BÀI 1 ĐỊA 9 CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

28 34 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 11:24

ĐỊA LÝ VIỆT NAM (Tiếp theo) ĐỊA LÝ DÂN CƯ BÀI 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM: Quan sát bảng 1.1/6, cho biết nước ta có dân tộc? Kể tên số dân tộc mà em biết? Nhận xét cấu dân tộc nước ta năm 1999?.Kể số sản phẩm tiêu biểu dân tộc? Hình 1.1 Biểu đồ cấu dân tộc của nước ta năm 1999 (%) KINH DAO THÁI MƠNG TÀY MƯỜNG D©n téc: brau D©n téc: ba na D©n téc: churu D©n téc: colao BRU-VÂN KIỀU BA NA Các dân tộc có đặc điểm riêng? CO HO CHĂM D©N TÉC HC đạI CơNG Mi dõn tc cú c trng v văn hóa, thể ngơn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán,… - Người Việt (kinh) chiếm 86,2%, có kinh nghiệm thâm canh lúa nước, nhiều nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo, lực lượng đông đảo ngành kinh tế khoa học-kĩ thuật Xác định địa bàn phân bố chủ yếu người Việt? Hiện phân bố người Việt có thay đổi? Nguyên nhân? ĐỒNG BẰNG TRUNG DU - Người Việt phân bố rộng khắp nước, tập trung đông vùng đồng bằng, trung du ven biển HẢI ĐẢO VEN BIỂN BÀI 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM: - Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc có nét riêng : Ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán - Đông dân tộc Việt (kinh) chiếm 86,2% dân số Dân tộc người chiếm 13,8% II Phân bố dân tộc Dân tộc Việt ( Kinh) Phân bố rộng khắp nước, tập trung đông vùng đồng duyên hải, Trung Du Các dân tộc người Xác định địa bàn phân bố chủ yếu dân tộc người? - Các dân tộc người phân bố chủ yếu miền núi trung du: Khu vực Trung du -miền núi phía Bắc Khu Vực Trường Sơn, Tây Nguyên Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Nam Bộ Thảo luận nhóm p Nhãm 1: c SGK (phần 2) tranh ảnh, cho biết Trung du miền núi phía Bắc gồm dân tộc: ặc điểm phân bố,khu vực Trờng Sơn Tây Nguyên gồTm dân tộc ặc điểm phân bè,khu vùc cùc Nam Trung Bé vµ Nam Bé gåm dân tộc ,ặc điểm phân bố Cho biết em thuộc dân tộc nào? Đòa bàn cư trú chủ yếu dân tộc em? Hãy kể số nét văn hóa tiêu biểu dân tộc em Người Tày Người Thái Trung Du Miền Núi Bắc Bộ có 30 dân tộc sinh sống Người Mường Người Giáy Người Dao Người H.Mông Người Cơ-Tu Người Vân Kiều Trường Sơn- Tây Nguyên có 20 dân tộc sinh sống Người Xê-đăng Người Tà-ôi Người Ba-na Người Co Người Chăm Duyên hải cực Nam Trung Bộ Nam Bộ có người Chăm, Hoa, Khơ Me,… Người Khơ-me Người Hoa THÁI Ê-ĐÊ DẠY TIẾNG DÂN TỘC CHO CÁC EM H’MÔNG KHƠ ME Vì phải dạy cho em người dân tộc hai ngoại ngữ ? (tiếng Việt tiếng dân tộc) Để bảo tồn phát huy tinh hoa dân tộc Việt Nam BÀI 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM: - Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc có nét riêng : Ngơn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán - Đông dân tộc Việt (kinh) chiếm 86,2% dân số - Dân tộc người chiếm 13,8% II Phân bố dân tộc Dân tộc Việt ( Kinh) Phân bố rộng khắp nước, tập trung đông vùng đồng duyên hải, Trung Du Các dân tộc người Trung Du Miền Núi Bắc Bộ có 30 dt sinh sống Trường Sơn- Tây Nguyên có 20 dt sinh sống Duyên hải cực Nam Trung Bộ Nam Bộ có người Chăm, Hoa, Khơ Me,… Bài 1: Nước ta có dân tộc? Những nét văn hố riêng dân tộc thể mặt ? Cho vd Nước ta có 54 dân tộc - Những nét văn hoá riêng dân tộc thể ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán,  - Ví dụ: người Gia – rai theo chế độ mẫu hệ, vợ chồng lấy cư trú bên nhà vợ, lấy họ mẹ; y phục người Ê – đê thường có màu chàm, hoa văn sặc sỡ, Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ số dân cộng đồng dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu dân tộc em? Hãy kể số nét văn hóa tiêu biểu dân tộc em  Em thuộc dân tộc Kinh – Dân tộc Kinh đứng thứ số dân cộng đồng dân tộc Việt Nam – Địa bàn cư trú chủ yếu dân tộc Kinh: Ở vùng đô thị, đồng nông thơn nước – Một số nét văn hóa tiêu biểu dân tộc Kinh:  + Thờ cúng tổ tiên; theo đạo Mẫu, đạo Phật, đạo Thiên Chúa Chịu ảnh hưởng đạo Khổng, đạo Lão + Có tục ăn trầu cau, hút thuốc lào, thuốc lá, nước chè, ăn cơm tẻ + Làng trồng tre bao bọc xung quanh Ðình làng nơi hội họp, thờ cúng chung Sống nhà đất ... kinh nghiệm riêng sản xuất đời sống - Người Việt định cư nước phận cộng đồng dân tộc Việt Nam BÀI 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM: - Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc có... Việt phân bố rộng khắp nước, tập trung đông vùng đồng bằng, trung du ven biển HẢI ĐẢO VEN BIỂN BÀI 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM: - Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc có... dân tộc hai ngoại ngữ ? (tiếng Việt tiếng dân tộc) Để bảo tồn phát huy tinh hoa dân tộc Việt Nam BÀI 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM: - Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc có
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 1 ĐỊA 9 CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM, BÀI 1 ĐỊA 9 CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay