○ Giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ○ Bảo vệ công ăn việc làm địa phương ● Thúc đẩy hoạt động nhập ○ Khuyến khích sản xuất nước KDQT_VN1_C3_3: Chiến lược hoạt động liên qn đến cắt giảm chi phí trách nhiệm với nước sở cao nhất? ○ Chiến lược quốc tế (International strategy) ○ Chiến lược toàn cầu (Global strategy) ● Chiến lược xuyên quốc gia (Transnational strategy) ○ Chiến lược đa địa (Multidomestic strategy) KDQT_VN1_C3_4: Chiến lược hoạt động liên quán đến cắt giảm chi phí trách nhiệm với nước sở thấp nhất? ● Chiến lược quốc tế (International strategy) ○ Chiến lược toàn cầu (Global strategy) ○ Chiến lược xuyên quốc gia (Transnational strategy) ○ Chiến lược đa địa (Multidomestic strategy) KDQT_VN1_C3_5: Chiến lược tận dụng hội mở rộng hoạt động nước nhằm nâng cao lực cạnh tranh nước định nghĩa là: ○ Chiến lược quốc tế (International strategy) ● Chiến lược toàn cầu (Global strategy) ○ Chiến lược xuyên quốc gia (Transnational strategy) ○ Chiến lược đa địa (Multidomestic strategy) KDQT_VN1_C3_6: Chiến lược mở rộng hoạt động nước cách giao quyền tự chủ hoạt động cho ban điều hành sở theo định hướng tách biệt địa phương định nghĩa là: ○ Chiến lược quốc tế (International strategy) ○ Chiến lược toàn cầu (Global strategy) ○ Chiến lược xuyên quốc gia (Transnational strategy) ● Chiến lược đa địa (Multidomestic strategy) KDQT_VN1_C3_7: Chiến lược mở rộng hoạt động nước cách xem thị trường toàn cầu thị trường đơn lẻ, với mức chi phí cạnh tranh định nghĩa là: ○ Chiến lược quốc tế (International strategy) ● Chiến lược toàn cầu (Global strategy) ○ Chiến lược xuyên quốc gia (Transnational strategy) ○ Chiến lược đa địa (Multidomestic strategy) KDQT_VN1_C3_8: Chiến lược mở rộng hoạt động nước nhằm khai thác lợi kinh tế địa, kết hợp nâng cao nâng lực lõi định nghĩa là: ○ Chiến lược quốc tế (International strategy) ○ Chiến lược toàn cầu (Global strategy) ● Chiến lược xuyên quốc gia (Transnational strategy) ○ Chiến lược đa địa (Multidomestic strategy) KDQT_VN1_C3_9: Chiến lược hoạt động sử dụng hình thức xuất khẩu/nhập cấp phép kinh doanh cho sản phẩm có? ● Chiến lược quốc tế (International strategy) ○ Chiến lược toàn cầu (Global strategy) ○ Chiến lược xuyên quốc gia (Transnational strategy) ○ Chiến lược đa địa (Multidomestic strategy) ○ Không phải chiến lược KDQT_VN1_C3_13: Bước mà cơng ty phải q trình hoạch định chiến lược là? ○ Phân tích mơi trường bên ○ Thiết lập mục tiêu ○ Phân tích mơi trường bên ● Xác định nhiệm vụ nó.KDQT_VN1_C3_16: Một MNE theo chiến lược xuyên quốc gia đặc điểm: ○ Sản xuất hàng loạt quốc ○ Sản xuất linh hoạt với sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng thị trường ● Sản xuất linh hoạt với sản phẩm tiêu chuẩn hóa, đồng thời phù hợp với thị hiếu địa phương ○ Sản xuất hàng loạt nước sở ○ Sản xuất hàng loạt với sản phẩm chuẩn hóa phạm vi toàn cầu KDQT_VN1_C3_17: Cách sau công ty đa quốc gia sử dụng đánh giá sơ môi trường kinh doanh đưa dự báo tương lai? ○ Yêu cầu chuyên gia ngành công nghiệp thảo luận xu đưa dự báo tương lai ngành ○ Yêu cầu nhà quản lý nhiều kinh nghiệm đưa kịch phát triển ngành ○ Sử dụng liệu lịch sử ngành để dự báo phát triển ngành tương lai ● Tất đáp án KDQT_VN1_C3_18: Khi công ty gọi thực hội nhập theo chiều dọc? ○ Công ty mua nguyên vật liệu th bên ngồi gia cơng tồn ○ Cơng ty mua ngun vật liệu, th bên ngồi gia cơng tồn bán hàng thông qua nhà phân phối ○ Công ty tận dụng hiệu lực lõi sở hữu sáng chế, thương hiệu để đẩy mạnh sản xuất ● Công ty đầu tư tài sản để kiểm sốt hầu hết hoạt động từ cung ứng – sản xuất – phân phối sản phẩm đến khách hàng KDQT_VN1_C3_24: Chiến lược sau đặc điểm sản phẩm chuẩn hóa phạm vi tồn cầu, gắn liền với áp lực chi phí cao địa phương hóa thấp ● Chiến lược toàn cầu ○ Chiến lược quốc tế ○ Chiến lược xuyên quốc gia ○ Chiến lược địa phương hóa KDQT_VN1_C3_25: Tối ưu hóa suất thích hợp giai đoạn vòng đời sản phẩm? ○ Giới thiệu ○ Tăng trưởng ● Chín muồi ○ Suy thối KDQT_VN1_C3_29: Trong mơ hình năm lực lượng cạnh tranh Porter (1979), cạnh tranh đối thủ ngành tăng khi: ○ Cầu sản phẩm tăng ● Rào cản rời bỏ ngành cao ○ Tốc độ tăng trưởng ngành tăng ○ Rời cản gia nhập ngành thấp ○ Tất KDQT_VN1_C3_30: Chiến lược sau chiến lược chức năng? ○ Chiến lược tiếp thị ● Chiến lược khuyến ○ Chiến lược tài ○ Chiến lược sản xuất ○ Chiến lược nhân KDQT_VN1_C3_31: Lực lượng sau lực lượng mơ hình lực lượng cạnh tranh Porter (Porter’s “Five Forces”)? ○ Người mua ○ Nhà cung cấp ● Sản phẩm bổ sung ○ Đối thủ cạnh tranh ngành KDQT_VN1_C3_32: Cắt giảm chi phí chiến lược phù hợp giai đoạn vòng đời sản phẩm? ○ Giới thiệu ○ Phát triển ○ Chín muồi ● Suy thối KDQT_VN1_C3_33: sở để MNEs lựa chọn nhà cung ứng mình? ○ Cung cấp tất sản phẩm mà họ cần ○ vị trí gần trụ sở họ ● Những tốt cho cơng ty, vị trí ○ Tất bên KDQT_VN1_C3_34: Một sản phẩm độ co dãn cầu theo giá cao, dẫn đến điều sau mơ hình năm lực lượng cạnh tranh Porter (1979)? ○ Sự cạnh tranh đối thủ ngành cao ○ Nguy từ đối thủ tiềm sản phẩm tăng ○ Năng lực mặc nhà cung cấp tăng ○ Năng lực mặc người mua tăng ● Nguy cạnh tranh từ sản phẩm thay tăng KDQT_VN1_C3_36: Quản lý sản xuất quan tâm đến: ○ Tối đa chi phí vận hành ○ Cạnh tranh ● Hiệu sử dụng lao động vốn ○ Tất bên KDQT_VN1_C3_37: Chiến lược sản xuất bắt đầu với: ● Phát triển sản phẩm ○ Sản xuất ○ Lựa chọn tỷ suất vốn/lao động hiệu ○ Phát triển chương trình đổi nguồn nhân lực KDQT_VN1_C3_38: Chiến lược sản phẩm nên tập trung vào trình cải tiến giai đoạn vòng đời sản phẩm? ● Giới thiệu ○ Phát triển ○ Chín muồi ○ Suy thoái KDQT_VN1_C3_39: Chiến lược sản phẩm nên tập trung cải thiện q trình kiểm sốt đánh giá giai đoạn vòng đời sản phẩm ? ○ Giới thiệu ○ Phát triển ● Chín muồi ○ Suy thối KDQT_VN1_C3_40: Tối ưu hóa suất thích hợp giai đoạn vòng đời sản phẩm? ○ Giới thiệu ○ Tăng trưởng ● Chín muồi ○ Suy thối KDQT_VN1_C3_41: Tiêu chuẩn hóa sản phẩm chiến lược thích hợp giai đoạn chu kỳ sống sản phẩm? ○ Giới thiệu ○ Tăng trưởng ● Chín muồi ○ Suy thối KDQT_VN1_C3_42: Mục đích cho tồn tổ chức mơ tả ○ Chính sách ● Nhiệm vụ ○ Biện pháp ○ Chiến lược ○ Chiến thuật KDQT_VN1_C3_43: Điều sau chiến lược kinh doanh? ○ Không thể thay đổi chiến lược suốt trình hoạt động doanh nghiệp ○ Tất công ty ngành công nghiệp áp dụng chiến lược ● Nhiệm vụ xác định rõ thực phát triển chiến lược dễ dàng ○ Chiến lược xây dựng độc lập với phân tích SWOT ○ Chiến lược tổ chức phụ thuộc vào chiến lược hoạt động KDQT_VN1_C3_44: Chiến lược chiến lược hoạt động quốc tế sau liên quan đến áp lực chi phí thấp đáp ứng địa phương thấp? ● Chiến lược quốc tế ○ Chiến lược toàn cầu ○ Chiến lược xuyên quốc gia ○ Chiến lược đa quốc gia KDQT_VN1_C3_45: Chiến lược chiến lược hoạt động quốc tế sau sử dụng phương thức nhập khẩu/xuất cấp giấy phép cho sản phẩm có? ● Chiến lược quốc tế ○ Chiến lược toàn cầu ○ Chiến lược xuyên quốc gia ○ Chiến lược đa quốc gia ○ Khơng KDQT_VN1_C4_1: Chiến lược Marketing hỗn hợp không bao gồm ○ Sản phẩm (Product) ○ Giá (Price) ● Tính thực tế (Practicality) ○ Chiêu thị (Promotion) KDQT_VN1_C4_2: Điều khác biệt hàng hóa dịch vụ? ○ Dịch vụ thơng thường sản xuất tiêu dùng tức thì, hàng hóa khơng ○ Dịch vụ xu hướng dựa vào tảng kiến thức nhiều hàng hóa ○ Dịch vụ xu hướng nhiều định nghĩa mâu thuẫn hàng hóa ○ Hàng hóa xu hướng tương tác với khách hàng dịch vụ ● Tất sai KDQT_VN1_C4_3: Điều sau đặc điểm điển hình dịch vụ? ○ Sản phẩm vơ hình ● Dễ dàng bảo quản ○ mức tương tác với khách hàng cao ○ Được làm tiêu dùng liên tục ○ Khó khăn việc bán lại KDQT_VN1_C5_4: Các cấu phần quan trọng chuỗi cung ứng ○ Thơng tin, tài chính, nhân lực ○ Tài chính, nhân lực, sản phẩm ● Thơng tin, tài chính, sản phẩm ○ Sản phẩm, tài chính, nhân lực KDQT_VN1_C5_5: Mối quan hệ thành phần tham gia chuỗi cung ứng điển hình ○ Mối quan hệ chiều từ nhà cung ứng > nhà sản xuất > nhà phân phối > nhà bán lẻ > người tiêu dùng ○ Mối quan hệ chiều từ người tiêu dùng > nhà bán lẻ > nhà phân phối > nhà sản xuất > nhà cung ứng ● Mối quan hệ chiều thành phần ○ Tất KDQT_VN1_C5_6: Hậu việc thu thập thông tin sai lệch đến hoạt động doanh nghiệp? ○ Rủi ro tồn kho ○ Tăng chi phí hoạt động ○ Ảnh hưởng đến uy tín, thị phần doanh nghiệp ● Tất yếu tố KDQT_VN1_C5_7: Các công nghệ hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng ○ Hệ thống trao đổi liệu điện tử (EDI) ○ Công nghệ mã vạch (bar codes) ○ Cơng nghệ xác định tần số sóng radio (RFID) ○ Công nghệ internet ● Tất yếu tố KDQT_VN1_C5_11: Phương thức vận chuyển sử dụng kinh doanh quốc tế ○ Vận tải đường bộ, vận tải đường sắt, vận tải đường ống ○ Vận tải đường biển, vận tải hàng không, vận tải đường ○ Vận tải hàng không, vận tải đường sắt, vận tải đường biển ● Vận tải đường biển, vận tải hàng không, vận tải đường bộ, vận tải đường sắt vận tải đường ống.KDQT_VN1_C5_20: Nội dung sau ngun nhân hoạt động tồn cầu hóa? ○ Cắt giảm chi phí ○ Gia tăng chuỗi cung ứng ○ Phát triển thị trường ○ Thu hút trọng dụng người tài ● Tất saiKDQT_VN1_C5_22: Hoạt động kinh doanh quốc tế ngày hôm nay, cạnh tranh công ty ○ Sự cạnh tranh cơng ty tập đồn đa quốc gia (MNC) ○ Sự cạnh tranh tập đoàn đa quốc gia ● Sự cạnh tranh chuỗi cung ứng mà công ty tham gia ○ Sự cạnh tranh công ty tập đồn với cơng ty bên ngồi.KDQT_VN1_C5_26: Các phương tiện vận tải thường sử dụng thương mại quốc tế là: ○ Hàng không đường ống dẫn ● Hàng hải hàng không ○ Hàng hải đường ○ Hàng hải đường sắt.KDQT_VN1_C6_1: So sánh hoạt động tài MNCs với tài doanh nghiệp kinh doanh nội địa thì: ○ Rủi ro MNCs cao bị ảnh hưởng môi trường kinh doanh quốc tế ○ Hoạt động quản lý dòng tiền MNCs phức tạp ○ Quản lý phân bổ lợi nhuận MNCs phức tạp ● Tất yếu tố trênKDQT_VN1_C6_3: Mục tiêu quản trị tài MNCs là: ○ Tối đa hóa lợi nhuận hợp (sau thuế) ○ Tối thiểu hóa chi phí thuế tồn cầu ○ Quản lý tốt dòng tiền mặt tồn cầu ● Cả mục tiêu KDQT_VN1_C6_4: Trong giải pháp quản trị tài nhiều mặt (polycentric solution) công ty MNC: ○ tự chủ tài ○ thể định cạnh tranh lẫn ○ Hoạt động linh hoạt ● Tất KDQT_VN1_C6_5: Sự lưu chuyển nguồn vốn công ty đa quốc gia thực bởi: ○ Công ty mẹ với công ty (a) ○ Các công ty với (b) ● Bao gồm a b ○ Tất sai KDQT_VN1_C6_6: Dòng lưu chuyển vốn từ cơng ty cơng ty mẹ bao gồm: ○ Cổ tức, lãi vay, phí tác quyền ○ Lãi vay, phí tác quyền, phí dịch vụ hỗ trợ ● Cổ tức, lãi vay, phí tác quyền, phí dịch vụ hỗ trợ ○ Chỉ bao gồm lợi nhuận KDQT_VN1_C6_7: Mức cổ tức mà công ty chuyển cho công ty mẹ phụ thuộc vào: ○ Mức góp vốn từ cơng ty mẹ ○ Tỷ giá đồng tiền nước sở nước nhà ○ Ảnh hưởng luật thuế, luật quản lý ngoại hối nước sở ● Tất KDQT_VN1_C6_8: Chuyển giá thực giữa: ○ Các công ty đa quốc gia với ○ Các công ty công ty đa quốc gia với ● Các công ty với công ty mẹ công ty đa quốc gia với ○ Tất sai KDQT_VN1_C6_9: Chiến lược chuyển giá MNCs thực với mục đích: ● Tối thiểu hóa chi phí thuế tồn cầu ○ Tăng cạnh tranh công ty với ○ Giảm rủi ro toán từ đối tác công ty ○ Giúp cho nước chủ nhà thu thuế nhiều KDQT_VN1_C6_30: Trong hoạt động kinh doanh quốc tế, MNEs cơng ty quốc gia khác với nhiều hệ thống thuế khác Trong môi trường hoạt động vậy, nhà quản trị tài MNEs sẽ: ○ Kiểm sốt tài cơng ty con, hồn thành nghĩa vụ thuế quốc gia ○ Kiểm soát tài cơng ty con, thực chuyển giá công ty hoạt động không hiệu ○ Kiểm sốt tài cơng ty con, thực chuyển giá công ty hoạt động hiệu ● Xây dựng cấu trúc thuế tối ưu, kết hợp với kỹ thuật tài trợ TMQT_1_183: Xu hướng sau xu hướng vận động chủ yếu kinh tế quốc tế? ○ Khu vực hóa tồn cầu hóa ● Sự liên kết nước lớn kinh tế phát triển ○ Sự phát triển vòng cung Châu Á- Thái Bình Dương ○ Sự phát triển khoa học công nghệ TMQT_1_184: Xu hướng chi phối đến hoạt động thương mại quốc gia là? ○ Bảo hộ mậu dịch ○ Tự hóa thương mại ● a b ○ Các sản phẩm hàm lượng cơng nghệ cao sức cạnh tranh mạnh mẽ TMQT_1_185: Nhiệm vụ sách thương mại quốc tế là? ○ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước mở rộng thị trường nước ○ Phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước ○ Bảo vệ thị trường nội địa tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước đứng vững vươn lên hoạt động kinh doanh quốc tế ● a c TMQT_1_186: Ý sau không phản ánh đặc điểm thuế quan nhập khẩu? ○ Phụ thuộc vào mức độ co giãn cung cầu hàng hóa ○ Biết trước sản lượng hàng nhập ○ Mang lại nguồn thu cho nhà nước ● a va b TMQT_1_203: Thương mại quốc tế bao gồm? ○ Xuất nhập hàng hố hữu hình vơ hình ○ Gia công quốc tế xuất chỗ ○ Tái xuất chuyển ● Tất hoạt động TMQT_1_204: Hai xu hướng sách thương mại quốc tế là? ○ Tự hoá thương mại tăng cường nhập hàng hoá ○ Bảo hộ mậu dịch tăng cường xuất hàng hoá ● Tự hoá thương mại bảo hộ mậu dịch ○ Tất yếu tố TMQT_1_206: Đầu tư quốc tế hình thức di chuyển quốc tế về? ○ Tiền ○ Sức lao động quốc tế ● Tư ○ Tất yếu tố TMQT_1_224: Sự thành công lý thuyết lợi tuyệt đối Adam Smith là? ○ Trong trao đổi quốc tế sở lợi tuyệt đối làm cho tổng sản phẩm giới tăng lên nguồn lực sử dụng cách hiệu ○ Lý thuyết giải thích quốc gia bị bất lợi việc sản xuất hai mặt hàng khơng nên tham gia vào thương mại quốc tế ○ Những ngành lợi trao đổi thương mại quốc tế xu hướng tăng cường mở rộng ngược lại ● Cả a c TMQT_1_237: Tồn cầu hố gì? ○ Là gia tăng mức độ phụ thuộc lẫn kinh tế quốc gia kết hình thành nên kinh tế tồn cầu ○ Là trình loại bỏ phân tách, cách biệt biên giới lãnh thổ quốc gia ○ Là trình loại bỏ phân đoạn thị trường để đến thị trường toàn cầu ● b c TMQT_1_240: Đặc điểm tự hoá thương mại là? ○ Các quốc gia tự tham gia vào thị trường mà khơng rào cản ○ Vai trò Nhà nước không ● Nhà nước giảm thiểu trở ngại hàng rào thuế quan phi thuế quan ○ Là trình loại bỏ phân tách, cách biệt biên giới lãnh thổ quốc gia TMQT_1_241: Các công cụ chủ yếu thương mại quốc tế? ○ Thuế quan hạn ngạch ○ Hạn chế xuất tự nguyên công nghệ trợ cấp xuất ○ Những quy định tiêu chuẩn kỹ thuật ● a c MQT_1_244: Vấn đề lớn đưa việc hoạch định giải pháp phát triển kinh tế đối ngoại nước ta là? ● sở hạ tầng nguồn nhân lực ○ Mơi trường trị – xã hội ○ Luật pháp – sách ○ Mơi trường kinh tế TMQT_1_251: Xu hướng chi phối tới hoạt động thương mại quốc tế quốc gia là? ○ Bảo hộ mậu dịch ○ Tự hoá thương mại ● a+b ○ Cả ba phương án sai ● D.Ricardo ○ A.Smith ○ P.Samuelson ○ W.Petty TMQT_1_47: Ngoài quốc gia độc lập Trái Đất, tổ chức kinh tế giới bao gồm phận nào? ○ Các công ty, doanh nghiệp ○ Các tập đoàn kinh tế ● Các liên kết kinh tế ○ Các tổ chức phi phủ TMQT_1_55: Theo lý thuyết lợi ích tuyệt đối A.Smith thương mại quốc tế: ○ Tất nước lợi ○ Nước sản phẩm hàm lượng KH – CN cao sẽ bất lợi ● Các nước lợi họ tập trung vào chun mơn hố trao đổi quốc tế lợi nước sản xuất xuất lợi tuyệt đối ○ Các nước bị bất lợi việc sản xuất mặt hàng so với nước khơng nên tham gia trao đổi quốc tế TMQT_1_56: Trong lý thuyết lợi so sánh D.Ricardo trao đổi quốc tế ● Tất nước lợi ○ Nước sản phẩm hàm lượng KH – CN cao sẽ bất lợi ○ Các nước lợi họ tập trung vào chun mơn hố trao đổi quốc tế lợi nước sản xuất xuất lợi tuyệt đối ○ Các nước bị bất lợi việc sản xuất mặt hàng so với nước khơng nên tham gia trao đổi quốc tế TMQT_1_57: thể nói lý thuyết lợi so sánh lý thuyết lợi ích tuyệt đối mở rộng? ○ Khơng thể chất khác ● Đúng hồn thiện mặt hạn chế lý thuyết lợi ích tuyệt đối ○ Đúng đề cập đến vấn đề trao đổi quốc tế ○ Sai ơng nghiên cứu thời điểm khác hoàn cảnh giới lúc khác TMQT_1_58: Xu hướng tự hoá thương mại bảo hộ mậu dịch ○ Về nguyên tắc xu hớng đối ngịch ○ xu hướng không trừ mà thống với ○ Trên thực tế xu hướng song song tồn kết hợp với trình tồn cầu hố ● Tất ý ... Thông thường, giai đoạn đầu công ty thường mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế cách ○ Thi t lập đơn vị kinh doanh quốc tế ○ Thuê công ty tư vấn để tạo công ty lớn nước ○ Thành lập phận quốc tế. .. lý kinh doanh quốc tế khác với quản lý kinh doanh nước tất lý sau, NGOẠI TRỪ: ○ Kinh doanh nước khác ○ Các giao dịch quốc tế liên quan đến đồng tiền khác ● Các vấn đề quản lý kinh doanh quốc tế. .. Thực kinh doanh phần mở rộng hoạt động kinh doanh nước KDQT_VN1_C1_32: Điều sau đặc điểm công ty đa quốc gia? ● Công ty ln ln bắt đầu q trình hội nhập quốc tế thông qua việc cấp phép kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh doanh quốc tế cuối kỳ có đáp án, Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh doanh quốc tế cuối kỳ có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay