Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua laptop của sinh viên

42 48 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 11:38

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh Khoa Kinh Tế ======  ====== BÁO CÁO MƠN HỌC NGHIÊN CỨU TIẾP THỊ ĐỀ TÀI: HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA LAPTOP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM GVHD: NGUYỄN PHAN NHƯ NGỌC Nhóm sv thực hiện: Nhóm Tp Hồ Chí Minh, 06/2018 DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN HỌ VÀ TÊN MSSV Đỗ Thị Thảo Nguyên Trần Thị Thủy 15124115 15124143 Phần trăm hoàn thành 100% 100% Võ Văn Tuấn 15124154 100% Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 100% Nguyễn Thị Diễm My Nhan Ngọc Hiếu 15124111 15124094 100% 100% Email 15124115@student.hcmute.edu.vn 15124143@student.hcmute.edu.v n 15124154@student.hcmute.edu.v n 15124093@student.hcmute.edu.v n 15124111@student.hcmute.edu.vn 15124094@student.hcmute.edu.v n Contents MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Cấu trúc nghiên cứu: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ HÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 1.1 Cơ sở lý thuyết: 1.1.1 Khái niệm người tiêu dùng: 1.1.2 Khái niệm hành vi người tiêu dùng: 1.1.3 hình hành vi người tiêu dùng: 1.1.4 Tiến trình định mua: 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến định mua: 10 1.2.1 Giá sản phẩm: 11 1.2.2 Chất lượng sản phẩm: 11 1.2.3 Thương hiệu: 12 1.2.4 Kiểu dáng mẫu mã: 12 1.2.5 Giải trí dịch vụ: 13 1.2.6 Yếu tố xã hội: 13 1.3 Các hình nghiên cứu trước đây: 13 1.3.1 hình nghiên cứu thực nghiệm Hành vi mua laptop sinh viên thành phố Bangalore, Ấn Độ vào tháng 9/2013 Tiến sĩ H.S.Adithya: 13 1.3.2 hình tiêu chí ảnh hưởng định mua laptop sinh viên khoa Nông nghiệp Trường Đại học An Giang: 14 1.3.3 hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua laptop sinh viên thị trường Đà Nẵng: 15 1.3.4 hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng tới khách hàng việc mua Laptop Tiến sĩ Ashhan Nair cộng thuộc Trường Đại học Bogazici, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ : 16 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 18 2.1 hình nghiên cứu: 18 2.1.1 Xây dựng hình nghiên cứu: 18 2.1.2 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu: 18 2.2 Quy trình nghiên cứu: 19 2.3 Phương pháp nghiên cứu: 20 2.3.1 Xác định liệu cần thiết: 20 2.3.2 Phương pháp thu thập liệu: 20 2.3.3 Phương pháp chọn mẫu cỡ mẫu: 20 2.3.4 Thang đo: 21 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 3.1 tả mẫu qua đặc điểm 23 3.2 Thống kê tả biến nghiên cứu 25 3.3 Kiểm định Cronbach’s Alpha 27 3.3.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “giaca” 27 3.3.2 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “chatluongsanpham” 28 3.3.3 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “thuonghieu” .29 3.3.4 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “kieudangmauma” 30 3.3.5 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “giaitridichvu”: 30 3.3.6 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “yeutoxahoi”: .31 3.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA 32 3.5 Phân tích hồi quy bội 35 3.5.1 Kiểm định tương quan Pearson 35 3.5.2 Phân tích hồi quy bội 35 3.5.3 Kiểm định ANOVA 37 PHỤ LỤC 38 BẢNG CÂU HỎI 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật, laptop ngày đóng vai trò quan trọng sống Đặc biệt, với tính hỗ trợ mình, laptop trở thành dụng cụ học tập thiếu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu vui chơi, giải trí sinh viên Laptop có đầy đủ tính để thay hầu hết công cụ học tập sách vở, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, bút viết, máy tính,… việc học sinh viên Ngồi ra, hỗ trợ trình chiếu để phục vụ việc thuyết trình, cơng cụ tìm kiếm thơng tin, liên kết nhóm học tập, giáo viên, cộng đồng xã hội giải trí Chính tầm quan trọng học tập giải trí khiến nhu cầu sử dụng laptop sinh viên tăng cao Hầu tất sinh viên cố gắng trang bị cho thân máy laptop để hỗ trợ học tập, cơng việc giải trí Từ nhận định thấy tầm quan trọng laptop sinh viên Thị trường laptop bị chia nhỏ cạnh tranh khốc liệt nhiều thương hiệu laptop Dell, HP, Sony Vaio, Asus, Acer, Toshiba, Lenovo,… với đầy đủ dòng, chủng loại, cấu hình với giá từ bình dân đến cao cấp nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng người tiêu dùng làm cho sinh viên có nhiều lựa chọn việc mua laptop cho Muốn biết bạn sinh viên mua sử dụng qua laptop chưa mua laptop mà có dự định mua dựa yếu tố nào? Để từ đúc kết lên kinh nghiệm tảng lý thuyết cho việc lựa chọn mua laptop để sử dụng Nên nhóm định chọn đề tài: “ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua laptop sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật ’’ Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu với mục tiêu sau: - Xây dựng hình kiểm định, đánh giá tác động yếu tố ảnh hưởng đến định mua laptop sinh viên trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật - Trên sở hình đúc kết kinh nghiệm chọn mua laptop cho bạn sinh viên Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực cho đối tượng mua có dự định mua laptop sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Phạm vi nghiên cứu: Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thời gian từ tháng đến tháng 4/2018 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sơ bộ: Sử dụng phương pháp định tính để thảo luận nhóm, điều chỉnh, bổ sung hình thang đo yếu tố ảnh hưởng đến việc mua laptop sinh viên Nghiên cứu thức: Sử dụng phương pháp định lượng với kỹ thuật vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi điều tra nhằm kiểm định hình thang đo SERVPERF xác định yếu tố quan trọng tác động đến định mua laptop sinh viên Xử lý số liệu nghiên cứu: Sử dụng phần mềm Eviews SPSS để kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis), phân tích tương quan hồi quy phân tích phương sai (Oneway Anova) Qua giai đoạn nghiên cứu trên, xác định kết nghiên cứu thức Cấu trúc nghiên cứu:       Phần mở đầu Chương 1: Cơ sở lý thuyết hình nghiên cứu trước Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Phân tích kết nghiên cứu Phụ lục Tài liệu tham khảo CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ HÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 1.1 Cơ sở lý thuyết: 1.1.1 Khái niệm người tiêu dùng: Theo Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Ủy ban thường vụ Quốc hội: “Người tiêu dùng người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân, gia đình tổ chức” 1.1.2 Khái niệm hành vi người tiêu dùng: Theo Philip Kotler, định nghĩa hành vi người tiêu dùng là: “Một tổng thể hành động diễn biến suốt trình kể từ nhận biết nhu cầu mua sau mua sản phẩm" 1.1.3 hình hành vi người tiêu dùng: Theo hình hành vi người tiêu dùng, kích thích marketing kích thích khác tác động vào hộp đen khách hàng tạo đáp ứng người mua Tùy vào đặc điểm khách hàng mà họ nhận thức đáp ứng với kích thích Tiến trình định mua hàng thân tác động lên hành vi khách hàng Từ đưa đáp ứng khách hàng mà dễ dàng quan sát hành vi tiêu dùng sản phẩm khách hàng qua việc: chọn sản phẩm, chọn nhãn hiệu, chọn cửa hàng, thời gian mua, số lượng mua 1.1.4 Tiến trình định mua: Theo ông tổ Marketing, nhà Marketer tiếng Phillip Kotler, trình định mua hàng người tiêu dùng thường trải qua giai đoạn: Nhận thức nhu cầu Tìm hiểu sản phẩm thông tin liên quan So sánh sản phẩm thuộc thương hiệu khác Mua sản phẩm Đánh giá sản phẩm sau sử dụng Hình 1.1 Tiến trình định mua Giai đoạn 1: Nhận thức nhu cầu Nếu bạn tìm hiểu nhu cầu khách hàng marketing, hẳn bạn biết nhu cầu xuất phát từ vấn đề nảy sinh sống Vì thế, đời sống ngày, vấn đề nảy sinh, người tiêu dùng tự nhận thức nhu cầu mà mong muốn thỏa mãn nhu cầu VD: sinh viên bắt đầu học ngoại ngữ gặp khó khăn q trình học tập, đó, sinh viên nảy sinh nhu cầu sở hữu từ điển Giai đoạn 2: Tìm hiểu sản phẩm thông tin liên quan Khi người tiêu dùng có hứng thú với sản phẩm đó, họ tìm kiếm thơng tin sản phẩm thơng qua bạn bè, người thân, Internet, báo chí, tư vấn viên Giai đoạn 3: So sánh sản phẩm thuộc nhãn hiệu khác Sau có thông tin sản phẩm cần mua, người tiêu dùng bắt đầu quan tâm đến nhãn hiệu cung cấp sản phẩm Tùy theo nhu cầu mong muốn sản phẩm sở hữu đặc tính mà người tiêu dùng lựa chọn mua sản phẩm đáp ứng yêu cầu VD: mảng điện thoại di động, người tiêu dùng muốn điện thoại bền, phù hợp với túi tiền Nokia nhãn hiêu thích hợp nhất, Sony phong cách giá tiền cao… Giai đoạn 4: Mua sản phẩm Khi định nhãn hiệu sản phẩm cần mua, người tiêu dùng đến cửa hàng mua hàng Tuy nhiên việc mua hàng chưa hồn tất có nhân tố xảy: thái độ người khác tình bất ngờ xảy đến VD: bạn muốn mua sản phẩm người thân bạn lai khơng thích khiến bạn khơng muốn mua chuyển sang mua sản phẩm khác, hay bạn bị móc túi trước đến cửa hàng… Giai đoạn 5: Đánh giá sản phẩm sau sử dụng Sau người tiêu dùng mua sử dụng sản phẩm, thân người tiêu dùng tự cảm nhận đánh giá sản phẩm Họ thường đánh giá sản phẩm qua nhiều khía cạnh chất lượng & tính sản phẩm, thái độ phục vụ nhân viên, dịch vụ hậu mãi, bảo hành, giao hàng Vì thê, sau bán sản phẩm, nhà làm Marketing cần phải xác nhận xem khách hàng có hài lòng với sản phẩm cơng ty hay khơng ảnh hưởng đến ý định ngời tiêu dùng việc có nên mua sản phẩm công ty hay không 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến định mua: Quyết định mua hàng chịu ảnh hưởng yếu tố thái độ người khác yếu tố tình bất ngờ Bên cạnh đó, định mua bước tiến trình định hành vi người tiêu dùng nên chịu ảnh hưởng nhân tố văn hóa, xã hội, cá nhân tâm lý Như định mua laptop chịu ảnh hưởng tổ hợp yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân, tâm lý tác nhân bên ngoài,… Sau tham khảo tài liệu nghiên cứu trước, nhóm tổng hợp số yếu tố tác động đến định mua laptop sau: 10 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted hieu nang manh me, may mat chay em co day du cac khe cam laptop co o cung laptop co phan giai laptop co bo vi xu ly cao latop co thoi luong bin dai laptop co card hoa laptop co o dia quang laptop co nhay cao laptop co ban phhim chong nuoc phu kien laptop da dang laotp co nhan dien van tay giong noi laptop co kha nang nang cap pin laptop co webcam 47.1550 76.906 593 898 47.0950 76.619 511 900 47.1050 76.064 575 898 47.0800 74.808 652 895 47.1200 73.754 697 893 47.2700 73.304 676 894 47.3450 75.122 533 900 47.3450 75.262 551 899 47.1800 74.741 660 895 47.8000 70.523 645 895 47.3950 73.275 667 894 47.8450 70.292 617 897 47.6250 71.602 624 896 46.8600 77.548 489 901 Cronbach’s Alpha thang đo 0.903, hệ số tương quan biến tổng biến quan sát thang đo lớn 0.3 khơng có trường hợp loại bỏ biến quan sát làm cho Cronbach’s Alpha thang đo lớn 0.903 Vì vậy, tất biến quan sát chấp nhận sử dụng phân tích nhân tố 28 3.3.3 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “thuonghieu” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 274 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted Thuonghieu1 Thuonghieu2 Thuonghieu3 7.8350 8.0300 7.8950 2.018 10.170 10.125 180 279 302 723 156 142 Cronbach’s Alpha thang đo 0.274
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua laptop của sinh viên, Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua laptop của sinh viên, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY, CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 3 Kiểm định Cronbach’s Alpha, 4 Phân tích nhân tố khám phá EFA, 5 Phân tích hồi quy bội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay