Phân tích phong cách lãnh đạo của đặng lê nguyên vũ

34 34 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 11:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA KINH TẾ -oOo - MƠN NHẬP MƠN QUẢN TRỊ HỌC ĐỀ TÀI: Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN THỨC Nhóm SV thực hiện: Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My -15124111 Nguyễn Thị Thanh Hiền-15124093 Tp.HCM, tháng 11 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA KINH TẾ -oOo - MÔN NHẬP MÔN QUẢN TRỊ HỌC ĐỀ TÀI: Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN THỨC Nhóm SV thực hiện: Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My -15124111 Nguyễn Thị Thanh Hiền-15124093 Tp.HCM, tháng 11 năm 2016 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Lời cảm ơn CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐẶNG NGUYÊN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN 1.1Giới thiệu tập đoàn Trung Nguyên: 1.1.1 lịch sử hình thành phát triển: 1.1.2 Niềm tin, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi: 1.2 Giới thiệu Đặng Nguyên Vũ: .6 1.2.1 Thông tin chung: 1.2.2 Quan điểm kinh doanh: CHƯƠNG 2: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA ĐẶNG NGUYÊN 11 2.1 Tổng quan phong cách lãnh đạo: 11 2.1.1 Khái niệm: 11 2.1.2 Các yếu tố hình thành nên phong cách lãnh đạo: 12 2.1.3 Các lí thuyết phong cách lãnh đạo: 12 2.1.3.1 Các phong cách lãnh đạo dựa việc sử dụng quyền lực: 12 2.1.3.2 Thuyết bốn hệ thống phong cách lãnh đạo Rensis Likert 13 2.1.3.3 Lưới lãnh đạo Robert Blake Jean Mouton .13 2.1.3.4 Lý thuyết dòng lãnh đạo liên tục Tannenbaum Schmidt 13 2.1.3.5 Lý thuyết hiệu lãnh đạo theo đường lối – mục tiêu Robert House 13 2.1.3.6 Thuyết “Lãnh đạo cộng sinh” Adizes 13 2.2 Đặc điểm phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên Vũ: 13 2.2.3 Ông người coi trọng văn hóa cơng ty: 22 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 23 3.1 Kiến nghị giải pháp phát huy ưu điểm: 23 3.2 Kiến nghị giải pháp khắc phục hạn chế: 24 3.3 Bài học kinh nghiệm: 25 KẾT LUẬN .28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chúng ta sống giới mà thay đổi diễn cách nhanh chóng phương diện như: phát triển công nghệ thông tin làm thay đổi khái niệm truyền thống tổ chức không gian làm việc, gia tăng tổ chức dịch vụ làm thay đổi cấu trúc kinh tế, quản trị làm thay đổi cách thức nhiều tổ chức tiến hành hoạt động kinh doanh Những thay đổi khiến cho ngun lí, khn mẫu dẫn đến thành công mà trước đạt khơng phù hợp với quản trị đại Để thành cơng nhà quản trị phải có lực quản trị chiến lược cụ thể cần thiết để thích ứng với yêu cầu thời đại Việt Nam đất nước hội nhập nên cấu trúc kinh tế thay đổi liên tục Nên kinh tế có nhiều hội để phát triển, bên cạnh gặp khơng thách thức Và ngành cà phê nước ta gặp khơng thách thức, phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khác mạnh giới, đặc biệt rào cản quan khơng giá trị, cạnh tranh diễn khốc liệt Tăng suất sản lượng cà phê đòi hỏi cấp thiết ngành cà phê Việt Nam, đồng thời phải xây dựng cho chiến lược phát triển bền vững cà phê, xây dựng thương hiệu toàn giới để văn hóa cà phê Việt vinh danh Và cà phê Trung Nguyên thực tốt điều Muốn biết Trung Nguyên chủ tịch Đặng Nguyên lãnh đạo có chiến lược mà ngày phát triển nên nhóm em chọn " phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên Vũ" để làm đề tài tiểu luận cuối kì Từ việc tìm hiểu đề tài tiểu luận cuối kì chúng em rút điều bổ ích về: phải biết ni dưỡng khát vọng, mong muốn mạnh mẽ; xác định mục tiêu rõ ràng, xây dựng miềm tin sắt đá; biết vượt khó, dám ngĩ dám làm,tìm tòi sáng tạo Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên đường mới; đòng thời phải có lực hiểu biết rộng sâu biết vận dụng sáng tạo linh hoạt trường hợp Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu phong cách lãnh đạo doanh nhân Đặng Nguyên Vũ, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên, Việt Nam Để hiểu trình khởi nghiệp từ sinh viên từ hai bàn tay trắng, thành công ông ơng mang lại cho Trung Ngun Đồng thời đưa quan điểm ý kiến nhận xét nhóm em phong cách lãnh đạo ưu điểm hạn chế phong cách lãnh đạo ông Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề quản trị diễn tập đoàn cổ phần Trung Nguyên Nghiên cứu phong cách lãnh đạo chiến lược chủ tịch Đặng Nguyên áp dụng tập đoàn Trung Nguyên Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu chúng em sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp thống kê, phân tích, tìm kiếm, tổng hợp số liệu, so sánh, diễn giải quy nạp Lời cảm ơn Để hoàn thành tiểu luận này, dựa cố gắng tìm hiểu, phân tích, tổng hợp thông tin kĩ thảo luận làm việc nhóm chúng em khơng thể thiếu hướng dẫn thầy Nguyễn Văn Thức thầy trang bị cho chúng em kiến thức để trình bày tiểu luận cách, thầy hướng dẫn cách lấy thơng tin tài liệu, để chúng em hoàn thành tốt tiểu luận Tuy cố gắng nhiều q trình hồn thành tiểu luận chúng em khơng tránh khỏi sai sót Mong thầy xem góp ý kiến cho nhóm chúng em Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐẶNG NGUYÊN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TRUNG NGUN 1.1Giới thiệu tập đồn Trung Ngun: 1.1.1 lịch sử hình thành phát triển: Trung Nguyên cơng ty cà phê lớn, tập đồn kinh doanh Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chủ đạo sản xuất phân phối cà phê chế biến Ra đời vào năm 1996, Trung Nguyên nhanh chóng tạo dựng uy tín trở thành thương hiệu cà phê quên thuộc người tiêu dùng nước Chỉ vòng 10 năm, từ hãng cà phê nhỏ bé nằm thủ phủ cà phê Buôn Mê Thuột, Trung Nguyên trỗi dậy thành tập đoàn hùng mạnh với công ty thành viên: Công ty cổ phần Trung Ngun, cơng ty cổ phần hòa tan Trung Ngun, công ty TNHH cà phê Trung Nguyên, công ty cổ phần thương mại dịch vụ G7 công ty liên doanh Việt Nam Global Gateway (VGG) với ngành nghề bao gồm: sản xuất, Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên chế biến, kinh doanh trà, cà phê, nhượng quyền thương hiệu dịch vụ phân phối, bán lẻ đại Trong tương lai, tập đoàn trung nguyên phát triển với 10 công ty thành viên, kinh doanh nhiều ngành nghề đa dạng Đi tiên phong việc áp dụng mơ hình kinh doanh nhượng quyền Việt Nam Hiện Trung Nguyên có mạng lưới gần 1000 quán cà phê nhượng quyền nước quán nước như: Mỹ, Nhật, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Ba Lan, Ukraina Sản phẩm cà phê Trung Nguyên cà phê hòa tan G7 xuất đến 43 quốc gia giới với thị trường trọng điểm Mĩ, Trung Quốc Bên cạnh đó, Trung Nguyên xây dựng hệ thống 1000 hàng tiện lợi trung tâm phân phối G7Mart tồn quốc Tóm tắt mốc phát triển Trung Nguyên: Năm 1996 thành lập công ty Buôn Mê Thuộc Năm 1998, thành lập quán cà phê Thành phố Hồ Chí Minh Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên Năm 2001, lan rộng chinh phục người tiêu dùng khắp nước Năm 2003, “đánh bại đối thủ quốc tế” với đời cà phê hòa tan G7 Năm 2008, thành lập văn phòng Singapore “bước đệm chinh phục giới” Năm 2010, xuất cà phê giới đến 60 quốc gia Mỹ, Anh, Nga,… Năm 2012, Trung Nguyên trở thành thương hiệu cà phê dược người tiêu dùng Việt Nam yêu thích Năm 2014, Trung Nguyên mắt Đại siêu thị cà phê – cafe net.vn 1.1.2 Niềm tin, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi:  Niềm tin: Cà phê mang lại sức mạnh, giàu có hạnh phúc đích thực  Sứ mệnh: Kết nối phát triển cộng đồng người yêu đam mê cà phê, sáng tạo giới thịnh vượng bền vững  Tầm nhìn: Nhà lãnh đạo cà phê giới  Giá trị cốt lõi: Có giá trị cốt lõi: Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên ngũ nhân viên tập đồn ln tạo điều kiện làm việc tốt để có tể học hỏi, phát huy khả cống hiến với tinh thần “ Cam kết – Trách nhiệm – Danh dự” Để có ekip giúp việc tốt vậy, để tổ chức trình kinh doanh có hiệu phần lớn giám đốc tháo vát có óc sáng tạo, có khả nhín xa trơng rộng, khả tiên đốn phân tích tình để hoạch định cho bước tương lai Quá trình xây dựng Trung Nguyên minh chứng rõ ràng tư sáng tạo đột phá Đặng Nguyên Những năm 2000 giai đoạn giới toàn cầu hóa, ơng nhận thương hiệu hình ảnh quốc gia Xây dựng thương hiệu đẳng cấp trog thị trường mâu thuẫn Nhưng với trường hợp Trung Nguyên, Đặng Nguyên cho thấy điều thực Bằng kết hợp yếu tố văn hóa dân tộc, giá trị tạo nên thương hiệu giàu khát vọng mà qua tầng lớp tri thức trẻ nhìn thấy khát khao khẳng định, Trung Nguyên làm thay đổi thị trường cà phê Việt Nam thay đổi giới tương lai thành cơng Trung Ngun lời khẳng định cho khối óc thơng minh, sáng tạo không ngừng nghỉ Đặng Nguyên Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 15 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên Ngay chiến lược xây dựng phát triển Trung Nguyên thể khối óc thơng minh, sáng tạo tuyệt đỉnh ông Tiêu biểu chiến lược định giá sản phẩm Trung Nguyên thâm nhập vào thị trường Nhật Bản Nhật Bản quốc gia tiếng với nghệ thuật trà đạo truyền thống, bên cạnh người Nhật biết đến cà phê từ sớm (năm 1800) Chính Nhật thị trường “khắt khe “gu” thưởng thức” Tuy nhiên đại lí nhượng quyền Trung Nguyên Nhật Bản lại ấn định tách cà phê Trung Nguyên cao 50% so với Starbucks cao 25% so với cà phê nội đại khác Và Trung Nguyên gặt hái thành công thủ Tokyo tạo nên bước nhảy thần kì cho Trung Nguyên đường hội nhập, làm đòn bẩy để phát triển hệ thống nhượng quyền loạt nước phát triển khác Đặng Nguyên biết đến người có nhiều ý tưởng sáng tạo nhiều người ủng hộ hoan nghênh  Học thuyết cà phê: Trong trình làm việc với hạt cà phê, ơng đề xướng, phát triển hồn thiện triết lí thực hành “ Cà phê triết đạo”, gồm điểm cốt yếu sau: Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 16 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên o Cà phê “báu vật trời đất”, di sản văn minh lượng kích hoạt sáng tạo cho người o Tiến trình phát triển sáng tạo người có ba giai đoạn: sáng tạo để thích nghi, sáng tạo lòng tham, bước vào giai đoạn chuyển giao sang kỉ nguyên – “sáng tạo có trách nhiệm” o Sáng tạo có trách nhiệm với tinh thần hài hòa hóa đường giải bất đồng, bất cân xứng, để kiến tạo đại đồng phát triển bền vững  nguyên tắc mở rộng công tác đa phương phát triển ngành cà phê Việt Nam nước trồng xuất cà phê: o Cơng hóa giá trị thụ hưởng đối tượng toàn chuỗi giá trị cà phê toàn cầu o Phát triển bền vững nguồn cung cấp nguyên liệu cà phê o Thống thực thi định chuẩn cà phê tiêu thụ - xuất o Thực thi đạo đức kinh doanh Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 17 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên  sáng kiến trọng yếu cho ngành cà phê toàn cầu: o Tư lại khái niệm “cà phê” o Tầm nhìn cộng đồng cà phê tồn cầu o Đa dạng hóa phong cách, thói quen, chuẩn mực, văn hóa thưởng thức cà phê o Tuần hồn hóa cách tổng thể tích hợp chuỗi sản xuất cà phê o Cơng hóa q trình trao đổi phân phối giá trị có từ ngành cà phê o Góp phần chủ động hình thành chế độ vị nông sản cho hệ thống tiền tệ toàn cầu o Cùng tạo dựng địa bàn có tính hình mẫu cho ngành cà phê Ơng mẫu người nói làm – khơng “nói cho mồm” Ơng khơng chấp nhận sống chung với ỷ lại, hay hơ hiệu sng Ơng ln cổ động cho “một hồi bão, ba tinh thần” Trong đó, hoài bão là: “Việt Nam trở thành quốc gia đầu, chinh phục ảnh hưởng” ba tinh thần là: Chiến binh, Doanh nhân Sáng tạo Ông xác định ba mục tiêu phải làm đời người: tồn cầu hóa Trung Ngun; đóng góp vào chiến lược quốc gia cho Việt nam hùng mạnh; theo đuổi học thuyết cà phê phạm vi tồn cầu Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 18 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên Một vài năm gần đây, mà thị trường cà phê có dấu hiệu chững lại ảnh hưởng suy thoái kinh tế, thương hiệu cà phê lớn giới rục rịch kế hoạch tiến vào thị trường Việt Nam mà tiêu biểu ông lớn Starbucks từ năm 2013 khai trương hàng Việt Nam, thời điểm Đặng Nguyên thể lĩnh, tố chất thông minh, sáng tạo liên tục Trung Nguyên mang đến hết bất ngờ đến bất ngờ khác cho người tiêu dùng Việt Nam giới với phát ngôn táo bạo dự định kế hoạch khó khăn mà có lẽ chưa doanh nghiệp Việt Nam dám nghĩ đến Ông thẳng thắn nêu nhận định vấn hãng tin Reuters Chưa bàn đến mức độ sai, hợp lí hay khơng hợp lí, thực lời nói sng nghững phát ngôn Đặng Nguyên thời gian qua, hiểu đơn giản ơng dã thực thành công chiến lược “second- bird” đề cập trên, Trung Nguyên hiên ngang đứng ngang hàng cạnh tranh với ông lớn ngành cà phê giới Starbucks Một nước táo bạo vô sáng tạo thông minh ông vua cà phê Việt Và số người tiêu dùngViệt nghi ngại phát ngơn “vua” cà phê Đặng Ngun nhiều báo chí nước ngồi trực tiếp vấn ơng, đồng thời có lời khen ngợi ý chí tinh thần ơng, thể khát vọng lớn khao khát vượt qua trở lực, khơng khơng thể Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 19 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên 2.2.2 Kĩ quan sát toàn diện: Năm 2013, Trung Nguyên lấy Asean thị trường nội địa Đặng Nguyên chia sẻ: Năm sau, hoạt động thường niên, tơi nghĩ có hai kiện quan trọng: - Thứ nhất, coi Asean thị trường nội địa, lấy trung tâm Singapore để phát triển TP.HCM Chúng ta cần phải quốc tế hóa nội lực Điều Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 20 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên định quan trọng, khơng phải coi VN thị trường nội địa mà coi Asean thị trường nội địa - Nếu tính tốn điểm rơi năm 2013, bắt đầu công chinh phục nước Mỹ Ở Singapore, Trung Nguyên phát triển mở rộng thuận lợi có cơng ty bên từ năm Ở Mỹ, 3-4 năm nay, Trung Nguyên có nhóm túc trực để khảo sát, tìm kiếm câu trả lời then chốt Trung Nguyên thành công Mỹ? Nếu xét lại đối thủ diện giới tơi khơng q coi trọng Qua tìm hiểu họ tơi thấy họ chẳng có ghê gớm Nước khác làm làm Starbucks làm được, Trung Nguyên làm Trung Nguyên muốn chinh phục nước Mỹ phải hiểu thực nước Mỹ Phải thu phục người Mỹ, phải có hay ho Starbucks, hay hệ thống Làm điều đó, Trung Nguyên phải trả lời ba câu hỏi: Sản phẩm chiến thắng nước Mỹ gì? Mơ hình kinh doanh chiến thắng đất Mỹ gì? Người Mỹ cần câu chuyện bên ly cà phê Trung Nguyên, cà phê Việt Nam Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 21 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên 2.2.3 Ông người coi trọng văn hóa cơng ty: Văn hóa cơng ty yếu tố quan trọng định đến thành cơng hay thất bại doanh nghiệp Vì Đặng Nguyên coi trọng đến văn hóa cơng ty, ơng xây dựng môi trường làm việc hiệu Trung Nguyên, điều thể qua cấu trúc hữu hình sau: - Đối với nhân viên tuyển dụng, họ giới thiệu lịch sử cơng ty, văn hóa nơi làm việc, chiến lược, nguyên tắc trình tự làm việc cơng ty - Nhân viên có hội trao đổi trực tiếp với thành viên Ban Giám Đốc, gặp gỡ cấp quản lí nhân viên phòng ban khác để cập nhật thêm thơng tin xây dựng mối quan hệ làm việc Nhân viên trả lương cạnh tranh yêu cầu họ phải làm việc để mang lại chất lượng phục vụ tốt cho khách hàng, đồng thời cơng ty khuyến khích nhân viên làm việc độc lập - Hệ thống sở vật chất khang trang, với chi nhánh, nhà phân phối phân bố vùng nước - Các cấu trúc hữu hình văn hóa Trung Nguyên cho thấy quan tâm lãnh đạo Nguyên đến nhân viên, mong ước giới thiệu hình ảnh Việt Nam với giới thể qua nét văn hóa dân tộc đươch lưu trữ văn hóa cơng ty Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 22 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.1 Kiến nghị giải pháp phát huy ưu điểm: Đặng Nguyên doanh nhân thành đạt Việt Nam, ông biết đến tài thực Ơng người biết đến từ zero đến hero Vì ơng có nhiều chiến lược có nhiều ý tưởng để đưa Trung Nguyên phát triển ngày hôm nên cần phát huy ưu điểm sau: - Nuôi dưỡng khát vọng, mong muốn mạnh mẽ đến cháy bỏng, trở nên giàu có, khỏi nghèo khổ mà ơng gia đình phải trải qua nhiều năm qua Phát huy đầy đủ lực phẩm chất cá nhân tốt đẹp thân, - người có tinh thần thép, xác định mục tiêu rõ ràng, xây dựng niềm - tin sắt đá Là người có kiến thức sâu rộng, tư sáng tạo nhiều lĩnh vực Đặng Nguyên Vũ- nhà quản trị đầy lĩnh, ông dám nghĩ dám làm - đầy tham vọng, nghĩ lớn dung cảm theo đường Nên giữ vững quan điểm sáng lập thương hiệu cà phê Trung Nguyên “chỉ có tranh đua với người đầu ta có hội đầu”, với mục tiêu đưa công ty Trung Nguyên nhà sản xuất cà phê hàng đầu giới Nếu bạn hỏi “Thương hiệu cà phê gắn liền với hai chữ “khác biệt” câu trả lời “Trung Nguyên” Trung Nguyên với phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên thành công đưa giá trị văn hóa quốc gia vào sản phẩm, vào thương hiệu, thật thu hút tầng lớp trung lưu, thay đổi thị trường cà phê Việt Nam Vì nên tiếp tục phát huy: Đưa vào thương hiệu cảm xúc trách nhiệm xã hội, trách nhiệm quốc gia cách đậm nét lời cam kết ln tạo nên tính thời cho thị trường Và ơng có ý kiến: “Phải cổ động cho tinh thần dám nghĩ, dám khát khao” Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 23 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên Không thế, ơng muốn nguồn cảm hứng để khơi dậy sức mạnh người trẻ Vì thân ông từ điểm xuất phát thấp , hành trình đầy thử thách gian nan ơng làm tiếp tục làm Các bạn trẻ giờ, với nhiều điểm thuận lợi hơn, hoàn toàn có điều kiện để gây dựng nghiệp thành công thực dám dấn thân Trong thời đại khoa học kĩ thuật công nghệ phát triển nhanh chóng, kiến thưc tích lũy chưa qua đào tạo trở nên lạc hậu thân không chịu khó học tập, nâng cao trình độ, bổ sung kịp thời kiến thức Trong năm gần khoa học quản lí có đổi nhanh chóng đòi hỏi người lãnh đạo phải cách, đường khác để tiếp cận nhanh kiến thức thơng qua lớp học qui, bồi dưỡng ngắn hạn, thông qua buổi hội thảo chuyên đề tự nghiên cứu kinh nghiệm quản lí giới thông qua sách báo, qua hệ thống truyền thông…và áp dụng cách sáng tạo, phù hợp với thực tiễn nước ta cho doanh nghiệp 3.2 Kiến nghị giải pháp khắc phục hạn chế: Một người lạnh lùng, cực đoan: “nhược điểm người ơng q dương tính”, hệ đơi cực đoan cách kinh khủng khơ cứng hay quan điểm khó lọt tai người đối diện Thậm chí đơi ơng cực đoạn đến mức kiêu bạt áp đặt quan điểm khơng thèm tính đến phản ứng đối phương với ánh mắt “mục hạ vô nhân” Luôn đòi hỏi q cao nhân viên: thành cơng Trung Nguyên kể tới đội ngũ nhân trẻ tâm huyết điều khơng Trung Ngn đỉnh cao thành công Sự thay đổi nhân viên liên tục làm cho Trung Nguyên dần tính ổn định niềm tin người làm cơng ty Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 24 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên Có nhiều tham vọng dự án thời điểm: làm phân tán tài lực nhân lực gât áp lực cho công ty cho người lao động Quan điểm ơng sách giá sản phẩm cứng nhắc: đầu tư cho hoạt động dịch vụ với khách hàng chưa trọng, sách giá sản phẩm tiêu dùng hệ thống qn cứng nhắc, cố định khơng phù hợp với biến đông thị trường thị trường tiêu thụ nước biến động Có nhiều hang cà phê tiếng nước ngồi xâm nhập, chiếm lĩnh thị trường cần có sách giá linh động để lơi kéo người tiêu dùng Bên cạnh đầu tư cho hoạt động quảng cáo, khuyến chưa quan tâm 3.3 Bài học kinh nghiệm: Quá trình phát triển lớn mạnh Trung Nguyên gắn liền với đời nghiệp Đặng Nguyên Nếu nói rằng: “Đặng Nguyên lên từ hai bàn tay trắng” hợp lí, chưa đủ, nhìn thấy ơng có tâm, có khát vọng sục sôi không làm giàu cho thân, gia đình mà phải phục vụ cho lơi ích quốc gia, dân tộc Từ trải nghiệm Trung Nguyên Đặng Nguyên ta rút học kinh doanh doanh nhân sau:  Trên phương tiện, vốn phải “chữ tín” Ơng bà ta nói: “Một lần tín, vạn lần tin” Chia sẻ với báo chí, ơng nói rằng: Khi khó khăn nhất, ơng phải vay vốn “chữ tín”, “chữ tín” lấy từ đâu, xem xa xỉ so với thời đó, mà ơng định “xoay” nghề, người cho ông “điên nặng hạng” với ý tưởng khát khao làm giàu cách “khơng tưởng” Để dùng “chữ tín” mà vay vốn trước tiên phải tạo dựng niềm tin cho người ta, phải tự tin làm làm cho người khác tin vào quan trọng phải tìm đối tượng giúp Ơng cho rằng: “Niềm tin chữ tín vốn lớn người khác” Quan điểm ông xây dựng nên thương hiệu Trung Nguyên ngày tiếp tục tăng trưởng “chữ tín” Ơng nói: “Thương hiệu Trung Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 25 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên Nguyên xác định giá trị lớn, giá trị cốt lõi giá trị niềm tin”  Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội: Ơng nói: “Lợi nhuận phải song song với trách nhiệm xã hội” Ông khơng xây dựng cơng ty theo nguyên tắc kinh tế túy mà coi văn hóa giá trị cộng thêm chìa khóa cho tăng trưởng Ông cho rằng: “Ở lĩnh vực kinh doanh, động lực trách nhiệm xã hội song hành với động lực kinh tế tài biểu cho q trình hài hòa hóa nói trên, chí, có nơi chốn thời điểm động lực trách nhiệm xã hội cần thiết trở thành động lực mang tính dẫn dắt Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp động lực cho thành cơng lâu dài doanh nghiệp.” Thực tế 15 năm đời phát triển, Trung Nguyên chưa lần bị tai tiếng chất lượng sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng, trách nhiệm với người lao động, ý thức với môi trường, ý thức với xã hội, nghĩa vụ với nhà nước… Ơng quan niệm: “Tơi nghĩ cần ý thức giới hạn sống để lựa chọn lối sống Theo tơi, có hai cách sống: sống theo ý mình, sống hưởng thụ, hai sống có trách nhiệm Tơi chọn cách thứ hai”  Doanh nhân yêu nước: Ông nói, ơng khơng phải người bán cà phê đơn thuần: “Chúng tơi có mục tiêu xây dựng hình ảnh quốc gia thông qua thương hiệu Việt Trong sản phẩm Trung Nguyên, gửi thông điệp: dùng hàng Việt Nam Tất nhiên, chất lượng hàng xứng đáng.”; “chúng tơi chiến sĩ hòa bình trận với hành trang lòng tự tơn dân tộc…” Bên cạnh đó, phát biểu ơng chứa đầy hồi bão lòng u nước: “Tơi muốn làm lãnh đạo cà phê giới” “Người Việt phải biết ước mơ xa” “Cuộc hành trình tôi, người tâm huyết Trung Nguyên, dù hình thức nhằm mục tiêu gửi thông điệp: xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam, người Việt ủng hộ hàng Việt Và trăn trở làm để chung sức xây dựng thương hiệu hình ảnh quốc gia, xác lập niềm tự hào dân tộc thương hiệu Việt vươn tầm Quốc tế” Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 26 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên Qua ba đặc điểm ta học hỏi để trở thành doanh nhân tương lai Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 27 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên KẾT LUẬN Qua phân tích, tìm hiểu cà phê Trung Nguyên Tổng Giám Đốc Đặng Ngun Vũ, khẳng định chắn khơng phải dựa vào may mắn, tiền bạc hay quan hệ mà Trung Nguyên trở nên thành công hôm nay, hiên ngang đứng cạnh ông lớn ngành cà phê giới Nescafe, Starbucks hay Vinacafe Thành cơng Trung Ngun có phần đóng góp lớn giám đốc đồng thời người sáng lập Đặng Ngun Ơng khơng có đầy đủ tố chất giám đốc giỏi mà ông vận dụng thành thạo, linh hoạt hoạt động kinh doanh điều hành thương hiệu cà phê Trung Nguyên Với quan điểm: "chỉ có tranh đua với người đầu ta có hội đầu" tham vọng đưa Trung Nguyên trở thành nhà sản xuất cà phê hàng đầu giới, ông dần thực mục tiêu, nguyện vọng mình, bước đầu cà phê Trung Nguyên nhãn hiệu người tiêu dùng Việt Nam yêu thích nhiều năm liền tiếp tục thực hoạt động để chinh phục giới Thương hiệu cà phê Việt có hội tung bay mãnh đất xa nửa vòng trái đất thị trường Mỹ cạnh tranh với ông lớn Starbucks Mang đến cho giới trẻ khao khát cháy bỏng vào tương lai, dám chấp nhận thất bại để thay đổi thân, thay đổi non sơng gấm vóc Và để thương hiệu cà phê Trung Nguyên có sức lan tỏa vươn tầm giới nay, Đặng Nguyên tiết lộ "công thức" thành công dành cho người ôm khát vọng lớn là: "Khát vọng lớn+năng lực lõi+lĩnh vực mạnh+hậu thuẫn chiến lược Chính phủ, quốc gia" Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 28 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Nguyên TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.trungnguyen.com.vn/ http://www.trungnguyen.com.vn/lich-su-ca-phe-trung-nguyen/ http://vietnamcoffee.asia/ca-phe/thuong-hieu-ca-phe/lich-su-hinh-thanh-va-phattrien-thuong-hieu-ca-phe-trung-nguyen-114.html https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_L%C3%AA_Nguy %C3%AAn_V%C5%A9 http://vnmoney.nld.com.vn/chuyen-lam-an/dang-le-nguyen-vu-vua-ca-phe-zero-tohero-2015121109293911.htm http://text.123doc.org/document/3034305-phong-cach-lanh-dao-cua-doanh-nhandang-le-nguyen-vu.htm http://tailieu.io/phong-cach-lanh-dao-cua-doanh-nhan-dang-le-nguyen-vu.html Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang 29 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 ... 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Lê Nguyên Vũ CHƯƠNG 2: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ 2.1 Tổng quan phong cách lãnh đạo: 2.1.1 Khái niệm: Hiện có nhiều quan niệm khác phong cách. .. thiệu Đặng Lê Nguyên Vũ: 1.2.1 Thơng tin chung: Nhóm 11: Nguyễn Thị Diễm My 15124111 trang Nguyễn Thị Thanh Hiền 15124093 Phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Lê Nguyên Vũ Đặng Lê Nguyên Vũ sinh... phê Trung Nguyên thực tốt điều Muốn biết Trung Nguyên chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ lãnh đạo có chiến lược mà ngày phát triển nên nhóm em chọn " phân tích phong cách lãnh đạo Đặng Lê Nguyên Vũ" để
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích phong cách lãnh đạo của đặng lê nguyên vũ, Phân tích phong cách lãnh đạo của đặng lê nguyên vũ, CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN., 1Giới thiệu về tập đoàn Trung Nguyên:, 2 Giới thiệu về Đặng Lê Nguyên Vũ:, CHƯƠNG 2: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ, 2 Đặc điểm phong cách lãnh đạo của Đặng Lê Nguyên Vũ:, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, 3 Bài học kinh nghiệm:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay