Định vị doanh nghiệp nhà máy rang xay trung nguyên

33 29 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 11:21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ - - TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT ĐỀ TÀI: ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP NHÀ MÁY RANG XAY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN GVHD: Th.s Nguyễn Thị Mai Trâm Nhóm thực hiện: TP.Hồ Chí Minh, 5/2018 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, cạnh tranh thị trường ngày khốc liệt khó lường Một doanh nghiệp khơng đối mặt với nhiều vấn đề nội mà phải chiến đấu với đối thủ đáng gờm chiếm lĩnh thị trường từ phía Các đối thủ khơng chèn ép tạo nên cộc chiến giá một mà tranh vị trí xếp hạng dẫn dầu tâm trí khách hàng mục tiêu Cũng người sinh ln muốn có chỗ đứng xã hội, sản phẩm tạo mong có vị trí xứng đáng thị trường Thời gian gần đây, thị trường xuất nhiều thương hiệu Việt Nam thành công vào tâm trí người tiêu dùng : Bánh kẹo Kinh Đô, cà phê Trung Nguyên Sự xuất thương hiệu cà phê Trung Nguyên tín hiệu đáng mừng chúng ta, kết tất yếu cho đổi tư tưởng, cách quản lý Trong vòng năm nhiều nơi thấy quán cà phê Trung Nguyên mọc lên nhanh chóng Vậy tự hỏi Trung Nguyên ai? Tại họ lại thành công vậy? Sự thành công cà phê Trung Nguyên, lí khiến nhóm chúng tơi đưa họ vào báo cáo với đề tài “Định vị doanh nghiệp nhà máy rang xay cà phê Trung Nguyên” Thật vậy, doanh nghiệp có khả định, nhu cầu thị trường vô hạn vậy, để đảm bảo phục vụ tốt thị trường thu lợi nhuận kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành xác định thị trường mục tiêu dồn nỗ lực vào thị trường mục tiêu Dựa vào điều kiện Tiểu luận Quản trị sản xuất 2 môi trường hội thách thức, dựa sở đánh giá khả mình, doanh nghiệp đưa chiến lược lâu dài thực có hiệu Trong chiến lược đó, "chiến lược định vị sản phẩm" đóng vai trò quan trọng CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 1.1 Thực chất vai trò định vị doanh nghiệp  Thực chất định vị doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp trình lựa chọn vùng địa điểm bố trí doanh nghiệp, nhằm đảm bảo thực mục tiêu chiến lược kinh doanh doanh nghiệp lựa chọn Khi tiến hành hoạch định địa điểm bố trí, doanh nghiệp thường đứng trước cách lựa chọn khác Mỗi cách lựa chọn phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình cụ thể mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Có thể khái quát hoá thành số cách lựa chọn chủ yếu sau: - Mở thêm doanh nghiệp phận, chi nhánh, phân xưởng mới, - trì lực sản xuất có Mở thêm chi nhánh, phân xưởng địa điểm mới, đồng thời tăng quy - mô sản xuất doanh nghiệp Đóng cửa doanh nghiệp vùng chuyển sang vùng Đây trường hợp bắt buộc tốn kém, đòi hỏi phải có cân nhắc so sánh thận trọng chi phí đóng cửa lợi ích địa điểm đem lại trước định  Mục tiêu định vị doanh nghiệp Các doanh nghiệp tổ chức hoạt động lĩnh vực khác có mục tiêu định vị không giống Tiểu luận Quản trị sản xuất Đối với tổ chức kinh doanh sinh lời đặt lợi ích tối đa mục tiêu chủ yếu xây dựng phương án định vị Định vị doanh nghiệp giải pháp quan trọng có tính chiến lược lâu dài để nâng cao khả cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp Trong thực tế, tuỳ trường hợp mà mục tiêu định vị doanh nghiệp đặt cụ thể, là: - Tăng doanh số bán hàng; - Mở rộng thị trường; - Huy động nguồn lực chỗ; - Hình thành cấu sản xuất đầy đủ; - Tận dụng môi trường kinh doanh thuận lợi  Tầm quan trọng định vị doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp ảnh hưởng đến lợi cạnh tranh hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: - Định vị doanh nghiệp hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nâng cao khả thu hút khách hàng, thâm nhập chiếm lĩnh thị trường mứi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng doanh thu lợi nhuận - hoạt động doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp biện pháp quan trọng giảm giá thành sản phẩm giảm lãng phí khơng làm tăng giá trị gia tăng hoạt động sản xuất kinh - doanh doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp hợp lý tạo nguồn lực mũi nhọn doanh nghiệp Nó cho phép doanh nghiệp xác định, lựa chọn khu vực có điều kiện tài nguyên môi trường kinh doanh thuận lợi, khai thác lợi - môi trường nhằm tận dụng, phát huy tốt tiềm bên Định vị doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp tới cơng tác tổ chức hoạt động sản - xuất kinh doanh doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp có ý nghĩa chiến lược, lâu dài doanh nghiệp Những - sai lầm khó khắc phục tốn Đối với tổ chức phi lợi nhuận, mục tiêu quan trọng định vị doanh nghiệp đảm bảo cân đối chi phí lao động xã hội cần thiết bỏ mức độ thoả mãn nhu cầu khách hàng dịch vụ cung cấp cho xã hội  Quy trình tổ chức định vị doanh nghiệp Quy trình tổ chức định vị doanh nghiệp: gồm bước: Tiểu luận Quản trị sản xuất Bước 1: Xác định mục tiêu tiêu chuẩn để đánh giá phương án định vị doanh nghiệp Bước 2: Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp (đây bước quan trọng) Bước 3: Xác định phương án định vị Bước 4: Đánh giá lựa chọn phương án tối ưu dựa vào tiêu chuẩn mục tiêu đề (kết hợp định tính định lượng) 1.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp  Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn vùng Thị trường tiêu thụ - Doanh nghiệp gần thị trường tiêu thụ có nhiều lợi cạnh tranh - (đặc biệt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ) Để định vị doanh nghiệp cần thu thập phân tích thơng tin thị trường, gồm có:  Dung lượng thị trường  Cơ cấu tính chất nhu cầu  Xu hướng phát triển thị trường  Tính chất tình hình cạnh tranh  Đặc điểm sản phẩm loại hình kinh doanh Nguồn nguyên liệu Để định vị doanh nghiệp, cần phân tích yếu tố nguyên vật liệu như: - Chủng loại, số lượng quy mô nguồn nguyên vật liệu - Đặc điểm chất lượng nguyên liệu cần sử dụng - Chi phí vận chuyển nguyên liệu Nhân tố lao động Khi xác định vị trí đặt doanh nghiệp, cần xem xét yếu tố mặt nhân lực - sau: Lựa chọn khu vực có nguồn lao động dồi dào, có trình độ chun mơn tay nghề - cao thu hút đầu tư doanh nghiệp Nên đặt doanh nghiệp gần nguồn nhân lực đặt doanh nghiệp xa nguồn nhân lực phải giải nhiều vấn đề có liên quan đến việc thu hút lao động - giải chỗ ở, y tế, xã hội, phương tiện lại Cần ý thái độ lao động, tình trạng nghỉ việc di chuyển lao động, suất lao động Tiểu luận Quản trị sản xuất Cơ sở hạ tầng kinh tế Cơ sở hạ tầng kinh tế vừa thể phát triển thị trường vừa điều kiện cần cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Khi xem xét nhân tố này, phải đánh giá khía cạnh chính: - Giao thơng vận tải: - Các loại hình vận tải sẵn có - Trình độ đặc điểm phát triển hệ thống giao thông vận tải - Khả xu hướng phát triển tương lai gần - Tỷ trọng chi phí vận chuyển giá thành sản phẩm Điều kiện mơi trường văn hóa xã hội Yếu tố văn hóa thường trở ngại lớn ảnh hưởng tới tồn tại, phát triển hiệu hoạt động doanh nghiệp liên doanh Ngồi ra, cần phải tính tới nhân tố xã hội là: - Chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng - Sự phát triển ngành bổ trợ vùng - Quy mô cộng đồng dân cư vùng tình hình xã hội - Tơn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán - Cách sống, thái độ lao động  Các nhân tố ảnh hưởng đến chọn địa điểm Những nhân tố ảnh hưởng đến chọn địa điểm đặt doanh nghiệp cần tính - tốn cân nhắc gồm: Diện tích mặt tính chất đất đai địa điểm Sự thuận lợi địa điểm đặt doanh nghiệp việc tiếp xúc với khách hàng mặt giao thông Nguồn nước, điện Chỗ đặt chất thải Khả mở rộng tương lai Tình hình an ninh, phòng cháy chữa cháy, dịch vụ y tế, hành Chi phí đất đai cơng trình cơng cộng sẵn có Những quy định quyền địa phương  Xu hướng định vị doanh nghiệp giới Hiện tình hình quốc tế hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, giới diễn xu định vị doanh nghiệp sau: - Định vị nước ngoài: thường xuất công ty đa quốc gia, tập - đoàn xuyên quốc gia Định vị khu vực công nghiệp, công viên công nghiệp: tận dụng thuận lợi khu cơng nghiệp ứng dụng hình thức tổ chức sản xuất đại Tiểu luận Quản trị sản xuất - Xu hướng chia nhỏ doanh nghiệp đưa đến đặt thị trường tiêu thụ: nhắm đến mục tiêu giảm thời gian giao hàng tạo thuận lợi cho dịch vụ sau bán hàng 1.3 Các phương pháp đánh giá phương án định vị doanh nghiệp  Phân tích chi phí theo vùng Phương pháp thực chất dùng đồ thị tính tốn đại số để đánh giá phương án định vị doanh nghiệp theo tiêu tổng chi phí Mỗi địa điểm xây dựng doanh nghiệp có tổng chi phí hoạt động khác điều kiện môi trường khác Đây phương pháp dùng để chọn địa điểm có tổng chi phí hoạt động thaaso ứng với quy mô đầu khác Phương pháp thực theo bước sau: - Xác định chi phí cố định chi phí biến đổi vùng Vẽ đường tổng chi phí tất vùng lên đồ thị Xác định vùng có tổng chi phí thấp ứng với khoảng đầu Lựa chọn vùng có tổng chi phí thấp ứng với đầu dự kiến Phương pháp áp dụng thỏa giả định sau: - Doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm Chi phí cố định khơng đổi khoản đầu cho Phương trình biểu diễn chi phí tuyến tính Trong trường hợp tổng đầu nằm gần khoảng mức đầu phương án lựa chọn tối ưu Tuy nhiên, trường hợp đầu nằm gấn hai cực khoảng đầu hai điểm giới hạn đầu chọn hai phương án gần Để định xác lựa chọn phương án nào, cần phân tích thêm yếu tố định tính khác  Phương án dùng trọng số đơn giản Một phương án định vị doanh nghiệp lựa chọn tốt tính đến đầy đủ hai khía cạnh phân tích mặt định lượng định tính Trong trường hợp cụ thể ưu tiên định lượng định tính tùy thuộc vào mục tiêu tổng quát doanh nghiệp Phương pháp dùng trọng số đơn giản vừa cho phép đánh giá phương án định tính, vừa có khả so sánh phương án định lượng, có xu hướng nghiêng định tính nhiều Các bước thực phương pháp này: Tiểu luận Quản trị sản xuất - Xác định nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến định vị doanh nghiệp Cho trọng số nhân tố dựa vào mức độ quan trọng Nhân điểm trọng số cho nhân tố Tính tổng số điểm địah điểm đặt doanh nghiệp Chọn địa điểm có tổng số điểm cao Lưu ý: Ba bước chủ yếu chuyên gia thực coi phương pháp chuyên gia phương pháp nhạy cảm với ý kiến chủ quan  Phương pháp tọa độ trung tâm Phương pháp chủ yếu dùng để lựa chọn vị trí cho nhà máy kho hàng cung cấp hàng hóa cho nhiều điểm tiêu thụ khác Mục tiêu tìm vị trí tổng quãng đường vận chuyển lượng hàng hóa đến địa điểm tiêu thụ nhỏ Chi phí vận chuyển tỷ lệ thuận với khối lượng hàng hóa quãng đường vận chuyển Phương pháp cần dùng đồ có tỷ lệ xích định Bản đồ đặt vào hệ tọa độ hai chiều để xác định vị trí trung tâm Mỗi vị trí đặt doanh nghiệp có tọa độ (x,y) tính sau: - Hồnh độ: - Tung độ: Trong đó: hoành độ x điểm trung tâm tung độ y điểm trung tâm hoành độ X địa điểm i hoành độ X địa điểm i khối lượng hàng hóa cần vận chuyển từ điểm trung tâm tới địa điểm i; i =  Phương pháp toán vận tải Mục tiêu phương pháp xác định cách vận chuyển hàng có lợi từ nhiều điểm sản xuất (cung cấp) đến nhiều nơi tiêu thụ (thị trường) cho tổng chi phí vận chuyển nhỏ Để ứng dụng tốn vận tải, cần phải có thơng tin sau: Tiểu luận Quản trị sản xuất - Danh sách điểm cung cấp hàng hóa khả cung cấp tương ứng Danh sách địa điểm tiêu thụ nhu cầu tiêu thụ tương ứng Chi phí vận chuyển đơn vị sản phẩm từ nơi cung cấp đến nơi tiêu thụ Phương pháp: Từ thông tin lập “Ma trận vận tải” với hàng nguồn cung cấp, cột địa điểm tiêu thụ, có chi phí vận chuyển đơn vị Bài tốn giải qua bước: a Bước 1: Tìm giải pháp ban đầu Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu giải pháp ban đầu Bước 3: Cải tiến để tìm phương pháp tối ưu Bước 1: Tìm giải pháp ban đầu Gồm bước: - Bước 1: Tìm có chi phí vận chuyển đơn vị nhỏ nhất; Bước 2: Phân bổ tối đa lượng hàng hóa vào gạch đường thẳng qua hàng cột dùng hết; - Bước 3: Tìm có chi phí thấp lại; - Bước 4: Lặp lại bước bước đến tất hàng hóa phân bổ b Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu lời giải Có phương pháp kiểm tra: - Phương pháp chuyển ô Phương pháp MODI • Phương pháp chuyển ô Phân tích chưa sử dụng xem giảm chi phí khơng Nếu chi phí chuyển ô không giảm lời giải tối ưu, ngược lại lời giải chưa tối ưu bước thực hiện: - Bước 1: chọn ô chưa sử dụng để đánh giá, vẽ đường khép kín xuất phát từ ô qua ô sử dụng trở ô ban đầu; - Bước 2: đặt dấu “+” ô xuất phát, đến dấu “-” cho vị trí góc đường khép kín; - Bước 3: Tính số cải tiến = (tổng chi phí vận chuyển đơn vị có dấu +) – (tổng chi phí vận chuyển đơn vị có dấu -); Tiểu luận Quản trị sản xuất - Bước 4: Lặp lại bước tính số cải tiến tất ô chưa dùng - Phương pháp MODI Gọi: • Ni : trị số phân bổ hàng i • Mj : trị số phân bổ cột j • Cij : chi phí đơn vị ij • Cij = Ni + Mj - Lập phương trình cho tất dùng, giải hệ phương trình cách - cho N1 = Tính số cải tiến ô chưa dùng theo công thức: Kij = Cij - Ni - Mj c Bước 3: Cải tiến để tìm phương pháp tối ưu Phương pháp: - Chọn có tiêu cải tiến âm nhỏ Chuyển số lượng sản phẩm nhỏ tất ô mang dấu “-” (nằm đường khép kín qua có tiêu cải tiến âm nhất) sang có tiêu cải tiến âm - Sau chuyển, tính lại tiêu cải tiến: • Tất tiêu cải tiến ≥ → Phương án cải tiến tối ưu • Ngược lại → Cải tiến đến khơng tiêu mang giá trị <  Các trường hợp đặc biệt tốn vận tải • Bài tốn vận tải suy biến - Gọi: n số hàng ma trận vận tải m số cột ma trận vận tải - Một tốn vận tải thơng thường phải có: tổng số sử dụng = n + m - - → tốn khơng thỏa điều kiện gọi toán vận tải suy biến Với tốn suy biến, khơng vẽ đường khép kín cho số không sử dụng Tiểu luận Quản trị sản xuất 10 xuống 1.000/điểm, bán kính phục vụ bình qn 1,0 km/điểm phục vụ Phát triển nhiều hình thức phục vụ như: bưu cục, đại lý, điểm BĐVHX, đại lý đa dich vụ; 100% số xã, phường, thị trấn có điểm phục vụ bưu với đủ dịch vụ Xây dựng phát triển sở hạ tầng viễn thơng có cơng nghệ đại, có độ bao phủ rộng khắp toàn tỉnh với dung lượng lớn, chất lượng cao nhằm cung cấp dịch vụ viễn thông internet với chất lượng tốt, giá cước hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu người sử dụng dịch vụ Quy hoạch đinh hướng cho ngành bưu chính, viễn thơng tỉnh phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, sử dụng chung sở hạ tầng ngầm hóa cáp truyền dẫn TP Buôn Ma Thuột thị trấn, Trung tâm huyện Giai đoạn 2011-2015 mở rộng việc ngầm hóa khu vực lân cận, đến năm 2020 hồn thành ngầm hóa hồn tồn tuyến cáp ngoại vi thành phố trung tâm huyện… Chính lý mặt sở hạ tầng kinh tế xu hướng phát triển tương lai phần quan trọng để Trung Nguyên định đặt nhà máy thành phố Bn Ma Thuột 2.2.1.5 Điều kiện môi trường xã hội: - Chính sách phát triển kinh tế - xã hội Bn Mê Thuột: Với vị trí trung tâm tỉnh, có nhiều tiềm năng, lợi để phát triển kinh tế - xã hội, TP Buôn Ma Thuột có bước phát triển vượt bậc, đạt nhiều thành tựu quan trọng tất lĩnh vực đời sống xã hội Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 20,09%; GDP bình quân đầu người đạt 24,7 triệu đồng; thu ngân sách tăng bình quân 20%/năm Giáo dục-đào tạo đạt nhiều kết tích cực: tồn thành phố có 34 trường mầm non, 54 trường tiểu học, 26 trường THCS, 11 trường THPT với tổng số 88.500 học sinh; 25 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% giáo viên THPT 97,2% giáo viên từ bậc THCS trở xuống đạt chuẩn Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nâng lên với bệnh viện 1.200 giường bệnh; 100% trạm y tế có bác sĩ; 85% phường, xã đạt chuẩn quốc gia y tế Tiểu luận Quản trị sản xuất 19 Bên cạnh sách phát triển kinh tế - xã hội Buôn Mê thuột giai đoạn 2005-2009 2009-2010 cho thấy nơi có phát triển bước cải thiện, cho dù vượt bậc hội phát triển cho doanh - nghiệp sản xuất cà phê Trung Nguyên Sự phát triển ngành bổ trợ Buôn Mê Thuột: Trong giai đoạn 2009-2010, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn họp với bộ, ngành liên quan biện pháp hỗ trợ thu mua tạm trữ cà phê cho nông dân, đề giải pháp thúc đẩy tiêu thụ cà phê Chính phủ thực nhiều sách khuyến khích hỗ trợ cho việc phát triển thâm canh sản xuất cà phê định 481/QĐ-TTg hỗ trợ mua tạm trữ cà phê, … Cùng với Ngân hàng hỗ trợ cho vay để người dân mua vốn, nguyên liệu cho việc thâm canh giống cà phê Giá thu mua cà phê thường bị ép giá từ thương lái áp lực từ giới đâu nước Nên giai đoạn năm 2008-2010, việc thu mua nguyên liệu cà phê gặp nhiều khó khăn việc sản xuất cà phê Nhưng may mắn Chính phủ có giải pháp kịp thời hỗ trợ cho người nông dân từ giúp nhiều cho việc - mua nguyên liệu chất lượng nước Quy mô cộng đồng dân cư tình hình xã hội vùng Buôn Mê Thuột: Số liệu Ban đạo Tổng điều tra dân số nhà tỉnh Đắk Lắk cho biết: quy mô dân số tỉnh vào thời điểm ngày tháng năm 2009 triệu 728 ngàn 380 người, phân bổ 14 huyện, thành phố Địa phương đông dân thành phố Buôn Ma Thuột với 328 ngàn 706 người huyện Lắc có 59 ngàn 564 người Mật độ dân số bình qn chung tồn tỉnh 131,7 người/km2, tăng 12,7 người/km2 so với năm 1999 Giai đoạn 1999-2009, tỷ lệ tăng dân số bình quân tồn tỉnh 1,53%/năm, thấp so với mức bình quân chung khu vực Tây Nguyên Tỷ số giới tính Đắk Lắk 102 nam 100 nữ Chỉ số già hóa dân số 12,9%; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động độ tuổi 80,6% Dân số năm 2009 có gần 330.000 người, với 31 thành phần dân tộc anh em sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 15% dân số toàn thành phố Tiểu luận Quản trị sản xuất 20 Tình hình xã hội ổn định, với tỷ lệ tội phạm đời sống người dân đảm bảo Tỷ lệ người lao động có việc làm cao, mức thu nhập chưa ổn định đủ cho việc nuôi sống gia đình Qua số liệu thơng tin cho thấy việc phát triển nhà máy sản xuất đem lại thuận lợi cho người dân nơi việc làm, thu nhập đảm - bảo cho phát triển chung tồn tỉnh Tơn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập qn: Đắk Lắk có nhiều dân tộc thiểu số với số lượng người Ê-đê chủ yếu Nên thường có lễ hội, tơn giáo, tín ngưỡng người Ê- đê Các lễ hội điển hình như: Lễ mừng lúa mới, Lễ bỏ mả, Lễ hội đâm trâu, Lễ cúng Bến nước, Lễ hội đua voi, Lễ hội Cồng chiêng Lễ hội cà phê… tổ chức đặn hàng năm truyền thống Trong đặt biệt Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, hay Buôn Ma Thuột cà phê Festival, lễ hội tổ chức thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, lễ hội lớn Tây Ngun Nhằm tơn vinh cà phê, lồi chiếm vị trí độc tơn cấu trồng chiếm đến 60% sản lượng cà phê Việt Nam, loài đem lại ấm no, trù phú cho mảnh đất vùng cao Bên cạnh người dân nơi yêu quý thiên nhiên có truyền thống thờ phụng vị thần thiên nhiên thần rừng, thần cây, thần sông, …và trồng trọt, chăm sóc lồi quen thuộc quê hương cà phê, cacao, điều, … Điều cho thấy Buôn Mê Thuột – nơi mệnh danh thủ phủ cà phê không sai điều kiện nơi thuận lợi người dân nơi phát triển lồi Điều đem lại cho nơi thuận lợi cho doanh nghiệp cà phê có nguồn nguyên liệu dồi đào, sẵn có, thiên nhiên chất lượng Việc phát triển nhà máy sản xuất tốt gần nguồn nguyên liệu lao động sẵn có 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chọn địa điểm: Sau đánh giá nhân tố dẫn tới việc Trung Nguyên lựa chọn vùng Đắk Lắk, vấn đề quan trọng khác tiến hành đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến chọn địa điểm đặt doanh nghiệp Và Bn Mê Thuột nơi tốt để Trung Nguyên xác định xây dựng, phát triển nhà máy rang xay cà phê Tiểu luận Quản trị sản xuất 21 năm 200 Nếu nhân tố chọn vùng đánh giá phạm vi rộng lớn nhân tố địa điểm lại cụ thể, chi tiết Những nhân tố chủ yếu mà Trung Nguyên suy xét, cân nhắc để định mang tính chiến lược: − Diện tích mặt tính chất đất đai địa điểm doanh nghiệp: Nhà máy rang xay cà phê Trung Nguyên xây dựng diện tích 27.000m2, thành phố Bn Mê Thuột nơi thích hợp để đặt nhà máy Vùng đất bazan rộng lớn, lại màu mỡ thích hợp cho việc phân bổ nhà xưởng, kho chứa thu hoạch nguồn nguyên liệu tươi sạch, chất lượng… − Tính thuận lợi vị trí đặt doanh nghiệp khả tiếp xúc với thị trường, với khách hàng, điều kiện khả nối liền giao thông nội với giao thông cộng đồng: Nhà máy đặt Khu cụm công nghiệp Tân An, cách trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 10km Hồn tồn phù hợp cho q trình vận chuyển hoạt động sản xuất nhà máy − Nguồn điện, nước: Nhà máy đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nguồn nước điện cho trình sản xuất − Nơi bỏ chất thải: Khi mà sống ngày phát triển, người tiêu dùng dần quan tâm đến không chất lượng, giá sản phẩm mà ý tới ảnh hưởng q trình sản xuất xí nghiệp đến môi trường xung quanh Nhận thấy tầm quan trọng điều đó, Trung Ngun hợp tác với Cơng ty TNHH Đầu tư xây dựng Công nghệ môi trường Dương Nhật với cơng trình Trạm xử lý nước thải Nhà máy cà phê Trung Nguyên thành phố Buôn Mê Thuột Đảm bảo tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT với phạm vi công việc: Tổng thầu EPC − Khả mở rộng tương lai: Khi bắt tay đề chiến lược lắp đặt xây dựng nhà máy Buôn Mê Thuột, Ban lãnh đạo công ty không nhắm đến nhu cầu ban đầu có nhà máy rang xay cà phê, mà hướng tới cấu rộng hơn, nhà máy chế biến cà phê hòa tan nhiều Điều hồn tồn thực với đặc điểm thuận lợi Buôn Mê Thuột Tiểu luận Quản trị sản xuất 22 − Mặc dù tình hình an ninh đảm bảo an tồn Khu cụm công nghiệp Tân An, nhiên cơng tác phòng, chữa cháy dịch vụ y tế, hành hạn chế, chưa đáp ứng tiêu chuẩn mà Ban lãnh đạo đề − Chi phí đất đai nhà máy cà phê Trung Nguyên cho hợp lí khu vực kinh tế non trẻ, điều góp phần giúp cho Trung Ngun trì hoạt động nhà máy cách lâu dài Nhưng bù lại, điểm trừ chấp nhận cơng trình cơng cộng có khơng nhiều − Những qui định quyền địa phương lệ phí dịch vụ vùng, đóng góp cho địa phương,…: Thành phố Buôn Mê Thuột ủng hộ xúc tiến việc Trung Nguyên xây dựng nhà máy phần giúp giải vấn đề việc làm cho lượng lớn nhân sinh sống địa bàn thành phố vùng lân cận Đơng thời, Tập đồn Trung Ngun xem trọng khu vực Đăk Lăk nói chung thành phố Bn Mê Thuột nói riêng, thơng qua việc thực nhiều hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội địa phương 2.2.3 Xu hướng định vị doanh nghiệp giới ngày nay: - Định vị nước Nhân kỷ niệm 14 năm đời thương hiệu cà phê hòa tan G7, Trung Nguyên thành lập văn phòng đại diện Thượng Hải vào tháng 11.2017 Thông qua động thái này, Trung Nguyên nhắm tới mục tiêu doanh thu 1,6 tỉ USD từ thị trường tiêu thụ cà phê Trung Quốc trị giá tỉ USD Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đặng Lê Nguyên Vũ, cần người dân Trung Quốc bỏ USD năm cho cà phê hòa tan Cơng ty đủ đạt số tham vọng 1,6 tỉ USD Từ mốc doanh thu 30 triệu USD năm 2015-2016, đạt mục tiêu trên, Cơng ty có số tăng trưởng doanh thu kép lên tới 122% Tiểu luận Quản trị sản xuất 23 Hình 2.2.3.1 Tập đồn Trung Nguyên Legend khai trương văn phòng Thượng Hải Để công thị trường tỉ dân, Trung Nguyên dự định mở nhà máy Trung Quốc, nhà máy bên ngồi lãnh thổ Việt Nam Trước đó, Công ty phát triển mạng lưới nhà phân phối, đối tác Trung Quốc đẩy mạnh xuất theo đường ngạch Tuy nhiên, quy mơ nhà máy khơng tiết lộ Trung Ngun có nhà máy gồm Bình Dương Bắc Giang, với tổng công suất khoảng 50.000 cà phê hòa tan năm Tiểu luận Quản trị sản xuất 24 Hình 2.2.3.2 Ban giám đốc Tập đồn Trung Ngun Legend cắt băng khai trương văn phòng Bằng thơng điệp nói trên, Trung Nguyên muốn tập trung nguồn lực để phát triển mảng xuất cà phê hòa tan nhãn hiệu G7, vốn đẩy mạnh từ năm 2008 Tiểu luận Quản trị sản xuất 25 Hình 2.2.3.3 Khung cảnh buổi khai trương văn phòng Trung Nguyên Legend Thượng Hải Sau tách khỏi Trung Nguyên, TNI tiếp bước G7, công thị trường cà phê hòa tan tồn cầu trị giá 28 tỉ USD cách phát triển dòng cà phê King Coffee Hiện TNI có tổng cơng suất thiết kế để sản xuất cà phê hòa tan khoảng 35.000 tấn/năm, bao gồm nhà máy Bình Dương chia sẻ nhà máy Bắc Giang với Trung Nguyên + Định vị khu vực công nghiệp, công viên công nghiệp Ngày 2-11-2005, Công ty cà phê Trung Nguyên đưa vào hoạt động Nhà máy cà phê hòa tan G7 khu cơng nghiệp Tân Đơng Hiệp A, tỉnh Bình Dương Nhà máy có diện tích ha, cơng suất 3.000 cà phê/năm, tổng vốn đầu tư 10 triệu USD Tiểu luận Quản trị sản xuất 26 Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tổng giám đốc, cho biết toàn dây chuyền thiết bị, công nghệ nhà máy sản xuất, chuyển giao trực tiếp từ FEA s.r.l - công ty chuyên chế tạo thiết bị chế biến thực phẩm cà phê hòa tan Ý “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất có cơng nghệ đại tảng để Trung Nguyên hội nhập, cạnh tranh với thương hiệu cà phê khác khu vực toàn cầu Nhà máy đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu, nâng cao giá trị thương hiệu cà phê VN thị trường quốc tế” - ông Vũ nói + Tại buổi lễ cơng bố vào sáng 13/9, ông Lê Tuyên, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Trung Ngun thơng báo rằng, Trung Ngun có chiến lược đầu tư 2.200 tỷ đồng năm cho hệ thống nhà máy công nghệ đại bí Tuy nhiên, nhà máy chuyển nhượng khơng cơng bố Theo thơng tin từ Trung Nguyên, nhà máy cà phê Sài Gòn đặt Lô A, đường NA7, KCN Mỹ Phước 2, Huyện Bến Cát, Bình Dương, diện tích 6ha Nhà máy có cơng nghệ sản xuất loại sản phẩm cà phê hạt rang, cà phê rang xay, cà phê bột hòa tan, cà phê lon… Mặc dù thơng tin nhà máy cà phê Sài Gòn hai doanh nghiệp giữ kín, song ơng Tun cho biết, nhà máy nâng tổng cơng suất Trung Nguyên lên 30.000 cà phê thành phẩm năm Vào thời điểm đó, thơng tin từ Vinamilk cho biết nhà máy cà phê Bình Dương có cơng suất chế biến 1.500 cà phê hòa tan 2.600 cà phê rang xay năm, với tổng vốn đầu tư 17 triệu USD + Công ty cà phê Trung Nguyên ngày 28-3-2012 khánh thành nhà máy cà phê hòa tan G7 khu cơng nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, với công suất thiết kế 100 tấn/ngày Tiểu luận Quản trị sản xuất 27 Hình 2.2.3.4 Cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất cà phê hòa tan G7 Trung Nguyên Bắc Giang Đây nhà máy cà phê thứ hệ thống nhà máy cà phê Trung Nguyên với tổng số vốn đầu tư 2.200 tỉ đồng, số vốn đầu tư cho nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang 30 triệu đô la Mỹ Giai đoạn đầu, nhà máy tập trung vào công đoạn chế biến đóng gói thành phẩm phục vụ nhu cầu cà phê hòa tan G7 thị trường miền Bắc Trung Quốc Trong giai đoạn hai, Trung Nguyên tiếp tục đầu tư hệ thống công nghệ chế biến cà phê hòa tan để đạt hiệu tối đa sản lượng chất lượng Sự đời nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang phần dự án Cụm ngành cà phê quốc gia đệ trình lên phủ đầu tháng Dự án trông đợi tạo 5- triệu việc làm mang lại giá trị 20 tỉ đô la Mỹ cho ngành cà phê Việt Nam 15 năm tới - Xu hướng chia nhỏ doanh nghiệp đưa đến đặt thị trường tiêu thụ Trung Nguyên hoạch định chiến lược phát triển với bước vững từ nông thôn thành thị, từ ngoại ô đến trung tâm, từ nội địa quốc tế Bất kể xuất đâu, Trung Nguyên mang lại không gian cà phê khác biệt, tạo sức hút mạnh mẽ với dân ghiền cà phê, trở thành thương hiệu cà phê yêu thích Giai đoạn đầu, mơ hình nhượng quyền lần ứng dụng Việt Nam, quán cà phê Trung Nguyên xuất ngày nhiều với cam kết ly cà phê có chất lượng số Đồng thời, theo phương thức “tam giác chiến lược” - ba quán cà phê gần nhau, Trung Nguyên đảm bảo đồng thiết kế, phục vụ chất lượng cho tất quán cà phê Trung Nguyên Điều giúp Trung Nguyên nhanh chóng Tiểu luận Quản trị sản xuất 28 tiến vào điểm trung tâm đắc địa thành phố Hồ Chí Minh đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch,… Sau năm phát triển thị trường thành phố Hồ Chí Minh, năm 2000 Trung Nguyêntiếp tục hành trình chinh phục, đánh dấu việc xuất Thủ đô Hà Nội 1,000 quán Trung Nguyên khắp nước Cùng với mô hình khơng gian cà phê Trung Ngun, mơ hình Brain Station, Làng Cà Phê Trung Nguyên “quán cà phê lớn giới” Trung Nguyên xây dựng điểm nhấn quan trọng Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, trung tâm dự án xây dựng Đắk Lắk thành Thánh địa cà phê toàn cầu Thu hút 43,000 lượt khách tháng, chuẩn bị đón vị khách thứ triệu, Làng cà phê Trung Nguyên điểm đến hấp dẫn, thú vị cho yêu cà phê, thích sáng tạo khám phá văn hóa Ơng José Sette - Cựu Chủ tịch Cà phê Thế giới chia sẻ: “Tôi tham gia ngành cà phê 30 năm năm với vị trí Chủ tịch tổ chức Cà phê Thế giới - lần tận hưởng không gian với tinh thần sáng tạo cà phê” Từ quán cà phê nhỏ bé vùng ngoại ô, Trung Nguyên làm nên điều tưởng chừng khơng thể: khẳng định vị trí số chất lượng cà phê tuyệt hảo, thống lĩnh toàn thị trường cà phê Việt Nam tiếp tục chinh phục Thế giới Bằng thành đạt kế hoạch, dự án thực hiện, khẳng định lối riêng, mang đậm sắc văn hóa độc đáo, Trung Nguyên đã, mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo đột phá cho đến với không gian cà phê đẳng cấp tinh tế Tiểu luận Quản trị sản xuất 29 CHƯƠNG 3: NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI TRUNG NGUYÊN ĐỊNH VỊ NHÀ MÁY RANG XAY TẠI BUÔN MA THUỘT 3.1 Thuận lợi: Tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 1.306.201 ha, phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai; phía Đơng giáp Phú n Khánh Hòa; phía Nam giáp Lâm Đồng Đắk Nơng; phía Tây giáp Campuchia Đắk Lắk tỉnh có nguồn lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp cần thiết Tỉnh có sản lượng cà phê, hồ tiêu đứng đầu nước nên phục vụ cho nhà máy chế biến nông sản để xuất Là trung tâm vùng Tây Nguyên, địa hình đa dạng, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi nên cơng nghiệp phát triển Nguồn nguyên liệu chế biến nông, lâm sản tỉnh dồi dào, thuận lợi cho dự án chế biến nông sản xuất khẩu, điển cà phê Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, nhà máy xử lý nước tương đối Đắk Lắk có nhiều tuyến đường giao thơng quan trọng nối liền với tỉnh vùng Tây Nguyên Dun hải miền Trung Đắk Lắk có vị trí chiến lược quan trọng phát triển kinh tế, đồng thời có đủ tiềm để đưa sản xuất cà phê thành ngành kinh tế mũi nhọn Bên cạnh đó, bối cảnh kinh tế hội nhập, định hướng phát triển kinh tế ổn định với mạnh người, tài nguyên phong phú đa dạng, giao thơng thuận lợi, an ninh quốc phòng ổn định, thị trường có sức tiêu thụ hàng Tiểu luận Quản trị sản xuất 30 hóa hàng đầu vùng Tây Nguyên, sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn điều kiện thuận lợi cho lựa chọn doanh nghiệp, nhà đầu tư định đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk Ngoài sách chung Nhà nước, Đắk Lắk ban hành chủ trương, sách tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đầu tư vào tỉnh Tỉnh bước đầu đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ công tác thu hút đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư việc tiếp cận thông tin rút ngắn thời gian giải thủ tục Có quy trình, thủ tục rõ ràng, quy trình cấp phép đầu tư đơn giản thơng thống tỉnh khác khu vực Sự tiên phong lãnh đạo tỉnh công tác thu hút đầu tư, đạo, giám sát kịp thời tạo điều kiện cho nhà đầu tư trình triển khai thực dự án 3.2 Khó khăn: Chưa tận dụng tốt mạnh để phát triển lĩnh vực vốn tiềm tỉnh Hệ thống hạ tầng kỹ thuật địa bàn tỉnh yếu thiếu Hệ thống điện, nước, công nghệ thông tin, bến bãi, giao thông địa bàn tỉnh liên vùng chưa đồng Cơ sở hạ tầng xã hội chưa đáp ứng nhu cầu dự án Hệ thống ngân hàng, giáo dục, y tế dịch vụ hỗ trợ khác chưa phát triển đồng Sự phối hợp quan việc xử lý hồ sơ giải vướng mắc cho nhà đầu tư hạn chế Thiếu phận đủ thẩm quyền làm đầu mối phối hợp với quan khác để hỗ trợ cho nhà đầu tư Một số đơn vị chuyên môn gây khó khăn, ách tắc việc giải thủ tục cho nhà đầu tư Các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành tỉnh chồng chéo, thiếu tương thích quy hoạch phát triển ngành địa bàn nên gây rủi ro đến dự án xây dựng nhà máy Tiểu luận Quản trị sản xuất 31 KẾT LUẬN Có nhiều điều cấu thành nên tập đồn Trung Nguyên thành công ngày Xây dựng phát triển thành công thương hiệu cao cấp thị trường loay hoay tìm kiếm hướng gần điều không tưởng Thế họ làm nên kỳ tích xây dựng thành cơng thương hiệu thị trường nội địa lẫn quốc tế vậy, doanh nghiệp muốn quốc tế hóa trước tiên phải định vị Doanh nghiệp muốn hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt tham gia vào TPP FTA, hay nói cách khác muốn quốc tế hóa trước tiên phải định vị mình, tức phải hiểu “cần” “muốn” Ngồi ra, muốn hội nhập tốt, thân doanh nghiệp phải tự chủ Đừng q trơng chờ hay ỷ lại vào Chính phủ, Chính phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp mặt thơng tin xác, đầy đủ thật nhanh, cáng đáng hết thứ cho doanh nghiệp Qua báo cáo trên, ta dễ dàng thấy tầm quan trọng định vị doanh nghiệp Việc định lựa chọn địa điểm bố trí doanh nghiệp hợp lý mặt kinh tế - xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sau góp phần nâng cao hiệu q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Địa điểm bố trí doanh nghiệp có ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động lợi ích doanh nghiệp; đồng thời ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội dân cư vùng, góp phần củng cố thúc đẩy doanh nghiệp phát triển Cuối định vị doanh nghiệp cơng việc phức tạp có ý nghĩa dài hạn, sai lầm khó sửa chữa, khắc phục khắc phục tốn Bởi vậy, việc lựa chọn phương án định vị doanh nghiệp nhiệm vụ quan trọng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài doanh nghiệp Tiểu luận Quản trị sản xuất 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Trương đoàn Thể (2007), Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân Nguyễn Thị Mai Trâm (2018), Slide giảng môn Quản trị sản xuất Giới thiệu công ty Trung Nguyên Truy xuất từ : Nguồn: https://trungnguyenlegend.com/ Các trang điện tử tham khảo:  http://baoĐăkLăk.vn/channel/3721/201004/buon-ma-thuot-nhung-dau-mocdang-nho-1937587/  http://datvangbuonmathuot.com/vi/news/Thong-tin-tong-quan/Thong-tin-tongquan-ve-co-so-ha-tang-cua-tinh-Dak-Lak-43/  http://quochoi.vn/UserControls/Publishing/News/BinhLuan/pFormPrint.aspx? UrlListProcess=/content/tintuc/Lists/News&ItemID=7273  http://www.brandsvietnam.com/5027-Trung-Nguyen-Tu-quan-ca-phe-dau-tienden-hanh-trinh-chinh-phuc-the-gioi  https://tuoitre.vn/trung-nguyen-dau-tu-nha-may-san-xuat-ca-phe-hoa-tan- 106259.htm  https://imvn.biz/vn/tin-tuc/trung-nguyen-%E2%80%9Cthau-tom%E2%80%9Dnha-may-ca-phe-cua-vinamilk/  http://www.thesaigontimes.vn/73920/Trung-Nguyen-mo-nha-may-ca-phe-o- Bac-Giang.html  http://www.brandsvietnam.com/14235-Trung-Nguyen-tinh-lon-o-nuoc-ngoai  http://www.trungnguyen.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-va-hoat-dong/g7-ca-phe-nangluong-thu-thiet-khat-vong-thuong-hieu-viet-toan-cau/  http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/16304802-.html  http://khucongnghiep.com.vn/kinhnghiem/tabid/68/articleType/ArticleView/arti cleId/1565/k-Lk-n-lc-pht-trin-KCN.aspx Tiểu luận Quản trị sản xuất 33 ... 2.2 Định vị doanh nghiệp Trung Nguyên: Đến nay, Trung Nguyên có nhà máy chế biến cà phê, bao gồm nhà máy chế biến cà phê hòa tan nhà máy chế biến cà phê rang xay, kể nhà máy cà phê rang xay trị... quan trọng định vị doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp ảnh hưởng đến lợi cạnh tranh hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: - Định vị doanh nghiệp hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp... vai trò định vị doanh nghiệp  Thực chất định vị doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp trình lựa chọn vùng địa điểm bố trí doanh nghiệp, nhằm đảm bảo thực mục tiêu chiến lược kinh doanh doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Định vị doanh nghiệp nhà máy rang xay trung nguyên, Định vị doanh nghiệp nhà máy rang xay trung nguyên, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP CHO NHÀ MÁY RANG XAY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊNEP VỊ VỀ ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 3: NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI TRUNG NGUYÊN ĐỊNH VỊ NHÀ MÁY RANG XAY TẠI BUÔN MA THUỘT.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay